DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag."

Transkript

1 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein Fandal, DG Alf E. Olsen, VDG1 Ragnvald Johnsen, VDG2/YEC Arild Witzø, DK Stein Ole Eide, DS Øistein N. Juul, IRC/PRC Morten Singsaas, GMT/GLT Jarle Kirkeberg,, ITC Jarl Limstrand, SL1 Wiggo Nilsen, SL2-3 Marta Rønning, SL6 Bjarne Aarsrud, SL7 Amund Skålholt, Distrikts ansvarlig for LRF Kjell J. Gylland Forfall/Absent: EMNE / TOPIC 1 DG ønsker velkommen NAC Astrid R. Nyhaug, SL4 Knut O. Romstad, SL5 Agnar Foshaug DG Alf ønsket velkommen til forsamlingen 2 VDG1 Ragnvald Johnsen leser Lions etiske norm VDG1 Ragnvald leste Lions etiske norm. 3 Rask gjennomgang av hvem som er til stede Dette ble ikke nødvendig da det var ingen nye siden sist. 4 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning og innkalling godkjent! 5 Referat fra styremøte 24.jan DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 6 Hvordan står det til i sonene? TILTAK/ACTION AV/BY DATO/ DATE Page 1 of 10

2 De enkelte sonelederne som var tilstede kommenterte status for sin sone i plenum. Sone 1: Soneleder Wiggo fortalte at de nettopp hatt sonemøte. Foretok en øvelse, se for deg klubben din om 5 år. Nytt distriktinndeling ble også diskutert, flere likegyldig, mens noen blir rasende. Greier ikke å få til LRF i Bodø by. Wiggo føler seg kjempesliten etter 12 år som president, og samtidig soneleder. Noen klubber sliter, og noen går bra, men LC Bodø klubben er kritisk. Tips fra Wiggo omkring Folkehelse tiltak, se Sone 2 og 3: De har hatt kun 1 sonemøte, alle arbeider med LRF og vil ha sonemøte når det er gjennomført. Veldig oversiktelig sone i følge soneleder Marta. Men trenger flere medlemmer. LC Korgen er nedlagt og LC Hemnesberget vil ikke delta på LRF. Sone 4: Soneleder Knut O. Romstad har meldt forfall. Sone 5: Soneleder Agnar Foshaug var ikke tilstede, men mottatte rapport fra soneleder ble gjennomgått i plenum. Jarle kommenterte i rosende ordelag sone 5, som er en meget god sone. (Rapport for Sone 5 blir lagt som vedlegg til referatet på e- post.) Sone 6: Soneleder Bjarne Aarsrud har hatt ett sonemøte og har stor fokus på LRF. Sliter med medlemstilgang. LC Nidaros vil legge ned klubben grunnet alder, de er 8 lærere. Sone 7: Soneleder Amund Skålholt kom senere til møtet sammen med Morten Singsaas. Amund hadde besøkt LC Røros hvor det var stor aktivitet og entusiasme. Skulle ikke gå med innsamlingsbøsser for LRF men skal gi penger direkte. Ellers virket det som de andre klubbene i sonen fungerer bra. Aktiviteten og entusiasmen varierer selvsagt, men håper på enda mere engasjement. Hadde målsetning å besøke alle klubbene i sonen. Page 2 of 10

3 7 Ungdomsutveksling Arild Witzø informerte litt omkring Ungdomsutveksling, og ba oss om å lese reisebrev på nettet. Skrøt av Ungdomsleiren på Saltdalen i fjor, som var meget godt gjennomført. Målgruppe for ungdomsutveksling er ungdomsklubber og skoler. 8 NAC/Mitt Valg/Tulipan/Fredsplakatkonkuransen NAC Astrid var fraværende, og i hennes fravær gikk DG Alf igjennom de forskjellige punktene. Fredsplakatkonkurransen : Alf viste fram vinnertegningen for Fredsplakatkonkurransen fra Byåsen skolen for D104 B ble i plenum. Hjemmesidene til Lions har mye informasjon om dette. Stein Ole fortalte at han hadde vært tilstede under utdelingen på Byåsen skole, hvor det var en meget god seanse hvor de enkelte elevene fortalte om hva de tenkte omkring Fredsplakaten, meget rørende og engasjerte elever. LC Nidaros sto bak et meget godt opplegg på skolen, og overekking av pris. Tulipanaksjonen 2015: Det var bestilt færre tulipaner fra sentralt hold i år, enn i fjor DG Alf gikk igjennom oversikt for bestilte tulipaner i plenum. Mitt valg: LRF 2015 står for døren, og det er satt opp som eget punkt på agendaen senere på dagen, hvor Kjell J. Gyllannd vil informere nærmere. 9 Ny distriktsinndeling, hvor er vi i dag v/vdg1 Page 3 of 10

4 Ragnvald gjennomgikk ny distriktsinndeling, og videre detaljerte planer for det første Rådsmøtet for det nye Distrikt 104 B2 søndag 26. april 2015 på Orkanger. Det som skal skje på distriktsmøtene i år gjelder dagens distrikt, og umiddelbart etter DM 2014 på Orkanger, vil det bli et møte for for å ha mest mulig klart for det nye distriktet. Ragnvald kjørte en ppt-presentasjon i plenum, og utdrag fra selve presentasjonen er vist nedenfor. Distrikt A 1 Finnmark Troms Nordland Distrikt B 2 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Til sammen 1675 medlemmer Page 4 of 10

5 Klubber i de enkeltes soner: Sone 1: LC Måløy, LC Nordfjordeid, LC Sandane, LC Stryn Sone 2: LC Fjaler, LC Florø, LC Førde, LC Gulen, LC Svelgen Sone 3: LC Leikanger, LC Luster, LC Lærdal, LC Sogndal, LC Vik Sone 4: LC Kristiansund, LC Kristiansund-Kringsjå, LC Molde, LC Molde-Fannefjord, LC Nesset, LC Åndalsnes Sone 5: LC Haram, LC Langevåg, LC Skodje, LC Valderøy- Vigra, LC Valldal Sone 6: LC Ålesund-Aksla, LC Ålesund-Borgund, LC Ålesund-Hessa, LC Ålesund-Rundskue, Sone 7: LC Hellesylt, LC Stranda, LC Stranda-Embla, LC Sykkylven, LC Sykkylven-Sigtuna, LC Ulstein-Hareid, LC Volda, LC Ørsta, LC Ørsta-Ørstenvik Sone 8: LC Hitra, LC Melhus, LC Oppdal, LC Oppdal Kjerringrokk, LC Orkdal, LC Orkla, LC Rennebu, LC Røros, LC Støren Sone 9: LC Rissa, LC Trondheim, LC Trondheim-Byåsen, LC Trondheim-Heimdal, LC Trondheim-Nidaros, LC Trondheim-Rotvoll, LC Trondheim- Student Sone 10: LC Inderøy, LC Levanger, LC Levanger-Skeyna, LC Malm, LC Malvik, LC Malvik-Saxsedatter, LC Steinkjer, LC Stjørdal, LC Stjørdal Varnes, LC Verdal, LC Verdal Stiklestad. Sone 11; LC Namsos, LC Overhalla, LC Rørvik Sonelederteamet blir viktigere. Med utvidede distrikter blir sonelederne og deres team viktige samarbeidspartnere for Distriktsguvernøren. Sonelederne blir tillagt større ansvar Distriktet vil arrangere grunnleggende kurs for soneledere Soneledere vil få tilbud om Leadership-kurs Page 5 of 10

6 DISTRIKTSMØTE D 104 B Søndag 26. april 2015 Saker til behandling: Lov for Distriktene i MD 104 Arbeidsordning for Distriktene i MD 104 Vedtekter for D 104 B2 Orientering om Driftsfondet D 104 B2 Orientering om Aktivitetsfondet D 104 B2 Budsjett for arbeidsåret Fastsettelse av distriktskontingent. Fastsette distriktsmøteavgift. Presentasjon av Distriktsmøtearrangør 2016 Søknad om å arrangere Distriktsmøtet 2017 DG s Handlingsplan Valg av styre og råd samt revisor KANDIDATER TIL VALG DG IPDG VDG 1 VDG 2 DK DS Revisor Ragnvald Johnsen, LC Orkdal Svein Fandal, LC Stjørdal PO Bjerkesmoen, LC Nesset Arild Witzø, LC Rissa Stein Ole Eide, LC Byåsen Øistein Normann Juul, LC Heimdal Magne Thomassen, LC Melhus PRC ITC GMT/GLT NAC IRC YEC Olga Taraldset, LC Hellesylt PO Bjerkesmoen, LC Nesset Jarle Kirkeberg, LC Malm Astrid Resell Nyhaug, LC Oppdal Kjerringrokk Morten Singsaas, LC Orkdal Svanhild Valvik, LC Stryn Jubileumskoordinator, for 3 år.?? Page 6 of 10

7 Wiggo forlangte å få vite hvordan han som soneleder skal forholde seg videre, men roste arbeidet som var gjort av VDG1 Ragnvald. DG Alf vil ta tak i dette for sone 1 og 2 som tross alt gjelde 300 medlemmer (14 klubber) som skal overføres til A distrikt i nord. Wiggo syntes det var skremmende hvor lite MD har gjort i denne prosessen, hvor det nødvendigvis må planlegges videre for det nye nordlige distrikt. Det har vært naturlig at A-distriktet har tatt kontakt, men det har ikke skjedd. Men DG Alf lovte å følge opp mot A-distriktet. 10 Nye lover og arbeidsordning for distriktene Det er ikke snakk om store endringer, men snakk om en harmonisering som gjelder for alle de nye distriktene fra neste fiksalår Det vil i nærmeste framtid foreligge nytt forslag. 11 Medlemssituasjonen v/ GMT/GLT Jarle Kirkeberg Jarle presenterte et regneark som han brukte for å få en oversikt over klubbene i hver sone. Se eget vedlegg på e-post for referatet. Page 7 of 10

8 Medlemssituasjonen og GLT info ble kjørt som egen pptpresentasjon, og tekst-utdrag nedenfor: Medlemssituasjonen - Medlemspleie og rekruttering - MÅ få fokus etter LRF Har Verktøyene - Hva kan vi gjøre? Tettere oppfølging fra både GMT og Sonelederne - Dele "suksesshistoriene"/beste praksis/ Tema sonemøter Skal vi gjøre "strukturelle" grep? - slå sammen klubber, endre soner ( f.eks Trondheim, Bodø, sone 2-3 flere?) Litt GLT info Sentrale kurs Soneledere, VDG'er og Ass soneledere på Regional Leadership-kurs. Vi har startet. Bør vi allerede ved vervnominasjonene ute i klubbene "kanalisere" de sentrale kursene? Ennå funksjonsorientert på MD-nivå hva med teamorientering? Styrekurs i klubbene versus President, sekretær. Jarle mente det var viktig å samarbeide med sonelederne, og dele suksesshistorier. Strukturelle grep, slå sammen klubber, endre soner må også gjøres. Yngre medlemmer og våre nye landsmenn er viktig og har blitt tatt opp i LC Malm, som eksempel. Tror også på mer teamarbeid i sonene. Det ble kommentert etter innlegget i plenum at nye virkemidler og strukturelle grep var viktig som Jarle nevnte. Skal det bli større aktivitet i en liten klubb på for eksempel 8 medlemmer må det verves flere medlemmer. For å få en bedre situasjon i de enkelte soner må kanskje noen soner slåes sammen ( kanskje sone 6 og 7? ) 12 Økonomien i distriktet v/dk Stein Ole Page 8 of 10

9 Budsjett og regnskap for ble grundig gjennomgått i detalj av Stein Ole. Meget bra og oversiktelig gjennomgang rundt alle poster, og god og nyttig informasjon som vanlig. Regnskapet er ferdig og klart for revisjon. Videre ble regnskapene for hhv driftsfond, aktivitetsfond og IRC-konto for året 2014 gjennomgått i detalj i styremøtet. Til sist ble regnskap brønnprosjekt i Afrika gjennomgått. 13 Saker fra / til Guvernørrådet Skal opprettes en nettbutikk sentralt hos Lions Norge. De klubbene som har egen nettbutikk må bort fra Lions Norge s nettside, og opprette egen nettside. 14 Saker til DM/RM Frist 1. februar ( poststemplet) DG Alf har mottatt brev fra LC Sandnessjøen og LC Sandnessjøen/Sigrid til distriktsmøte. Trenger mer pressisering, det er flere punkt i brevet, ikke bare ett punkt. Brevet må endres, og bli sendt distriktstyret på nytt. 15 Utenlands aktivitetene v/irc Morten Singsaas Masanga og QOPPS prosjektene er fullfinasiert i følge Morten Brønnene har blitt åpnet av Morten under reise til Afrika, som er en egen historie. Det ble laget en søknad for å få støtte fra LCI, og fikk et tilsagn om ,- dollar. Forutsetningen var her overaskende nok at vi må garantere for samme sum i friske penger. Det er viktig å få ferdig bibliotek og kjøkken. Vi trenger reelt NOK ,- for å få skolen ferdig QOPPS. Friske penger skal dokumenteres, og det er Hedersrådet som skal disponere dette. Morten vil forfatte en formell søknad her til Hedersrådet. 16 LRF, hvor er vi i 104B v/ Kjell Gylland Page 9 of 10

10 Vi har 14 dager på oss nå og Kjell gikk igjenom rapporten fra 8. januar på Gardermoen. Hadde siste lørdag et sonemøte for alle sonelederne i distrikt 104 B. Gikk igjennom presentasjon. Wiggo nevnte at Bodø kommune ville gi ,- (meget bra ) Målsetning er å få inn 3 mill. her i distriktet. 17 Eventuelt Ingen saker! Page 10 of 10

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer