Distriktsmøte D 104 B april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter"

Transkript

1 Distriktsmøte D 104 B april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter

2 LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104 B ARILD WITZØ 7125 VANVIKAN NORWAY PHONE: Date: 29. januar 2013 DISTRIKTSMØTERAPPORT FOR YCE 104 B Sommeren 2012 sendte vi ut fire ungdommer på ungdomsutveksling. B01 LC Rissa Julie til Malaysia B02 LC Trondheim Byåsen Anders til USA, Hawaii B03 LC Trondheim Byåsen Jan til USA, California B04 LC Bodø Charlotte til Australia De har alle fire levert flotte reisebrev fra sine turer hvor hver enkelt takker Lions for masse gode minner. Vedlagt følger reisebrevet fra Julie som dro til Malaysia. Vi har endel problemer med ungdomsutveksling til Europa, noe som kan forklares med følgende: Det antall plasser vi har i europeiske land tildeles på Lions Europa Forum. Vi forhandler oss til en kvote for hvert land. Dette antallet er avhengig av hva vi kan tilby i Norge. Antallet av ungdommer som vi sender ut, må være tilnærmet lik det antallet vi mottar. Her har vi fått et problem. Inntil for to år siden hadde vi her i Norge fem ungdomsleire. I 2011 hadde vi fire, i 2012 hadde vi bare to leire, det samme vil være tilfellet i 2013 og 2014, dvs. færre plasser å tilby. Dette er realitetene. Det blir derfor kamp om plassene i Europa. Prosedyren er den samme som den alltid har vært, vi åpner for å motta reservasjoner dagen etter at Europa Forum er avsluttet. Det er det intet nytt i, det nye er altså at vi har færre plasser. For 2013 var den datoen 20. september 2012 og rådet mitt er at klubbene søker på land i Europa så tidlig som mulig, gjerne før denne dato. Flere land ble utsolgt allerede den 20. september. Oversjøiske land har flere plasser, spesielt USA, så det er bare å melde inn ønsker, så skal vi gjøre så godt vi kan. LC Saltdal skal arrangere internasjonal ungdomsleir i 2014 og det ser vi fram til. Sommeren 2013 reiser tre personer ut i ungdomsutveksling. To til USA og en til Nederland. Det har som vanlig vært en udelt positiv opplevelse å arbeide med klubbene som i år har engasjert seg i Lions ungdomsutveksling. Arild Witzø YCE 104 B 2

3 Rapport fra ITCB Jarl Limstrand Dette lionsår har hatt store endringer når det gjelder dataløsninger, medlemsregister og hjemmesider. Det er tatt i bruk nytt medlemsregister og nye hjemmesider. De gamle hjemmesidene var veldig trege og i perioder helt ubrukbare. Dette medførte at klubber og fagpersoner ikke utnyttet sidene. Dessuten ble det også en god del forespørsler til ITC i denne forbindelse. Medlemsregisteret Det nye medlemsregisteret ble tatt i bruk tidlig i høst. Det nye var blant annet at en skulle bruke det internasjonale medlemsnummer. De norske nummerene ble utkuttet. Det viste seg at det var en del feil som måtte rettes, og ITC fikk mange henvendelser. Etter hvert fungerte registeret godt. Jeg synes medlemsregisteret fremstår som mye enklere og lettere å gjøre endringer i, likeså å legge inn nytt styre, med andre ord en positiv forbedring fra tidligere. Hjemmesidene Så ble det på sentralt hold bestemt at det skulle lages nye hjemmesider i stedet for de nesten ubukbare som vi hadde. Jeg synes det har vært lite informasjon i forbindelse med det nye hjemmesidesystemet. I startfasen forstod jeg at hjemmesiden kun skulle omfatte Lions sentralt. Klubbene stod fritt til å lage egne hjemmesider, men måtte holde seg til gjeldende farger og mal. Det viste seg etter hvert at det er mulig å registrere en del på distrikt og klubber. Det mangler mappestruktur og mulighet for filmapper, men det kan hittil se ut til at veien blir til når man går. Det er nå mulighet for også å legge artikler internt, for eksempel klubbreferater mv. Det er laget enkle og oversiktlige brukerveiledninger som ligger på hjemmesiden under Opplæring. Det er lagt ut mye nyttig informasjon her, blant annet Opplæringspresentasjoner, maler og ajourført klubbhåndbok for å nevne noe. Dessuten utførlige funksjonsbeskrivelser for tillitsverv. I forbindelse med de nye hjemmesidene har ITC hatt en del forespørsler da klubbens ITK ikke kom inn og kunne registrere. Dette har jeg vært behjelpelig med å få brakt i orden dvs registrert vedkommende slik at hun/han fikk tilgangsrettigheter. Jeg regner med at det blir behov for opplæring, men dette vil vel neppe bli før i neste lionsår. De gamle hjemmesidene er tilgjengelige for klubbene til , men etter det jeg forstår, vil det ikke bli noe automatisk overføring av filer og artikler fra disse til de nye sider, så det måtte i tilfelle klubbene selv gjøre. Korgen, Jarl Limstrand ITC 3

4 NAC Rapport om aktiviteter fiskalåret Fredsplakatkonkurransen Sendte påminnelse til klubbene i begynnelsen av fiskalåret og fikk med skoler i 3 soner. Til sammen 8 skoler deltok. For å øke deltakelsen må vi forsøke å gå ut til skolene allerede før skoleårets slutt, da det ellers blir for kort frist før tegningene skal være ferdig 1. november. Dette er en aktivitet som ikke koster mye, men som gir mulighet for informasjon om Lions, og om kurset Det er mitt valg. Det er nå laget diplomer med norsk tekst. Det er ikke vanskelig å bestille materiell, og forsendelsen kommer raskt. Kontakt NAC hvis problemer. Lions dag og Tulipanaksjonen. Det startet med grunnleggende informasjon fra sentralt hold. Det ble bestemt at bestillingene skulle sendes til en adresse sentralt, i år var frist 10. januar, for senere oppfølging av distriktenes NAC. Dette har fungert godt. Det er bestemt at siste helga i april skal være Lions dag. Denne dagen skal brukes til å profilere Lions, samt omsette Tulipaner og arrangere andre aktiviteter. På sentralt hold er målet omsetning av 1 million tulipaner. Det er sendt forslag til klubbene om hvordan Lions dag kan avvikles, og flere klubber planlegger aktiviteter i henhold til dette. I vårt distrikt er det mange klubber som har økt tulipanbestillingene, totalt er bestilt ca Det er mitt valg DMV Det har hittil i fiskalåret vært holdt 2 barnehagekurs, 5 skolekurs og 1 høgskolekurs. Flere kurs er planlagt i vår. Å få i stand kurs er et langsiktig arbeid da skolene planlegger stort sett for hele skoleåret. Det er derfor viktig å få komme med informasjon til kommune/skoleledelse tidlig, så går det gjerne 1 2 år før skolen bestemmer seg. Vårt kurs er av utdanningsdirektoratet rangert som ett av 10 kurs som har dokumentert effekt på læringsmiljøet. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at Lions betaler kurset for skolene, og dermed ikke medfører andre kostnader enn evt. Vikarutgifter. Det er viktig at klubbene ser sammenhengen mellom tulipanaksjonen og DMV. Det er tulipanaksjonen som finansierer DMV. Piloter Pilotene har vært dyktige til å markedsføre DMV. Pilotene i vårt distrikt gjør en god jobb og de fleste har sagt seg villig til å fortsette. Det mangler piloter i sone 2 og 6. Første helga i januar ble det holdt kurs for piloter i Oslo. Dessverre var det ingen av våre som hadde anledning til å delta. Jeg ser i ettertid at dette kurset burde vært bedre kunngjort i vårt distrikt slik at andre interesserte kunne deltatt. Framover vil det også legges vekt på å se sammenhengen mellom DMV-kurs og tulipanaksjon. Det er tulipanaksjonen som gir oss midler til å arrangere kurs for lærerne. NAC har deltatt på ett møte i januar sammen med med MD NAC Hroar Thoresen og NAC i de andre distriktene. Det er et viktig forum for diskusjon om felles ideer og problemer. Jeg har hittil ikke besøkt andre enn klubber i egen sone og et sonemøte i sone 2. Ellers kommuniseres via e-post. NAC D104B Marta Rønning 4

5 Statusrapport GLT Jarle Kirkeberg Distrikt 104 B For perioden Overtakelse av verv som GLT (Global Leadership Team) i D 104B Undertegnede tok på seg vervet som GLT pr etter at DG Kjell Gylland ved flere anledninger hadde etterlyst mulige kandidater til dette vervet i Distrikt 104 B. Dette ble offentliggjort i mail fra DG Gylland pr Det er med en stor porsjon ydmykhet jeg har påtatt meg dette vervet. 2.0 Orienteringsmøte på Rica Hell, Stjørdal Et første orienteringsmøte med DG Kjell Gylland, VDG 1 Svein Fandal og GMT Ragnvald Johnsen ble avholdt på Rica Hell Hotel på Stjørdal. Her fikk jeg en førstehåndsinformasjon på hva vervet som GLT innebærer og hvilke viktige oppgaver dette medfører. Fikk også informasjon om at VDG1 Svein Fandal og VDG2 Alf E. Olsen på rådsmøtet i september 2012 hadde fått i oppdrag å ivareta opplæringen av sonelederne i Distrikt 104B i mangel av at GLT-vervet ikke var besatt. Etter avtale skulle VDG2 ta sonene 1,2,3 og 4 og VDG1 skulle ha ansvaret for sonene 5,6 og Opprettet kontakt med MD-GLT Svein Berntsen Har etter dette vært i hyppig mailkontakt med MD-GLT Svein Berntsen for å orientere om at jeg har tatt over vervet som GLT i Distrikt 104 B. Har også fått melding fra ham om å prioritere opplæringsarbeid på de nye hjemmesidene som er laget på og fokus på hvilke nye muligheter arkfanen Opplæring gir får både klubb, sone og distrikt. 5

6 4.0 Utstrakt samarbeid med GMT Ragnvald Johnsen i D 104B I tråd med intensjonene i Leadership-programmene forsøker vi å ha et tett og nært samarbeid mellom GLT og GMT-funksjonene i D 104 B. Vi har også et utstrakt samarbeid med DG Kjell Gylland i arbeidet ute i sonene og klubbene. 5.0 Ulike info- og opplæringsaktivieter i Distrikt 104B, soner og klubber 5.1 Distriktsstyremøte og Distriktstyremøte Undertegnede presenterte planer for å opprette en Lions Club i Steinkjer (Mix-klubb). Utarbeidet vervemateriell," rollups", " teasere"/interessevekkere m.m. Planlagt besøk på Amfi Steinkjer ultimo februar Klubbmøte i Lions Club Malm På klubbmøte i januar for Lions Club Malm ble de nye hjemmesidene presentert og gjennomgått. Artig å få tilbakemelding fra medlem på 84 år at dette var enkelt og greit, noe han også beviste ved å finne "syretesten"/medlemsundersøkelsen på nettet. 5.3 Sonemøte i sone 4 på Namsos Sammen med DG og GMT i D 104B var jeg som GLT med og presenterte de nye hjemmesidene på med hovedfokus på Opplæringsmodulene og de nye mulighetene dette gir for både for sonen og klubbene. Mener at de aller fleste fikk innsyn i på hvordan de kan komme seg inn på de nye sidene, finne Opplæringsmodulene og søke på det de er ute etter. 5.4 Vervetur til Amfi Steinkjer vedr. ny mix-klubb på Steinkjer Lørdag var et utvalg av styret i LC Malm, undertegnede GLT, GMT Ragnvald Johnsen og DG Kjell Gylland på besøk med egen LIONS-stand i Amfi Steinkjer. 14 mulige prospects ble notert. Denne aksjonen ble også behørig dekket i Steinkjer Avisa og Lokalavisa for Verran og Namdalseid Lista med potensielle Lions bearbeides videre. Interessevekkere sendes i disse dager på mail til ansatte i større bedrifter i Steinkjer, så som kommunen, Politiet, Spb1SMN, NTE m.flere. Se for øvrig bilde fra aksjonen øverst på neste side. 6

7 6.0 Videre planer iht GLT/GMT-aktiviteter Sonemøte i sone 5 vil GLT delta på Videre vil GLT/GMT i samarbeid ha et oppfølgingsmøte i Sone 4 for å få på plass et sonelederteam Jeg vil også gå ut med en mailhenvendelse til øvrige soner i Distrikt 104 B for å avklare evt ytterligere opplæringsbehov i sonene. Mitt kortsiktige mål er at flest mulig Lions skal være i stand til å kunne bruke de nye hjemmesidene og opplæringsmodulene spesielt, slik at de kan utføre sin Lionsgjerning på best mulig måte! Jarle Kirkeberg President - Lions Club Malm GLT - Distrikt 104 B tlf: e-post privat : 7

8 RAPPORT Fra GMT D104B GMT-team kom tidlig på plass og består av GMT og Distriktsstyret. For å ta seg av det som skjer i Nordland har CEP Alf E. Olsen påtatt seg oppgaven. GMT har vært på sonemøter i sonene 1, 2, 4, 5, 6 og 7. Tilbakemeldingene er positive, men det gjensår å se ønskede resultater. De fleste klubbene med mindre enn 20 medlemmer er enige i at det vil være lettere å drive klubbene dersom medlemstallet passerer 20, og at man da lettere gjennomfører gode prosjekt. Problemet et at mange av klubbene ikke har ideer om hvordan de skal rekruttere. Dette må det jobbes videre med. De fleste klubbene har godt aktivitetsnivå. Distriktets GLT kom på plass i november, og dette har resultert til et godt og positivt samarbeid. Sone 4 fikk på plass Sonelederteam i februar, noe de har manglet en tid. Dette ble ordnet etter fellesmøte i Namsos, hvor samtlige klubber i sonen deltok. Flere enkeltklubber er besøkt, og jeg føler at besøkene har vært positive og til nytte for klubbene. Ny studentklubb i Trondheim er på plass, med 20 medlemmer. Stiftelsesdato ble og klubbens navn er Lions Club Trondheim Student. Fadderklubb er Lions Club Trondheim Byåsen. Det er et mål å få på plass ny klubb i Steinkjer. LC Malm har sagt ja til å være fadderklubb. Prosjektgruppa er på plass og godt i gang. Håper å få registrert klubben før Distriktsmøtet. For å stimulere til økt medlemsverving har vi i februar og mars laget en konkurranse mellom klubbene i D104B om hvem som får størst netto tilvekst i perioden. Dette har fenget flere klubber, så deltakelsen og iveren er bra. Premien for den klubben som vinner er: Gratis opphold under DM. Jeg føler at det til nå er lagt et godt grunnlag for medlemspleie og medlemsvekst, men det tar tid å få klubbene til å ta tak, slik at de både vokser og blir mer aktive. Dette gjelder selvsagt ikke alle klubbene, men tendensen er at det er de små klubbene som strever mest. Som GMT kan jeg ikke annet en å motivere klubbene til å aktivisere seg, ta vare på det gode miljøet, og sørge for at omverdenen får vite hva vi står for. D104B ved DG hadde ved fiskalårets begynnelse et høyt krav til medlemsutvikling, og vi har jobbet intens for å nå målet som er 1076 medlemmer i løpet av juni. I skrivende stund er vi 1059, og vi jobber intenst for å nå målet. Med Lionshilsen Ragnvald Johnsen

9 D104B IRC Morten Singsaas Status for IRC D104B Nr Mål Handling Virkemiddel. Ansv. IR Opprettholde fokus på vedtatte IR-prosjekter: Stimulere klubbene til å sette av 30 % av innsamlede midler skal gå til IR-arbeid Økt informasjon ut til klubbene. Brukes nettsidene aktivt IRC IRC/ITC 1.2. QOPPS (Prioritere ferdigstilling av hele Queen of Peace Primary School, inkl. siste klasserom, lærerboliger, skolekjøkken, 5 lynavledere, solcellestrøm og diverse møbler CapaCare - Masanga Etter at QOPPS er ferdigstillet som forutsatt, rettes fokus mot Masanga-prosjektet 2 NSR-prosjekter Følge opp distriktsmøtets vedtak om å støtte de vedtatte prosjektene Sørge for at den nye IRkatalogen blir kjent i 104B slik at klubbene melder inn sine IR-prosjekt Oppfordre klubbene til å støtte CapaCare etter evne. IRC må få avklart tids-ramme for dette som distriktsprosjekt og forventet tid for terminering. (1916) Støtte vedtatte NSRprosjekt etter evne Søke LC Sandnessjøen om at pengene som utløses av oppløsning av Kongemedaljefondet i sin helhet tilførtes QOPPS. Oppfordre enkeltklubber til å ta ansvar for delprosjekter ved QOPPS. Informere om LCIF på sonemøter og ved IR-brev om status Informere klubbene om NSR-prosjektene IRC og soneled er IRC IRC IRC 3 LCIF 4 AIM / STUDENTKLUBBER - FADDERBARN Oppfordre klubbene til å støtte det nasjonale katastrofefondet. Alle klubber oppfordres til å støtte AIM, - og å bidra til at det opprettes studentklubber. Flere fadderbarn Uganda Klubbene bør avsette kr 100/medlem til fondet eller kr pr klubb Økt informasjon om dette prosjektet Samarbeide med YEC om dette. IRC IRC 9

10 5 Måltall Virkelig 2011/2012 Mål 2012/2013 Status 02/ QOPPS NOK NOK CapaCare (Masanga) NOK NOK NSR LCIF / Katastrofefond AIM/FADDERBARN Øyehelse IR uspesifisert TILLEGGSKOMMENTARER Under Distriktsmøtet 2012 på Fauske ble det etter statusorientering og forslag til terminering av Kongemedaljefondet akklamert en oppfordring om å la distriktets andel av midlene tilflyte Queen of Peace Primary School. På dette tidspunkt var skolens to første byggetrinn ferdige og offisielt overlevert sammen med en brønn på vegne av 104C. IRC avventer nå den endelige beslutning og beløp fra Kongemedaljefondet. Ved hjelp av den lokale katolske kirke, ble det bygget et klasserom 3, samt et latrinebygg. I løpet av 2012 er det også ferdigstilt en lærerbolig av et dedikert behov for tre. Resterende behov i prioritert rekkefølge var: To nye lærerboliger - NOK Solcelleanlegg lærerboliger NOK Møbler lærerboliger - NOK 5000 Bygging av skolekjøkken - NOK Lynavledere (5) - NOK Betydelige innbetalinger via LAN øremerket skolekjøkken: LC Trondheim Byåsen (05/12) NOK LC Rennebu (11/12) NOK LC Trondheim Byåsen (01/13) NOK flere mindre beløp Capacare Masanga - NOK Orkanger, Morten Singsaas IRC 10

11 Rapport fra Sone 1: Lions Club Aid in meetin g Beitoleir en,ny annen aktivitet Lions klubbers katastrofe Fadde r barn LCIF Føre r hun d Ungdom s leir Ungdom s konto Øyehels e Queen of Peace Annet Lokalt nasjonalt/ intern. Tilsamm en Beiarn Bodø Bodø/B odin Bodø/ Sentrum Bodø/ Tverlan det Gildeskå l 5000 Fauske Saltdal Sørfold Ørnes LC Bodø: Har ikke levert rapport tross flere purringer. LC Bodø/Bodin: Aktivitet i høst har vært sandsekkefylling og levering av sandsekker til bensinstasjoner. Sosial aktivitet 1. desember lutefiskaften og 1. mars skreiaften. 15. juni Fiskefestival. LC Bodø Sentrum: har i lionsåret så langt bevilget kr ,-. Bevilgningene er både pålagte av riksmøtet samt gave til jubilerende forening og tilskudd til en annen klubb og deres arrangement for innvandrere. Klubben har hatt 2 medlemsmøte samt 1 møte i kombinasjon medlemsmøte/festlig tilstelning i forbindelse med julen. Vårt eneste sosiale arrangement har vært vårt årlige nyttårsaftenarrangement for innlagte pasienter ved Vollen Sykehjem. Dette er forøvrig 27.året dette arrangeres. Med hilsen Maurid Hagen Brandser / president. LC Bodø Tverlandet: Aktiviteter er pakken og levering av strøsandsekker på dugnad til Essostasjonene i Bodøområdet og noen nærbutikker. Salg av nek før jul i vårt nærområde. Innleder et samarbeid/aktivitet med Valnesfjord helsesportsenter. 4 nye medlemmer er tatt opp. Sosial aktiviteter er gjennomføring av fest for flykninger bosatt på Tverlandet asylmottak. 78 deltok og det ble servert lapskaus og mat som flyktningene hadde laget. Skreiaften er vellykket gjennomført. LC Gildeskål: Så langt i Lionsåret har vi fra aksjonskontoen bevilget kr ,-. Vi har solgt julenek som ga en nettoinntekt på ca. kr.6.000,-. I mai måned har vi under planlegging tur for eldre som har en budsjettramme på kr ,-. LC FAUSKE Aktiviteter per 25.febr Trimkasse på gapahuken i Klungsetmarka. Hyttelotteri okt/nov/des. Juleaksjon des.: loddsalg, salg av julenek (120), gjetting på høyde av julegrana. Strøsandaksjon- sekker ut til 2 salgssteder. Utvelging av ungdom til utenlandsleir juli Invitasjon til barnehagene om Det er mitt valg (foreløpig ingen tilbakemelding). Samarbeid med andre frivillige lag og foreninger om tiltak for barn/unge. Utkjøring av nye IRIS dunker Sosiale aktiviteter: Egen klubbmestergruppe ordner servering på klubbmøtene. Desembermøte med ledsagere-pinnekjøttaften. 11

12 LC Sørfold: Kjøring av ungdommer i forbindelse med Basecamp Salten 7.-9-sept. Utvendig maling og tak rensking av Strandmyra borettslag (eldre boliger). I september oktober. Utkjøring av søppelbokser (for glass og metall) for IRIS i februar. Julegrantenning på Straumen med julegaver til unge og eldre i desember. Tirsdags kafe` for eldre i februar. Planlagte: Røde fjær aksjon 27. April 1600 stk. Ombygging av garasjeanlegg Strandmyra borettslag til våren. Fest for eldre i Sørfold kommune til høsten. Sosiale aktiviteter, gjennomførte og planlagte: LC Sørfold anående. aktiviteter og bevilgninger høsten 2012 og hittil i år. Inntektsgivende/humanitære aktiviteter: Gjennomførte: Utkjøring av Klubbens 30 års jubileums skriv til alle husstander i Sørfold i oktober. Flott 30 års jubileumsfest i desember med egenlaget festmat. Opptak av 3 nye medlemmer. Før juls kveld i juletreskogen for medlemmer og familie i desember. Jubileumstur til Grand Canaria. Skreimølje for medlemmer og ladies i mars. Avslutningstur for medlemmer og ladies i juni. LC Ørnes: Vi har i tillegg avholdt 2 sosiale "happenings" som var vårt Julebord som ble avholdt den 30. November. Årets Fersk-fisk aften som ble avholdt nå sist lørdag den 16. Februar. Alle klubbene i sonen har bestilt tulipaner: 104 kartonger, buketter. 12

13 Rapport fra Soneleder sone 2 Sone 2 Soneleder: Alf E. Olsen Visesoneleder: Karin Dalheng Past soneleder: Ingen Rådsmøter: Har deltatt på 3 rådsmøter i dette Lionsåret. Sonemøter Det er avholdt 2 sonemøter så langt. Det første sonemøte ble avholdt i Mosjøen med godt frammøte fra alle klubbene. På møte deltok fra distriktet DG Kjell Gylland, GMT Ragnvald Johnsen, NAC Marta Rønning. Med deltakelse fra alle klubbene i sonen. Fine diskusjoner, et flott sonemøte. Sonemøte 2 ble avholdt i Mo i Rana i Møtelokalene til LC Mo i Rana Et godt møte med deltakere fra alle klubbene. På sakslisten sto Lions 2014 og nye distriktsgrenser. Flott diskusjon. De nye distriktsgrensene vil gi et distrikt her nord som vil bli veldig stort i utstrekning og vil by på utfordringer for det nye "distriktsstyret". Klubbesøk Har vært på 4 klubbesøk så langt, LC Mo i Rana Stella Polaris og LC Mo i Rana, LC Mosjøen, LC Korgen. Har intensjon om å besøke LC Hemnesberget senere i vår. På disse møtene har jeg prøvd å formidle det som DG og styret vil ha ut til klubbene. Soneleder vervet har vært et punkt som jeg har prøvd å få en diskusjon på. Klubber / Klubbfilialer Det er ikke dannet nye klubber eller klubbfilialer i sone 2 Medlemsutvikling Medlemsutviklingen i sonen er ikke bra. Alders fordelingen er ikke bra, det begynner å bli en alt for stor overvekt av medlemmer over 60 år. Her har klubbene en jobb å gjøre å prøve å få engasjert ungdom til å bli medlemmer i Lions. Hemnesberget jobber flott. 13

14 Klubber Antall medlemmer Møsjøen 17 Korgen 11 Hemnesberget 20 Mo i Rana 20 Stella Polaris 11 Visesoneleder Har hatt Karin Dahleng som visesoneleder, men må ha inn en ny visesoneleder. På siste sonemøte ble dette tatt opp og klubbene lovte å ta tak i dette. Alf E. Olsen Soneleder sone 2 14

15 Årsrapport soneleder sone Av soneleder sone 3, Lars-Inge Ingebrigtsen Rapport fiskalåret Sone 3 er en liten og grei sone med tre klubber: Lions Club Sandnessjøen Lions Club Sandnessjøen/Sigrid Lions Club Leirfjord Sandnessjøen Klubbene i sonen har alle år arbeidet for felles møter istedenfor rene sonemøter. Erfaringer har vist at felles møter gir større oppslutning kontra rene sonemøter. Det er ikke kommet inn forslag på ny soneleder for neste fiskalår. Soneleder sone 3 Lars-Inge Ingebrigtsen Gongsteinveien Sandnessjøen Telefon privat mobil , Mail 15

16 Soneleddet har i bestått av: Soneleder Eugenie Gravningen Sørmo Visesoneleder (ingen) Past soneleder Bjarte Skarstein. Rapport fra SONE 5 - Lionsåret Det har vært avholdt 1 sonemøte. Møtet ble holdt på Stjørdal museum. DG Kjell J. Gylland orienterte om Lions GMT Ragnvald Johnsen snakket om tillitsmannskrisen i klubbene, sonen og distriktet. Alle klubbene i sonen var representert og 34 personer møtte. Det er berammet 2 nye sonemøter. Hos LC Verdal i mars og LC Malm i mai. Soneleder har sammen med DG og GMT besøkt LC Verdal/Stiklestad. Her var det tillittsmannskrisen som sto i fokus, og før møtet var over hadde klubben fått en ny visepresident. Soneleder har også besøkt LC Levanger/Skeyna etter invitasjon fra klubben. Her var det Lions hjemmeside og medlemsregister som var tema. Sonen har vært uten soneleder og det har ikke vært mulig å skaffe en for Etter instruks fra DG Kjell J. Gylland innkalte soneleder presidentene i sone 5 inn til møte i februar for å finne kandidater til visesonevervet for Lionsåret Stor takk til LC Inderøy og Agnar Foshaug som svarte ja på å ta vervet som vise soneleder Undertegnede fortsetter som soneleder 1 år til. Dette medfølger at sone 5 i Lionsåret har et helt soneteam med SL, VSL og PSL. Det vil nå bli utarbeidet en turnusliste som pålegger klubbene å komme med en kandidat i fremtiden. Sone 5 består nå av 10 klubber, LC Malm flyttet over til sone 5 fra sone 4. LC Malm har jobbet med å få startet opp ny klubb på Steinkjer, og det ser lovende ut. Kanskje blir vi 11 klubber etter hvert. # I det hele sitter jeg, som soneleder igjen med det inntrykket at det står bra til ute i klubbene, men at flere klubber sliter med å få medlemmene til å ta styreverv, og at det er vanskelig å få inn nye medlemmer. Stjørdal 15.februar 2013 SL Eugenie Gravningen Sørmo Sign. 16

17 Ranheim 28. februar 2013 Rapport for sone 6. Fiskalåret v/ SL6 Bjarne Aarsrud Tema for første sonemøte 15. nov var Lions Det var godt frammøte. Alle klubbene i sonen, unntatt en var representert. Engasjementet var stort. Det er tydelig at dette er noe som engasjerer medlemmene. Møte for sonelederteamet Alle klubbene var representert. Tema for møte var hvordan gjøre klubbene mer synlige, bl.a. ved å delta i Borgertoget 17. mai. Mottok mange positive tilbake meldinger fra klubbene i sonen. Ny studentklubb etablert i Trondheim (20 medlemmer), hvor LC Byåsen er fadderklubb. Soneleder har deltatt på 2 rådsmøter. Bjarne Aarsrud SL6 17

18 RAPPORT SONE 7, FISKALÅRET Tema for første sonemøte var Lions Det var godt frammøte. Alle klubbene i sonen, unntatt en var representert. Engasjementet var stort. Det er tydelig at dette er noe som engasjerer medlemmene. Andre sonemøte er utsatt til april. Dette vil bli et arbeidsmøte med idedugnad der temaet er: - hvordan gjøre klubben vår mer synlig - hvordan engasjere medlemmene - gode aktiviteter Siste sonemøte blir tradisjon tro et sosialt arrangement på Hitra Soneleder har deltatt på to rådsmøter Oppdal Ingeborg Sætrom, soneleder sone 7 18

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato23.02.2016 Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Innholdsfortegnelse:

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Klubber Antal medlemmer +/- Nordfjordeid 27-2 Måløy 9-1 Sandane 37-3 Stryn 30-1 Sum medlemmer: 103. Nedgang fra i fjor med 7 personer. Jeg deltok på Regional Lions

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR

VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR 2017 2018 1 INNHOLD VÅLER LIONS CLUBS HOVEDMÅL Side 3 OVERSIKT OVER STYRE OG TILLITSVERV Side 4 OVERSIKT OVER KOMITEER Side 5 OPPDRAG TIL KOMITEER Side 6 2 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 DATO/DATE: Lørdag 10.09.2016, kl. 15:15-18:00, søndag 11.09.2016, kl. 09:30-12:30 STED/VENUE: Skifer Hotel, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul M.NR./M.NO: 02-2016/2017 PROSJ.NR./PROJ.NO:

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Referat fra rådsmøte på Oppdal 16. og 17. september 2017. Følgende deltok på møtet: DG Arild Witzø, VDG1 Inger Petrine Valseth, DK Stein Ole Eide, GMT/GST Ragnvald Johnsen, PR/IT

Detaljer

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 14 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp RAPPORT FRA DG 212-213 1. INNLEDNING. Vårt Distrikt er landets nordligste av de totalt 1 vi har

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Sted; Bardshaug Herregard lid Lardag 25.O4.2015 kl.10:30 Saksliste : 1 Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 11 REFERAT FRA STED: Distriktsrådsmøte 104 B Sandmoen Kro, Heimdal i Trondheim DATO / TID: Lørdag 12. januar 2013

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015 Innhold 1. Aktivitetstabell... 2 2. Program for kommende Lionsår... 3 2.1. Trykking... 3 2.2. Innhold... 4 3. Møtelokale. Fredheimsloftet... 4 3.1. Bestilling for Lionsåret... 4 3.2. Avbestilling... 4

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret Ketil Stuan Distriktsguvernør Distrikt 104H Oslo og Bærum 2016-2017 Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret 2016-2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG Visedistriktsguvernør

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2. Sonelederrapporter

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2. Sonelederrapporter LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Sonelederrapporter 1 RAPPORT FRA SONE 2-104 B2 2016-2017 ODDGEIR FETEN Medlemstall pr: 1. mars 2017 Klubb Medlemstall Framtids visjoner LC Fjaler 23-1 2-3 på veg inn. LC Førde

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Sak 4.1 Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Klubber Målet med å opprettholde distriktets 40 klubber er innfridd. Det har vært

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret

Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Mal for utarbeidelse av årlig handlingsplan for klubbene og unionsstyret Vedlegg til: Norgesunionens Strategiplan 2011-2015: (vedtatt på Representantskapsmøtet i Bergen 14. mai 2011) Klubbene plikter å

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER The International Association of Lions Clubs District 104 B2 DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER DISTRIKTSMØTE 2017 I MOLDE The International Association of Lions Clubs District 104 B2 Lions Club Molde Lions Club

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions?

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker Lions Norge Hva er Lions? 11.01.2011 The Interna*onal Associa*on of Lions Clubs ble s*6et i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer