Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014"

Transkript

1 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

2 Rapportering iht handlingsplan - fiskalåret GLT i D104B Jarle Kirkeberg GLT - Team GLT-teamet består av GLT + Styret i D104B. GLT har samarbeidet nært med GMT i sine aktiviteter for å nå distriktets mål og tilrettelagt for best mulig kostnadseffektive løsninger. Handlingsplan med hovedaktiviteter: Nr. 1 Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader Gjennomføre målrettet opplæring for aktuelle målgrupper og team med hovedvekt på soneledere og klubbstyrer Videreutvikling av sonelederteam og klubbstyrer i D104B GLT, SL i samarbeid med GMT og DG Sonelederne og klubbstyrene er prioritert i DG's handlingsplan ift målrettet opplæring 2 Aktivt bidra til å markedsføre CEP Markedsføre CEP/klubbutviklingsprog GLT, SL, DG, VDG, VDG2, Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

3 ved besøk på sone- og/eller klubbmøter ram CEPveiledere og GMT 3 Delta på aktuelle fagsamlinger for GLT, første samling Kolbotn Være oppdatert innenfor eget fagområde for GLT og delta i nasjonalt GLTnettverk GLT, MDGLT og GLT i øvrige distrikt Vil avhenge av D104B's prioriteringer og økonomi 4 5 Delta på distriktsmøter/- rådsmøter ved behov med innlegg og opplæring Delta på aktiviteter sammen med GMT der det er nyttig og formålstjenlig Videreutvikling av konsepter for interessante DM, distriktsstyre- og rådsmøter, sonemøter m.m Opprettholde og videreutvikle den positive medlems- og klubbutviklinga i D104B GLT, GMT SL og DG GMT i samarbeid med DG og GLT Være villig til å utfordre egne grenser for å bli enda mer nyskapende og engasjerende Utstrakt samarbeid mellom fagsjefene GMT og GLT gir resultater 6 Utvikle gode og praktisk nyttige opplæringskonsept er for ulike målgrupper Opplæring i praktisk bruk av nye LIONS.no og ulike hjelpemidler og verktøy på internett, inkl Opplæringsmodulen ITC, ITK i samarbeid med GLT og GMT Godt tilrettelagte opplæringssekvens er på nye LIONS.no har gitt gode erfaringer i D104B Rapportering ift aktiviteter og mål i handlingsplanen: Ad nr 1: Gjennomføre målrettet opplæring for aktuelle målgrupper og team med hovedvekt på soneledere og klubbstyrer. 2

4 Oppstartsamling for soneledere i forlengelse av Distriktsrådsmøte på Clarion Hotell & Congress I Trondheim. Saksliste: 1. Sonelederen lederen i midten v/glt Jarle (1 økt - oppgaver, ansvar og rollebeskrivelser for soneleder ) 2. Sonelederens verktøykasse på nett nye muligheter med beste praksis v/gmt Ragnvald og GLT Jarle (Økt 2 finne muligheter og verktøy på lions.no) 3. Sonelederen som klubbmotivator og inspirator v/alle (Økt 3 erfaringsutveksling av og med deltakerne, GLT, GMT og DG) 4. Medlemspleie og vekst v/gmt Økt 4 Vervekampanjen-sonevis gjennomgang 5. Veien videre til neste samling/rådsmøte GLT, (Økt 5 innføring hjemmeoppgaver i sone og klubber) Sonelederopplæring (erstatning for sentralt Leadershipkurs) tilpasset opplæringsbehov for målgruppen på Quality Hotel, Stjørdal Saksliste: 1. Velkommen v/dg Svein Fandal 2. Kjenn Lions Quiz v/glt Jarle Kirkeberg og GMT Ragnvald Johnsen 3. Sonelederen lederen i midten v/glt og GMT (- repetisjon av oppgaver, ansvar og rollebeskrivelser for soneleder ) 4. Sonelederens verktøykasse på nett flere muligheter med beste praksis v/gmt og GLT 5. Sonelederen som klubbmotivator og inspirator - "Solskinnshistorien fra LC Stord Fitjar" v/glt og GMT 6. Tips og trening i Presentasjonsteknikk (Fra Leadershipprogrammet) 7. Vervekampanjen hva er status for din sone? v/gmt Ragnvald 8. Avslutning og Vel hjem v/dg Svein Fandal Styreseminar for LC Hitra 1.og med GMT 3

5 Saksliste kveld 1: 1. Velkommen v/ragnvald GMT og Jarle GLT 2. Solskinnshistorie fra LC Stord/Fitjar (1 økt gjøre det UMULIGE mulig, tenke visjonært, sette mål og lage handlingsplan) 3. Har vi tid tar vi en Quiz med Lions vri Saksliste dag 2: 4. Oppgaver, ansvar og rollebeskrivelser for de ulike funksjonene i klubben 5. Hvordan jobbe i team? 6. Avslutning og Vel hjem Klubbmøte med LC Malvik og LC Malvik Saxedatter o Bruk av Lions.no, Lions Quiz Sonemøte sone på Thon Backlund Hotel, Levanger o GMT var hovedforeleser på dette møtet. GLT stilte som President for LC Malm og hadde med 2 styrerepresentanter fra LC Steinkjer. Var disponibel ift spørsmål innen eget fagområde. Ad 2 Aktivt bidra til å markedsføre CEP ved besøk på sone- og/eller klubbmøter CEP-konseptet (5 trinns-modell, se neste side) blir lagt inn i alle inspirasjons- og/eller klubbutviklingsforedrag på sonemøter, klubbmøter og styreseminar. 4

6 Ad 3 Delta på aktuelle fagsamlinger for GLT - Nasjonal samling for GLT og GMT i 104 B på Quality Choice Hotel Mastemyr på Kolbotn utenfor Oslo Erfarte her at D104 B er blant de fremste hva angår samarbeid mellom GLT og GMT-funksjonen og de resultater som var oppnådd på dette tidspunkt og videre planer. Det ble også her signalisert at 104 B ønsket å gjennomføre egne desentrale Leadership-program. På grunn av stivbente sertifiseringsregler var dette ikke mulig. Vi har senere gjennomført sonelederopplæring desentralt med gode tilbakemeldinger. Se pkt 1. Ad 4 Delta på distriktsmøter/-rådsmøter ved behov med innlegg og opplæring - Har deltatt på Distriktsrådsmøter og med innlegg om Lions nye opplæringssider på internett og statuspresentasjon om LC Steinkjer. - Deltatt og forelest på Distriktsmøte 104 B på Oppdal Skifer Hotel med foredragstittel: Lions.no nye og u(v)ante muligheter for bedre opplæringsaktiviteter. Gode tilbakemeldinger til tross for 15 minutt mindre tid. 5

7 Ad 5 Delta på aktiviteter sammen med GMT der det er nyttig og formålstjenlig - Har i perioden deltatt på sonemøter i sone , sone og sone 6-24, Prosjekt etablering av LC Steinkjer 1 orienteringsmøte på Steinkjer Tingvold Park Hotel innmeldte og "ballen begynte å rulle" Lions Tulipanaksjon på Steinkjer Amfi med nye medlemmer i LC Steinkjer. 2 nye medlemmer i LC Steinkjer og 1 medlem i LC Malm 2 orienteringsmøte på Steinkjer Tingvold Park Hotel Vervet lokal ildsjel med nettverk Steinkjer Prosjektmøter med LC Steinkjer og Målsetting i prosjektet 20 registrerte innmeldinger før Chartermøte LC Steinkjer med DG, IPDG,GMT, GLT, styremedlemmer i LC Steinkjer og utvalgte prosjektmedlemmer fra LC Malm. "We serve" 30 innmeldte nye medlemmer i LC Steinkjer Planleggingsmøte på Tingvold Park Hotel Steinkjer med styremedlemmer i LC Steinkjer og GMT. STIFTELSESMØTE LC STEINKJER PÅ BEST WESTERN TINGVOLD PARK HOTEL 6

8 "1 nyetablering er trygt i havn" Ad 6 Utvikle gode og praktisk nyttige opplæringskonsepter for ulike målgrupper Har utviklet egne tilpassede opplæringsprogram for Sonelederopplæring, Styreseminar, Klubbutvikling og fornyelse og Bruk av Lions.no og Hva er Lions. For øvrig deles disse programmene med landets øvrige GLT via Dropbox for denne gruppen. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra MD-GLT og ASS MD GLT Ad 7: Videre planer: Kort sikt Bidra DG og GMT å nå distriktets mål i handlingsplanen om 2 nyetablerte klubber i 104 B Prosjekt LC Austrått på Ørland LC Steinkjer o Har gjennomført Planleggingsmøte GMT med befaringer på Ørland, Brekstad Møte med ordfører Hallgeir Grøntvedt, senterleder på LIBRAsenteret, redaktør Skjalg Ledag i Fosnafolket og leder på Frivilligsentralen. Gode resultater med Lionsbrosjyre til alle kommunale ansatte, forhåndsreportasje i Fosnafolket, stand-plass på Libra-senteretog øte med leder i Frivilligsentralen. o Lions stand på Libra-senteret på Brekstad med GMT og 2 prosjektmedlemmer fra LC Rissa Flere prospects og 1 innmelding "Jakten på lokale ildsjeler er startet" Styreseminar/klubbseminar for styret og medlemmer i LC Steinkjer i mars/april

9 Neste fiskalår Er motivert til å bidra som GLT med de arbeidsoppgaver som Distrikt 104 B vil tillegge fagområdet i ytterligere et fiskalår. ((selvsagt under forutsetning av at resultatoppnåelse og tillit er tilstede for videre arbeid)) Jarle Kirkeberg President - Lions Club Malm GLT - Distrikt 104 B tlf: e-post privat : 8

10 Rapport for Lionsåret GMT i D104B GMT - Team GMT-Teamet har bestått av GMT + Styret i D104B. GMT har samarbeidet nært med GLT. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 1 Ta tak i klubber med mindre enn 20 medlemmer for å finne ut om de kan bli flere Færrest mulig klubber i D104B med mindre enn 20 medlemmer GMTteamet Oppgaver fordeles etter geografi Resultater De minste klubbene sliter med rekrutteringen. GMT Har gjort forsøk på å hjelpe til men det har gått tregt. LC Rennebu har tatt tak i problemet og jobber nå aktivt for å få flere medlemmer. Målsettingen er å øke med 50%, dvs. 6 flere medlemmer. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 2 Hjelpe klubber som ønsker en bedre struktur på drifta. GMT Alle klubber skal ha egne handlingsplaner og ha oversikt over sine gjøremål. Resultater Det virker som om de fleste klubbene etter hvert forstår at de må ha en handlingsplan. Dette vil hjelpe dem både med planlegging på sikt og ha noe å måle sine resultater opp imot. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 3 Bidra til etablering av nye klubber/klubbfilialer der det er plass for slike. 2 ny klubber i GMTteamet Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

11 Resultater Til nå er det etablert en ny klubb, LC Steinkjer, med 31 medlemmer. Vi er i gang med prosjektet for å etablere LC Austrått på Ørlandet. Målet er å ha denne på plass innen 30. juni Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 4 Ta vare på de Få klubbene til å se at GMT - SL medlemmene vi har, og sørge for at de føler seg hjemme i klubben, samt sørge for at de får den ros de fortjener. de har medlemmer med positive erfaringer og innstillinger, og benytte disse for det som det er verdt. Resultater: Det har vært jobbet både via klubb-besøk og sonemøter med å fremheve viktigheten av godt klubbmiljø. Vi har nok ikke maktet å demme opp for alle utmeldinger, men har håp om at det er bedre. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 5 Øke medlemstallet I tråd med DG s mål skal D104B få en GMTteamet netto vekst på 59 medlemmer og være minst 1135 medlemmer ved fiskalårets slutt. Resultater Det totale medlemsantallet går stadig oppover. I skrivende stund er vi 1100 medlemmer, og målet for dette fiskalåret er 1139 så vi er på god vei. Får å nå vårt mål mangler vi en ny klubb (LC Austrått) og totalt 39 medlemmer. Det er godt håp om å nå målet. MD har beskyldt oss for å ha for hårete mål. De synes vi er for optimistiske. Uten høye mål har vi ikke noe å strekke oss etter. Det kan se ut som det såkalte hårete målet ikke er så uoppnåelig allikevel. Medlemsutvikling Sonenes resultater Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone Resultat

12 DISTRIKT 104 B Antall medlemmer pr Antall medlemmer pr Resultat så langt 18. Vi er 31 flere enn på samme tid i fjor GMT-teamet har deltatt på en rekke klubb- og sonemøter. Det har vært god oppslutning på alle møter. GMT har hatt et nært og positivt samarbeid med GLT. I fellesskap har vi arranger styrekurs og opplæring for soneledere. GLT har vært sterkt og svært positivt engasjert i opprettelsen av LC Steinkjer og er også med i prosjektgruppa for ny klubb på Ørland. Orkanger Ragnvald Johnsen GMT D 104 B 3

13 D104B IRC Morten Singsaas Status for IRC D104B Nr Mål Handling Virkemiddel. Ansv. IR Opprettholde fokus på vedtatte IR-prosjekter: Stimulere klubbene til å sette av 30 % av innsamlede midler skal gå til IR-arbeid Økt informasjon ut til klubbene. Brukes nettsidene aktivt IRC IRC/ITC 1.2. QOPPS (Prioritere ferdigstilling av hele Queen of Peace Primary School, inkl. siste klasserom, lærerboliger, skolekjøkken, 5 lynavledere, solcellestrøm og diverse møbler CapaCare - Masanga Etter at QOPPS er ferdigstillet som forutsatt, rettes fokus mot Masanga-prosjektet 2 NSR-prosjekter Følge opp distriktsmøtets vedtak om å støtte de vedtatte prosjektene Søke om midler fra Mintfondet MD-nivå Oppfordre klubbene til å støtte CapaCare etter evne. IRC må få avklart tids-ramme for dette som distriktsprosjekt og forventet tid for terminering. (1916) Støtte vedtatte NSRprosjekt etter evne Avklaring Kongemedaljefondet. Oppfordre enkeltklubber til å ta ansvar for delprosjekter ved QOPPS. Stimulere klubbene til å støtte dette prosjektet Informere klubbene om NSR-prosjektene IRC og soneled er IRC IRC 3 LCIF 4 AIM / STUDENTKLUBBER - FADDERBARN Oppfordre klubbene til å støtte det nasjonale katastrofefondet. Alle klubber oppfordres til å støtte AIM, - og å bidra til at det opprettes studentklubber. Flere fadderbarn Uganda Klubbene bør avsette kr 100/medlem til fondet eller kr pr klubb Økt informasjon om dette prosjektet Samarbeide med YEC om dette. IRC IRC Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

14 5 Måltall Virkelig 2012/2013 Mål 2013/2014 Status 03/ QOPPS NOK NOK (78000)* 1.2. CapaCare (Masanga) NOK NOK ( 37500)* 2. Øyehelse (MD) LCIF Brønner (TRD / Malvik Saxedatter / DG DG: Namsos / Levanger Skeyna + DG * beløp på konto STATUS QUEEN OF PEACE PRIMARY SCHOOL MARS 2014 Dette har LC Trondheim og MD 104 B tilført prosjektet: 2 skolebygg med 7 klasserom 4 lærerboliger Lærerrom med inventar 60 doble skolepulter Andre givere: 2 klasserom i eget bygg fra den katolske kirke / LC Østfold Student Brønn fra MD104C (2011) Latrine bygget av World Vision Terminering? Bibliotek (kostnad NOK / UGX 43 mill.) inkl. inventar og bøker Bygning (kostnad NOK / UGX 27 mill.) Vi har på konto: NOK 78714, - vi bygger biblioteket! Vi har brukt totalt NOK Innbetalt siden sist: (omprioritert fra kjøkken til bibliotek): LC Mo i Rana: NOK Men vi mangler fortsatt: Skolekjøkken Solcelleanlegg Lynavledere Mere inventar / bøker (NOK / UGX 115,7 mill..) Orkanger, Morten Singsaas IRC 2

15 Rapport fra ITCB Jarl Limstrand Lionsåret 2013/2014 I forrige lionsår ble det tatt i bruk nye hjemmesider og medlemsregister. Det har ikke vært spesiell kursing for ITC på sentralt hold slik som tidligere år. Tanken bak de nye dataløsninger er vel at tillitsvalgte i lions ved selvstudium skal sette seg inn i bruken av hjemmesidene og bruk og ajourføring av medlemsregisteret. Det er laget enkle og oversiktlige brukerveiledninger som ligger på hjemmesiden under Opplæring. Det er lagt ut mye nyttig informasjon her, blant annet: Opplæringspresentasjoner, maler og ajourført klubbhåndbok for å nevne noe. Dessuten utførlige funksjonsbeskrivelser for tillitsverv. Medlemsregisteret Det nye medlemsregisteret ble tatt i bruk tidlig forrige høst. Det nye var blant annet at en skulle bruke det internasjonale medlemsnummer. De norske nummerene ble utkuttet. Det viste seg at det var en del feil som måtte rettes, og ITC fikk mange henvendelser. Etter hvert fungerte registeret godt. Jeg synes medlemsregisteret fremstår som mye enklere og lettere å gjøre endringer i, likeså å legge inn nytt styre, med andre ord en positiv forbedring fra tidligere. Jeg har hatt en god del forespørsler om bruken og hvor det etterlyses tilgangsrettigheter for å kunne gjøre endring i medlemsmassen i klubben og rapportere inn tillitsvalgte. Jeg har også ordnet med tilgangsrettigheter til riktig person i klubbene slik at nødvendig ajourføring kunne skje direkte fra tillitsvalge i klubbene. Hjemmesidene De nye hjemmesider fungerer godt, både på distrikt og klubbnivå. Ett ledd er tatt ut her, nemlig regionnivået. Likevel, de klubber som legger ut nyheter på klubbens hjemmeside, kan krysse av for at nyheten ønskes også lagt opp på distriktssiden. Dette medfører at ITC omtrent daglig må gå inn for å se om det er klubber som nytter denne mulighet og så må ITC besørge artikkelen overført til distriktssiden. Selv om det ligger slike enkle brukerveiledninger på nettet, har jeg ved gjennomgang av klubbene sett at det bare kun er en del klubber som nyttegjør seg av hjemmesiden med aktuelle nyhetsartikler. ITC har i mange tilfeller fått anmodning fra klubber om å legge ut nyhetsartikler på deres klubbside, noe jeg har imøtekommet. Har også fått flere anmodninger om å hjelpe til med å legge ut interne dokumenter, for eksempel referater. Til det er det bare å si at ITC ikke har tilgangsrettigheter internt på andre klubber enn sin egen klubb. Derfor har jeg tilbudt Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

16 meg å ta opplæring pr. telefon slik at en person i aktuelle klubb kan få nok hjelp og kunnskap for selv å legge ut slike dokumenter samt bildebehandling. Selv om det mangler mappestruktur og mulighet for filmapper, slik som ved tidligere hjemmesider, går det likevel godt å nyttegjøre seg sidene som har fint design eksternt. Så vidt meg bekjent er det ikke satt av penger i distriktet til opplæring. Derfor har jeg ikke hatt noen organisert opplæring i regionene slik som tidligere år. Korgen, Jarl Limstrand ITC 2

17 Rapport fra NAC i D 104 B år Astrid Resell Nyhaug Astrid Resell Nyhaug ble valgt som fagsjef for med område NAC i D 104 B. Dette vervet tok jeg på uten kunnskap og viten om hva jeg egentlig sa JA til, Jeg har prøvd etter beste evne med å lage meg en handlingsplan på hva mine oppgaver skulle bestå. Dette etter å ha lest hva DG forventet av meg i følge hans handlingsplan. 1. Det er mitt valg (DMV) Målet her var å få flest mulig kurs i forhold til økonomi. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger om kurs. Søkt om midler for nedlagt klubb i Brønnøysund til å gjennomføre kurs for ca 70 barnehageansatte, men kurset ble ikke avholdt pga mangel kursinstruktør. Ansvarlig for denne oppgaven var SL Marta Rønning. 2. Lions Fredsplakat konkurranse 2013 Prøvde å påvirke klubbene i distriktet med å være pådriver i skolene når det gjaldt 6-7 klassetrinn. Dårlig med respons fra klubbene. I alt 8 skoler leverte inn tegninger; 5 fra Sandnessjøen, 1 fra Oppdal, 1 fra Inderøy, 1 fra Trondheim Vinner ble Lone Oppebøen Vaadal, Sandvollan skole Inderøy Andreplassen gikk til Live Høberg Ottesen, Søvik Skole Tredjeplassen gikk til Alina Gagieva, Sandnes Skole Av de 8 innleverte tegninger ble 2 forkastet pga feil størrelse. Det er derfor viktig og informere godt nok til skolene om reglene osv. og ikke minst tidsfrister. 3. Tulipanaksjon Tulipandagen 26. april 2014 Her har jeg vært en koordinator for MD v/lederhroar Thorsen og alle klubber i D104 B. Dessverre ser det ut som vi ikke vil nå det målet vi har håpet på, det er en nedgang på bestilling av tulipaner, noen av klubbene har ikke meldt fra om å være med. Det er sendt ut en ny henvendelse pr Pr. i dag har vi en nedgang på bestillinger med ts tulipaner. Det er bestilt pr : tulipaner sentralt og tulipaner lokalt dvs tulipaner. Målet var ca Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

18 4. Kick-off Lions Røde Fjær 2015 Deltok på en meget givende samling på Gardermoen den1.-2. februar2014. Der temaene var Tulipandagen vår, DMV og Lions Røde Fjær 2015; Bøssebæring blir søndag 8. februar 2015, og denne innsamlingen går som kjent til Det er mitt valg. Vårt motto er Bedre å bygge barn enn å reparere voksne. 5. Fredsplakatkonkurransen 2014 Fred, kjærlighet og forståelse Det er pr sendt ut påminning til alle klubber i distriktet Det er bedt om å ta kontakt med skolene allerede nå, dette er viktig pga skolene ønsker å få dette inn i sine planer når de starter opp til høsten. Oppdal, 17. februar 2014 Astrid Resell Nyhaug NAC D104 B 2

19 Rapport fra PRC B Morten Singsaas 2013/2014 Opoint For første gang har Lions Norge nå et verktøy for å måle hvordan Lions vises i mediebildet. Vi kjøper tjenesten av selskapet Opoint, som lager månedlige oversikter til Lions norge, brutt ned på hvert enkelt distrikt. STIKKORD Oversikten avspeiler både aviser, tidsskrifter og nettaviser. Søkeordet er LIONS Vi får best dekning via lokalaviser og redaksjoner medlemmene har gode relasjoner. De store mediahusene er stort sett fraværende Månedlige oversikter Svikt i distriktskunnskap gir uriktig oversikt Vi hadde ca. 60 ulike hovedoppslag siste år LION Begrenset tilgang / overproduksjon av stoff / faste spalter / relasjon redaksjon www. lions.no Fortsatt BETYDELIG FORBEDRINGSPOTENSIALE KONKLUSJON: ALT ER OPP TIL OSS SELV - ikke behov for egen PRC.. Orkanger, Morten Singsaas PRC 104B Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

20 The International Association of LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104 B ARILD WITZØ 7125 VANVIKAN NORWAY PHONE: Date: 03. februar 2014 DISTRIKTSMØTERAPPORT FOR YCE 104 B Sommeren 2013 sendte vi ut fire ungdommer på ungdomsutveksling. B01 LC Inderøy Signe til Nederland B02 LC Bodø Karin til USA B03 LC Fauske Ida til USA B04 LC Bodø Anna Marie til USA De fleste har levert levert flotte reisebrev fra sine turer hvor hver enkelt takker Lions for masse gode minner. Det antall plasser vi har i europeiske land tildeles på Lions Europa Forum. Vi forhandler oss til en kvote for hvert land. Dette antallet er avhengig av hva vi kan tilby i Norge. Antallet av ungdommer som vi sender ut, må være tilnærmet lik det antallet vi mottar. Inntil for noen år siden hadde vi her i Norge fem ungdomsleire. I 2013 og 2014 har vi bare to leire. Dette er realitetene. Det blir derfor kamp om plassene i utlandet. Prosedyren er den samme som den alltid har vært, vi åpner for å motta reservasjoner dagen etter at Europa Forum er avsluttet. Denne gang har vi mottatt bare to søknader til ungdomsuveksling sommeren Klubbene LC Støren og LC Inderøy søker seg begge til land i Europa, og det ser ut som om de drar til Italia og Tyskland. Vi hadde forventet noen flere ungdommer, men de kommer vel tilbake neste år. Det store ungdomsarrangementet til sommeren er selvfølgelig den internasjonale ungdomsleiren Lions Camp Adventure Fairlyland i Saltdal. Fullt program med masse aktiviteter og opplevelser. De har ingen vertsfamilieopphold. Lions Club Saltdal har alt under kontroll, så dette ser vi virkelig fram til!! Det har som vanlig vært en udelt positiv opplevelse å arbeide med klubbene som i år har engasjert seg i Lions ungdomsutveksling. Arild Witzø YCE 104 B Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer