Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014"

Transkript

1 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

2 Rapportering iht handlingsplan - fiskalåret GLT i D104B Jarle Kirkeberg GLT - Team GLT-teamet består av GLT + Styret i D104B. GLT har samarbeidet nært med GMT i sine aktiviteter for å nå distriktets mål og tilrettelagt for best mulig kostnadseffektive løsninger. Handlingsplan med hovedaktiviteter: Nr. 1 Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader Gjennomføre målrettet opplæring for aktuelle målgrupper og team med hovedvekt på soneledere og klubbstyrer Videreutvikling av sonelederteam og klubbstyrer i D104B GLT, SL i samarbeid med GMT og DG Sonelederne og klubbstyrene er prioritert i DG's handlingsplan ift målrettet opplæring 2 Aktivt bidra til å markedsføre CEP Markedsføre CEP/klubbutviklingsprog GLT, SL, DG, VDG, VDG2, Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

3 ved besøk på sone- og/eller klubbmøter ram CEPveiledere og GMT 3 Delta på aktuelle fagsamlinger for GLT, første samling Kolbotn Være oppdatert innenfor eget fagområde for GLT og delta i nasjonalt GLTnettverk GLT, MDGLT og GLT i øvrige distrikt Vil avhenge av D104B's prioriteringer og økonomi 4 5 Delta på distriktsmøter/- rådsmøter ved behov med innlegg og opplæring Delta på aktiviteter sammen med GMT der det er nyttig og formålstjenlig Videreutvikling av konsepter for interessante DM, distriktsstyre- og rådsmøter, sonemøter m.m Opprettholde og videreutvikle den positive medlems- og klubbutviklinga i D104B GLT, GMT SL og DG GMT i samarbeid med DG og GLT Være villig til å utfordre egne grenser for å bli enda mer nyskapende og engasjerende Utstrakt samarbeid mellom fagsjefene GMT og GLT gir resultater 6 Utvikle gode og praktisk nyttige opplæringskonsept er for ulike målgrupper Opplæring i praktisk bruk av nye LIONS.no og ulike hjelpemidler og verktøy på internett, inkl Opplæringsmodulen ITC, ITK i samarbeid med GLT og GMT Godt tilrettelagte opplæringssekvens er på nye LIONS.no har gitt gode erfaringer i D104B Rapportering ift aktiviteter og mål i handlingsplanen: Ad nr 1: Gjennomføre målrettet opplæring for aktuelle målgrupper og team med hovedvekt på soneledere og klubbstyrer. 2

4 Oppstartsamling for soneledere i forlengelse av Distriktsrådsmøte på Clarion Hotell & Congress I Trondheim. Saksliste: 1. Sonelederen lederen i midten v/glt Jarle (1 økt - oppgaver, ansvar og rollebeskrivelser for soneleder ) 2. Sonelederens verktøykasse på nett nye muligheter med beste praksis v/gmt Ragnvald og GLT Jarle (Økt 2 finne muligheter og verktøy på lions.no) 3. Sonelederen som klubbmotivator og inspirator v/alle (Økt 3 erfaringsutveksling av og med deltakerne, GLT, GMT og DG) 4. Medlemspleie og vekst v/gmt Økt 4 Vervekampanjen-sonevis gjennomgang 5. Veien videre til neste samling/rådsmøte GLT, (Økt 5 innføring hjemmeoppgaver i sone og klubber) Sonelederopplæring (erstatning for sentralt Leadershipkurs) tilpasset opplæringsbehov for målgruppen på Quality Hotel, Stjørdal Saksliste: 1. Velkommen v/dg Svein Fandal 2. Kjenn Lions Quiz v/glt Jarle Kirkeberg og GMT Ragnvald Johnsen 3. Sonelederen lederen i midten v/glt og GMT (- repetisjon av oppgaver, ansvar og rollebeskrivelser for soneleder ) 4. Sonelederens verktøykasse på nett flere muligheter med beste praksis v/gmt og GLT 5. Sonelederen som klubbmotivator og inspirator - "Solskinnshistorien fra LC Stord Fitjar" v/glt og GMT 6. Tips og trening i Presentasjonsteknikk (Fra Leadershipprogrammet) 7. Vervekampanjen hva er status for din sone? v/gmt Ragnvald 8. Avslutning og Vel hjem v/dg Svein Fandal Styreseminar for LC Hitra 1.og med GMT 3

5 Saksliste kveld 1: 1. Velkommen v/ragnvald GMT og Jarle GLT 2. Solskinnshistorie fra LC Stord/Fitjar (1 økt gjøre det UMULIGE mulig, tenke visjonært, sette mål og lage handlingsplan) 3. Har vi tid tar vi en Quiz med Lions vri Saksliste dag 2: 4. Oppgaver, ansvar og rollebeskrivelser for de ulike funksjonene i klubben 5. Hvordan jobbe i team? 6. Avslutning og Vel hjem Klubbmøte med LC Malvik og LC Malvik Saxedatter o Bruk av Lions.no, Lions Quiz Sonemøte sone på Thon Backlund Hotel, Levanger o GMT var hovedforeleser på dette møtet. GLT stilte som President for LC Malm og hadde med 2 styrerepresentanter fra LC Steinkjer. Var disponibel ift spørsmål innen eget fagområde. Ad 2 Aktivt bidra til å markedsføre CEP ved besøk på sone- og/eller klubbmøter CEP-konseptet (5 trinns-modell, se neste side) blir lagt inn i alle inspirasjons- og/eller klubbutviklingsforedrag på sonemøter, klubbmøter og styreseminar. 4

6 Ad 3 Delta på aktuelle fagsamlinger for GLT - Nasjonal samling for GLT og GMT i 104 B på Quality Choice Hotel Mastemyr på Kolbotn utenfor Oslo Erfarte her at D104 B er blant de fremste hva angår samarbeid mellom GLT og GMT-funksjonen og de resultater som var oppnådd på dette tidspunkt og videre planer. Det ble også her signalisert at 104 B ønsket å gjennomføre egne desentrale Leadership-program. På grunn av stivbente sertifiseringsregler var dette ikke mulig. Vi har senere gjennomført sonelederopplæring desentralt med gode tilbakemeldinger. Se pkt 1. Ad 4 Delta på distriktsmøter/-rådsmøter ved behov med innlegg og opplæring - Har deltatt på Distriktsrådsmøter og med innlegg om Lions nye opplæringssider på internett og statuspresentasjon om LC Steinkjer. - Deltatt og forelest på Distriktsmøte 104 B på Oppdal Skifer Hotel med foredragstittel: Lions.no nye og u(v)ante muligheter for bedre opplæringsaktiviteter. Gode tilbakemeldinger til tross for 15 minutt mindre tid. 5

7 Ad 5 Delta på aktiviteter sammen med GMT der det er nyttig og formålstjenlig - Har i perioden deltatt på sonemøter i sone , sone og sone 6-24, Prosjekt etablering av LC Steinkjer 1 orienteringsmøte på Steinkjer Tingvold Park Hotel innmeldte og "ballen begynte å rulle" Lions Tulipanaksjon på Steinkjer Amfi med nye medlemmer i LC Steinkjer. 2 nye medlemmer i LC Steinkjer og 1 medlem i LC Malm 2 orienteringsmøte på Steinkjer Tingvold Park Hotel Vervet lokal ildsjel med nettverk Steinkjer Prosjektmøter med LC Steinkjer og Målsetting i prosjektet 20 registrerte innmeldinger før Chartermøte LC Steinkjer med DG, IPDG,GMT, GLT, styremedlemmer i LC Steinkjer og utvalgte prosjektmedlemmer fra LC Malm. "We serve" 30 innmeldte nye medlemmer i LC Steinkjer Planleggingsmøte på Tingvold Park Hotel Steinkjer med styremedlemmer i LC Steinkjer og GMT. STIFTELSESMØTE LC STEINKJER PÅ BEST WESTERN TINGVOLD PARK HOTEL 6

8 "1 nyetablering er trygt i havn" Ad 6 Utvikle gode og praktisk nyttige opplæringskonsepter for ulike målgrupper Har utviklet egne tilpassede opplæringsprogram for Sonelederopplæring, Styreseminar, Klubbutvikling og fornyelse og Bruk av Lions.no og Hva er Lions. For øvrig deles disse programmene med landets øvrige GLT via Dropbox for denne gruppen. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra MD-GLT og ASS MD GLT Ad 7: Videre planer: Kort sikt Bidra DG og GMT å nå distriktets mål i handlingsplanen om 2 nyetablerte klubber i 104 B Prosjekt LC Austrått på Ørland LC Steinkjer o Har gjennomført Planleggingsmøte GMT med befaringer på Ørland, Brekstad Møte med ordfører Hallgeir Grøntvedt, senterleder på LIBRAsenteret, redaktør Skjalg Ledag i Fosnafolket og leder på Frivilligsentralen. Gode resultater med Lionsbrosjyre til alle kommunale ansatte, forhåndsreportasje i Fosnafolket, stand-plass på Libra-senteretog øte med leder i Frivilligsentralen. o Lions stand på Libra-senteret på Brekstad med GMT og 2 prosjektmedlemmer fra LC Rissa Flere prospects og 1 innmelding "Jakten på lokale ildsjeler er startet" Styreseminar/klubbseminar for styret og medlemmer i LC Steinkjer i mars/april

9 Neste fiskalår Er motivert til å bidra som GLT med de arbeidsoppgaver som Distrikt 104 B vil tillegge fagområdet i ytterligere et fiskalår. ((selvsagt under forutsetning av at resultatoppnåelse og tillit er tilstede for videre arbeid)) Jarle Kirkeberg President - Lions Club Malm GLT - Distrikt 104 B tlf: e-post privat : 8

10 Rapport for Lionsåret GMT i D104B GMT - Team GMT-Teamet har bestått av GMT + Styret i D104B. GMT har samarbeidet nært med GLT. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 1 Ta tak i klubber med mindre enn 20 medlemmer for å finne ut om de kan bli flere Færrest mulig klubber i D104B med mindre enn 20 medlemmer GMTteamet Oppgaver fordeles etter geografi Resultater De minste klubbene sliter med rekrutteringen. GMT Har gjort forsøk på å hjelpe til men det har gått tregt. LC Rennebu har tatt tak i problemet og jobber nå aktivt for å få flere medlemmer. Målsettingen er å øke med 50%, dvs. 6 flere medlemmer. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 2 Hjelpe klubber som ønsker en bedre struktur på drifta. GMT Alle klubber skal ha egne handlingsplaner og ha oversikt over sine gjøremål. Resultater Det virker som om de fleste klubbene etter hvert forstår at de må ha en handlingsplan. Dette vil hjelpe dem både med planlegging på sikt og ha noe å måle sine resultater opp imot. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 3 Bidra til etablering av nye klubber/klubbfilialer der det er plass for slike. 2 ny klubber i GMTteamet Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

11 Resultater Til nå er det etablert en ny klubb, LC Steinkjer, med 31 medlemmer. Vi er i gang med prosjektet for å etablere LC Austrått på Ørlandet. Målet er å ha denne på plass innen 30. juni Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 4 Ta vare på de Få klubbene til å se at GMT - SL medlemmene vi har, og sørge for at de føler seg hjemme i klubben, samt sørge for at de får den ros de fortjener. de har medlemmer med positive erfaringer og innstillinger, og benytte disse for det som det er verdt. Resultater: Det har vært jobbet både via klubb-besøk og sonemøter med å fremheve viktigheten av godt klubbmiljø. Vi har nok ikke maktet å demme opp for alle utmeldinger, men har håp om at det er bedre. Aktiviteter Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 5 Øke medlemstallet I tråd med DG s mål skal D104B få en GMTteamet netto vekst på 59 medlemmer og være minst 1135 medlemmer ved fiskalårets slutt. Resultater Det totale medlemsantallet går stadig oppover. I skrivende stund er vi 1100 medlemmer, og målet for dette fiskalåret er 1139 så vi er på god vei. Får å nå vårt mål mangler vi en ny klubb (LC Austrått) og totalt 39 medlemmer. Det er godt håp om å nå målet. MD har beskyldt oss for å ha for hårete mål. De synes vi er for optimistiske. Uten høye mål har vi ikke noe å strekke oss etter. Det kan se ut som det såkalte hårete målet ikke er så uoppnåelig allikevel. Medlemsutvikling Sonenes resultater Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Sone 6 Sone Resultat

12 DISTRIKT 104 B Antall medlemmer pr Antall medlemmer pr Resultat så langt 18. Vi er 31 flere enn på samme tid i fjor GMT-teamet har deltatt på en rekke klubb- og sonemøter. Det har vært god oppslutning på alle møter. GMT har hatt et nært og positivt samarbeid med GLT. I fellesskap har vi arranger styrekurs og opplæring for soneledere. GLT har vært sterkt og svært positivt engasjert i opprettelsen av LC Steinkjer og er også med i prosjektgruppa for ny klubb på Ørland. Orkanger Ragnvald Johnsen GMT D 104 B 3

13 D104B IRC Morten Singsaas Status for IRC D104B Nr Mål Handling Virkemiddel. Ansv. IR Opprettholde fokus på vedtatte IR-prosjekter: Stimulere klubbene til å sette av 30 % av innsamlede midler skal gå til IR-arbeid Økt informasjon ut til klubbene. Brukes nettsidene aktivt IRC IRC/ITC 1.2. QOPPS (Prioritere ferdigstilling av hele Queen of Peace Primary School, inkl. siste klasserom, lærerboliger, skolekjøkken, 5 lynavledere, solcellestrøm og diverse møbler CapaCare - Masanga Etter at QOPPS er ferdigstillet som forutsatt, rettes fokus mot Masanga-prosjektet 2 NSR-prosjekter Følge opp distriktsmøtets vedtak om å støtte de vedtatte prosjektene Søke om midler fra Mintfondet MD-nivå Oppfordre klubbene til å støtte CapaCare etter evne. IRC må få avklart tids-ramme for dette som distriktsprosjekt og forventet tid for terminering. (1916) Støtte vedtatte NSRprosjekt etter evne Avklaring Kongemedaljefondet. Oppfordre enkeltklubber til å ta ansvar for delprosjekter ved QOPPS. Stimulere klubbene til å støtte dette prosjektet Informere klubbene om NSR-prosjektene IRC og soneled er IRC IRC 3 LCIF 4 AIM / STUDENTKLUBBER - FADDERBARN Oppfordre klubbene til å støtte det nasjonale katastrofefondet. Alle klubber oppfordres til å støtte AIM, - og å bidra til at det opprettes studentklubber. Flere fadderbarn Uganda Klubbene bør avsette kr 100/medlem til fondet eller kr pr klubb Økt informasjon om dette prosjektet Samarbeide med YEC om dette. IRC IRC Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

14 5 Måltall Virkelig 2012/2013 Mål 2013/2014 Status 03/ QOPPS NOK NOK (78000)* 1.2. CapaCare (Masanga) NOK NOK ( 37500)* 2. Øyehelse (MD) LCIF Brønner (TRD / Malvik Saxedatter / DG DG: Namsos / Levanger Skeyna + DG * beløp på konto STATUS QUEEN OF PEACE PRIMARY SCHOOL MARS 2014 Dette har LC Trondheim og MD 104 B tilført prosjektet: 2 skolebygg med 7 klasserom 4 lærerboliger Lærerrom med inventar 60 doble skolepulter Andre givere: 2 klasserom i eget bygg fra den katolske kirke / LC Østfold Student Brønn fra MD104C (2011) Latrine bygget av World Vision Terminering? Bibliotek (kostnad NOK / UGX 43 mill.) inkl. inventar og bøker Bygning (kostnad NOK / UGX 27 mill.) Vi har på konto: NOK 78714, - vi bygger biblioteket! Vi har brukt totalt NOK Innbetalt siden sist: (omprioritert fra kjøkken til bibliotek): LC Mo i Rana: NOK Men vi mangler fortsatt: Skolekjøkken Solcelleanlegg Lynavledere Mere inventar / bøker (NOK / UGX 115,7 mill..) Orkanger, Morten Singsaas IRC 2

15 Rapport fra ITCB Jarl Limstrand Lionsåret 2013/2014 I forrige lionsår ble det tatt i bruk nye hjemmesider og medlemsregister. Det har ikke vært spesiell kursing for ITC på sentralt hold slik som tidligere år. Tanken bak de nye dataløsninger er vel at tillitsvalgte i lions ved selvstudium skal sette seg inn i bruken av hjemmesidene og bruk og ajourføring av medlemsregisteret. Det er laget enkle og oversiktlige brukerveiledninger som ligger på hjemmesiden under Opplæring. Det er lagt ut mye nyttig informasjon her, blant annet: Opplæringspresentasjoner, maler og ajourført klubbhåndbok for å nevne noe. Dessuten utførlige funksjonsbeskrivelser for tillitsverv. Medlemsregisteret Det nye medlemsregisteret ble tatt i bruk tidlig forrige høst. Det nye var blant annet at en skulle bruke det internasjonale medlemsnummer. De norske nummerene ble utkuttet. Det viste seg at det var en del feil som måtte rettes, og ITC fikk mange henvendelser. Etter hvert fungerte registeret godt. Jeg synes medlemsregisteret fremstår som mye enklere og lettere å gjøre endringer i, likeså å legge inn nytt styre, med andre ord en positiv forbedring fra tidligere. Jeg har hatt en god del forespørsler om bruken og hvor det etterlyses tilgangsrettigheter for å kunne gjøre endring i medlemsmassen i klubben og rapportere inn tillitsvalgte. Jeg har også ordnet med tilgangsrettigheter til riktig person i klubbene slik at nødvendig ajourføring kunne skje direkte fra tillitsvalge i klubbene. Hjemmesidene De nye hjemmesider fungerer godt, både på distrikt og klubbnivå. Ett ledd er tatt ut her, nemlig regionnivået. Likevel, de klubber som legger ut nyheter på klubbens hjemmeside, kan krysse av for at nyheten ønskes også lagt opp på distriktssiden. Dette medfører at ITC omtrent daglig må gå inn for å se om det er klubber som nytter denne mulighet og så må ITC besørge artikkelen overført til distriktssiden. Selv om det ligger slike enkle brukerveiledninger på nettet, har jeg ved gjennomgang av klubbene sett at det bare kun er en del klubber som nyttegjør seg av hjemmesiden med aktuelle nyhetsartikler. ITC har i mange tilfeller fått anmodning fra klubber om å legge ut nyhetsartikler på deres klubbside, noe jeg har imøtekommet. Har også fått flere anmodninger om å hjelpe til med å legge ut interne dokumenter, for eksempel referater. Til det er det bare å si at ITC ikke har tilgangsrettigheter internt på andre klubber enn sin egen klubb. Derfor har jeg tilbudt Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

16 meg å ta opplæring pr. telefon slik at en person i aktuelle klubb kan få nok hjelp og kunnskap for selv å legge ut slike dokumenter samt bildebehandling. Selv om det mangler mappestruktur og mulighet for filmapper, slik som ved tidligere hjemmesider, går det likevel godt å nyttegjøre seg sidene som har fint design eksternt. Så vidt meg bekjent er det ikke satt av penger i distriktet til opplæring. Derfor har jeg ikke hatt noen organisert opplæring i regionene slik som tidligere år. Korgen, Jarl Limstrand ITC 2

17 Rapport fra NAC i D 104 B år Astrid Resell Nyhaug Astrid Resell Nyhaug ble valgt som fagsjef for med område NAC i D 104 B. Dette vervet tok jeg på uten kunnskap og viten om hva jeg egentlig sa JA til, Jeg har prøvd etter beste evne med å lage meg en handlingsplan på hva mine oppgaver skulle bestå. Dette etter å ha lest hva DG forventet av meg i følge hans handlingsplan. 1. Det er mitt valg (DMV) Målet her var å få flest mulig kurs i forhold til økonomi. Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger om kurs. Søkt om midler for nedlagt klubb i Brønnøysund til å gjennomføre kurs for ca 70 barnehageansatte, men kurset ble ikke avholdt pga mangel kursinstruktør. Ansvarlig for denne oppgaven var SL Marta Rønning. 2. Lions Fredsplakat konkurranse 2013 Prøvde å påvirke klubbene i distriktet med å være pådriver i skolene når det gjaldt 6-7 klassetrinn. Dårlig med respons fra klubbene. I alt 8 skoler leverte inn tegninger; 5 fra Sandnessjøen, 1 fra Oppdal, 1 fra Inderøy, 1 fra Trondheim Vinner ble Lone Oppebøen Vaadal, Sandvollan skole Inderøy Andreplassen gikk til Live Høberg Ottesen, Søvik Skole Tredjeplassen gikk til Alina Gagieva, Sandnes Skole Av de 8 innleverte tegninger ble 2 forkastet pga feil størrelse. Det er derfor viktig og informere godt nok til skolene om reglene osv. og ikke minst tidsfrister. 3. Tulipanaksjon Tulipandagen 26. april 2014 Her har jeg vært en koordinator for MD v/lederhroar Thorsen og alle klubber i D104 B. Dessverre ser det ut som vi ikke vil nå det målet vi har håpet på, det er en nedgang på bestilling av tulipaner, noen av klubbene har ikke meldt fra om å være med. Det er sendt ut en ny henvendelse pr Pr. i dag har vi en nedgang på bestillinger med ts tulipaner. Det er bestilt pr : tulipaner sentralt og tulipaner lokalt dvs tulipaner. Målet var ca Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

18 4. Kick-off Lions Røde Fjær 2015 Deltok på en meget givende samling på Gardermoen den1.-2. februar2014. Der temaene var Tulipandagen vår, DMV og Lions Røde Fjær 2015; Bøssebæring blir søndag 8. februar 2015, og denne innsamlingen går som kjent til Det er mitt valg. Vårt motto er Bedre å bygge barn enn å reparere voksne. 5. Fredsplakatkonkurransen 2014 Fred, kjærlighet og forståelse Det er pr sendt ut påminning til alle klubber i distriktet Det er bedt om å ta kontakt med skolene allerede nå, dette er viktig pga skolene ønsker å få dette inn i sine planer når de starter opp til høsten. Oppdal, 17. februar 2014 Astrid Resell Nyhaug NAC D104 B 2

19 Rapport fra PRC B Morten Singsaas 2013/2014 Opoint For første gang har Lions Norge nå et verktøy for å måle hvordan Lions vises i mediebildet. Vi kjøper tjenesten av selskapet Opoint, som lager månedlige oversikter til Lions norge, brutt ned på hvert enkelt distrikt. STIKKORD Oversikten avspeiler både aviser, tidsskrifter og nettaviser. Søkeordet er LIONS Vi får best dekning via lokalaviser og redaksjoner medlemmene har gode relasjoner. De store mediahusene er stort sett fraværende Månedlige oversikter Svikt i distriktskunnskap gir uriktig oversikt Vi hadde ca. 60 ulike hovedoppslag siste år LION Begrenset tilgang / overproduksjon av stoff / faste spalter / relasjon redaksjon www. lions.no Fortsatt BETYDELIG FORBEDRINGSPOTENSIALE KONKLUSJON: ALT ER OPP TIL OSS SELV - ikke behov for egen PRC.. Orkanger, Morten Singsaas PRC 104B Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

20 The International Association of LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104 B ARILD WITZØ 7125 VANVIKAN NORWAY PHONE: Date: 03. februar 2014 DISTRIKTSMØTERAPPORT FOR YCE 104 B Sommeren 2013 sendte vi ut fire ungdommer på ungdomsutveksling. B01 LC Inderøy Signe til Nederland B02 LC Bodø Karin til USA B03 LC Fauske Ida til USA B04 LC Bodø Anna Marie til USA De fleste har levert levert flotte reisebrev fra sine turer hvor hver enkelt takker Lions for masse gode minner. Det antall plasser vi har i europeiske land tildeles på Lions Europa Forum. Vi forhandler oss til en kvote for hvert land. Dette antallet er avhengig av hva vi kan tilby i Norge. Antallet av ungdommer som vi sender ut, må være tilnærmet lik det antallet vi mottar. Inntil for noen år siden hadde vi her i Norge fem ungdomsleire. I 2013 og 2014 har vi bare to leire. Dette er realitetene. Det blir derfor kamp om plassene i utlandet. Prosedyren er den samme som den alltid har vært, vi åpner for å motta reservasjoner dagen etter at Europa Forum er avsluttet. Denne gang har vi mottatt bare to søknader til ungdomsuveksling sommeren Klubbene LC Støren og LC Inderøy søker seg begge til land i Europa, og det ser ut som om de drar til Italia og Tyskland. Vi hadde forventet noen flere ungdommer, men de kommer vel tilbake neste år. Det store ungdomsarrangementet til sommeren er selvfølgelig den internasjonale ungdomsleiren Lions Camp Adventure Fairlyland i Saltdal. Fullt program med masse aktiviteter og opplevelser. De har ingen vertsfamilieopphold. Lions Club Saltdal har alt under kontroll, så dette ser vi virkelig fram til!! Det har som vanlig vært en udelt positiv opplevelse å arbeide med klubbene som i år har engasjert seg i Lions ungdomsutveksling. Arild Witzø YCE 104 B Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B - Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato23.02.2016 Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Referat fra rådsmøte på Oppdal 16. og 17. september 2017. Følgende deltok på møtet: DG Arild Witzø, VDG1 Inger Petrine Valseth, DK Stein Ole Eide, GMT/GST Ragnvald Johnsen, PR/IT

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 DATO/DATE: Lørdag 10.09.2016, kl. 15:15-18:00, søndag 11.09.2016, kl. 09:30-12:30 STED/VENUE: Skifer Hotel, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul M.NR./M.NO: 02-2016/2017 PROSJ.NR./PROJ.NO:

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal M.NR./M.NO: 03-2016/2017 DATO/DATE: Lørdag 7.1.2017, kl. 14:00-19:00, søndag 8.1.2017, kl. 09:30-12:30 SIGN/WRITTEN BY: Øistein

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Sted; Bardshaug Herregard lid Lardag 25.O4.2015 kl.10:30 Saksliste : 1 Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Sak 4.1 Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Klubber Målet med å opprettholde distriktets 40 klubber er innfridd. Det har vært

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER The International Association of Lions Clubs District 104 B2 DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER DISTRIKTSMØTE 2017 I MOLDE The International Association of Lions Clubs District 104 B2 Lions Club Molde Lions Club

Detaljer

Distriktsmøte Lions MD 104 J

Distriktsmøte Lions MD 104 J Distriktsmøte Lions MD 104 J Rygge 5. april 2014 R Distriktsguvernør Jahn S. Engh Dagsorden: Konstituering. 1.1 Lions etiske norm 1.2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det siste

Detaljer

Referat rådsmøte Saknr Saksopplysninger Ansvar

Referat rådsmøte Saknr Saksopplysninger Ansvar Referat rådsmøte 05.09.15 Møte type Avdeling/gruppe Dato Tid Sted Rådsmøte 05.09.15 09.30 Follo Folkehøyskole Til stede Fravær meldt Per Erik (2) Stefan (YCEC)Bjørg (IRC)Solveig (NAC)Maria (GLT) Fravær

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Distriktsmøte 104E 2015. Det 41. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 25. april 2015 Bryne

Distriktsmøte 104E 2015. Det 41. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 25. april 2015 Bryne Det 41. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 25. april 2015 Bryne 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte på Bryne 25. april 2015... 3 2 Hilsen fra arrangøren... 4 3 Programoversikt for Distriktsmøtet

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Klubber Antal medlemmer +/- Nordfjordeid 27-2 Måløy 9-1 Sandane 37-3 Stryn 30-1 Sum medlemmer: 103. Nedgang fra i fjor med 7 personer. Jeg deltok på Regional Lions

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret Ketil Stuan Distriktsguvernør Distrikt 104H Oslo og Bærum 2016-2017 Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret 2016-2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG Visedistriktsguvernør

Detaljer

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver

Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver Distriktsmøte LIONS Distrikt 104 J Skedsmo 11.april 2015 Distriktsguvernør Lill Alver Dagsorden: Konstituering. 1 1 Lions etiske norm 1 2 Minnestund for Lions-medlemmer som har gått bort i løpet av det

Detaljer

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 14 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp RAPPORT FRA DG 212-213 1. INNLEDNING. Vårt Distrikt er landets nordligste av de totalt 1 vi har

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 11 REFERAT FRA STED: Distriktsrådsmøte 104 B Sandmoen Kro, Heimdal i Trondheim DATO / TID: Lørdag 12. januar 2013

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 1 i sone 3-2015-2016 Dato: 17. september 2015 Kl.: 18.00 Sted: Kongshavn videregående skole (Gamle Sjømannskolen

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer