Distriktsmøte D 104 B april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal"

Transkript

1 Distriktsmøte D 104 B april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal

2 Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag kl. 11:00 Saksliste: 1. Åpning ved Distriktsguvernør Kjell Gylland 2. Lions Etiske Norm ved VDG Svein Fandal 3. Konstituering 3.1 Valg av møteleder og bisitter. 3.2 Valg av møtereferenter. 3.3 Valg av to delegater til å underskrive protokollen. 3.4 Valg av tellekorps 3.5 Fastsettelse av stemmeantall 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret Foreløpig regnskap for arbeidsåret Regnskap for distriktsmøtet på Fauske Regnskap for driftsfondet for D 104 B pr Regnskap for aktivitetsfondet for D 104 B pr Budsjett for arbeidsåret Presentasjon av distriktsmøtearrangør i 2014, LC Mo i Rana Stella Polaris og LC Mo i Rana. - Budsjett. 5.8 Presentasjon av distriktsmøtearrangør for 2015, LC Orkdal og LC Orkla. 5.9 IR prosjekter 6. Rapporter 6.1 Sluttrapport for arbeidsåret ved IPDG Torbjørn Alstad 6.2 Foreløpig rapport for arbeidsåret ved DG Kjell Gylland 2

3 7. Seminarer 7.1 Opplæring v/glt Jarle Kirkeberg Lions.no nye og u(v)ante muligheter for bedre opplæringsaktiviteter. 7.2 Lions 2014 v/ Christian Johansen 7.3 IR prosjekt v/ Morten Singsaas 8. Oppsummering av seminarer 9. Innkomne saker. 9.1 Nye vedtekter for 104 B 9.2 Endring av distriktskontingent 9.3 Tidspunkt for DM Årets ildsjel 11. Presentasjon av handlingsplan og langtidsplan for 104 B ved VDG Svein Fandal 12. Valg for perioden Følgende er på valg under DM 2013: DG VDG VDG 2 NAC YEC IRC GLT GMT er ikke på valg Utnevnes av DG: ITC DS DK PRESENTAJON AV STYRE OG RÅD. 13. Oppsummering og avslutning ved Distriktsguvernør Kjell Gylland. 3

4 Distriktssaker: 5.1 Regnskap for arbeidsåret LIONS CLUB DISTRIKT 104 B Konto Tekst (tall i hele kroner) Budsjett Regnskap Inntekter 3111 Refusjoner fra HK Refusjon fra MD - DG`del Refusjon fra MD - rådet Distriktskontingent Renteinntekter Andre inntekter Sum inntekter DG`s utgifter 4111 Convention, div. utgifter Riksmøte - ledsager Guvernørrådsmøter Nordisk samarbeidsråd Charter og jubileer Andre møter og arr Klubbesøk / DG`s repr Ledsagers utgifter Sum DG`s utgifter Utgifter til styre og råd 4310 Første møte 4311 Andre møte Tredje møte Fjerde møte Distriktsmøte Styremedlemmers utg Soneledernes utgifter Fagsjefenes utgifter Andre møter styre og råd Opplæring GLT GMT Sum utg. styre og råd

5 Driftsutgifter 4410 Telefon og porto ITC Bredbånd Hjemmeside distrikt Kopiering, kontorrek Hederstegn, banner etc Div. kostn. + leie utstyr Fredsplakatkonkurranse Bankkostnader 445 Sum driftsutgifter (studentklubb) Sum utgifter Foreløpig regnskap for arbeidsåret blir framlagt på Distriktsmøtet. 5

6 5.3 Regnskap for distriktsmøtet i Fauske

7 5.4 Regnskap for driftsfondet for D104B pr LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - DRIFTSFOND RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter: Overskudd 2011/2012 DG Torbjørn Alstad Driftsutgifter: Kostnader vedr. studentklubb 7.278,00 Driftsresultat ,54 Finansutgift/inntekt: Bankgebyr Renteinntekter 2.992,50 Sum finansposter 2.992,50 Resultat ,04 BALANSE Aktiva Kto ,25 Passiva Egenkapital ,21 Årets resultat ,04 Egenkapital ,25 DG DK Revisor Kjell Gylland Stein Ole Eide Magne Thomassen 7

8 5.5 Regnskap for aktivitetsfondet LIONS CLUB DISTRIKT 104 B - AKTIVITETSKONTO RESULTATREGNSKAP 2012 Driftsinntekter: Innbet. til ungdomsleir 0 Sum driftsinntekter 0 (Ny ordning) Driftsutgifter: 0 Sum driftsutgifter 0 Driftsresultat 0 Finansutgift/inntekt: Bankgebyr Renteinntekter 2.124,77 Sum finansposter 2.124,77 Resultat 2.124,77 BALANSE Aktiva Kto ,43 Passiva Gjeld 0 Egenkapital ,66 Årets resultat 2.124,77 Egenkapital ,43 DG DK Revisor Kjell Gylland Stein Ole Eide Magne Thomassen 8

9 5.6 Budsjett for arbeidsåret Konto nr. Inntekter Budsjett Budsjett Note 3111 Refusjon fra Oak Brook Refusjon fra MD - DG s del Refusjon fra MD - Rådet Distriktskontingent Renteinntekter Andre inntekter Sum inntekter DG s utgifter 4111 Convention, div. utgifter Riksmøte - ledsager Guvernørrådsmøter Nordisk samarbeidsråd - NSR Charter og jubileer Andre møter og arrangementer Klubb/sonebesøk / DG s representant Ledsagers sutgifter Sum DG s utgifter Utgifter til styre og råd 4310 Første møte Andre møte Treddje møte Fjerde møte Distriktsmøte Styremedlemmers utgifter Soneledernes utgifter Fagsjefenes utgifter styre og 4391 råd Andre møter GLT GMT Sum utgifter styre og råd Driftsutgifter 4410 Telefon og porto ITC Bredbånd Hjemmeside distrikt Kopiering, kontorrekv

10 4430 Hederstegn, banner etc Div. kostn. + leie utstyr Fredsplakatkonkurranse Bankkostnader Sum driftsutgifter Sum utgifter Budsjettert resultat

11 5.7 Presentasjon av distriktsmøtearrangør i 2014, LC Mo i Rana Rana Stella Polaris og LC Mo i Rana LC Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris står som arrangør av Distriktsmøtet 2014 Møtet vil bli arrangert , og faller da sammen med Tulipandagen. Tiden for DM 2014 bryter med vedtaket som ble fattet på DM 2011, om at DM og Tulipandagen ikke skal falle på samme dag. Valg av tidspunkt er gjort av følgende grunner: er svært tidlig. Kort tid for forberedelse av DM-dokumenter faller sammen med palmehelg faller sammen med påsken er mindre enn 30 dager før Riksmøtet i Oslo ( ). I tillegg blir da distriktets styremøte 1. mai Arrangørklubbene har vurdert denne «kollisjonen», og kommet til at det er de som får den største utfordringen mht. redusert tilgjengelighet av medlemmer på Tulipandagen, og de tar den utfordringen dette gir. Arrangørklubbene ber om forståelse for det valgte tidspunkt for DM. 11

12 12

13 6.1 Sluttrapport for arbeidsåret ved IPDG Torbjørn Alstad IPDG TORBJØRN ALSTAD ÅRSRAPPORT DISTRIKTSSTYRET Torbjørn Alstad LC Trondheim Byåsen DG Kjell Gylland LC Støren VDG 1 Svein Fandal LC Stjørdal VDg 2 Morten Singsaas LC Orkdal IPDG Stein Ole Eide LC Trondheim Byåsen DK Ragnvald Johnsen LC Oppdal DS FAGSJEFER Svein Klokkerhaug LC Trondheim IRC Lars Inge Ingebrigtsen LC Sandnessjøen PRC Kurt Tverli(1halvår) LC Saltdal GMT Ragnvald Johnsen(2halvår) LC Oppdal GMT Svein Fandal LC Stjørdal GLT Marta Rønning LC Sandnessjøen Sigrid Nac Arild Witzø LC Rissa YEC Jarl Limstrand LC Korgen ITC SONELEDERE Sone 1: Inge Henrik Pettersen Sone 2: Alf E. Olsen Sone 3: Lars Inge Ingebrigtsen Sone 4: Ingen Sone 5: Bjarte Skarstein Sone 6: Øistein Normann Juul Sone 7: Jon Sivert Gran LC Bodø LC Mo i Rana LC Sandnessjøen LC Stjørdal LC Trondheim Heimdal LC Melhus DISTRIKTSSTYRE OG Råd I løpet av året er det avholdt 5 styremøter og 4 rådsmøter. HANDLINGSPLANER DG la fram sin handlingsplan ved Distriktsmøtet på Inderøy, med hovedvekt på Medlemspleie/medlemsvekst og synliggjøring gjennom gode aktiviteter. Fagsjefer og soneledere har levert sine handlingsplaner. STATUS DISTRIKTET Ved inngangen til fiskalåret var det 47 klubber og 1075 medlemmer. LC Skaun med 9 mdlemmer ble nedlagt 1/7-11. Senere på høsten gikk filialklubben Saras Døtre inn med 10 medlemmer. Statur pr 1/7-12 er 46 klubber og 1054 medlemmer. Det har vært jobbet med en studentklubb i Trondheim. 13

14 MØTEAKTIVITET DG har deltatt ved Distriktsmøtet i Fauske og Riksmøtet i Kristiansand samt ved Convention i Seattle. DG har deltatt på 7 sonemøter besøkt 15 klubber. Deltatt ved 50årsjubiteum i LC Mosjøen og LC Saltdal, 40årsjubileum i LC Korgen og på charterfest hos LC Orkla. FAGOMRÅDENE Lederopplæring samt medlemsrekruttering/medlemspleie er organisert i GLT (Global Leadership Team) og GMT(Global Membership Team) I tillegg har vi CEP(CLUB Exellence Process) som er en metode(verktøy) for å hjelpeklubber som sliter og ønsker hjelp. Der har distriktet utdannet 2 personer, en i nord og 1 i sør. YEC: Det ble ingen leir i distriktet i sommer, men 5 ungdommer ble sendt ut i verden. NAC: Dette året ble det ingen kollisjon mellom medlemsmøtet og tulipanaksjonen. Bestilte tulipaner lå under fjoråret. DMV. Det er holdt 3 barnehagekurs og 5 oppfriskningskurs. Samt 6 1dags høgskolekurs. Fredsplakatkonkurransen hadde i år Barn som vet hva fred er Fra distrikt 104B deltok 10 skoler, 20 klasser og ca. 400 elever. Skolene var :Byåsen, Vikhammer,Saksvik,Sakshaug, Tjøtta Barnetjønna, Sandnes, Søvik, Austbø og Finneid. Vinneren i distrikt 104B ble Nora Engan Haugen, klasse 7B Vikhammer skole. IRC: De to distriktsprosjektene våre, Queen of Peace Primary School i Uganda og Masanga i Sierra Leone trenger påfyll. Bygging av lærerboliger i QOP er under oppstart og kirugiopplæringen i Sierra Leone går som planlagt. ITC: Hjemmesidene har stått i fokus i år og mye er rettet på slik at det nå fremstår som brukelig. Her har ITC Jarl hatt en tøff jobb og med tolmodighet har han løst problemer for mange. SONELEDERE Distriktsguvernøren stilles til ansvar for rapportering til Guvernørrådet og distriktsmøtet. Derffor er sonelederne viktige for at informasjon skal gå greit begge veier. I sone 4 har det ikke lyktes å få soneleder på plass. Prøveprosjektet i sone 6 med presidentene som sonelederteam har gått bra og kan vurderes der det er vanskelig å få noen til å ta soneledervervet. Til slutt vil jeg få takke distriktsstyret og rådet for trivelig samarbeid og støtte. Takk til alle klubbene som har invitert meg og til sonelederne som har latt meg komme på sonemøtene. Mitt slagord har vært LIONS i tiden ut fra at skal vi få ny medlemmer til å trives Og bli i klubben, må vi tilpasse oss den tiden vi lever i samt å ha gode aktiviteter som gjør det interessant å vær medlem og vær gode venner som hjelper hverandre. Trondheim Torbjørn Alstad IPDG 14

15 6.2 Foreløpig rapport for arbeidsåret ved DG Kjell Gylland DG KJELL J. GYLLAND FORELØPIG ÅRSRAPPORT DISTRIKTSSTYRET OG DISTRIKTSRÅDET: Distriktsstyret: Kjell J. Gylland DG LC Støren Svein Fandal VDG LC Stjørdal Alf E. Olsen VDG 2 LC Mo i Rana Torbjørn Alstad IPDG LC Trondheim-Byåsen Stein Ole Eide DK LC Trondheim-Byåsen Øistein Normann Juul DS LC Trondheim-Heimdal Revisor: Magne Thomassen LC Melhus Fagsjefer: Morten Singsaas PRC LC Orkdal Ragnvald Johnsen GMT LC Orkdal Jarle Kirkeberg GLT LC Malm Morten Singsaas IRC LC Orkdal Marta Rønning NAC LC Sandnessjøen Sigrid Jarl Limstrand ITC LC Korgen Arild Witzø YEC LC Rissa Soneledere: Inge Henrik Pettersen SL 1 LC Bodø Bodin Alf E. Olsen SL 2 LC Mo i Rana Lars Inge Ingebrigtsen SL 3 LC Sandnessjøen SL 4 Eugenie Gravningen Sørmo SL 5 LC Stjørdal Værnes Bjarne Aarsrud SL 6 LC Trondheim-Byåsen Ingeborg Sætrom SL 7 LC Oppdal-Kjerringrokk Møter i fiskalåret: Fram til distriktsmøte er det avholdt 4 rådsmøter, 3 styremøter og 1 møte i arbeidsutvalget. DG har sammen med DG i 104 C og GRL hatt møter med Sør-Trøndelag Idrettskrets og Bratsberg idrettslag for å komme fram til et samarbeid om Idrett for psykisk utviklingshemmede. I første omgang skal Lions og Bratsberg i.l. arrangere Løvelekene Midt-Norge i Bratsberg den 14. september i år hvor også deltagere fra Oslo vil delta. 15

16 Status medlemmer og klubber i 104 B: I løpet av fiskalåret har det vært en stor sentral opprydding i medlemsregisteret og hvor det ble avdekket mange feil i alle distrikt, både pluss og minus. Mesteparten er nå opprettet og status pr. i dag for 104 B er 1072 medlemmer og 47 klubber. LC Trondheim Student ble stiftet den 31. januar 2013 med 20 meget aktive studenter som vi håper å få mye glede av. GMT-teamet har allerede vært på Steinkjer en lørdag hvor vi hadde stand på Amfi med god hjelp av medlemmer fra LC Malm og hvor også DG og GMT deltok. I løpet av første halvdel av april vil det bli avholdt et informasjonsmøte hvor mange potensielle medlemmer er invitert. Vi håper at ny klubb på Steinkjer ser dagens lys dette fiskalåret. Besøk i klubber og soner: DG har besøkt alle 7 sonene og 10 klubber. I tillegg har DG også feiret 35-års jubileum i LC Sørfold og LC Røros. DG deltok på riksmøtet i Kristiansand, dessuten deltok DG på Convention i Busan i Sør-Korea, en uforglemmelig opplevelse for alle som deltok. Fagområdene: Alle fagsjefer legger fram sin egen rapport til DM, men som DG må jeg berømme den innsatsen som vår GMT, Ragnvald Johnsen og GLT, Jarle Kirkeberg har utført dette fiskalåret. Jeg har hatt gleden av å reise sammen med Ragnvald på de fleste klubb-og sonebesøk, og jeg er sikker på at hans budskap om medlemsverving og medlemspleie huskes godt etter disse besøkene. Jarle kom inn som fersk og ny GLT forholdsvis lenge etter forrige DM, men har til fulle bevist at han behersker området opplæring. Jeg takker alle fagsjefer for vel utført arbeid i dette fiskalåret, en særlig takk til Marta Rønning som nå har sagt nei til gjenvalg som NAC, men jeg er sikker på at Marta vil fortsette å gjøre en strålende jobb i egen klubb og sone på Helgeland. Opplæring: I løpet av fiskalåret har 3 stk. gjennomført Leadership: Alf E. Olsen, Bjarne Aarsrud og Øistein Normann Juul. I tillegg har Svein Fandal gått gjennom den obligatoriske opplæringen for å bli DG. Ny klubbhåndbok og ny sonelederopplæring er allerede på plass på våre hjemmesider, to verdifulle oppslagsbøker som jeg råder alle til å se på. Sonelederne: Pr.idag har vi soneledere i 6 av 7 soner, men i sone 4 jobber vi nå med å få etablert et sonelederteam og før DM vil dette være på plass. Styret har jobbet iherdig for å få sonelederteam i alle soner, pr.idag er vi så å si i mål med dette arbeidet, men en bønn til alle klubber: Ta sonelederarbeidet på alvor, fremover vil sonelederen og sonelederteamet bli enda viktigere når vi blir færre distrikt. 16

17 Lions 2014: Interessen for Lions 2014 er meget variabel. Hvis jeg skal tippe noe, så tror jeg at 20 % av medlemmene har en mening om saken mens 80 % overhodet ikke har noe forhold til dette «udyret». For meg som DG er det helt i orden at noen er ivrige debattanter mens andre er passive til Lions På mine mange besøk i soner og klubber har dette vært et tema som jeg har lagt fram og som er blitt mottatt på forskjellige måter. Pr. i dag er det lagt fram et forslag om 5 distrikter, men en gruppe bestående blant annet av DG i 104 B vil etter hvert komme med en annen geografisk inndeling hvor det enten blir 5 eller 6 distrikter. Riksmøte i Loen skal ta en endelig beslutning, men jeg er også spent på hva som blir resultatet av dette på vårt DM. Medlemsregister og nye hjemmesider: Lions Norge har, som de fleste har sett, fått nye hjemmesider og nytt medlemsregister. Dette medførte masse jobbing for de som sto i spissen for dette prosjektet og jeg tror nok at vår utmerkede ITC, Jarl Limstrand mange ganger måtte strekke tålmodigheten langt for å få alt vel i havn. Etter hvert så er både våre hjemmesider og vårt medlemsregister blitt viktige hjelpemidler for oss Lionsmedlemmer. Medlemsverving: På en av våre mange turer fikk DG en ide, som GMT «tente» på umiddelbart. Vi skal ha flere medlemmer, og hvordan gjør vi det? Jo, vi setter i gang en konkurranse mellom klubbene hvor den klubben som klarer å få flest medlemmer fra 1.februar til 1.april 2013 får en ekstra delegat på DM på Oppdal april 2013,sponset av distrikt 104 B. Så langt har responsen fra flere klubber vært meget bra, og pr. i dag er det 2 klubber i Nord-Trøndelag som leder før vi går i mål. I tillegg må nevnes at en Trondheimsklubb har fått 4 nye medlemmer som følge av denne medlemsvervingen, og det er meget bra. Sluttord: Jeg vil takke styret og rådet for et utmerket samarbeid i fiskalåret 2012/2013. Det har vært mange saker å ta tak i, men jeg mener at vi har klart å løse de fleste sakene på en måte som tilfredsstiller stort sett alle medlemmer og klubber. Jeg vil også takke alle sonelederne som har invitert meg til sonemøtene og en stor takk til LC Sørfold og LC Røros for jubileumsfeiring. Det har vært utrolig interessant å høre hva klubbene har av aktiviteter, det er så mangt og meget at hvis man skulle skrevet ned alt, så hadde det blitt flere sider. Som DG har jeg fått mye hjelp av DG`ene som har vært før meg: En STOR TAKK til Bjørn Kristian, Endre, Morten og Torbjørn, dere er ressurspersoner som vi trenger i Lions i mange år. «Fra ord til handling.» Hovin, 13. mars Kjell J. Gylland 17

18 Distriktsguvernør 104 B Innkomne saker 9.1 Nye vedtekter for D104B VEDTEKTER FOR LIONS CLUB DISTRIKT 104 B Registrert i Enhetsregisteret med org.nr Organisasjonens navn er Lions Club Distrikt 104 B og er en del av Multippeldistrikt 104 (Norge) og ligger innenfor The International Association Of Lions Clubs. 2 Organisasjonens forretningskontor er i Trondheim kommune. Forretningsadressen vil normalt måtte endres i forhold til styreleders (DG) eller forretningsførers (DK) hjemstedskommune. 3 Organisasjonens formål er å organisere en administrativ oppbygging som skal fungere som et serviceorgan for klubbene, og som organiserer, stifter og fører tilsyn med klubbene i distriktet som omfatter fylkene Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland til og med Hamarøy kommune. Distriktets ytre grense kan kun endres ved gyldig vedtak på Lions Clubs Multippeldistrikt 104s riksmøte. Lionsklubbene i distriktet er medlemmer i organisasjonen. Driften av distriktet er underlagt Lov og arbeidsordning innenfor Multippeldistrikt 104 Distrikt 104 B som er gitt i medhold av Constitution and BY-Laws Art. VII og av lov for MD 104 herunder vedtak fattet på Riksmøtet. 4 Distriktet skal ha et styre på minst 5 medlemmer bestående av følgende: Distriktsguvernør (DG) som formann, visedistriktsguvernør 1 (VDG 1), visedistriktsguvernør 2 (VDG 2), forrige års distriktsguvernør (IPDG), distriktssekretær (DS) og distriktskasserer (DK). Distriktsguvernøren og visedistriktsguvernørene velges av distriktsmøtet. Forrige års distriktsguvernør er gjensittende styremedlem. Distriktssekretær og distriktskasserer utnevnes av distriktsguvernøren og kan være en og samme person. Distriktet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. I tillegg styre skal distriktet bestå av fagledere for lederutvikling og opplæring (GLT), klubb- og medlemsutvikling (GMT), presse- og informasjon (PRC), internasjonalt hjelpearbeid (IRC), ungdomsutveksling (YCE), narkotikabekjempelse (NAC) og informasjonsteknologi (ITC). Faglederne velges av distriktsmøtet for ett år av gangen med inntil tre års funksjonstid. DG oppnevner soneledere for distriktets 7 soner. Kun medlemmer av Lions kan inneha verv. Alle tillitsverv i organisasjonen er ulønnet. 5 Distriktets øverste organ er Distriktsmøtet som avholdes på slutten av distriktsguvernørens arbeidsår som er det påfølgende år, og senest 30 dager før Riksmøtet. Gjennomføring av distriktsmøtet og rett til å sende delegater er gitt i Lov og Arbeidsordning innenfor MD 104. Distriktsmøtet skal behandle følgende: - Sluttrapport fra forrige distriktsguvernør - Foreløpig rapport fra distriktsguvernøren 18

19 - Regnskap fra foregående år og foreløpig regnskapsrapport for inneværende år - Fastsette distriktskontingent for kommende Lions-år - Velge distriktsguvernør - Velge visedistriktsguvernør 1 og 2 - Velge distriktets fagledere - Oppnevne revisor - Behandle innkomne forslag og andre rapporter - Fastsette distriktsmøteavgiften for kommende år - Foreta rådgivende behandling av saker som er fremmet for årets Riksmøte 6 Endring av vedtekter i likhet med Lov og Arbeidsordning for distrikt 104 B kan kun gjøres av Distriktsmøtet med alminnelig flertall. 7 Ved oppløsning av distriktet skal distriktets midler, fonds, rekvisita, arkiver og øvrige eiendeler tilfalle Lions Clubs Multippeldistrikt 104 v/guvernørrådet eller det distrikt som guvernørrådet måtte utpeke. 19

20 9.2 Endring av distriktskontingent L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e B / R E F E R A T Side 20 / 4 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Stjørdal, Proneo Næringshage, Gjensidigegården DATO: Torsdag 7. februar 2013 kl.09:00 til 15:00 REFERENT: TILSTEDE: Øistein N. Juul-DS Kjell J. Gylland-DG, Svein Fandal-VDG, Ragnvald Johnsen-GMT, Torbjørn Alstad-PDG, Stein Ole Eide-DK, Øistein N. Juul-DS FRAVÆRENDE: Alf E. Olsen-VDG2 KOPI TIL: Sak Ansv. Utdrag fra referat etter styremøte 7. Februar på Stjørdal : 4 Styret vedtok enstemmig å øke kontingenten til distriktet til 110,- pr K.G medlem. Taes opp på DM 2013 Oppdal. 20

21 9.3 Tidspunkt for DM 2014 LC Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris står som arrangør av Distriktsmøtet 2014 Møtet vil bli arrangert , og faller da sammen med Tulipandagen. Tiden for DM 2014 bryter med vedtaket som ble fattet på DM 2011, om at DM og Tulipandagen ikke skal falle på samme dag. Valg av tidspunkt er gjort av følgende grunner: er svært tidlig. Kort tid for forberedelse av DM-dokumenter faller sammen med palmehelg faller sammen med påsken er mindre enn 30 dager før Riksmøtet i Oslo ( ). I tillegg blir da distriktets styremøte 1. mai Arrangørklubbene har vurdert denne «kollisjonen», og kommet til at det er de som får den største utfordringen mht. redusert tilgjengelighet av medlemmer på Tulipandagen, og de tar den utfordringen dette gir. Arrangørklubbene ber om forståelse for det valgte tidspunkt for DM. 21

22 11.1 Presentasjon av handlingsplan og langtidsplan for 104B av VDG Svein Fandal Handlingsplan Distrikt 104 B Mitt slagord for Lionsåret er: Veien er målet Gjennom arbeidet vi utfører når vi nye mål. Slik blir veien fremover hele tiden målet for vårt arbeid. Det ligger alltid nye mål på veien. Motto: Gode venner som hjelper andre Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Strategiplan for Lions Norge for perioden Langtidsplan for Lions Norge Visjon: «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon» Verdier: «Ærlighet - lojalitet - vennskap og engasjement» Våre felles verdier er: Åpen: Modig: Omtenksom: Vær sannferdig og opptre med integritet. Godt klubbmiljø bidrar til å dyrke og verdsette mangfoldet. Tenk nytt, vær nyskapende, søkende og stimuler til nye ideer som skaper samhold og bidrar til Lions arbeid. Handle innenfor våre etiske retningslinjer, vis respekt for medmennesker og vise samfunnsansvar. Tett på aktiviteter: Vis engasjement gjennom å fokusere på samhold, trivsel og glede i klubben og på aktiviteter. 22

23 11.2 Lions mål Distriktets mål Virkemiddel Ansvar 1. Organisasjon 1.1. Videreutvikle soneleddet Gjennomføre målrettet opplæring av soneledere. DG, VDG, GLT og Skape gode sonelederteam. soneledere 1.2 Markedsføre CEP - Bidra aktivt mot klubbene gjennom sonelederteamet.dg, VDG, VDG2, CEP- (klubbutviklingsprogram) Klubb- og sonebesøk. Besøk på sonemøte i alle soner veiledere, SL, GMT, minst en gang i løpet av fiskalåret. GLT 1.3 Lions 2014 Følge opp vedtak fra RM Bidra med å gjennom- DG, VDG, SL føre vedtatte endringer. 1.4 Fagsjefer og sonelederes Arbeide med planer, og gi innspill på sonemøter og DG, VDG, GLT, GMT, handlingsplaner skal distriktsrådsmøter. ITC og soneledere harmonere med distriktets DG og VDG bidrar med å gjøre MDs planer kjent. og MDs planer. Alle planer vil være tilgjengelige på internett. 1.5 Opplæring av presidenter Gi opplysninger om når fagsamlinger arrangeres. DG, VDG, GLT, DK, DS, og klubbenes fagkontakter: Invitere ass. Guvernørrådsleder og/eller general- distriktets fagsjefer og a. De fleste presidenter sekretæren på fagsamlingene. soneledere gis opplæring b. Flest mulig av klubbenes fagkontakter på fagsamling 1.6 Medlems- og klubbutvikling: DG, GMT, CEP-veiledere, a. Redusere antall ut- Skape et godt klubbmiljø, slik at alle medlemmene PRC, SL, klubbene meldinger i forhold til trives. Ta spesielt godt vare på de nye medlemmene, tidligere år. de trenger god oppfølging. b. Øke medlemstallet med 59 Spre info om Lions ved hjelp av brosjyrer, lokalradio, medlemmer i forhold til lokal TV, distriktets hjemmeside c. Fortsatt økning av kvinne- Distriktet har landets høyeste kvinneandel, men vi har andelen plass for mange flere. d. Øke bevistheten rundt Fadderen må ikke "slippe" det nye medlemmet, men fadderens oppgaver og holde tett kontakt. plikter e. Arbeide med å starte nye klubber. Brekstad og Frosta kan være aktuelle steder. Dameklubb i Malm kan være aktuelt 1.7 Klubbene og sonene i Distriktskasserer (DK) innhenter opplysninger om DK sammen med øvrige distriktet tilsendes felles konto-saken. styremedlemmer plan. Avventer info fra MD 1.8 Klubbene får tilsendt aktivitets-distriktsstyret innhenter opplysninger. Distriktsstyret, DS kalender, og huskeliste for innbetalinger i løpet av sept

24 2. Hjelpearbeid 2.1 Internasjonalt: a. Distriktets klubber/soner Informere klubber og soner via nett, e-post og besøk DG, IRC, PRC, SL, klubbskal realisere 1 brønn i presidenter Afrika b. Øke antall fadderbarn c. Oppfordre sonene til internasjonale soneaktiveteter d. Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak 2.2 Nasjonalt: Følge opp distrikts- og riksmøtevedtak Informere klubber og soner via nett, e-post og besøk. DG, IRC, PRC, SL PRC lager og distribuerer pressemeldinger. 2.3 Lokalt: a. Velge aktiviteter som Pressisere på klubb- og sonebesøk betydningen av å PRK, alle fra distriktspasser til den enkelte ha aktiviteter som medlemmene synes er givende, rådet som er på besøk i klubb trivelige og inspirerende. klubber og soner b. Oppfordre sonene til PRK er aktiv overfor lokalpressen. lokale aktiviteter 2.4 Samle inn info fra klubbene Se punkt 4.5 SL, DG om bevilgninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt 3. Barne- og ungdomsarbeid 3.1 Gjennomføre Informere via nett, e-post, besøk og fagsamlinger slik NAC, PRC, DMV-pilotene, "Det er mitt valg"-kurs i alle at klubbene går ut og markedsfører kursene til skoler SL, PRK, NAK soner, i flest mulige klubber og barnehager. Oppfordre klubbene til å bruke DMV-pilotene. 3.2 Ungdomsutveksling Informere klubbene via besøk, e-post, nett og fag- YEC, SL, PRC, YEK, PRK Distriktets klubber bør samlingene. sende ungdommer til Benytte tidligere utvekslingsungdom i infoarbeidet. sommerleirer Be ungdommer som har vært på leir om skrive i lokalavisene. Invitere pressen på infomøter. PRC lager forslag til pressemelding. 3.3 Tulipanaksjonen, som skal Informere om bestilling, og profileringsutstyr. ForslagNAC, PRC, SL, PRK, NAK, være Lionsdagen. til gjennomføring av dagen, via besøk, e-post, nett og P, DMV-pilotene a. "Selge" tulipaner på Lions- fagsamlingene. dagen Mediekontakt gjennom soneleddet - fellesopplegg for b. Alle klubber skal markeds- klubbene i sonene. føre Lions under aksjonen PRC lager forslag til pressemelding dersom klubber/ soner ønsker det. 3.4 Øke ungdomsaktiviteten, Informere om muligheten for økonomisk støtte fra NAC, DMV-piloter, PRC, spesielt rettet mot Tulipanfondet. SL, P, NAK, PRK vanskeligstilte barn/ungdommer 3.5 Lions fredplakatkonkurranse Informere klubbene via besøk, e-post, nett og fag- NAC, PRC, DMV-pilotene, (tegnekonkurranse for barn) samlingene. SL, P, PRK, NAK skal gjennomføres i alle PRC lager forslag til pressemelding. soner Deltagende klubber skal kontakte lokalpressen. 24

25 4. Kommunikasjon, informasjon, PR 4.1 DGs månedsbrev sendes ut Fagsjefer bidrar også med nyhetsbrev på sine fag- DG, fagsjefer første uken i måneden. områder. 4.2 IT som kommunikasjons- og Opplæring av distriktsstyret, fagsjefer, soneledere, ITC og andre fagsjefer, informasjonsplattform klubbstyrer og medlemmer generelt. SL, ITK a.alle fagsjefer og soneledere skal benytte hjemmesidene aktivt 4.3 Intern informasjon Benytte "Opplæring" på Lions hjemmeside aktivt. ITK, PRC, SL, P, PRK Vise PowerPoint-informasjonen "Hva er Lions" i løpet av lionsåret. Spesielt viktig for nye medlemmer. Godt informerte medlemmer trives bedre! 4.4 a. Synliggjøring og infor- Oppfordre klubber og soner til å drive aktiv informa- Alle, spesielt PRC, PRK masjon gjennom media og sjon i forbindelse med aktiviteter. lokalpressen Alle Lionsmedlemmer skal benytte lionsmerket. b. PRC sender ut presse- Benytt profileringsutstyr/klær på stands og i forbindelse meldinger til alle aviser i med aktiviteter. distriktet 4,5 PRC lager info/pressemeldingerdistriktsråd og klubbene er ansvarlig for å gi info til PRC. PRC, og hele distriktstil aviser, lokalradio og lokal rådet. Klubbene må TV i distriktet over lions- informere PRC aktiviteter. Informerer om bidragenes størrelse og formål Lionsforkortelser: CEP: Veileder for klubbutvikling DG: Distriktsguvernør DMV-pilot: NACs medhjelper for Det er mitt valg DK: Distriktskasserer DS: Distriktssekretær GLT: Distriktsleder for lederopplæring GMT: Distriktsleder for medlems- og klubbutvikling ITC: Distriktsleder for informasjonsteknologi ITK: Klubbkontakt for informasjonsteknologi IRC: Distriktsleder for internasjonalt arbeid NAC: Distriktsleder for arbeid mot narkitika NAK: Klubbkontakt for arbeid mot narkotika P: President PRC: Distriktsleder for PR og informasjon PRK: Klubbkontakt i klubb for PR SL: Soneleder VDG: Visedistriktsguvernør YEC: Distriktsleder for ungdomsutveksling YEK: Klubbkontakt for ungdomsutveksling 25

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer