Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar Møtestart kl 1100.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100."

Transkript

1 The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar Møtestart kl Sak 14 / Åpning v/ Distriktsguvernøren (DG). Følgende møtte: DG Rokstad, VDGII/SL4 Rolf Stave, DK Georg Joramo, DS Harald Gustavsen, SL1 Kirsti Pedersen, SL2 Kjell Solstad, SL3 Tor Arne Tobiassen, SL5 Dan-Viggo Vårum, GMT/IRC/ Evy Einarsen, NAC Ingrid Korsjøen Granås, YEC Tove Bygdevold, GLT Torgeir Pettersen, PRC/ITC Roald A. Nilsen Forfall: VDGI Magne Nilsen og IPDG May Lill Eliassen. DG ønsket Dan - Viggo Vårum velkommen som ny soneleder i sone 5. På grunn av sykdom vil VDGII Rolf Stave tre inn som VDGI fra i dag og videre fra 1. juli SL Kjell Solstad trer inn som VDG II med virkning fra i dag og fram til Distriktsguvernørens endringer følger Lov og Arbeidsordninger for lions. Sak 15 / Godkjenning av innkalling og sakliste. Saker til Eventuelt. Innkalling og sakliste godkjent. 2 saker meldes til Eventuelt Sak 16/ Administrative ordninger for møtet. DK Georg Joramo informerte om bespisning og praktiske / økonomiske forhold for møtet Sak 17 / Referater a. Styremøtet 30. januar Styremøtet drøftet løsninger for endringer i styret p.g.a. sykdom. Videre ble det en gjennomgang av punkter i saklista for rådsmøtet. b. Arbeid i Guvernørrådet / Arbeidsutvalget Lions Norge skal opprette nettbutikk. Lions Mint blir ett av produktene. Lions Katastrofefond v/ GRL stiller inntil hundre tusen kroner i katastrofehjelp til Syria. Midlene skal nyttes i forb. med transport av varme klær spesielt beregnet for barn. c. Lions Internasjonale Katastrofefond har bevilget hundre tusen dollar til hjelp for etterlatte etter EBOLA epidemien. Lions har fått momsfritak på tulipansalget. Dette medfører at vi sparer ca 500 tusen kroner. Sak 18 / Rapporter. Rokstad, DG 104 A. e-post: mob.tlf

2 a) Klubbsituasjonen v/ Sonelederne Noen klubber har ikke sendt inn halvårsrapporter. Det gjør at en ikke får riktig oversikt over situasjonen / aktiviteter i de berørte soner. Ut fra de rapportene som foreligger er det varierende og gode aktiviteter ute i klubbene. Rapportskjemaene finnes på hjemmesiden, men det er ønskelig at skjemaene forenkles og at tilgangen gjøres enklere. Dette vil ITC ta seg av umiddelbart. Meget god tilbakemelding på den nye presidentopplæringa. b) Røde Fjær v/ DG Helsedirektoratet støtter Røde Fjær gjennom trykking av materiell. Materiell som klubbene har bestilt vil bli sendt ut i betryggende tid. c) Ungdomsleiren v/ Rolf Stave Leiren avvikles i perioden 3.juli til 22. juli Budsjettet er på plass med en ramme på 420 tusen kroner. Av dette betaler Lions Norge 300 tusen kroner. DR i 104A 115 tusen kroner. Deltagerne kommer til Evenes med fly den 3. juli. Av opplegget går det fram at det blir friluftsleir på Grøtavær. Båt til Andøya med opphold på rakettskytefeltet hvor det blir omvisning og foredrag. Så er det tur til Hadsel og hurtigrutesenteret. Hvalsafari er også tatt med dersom været tillater det. Rolf tegnet ett meget interessant og variert program for årets ungdomsleir. d) Dekning av utgifter ifm. ny distriktsinndeling. v/ DG. Ref. vedtak i sak 4 h. Guvernørrådet stiller kr 15000,- til disposisjon for vår DG. Ble ikke gitt midler til de andre distriktene. e) Regelverk for invitasjon av nye medlemmer v/ DG, Ref. vedtak i sak 5. Det viser seg å være stor forskjell på praksis ute i klubbene hva angår opptak av nye medlemmer. Inntil ny Lov og Arbeidsordning blir vedtatt står det klubbene fritt til å velge metode for opptak. Det er imidlertid viktig av potensielle nye medlemmer får god og relevant informasjon før opptak. Dette for bl.a. og redusere frafall etter kort tid som medlem. f) Kvinner i Lions v/ Evy Einarsen Pr. dato er det 274 kvinner i 104A. Det planlegges kvinnekonferanse. Det vil avholdes en konferanse i Narvik og en i Alta. Kvinnegruppa vil sende mer inngående info til alle klubbene. Tema for konferansen er: Humanitært arbeid/ sosial omsorg. Klubbene oppfordres til å sende deltagere på konferansen. g) Aksjon lappeteppe v/ Evy Einarsen Lappeteppene trekkes på DM i Lakselv. Sonene har fått tilsendt loddbøker. Salget (blant medlemmer) er i gang. h) Helsesportsuka i Porsanger v/ Evy Einarsen Sted for arrangementet er Olderfjord / Russenes. Det er plass til max. 40 deltagere på helsesportsuka. i) Distriktsmøtet i Lakselv v/ Evy Einarsen 2

3 Planleggingen har stø kurs mot ett meget flott arrangement. Påmelding er sendt ut til klubbene. Sak 19/ Status for våre Handlingsplaner. Hvor står vi? v/ DG og Fagsjefene Ref. Sluttkommentarer for sak 7 og 8. Ref sak 9. I forhold til medlemsutvikling ligger vi litt etter målet om +2 i netto. Klubbene oppfordres til Å intensivere arbeidet med å rekruttere medlemmer. Pr 30. januar har distriktet 858 medlemmer. Det har vært bra tilgang, men vi mister medlemmer. Årsakene er flere. GMT melder om positive signaler på at det arbeides med studentklubb i Tromsø og en filialklubb i Øksfjord. I rapporten fra GLT meldes det at presidentopplæringen er blitt godt mottatt. Kurset er åpent for også andre enn påtroppende presidenter. Det arbeides med et interaktivt kurs for kasserere og sekretærer. ITC melder at det tredje sonemøtet vil ha IT opplæring som hovedinnhold. Viktig at klubbene har bred deltagelse. Mye av dagens info er nettbasert. Det er derfor viktig at medlemmene oppdaterer sine adresser når det skjer endringer. Fra NAC hold påpekes det at bestillingsliste for tulipaner må være nøyaktig utfylt. Hvis ikke blir det fort krøll på leveransene. Liten interesse for Fredsplakaten. Mitt valg har god respons i Narvik. Lions Norge vil i framtida be om dokumentasjon på at tulipanpengene nyttes til rusforebyggende arbeid blant barn- og ungdom. YEC har registrert at ungdom som er blitt tatt ut til å reise utenlands melder avbud like før avreise. Dette er ett fenomen som har utviklet seg de senere år. Av praktiske grunner er det innført 18-årsgrense for ungdom som skal reise ut. Sak 20/ Status økonomi v/ DK Selv om distriktet har fått tildelt mindre penger i år, har vi en tilfredsstillende økonomisk utvikling for distriktet. Dette skyldes en nøktern pengebruk i inneværende lionsår samt at distriktet fått tilført overskuddet på kr 68963,45 fra forrige år og en momsrefusjon på kroner. Presidentopplæringa i Finnmark påfører klubbene ekstra utgifter fordi n må ha ekstra overnatting. Distriktsrådet gjør derfor slikt vedtak: Distriktet støtter klubbene med kroner 500,- pr. deltager. Sak 21/ Kongemedaljefondet v/ DG 3

4 Roald redegjorde for situasjonen. Det er ikke kommet noen avklaring på hvordan midlene skal fordeles mellom 104A og 104B når fondet skal oppløses. Vedtak: Distriktsrådet anbefaler at saken drøftes med lions kontrollkomite Sak 22 / Fredsplakatkonkurransen v/ DG Vinneren av årets fredsplakatkonkurranse i 104A ble Johanne Bergliot Klausen fra Åse Montessorriskole, Risøyhamn. Arrangør Lions klubb LC Andøy. Sak 23 / Ny Distriktsinndeling v/ DG GLT Torgeir orienterte om ny distriktsinndeling. Ved utvidelse av diatriktet vil vi få 18 nye klubber i tillegg til de 38 vi har i dag. Sum 56 klubber. Medlemstallet vil øke med ca 435 medlemmer. DG og VDGI vil ha forberedende samtaler med 104B om forhold rundt sammenslåingen. Dette vil skje i forbindelse med annet møte på Gardermoen Sak 24 / Innkomne saker til DM 2015 v/ DG Følgende saker er pr. 31 januar meldt inn til distriktsmøtet a. Som VDGII er foreslått Kjell Solstad LC Finnsnes. Forslagsstiller LC Finnsnes b. LC Andenes søker som arrangør av Distriktsmøte i Klubben har 50-års jubileum. c. Det opprettes en Lovkomite for 104A. Forslagsstiller DG Rokstad. Begrunnelse for forslaget om lovkomite: Distriktsrådet har erfart behovet for en egen lovkomite for vårt distrikt. Lovkomiteen skal være til hjelp i tilfeller der det måtte oppstå tvil om fortolkninger eller oppstå behov for tilføyelser/endringer av vårt lovverk. Forslag: 1. Det velges en lovkomite bestående av 3 personer. 2. Distriktsrådet får fullmakt til å formulere lovkomiteens oppgaver og funksjonstid. Sak 25/ Arrangør av DM 2016 v/ DG På grunn av sammenslåing / utvidelse av distriktet vil arrangør av DM 2016 bli gjenstand for drøftelser mellom distriktsguvernørene i 104A og 104B. Eventuelt. LC Evenes v/ Tor Arne Tobiassen planlegger felles busstur til Distriktsmøtet i Lakselv. Mer info vil tilflyte klubbene. Evy Einarsen undersøker kostnadene med å få foredrag av Helge Gudmundsen på Bli kjent treffet på Distriktsmøtet. Kostnadene meldes til DG. Harald Gustavsen (sekretær) 4

5 5

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede

Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa. Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede The internatinal assciatin f Lins Clubs District 104 A, Nrway Distriktsguvernør Halvdan Rkstad LC Sørreisa Mtt: LIONS hjelper med stlthet g glede Hnningsvåg 20.09.2014. Referat fra Distriktsrådsmøtet nr.

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer