Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015"

Transkript

1 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla

2 Rapport fra NAC i D 104 B år Astrid Resell Nyhaug, LC Oppdal Kjerringrokk Dette er min andre periode som fagsjef for med område NAC i D 104 B. Jeg har etter beste evne forsøkt å holde meg til min handlingsplan datert Lions Røde Fjær 2015 Undertegnede har sittet i arbeidsgruppa for D104 B med DA Kjell Gylland, LC Støren og Sissel Bollingmo fra LC Malvik/ Saxedatter. Når det gjaldt publisering om LRF tror jeg mange klubber fikk god dekning av eksterne aviser som Adressa, lokalavisa, lokal radio og reklame i kinoer. Gruppa har hatt et godt samarbeid og jeg tror vi alle er enig om at det ble et bra resultat, tross dårlig vær for bøssebærerne. Resultat pr Totalt innkommet i vårt distrikt; bøsser, gaver, bidrag fra klubber og kommuner: kr På landsbasis har vi vel pr. i dag nådd ca Mitt Valg (DMV) Målet her var å få flest mulig kurs i forhold til økonomi. Det har vært lite tilbakemeldinger fra klubbene i distriktet, Det kan nevnes at klubbene i Oppdal har tatt for seg barnehagene, vi startet først med de små barnehagene og ett kurs er avviklet, til stor suksess. I uke 9 i år hadde vi et «kortversjon» kurs for foreldre i barnehagen ved Tove Tronstad som kursleder. Foruten foreldre inviterte vi våre medlemmer. Helse personell og politi etaten, dessverre ble det dårlig oppmøte. Årsaken for det har vi ikke klart, om vi skal skylde på data eller vinterferie skal være usagt. Vår primus motor NAK i Oppdal klubben; Asbjørn Liberg gjør en fantastisk jobb, og han har til mål å få kurset alle barnehager i løpet av Tulipanaksjonen /Lions dag er i år lørdag 25. april Jeg har også i år «maset» på klubbene at de skal gi tilbakemelding om hvor mange tulipaner de skal bestille, enten lokalt eller direkte fra Lions Norge. Jeg håper alle har svart, og jeg har sendt de meldinger jeg har fått videre Til Lions Norge ved Bjørn Zarbell og Hroar Thorsen. Pr. i dag har jeg ikke noen eksakte tall på dette, men jeg har inntrykk av at mange av våre klubber bestiller lokalt, noen klubber ønsker ikke å delta. Grunnen kan være delte; mest at medlemmene tynges av alder og andre årsaker. 5.3 Lions Fredsplakat konkurranse Har også dette året påvirket klubbene i distriktet til å være gode pådrivere i skolene når det gjelder 6-7 klassetrinn for å delta i denne konkurransen. Viktig at invitasjon til skolene kommer tidlig, slik at skolen får lagt det inn i sin plan til høsten. Det er også viktig at vi som klubb orienterer godt nok om reglene når det gjelder papir og riktig mål på tegningen, slik at den kommer videre i tevlingen. Sist år deltok i alt 7 skoler; det var Oppdal barneskole, Byåsen Skole, Rissa skole, Tjøtta skole, Sandes skole, Sandnessjøen, Bjørnetjønna skole, Fauske 2

3 Distrikt 104B vinner ble: Marte My Jensen fra Byåsen skole i Trondheim som gikk videre til kåring av den nasjonale vinner. Temaet for denne konkurransen var «Fred, Kjærlighet og Forståelse «Nasjonal vinner ble: Laila Karin Vatne, Sørestrand Skule i Sykkylven. Av de 7 innleverte tegninger ble det også i år tegninger forkastet på grunn av feil størrelse. Derfor er det viktig å informere godt nok til skolene om reglene og tidsfrister for å delta i konkurransen. Oppdal, 27. Februar 2015 Astrid Resell Nyhaug NAC D104 B 3

4 Rapport for IRC D104B IRC Morten Singsaas Nr Mål Handling Virkemiddel. Ansv. IR Opprettholde fokus på vedtatte IR-prosjekter: Stimulere klubbene til å sette av 30 % av innsamlede midler skal gå til IR-arbeid Økt informasjon ut til klubbene. Brukes nettsidene aktivt IRC IRC/ITC 1.2. QOPPS (Prioritere ferdigstilling av hele Queen of Peace Primary School, inkl. siste klasserom, lærerboliger, skolekjøkken, 5 lynavledere, solcellestrøm og diverse møbler CapaCare - Masanga Etter at QOPPS er ferdigstillet som forutsatt, rettes fokus mot Masanga-prosjektet 2 NSR-prosjekter Følge opp distriktsmøtets vedtak om å støtte de vedtatte prosjektene Søke om midler fra Mintfondet MD-nivå Oppfordre klubbene til å støtte CapaCare etter evne. IRC må få avklart tids-ramme for dette som distriktsprosjekt og forventet tid for terminering. (2016?) Støtte vedtatte NSRprosjekt etter evne Avklaring Kongemedaljefondet. Oppfordre enkeltklubber til å ta ansvar for delprosjekter ved QOPPS. Stimulere klubbene til å støtte dette prosjektet Oppdatering status under DM 2015 Informere klubbene om NSR-prosjektene IRC og soneled er IRC Capa- Care IRC 3 LCIF 4 AIM / STUDENTKLUBBER - FADDERBARN Oppfordre klubbene til å støtte det nasjonale katastrofefondet. Alle klubber oppfordres til å støtte AIM, - og å bidra til at det opprettes studentklubber. Flere fadderbarn Uganda Klubbene bør avsette kr 100/medlem til fondet eller kr pr klubb Økt informasjon om dette prosjektet Samarbeide med YEC om dette. Ballikudembe PDG Perry Ulla Ålesund Hessa IRC IRC 4

5 5 Måltall Virkelig 2013/2014 Mål 2014/2015 Status 03/ QOPPS NOK CapaCare (Masanga) NOK (37500)** 2. Øyehelse (MD) LCIF * 4. Brønner ZAMBIA DG (TRD / Malvik Saxedatter / Namsos - åpnet Levanger / Levanger Skeyna + DG READY GO.. MANGLER PGA PRISVEKST/KURS FEIL STØRRE TALL l 1. STATUS QUEEN OF PEACE PRIMARY SCHOOL MARS 2015 Dette har klubber og MD 104 B tilført prosjektet: 2 skolebygg med 7 klasserom 4 lærerboliger Lærerrom med inventar 60 doble skolepulter Andre givere: 2 klasserom i eget bygg fra den katolske kirke / LC Østfold Student Brønn fra MD104C (2011) Latrine bygget av World Vision Terminering Uganda? Vi har nå overført NOK til BYGG - bibliotek og skolekjøkken. Queen of Peace: Vi har brukt totalt NOK ,- (mangler ,- ) Men vi mangler fortsatt: Solcelleanlegg Lynavledere Mere inventar / bøker (NOK ) 2. STØTTE FRA LCIF (Lions Clubs International Foundation) Distriktsmøtet 2014 i Mo i Rana besluttet å bidra til at Queen of Peace Primary School skulle gjøres ferdig, slik at det kunne termineres som distriktsprosjekt. I samråd med KaSondra Byrd ved LCIF, og i tett samarbeid med vår stedlige representant i Uganda, David Mutayisa, ble det utarbeidet et grunnlag for søknad om økonomisk støtte fra LCIF. Søknaden var omfattende, og førte til at LCIF i sitt møte bevilget 5

6 USD (NOK etter dagens kronekurs) til komplett ferdigstillelse av distriktsprosjektet. Det ble etter hvert klart at det var en ufravikelig forutsetning for å kunne få støtten utbetalt fra LCIF, - og det var at 104B på sin side stilte med tilsvarende beløp i friske kroner. Det var helt uten betydning at distriktet ved søknadstidspunktet allerede hadde brukt mer enn NOK på prosjektet. Det ble etter betydelig korrespondanse mellom partene klart at distriktet for det første ikke hadde økonomiske muskler til å skaffe et beløp tilsvarende USD Dernest viste det seg at vårt økonomiske behov heller ikke var så omfattende som omsøkt. Grunnlagsarbeidet var således uriktig, og i skrivende stund har vi til å måtte takke nei til støtten. Vårt reelle behov er rundt NOK / USD Takket være et betydelig bidrag på NOK fra LC Mo i Rana, kunne vi i februar 2015 i sum stille ca. NOK til disposisjon på vår prosjektkonto i LAN. Dette er nok til at vi som nevnt kan reise bibliotekbygg og skolekjøkken. 4. STATUS BRØNNER ZAMBIA LC Trondheim bevilget primo 2014 NOK til brønn i Zambia, og denne ble offisielt åpnet i mai LC Namsos, LC Malvik Saxedatter og LC Levanger/Levanger Skeyna innvilget hver NOK , og av disse ble brønnene til Namsos og Malvik Saxedatter offisielt åpnet i november Brønnene er fysisk lokalisert i området Kamoa, som ligger helt vest i Zambia, ca. 50 mil fra Lusaka. Som en følge av uforutsigbare endringer i kronekurs, valutakonsekvenser og driftskostnader, steg brønnkostnadene i første kvartal Det er vår målsetning at brønnen til Levanger-klubbene kan åpnes som planlagt uten at klubbene skal ytterligere belastes. Det samme gjelder distriktets egen brønn, som blir en brønn skapt av økonomiske tilskudd fra flere klubber. Det følger av dette at alle våre fem brønner åpnes i planlagte områder våren FAKTA ØYEHELSE LIONS NORGE Ulike prosjekt Uganda og Zambia - resultater pr. 03/2015 Bygg / brønner: 8 øye-klinikker (eye-departments) 7 poliklinikker (mindre inngrep) Biler og motorsykler (for transport av personell) Utstyr og inventar til øyeklinikker/poliklinikker 6

7 17 skoler 5 lærerboliger 78 brønner (bygget, eller gitt tilsagn til) Utdannelse: 10 øyeleger 12 grå-stær kirurger 43 spesialist-sykepleiere (OCOér) 752 øye-sykepleiere 1206 Helsearbeidere, grunnkurs 5188 andre kategorier helsearbeidere 7 utstyrsteknikere har gjennomført våre bevisstgjøringskurs (lærer seg å se etter symptomer på øyelidelser blant pasienter på andre avdelinger på sykehusene) 6617 undersøkte skoleelever Tjenester: operasjoner pasienter er blitt undersøkt på våre avdelinger Mobile klinikker (Outreaches) Skolehelsetjenester Meslingevaksinering Massevaksinering mot Trachom (øye) antall anslås til godt over pasienter. Opplysningsprogrammer på radio folk får kunnskap og oppsøker oss for hjelp. Er ikke dette fantastisk?? Forsøk å tenke deg hva dette betyr for de som har fått tilbake synet sitt, og som igjen kan se sine barn vokse opp, og som igjen kan bidra til familien med arbeid. Øyehelsebidraget fra medlemmer og klubber har kommet til nytte. Det nytter, og dette er resultater som vi har skapt for de 200 kronene pr medlem pr. år CapaCare Masanga Sierra Leone IRC har ikke helt kontroll på den faktiske pengeoverføringen til kirurgi-prosjektet som CapaCare driver i Sierra Leone. Vi vet at vi bidrar og at blant annet andeløpaksjonene i forbindelse med Revyfestivalen på Høylandet har vært av stor betydning. Stor takk til dere som har tatt ansvaret for dette! Til Distriktsmøtet vil det bli gitt en kort muntlig statusorientering. 7

8 Til orientering har LC Oppdal søkt LCIF om støtte på USD til innkjøp av egnet kjøretøy for operativt personell i Sierra Leone. Søknaden er ennå ikke innvilget, men IRC vil anmode LCIF om å overføre de omsøkte midler fra den bevilgning som allerede er gitt Queen of Peace. SLUTNING IRC takker for alle små og store bidrag til en viktig sak; - nemlig det å skaffe varig rent vann til mange tusen mennesker i Zambia, og til å bedre det generelle øyehelsetilbudet i Uganda og Zambia, samt bidra til det viktige kirurgiprosjektet i Sierra Leone. Dere utgjør en forskjell for folk! Vi er i sannhet gode venner som hjelper andre. TAKK FOR INNSATSEN LA OSS FORTSETTE SLIK! Orkanger, Morten Singsaas Leder Internasjonalt hjelpearbeid 104B 8

9 Rapport fra PRC B Morten Singsaas 2014/2015 Opoint Lions Norge bruker nå et eget medieovervåknings-system for å måle hvordan Lions vises i mediebildet. Søkeordet er Lions. Vi kjøper tjenesten av selskapet Opoint, som lager månedlige oversikter til Lions Norge, brutt ned på hvert enkelt distrikt. STIKKORD Oversikten avspeiler både aviser, tidsskrifter og nettaviser. Oversikten sendes ut til distriktene - månedlig Vi får best dekning via lokalaviser og redaksjoner der medlemmene har relasjoner. De store mediahusene er stort sett fraværende Svikt i distriktskunnskap gir usikker oversikt Vi hadde ca. 60 ulike hovedoppslag siste år - som forrige år gode LION Begrenset tilgang / overproduksjon av stoff / faste spalter / relasjon redaksjon www. lions.no Fortsatt BETYDELIG FORBEDRINGSPOTENSIALE KONKLUSJON: ALT ER OPP TIL OSS SELV - ikke behov for egen PRC.. Orkanger, Morten Singsaas PRC 104B 9

10 Statusrapportering GMT Mål og Handlingsplan for Lionsåret GMT (og GLT) i D104B Jarle Kirkeberg GMT - Team GMT-Teamet består av GMT + Styret i D104B. GMT/GLT funksjonen utøves av fagsjef Jarle Kirkeberg. Mentor for GMT-oppgaver er VDG 1 Ragnvald Johnsen. Aktiviteter 2 Hjelpe klubber som ønsker en bedre struktur og drift. Klubb- og styreseminar, sonesamlinger m.m. Beste praksis - utvekslinger 3 Bidra til etablering av nye klubber/klubbfilialer der det er plass for slike. Etablerer prosjekt som er lokalt forankret -etter "Steinkjer-modellen" 4 Aktiv medlemspleie -ta vare på de medlemmene vi har, og sørge for at de føler seg hjemme i klubben, samt sørge for at de får den ros de fortjener. klubber Alle klubber skal ha egne handlingsplaner og ha oversikt over sine gjøremål. 2 nye klubber i fiskalåret. 1 ny klubb i 2014 og 1 ny i 2015 Bekle verv og oppgaver utfra lyst og engasjement og personlige forutsetninger, unngå "tvangstrøye" GMT/GLT Nr. Aktivitet Mål Ansvarlig Merknader 1 Fokus på klubber med mindre enn 20 medlemmer for å finne et evt vekstpotensiale Færrest mulig klubber i D104B med mindre enn 20 medlemmer skape solide og bærekraftige GMTteamet Oppgaver fordeles etter geografi GMTteamet GMT/GLT - SL Anvende Ask 1 konseptet i tilpasset form Aktiv medlemspleie 10

11 5 Øke medlemstallet gjennom kontinuerlig fokus på medlemspleie og nyrekruttering, flere aksjoner og nye arenaer I tråd med DG s mål skal D104B få en netto vekst på 50 medlemmer ved fiskalårets slutt. Flere yngre Lionsmedlemmer ønskes! GMTteamet, SL og klubbpresidenter Anvende Ask 1-konseptet i tilpasset form Rapportering ift aktiviteter og mål i handlingsplanen for GMT i fiskalåret 2014/2015: Ad 1,2,4 og 5: Fokus på klubber med mindre enn 20 medlemmer for å finne et evt vekstpotensiale. Hjelpe klubber som ønsker en bedre struktur og drift. Klubb- og styreseminar, sonesamlinger m.m. Beste praksis utvekslinger Aktiv medlemspleie -ta vare på de medlemmene vi har, og sørge for at de føler seg hjemme i klubben, samt sørge for at de får den ros de fortjener. Øke medlemstallet gjennom kontinuerlig fokus på medlemspleie og nyrekruttering, flere aksjoner og nye arenaer Sonemøte i sone 5, Steinkjer Styreopplæring og tilpasset CEPopplæring med hovedfokus på å lage handlingsplaner og sette mål. Sonelederopplæring Ask 1 konsept ifm Distriktsrådsmøte i Trondheim Felles sonemøte for sone 6 og 7, Trondheim Fra til Sonemøte i sone 1 Bodø, Saltstraumen sammen med Distriktsansvarlig Lions Røde Fjær og DG 104 B. Motivasjon, Medlemspleie og rekruttering. Fra Ask 1 til Get 1 Sonemøte i sone 5, Stjørdal , Lions Røde Fjær, Medlemspleie ogrekruttering, Fra Ask 1 til Get 1 Sonemøte i sone 4, Namsos Lions Røde Fjær, Medlemspleie og rekruttering Møte med klubbstyrene i Trondheim , sone 6 med bidrag fra LC Rissa som Beste praksis-klubb med 5 nye medlemmer i 2015 til nå. Tema: 11

12 Krafttak for medlemsvekst i Trondheim Infomøte LC Rørvik, Medlemsrekruttering - Kjenn Lions i tilpasset form. 3 nye medlemmer pr Sonemøte i sone 2/3 i Mosjøen Lions Røde Fjær, Medlemsrekruttering og pleie. GMT/GLT rolle ble ivaretatt av VDG 1 Ragnvald Johnsen på dette møtet. Sentral Fagsjefsamling for GMT/GLT, Gardermoen Fagmøte/Mentormøte med VDG 1, Trondheim i forkant av Distriktsrådsmøte. Evaluering av arbeidet så langt og strategier for 1 halvår 2015 Deltatt på Distriktsrådsmøte i 104 B, Trondheim Sonelederopplæring med tema Ask 1 og Medlemspleie og rekruttering Ad 3: Bidra til etablering av nye klubber/klubbfilialer der det er plass for slike. Etablerer prosjekt som er lokalt forankret -etter "Steinkjer-modellen" Vi har ikke lykkes med å etablere noen nye klubber 2 halvår Vi ønsker å forsterke dette arbeidet i 2015, også satsingsområde for fiskalåret 2015/2016 i 104 B2. Potensielle nye klubber vil blant annet være reetablering av LC Austrått på Ørlandet ifm etablering av ny hovedflystasjon, ny klubb på Skaun, filialklubb på Selbu over til selvstendig klubb (vil også gi effekt på flere Kvinner i Lions - satsingen). For øvrig: Utviklet tilpasset medlemsvekstprogram Fra til Beste-praksis opplæring hvor deling av suksesshistorier står sentralt. Opplæring for klubbstyrer med hovedvekt på team og teambuilding i stedet for tradisjonell funksjonsopplæring. Delta der hvor det er behov for drahjelp og der hvor det skal utvikles nye miljø. Har gjennomført Sommerkampanje og - Medlemsvekst-kampanje i perioden fram til nyttår. Kan synes som om at Lions Røde Fjær aksjon naturlig nok har vært hovedfokus i klubbene høsten 2014 og vinteren Vi håper derfor at vinteren/våren 2015 gir positive effekter på Medlemsvekst og pleie i D 104 B. 12

13 Neste fiskalår: Er motivert til å bidra som GMT med de arbeidsoppgaver som Distrikt 104 B vil tillegge fagområdet i ytterligere et fiskalår. Jarle Kirkeberg GLT/GMT - Distrikt 104 B tlf: e-post privat : 13

14 Rapport fra ITC Jarl Limstrand Etter at ny hjemmeside og medlemsregister ble tatt i bruk, har jeg ikke holdt noen formell opplæring i klubbene, men har besvart og vært behjelpelig med råd ja, også publisering for noen klubber. Tanken bak den nye dataløsning var vel at tillitsvalgte ved selvstudium skal ta i bruk hjemmesiden og ajourføre medlemsregisteret. Det er sentralt laget enkle og oversiktlige brukerveiledninger og annen info. Medlemsregisteret Det nye medlemsregisteret synes å fungere godt. Det er likevel ikke alle klubber som legger inn de nye tillitsvalgte til riktig tid etter valget, slik at purring/hjelp må skje. Ved utgangen av 2014 ble mailboksene under lions.no lagt ned. Det nye medlemsregisteret er presist å bruke til mail, og mailen kan adresseres direkte til den eller de det gjelder. Hjemmesidene De nye hjemmesider fungerer godt, både på distrikt- og klubbnivå. De av klubbene som legger ut nyheter på sin hjemmeside, kan krysse av for at nyheten også ønskes lagt opp på distriktssiden. Dette medfører at ITC omtrent daglig må gå inn for å se om det er klubber som nytter denne mulighet og så må ITC besørge artikkelen overført til distriktssiden. Klubbene burde ha vært flinkere til å publisere på sin side og ønsket den delt. Sluttord Det var i år 2002 jeg fikk et par timers opplæring i publisering hos Bjørn Sætrom i LC Oppdal, i et hjemmesidesystem han hadde utarbeidet i FrontPage. I 2003 ble det oppstart på et felles hjemmesidesystem i Lions, noe jeg også deltok i. Det var et omfattende arbeid, og jeg siterer noe jeg skrev den gang: Innholdet i ITC-arbeidet fra november 2003 har vært ganske omfattende i forbindelse med å lage de nye 55 hjemmesidene. Dessuten har det tilkommet ekstraarbeid som retting av linker, mv. Akkurat nå holder jeg på med en oppretting av fagområdene hvor jeg bare har 15 (av 55) klubber igjen; dette arbeidet tar 35 min pr. klubb!! Klubbenes hjemmesider er ferdige, så jeg skal ikke se tilbake, men fremover!! (sitat fra ). Etter noen år fikk vi dette hjemmesidesystem vi har i dag og som fungerer utmerket uten at det blir noe opprettingsarbeid for ITC eller klubber. Jeg har nå i vel 13 år vært ITC i distrikt 104B. Det har tidligere til dels vært spesielt mye å gjøre i denne forbindelse, men du verden for et veldig interessant arbeid både med det rent datatekniske men også den kontakten jeg har fått med de tillitsvalgte opp gjennom årene. Når lionsåret går ut , er jeg ikke lenger ITC i dette distrikt. Jeg vil minnes den fine tiden jeg har hatt i distriktsrådet og arbeid som ITC i alle disse årene. Korgen, Jarl Limstrand 1

15

16

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Sted; Bardshaug Herregard lid Lardag 25.O4.2015 kl.10:30 Saksliste : 1 Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 DATO/DATE: Lørdag 10.09.2016, kl. 15:15-18:00, søndag 11.09.2016, kl. 09:30-12:30 STED/VENUE: Skifer Hotel, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul M.NR./M.NO: 02-2016/2017 PROSJ.NR./PROJ.NO:

Detaljer

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato23.02.2016 Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Klubber Antal medlemmer +/- Nordfjordeid 27-2 Måløy 9-1 Sandane 37-3 Stryn 30-1 Sum medlemmer: 103. Nedgang fra i fjor med 7 personer. Jeg deltok på Regional Lions

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer

L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O NS- D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 11 REFERAT FRA STED: Distriktsrådsmøte 104 B Sandmoen Kro, Heimdal i Trondheim DATO / TID: Lørdag 12. januar 2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Innholdsfortegnelse:

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014.

Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. Delutredning ifm utarbeidelse av Skolebruksplan for Kristiansandsregionen. Skolerådgiver Odd R. Jørgensen 03.06.2014. 1 Oversikt over innholdet: Første del.( Side 1-7 ) 1. Bakgrunn for utredningen. 2.

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ) " " * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ % ' $ $ $ (  )   * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen !!! " # $ % &! ' $ $ $ ( " ) " " * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

6.2 REGLER FOR AKTIVITETSMIDLER / KLUBBKASSEMIDLER

6.2 REGLER FOR AKTIVITETSMIDLER / KLUBBKASSEMIDLER 6.2 REGLER FOR AKTIVITETSMIDLER / KLUBBKASSEMIDLER Innledning Godkjent av Guvernørrådet i januar 1995 Alle våre klubber har to budsjetter, to regnskap og to kasser: 1) Klubbkassa, som har med klubbens

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER)

KVARTERSTYREMØTE 01#12 OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Ingen)oppfølging) ) LEDER) 01#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING FRA FORRIGE MØTE Ingen)oppfølging) ) ORIENTERINGER LEDER) Ferien har stort sett gått med til feriering, men jeg har brukt litt tid på å gjøre klart hvilke

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole

Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Protokoll styremøte onsdag 12. november 2014 kl 1700 på Møterom Fredrikke, Steinkjer videregående skole Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Gerd Iren Bruås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Referat fra rådsmøte på Oppdal 16. og 17. september 2017. Følgende deltok på møtet: DG Arild Witzø, VDG1 Inger Petrine Valseth, DK Stein Ole Eide, GMT/GST Ragnvald Johnsen, PR/IT

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer