Referat fra konstituerende 2015 Distrikt Orkanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger"

Transkript

1 Referat fra konstituerende 2015 Distrikt Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald Johnsen 3 Konstituering 3.1 Valg av moteleder og bisitter Valgt : Kjell Langaune! LC Stjordal og Bjorn Satrom-Lo Oppdal 3.2 Valg av motereferenter. Valgt: N. Juul- LC Trondheim Heimdal og VDG Ragnvald Johnsen - LC Orkdal 3.3 Valg av to delegater fil e underskrive protokollen Valgt: IPDG Svein A. Fandal - LC Stjordal og Karl Petter Nyvold - LC Hitra 3.4 Valg av tellekorp6 Valgt: Trygve Karlsen og IRC Morten Singsaas, begge LC -Orkdal 3.5 Fastsettelse av stemmeantall 52 delegater som er stemmebereftigede 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden lnnkalling og dagsorden enstemmig godkjent! Ordstyrer Kjell Langaunet erklarte motet som lovlig satt. Motereferatet blir utsendt til samtlige klubber i distriktet-

2 5 DistrikFsaker VDG Ragnvald orienterte generelt litt omkring de foreliggende Lover og arbeidsordninger og vedtekter. Kjell Eikanger-Lc Fauske har vart med en stund og var opptatt av at det var satt opp 1 soneleder-representant for de '10 sonene. VDG Ragnvald inormerte at det vil ved forste radsmste vil bli valgt en representant til styret for sonelederne. Kjell Eikanger - LC Fauske folte seg beroliget etter informasjonen DK Stein Ole tok opp sporsmalet omkring registrering i Bronnoysund registeret og om det nye distriktet skal registreres som 82 eller B Vedtatt a ubette dette til etter at Riksmotet var avholdt. Ordstyrer Kjell Langaunet orienterte innledningsvis godt omkring bakgrunn for de forskjellige lover, arbeidsordninger, vedtekter, driftsfond og aktivitetsfond. SL7 Amund Skalholt - LC Orkdal mente at praksis for hvordan aktivitetsfondet skal handteres ma harmoniseres Etter info fra DG Alf og ordstyrer Kjell Langaunet vil Hedersradet miste denne jobben, styret skal hendtere sakene omkring aktivitetsfond 5.1 Godkienning av LOV FOR DISTRIKT 104 B2 Enstemmig godkjent! 5.2 Godkjenning av ARBEIDSORDNING FOR D Enstemmig godkjent! 5.3 Godkjenning av VEDTEKTER FOR D Enstemmig godkjent I 5.4 Driftsfondet for D pr Enstemmig vedtatt og tatt til etteretning! 5.5 Aktivitetsfondet for D 104 B pr Enstemmig vedtatt og tatt til etterretning! 5.6 Fastsettelse av dist ktskontingent for for kommende lionsar

3 Distriktskontingent pe kr.115,- pr' er pr' medlem entsemmig vedtatt 5-7 Fastsettelse av distriktsmoteavgift for for kommende lionsar Distriktsmsteavgiften fasstsettes til kr. 30,- pr' medlem for 2015 / Budsjett for arbeidsaret Leder for budsiettkomiteen VDG Ragnvald Johnsen orienterte forsamlingen innledningsvis. Kjell Eikanger LC Fauske mente det sto et magert tallfor sonelederfinksjonen, og spurte hvordan skal dette drives, og samtidig ha nok midler. VDG Ragnvald sa at oppgradering av soneleder og soneleder-team og 6konomier hoyt prioritert, og lovet at han skulle se pa dette' Men budsjettet er stramt DG Kari S. Smestad - Lc Stryn sa at det er vikig at DG kan delegere myndighet, og gi gode rammebetingelser, ogsa okonomisk lil soneleder' Kjell Eikanger - LC Fauske var opptatt av A f6 god okonomisk stotte fra MD, fra den sentrale delen av Lions DK Stein Ole informerte at budsjett arbeide ikke noen eksakt vitenskap, og det er mye gjetning som ligger bak. Vi vet fortsatt for lite om t6stnader med 6t.a reisekostnader. Se dette blir et prove6r for A fi erfaring. Justert budsjett vil bli utsendt i narmeste framtid' Budsjett for arbeidsaret vedtatt. 5,9 Presentasjon av distriktsmotearrangar lor 2016, LC Namsos Tidspunkt satt til april2016, tor Tulipanaksjonen' 5.10 Valg av dbtriktsmotearrangor i 20'17 P.O. Bjerkesmoen -LC Nesset informerte at LC Molde og LC Molde- Fannefrord har sagt seg villig til a arrangere DM 2017 den 22' 23 apt pe hotell Aleksandra eller hotell "Seilet" Vedtatt at LC Molde og LC Molde Fanneiord far det tekniske ansvaret' 6 Presentasion av langtidsplan for MD 104 og handlingsplan fot VDcRagnvald's plan er lagt ut, og hvis det er sporsmel sa vllle han svare. lngen sporsmal

4 Langtidsplan og handlingplan tatt til etterretning! 68 Ungdomsutvekslingsprosiekt Svanhild Valvik - LC Stryn informerte omkring ungdomsutuekslingsprosjekt som er et distriktsprosjekt. IRC Morten sa at Svanhild absolutt mette ga videre for dette prosjektet Svanhild Valvik - LC Stryn sa de hadde derlig erfaring med reiseprosjekt for ungdommer, og at heller har ville ha alternativ ungdomsutveksling i distrikt C. 7 Valg for perioden VDG Ragnvald informerte omkring arbeidet som er gjort pe forhend Svein A. Fandal informerte al valgkomiteen har bestatt av de 3 siste ais DG'er : Torbjsrn Alstad -LC Trondheim Byesen, Kjellcylland - Lc Storen og Svein A. Fandal - LC Stjordal. Folgende ble valgt under DM 2015: DG Ragnvald Johnsen - Lc orkdal VDGI Per olav Bjerkesmoen - LC Nesset VDG2 Arild Wtzo - LC Rissa IPDG Svein A. Fandal - LC Stjordal Revisor Magne Thomassen - LC Melhus NAC Astrid R. Nyhaug - LC Oppdal Kjerringrokk YEC Svanhild Valvik - LC Stryn PRC Olga Taraldset - LC Hellesylt IRC Morten Singsaas - LC orkdal ITC Perry Ulla - Lc Alesund Hessa PRC, NAC, lrc, ltc, YCEC, velges for 2 Ar Utpekes av DG: DS, DK, GMT, GLT, GMT. GMT og GLT for tre ar. DS Oistein N. Juul - LC Trondheim Heimdal DK Stein ole Eide - LC Trondheim Byasen GMT / GLT Jarle Kirkeberg - LC Malm Lovkomite. valgt for z-ar : Leder Kolbjorn Engen - LC Molde Medlem Stein ole Eide - LC Trondheim Byasen

5 Medlem Svein Fandal - LC Stjordal Valqkomite. VDG'l _Esllede! VDGI Per Olav Bjerkesmoen - LC Nesset IPDG Svein Fandal - LC Stjordal PDG Kjell j. Gylland - LC Storen PRESENTAJON AV STYRE, Etter valget bestar det nye styret for fiska6tel2015 I 2016 av folgende: I Ragnvald Johnsen (DG), Svein A. Fandal (IPDG), Per Olav Bjerkesmoen (VDG1), Arild Witzo (VDG2), Slein Ole Eide N. Juul (DS). Oppsummering og avslutning ved Distriktsguvernor Alf E. Olsen. DG Alf foretok en kort oppsummering, og nevnte avslutningsvis at det er en kar som har stalkontroll pa tallene, og gjor en utrolig jobb, og overrakte en blomsterbukett til DK Stein Ole Eide. Ordstyrer Kjell Langaunet opphevet motet og onsket alle vel hjem (./ :1{i*:;..<-. Svein A. Fandal {.*v1p.r,,,* -' I Kad Petter Nyvold

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer