Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat. Regnskapsår:2014. KontoTekst i periode i periode"

Transkript

1 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3111Refusjoner fra Oak Brook , , , Refusjon fra MD - rådet , , , Distriktskontingent , , , Distriktsmøteavgift , ,00-150,00 SUM Salgsinntekter , , ,00 Andre inntekter 3900Momskompensasjon ,00 0, , Korrigering forrige fiskalår , , , Andre inntekter/bidrag , , ,00 SUM Andre inntekter , , ,26 SUM Driftsinntekter , , ,74 Driftskostnader Varekostnad 4111Convention, div. utgifter , , , Riksmøte , , , Guvenørrådsmøter , , , Charter og jubileer 4 730, , , Andre møter og arr , , , Klubbesøk / DG`s repr , , , Ledsagers utgifter 5 843, ,00 525, Andre møte , , , Tredje møte , , , Fjerde møte 8 500, , , Distriktsmøte , , , Bidrag DM-arrangør , ,00 150, Soneledernes utgifter 3 393, , , Fagsjefenes utgifter 0, , , Andre møter styre/råd 4 822, , , GLT/Opplæring , , , GMT , , , Besøk IP Joe Preston ,00 0, , Telefon og porto 903, , , ITC bredbånd 4 939, ,33 187, Kopiering, kontorrekvisita 87, , , Hederstegn, banner etc , , , Div. kostnader + leie utstyr 135, ,50-892, Fredsplakatkonkurranse 1 750, ,00 0,00 SUM Varekostnad , , ,93 SUM Driftskostnader , , ,93 SUM Driftsresultat , , ,67 Finansinntekt og -kostnad datax Foreningsøkonomi Standard Versjon Side 1

2 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Dato Side 2 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Finansinntekter Renteinntekter 8040Renteinntekt -70,14-139,04 68,90 SUM Renteinntekter -70,14-139,04 68,90 SUM Finansinntekter -70,14-139,04 68,90 Finankostnader Rente kostnader 8140Bankkostnader 474,50 579,50-105, Årsresultat ,10 0, ,10 SUM Rente kostnader ,60 579, ,10 SUM Finankostnader ,60 579, ,10 SUM Finansinntekt og -kostnad ,46 440, ,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , ,57 0,00 0,00 0, , , ,57 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon Side 2

3 Balanse LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Dato Side 1 Periode 1-12 Regnskapsår:2014 Inngående Reelt Utgående KontoTekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , , ,53 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,53 SUM Omløpsmidler , , ,53 SUM Eiendeler , , ,53 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0, , ,53 SUM Over-/underskudd 0, , ,53 SUM Egenkapital 0, , ,53 SUM Egenkapital og gjeld 0, , ,53 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon Side 1

4 Sak 6.3 Budsjett og Regnskap Distriktsmøtet 2015 Inntekter Budsjett Regnskap Avvik Deltakeravgift Distriktsmøtekontingent Sponsing Renter/Gebyr Ledsagertur (35 delt.) Sum Inntekter Utgifter Budsjett Regnskap Avvik Hotellutgifter Renter/Gebyr Blomster m.m Underholdning Lokalleie Administrasjon Gjester Div. Utgifter Tulipaner Ledsagertur, 35 x 350, Sum utgifter Inntekter Utgifter Resultat % av overskuddet, kr ,- er overført til D 104 B2 30 % av overskuddet, kr ,- er overført til LC Orkla 20 % av overskuddet, kr ,- er overført til LC Orkdal

5 Sak 6.4 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 - DRIFTSFOND RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter: Overskudd DM 2014 Mo i ,90 Bilag 1 Rana Tilbakebetalt lån til driften ,00 Bilag 5 Overskudd fiskalåret ,53 Bilag /2015 Overskudd DM 2015 Orkdal ,35 Bilag ,78 Driftsutgifter: Kjøp av flagg 1.955,00- Bilag 2 Frikjøp av sone 11 og ,00- Bilag 4 Bidrag til rusfritt arrangement ,00- Bilag ,00- Driftsresultat ,22- Finansinntekter/utgifter: Bankgebyr 12,00-3,6,10 Renteinntekter 1.774, ,00 RESULTAT - (UNDERSKUDD) ,22 BALANSE Aktiva Konto Passiva Egenkapital ,50 Årets resultat/underskudd ,22 Egenkapital ,28 DG DK Revisor Alf E. Olsen/Ragnvald Johnsen Stein Ole Eide Magne Thomassen

6 Balanse Lions Club Distrikt 104 B2 - Aktivitetskonto Dato Side 1 Periode 1-12 Regnskapsår:2015 Inngående Reelt Utgående KontoTekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , , ,41 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,41 SUM Omløpsmidler , , ,41 SUM Eiendeler , , ,41 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) 0, , ,23 SUM Over-/underskudd 0, , ,23 Opptjent egenkapital 2050 Egenkapital ,64 0, ,64 SUM Opptjent egenkapital ,64 0, ,64 SUM Egenkapital , , ,41 SUM Egenkapital og gjeld , , ,41 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon Side 1

7 Lions Club Distrikt 104 B2 - Aktivitetskont Resultat Periode 1-12 Regnskapsår:2015 Dato Side 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3100Bidrag til Capa Care ,00 0, , Bidrag til Brønnprosjekter ,00 0, , Bidrag til Julekaravane ,98 0, ,98 SUM Salgsinntekter ,98 0, ,98 SUM Driftsinntekter ,98 0, ,98 Driftskostnader Varekostnad 4000Queen of Peace ,00 0, , Capa Care ,00 0, , Brønnprosjekter i Afrika ,00 0, , Julekaravane Jurbarkas ,21 0, , Melvin Jones Fellowship ,00 0, ,00 SUM Varekostnad ,21 0, ,21 SUM Driftskostnader ,21 0, ,21 SUM Driftsresultat ,23 0, ,23 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040Renteinntekt -859,00 0,00-859,00 SUM Renteinntekter -859,00 0,00-859,00 SUM Finansinntekter -859,00 0,00-859,00 Finankostnader Rente kostnader 8140Bankkostnader 97,00 0,00 97,00 SUM Rente kostnader 97,00 0,00 97,00 SUM Finankostnader 97,00 0,00 97,00 SUM Finansinntekt og -kostnad -762,00 0,00-762,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0, ,23 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon Side 1

8 Sak 6.6 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 (tall i hele kroner) Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Konto nr. Navn på konto 2014/ / / / / Refusjon fra Oak Brook Distriktsmøteavgift Refusjon fra MD - Rådet Distriktskontingent Renteinntekter Andre inntekter Lions 100 år Sum inntekter Convention, div. utgifter Riksmøte + ledsagere Guvernørrådsmøter Nordisk samarbeidsråd Charter og jubileer Andre møter og arr Klubb/sonebesøk/DGs repr Ledsagers utgifter Sum DG s utgifter Bidrag DM-arrangør Andre møte Tredje møte Fjerde møte Distriktsmøte Styremedlemmers utgifter Soneledernes utgifter Fagsjefenes utgifter , styre og råd Andre møter styre/råd GLT/Opplæring GMT Lions 100 år Sum utgifter styre og råd Telefon og porto ITC Bredbånd Hjemmeside distrikt Kopiering, kontorrekv Hederstegn, banner etc Div. kostn. + leie utstyr

9 4491 Fredsplakatkonkurranse Bankkostnader Sum driftsutgifter Sum utgifter Resultat

10 Sluttrapport fra DG Alf E. Olsen, fiskalåret Distriktsstyret Alf E. Olsen DG LC Mo i Rana Ragnvald Johnsen VDG1 LC Orkdal Arild Witzø VDG2 LC Rissa Stein Ole Eide DK LC Trondheim Byåsen Øistein Normann Juul DS LC Trondheim Heimdal Svein Fandal IPDG LC Stjørdal Revisor Magne Thommassen LC Melhus Fagsjefer Morten Singsaas IRC/PRC LC Orkdal Jarle Kirkeberg GMT/GLT LC Malm Arild Witzø YEC LC Rissa Astrid Resell Nyhaug NAC LC Oppdal Kjerringrokk Jarl Limstrand ITC LC Hemnesberget (LC Korgen) Soneledere Wiggo Nilsen SL 1 LC Bodø Tverrlandet Marta Rønning SL 2 LC Sandnessjøen Sigrid Knut Romstad SL 4 LC Namsos Agnar Foshaug SL 5 LC Inderøy Bjarne Aarsrud SL 6 LC Trondheim Byåsen Amund Skålholt SL7 LC Orkdal Medlemsstatus Medlemstallet var var det I løpet av fiskalåret viste det seg at LC Korgen hadde tatt en beslutning om å legge det virksomheten ve utgangen av Det kom også signaler om at LC Trondheim/Nidaros også ville komme til å gå inn ved fiskalårets slutt, det samme signalene kom det fra LC Bodø som bestemte seg for å legge ned klubben ved fiskalårets slutt. Det er å håpe at flest mulige av medlemmene kan finne en Lionsklubb i nærområdet som

11 Sluttrapport fra DG Alf E. Olsen, fiskalåret de kan tenke seg å bruke en meningsfylt fritid og krefter i. Det ligger et stort arbeid framfor oss for å kunne rekruttere medlemmer i alle aldere og kjønn til Lions bevegelsen. Når det er sagt, så er det gledelig å registrere er at det er flere klubber som er meget flink til å rekruttere medlemmer og har økning i antall medlemmer. Jubileer Flere av klubbene kunne feire 50 års jubileum, LC Sandnessjøen, LC Ørnes, LC Gildeskål. Som skrevet i den forrige rapporten så tok stormen Ole muligheten for å delta i LC Sandnessjøen sin feiring. Jeg deltok på feiringen av LC Ørnes og LC Gildeskål som var et flott arrangement, med utdeling av MJF til Ingunn Høgsand, Herbjørn Steira og Odd A. Kristensen alle LC Ørnes. Utenlandsaktiviteter. Distriktet hadde inne søknad til LCIF om US$ til dekning av kjøp av bil til prosjektet Capa Care i Sierra Leone. Dette er nå i orden og pengene fra LCIF er overført. Her må jeg takke mange gode hjelpere i distriktet med at vi fikk dette til. Distriktets brønnprosjekter er avsluttet. Takk til alle klubbene som var med og støttet dette prosjektet. Foruten distriktets egen brønn gav disse 5 klubbene en egen brønn, LC Levanger/Levanger Skøyna, LC Namsos, LC Malvik Saxedatter, LC Mo i Rana. Det vil bli vedlagt saksdokumentene en oversikt over brønnprosjektet Brønn i Afrika. Må si som IPDG/PDG Svein Fandal i sin rapport. «Vann betyr liv rent vann betyr et sundt liv.» Til sammen ble det samlet inn kr ,-. Så en oppfordring til alle klubbene i104 B2, gi minst en Melvin Jones Fellowship hvert år. Den koster USD$ 1000,- og pengene går til LCIF og her kan dere bestemme hvilke hjelpeprosjekt pengene skal gå til. Distriktsinndelingen. Under Riksmøte i Kirkenes kom det til samtaler ang. de to sonene i distriktet som har arbeidet for å få bli med i det nye Distrikt B2. Samtalene var så positiv at vi hadde en stor forhåpning om at dette vil løse seg når vi dro fra Riksmøte.

12 Sluttrapport fra DG Alf E. Olsen, fiskalåret Økonomien Det ble et lite overskudd på årets regnskap. Nøktern bruk men jeg tror at vi fikk gjort det som vi hadde planlagt. Overskuddet er blitt overført til driftsfondet og det vil gå inn i det nye distrikt B2, det som jeg ikke synes er ok er at det ikke kom noe fra det gamle distrikt C inn i driftsfondet til distrikt B2. Økonomien i B-distriktet er god. 100 års jubileet. Kjell Gylland har tatt på seg jobben med å være «jubileumskoordinator». Klubbene kan rapportere inn til Kjell hvilke prosjekt som de har satt i gang, eller har planer om å sette i gang i forbindelse med Lions 100 års jubileum. Jeg håper at alle klubbene blir med på å sette Lions på kartet disse årene, kan være god markedsføring. Sett i gang prosjekt som kan gi oppmerksomhet i lokalsamfunnet, nasjonalt og internasjonalt. Motto for denne kampanjen er at Lions i verden skal hjelpe 100 mill. mennesker i disse fire områdene, Syn, Ungdom, Sult og Miljø. Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle i styret, alle fagsjefene og sonelederne for godt samarbeid og vel utført frivillig arbeid i Lions distrikt 104 B. Med beste hilsen fra Alf E. Olsen DG 104 B

13 Sak 7.2 Foreløpig Rapport for DG D104B2 Lionsåret D 104 B2 består av klubbene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland opp til Hamarøy. Klubbene i Nordland kom med etter inngått avtale mellom D104A1 og D104B2. Distriktsstyret og Distriktsrådet har i fiskalåret hatt følgende sammensetning: Styret: DG Ragnvald Johnsen, LC Orkdal VDG1 Per Olav Bjerkesmoen, LC Nesset VDG2 Arild Witsø, LC Rissa DK Stein Ole Eide, LC Trondheim Byåsen DS Øistein Normann Juul, LC Heimdal IPDG Svein Fandal LC Stjørdal I tillegg til de valgte representanter har følgende deltatt i styret: Soneledernes representant Svein Inge Ringdal LC Ålesund Aksla (IPDG) Alf E. Olsen, LC Mo i Rana (Da deler av Nordland ble med) 100års-jubileets koordinator Kjell Gylland, LC Støren (Etter pålegg fra MD) Revisor Magne Thommassen,LC Melhus Fagsjefer: PRC Olga Taraldset, LC Hellesylt GMT Jarle Kirkeberg, LC Malm GLT Jarle Kirkeberg, LC Malm NAC Astrid Resell Nyhaug, LC Oppdal Kjerringrokk IRC Morten Singsaas, LC Orkdal ITC Perry Ulla, LC Ålesund Hessa YEC Svanhild Valvik, LC Stryn Soneledere: Sone 1 Rolf Per Spjelkavik, LC Stryn Sone 2 Oddgeir Feten, LC Fjaler Sone 3 Erik Lidal, LC Vik Sone 4 Bjørn Nauste, LC Nesset Sone 5 Arvid Magnar Olsen, LC Valderøy-Vigra Sone 6 Svein Inge Ringdal, LC Ålesund Aksla

14 Sone 7 Olga Eline Taraldset, LC Hellesylt Sone 8 Asbjørn Liberg, LC Oppdal Sone 9 Per Inge Hønnås, LC Trondheim Sone 10 Rudolf Holmvik, LC Verdal Sone 11 Sigrun Olsen, LC Mo i Rana Stella Polaris Sone 12 Bjørn Viggo Berg, LC Fauske DG har gjort sitt ytterste for å følge MD 104 s Strategiplan Guvernørrådsmøter og AU-møter: DG ble innvalgt i MD s Arbeidsutvalg. DG har deltatt på 3 Arbeidutvalgsmøter og Guvernørrådsmøter. Styre- og rådsmøter: Det har til nå vært avholdt 7 styremøter og 3 rådsmøter. Fagsjefene: Fagsjefene har gjort en utmerket jobb. PRC har fått i gang Løveposten. GMT/GLT har vært aktiv både i sonemøter og i klubbmøter og jobber fortsatt med å få resultater av etablering av LC Austrått og LC Skaun. NAC har bidratt med å skaffe tegninger til Fredsplakatkonkurransen samt å samle jury for å velge beste plakat fra vårt distrikt. Vår vinner kommer fra Sandnessjøen. Det har også i år vært en tung oppgane å få klubbene til å melde inn sine tulipanbestillinger. IRC far fått en vesentlig økning i aktiviteten i forhold til det forventede, på grunn av flyktningsituasjonen. Mange klubber ble med i samarbeidsprosjektet til Ung Norge/Lions Norge med bestilling av pakker med klær til flyktningbarn. I tillegg ble Morten Singsaas i september utnevnt til Norges koordinator for Lions Club International Foundation. ITC har assistert PRC i forbindelse med Løveposten og har også sørget for å legge ut nyheter på vår hjemmeside. YEC sørget for at Julekaravanen til Jubarkas ble gjennomført på en positiv måte og jobber for å få i gang Camp Fjalir. Sonelederne: Det har vært soneleder i alle soner og de fleste har jobbet godt med sine klubber. Alle sonelederne har vært tilbudt opplæring og de fleste har deltatt både på Danskebåten, på Leadershipkurs og opplæring i forbindelse med rådsmøtene. Det har vært avholdt sonemøter i de fleste sonene med gode tema og stor oppslutning. Medlems- og klubbutvikling. DG har i løpet av fiskalåret besøkt sonene 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 og 12. VDG1 har besøkt sonene 1 og 7. DG s tema på samtlige møter har vært det nye distriktet samt medlemspleie og medlemsrekruttering.

15 Fire klubber er nedlagt i løpet av fiskalåret. Det er Lions Club Trondheim Nidaros, Lions Club Bodø, Lions Club Gulen og Lions Club Florø. Lionsklubbene Nidaros og Bodø ble egentlig nedlagt i forrige filskalår, men dokumentene ble ordnet i etterkant slik at de ble registrert nedlagt først i dette året. Gulen ble nedlagt på grunn av at de ikke greide å fornye seg, medlemmene ble for gamle til å drive videre. Et medlem søkte transfer til LC Fjaler og har blitt medlem der. LC Florø ble strøket på grunn av manglende innbetalinger til LCI. De har ikke vært aktive på flere år. Etter møte med noen av medlemmene, sammen med Soneleder, GMT, DG og medlemmer fra LC Fjaler og LC Førde, den 5. februar 2016, ble det besluttet at det skal gjøres forsøk på å få i gang aktivitet i Florø igjen. 2 medlemmer fra tidl. LC Flore er villige til å prøve, sammen med Soneleder og LC Førde. På grunn av de nedlagte klubber og en generell nedlang av antall medlemmer i sonene har medlemstallet fått ned fra 1945 til (pr. 1. Febr.) Det har vært prosjekter i gang for å etablere nye klubber. Målet var en ny klubb. LC Austråt, på Ørland, har det vært jobbet med en god stund uten at det har blitt noe positivt resultat enda. Fadderklubb er LC Rissa. LC Skaun har vært jobbet med siden i januar. Fadderklubb er LC Orkdal. Det er håp om å få til fullverdige klubber på begge plasser, men det er mulig vi må gå veien om Klubbfilial. For prosjektene med Molde Student og Bodø Student er vi ikke kommet ordentlig i gang ennå. Det nye distriktet Sone og klubbesøk har gjort at Dg har fått en bedre oversikt over aktivitetene i hele distriktet. Da flere Distriktsprosjekt ble avsluttet i forkant av sammenslåingen har enkelte soner og klubber etterlyst dette. Jeg antar at det vil bedre seg etter hvert som vi finner felles behov og ønsker. Vi har tatt Julekaravanen til Jubarkas som samlingsprosjekt. Dette er et prosjekt som tidligere ble gjennomført av C-distriktet. Så langt er oppslutningen om prosjektet størst i det som tidligere var B- distriktet, men dette håper jeg vil jevne seg ut. Camp Fjalir er et landsomfattende prosjekt, men som arrangeres i vårt distrikt. Det ble for få påmeldinger for å gjennomføre leiren i fjor, og det ser heller ikke særlig bra ut i år. De fleste sonene funker godt, men vi må fortsette å gi sonelederne og deres team opplæring, slik at de kan gjennomføre jobben med sikkerhet og stolthet. To soner vurderer å slå seg sammen. Der sonene 8 og 9, men dette er bare på idè-stadiet ennå. De hadde felles sonemøte i oktober og ønsker å prøve igjen i mai. Tulipanaksjonen NAC har hatt en stri jobb med å få inn bestillinger i rett tid, også i år. Noen kjøper tulipaner lokalt, og det er vel og bra, men dette skal også rapporteres og her har det vært mange klubber som ikke har vært oppmerksomme nok.

16 Mitt Valg Mange klubber i vårt distrikt jobber godt med Mitt Valg, mens andre sliter med å få solgt inn prosjektet på sine skoler. Men når de førts har kommet i gang går det nærmest av seg selv. I høst fikk vi henvendelse fra Skaun kommune, som savnet kontakt fra Lions i forbindele med Mitt Valg. Årsaken lå i at LC Skaun var nedlagt. Resultatet ble at alle 5 barneskolene i Skaun ble med i evalueringsprosjektet til Det er mitt valg, men så vidt jeg nå forstår er de ute av prosjektet igjen. Ungdomsarbeid Julekaravanen til Jubarkas er et ungdomsprosjekt hvor ungdom reiser til Jubarkas sammen med voksne for å dele ut mat og julegaver til trengende. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med den lokale Lionsklubben Kommunikasjon DG s månedsbrev har vært lagt ut på distriktets hjemmeside i første halvdel av måneden. Litt varierende på grunn av at det har vært DG s ønske å få med informasjon fra styre- og rådsmøter. I tillegg til at de er utlagt på hjemmesida har de også vært sendt på mail til klubbenes presidenter og sekretærer med oppfordring og å videresende det til klubbmedlemmene. Dette har blitt positivt mottatt. Mange av distriktets klubber har etter hvert tatt i bruk Facebook og laget sine egne hjemmesider. For de det gjelder fungerer dette utmerket, og jeg anbefaler flere klubber til å gjøre det samme. Mediekontakt Det er meget stor forskjell på klubbenes aktivitet overfor media. Mange er dyktige og får inn flotte reportasjer om det de driver med, men det er nok mange klubber som enda har mye å lære på dette området. Opplæring Distriktet er fornøyd med at vi har kommet godt i gang med opplæring av soneldere, men vi har ennå en lang vei å gå. Distriktet skal fortsette å ta ansvar for den delen av opplæringa som går på soneledernes praktiske arbeid. MD tar ansvaret for Leadership-opplæringa. Vi har også i år tilbudt klubbene opplæring i styrearbeid, noe som gjelder hele klubbstyret, og fått svært gode tilbakemeldinger fra de klubbene som har deltatt på slike kurs. VDG1 og VDG2 har fulgt det forpliktende opplæringsløpet. GLT har vært på Lions Avancerade Lederskapsinstitut i Romaniemi, Finland, januar årsjubileet Koordinator Kjell Gylland er i gang med planleggingen. Utmerkelser: Årets ildsjel i D 104 B2 blir utdelt på vårt Distriktsmøte. Melvin Jones Fellow er blitt utdelt til DS Øistein Normann Juul. Certifikat of Appreciation Award er blitt utdelt til DK Stein Ole Eide, GMT/GLT Jarle Kirkeberg og tidligere ITC Jarl Limstrand.

17 Oppsummering: Styre og råd har fungert etter forutsetningene. Vi har hatt gode møter og det har stort sett vært jobbet godt ute i sonene og klubbene. Det nye distriktet er stort, og det blir både slitsomt og kostbart å forflytte tillitsvalgte mellom ytterpunktene. Vi får derfor små sprekker på enkelte budsjettposter på grunn av avstander og kostbare reiser. Men jeg tror vi totalt sett skal komme i mål i nærheten av totalbudsjettet. Orkanger 1. Mars 2016 Ragnvald Johnsen DG D 104 B2

18

19

20

21 Sak 10 Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 B2 DG PO Bjerkesmoen «Sammen blir vi sterke» HVORDAN NÅR, SLUTTFØRT PERSONLIG ANSVARLIG NÅR SER VI RESULTATET? DATO Følge MD 104 s Strategiplan juni 2017 DG-teamet Lions vil fortsatt være Norges beste humanitære serviceorganisasjon i vårt område! MEDLEMS- OG KLUBBUTVIKLING Målet for er å stabilisere medlemstallet. Vi kommer til å miste ca 65 medlemmer Vi ønsker å rekruttere 65 nye medlemmer. 15 i første kvartal, 10 i andre kvartal, 25 i tredje kvartal og 15 i fjerde kvartal. Dette er inklusiv en ny klubb i tredje kvartal. Fortløpende Fortløpende DG, GMT-teamet GMT-teamet Påvirke klubbmiljøene slik at medlemmene trives, og derigjennom forsøke å redusere antall utmeldinger i forhold til tidligere år. Dette fiskalåret blir det atter små justeringer i forhold til vår ny distriktsinndeling, og målet for medlemsutviklingen blir å unngå reduksjon i medlemstallet. Oppfordre klubbene til å analysere sin virksomhet, og finne ut om det er behov for endringer i forhold til medlemsmøter og prosjekter. Vi oppfordre også klubbene som ligger i deler av distriktet som Jobbes med hele tiden DG, VDG1, GMT, GLT Ved fiskalårets slutt

22 geografisk sett føler tilhørighet i en annen sone til å vurdere dette. Klubbene settes i stand til å ta imot nye medlemmer, og skal få ideer om hvordan man kan rekruttere. Synliggjøring av klubbene og deres aktiviteter settes i fokus. Første kontakt 2016 Første kontakt er gjort Under bearbeidelse DG, GMT, SL 4, Trondheim Student og Guiding Lions VDG1, GMT, Guiding Lions og sonen Opprette studentklubb i Molde Opprette studentklubb i Bodø Ny klubb på Ørlandet, Det nye distriktet Samhandling: Lære distriktet å kjenne, både geografisk og resursmessig. Få alle områder til å jobbe i samme retning. Sammen blir vi sterke Forsøke å finne et godt distriktsprosjekt som kan fenge oppmerksomheten i alle klubber. Soneinndelinger: Se om det er praktisk å gjøre endringer i nåværende soner. Større soner kan gi bedre sonemøter og dette kan før til bedre samarbeid mellom klubbene. Hele fiskalåret. Første halvår Soneleder, VDG1, GMT, DG Sonelederne, DGteamet. Både underveis og ved årets slutt Tulipanaksjonen Tulipanaksjonen arrangeres på Lionsdagen i april. Informasjon om bestilling av tulipaner og praktisk informasjon gis til klubbene i god tid. Øke salget ved å være godt synlig og benytte media i forkant. MITT VALG Påvirke klubbene til å arbeide for økt oppslutning. LRF har gitt Mitt Valg og Lions et nytt ansikt. Vi må forsøke å benytte dette til å påvirke skolene til å bruke programmet, og til å knytte til oss nye medlemmer. Spre Tegnekonkurransen rundt til alle klubbene Må bestilles innen 1.Jan 2017 Undersøke om hvilke skoler i B2 som deltar på forskningsprosjektet. August 2016 Materiell bestilles i løpet av aug 2016 NAC, SL, DG-teamet 2. mai 2017 NAC, SL, DG-teamet Klubbens NAK Ved gjennomføring av flere kurs Ungdomsarbeid Fortløpende YCE, SL, DG-team Høsten 2017

23 Ungdomsutveksling: Stimulere klubbene til å sende ut ungdommer. Oppfordre soner og klubber til å arrangere ungdomsleirer. Fast sted for Ungdomsleir? Skaffe informasjon i god tid. Klubbene må se på mulighetene og gjerne drøfte temaet på sonemøter. Camp Fjalir Julekaravan Internasjonale prosjekter Følge opp de prosjekter som blir vedtatt på DM og RM Utfordre soner og klubber til deltagelse. Klubbene sikres god informasjon og tilbakemelding om IR-prosjektene. Fortløpende Sommer 2016 Desember 2016 MD-YCE og sone 2 YCE IRC, SL, DG-team Antall ungdommer som reiser August 2016 Desember 2016 Prosjektrapporter Kommunikasjon. Oppfordre klubbene til å sende stoff til PRC Olga til Løveposten DG s månedsbrev legges ut på distriktets hjemmeside 1. uke i hver måned, gjerne med innspill fra fagsjefer og soneledere Distriktets hjemmeside: Oppfordre sonene og klubbene til i større grad å legge inn aktuelle artikler. Gi opplæring til klubbene om hvordan dette gjøres. Internkommunikasjon: Sørge for at informasjon blir gitt til de som har behov for det (og kanskje noen flere) ved å benytte bl.a. e-post, og sosiale media Fortløpende Fortløpende Distriktsrådet og klubbene PRC, DG, SL ITC, GLT, GMT, DGteamet Leses hver måned Ved å besøke hjemmesidene Mediekontakt. Synliggjøre Lions ved enda større bruk av lokalaviser, lokalradioer, sosiale medier osv. Oppfordre klubbene til aktivt å benytte de muligheter de har. ALLE OPPLÆRING Alle soneledere skal tilbys opplæring i hva jobben går ut på. Klubbenes styrer skal få muligheten til kurs i team og styrearbeid. Disse bør arrangeres sonevis, eventuelt flere soner sammen der det er praktisk På første rådsmøtet høst 2016 Høsten 2016 Ved behov GLT, GMT og DGteamet GLT, DG-teamet Sept Etter gjennomført opplæring

24 mulig. Disse kursene ligger inne på Lions.no Potensielle fadderklubber for nye klubber må gis opplæring. Oktober -november 2016 Høsten 2016 GLT- og GMTteamene MD-GLT, GLT, GMT og DG-teamet Lions Regional Leadership kurs (RLLI) tilbys alle sonelederne og VDG2 Følg Nordic Curriculum (internett opplæring) GLT og GMT 100-års jubileet Få på plass distriktets jubileumskoordinator som kan inspirere soner og klubber til aktivt arbeid rundt jubileet. Hele året 2017 Oppnevnt koordinator: Kjell Gylland Klubbenes styrer Oppnevnt av D-styret DM 2018 Ved å lese ref. fra DM

25 Valgkomiteens forslag: 1.Distriktsstyre- og råd i Distrikt B2, 2016/2017- på valg under DM 2016 Namsos Verv Kandidater Klubb DG PO Bjerkesmoen LC Nesset VDG1 Arild Witzø LC Rissa VDG2 Inger Petrine Valseth LC Ørsta / Ørstenvik IRC Odd Kåre Amundsgård LC Molde / Fannefjord ITC Alf Erling Olsen LC Mo i Rana GMT Ragnvald Johnsen LC Orkdal Revisor Magne Thomassen LC Melhus 2. Valgkomite, i distrikt B2, 2016/2017-på valg under DM 2016 Namsos (VDG1 fast leder) : Verv Kandidater Klubb VDG1 Arild Witzø LC Rissa Peder Nålsund d.y. LC Ålesund Hessa PDG Alf Erling Olsen LC Mo i Rana Nesset, For Valgkomiteen PO Bjerkesmoen VDG1

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Distriktssaker. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Distriktssaker til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6

Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Årgang 9 Klubbavis september 2015 Nr. 6 Du finner også avisa på Møteinnkalling side 1 Månedsbrev fra DG Side 2 Matkjøring Side 4 Dato: Onsdag den 2.9.2015 Tid: Kl.19.00 Sted: Klubblokalene i sokkelen på

Detaljer

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER

DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER The International Association of Lions Clubs District 104 B2 DISTRIKTSMØTEDOKUMENTER DISTRIKTSMØTE 2017 I MOLDE The International Association of Lions Clubs District 104 B2 Lions Club Molde Lions Club

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen.

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING / Velkommen v/distriktsguvernør P.O. Bjerkesmoen. DG P.O. ønsket velkommen. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B2 STED/VENUE: Alexandra Hotel, Molde M.NR./M.NO: 04-2016/2017 DATO/DATE: Fredag 21.04.2017, kl. 10:00-16:00 SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul PROSJ.NR./PROJ.NO: Deltagere/Participants:

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Saksdokumenter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul

STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 STED/VENUE: Skifer Hotel, Storskrympten, Oppdal M.NR./M.NO: 03-2016/2017 DATO/DATE: Lørdag 7.1.2017, kl. 14:00-19:00, søndag 8.1.2017, kl. 09:30-12:30 SIGN/WRITTEN BY: Øistein

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104 B2 DATO/DATE: Lørdag 10.09.2016, kl. 15:15-18:00, søndag 11.09.2016, kl. 09:30-12:30 STED/VENUE: Skifer Hotel, Oppdal SIGN/WRITTEN BY: Øistein N. Juul M.NR./M.NO: 02-2016/2017 PROSJ.NR./PROJ.NO:

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Referat fra rådsmøte på Oppdal 16. og 17. september 2017. Følgende deltok på møtet: DG Arild Witzø, VDG1 Inger Petrine Valseth, DK Stein Ole Eide, GMT/GST Ragnvald Johnsen, PR/IT

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal Arrangør: Lions Club Mo i Rana og LC Mo i Rana Stella Polaris

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016

Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 Mål og Handlingsplan for Lionsåret 2015 2016 GMT og GLT i D104 B2 Jarle Kirkeberg Rapportering DM 2016 Namsos 15.-17.4.2016 GMT - Team GMT/GLT-Teamet består av GMT/GLT + Styret i D104 B2 GMT/GLT funksjonen

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger

Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Referat fra DISTRIKTSMOTE 2015 Distrikt 104 B Orkanger Sted; Bardshaug Herregard lid Lardag 25.O4.2015 kl.10:30 Saksliste : 1 Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske Norm ved VDG Ragnvald

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik

Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Rapport frå sone 1 D104B2 Rolf Spjelkavik Klubber Antal medlemmer +/- Nordfjordeid 27-2 Måløy 9-1 Sandane 37-3 Stryn 30-1 Sum medlemmer: 103. Nedgang fra i fjor med 7 personer. Jeg deltok på Regional Lions

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105

Medlemskontingent: Distrikt 1 Distrikt 2 Distrikt 3 Distrikt 4 Distrikt 5 130 130 105 105 105 Drift av distriktene i MD104: Distrikt 1 2 3 4 5 Variable kostnader 140326 127579 164105 152476 122 312 Faste kostnader 273000 273000 288000 288000 288 000 Sum kostnader 413326 400579 452105 440476 410312

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LOV FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 J AV MULTIPPELDISTRIKT 104 LIONS CLUBS INTERNATIONAL Vedtatt av Distriktsmøtet 2003 i Spydeberg med senere endringer, sist vedtatt av Distriktsmøtet 2016 i Fredrikstad

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Referat rådsmøte Saknr Saksopplysninger Ansvar

Referat rådsmøte Saknr Saksopplysninger Ansvar Referat rådsmøte 05.09.15 Møte type Avdeling/gruppe Dato Tid Sted Rådsmøte 05.09.15 09.30 Follo Folkehøyskole Til stede Fravær meldt Per Erik (2) Stefan (YCEC)Bjørg (IRC)Solveig (NAC)Maria (GLT) Fravær

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2. Sonelederrapporter

LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2. Sonelederrapporter LIONS CLUB DISTRIKT 104 B2 Sonelederrapporter 1 RAPPORT FRA SONE 2-104 B2 2016-2017 ODDGEIR FETEN Medlemstall pr: 1. mars 2017 Klubb Medlemstall Framtids visjoner LC Fjaler 23-1 2-3 på veg inn. LC Førde

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Protokoll for DISTRIKTSMATE 2017 Distrikt Molde. 2 Lions Etiske Norm ved VDGI Arild Witzs 3 Konstituering 3.1 Valg av mateleder og bisitter

Protokoll for DISTRIKTSMATE 2017 Distrikt Molde. 2 Lions Etiske Norm ved VDGI Arild Witzs 3 Konstituering 3.1 Valg av mateleder og bisitter Protokoll for DISTRIKTSMATE 2017 Distrikt 104 82 Molde Sted: Quality Hotel Alexandra, Molde Tid: Lsrdag22. april 2017 k.10:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor P.O. Bjerkesmoen 2 Lions Etiske Norm

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud.

ITC / Sone 4 Anne Kathrine Fossum og KVIL Kari Skuthe Smestad. IRC Stein Larsen og Sone 1 Trond L. Fiskerud. Møtereferat Distriktsrådsmøte 2 i 104 C3 den 22. november 2016 Til: Distriktsrådets medlemmer Kopi: Ingen Referent: DS Gudbjørn Viken Sak: D-Rådsmøte Distrikt 104 C3 Møtested: Sykehuset Innlandet, Brumunddal.

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21

Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel Fevik. Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 Protokoll Distriktsmøte D104F 25. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel Fevik Protokoll DM D104F, 25. april 2015 Side 1/21 1.1 Åpning av Distriktsmøtet 2015ved Distriktsguvernør Geir Arve Ribe

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Distriktsmøte D104F 25. - 27. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Dagsorden 26. april 2014 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 26. april 2014 Side 1/32 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015

ÅPNINGSSEREMONI KONSTITUERING. RAPPORTER FOR PERIODEN 1. juli mars 2015 Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 16. april 2016 Sted: Hotell Scandic City Av Distriktssekretær Asbjørn Haugdal ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Runar Borgli LC Fredrikstad

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse:

Hovedbok / Kontoutdrag Regnskap: Lions 104 C3 Beskrivelse: 1920 Distriktskasse 1271.26.05225 162 471,01 01.07.2015 11 1 Justering 2,00 162 469,01 15.07.2015 2 1 Convention 2015 Torstein Nærbø 5 062,20 157 406,81 16.07.2015 3 1 Riksmøte 2015 For lite innbet 2 70

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret

Ketil Stuan. Distriktsguvernør (DG. Distrikt 104H Oslo og Bærum Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret Ketil Stuan Distriktsguvernør Distrikt 104H Oslo og Bærum 2016-2017 Foreløpig rapport til Distriktsmøte 2017 for Lionsåret 2016-2017 Styret Styret har bestått av: Distriktsguvernør (DG Visedistriktsguvernør

Detaljer

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal

PROTOKOLL. Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal PROTOKOLL Distriktsmøte D104F 20. april 2013 Arrangør LC Arendal Clarion Tyholmen Hotell Distriktsmøtepapirer DM D104F, 20. april 2013 Side 1/19 1.1 Åpning ved Distriktsguvernør Kjell-Tore Andersen Distriktsguvernør

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Prisen på tulipaner 2015

Prisen på tulipaner 2015 Prisen på tulipaner 2015 Prisen pr tulipan solgt fra Lions Norge til klubbene i forbindelse med Lions Tulipanaksjon, fastsettes av guvernørrådet i forbindelse med deres møte i november. Slik som beskrevet

Detaljer