Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø kl Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste"

Transkript

1 Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø kl Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning Regnskap Innkomne forslag Budsjett Valg Avslutning

2 2 Sak 3 Årsberetning for 2012 fra styret i EL & IT Forbundet Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Tillitsvalgte i perioden Regionstillitsvalgt i Nord er Leif Mækinen. Regionstillitsvalgt har 10 % organisasjonspermisjon. Han er også medlem av klubbstyret i Relacom. Regionstillitsvalgte velges av klubbstyret. Styret i avdeling Nord-Norge, har bestått av: På årsmøtet 3.mars 2012 ble følgende styre i EL&IT Forbundet, Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge valgt: Leder: Ole-Kristian Reinholtsen valgt for 2 år Nestleder: Leif Birger Mækinen valgt for 1 år Kasserer: Per Mikkel Skum valgt for 2 år Sekretær: Kurt Henriksen valgt for 1 år 1. styremedlem: Geir Pettersen valgt for 2 år 2. styremedlem: Lars Inge Veiesund valgt for 1 år 3. styremedlem: Karl Tore Norheim valgt for 1 år 1. varamedlem: Trond Midtgård valgt for 1 år 2. varamedlem: Kjell Arne Knutsen valgt for 1 år Revisorer: Ole Steinar Olsen Leknes valgt for 1 år Asbjørn Jakobsen Leknes valgt for 1 år Representanter til årsmøtet i klubb Relacom som ble valgt på årsmøtet i avdeling Nord-Norge : 1. representant Ole-Kristian Reinholtsen 2. representant Kurt Henriksen 3. representant Karl Tore Norheim 1. Vara Geir Pettersen 2. Vara Asbjørn Jakobsen Valgkomité: Kjell Arne Knutsen, leder valgt for 1 år Trond Midtgård valgt for 1 år Kim Arve Lund valgt for 1 år (har sluttet i Relacom) Ove Hugo Olsen valgt for 1 år

3 3 Verneombud Torstein Edvardsen Leif Mækinen Karl Johan Bergman Magne Henriksen Ernst-Ketil Eriksen Herbjørn Jacobsen Ketil Mikkelsen John Bernhard Jenssen Geir Pettersen Ove Hugo Olsen Kjell Solvang Tromsø Alta Storslett Vadsø Harstad Finnsnes Mast, Troms/Finnmark Narvik Bodø Lofoten og Vesterålen Sandnessjøen Det er per tiden ingen tillitsvalgte i Harstad. Tillitsvalgtsituasjonen Lønnsoppgjøret Alle ansatte i lønnsgruppe 1, 2, 3 og 4 unntatt fagarbeidere gis et tillegg på kr med virkning fra Tillegget inkluderer A-delstillegget. 2. I tillegg gis alle fagarbeidere med mindre enn 8 års ansiennitet følgende tillegg fra : a. De som tjener mindre enn kr og har mindre enn 4 års ansiennitet gis et tillegg slik at de får en lønn på kr , men minimum et tillegg på kr Tillegget inkluderer A-dels tillegget. b. De som tjener mindre enn kr og har mer enn 4 års ansiennitet og mindre enn 8 års ansiennitet gis et tillegg slik at de får en lønn på kr , men minimum et tillegg på kr Tillegget inkluderer A-dels tillegget. c. De som har mindre enn 8 års ansiennitet og ikke kommer inn under 2a og b skal ha et tillegg på kr Tillegget inkluderer A-dels tillegget. 3. I tillegg gis alle fagarbeidere med mer enn 8 års ansiennitet følgende tillegg fra : a. De som tjener mindre enn kr gis et tillegg slik at de får en lønn på kr , men minimum kr og maksimalt kr Tillegget inkluderer A-dels tillegget. Dette gjelder de som i dag tjener kr eller mer. b. De som tjener mindre enn kr gis et tillegg slik at slik at de får en lønn på kr , men maksimalt kr Tillegget inkluderer A-dels tillegget. c. Ansatte som kommer inn under punkt 3a og 3b og som ikke oppnår en lønn på kr gis fra et tillegg som gjør at de når kr d. De som tjener kr eller mer gis et tillegg på kr Tillegget inkluderer A-dels tillegget. 4. Det avsettes en pott på 1,5 millioner til individuelle tillegg. Potten disponeres av partene i fellesskap. Ved eventuell uenighet deles retten til å disponere potten 50/50 mellom partene. De individuelle tilleggene gis med virkning fra Beregningsgrunnlaget for lærlinger er kr fra

4 4 Styremøter De har vært avholdt syv styremøter i perioden, hvorav fire telefonmøter og tre fysiske møter. Tema har vært lønnsoppgjøret. Representasjon/ kurs Regionstillitsvalgt Leif Mækinen har deltatt på seks styremøter i Relacomklubben, tre på telefon og tre fysiske møter. Årsmøtet i EL & IT Forbundet Klubb Relacom: Oslokonferansen: AMU: Oppdateringskurs for Spekter og Virke-bedrifter/serviceelektronikere: Ole-Kristian Reinholtsen Kurt Henriksen Karl Tore Norheim Ole Kristian Reinholtsen Lars Veiesund Rønningen Kurt Henriksen Leif Mækinen Geir Pettersen Kurt Henriksen, vararepresentant innkalt på to møter Leif Mækinen Permitteringer Det har i vært gjennomført drøftinger om permitteringer desember 2012/januar2013 for perioden januar til mai Drøftingene gjelder for Øst-Finnmark og Harstad. Fram til nå har det ikke vært iverksatt permitteringer. Drøftinger Det har det ikke vært ført andre drøftinger i Region Nord i denne perioden, men det har vært saker som er blitt løst gjennom samtaler mellom regionstillitsvalgt og ledelsen i regionen. Det har ikke vært oppsigelsessaker i 2012 Oppsigelser Effektiviseringsprosjekt Regionstillitsvalgt og enkelte lokale tillitsvalgte hat deltatt i effektiviseringsprosjektet som ble vedtatt opprettet som en del av lønnsoppgjøret 2012.

5 5 Medlemsutvikling Avdelinga har 183 medlemmer pr 1. januar 2013 noe som er en reduksjon. Årsaken er at medlemmer har sluttet i bedriften. Informasjon Informasjonsflyten foregår i hovedsak gjennom internett-avisa KLUBBAVISA.NO Leif Birger Mækinen Ole-Kristian Reinholtsen Per Mikkel Skum Kurt Henriksen Geir Pettersen Lars Inge Rønningen Karl Tore Nordheim

6 EL & IT Forbundet, Relacom avd. Nord-Norge Resultat Periode: 1-12 Regnskapsår:2012 Dato: Side: 1 Reelt Budsjett Avvik KontoTekst i periode i periode i perioden Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3150Egenandel fra kunder SUM Salgsinntekter Andre inntekter 3920Årskontingenter , ,00 SUM Andre inntekter , ,00 SUM Driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Andre driftskostnader 6705Honorar regnskap Honorar leder Kontorrekvisita 84, , Data/EDB Kostnad 3 596, , Møter, kurs og lignende , , Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 3 096, ,00 SUM Andre driftskostnader , ,10 SUM Driftskostnader , ,10 SUM Driftsresultat , ,90 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040Renteinntekt, skattefri -154, ,00 SUM Renteinntekter -154, ,00 SUM Finansinntekter -154, ,00 Finanskostnader Andre finanskostnader 8170Annen finanskostnad 684,00 698,00-14,00 SUM Andre finanskostnader 684,00 698,00-14,00 SUM Finanskostnader 684,00 698,00-14,00 SUM Finansinntekt og -kostnad ,00 132,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , , , ,90 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :14 Side 1

7 Balanse EL & IT Forbundet, Relacom avd. Nord-Norge Dato: Side: 1 Periode: 1-12 Regnskapsår:2012 Inngående Reelt Utgående KontoTekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter 116, Sparebanken ,16-254,00-138, , ,26 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,26 SUM Omløpsmidler , , ,26 SUM Eiendeler , , ,26 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) , ,90 SUM Over-/underskudd , ,90 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,16 SUM Opptjent egenkapital , ,16 SUM Egenkapital , , ,26 SUM Egenkapital og gjeld , , ,26 datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :16 Side 1

8 Budsjett og regnskap 2 år Regnskap: EL & IT Forbundet, Relacom avd. Nord-Norge Beskrivelse: Dato: Konto Navn Budsjett 2013 Budsjett 2012Regnskap 2013Regnskap Kasse, kontanter ,00-138,00 42, Sparebanken , , , Annen egenkapital , , Egenandel fra kunder Årskontingenter , , Honorar regnskap Honorar leder Kontorrekvisita , Data/EDB Kostnad , Møter, kurs og lignende , Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , Diettkostnad, ikke oppgavepliktig , Renteinntekt, skattefri , Annen finanskostnad ,00 684, Årsresultat 17 IB UB datax Foreningsøkonomi Standard Versjon :54 Side 1

9 El & IT- forbundet Klubb Relacom avd Nord- Norge Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 23/ Leder Ole Kristian Reinholdsen ikke på valg Nestleder Lars Inge Veiesund Rønning 2 år Kasserer Per Mikkel Skum Ikke på valg Sekretær Kurt Henriksen 2 år 1 Styremedlem Geir Pettersen ikke på valg 2 Styremedlem Leif Birger Mækinen 2 år 3 Styremedlem Karl Tore Norheim ikke på valg 1 Vararepresentant Trond Midtgard 2 år 2 Vararepresentant Vidar Meggelæ Pedersen 2 år Revisor Ole Steinar Olsen 2 år Revisor Asbjørn Jacobsen 2 år Representant til årsmøte i Klubben: 1 representant 2 representant 3 representant 1 vararepresentant 2 vararepresentant Valgkomite 1.Ove Hugo Olsen 2.Trond Midtgard 3. Ingen kandidat For valgkomiteen: Kjell Arne Knutsen Trond Midtgard Ove Hugo Olsen

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen

6. Valg av 2 stk. til å skrive under årsmøteprotokollen Årsmøte NHF Halden Aremark 4.februar 2015. Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av tellekorps 2 stk 6. Valg av 2 stk. til

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsmøte 2015 Agenda. 9. Behandling av innkommende saker;

Årsmøte 2015 Agenda. 9. Behandling av innkommende saker; Årsmøte 2015 Agenda 1. Godkjennelse av innkalling og agenda 2. Valg av møteleder 3. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokoll. 4. Årsberetning 5. Årsregnskap med revisors beretning

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00. Oslo Kongressenter Youngsgate 11

Årsmøte 2015. Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00. Oslo Kongressenter Youngsgate 11 Årsmøte 2015 Onsdag 4. mars 2015 kl. 18.00 Oslo Kongressenter Youngsgate 11 INNHOLD DAGSORDEN ÅRSBERETNING 01.01.2014 31.12.2014 REGNSKAP - Regnskap pr. 31.12.2014 - Kommentarer til regnskapet - Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012

Innkalling til årsmøte 2012. Kommisjonæren. Bekkestua 29. juni 2012 Innkalling til årsmøte 2012 Kommisjonæren Bekkestua 29. juni 2012 Nr. 1 2012 1 Innkalling til årsmøte Det innkalles til årsmøte i Tippekommisjonærenes Landsforening den 29. juni 2012 kl. 12.00 i Gamle

Detaljer

Årsmøte i Drammen Tennisklubb

Årsmøte i Drammen Tennisklubb Årsmøte i Drammen Tennisklubb 29. mars 2012 kl. 19.00 i Tennishallen Dagsorden Sak 1 Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokollen Sak 2 Godkjenning av innkallingen Sak 3 Styrets

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Årsmøte for 2014. IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00

Årsmøte for 2014. IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00 Årsmøte for 2014 IRS MILJØ IKS - Erikstemmen 10 - FLEKKEFJORD - tirsdag 28. april 2015 kl. 10.30 14.00 Dagsorden kl. 10.00 kl. 10.30 Registrering Årsmøte: 1. Konstituering (kontroll av antall stemmer og

Detaljer

Årsmelding 2009 Regnskap 2009

Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av sekretær 6. Styrets årsberetning 7. Regnskap 2009 8.

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus

STYRETS BERETNING. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA. onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus STYRETS BERETNING for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2011 onsdag 6. Juni 2012 kl. 1930 Åsvang samfunnshus Styret har ordet 2 Ytre Rælingen Antennelag BA er nå inne i det vi kan si er et normalt driftsår,

Detaljer

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane.

Saksliste. generalforsamling i Buskerud Travforbund. lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på. Drammen Travbane. Saksliste generalforsamling i Buskerud Travforbund lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på Drammen Travbane. I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen: 1. Valgte

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Vest-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer