PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015"

Transkript

1 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl Sak 1.0 Konstituering av distriktsmøtet Åpning av møteforhandlingen v/ DG Halvdan Rokstad 1.2 Valg av møteleder Som møteledere velges: 1: PDG Torgeir Pettersen, LC Lødingen 2: VDG I Rolf Stave, LC Andenes Som møteledere velges: 1: PDG Torgeir Pettersen, LC Lødingen 2: VDG I Rolf Stave, LC Andenes 1.3 Valg av møtesekretær / referenter Som møtesekretær / referenter velges: 1: Sidsel Næss LC Porsanger 2: Steinar Tveit LC Porsanger Som møtesekretær / referenter velges: 1: Sidsel Næss LC Porsanger 2: Steinar Tveit LC Porsanger

2 1.4 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen. Som delegater til å underskrive protokollen velges: 1: Ingjerd Johansen LC Dyrøy 2: Hans Georg Slettvoll, LC Alta Som delegater til å underskrive protokollen velges: 1: Ingjerd Johansen LC Dyrøy 2: Hans Georg Slettvoll, LC Alta 1.5 Valg av tellekorps 4 personer. Distriktsrådets forslag: Som tellekorps velges 1: Elin May Nicolaisen, LC Sørreisa 2: Erik Kleinrath, LC Evenes 3: Trygve Myrmel, LC Porsanger 4: Britt Elin Hætta Isaksen, LC Tana/Nesseby Som tellekorps 4 personer velges: 1: Elin May Nicolaisen, LC Sørreisa 2: Erik Kleinrath, LC Evenes 3: Trygve Myrmel, LC Porsanger 4: Britt Elin Hætta Isaksen, LC Tana/Nesseby 1.6 Valg av redaksjonskomite 3 medlemmer. Distriktsrådets forslag: Som redaksjonskomite velges: 1: Arild Dahle, LC Andøy 2: Birger Caspersen, LC Finnsnes 3: Arne Christoffersen, LC Lofoten 2

3 Som redaksjonskomite velges: 1: Arild Dahle, LC Andøy 2: Birger Caspersen, LC Finnsnes 3: Arne Christoffersen, LC Lofoten 1.7 Valg av reisefordelingskomite 3 medlemmer. Distriktsrådets forslag: Som reisefordelingskomite velges: 1: Georg Joramo LC Andenes 2: Arild Dahle LC Andøy 3: Steinar Tveit LC Porsanger Som reisefordelingskomite velges: 1: Georg Joramo LC Andenes 2: Arild Dahle LC Andøy 3: Steinar Tveit LC Porsanger 1.8 Opprop og godkjenning av delegater. Navneliste over påmeldte delegater / deltakere ligger i utlevert delegat og deltagermappe. Antall delegater settes til? Antall delegater settes til 50 Opprop liste over observatører. 1 observatør møtte. Sak 2.0 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden 2.1 Innkalling: Distriktsmøtet ble kunngjort og presentert på distriktsmøtet i Svolvær i april 2014 Møtested og tidspunkt har vært lagt ut på distriktets hjemmeside. Frist for innsending av saker til behandling var 1. februar Denne fristen ble også nevnt i DG`s månedsbrev for desember 2014 og januar

4 8. februar 2015 ble påmeldingsliste og invitasjon fra LC Porsanger lagt ut på distriktets hjemmeside. Dagsorden og saksdokumenter ble sendt til fagsjefer, soneledere og alle klubber pr. mail den 17.mars Saksdokumentene ble også lagt ut på Distriktets hjemmeside 18.mars. 2.2 Dagsorden: Dagsorden ble lagt ut på distriktets hjemmeside, sendt ut til fagsjefer, soneledere og klubbene i distriktet sammen med saksdokumenter den 18.mars Ingen merknader til innkallingen 2.3 Forretningsorden: Forretningsorden ble sendt ut sammen med saksdokumentene Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Forretningsorden godkjennes Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Forretningsorden godkjennes Sak 3.0 Rapporter 3.1 Rapport fra IPDG for Lionsåret Rapport fra DG foreløpig for året Rapport fra fagsjefene 3.4 Rapport fra sonelederne Følgende hadde ordet til rapportene: Tove Bygdevoll LC Bardu Ungdomsutveksling Roald Nilsen LC Nordkapp oppfordret alle klubbene om å bruke IT. Torgeir Pettersen GLT Handlingsplan CEP kurs. Evy Einarsen LC Porsanger. Tre mann og ett bein prosjektet avsluttet. Ingrid Granås LC Lødingen. Tulipanaksjonen. Fredsplakaten. Mitt Valg. Alf Erik Isaksen LC Tana/Nesseby Rapporten manglet. Kirsti Pedersen Soneleder Rapportene ikke innkommet til rette tid. 3.1 Rapporten tas til etterretning 3.2 Rapporten tas til etterretning 3.3 Rapportene tas til etterretning 3.4 Rapportene tas til etterretning 4

5 3.1 Rapporten tas til etterretning 3.2 Rapporten tas til etterretning 3.3 Rapportene tas til etterretning 3.4 Rapportene tas til etterretning Sak 4,0 Orienteringer 4.1 Orientering fra Helsesportsuka i Tana/Nesseby v/arne Banne 4.2 Orientering fra Helsesportsuka i Porsanger v/.trygve Myrmel 4.3 Orientering om driften av «Viken Senter» v/ Hans Hammer 4.4 Ungdomsleiren 2015 v/ Rolf Stave 4.5 Røde Fjær aksjonen 2015 v/ Halvdan Rokstad 4.6 Kongemedaljefondet v/ DG Halvdan Rokstad 4.7 Situasjonen vedr. Distriktsinndelingen v/ DG Halvdan Rokstad 4.8 Riksmøtet 2015 v/ Brynly Ballari 4.9 Aksjon Lappeteppe v/ Evy Einarsen 4.10 Kvinner i Lions v/ Evy Einarsen Følgende hadde ordet til orienteringene: DG Halvdan Rokstad til Ungdomsleir avvikles i området Harstad / Vesterålen, arrangør er Lionsklubbene i sone kr har vårt distrikt samlet inn i Røde Fjær aksjonen. Rosel Olsen som var ansvarlig for Røde Fjær aksjonen hadde meldt forfall til møtet. Britt Elin Hætta Isaksen valgt som styremedlem i stiftelsen Det er mitt valg. 4.6 Arne Christoffersen anmodet distriktet å støtte LC Tromsø solidarisk i saken. Kommentar til 4.6/4.7 Alf-Erling Isaksen LC Tana/Nesseby Kommentar til 4.6/4.7 DG Rokstad Kommentar til 4.6/4.7 Arne Christoffersen 4.8 Brynly Ballari LC Tana/Nesseby orienterte om kommende Riksmøtet i Kirkenes. Pr d.d. påmeldt 260. Under 4.8 orienterte Torgeir Pettersen om saker som skal behandles på Riksmøtet, Roald Nilsen tok ordet under 4.8 om oppfordring til å støtte kandidat fra distrikt B 4.9 Kommet inn ca på lappeteppene. Vinnere av 4 stk. lappetepper ble trukket på Distriktsmøte 5

6 4.10 Kvinner i Lions har endret navn til Prosjekt vekst. 4.1 Orienteringen tas til etterretning 4.2 Orienteringen tas til etterretning 4.3 Orienteringen tas til etterretning 4.4 Orienteringen tas til etterretning 4.5 Orienteringen tas til etterretning 4.6 Orienteringen tas til etterretning 4.7 Orienteringen tas til etterretning 4.8 Orienteringen tas til etterretning 4.9 Orienteringen tas til etterretning 4.10 Orienteringen tas til etterretning 4.1 Orienteringen tas til etterretning 4.2 Orienteringen tas til etterretning 4.3 Orienteringen tas til etterretning 4.4 Orienteringen tas til etterretning 4.5 Orienteringen tas til etterretning 4.6 Orienteringen tas til etterretning 4.7 Orienteringen tas til etterretning 4.8 Orienteringen tas til etterretning 4.9 Orienteringen tas til etterretning 4.10 Orienteringen tas til etterretning Sak 5.0 Lov og Arbeidsordninger for D 104 A v/ DG Halvdan Rokstad Lov og Arbeidsordninger for D 104 A vedtas. Følgende hadde kommenterer: Alf-Erling Isaksen LC Tana/Nesseby kommenterte punktet ang. DG2. Arne Christoffersen LC Lofoten Ole Elverum LC Målselv Georg Joramo LC Andenes Tor Arne Tobiassen LC Evenes mente punktet ektefelle/samboer må erstattes med ledsager. Lov-og Arbeidsordninger for D 104 A vedtas med de merknader som foreligger 6

7 Sak 6.0 Innkomne saker v/ DG Halvdan Rokstad. 6.1 Budsjett for framtidige Distriktsmøter legges fram for Distriktsrådet til godkjenning. Forslagsstiller: LC Sørreisa. Arrangør av framtidige Distriktsmøter legger fram budsjett / kostnadsoversikt for Distriktsrådet til godkjenning. Frist 1. september året før. Arrangør av framtidige Distriktsmøter legger fram budsjett / kostnadsoversikt for Distriktsrådet til godkjenning. Frist 1. september året før. 6.2 Valg av arrangør for Distriktsmøte 2016 v/ DG Halvdan Rokstad Ved fristens utløp var det ingen søkere. Etter fristens utløp kom det inn en søknad fra klubbene Evenes, Harstad Sør og Lødingen med arr.sted Harstad Klubbene Evenes, Harstad Sør, og Lødingen tildeles DM 2016 med arr.sted Harstad. 6.3 Valg av arrangør for Distriktsmøtet 2017 v/ DG Halvdan Rokstad Distriktsrådets forslag til vedtak. Det foreligger en søknad fra LC Andenes. Klubben feirer i 2017 sitt 50-årsjubileum Rådet anbefaler at LC Andenes tildeles Distriktsmøtet Det foreligger en søknad fra LC Andenes. Klubben feirer i 2017 sitt 50-årsjubileum Rådet anbefaler at LC Andenes tildeles Distriktsmøtet Enstemmig vedtatt 7

8 6.4 Opprettelse av Lovkomite for D 104 A v/ DG Halvdan Rokstad 1. Det velges en Lovkomite for D 104 A. Komiteen skal bestå av 3 personer. En leder og 2 medlemmer. Funksjonstid 2 år. 2. Distriktsrådet får fullmakt til å formulere komiteens oppgaver. Saken tas opp under punktet valg. Alf-Erling Isaksen LC Tana/Nesseby kritisk til at klubbene ikke har fått gjort seg kjent med saken. 1. Det er under punkt 5.0 allerede besluttet opprettelse av Lovkomite for D 104A. Valg av lovkomite utsettes til punkt 11 Valg. 2. Distriktsrådet får fullmakt til å formulere komiteens oppgaver. Sak 7.0 Årets ildsjel v/ DG Halvdan Rokstad Sak 8.0 Regnskap Tas opp under festmiddagen. 8.1 Sluttregnskap for Lionsåret v/ DK Georg Joramo Distriktsrådets forslag til godkjenning: Regnskapet for Lionsåret godkjennes. Regnskapet for Lionsåret godkjennes. 8.2 Foreløpig regnskap for v/ DK Georg Joramo Distriktsrådets forslag til vedtak. Det foreløpige regnskap tas til orientering. Kommentar av DG Rokstad ang. høyning av kontingenten. Distriktsmøtes vedtak: Det foreløpige regnskap tas til orientering. 8

9 Sak 9.0 Distriktskontingent for Lionsåret Distriktsrådets forslag til vedtak Dagens kontingent på kr 200,- pr. medlem beholdes for lionsåret Dagens kontingent på kr 200,- pr. medlem beholdes for lionsåret Sak10.0 Budsjett for Lionsåret v/ DK Georg Joramo Budsjettet for Lionsåret tas til orientering og godkjennes. DG/ Distriktsrådet gis fullmakt til å gjøre interne omfordelinger / budsjettendringer innenfor rammen av det totale budsjett. Kommentarer: Arne Christoffersen LC Lofoten Halvdan Rokstad DG Alf Erling Isaksen LC Tana/Nesseby Budsjettet for Lionsåret tas til orientering og godkjennes. DG/ Distriktsrådet gis fullmakt til å gjøre interne omfordelinger / budsjettendringer innenfor rammen av det totale budsjett Sak 11.0 Valg 11.1 Valg / stadfestelse av Distriktsguvernør for lionsåret Valg av VDG I for Lionsåret Valg av VDG II for Lionsåret Valg av Revisor for Lionsåret Valg av Revisor for Lionsåret Valg av valgkomite for Lionsåret (Ref. ny Lov og Arbeidsordning ) 9

10 Valgkomiteens forslag: 11.1 Til Distriktsguvernør for Lionsåret velges VDG I Rolf Stave LC Andenes Til VDG I for Lionsåret velges Evy Einarsen LC Porsanger 11.3 Til VDG II for Lionsåret foreligger 2 forslag: Kjell Solstad LC Finnsnes Rosel Olsen LC Hammerfest 11.4 Til Revisor for Lionsåret velges Per Arild Larsen LC Andøy 11.5 Til Revisor for Lionsåret velges Per Arild Larsen LC Andøy 11.6 Distriktsrådet får fullmakt til å velge Lov og Valgkomite for Lionsåret Valgene i tråd med nytt lovforslag for distriktene 11, som trer i kraft 1. juli Funksjonstid 1 år. Til 11.2 Birger Caspersen presenterte kandidat VDG II Kjell Solstad LC Finnsnes. Til 11.2 Kirsti Pedersen presenterte kandidat VDG II Rosel Olsen Til 11.6 Alf-Erling Isaksen LC Tana/Nesseby foreslår at klubbene får mulighet å komme med forslag til kandidater til lov og valgkomiteen Distriktsmøtets valg: 49 Stemmeberettige 11.1 Ny DG velges Rolf Stave, LC Andenes Ny VDG I velges Evy Einarsen LC Porsanger Ny VDG II velges Kjell Solstad LC Finnsnes valgt med 31 stemmer. Motkandidat Rosel Olsen LC Hammerfest fikk 18 stemmer Ny revisor velges Per Arild Larsen LC Andøy Ny revisor for Lionsåret velges Per Arild Larsen LC Andøy 11.6 Distriktsrådet får fullmakt til å velge Lov og Valgkomite for Lionsåret Valgene i tråd med nytt lovforslag for distriktene 11 som trer i kraft 1. juli Sak12,0 Distriktsguvernør Elect har ordet 12.1 Presentasjon av det nye styret /rådet. DG Rolf H. Stave LC Andenes VDG I Evy Einarsen LC Porsanger VDG II Kjell Solstad LC Finnsnes IPDG Halvdan Rokstad LC Sørreisa Sekretær Arild Dahle LC Andøy Kass Georg Joramo LC Andenes 10

11 Soneleder 1 Kirsti Pedersen LC Hammerfest Soneleder 2 Jon Birkelund LC Tromsø Soneleder 3 Tor Arne Tobiassen LC Evenes Soneleder 4 Jan- Roger Henriksen LC Lødingen Soneleder 5 Dan-Viggo Vårum LC Lofoten GMT Evy Einarsen LC Porsanger GLT Torgeir Pettersen LC Lødingen PRC Roald Nilsen LC Nordkapp ITC Roald Nilsen LC Nordkapp IRC Evy Einarsen LC Porsanger NAC Ingrid Granås LC Lødingen YCE Tove Bygdevoll LC Bardu Prosjekt Vekst: Evy Einarsen, Tove Bygdevoll, Solbjørg Joramo 12.2 Presentasjon av Handlingsplan for påtroppende Distriktsguvernør. Sak13,0 Presentasjon fra arrangør av Distriktsmøtet 2016 Møtet 2016 avholdes i Harstad april 2016 Sak14,0 Presentasjon/Informasjon fra arrangør av Distriktsmøtet 2017 LC Andenes har søkt om å få arrangere DM 2017 da de har 50 års jubileum. Sak15,0 Avslutning v/ Distriktsguvernør Halvdan Rokstad DG avsluttet møtet med å ønske den nye DGen lykke til i året som kommer. Samtidig takket han for et begivenhetsfullt år som DG. Lakselv 18. april 2015 Torgeir Pettersen Rolf Stave Ingjerd Johansen Hans Georg Slettvoll 11

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 5. April 2014 1. Åpning 1.1 President i LC Oslo/Maud Kari Markhus ønsket alle velkommen. 1.2 Distriktsguvernør (DG) Randi Mathisen åpnet årets distriktsmøte.

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand. Gode venner som hjelper andre Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2012 i Kristiansand Protokoll fra Riksmøte 2012 i Kristiansand 1 Åpning DAGSORDEN 1.1 MØTET BLE ÅPNET av guvernørrådsleder (GRL) Hilde Straumsheim. 1.2 LIONS ETISKE

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer