Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014"

Transkript

1 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal

2 RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014 Lions Klubb Ørnes har hatt de vanlige aktivitetene høsten 2013 og frem til d.d. Klubben har i samarbeid med Meløy ski og sykkel klubb arrangert Andeløpet som gikk av stabelen søndag 8. September 2013, dette er et arrangement som vi har god inntekt av og som er veldig populært. Vi har gått til anskaffelse av nytt skilt for å ha på vår faste møteplass: Ørnes Hotell. Vi har avhold høstfest den 12. Oktober for våre medlemmer. Vi har også avholdt julebord den 14 desember. Lions Club Ørnes har solgt julenek i adventen, uten at overskuddet ble noe å skyte av. Vi planlegger årets ferskfiskaften den 15 mars. Av bevilgninger gjort så lang i fiskalåret kan nevnes: Brønn i Afrika: 1500,- Katastrofefondet 6000,- Lions øyehelse 3000,- Stol til hjemmetjenesten 3300,- Refleksbånd til skolebarn 3800,- SOS barnebyer 2700,- Stoler til Reipå bygdahus 5000,- Ridehall Reipå 15000,- Med vennlig hilsen For Lions Club Ørnes Tore Olsen (sekretær) Aktivitetsrapport 2013/14 LC Bodø Generelt må det bemerkes at aktiviteten i klubben ikke er som før. Men, på tross av dette, brukte vi høsten til å forberede oss til juleaksjonen. Vi konsentrerte oss om, i år som tidligere år, salg av nek og et julelotteri. Loddsalget gikk høvelig bra, neksalget gikk med tap. Kanskje er det siste året vi forsøker oss på det. Resultatet av juleaksjonen ble på det nærmeste i sin helhet fordelt på Krisesenteret, Kirkens Bymisjon og noe familierelatert. Totalt sett kan vi si oss fornøyd med det vi maktet å få til. På vårt novembermøte bevilget vi mellom ti og femten tusen fordelt på utvalgte organisasjoner på lista som ble utsendt av lionskontoret. I vårt siste medlemsmøte bevilget vi fem tusen til en familie på Filippinene.(sykt barn). Nå forberedes det til tulipansalg hvor vi legger opp til et noe mindre volum enn tidligere år. Det er vanskelig å få opp den store gløden Vi er alle gamle hele flokken og er vel på en måte gått noe tom. Kanskje vil vårsola lokke fram ny energi hvilket ville bli hilst med glede. Vi er bekymret for medlemsutviklingen. To medlemmer har sluttet i klubben etter nyttår. Eilif Kristoffersen President

3 Rapport Bodø/Bodin Vi har ett medlem som er avgått ved døden i tillegg til to som har meldt seg ut på grunn av liten tid for Lions. Vi har pakket strøsandsekker og levert noen. Ellers skal vi feire 40 årsjubileum i mars. Tulipanaskjon med 275 bestilte buketter og Fiskefestival antagelig 14. juni. Det er det som skjer i Lions Club Bodø Bodin. Bevilgninger: ,00 798,00 Kjøpt 2 stk vaffeljern til a , ,00 Bevilget "Ridderuka 2014" , ,00 Bevilget til Fillipinene , ,00 Bevilget Fadderbarn i Uganda , ,00 Bevilget LCIF , ,00 Bevilget Nordisk Samarbeidsr , ,00 Bevilget til Ny ungdomsaktiv , ,00 Bevilget til Helsesportsuka , ,00 Bevilget Norske Lionsklubber , ,00 Bevilget til Ungdomsleir i N , ,00 Bevilget til Generelt bistan , ,00 Bevilget Lions Førerhundskol , ,00 Bevilget til Lions Ungdomsko , ,00 Bevilget til Aid in Meeting , ,00 Bevilget til Lions øyehelsep 7305,50 Ungdomsutveksling v/lc Bodø 12300,00 Melwin Jones Foreløpig hemmelig 10000,00 Stiftelsen Lions Helping Hands 5000,00 Kirkens Bymisjon 3000,00 Bodø frivilligsentral, Sorggrupper 52803,50 Hilsen Ole Martin Jarlodd Bodø Sentrum: I første fiskalhalvår har vi bevilget totalt Kr ,-. Hoveddelen av beløpet har gått til Riksmøtets anmodning om støtte til Lions engasjement i utlandet. Det resterende har vært bevilgninger til kjøp av julegaver til barnevernsbarn i Bodø, "vår" SOS barneby i Murmansk, "vårt" fadderbarn i Uganda, Leger uten grensers arbeide i Syria, til SMISO en fylkeskommunal institusjon som arbeider for barn og ungdom som har vært utsatt for vold og incest. Økonomisk bistand til helsesportsuka i Porsanger.Likeså har vi utnevnt en Melvin Jones i vår klubb hvor vi har anbefalt at pengene skulle gå til Lions Internasjonale katastrofefond ( ca kroner). Vi har ikke hatt aktiviteter som har innbrakt kroner og øre,men vi har deltatt på Nordland fylkeskommunes konferanse om frivillighet og vi har vært representert ved åpningen av Sølvsuper. Maurid Hagen Brandser 2

4 AKTIVITETSKALENDER SALTDAL LIONS CLUB. STAUS PR Saltdal Lions Club driver med ulike aktiviteter. Vi er aktive under Rognan Dagene. Sykkelløpet som gikk i høst. Julelotteri. Blåfrostfestival og Solfest. Vi har egen salgs bod og selger alt fra Fårikål til Lapskaus og spennende Brasilianske retter. Vi arbeider ut fra et budsjett på ca ,- INTERNASJONALT: Vi har Fadder barn. Vi støtter Katastrofeberedskapen fast. I tillegg bevilger Vi til Øye helse prosjektet. Vi støtter også Nordisk Samarbeidsråds prosjekt I Georgia. NASJONALT: Utgifter/bevilgninger. Vi støtter fast Tana, Beitoleieren, Fører Hundskolen Og bevilgninger til Ungdomskonto og Undomsleirene slik vi er pålagt. LOKALT: Vi støtter det meste av Ungdoms arbeide lokalt. Skoler og Speideren er prioritert. I tillegg har vi støttet Stiftelsen Lions Helping Hands med et større beløp. Vi jobber også med å dekke inn vår bevilgning på kr ,- til nye stoler i Saltdal Kirke. Under Styremøtet og Medlemsmøte i Januar fattet vi vedtak om å starte opp et NYTT PROSJEK I SALTDAL: UNGDOM MOT RUS: Vi har planer om å være med å få på plass, Klatrevegg Motorsykkel Løype. Som heter noe moderne som jeg ikke kan navnet på. Målet er å hjelpe og forebygge. Vi kommer også på neste Sone møte og fremme forslag om å prøve å få på plass en ny Leo Club i Salten. I tillegg følger vi opp de 82 lærerne som vi hadde på kurs i DETTE ER MIT VALG. Rognan Harald Hartvigsen Aktivitetsrapport LC Gildeskål: L.C. Gildeskål er en liten klubb med få medlemmer. Vi har i alle år for det meste hatt 2 faste aktiviteter som vi gjennomfører. Den ene er salg av julenek til jul og salg av tulipaner i forbindelse med aksjonen om våren. Antall nek som er solgt har variert mellom stykker pr. år som har gitt oss en netto gevinst på ca ,- kroner. De siste årene har vi solgt 1000 tulipaner som har gitt oss en netto gevinst på ca. 6000,- kroner. Vi har også liggende ute for salg Lions Mint flere plasser i kommunen. Dette gir oss også en del kroner i netto gevinst. I inneværende år har vi bevilget penger til Lions Ungdomskonto ungdomsleir i Norge, Helsesportsuka i Tana, Ridderrennet, Ny ungdomsaktivitet, Lions International Foundation, Ungdomsleir i Norge. Alle har fått kr. 500,-. I tillegg har vi bevilget kr. 1000,- til Norske Lionsklubbers katastrofeberedskap. Lokalt har vi gitt julegave til eldresenteret på Sandhornøy og Nygårdsjøen med ca. kr. 500,- til hver. Gildeskål Bo og servicesenter har fått ca. kr. 2000,- i julegave. Med vennlig hilsen Walter Pedersen Kasserer i L.C. Gildeskål 3

5 Rapport fra LC-Bodø Tverlandet: Inneværende år har ikke hatt de store aktivitetene, men positive medlemsmøter hver måned. Vi har fått oss flotte lokaler hos Tverlandet Båtforening. Aktiviteter: Servering av lunsj til ca 70 gjester ifbm bruåpningen Sandmåking og utkjøring av sandsekker (dårlig vinter gir dårlig salg) Bingo for et flytningemottak for familier Deltakelse på TiL Høstmesse med salg av seilaks 2 Lørdagskafeer på Tverlandet bo- og servicesenter Bygging av turbenker som skal settes ut i terrenget Julebord for medlemmene Neksalg til jul Skreiaften i mars Tulipansalg i april Klubben preges av høy medlemsalder som begrenser våre aktiviteter. Dette medfører også små inntekter. Vi har ikke fått avviklet solfest for flyktningemottaket på Tverlandet. Vi har pt 2 som er gjester på møtene våre. Bevilgninger på ca så langt: Lokalt: Frelsesarmeens julegryte 1000 Eldretur til Kjelling Turbenker 2500 Tverlandet kirkes barnehage 5000 Nasjonalt: Helsesportuka i Tana 1000 Ungdomsutveksling 6500 Internasjonalt: SOS barnebyer 1750 Katastrofeberedskap 2000 LCI Foundation 1800 Zulufadder 2000 Wiggo Nilsen president LC Fauske Aktiviteter fiskalåret 2013/14: Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, og 6 styremøter. Fast agendapunkt på alle møter er medlemspleie og rekruttering. Før jul avviklet vi vårt tradisjonelle hyttelotteri hvor vi nådde budsjettmålene. Vi solgte også i år julenek ifm juleaksjonen. Årets utbetalinger er som følger: Katastrofeberedskapen 17900,- derav 10000,- til Filippinene LCIF 1450,- LIONS Øyehelseprosjekt 5800,- Nordisk råd 870,- Queen of Peace 6250,- Brønn i Sambia 1305,- Ungdomsutveksling 6494,- Helsesport Tana 1000,- LIONS ungd arb MD 1450,- TV aksj demens 5000,- Ungd leir Norge 2900,- Utvikling av LC Fauske. Pr tiden har vi 3 stk gjester på våre medlemsmøter som er i tenkeboksen ang medlemsskap. Jeg antar at mulighetene er store for at det går bra. Videre har vi 3 4 stk som har sagt seg interessert i å få mer informasjon omkring Lions. Børge Os 4

6 Mo i Rana RAPPORT FRA SONE 2 DISTRIKT 104B Soneleder: Arnfinn Øverdal Visesoneleder: Til nå ingen navn Past soneleder: Alf Olsen Soneleder har deltatt på sonelederkurset i Stjørdal. Soneleder har deltatt i et Distriktsrådsmøte Soneleder har også gjennomført to sonemøter, et i Mosjøen og et i Korgen. Neste sonemøte er planlagt lagt til Mo i Rana i siste halvdel av mai. KLUBBENE Sone to har 5 klubber, og har til sammen 83 medlemmer, bekymringen ligger hvorvidt LC Korgen vil utvikle seg, de har nå ti medlemmer. De fleste klubbene har mange og gode aktiviteter, hvor LC Mo i Rana er den mest aktive SONEMØTER: Som nevnt over har det blitt holdt to sonemøter, i forkant hadde soneleder og past soneleder møte hvor programmet ble lagt. 16. oktober var første sonemøte i Mosjøen hvor VDG1 Alf Olsen var stedfortreder for DG Svein Fandal Tema var internasjonalt arbeid og DGs visjon for året. 29. januar var andre sonemøte hvor DG Svein og medlemsutvikler Rangvald tok opp medlemsverving i klubbene og medlemspleie. SL Arnfinn Øverdal

7 Rapport fra sone /2014 Sonen har 3 klubber, LC Leirfjord,LC Sandnessjøen, og LC Sandnessjøen Sigrid. Vi har ikke lykkes med å få visesoneleder, så soneteamet består av past soneleder og undertegnede. Det har vært holdt ett sonemøte pr dags dato men iflg plan skal vi ha 2 til. DG og GMT har vært på et klubbesøk som ble svært vellykket. Soneleder har vært på klubbesøk i alle klubbene. Viktige saker er Lions 2014, hvor vi vil at alle nye distrikter skal være fullverdige. Det har vært en del arbeid med dette, da det synes som om forrige distriktsmøtevedtak ikke ble fulgt. Klubbene deltar i tulipanaksjonen og samarbeider om annonsering. Det er uheldig at Distriktsmøtet legges til dagen for tulipanaksjonen. 5 skoler har deltatt i Fredsplakatkonkurransen. Medlemsutviklingen er tilfredsstillende. Sandnessjøen, 19. februar 2014 Marta Rønning, soneleder

8 Rapport fra Lions sone 4 B fiskalåret 2013/2014. Sonen ble nyetablert i august 2013,og hadde sitt første møte 4.september i Namsos. Tilstede på møtet:bjørn Brasø og Olaf Fjugstad,LC Rørvik.Geirfinn Refsnes og Arnt Olav Bruun,LC Overhalla og Knut Romstad fra LC Namsos. Møtet var av konstituerende art og følgende valg ble foretatt:knut Romstad var tidligere forespurt om å påta seg vervet som soneleder og hadde takket ja til det.geirfinn Refsnes ble valgt til vice soneleder.søren Skagemo,LC Rørvik past soneleder. Handlingsplan:Denne ble drøftet og senere utarbeidet og presentert på distriktsrådsmøte i Trondheim den 8.september 2013.I dette møtet var det i etterkant lagt inn en oppstartsamlingsonelederteam,hvor soneleder deltok.soneleder har videre deltatt i sonelederopplæring på Stjørdal den 7.desember 2013,likeså på distriktsmøte i Trondheim den 25.januar I handlingsplanen tas det sikte på å avholde 3 sonemøter i tillegg til det konstituerende møte som ble avholdt den 4.september Møtedatoene ble lagt til: , og Følgelig er 2 av disse møtene avholdt,henholdsvis i Namsos og Rørvik. På møtet i Namsos deltok DG Svein Fandal som bl.a orienterte om forslaget til ny distriktsinndeling,og om brønnprosjekter i Afrika.Det ble også vist en Video om dette temaet. Saker som er tatt opp i nevnte møter: -soneleders ansvar og oppgaver -klubbenes tilstand(miljø,trivsel,medlemspleie) -inntektsgivende virksomheter -handlingsplaner målsetninger -innholdet i møtene -aktiviteter som klubbene i sonen kan gjøre sammen Medlemsutvikling: Sonen har hatt en meget positiv økning i medlemstallene,hele 12,4%. For dette har sonen fått stor anerkjennelse,både muntlig og i konkret form.gledelig er det også å registrere at målsettingen i de enkelte klubbene for en positiv medlemsutvikling er til stede. Klubbenes tilstand: Miljø og trivsel i klubbene synes å være god.oppmøte på medlemsmøtene er akseptable men det er ønskelig at det jevnt over hadde vært større. Knut Romstad Soneleder

9 LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRIKT 104 B SONE 5 Referat fra Sone 5 Distrikt 104 B for Lionsåret Sonelederteamet: Soneleder Eugenie Gravningen Sørmo Visesoneleder Agnar Foshaug Past soneleder Bjarte Skarstein. Sone- og visesoneleder har deltatt på Sonelederkurs på Stjørdal. Soneleder deltok på DM 2013 og har møtt på to Distriktsrådsmøter. Sonelederteamet har avholdt 2 møter. Møtene har vært avholdt i forkant av sonemøtene. Et møte til er planlagt i løpet av våren. Klubbene Sone 5 har fått en ny klubb, LC Steinkjer med 30 medlemmer. Sonen består nå av 11 klubber med ca. 370 medlemmer. Medlemstallet har holdt seg stabilt i perioden. De fleste klubbene har fått besøk av en i sonelederteamet. Sonelederes inntrykk er det jobbes godt i klubbene og at de har mange gode aktiviteter. Sonemøter Det har vart avholdt 2 sonemøter; 11.nov Tema Lions internasjonale arbeid ved IRC Morten Singsaas 10.feb Tema Medlems- og klubbutvikling ved GMT Ragnvald Johnsen. Et tredje sonemøte er planlagt i begynnelsen av mai. Stjørdal 24.februar SL Eugenie Gravningen Sørmo

10 Ranheim 26. februar 2014 Rapport for sone 6. Fiskalåret Har avholdt 2 sone møter i 2014, ett stort fellesmøte med DG, GMT og GLT med bra oppmøte. Hittil i 2014 har det vært 2 sone møter, et med besøk av GMT. Lions klubbene i Trondheim er også inne når det gjelder Dette er mitt valg og støtter dette økonomisk. Soneleder har også deltatt på Distriktsmøte og Rådsmøte. Bjarne Aarsrud SL6.

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese

Lions Club Odal. Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Lions Club Odal Løvebrølet Nr 7, marsnummeret lionsåret 2013-14. Årgang 32. I dette nummeret kan du blant annet lese Glimt fra vår klubbhistorie Intervju med vårt eldste medlem Bilder og referat fra medlemsmøtet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Klart for ny sommerleir

Klart for ny sommerleir LØVENYTT Nr. 4 April 2015 18. årgang Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Klart for ny sommerleir Tilbakeslag og lyspunkter DGs månedsbrev Side 2 Om bare to måneder skal 18 jenter og

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Innkalling til Riksmøte

Innkalling til Riksmøte Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl 13.00 14.30 Kl 15.00 17.45 Kl 19.30 23.30 Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I

Detaljer