Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø"

Transkript

1 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality Hotel Tromsø Fredag den 01. februar 2013 Start kl kl Styremøte Møtet startet forsinket da May Lill Eliassen var forsinket 20 minutter Lørdag den 2. februar 2013 Start kl Tilstede: Roald Nilssen P/GMT: Per Ryeng V 1: May Lill Eliassen V 2/D-kasserer: Halvdan Rokstad ITC/DWEB: Knut Erik Wollan GLT: Torgeir Pettersen NAC: Ingrid K Granås YCE: Tove Bygdevoll PRC/ SL 2: Evy Einarsen SL1: Magne Nilsen SL 5: Odd Henry Johansen SL 6: Alf-Ivar Samuelsen Observatører: P/observatør: Willy Bygdevold P: Georg Joramo Roald Nilssen, mob.tlf Menesgt 8, 9750 Honningsvåg

2 Opplæring / informasjon om hjemmesider / medlemsregister, v / ITC Knut Eirik Wollan Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Offisiell åpning av møtet - Lions Etiske Norm v/per Ryeng - Roald Nilssen ønsker velkommen Referat fra styremøtet v / sekretær Tas til orientering Godkjenning av referat fra D rådsmøte 7. september 2012 v / Referatet godkjent. Rapporter fra fagsjefer og soneledere. (Sammendrag, 5. min pr.presentasjon) Se vedlegg: Rapporter fra fagsjefer og soneledere. ITK Knut Eirik Wollan: Ny hjemmeside skaper mye spørsmål og ny postkasse etterspørres. Skal være på plass i løpet av året GLT Torgeir Pettersen: Positivt Leadershipkurs i Tromsø. Kursbevis etterlyses. Opplæringsmateriell lagt ut på de nye hjemmesidene. GMT Per Ryeng: Ny klubb under etablering. LC Skjervøy vurderes reorganisert, henvendelse gjort til Oak Brook. Tromsdalen ønsker å starte klubb med LC Balsfjord som fadderklubb, 11 stk er klare. Familiemedlemskap anbefales og bør benyttes i større grad. Gibostadklubben status: Mangler noen medlemmer for å bli egen klubb og her står saken nå, ligger for tiden under LC Finnsnes (mangler 4-5). NAC Ingrid Granås: Tulipanaksjonen, tulipaner bestilt DMV- tema på DM Kurs er blitt holdt i Lenvik, Kjøpsvik, Troms, DMV ønskes som Røde Fjær aksjonsmottaker. Piloter bør benyttes i mye større grad i forbindelse med Tulipanaksjonen, DMV, ungdomsarbeidet og fredsplakatkonkurransen. I forbindelse med fredsplakatkonkurransen kom det inn 7 tegninger, distriktsvinneren er kåret og vil bli premiert på dette møtet.. 2

3 Det er et ønske at det er 1 2 piloter i hver sone? Ønsker rapport fra klubbene om hva som gjøres i forhold til DMV m.m. Vansker med frikjøp av instruktør for å avholde kurs, instruktør i Nord Norge; Sylvia Johansen, Harstad Ungdomsbrødet skal være lansert i Norgesgruppen, salg i butikker over hele landet. YEC: Tove Bygdevold: Ungdomsutveksling: sender 5 ungdommer ut Håper neste års utveksling kommer i gang tidlig i høst. PR: Evy Einarsen: Lite stoff har vært lagt ut på ny hjemmeside, dette skyldes manglende opplæring i å legge ut stoff på de nye sidene. Opplæring i bruk av hjemmesidene er nå gjennomført og det vil etter hvert komme flere nyheter på hjemmesidene. IR: Rosel Olsen (i.m) v/ Roald Nilsen: Lions Barentskonferanse blir avviklet i Karasjok i tidsrommet Invitasjon skal sendes ut. Tema under konferansen er: - Husumprosjekt (mineskadde), - Suppekjøkken i Murmansk. Nordkalott-distrikt prosjektet er lagt dødt da dette ikke anses å være noe som skal diskuteres på nasjonalt plan, og bør kunne evt. diskuteres på Lions Barentskonferanse. Konferansen støttes ikke økonomisk av MD 104 A. Er det tatt med at alt skal oversettes til samisk? Soneledere: Se vedlagte rapporter. 1. Magne Nilsen: Sone 3 består av 3 klubber og anbefales å slås sammen med sone 2. LC Vadsø 23 medlemmer, 1 dame, LC Kirkenes 22 medlemmer, sliter med å få folk i verv. LC Tana-Nesseby: 38 medlemmer. Å være arrangør for Riksmøtet i 2015 gir et ekstra driv til LC Kirkenes og LC Tana-Nesseby. Sonemøtet i oktober sammen med sone 2 var meget givende. 2. Evy Einarsen: 8 klubber, 165 medlemmer Sonemøtet sammen med sone 1 var meget vellykket og det meget godt oppmøte fra klubbene. Ved at så mange klubber var samlet ble det mange og interessante diskusjoner 3

4 om forskjellige tema. Det er en del utfordringer å få respons på henvendelser til klubbene, ikke nok med bare å svare lest/sett, her må klubbene bli flinkere å besvare henvendelsene fra sonelederne. Gjenbruk i vervene i klubbene gjør at sonemøter ikke prioriteres, her må møteplikten innskjerpes. LC Kjøllefjord og LC Kautokeino ønsker besøk/hjelp av soneleder og. Neste soneleder anbefales å jobbe videre med å kjøre leadershipkurs i Finnmark Neste distriktsråd bør se på muligheten for sammenslåing av sonene. 3. Ole Elverum Fraværende, rapport vedlegges. 4. Emma Kristensen Fraværende, rapport vedlegges. 5. Odd Henry Johansen: På Sonemøte i januar deltok Roald Nilssen og her deltok stk. Rapporter blir ikke levert som ønsket og purringer blir gitt men må gjentas flere ganger. Sonen har en netto nedgang på -4 medl, 188 reg medlemmer. Aktiviteter går mye på arrangement for eldre. LC Harstad 11 medlemmer uten særlig utvikling. Lokal goodwill skapes med gode aktiviteter og donasjoner lokalt. Vi må jobbe mer for barn og ungdom slik Lions har på agendaen. Ungdomsleir: Soneaktivitet i sone 5, det er oppnevnt en gruppe på 5 som skal jobbe med dette. Leiren er 3 uker og innebærer ikke vertsfamilier. Det er snakk 2 uker i Harstad og 1 uke ett annet sted. Sponsor er skaffet. 6. Alf-Ivar Samuelsen: Rapporten kommer sent grunnet forsinkede rapporter fra klubbene. - 2 medlemmer i sonen. 78 menn 53 kvinner. Rapportene tas til orientering. Sak 5 Rapport fra kasserer v / DK Halvdan Rokstad: Se vedlegg. Kontingent fra MD er endret grunnet medlemsmasse Kr ,- refundert og dette er ikke i samsvar med budsjettet, refundert etter klubbenes innbetalinger, resterende refunderes når innbetalingen foreligger fra klubbene. - Stifting nye klubber kr bevilget, brukt kr ,- - Sonemøter budsjett kr ,- brukt kr ,- dette kan komme av at 4

5 enkelte soner har egen sonekasse. - Opplæring- kurs møter budsjettert ,- ikke fått regning fra leadershipkurs. Saldo pr d.d. kr ,- Rapporten tas til orientering Sak 6 Status Distriktsmøte v / Per Ryeng: DM i Balsfjord, alt under kontroll. Gjester: Hilde Straumsheim, vil holde et foredrag om «Kvinner i Lions». Tas til orientering. Sak 7 Status V 1, orientering fra NSR v / V 1 May Lill Eliassen Gjennomgang av nytt distriktsråd. Deltatt på opplæring i forbindelse med Nordisk Samarbeidsråd (NSR) i Trollhetta. Tas til orientering. Sak 8 Sak 9 Premiering, fredsplakatkonkuranse v / NAC Vinner Idunn Alsos Sandbakk, Gyllenborg skole, Tromsø. Foreldre og vinner ble invitert til lunsj sammen med sekretær Jon Birkelund LC Tromsø. Totalt ble det levert tegninger fra 7 klasser. Overrekkelse av diplom og en premie på kr. 1000,- ble overlevert vinneren v / NAC Ingrid Granås og Roald Nilssen. Det er mitt valg (DMV) / Røde Fjær v / NAC Ingrid K Granås Torgeir Pettersen Det er forslag på 10 ulike prosjekter som ønskes tilgodesett av Røde Fjær aksjonen i Det er mitt valg eller utbygging av Valnesfjord Helsesportsenter Distriktsrådet har valgt 2 prosjekter som kan være aktuell å støtte: Det er mitt valg (DMV) og Valnesfjord Helsesportssenter. Saken tas opp på Distriktsmøte. 5

6 Sak 10 Oppløsning av Kongemedaljefondet v / Oppløses på GRM : LC Sandnessjøen som er satt til og administrere fondet på vegne av D 104 A og 104 B, som mener de har myndighet til å avgjøre hvordan midlene skal forvaltes i forbindelse med oppløsningen. Dette sjekkes juridisk i lovkomiteen for Lions Norge. Det er enighet mellom 104 A og 104 B om å dele midlene likt på distriktene. Midlene vil benyttes til 2 soneprosjekt i 104 A. - Til melkvern Ghambia - Suppekjøkken Murmansk Se forslag til GRM. D-rådet støtter forslaget. Sak 11 Kvinner i Lions v / Evy Einarsen Egen gruppe opprettet i D 104 A Medlemmer i gruppen er: Leder: Evy Einarsen Medlem: Tove Bygdevoll Medlem: Solbjørg Joramo Gruppen hadde sitt første møte i Tromsø Se vedlagte referat fra møtet. Sak 12 Helsesportsuka i Porsanger v / Evy Einarsen Se rapport. Sak 13 L 2014 v / distriktskomite 2014 Roald Nilssen går gjennom det nye forslaget som blir forelagt Riksmøtet etter at 2014 komiteen har lagt frem sin innstilling. Heftig diskusjon som krever klargjøring fra GRM Vi må sette opp ett alternativt budsjett ved evt. vedtak i RM. Sak 14 Sak 15 Årets ildsjel v / Offentliggjøres på Distriktsmøtet 20. april. Riksmøtesaker v / - Valg Følgende forslag til Internasjonal direktør (ID) foreligger: Svein Berntzen 6

7 Hroar Thorsen Helge Toftner Reidar Elnan Saken avventes til valgkomiteen kommer med sin innstilling. Sak 16 Forslag V 2: Følgende forslag til distriktets Visedistriktsguvernør 2 (V 2) foreligger: LC Porsanger: Evy Einarsen LC Hammerfest: Rosel Olsen LC Tana / Nesseby: Magne Nilsen Sak 16 Eventuelt: - LC Narvik v/ President Oddmar Jenssen: Forslag til endring av distriktets Lov og Arbeidsordning. LC Narvik har sett på bakgrunnen for at vi anbefalte ny distriktsinndeling. Et viktig moment var tilgangen på tillitsvalgte og i særlig grad V1, 2 og. Vårt forslag er at rotasjonsordningen mellom fylkene slettes og at den til en hver tid beste kandidat kan stille til valg uavhengig av geografi. Vi ønsker å beholde dagens ordning med valg av V1 og V2 hvert år og stadfesting av. - Kontingent: endring? Tas opp på neste Distriktsrådsmøte. Lions Mål v / Halvdan Rokstad. Møtet hevet kl Tromsø 2. februar 2013 May Lill Eliassen V 1 Fung. distriktssekretær 7

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015

Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 Saksdokumenter til Distriktsmøtet I Orkdal 25. april 2015 D str ktsmøte r D tr D str ver ør A f. O se rr gør C Or g C Or Innholdsfortegnelse 5. Distriktssaker 5.1 Regnskap for arbeidsåret2013 2014 5.2

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer