DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp"

Transkript

1 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte på Malangen Brygger i Balsfjord! Etter et hektisk Lionsår samles vi på Malangen Brygger for å oppsummere året som er gått. Vi har ikke nådd alle mål vi satte oss i dette Lionsåret, men det vil vi evaluere på Distriktsmøtet. Vi skal og på dette møtet diskutere Lions fremtid, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi skal også møtes for å hygge oss og skape et sterkere samhold oss Lionsmedlemmer imellom, for husk: Vår innsats er Lions framtid. Jeg vil takke LC Balsfjord for det arbeidet de har lagt ned for å legge til rette for Distriktsmøtet 2013, det har vært brukt mange kveldstimer på planleggingen. En stor takk til dere. Med lionshilsen Roald Nilssen Distriktsguvernør

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Pkt. Vedlegg nr. Side 1 Innholdsfortegnelse Side Dagsorden / Saksliste for Distriktsmøtet Side Oversikt over distriktsrådet Side 7 4 Forretningsorden for Distriktsmøtet Side 8 5 Møteprogram Side 9 6 3,1 Rapport fra IPDG Per Ryeng Vedlegg 1 Side ,2 Rapport fra DG Roald Nilssen Vedlegg 2 Side ,3 Rapport fra fagsjefene: / GLT Vedlegg 3 Side / GMT Vedlegg 4 Side 16 / ITC Vedlegg 5 Side / PRC Vedlegg 6 Side 19 / YEC Vedlegg 7 Side 20 / NAC Vedlegg 8 Side 21 / IRC Vedlegg 9 Side ,4 Sonerapporter: / Sone 1 Vedlegg 10 Side / Sone 2 Vedlegg 11 Side / Sone 3 Vedlegg 12 Side / Sone 4 Vedlegg 13 Side / Sone 5 Vedlegg 14 Side / Sone 6 Vedlegg 15 Side ,0 Riksmøtesaker Vedlegg 16 Side 36 9,1 Valg Side 1

3 12 10,0 Innkomne saker: 10,1 - Distriktsmøte 2014 Søknad fra LC Porsanger Vedlegg 17 Side 37 10,2 - Endringsforslag av distriktets Lov og arbeidsordning, LC Narvik Vedlegg 18 Side ,0 Oppløsning av «Medaljefondet» Vedlegg 19 Side ,1 Regnskap m / revisjonsrapport Vedlegg 20 Side ,2 Foreløpig regnskapsoversikt Vedlegg 21 Side ,0 Budsjett Vedlegg 22 Side ,0 Handlingsplan Vedlegg 23 Side ,3 Valg av VDG 2 for lionsåret Vedlegg 24 Side 52 Side 2

4 DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Malangen Brygger april 2013 DAGSORDEN OG SAKSLISTE FOR DISTRIKTSMØTET 2013 FREDAG DEN 19. APRIL 2013 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl Distriktsrådsmøte Offisiell åpning av distriktsmøtet 2013 «Bli kjent treff» LØRDAG DEN 20. APRIL 2013 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl Sak 1,0 Konstituering av distriktsmøtet ,1 DG Roald Nilssen ønsker velkommen til møteforhandlingen - 1,2 Valg av 2 møteledere. - 1,3 Valg av møtesekretær / referenter. - 1,4 Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen. - 1,5 Valg av tellekorps. - 1,6 Valg av redaksjonskomite 3 medlemmer. - 1,7 Valg av reisefordelingskomite. - 1,8 Opprop og godkjenning av delegater. Sak 2,0 Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Side 3

5 Sak 3,0 Rapporter - 3,1 Rapport fra IPDG for lionsåret (Vedlegg 1) - 3,2 Rapport fra DG foreløpig for året (Vedlegg 2) - 3,3 Rapport fra fagsjefene (Vedlegg 3-9) - 3,4 Rapport fra sonelederne (Vedlegg 10-15) Sak 4,0 Orienteringer / rapporter - 4,1 Orientering fra Helsesportsuka i Tana/Nesseby v / Magne Nilsen - 4,2 Orientering fra Helsesportsuka i Porsanger v / Evy Einarsen - 4,3 Orientering fra driften av «Viken Senter» v / Willy Bygdevoll Pause: ca Sak 5,0 Det er mitt valg - NAC Ingrid K Granås / Hilde Straumsheim har ordet.(ca. 30min) Sak 6,0 Lions Røde Fjær (LRF) NAC Ingrid K Granås / Hilde Straumsheim har ordet.(ca. 20 min) Pause: ca Sak 7,0 Forrige års guvernørrådsleder Hilde Straumsheim har ordet - Foredrag / debatt om «Kvinner i Lions»(ca. 45 min) Lunch: Sak 8,0 Sak 9,0 Lions 2014 v / Knut Eirik Wollan / Roald Nilssen Riksmøtesaker - Valg (Vedlegg16) Side 4

6 Pause: ca Sak 10,0 Innkomne saker - 10,1 Valg av arrangørklubb for DM (Vedlegg 17) Søknad fra: LC Porsanger. - 10,2 LC Narvik v/ President Oddmar Jenssen: (Vedlegg 18) Forslag til endring av distriktets Lov og Arbeidsordning. LC Narvik har sett på bakgrunnen for at vi anbefalte ny distriktsinndeling. Et viktig moment var tilgangen på tillitsvalgte og i særlig grad VDG1, 2 og DG. Vårt forslag er at rotasjonsordningen mellom fylkene slettes og at den til en hver tid beste kandidat kan stille til valg uavhengig av geografi. Vi ønsker å beholde dagens ordning med valg av VDG1 og VDG2 hvert år og stadfesting av DG. Sak 11,0 Oppløsning av Kongemedaljefondet (Vedlegg19) Sak 12,0 Presentasjon av «årets ildsjel» v / Roald Nilssen Sak 13,0 Fastsettelse av kontingent Sak 14,0 Regnskap - 13,1 Sluttregnskap for lionsåret m / revisjonsrapport (Vedlegg 20) - 13,2 Foreløpig regnskap v / Halvdan Rokstad (Vedlegg 21) Sak 15,0 Distriktsbudsjett v / Georg Joramo (Vedlegg22) Pause: ca Sak 16,0 Handlingsplan Sak 17,0 Valg v / May Lill Eliassen (Vedlegg23) (Vedlegg24) - 16,1 Valg av DG for lionsåret ,2 Valg av VDG1 for lionsåret ,3 Valg av VDG2 for lionsåret Side 5

7 Sak 18,0 Distriktsguvernør elect har ordet Sak 19,0 Informasjon om distriktsmøtet i Lofoten 2014 Sak 20,0 LAN v / Rosel Olsen (Vedlegg25) Sak 21,0 Utdeling av utmerkelser v / Roald Nilssen Sak 22,0 Avslutning v / Roald Nilssen Side 6

8 Rådsmedlemmer i distrikt 104A » DG Roald Nilssen LC Nordkapp 2» IPDG Per Ryeng LC Balsfjord 3» VDG1 May Lill Eliassen LC Lofoten / Lofotr 4» VDG2 Halvdan Rokstad LC Sørreisa 5» DK Halvdan Rokstad LC Sørreisa 6» DS Sigfred Larssen LC Kjøllefjord 7» GLT Torgeir Pettersen LC Lødingen 8» GMT Per Ryeng LC Balsfjord 9» ITC Knut Eirik Wollan LC Narvik 10» PRC / Sonel. sone 2 Evy Einarsen LC Porsanger 11» YCE Tove Bygdevoll LC Bardu 12» IRC Rosel Olsen LC Hammerfest 13» NAC Ingrid K Granås LC LC Lødingen 14» Soneleder sone 1 Magne Nilsen LC Tana / Nesseby 16» Soneleder sone 3 Ole Elverum LC Målselv 17» Soneleder sone 4 Emma Kristensen LC Kjøpsvik 18» Soneleder sone 5 Odd H Johansen LC Hadsel 19» Soneleder sone 6 Alf Ivar Samuelsen LC Flakstad / Moskenes Side 7

9 FORRETNINGSORDEN 1: Distriktsmøte skal benytte vanlige norske parlamentariske møteregler. I den utstrekning nærværende forretningsorden ikke dekker alle tilfeller som måtte forekomme, vedtar møtet selv ytterligere møteregler i tråd med vanlig forenings- og organisasjonspraksis. 2: Møtet ledes av dirigent med assistanse av visedirigent (bisitter). 3: Det velges to sekretærer til å føre protokollen. 4: Alle delegatene og øvrige stemmeberettige skal være utstyr med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettige skal være fastlagt før votering finner sted. 5: Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte Spørsmål. Ansees det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt settes strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedraget, begrenses taletiden som regel til 5 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensning av taletiden. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerliste, men bare I (en) gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til1(ett) minutt. 6: Forslag levers skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysning om hvilken klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med dagsorden kan ikke behandles. 7: Bortsett fra lovsaker, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemning skriftlig. 8: I protokollen føres inn talere, forslag, avstemninger og vedtak. 9: Møteprotokollen skal underskrives av dirigent, møtereferenter og to valgte delegater på møtet. Side 8

10 Møteprogram / Tidsplan for distriktsmøtet i distrikt 104 A lørdag den 20. april 2013 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl.0900 o Kl Konstituering / møteforhandling KL KL KL KL Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause ca. 10 min. Møteforhandling forts. Pause ca. 5 min. Møteforhandling forts. Lunch Møteforhandling forts. Pause ca. 10 min. Møteforhandling forts. Pause ca. 10 min. Distriktsmøte 2012 avsluttes Side 9

11 Vedlegg 1 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Per Ryeng Lions Club Balsfjord 1. INNLEDNING. RAPPORT FRA DG Vårt Distrikt er landets nordligste av de totalt 10 vi har i Norge. I sør strekker det seg fra Moskenes i Lofoten, i nord til Båtsfjord i Finnmark dette er en strekning på godt over 1300 km. Med slike avstander sier det seg selv at det er store utfordringer, dersom DG skal kunne besøke alle klubber. Værforholdene og kommunikasjonene byr for øvrig også på utfordringer. Distriktet er kostbart å drive med de avstander som her er nevnt. Rådsmøter har blitt lagt til Tromsø, noe som har vist seg å være kostnadsbesparende. Distriktsstyret og Distriktsrådet har hatt følgende sammensetning i : Distriktsstyret besto i av: DG Per Ryeng LC Balsfjord VDG 1 Roald Nilsen LC Nordkapp VDG 2 Harald Nordmark LC Narvik IPDG Georg Joramo LC Andenes DS/DK Ove Johnsen LC Balsfjord Distriktsrådet: IRC Rosel Olsen LC Hammerfest ITC Knut Erik Vollan LC Narvik PRC Evy Einarsen LC Porsanger GLT Torgeir Pettersen LC Lødingen GMT Alf-Erling Isaksen LC Tana/Nesseby NAC Grethe Høy LC Narvik/Svarta Bjørn YEC Tove Bygdevoll LC Bardu Soneledere: Sone 1 Magne Nilsen LC Tana/Nesseby. Sone 2 Evy Einarsen LC Porsanger Sone 3 Ole Elverum LC Målselv Sone 4 Ingerid Korssjøen LC Lødingen Sone 5 Harald Normark LC Narvik Side 10

12 Sone 6 Alf Ivar Samuelsen LC Flakstad/Moskenes Rådet består av 17 personer totalt. Distriktsstyret har gjennomført 3 styremøter og flere telefonmøter i sitt arbeid med avklaringer og tilrettelegging av saker til distriktsrådet og den årlige drift av distriktet. Styremøtene har vært avholdt kvelden før rådsmøtene. Distriktsrådet har hatt 3 rådsmøter. To rådsmøter i Tromsø og ett i Andenes, det har også vært avholdt ekstraordinært rådsmøte i Tromsø i forbindelse med L2014. Det er behandlet de saker som til en hver tid har vært aktuelle for gjennomføringen av distriktets handlingsplan for året og med særlig fokus på medlemsverving og fornyelse. Medlemstallet som var på vei nedover, var i ferd med å flate ut mot slutten av året. Vi fikk nye medlemmer inn, men dessverre falt det også noen i fra. Vi har lagt vekt på å arbeide for å oppnå et godt samspill mellom distrikt, sone og klubb for å sikre at hele organisasjonen drar mest mulig i samme retning og mot samme mål. Vi har særlig hatt fokus på soneleders sentrale rolle, fordi han / hun skal være bindeleddet mellom distriktsrådet og klubbene. 2. MERKNADER: Det er verdt å nevne at i vår organisasjon bruker medlemmer og tillitsvalgte sin fritid til å gjøre et arbeid for andre. Derfor er det viktig at de som påtar seg verv etc. er seg sitt ansvar bevisst. Vi må aldri glemme at Lions er der for å være Til tjeneste for mennesker som trenger vår hjelp. For å lykkes i dette må vi ha en organisasjon som er funksjonell og tilpasset dagens samfunn. Soneledere. På grunn av at vi fikk øket tilskudd fra Lions sentralt, har det vært mulig for sonelederne å besøke klubbene i sin sone i større grad enn før og dette har gitt positive ringvirkninger. Alle har holdt sine sonemøter og opplæringsmøter i henhold til planen for distriktet. Det har vært varierende frammøte, men bestandig noe nytt å hente med seg hjem. De som ikke møter går glipp av ny informasjon og den trenger vi alle. Rapporten fra soneleder / klubbene er ofte mangelfull eller har uteblitt. Årsrapport ingen unntak. Dette må klubbene ta på alvor. Dette innebærer også at soneleder heller ikke får skrevet en fullstendig rapport. Disse rapportene er viktige for DG og distriktsstyret. Sonelederne er det viktigste bindeledd mellom klubbene og rådet. Tilbakemeldingen fra klubbene til rådet er et viktig bidrag til justering av fremtidige planer. Klubbene jobber stort sett bra og har både inntektsbringende og gode sosiale aktiviteter. Klubbene bør være mer aktive med hensyn til å lage sin egen aktivitetsplan / handlingsplan med målsettinger for klubben. Jeg takker for den stå på -vilje som mange av klubbene har vist. Fagsjefer. Fagsjefene er distriktets støttespillere innenfor sine fagområder. Hvert fagområde setter opp sin handlingsplan som den enkelte skal forsøke å innfri i lionsåret og som blir evaluert ved årets slutt. Klubbene står fritt i å søke hjelp fra fagsjefene. Noen fagsjefer har blitt benyttet under sonemøtene rundt om i distriktet i forbindelse med opplæring av presidenter, kasserere, sekretærer, IT-arbeid m.m. men klubbene oppfordres til å benytte disse adskillig mer i sitt arbeid. Side 11

13 Alle fagsjefer har levert et meget godt arbeid i lionsåret ingen nevnt ingen glemt. Takker også mine fagsjefer for vel utført arbeid. 3. STATUSRAPPORT- DISTRIKT 104 A I forbindelse med utarbeidet Handlingsplan og oppfølgningen av denne, utarbeider DG en statusrapport for hvert kvartal. Denne statusrapporten legges fram for Arbeidsutvalget og Guvernørrådet i Lions. 4. SLUTTORD: Det er klubbene som utgjør Lions, og Lions kan ikke nå sine mål dersom klubbene ikke trekker i samme retning for å nå målene. Lions er en sammenslutning av mennesker og klubber som arbeider for samme sak, og som er avhengig av hverandre for å nå de målene vi har satt oss. Som Distriktsguvernør (DG) har jeg besøkt så mange klubber som det har vært mulig for meg. Dessverre har jeg ikke fått besøkt alle, men mine soneledere har møtt de klubbene som jeg ikke har nådd å besøke. Gjennom sonelederne har jeg så fått tilbakemelding om klubbens aktiviteter, klubbutvikling, medlemspleie og klubbens sosiale liv. I DG s arbeidsoppgaver inngår også utvalgsmøter og guvernørrådsmøter hvor alle styringssaker for Lions Norge drøftes og vedtas. Distriktet har fått gjennomslag for 3 av sine tillitsvalgte i sentrale verv: Torgeir Pettersen, LC Lødingen i utvalget Det er mitt valg Evy Einarsen, LC Porsanger i utvalget Lions 2014 Organisasjon Arild Dahle, LC Andøy i den sentrale valgkomiteen, Distriktet er fortsatt under grensen for medlemstall som gir oss full styringsrett (1250 medlemmer), og vi er nødt til å la Lions Internasjonal godkjenne valg av DG enda noen år. Fornyelsen av Lions, satsingen på PR og informasjon, samt styrket deltakelse på opplæring i alle ledd, er viktige elementer i utviklingen av denne flotte bevegelsen. Mitt ønske og håp er at når dere reiser heim fra Distriktsmøtet på Balsfjord i 2013, skal dere ha fått ny giv og motivasjon for videre arbeid. Dere må ta dette med til klubbene og slik kunne være pådrivere for utviklingen videre. Lions disponerer store ressurser, spesielt på det menneskelige plan. Men husk i Lions gjør ingen noe alene. Alle har et felles ansvar. Vi må arbeide sammen for å utløse de ressurser vi disponerer, det være seg enten på klubbnivå, sonenivå eller distriktsnivå. Dette er noe av bakgrunnen for mitt valg av motto: Lions for fremtiden Jeg takker alle medlemmene i distriktet for positiv deltagelse i Lions humanitære arbeid. Balsfjord april 2013 Per Ryeng IPDG Side 12

14 Vedlegg 2 Honningsvåg, den 26.mars 2013 Foreløpig rapport fra DG Snart er dette Lionsåret omme og Distriktsmøtet er om hjørnet, sitter nok igjen med en følelse av at en del ting er ugjort eller ikke fullført, men slik vil det vel alltid være. Som ei foreløpig oppsummering av begivenheter og aktiviteter i vårt distrikt dette Lionsåret vil jeg nevne følgende: - Alle sone og klubb - besøkene - Helsesportsuka Tana/Nesseby - Helsesportsuka Porsanger I min periode som Distriktsguvernør dette året har jeg fått anledning til å treffe representanter fra alle klubbene i vårt distrikt gjennom klubb og sonebesøk. Vi har dessverre en klubb som er satt i status quo i Oak Brook, LC Skjervøy. Her jobber vi med å få klubben innmeldt igjen. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at klubbene i vårt Distrikt gjør en fantastisk innsats for både for lokalsamfunnet, samt også på nasjonalt og internasjonalt plan. En stor takk til alle klubbene. Distriktet har dette året ikke hatt noen internasjonale distriktsprosjekter, men vi har hatt to internasjonale soneprosjekter, begge prosjektene er fullfinansiert. - Sone 2 har et prosjekt i Russland, «Suppekjøkken i Murmansk». - Sone 3 har et prosjekt i Gambia, «Innkjøp av melkvern». Jeg har og i mitt år fått gleden av å være tilstede på begge Helsesportsukene vi har i Finnmark, dette er to meget gode fyrtårn for både for LC Porsanger og LC Tana/Nesseby. Dette er en opplevelse en aldri glemmer. Aktiviteten viser at det arbeidet som gjøres i Distrikt 04 A blir lagt merke til. Jeg har stor har stor respekt for det arbeidet våre initiativrike medlemmer gjør for Lionsbevegelsen Som Distriktsguvernør er jeg både privilegert og stolt av å få lov til å være en del av denne organisasjonen. Med lionshilsen Roald Nilssen Distriktsguvernør Side 13

15 Vedlegg 3 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway GLT Torgeir Pettersen LC Lødingen Lødingen Til DG Roald Nilssen Kopi: Distriktsrådet./Distriktsmøte RAPPORT ANG. GLT ARBEIDET I 104 A. (April 2012 til feb..2013) 1. Viser til handlingsplan for GLT 104 A for Lionsåret 2012/13 Litt om noen navne endringer: LDC er nå endret til GLT (Global Leadership Team) ansvarsområde stort sett som før. 2. På flott DM på Andenes ble opplæring av nye soneledere m.fl. utført. (arbeidsperm og cd-plate med mye info.) Tilstede var også PID Per K Christensen Danmark. 3. I mai/juni 2012 gjennomførte jeg opplærings møter i 3 soner.), meget hyggelige møter, med godt oppmøte. Det er viktig at alle (president- kasserer-sekretær) blir varslet i god tid før møte. Takk til dere alle. I de andre sonene ble opplæringen foretatt av sonelederne og 26 august 2012 deltok jeg på fagsjefmøte i Oslo, her var alle fagsjefer tilstede og alle distriktsguvernører. Fagsjefene var delt i faggrupper ut fra sitt arbeidsfelt + en del felles samlinger. GLT gruppen gikk først gjennom de planer som var vedtatt året før, arbeidsgrupper ble nedsatt for innarbeiding av opplæringen i det nye data systemet for Lions Norge.. Følgende opplegg skule lages/prioriteres: Utarbeide felles materiell for: a. Klubbstyre b. Soneledelsen c. Opplæring av VDG 1 og 2. d) Generell Lionsinfo til medlemmer. Side 14

16 Det nye opplegget finner du nå på Lions nettsider under fane Medlemssenter så under fane OPPLÆRING Her går du inn uten passord- og finner alt av opplæring president kasserer sekretær soneleder m.m. Alt er ikke helt oppgradert, men vi bruker det som er. I løpet av høsten deltok både VDG 1 og VDG 2 på opplæringskurs oktober ble det første kurs i Lederopplæring gjennomført i 104 A.Dette i regi av Lions Leadership. 20 deltakere, soneledere og presidenter og visepresidenter- flertall av damer.. Jeg har ellers deltatt på noen sonemøter og snakket om 2014 opplegget. 6. Ellers er det jo mye spennende på gang, jeg tenker da særlig på prosjekt Lions I des kom plutselig et helt nytt forslag på bordet, dette ble avist av distriktsstyret og på et ekstra guvernørrådsmøte ble det også forkastet og et nytt forslag framsatt. Dette vil bli behandlet på Distriktsmøter og så på Riksmøtet Den største endring er at 104 A får grens ved Saltfjellet. Soner stort sett som før, men reduksjon av distrikt fra 10 til 5. Så ønsker jeg lykke til med neste LIONSår og takk for hyggelige møter. Hilsen T Hilsen Torgeir Pettersen/GLT 104 A. Side 15

17 Vedlegg 4 Til DG Roald Nilssen Kopi:Distriktsrådet./Distriktsmøte 2013 DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 Rapport ANG.GMT ARBEIDET I 104 A (Juni2012 til feb. 2013) Pr.dags, dato er det ikke startet noen nye klubber, en klubb ligger i status quo. Medlemstallet er dessverre gått tilbake fra 913 til 900. Dette er ikke noe som vi kan leve med. VI arbeider med å få etablere flere klubber og håper å få en eller to klubber i løpet av neste år. Det er fortsatt kommuner som ikke har Lionsklubber. Med Lions hilsen Per Ryeng GMT Side 16

18 Vedlegg 5 RAPPORT IT-FAGOMRÅDET pr. 24.januar Generelt Første halvår har vært preget av usikkerhet og lite informasjon. Av forskjellige grunner kunne jeg ikke delta på fagsjefseminaret i høst. ITC Bjørn Skovly har laget et godt referat og fulgt opp med informasjon når den var klar. Han har sendt informasjon direkte til klubbene slik at min oppgave i denne perioden har vært å være tilgjengelig for spørsmål fra klubbene. Det har vært en del henvendelser, i hovedsak hjelp til registrering i medlemsregisteret. Etter responsen siste månedene synes klubbene nå å beherske det nye registeret. Er forberedt på noen utfordringer når nye styrer skal meldes inn i mai. Etter at hjemmesiden ble klar 8. januar, har jeg trenet på å legge inn og redigere artikler på klubb og distriktsnivå. Den virker enkel, men krever litt øvelse i starten. Medlemsregister Etter litt frem og tilbake ble det nye medlemsregisteret klart i oktober Sammenlignet med tidligere register er det nye enklere, med mindre valg og tilpasset det internasjonale register. Det medfører at en fil kan, etter litt kontroll, overføres direkte til det internasjonale register. Det gamle register måtte manuelt justeres før det kunne overføres Oak Brook. Det medførte en rekke feilkilder. Konverteringen til nytt register avdekket en del feil som den enkelte klubb måtte kontrollere. Her var ikke alle klubbene like aktive og det har medført noen utfordringer for Lionskontoret i Oslo. En fyldig rutinebeskrivelse ligger på medlemssenteret under Opplæring. President, sekretær og kasserer har automatisk tilgang til endringer i registeret. Brukernavn er internasjonalt medlemsnummer og passord er mobilnummer. Fortsatt er det en del mangler i registeret. Det gjelder særlig historiske data. Det er et håp at alle medlemmer i løpet av året har vært inne på registeret og kontrollert egen informasjon og brukt registeret som matrikkel. Hjemmeside Den nye hjemmesiden fikk en litt treg start. Det var meningen at den skulle være på lufta i oktober 2012, men noen startvansker resulterte i at den først var tilgjengelig for klubbene 8. januar Når den endelig kom, viser det seg at den er mye enklere i bruk enn den gamle vi sleit med. Opplasting av fil til server og egne mapper er historie. Nå er det bare å markere hvor artikkelen skal ligge. Deretter velges ikon for ny artikkel, skrive inn stoff, laste opp fil, bilde eller bilder og lagre. Ønsker en at artikkelen skal vises for distrikt eller MD kan en hak e av for det. Som Distriktets Dweb-redaktør får jeg opp en liste over artikler klubbene ønsker lagt ut på distriktsnivå. Det blir min oppgave å vurdere om dette skal legges ut eller ikke. Tilsvarende oppgave har Lionskontorets web-ansvarlig hvis det er artikkel for helemd. Hver klubb må via medlemsregisteret autorisere en Cweb-redaktør. Under medlemssenter og opplæring ligger tre filer med beskrivelse av fremgangsmåten for å legge inn eller redigere en artikkel. Side 17

19 E-post Vi var lovet en ny e-postleverandør i løpet av høsten Det er utsatt inntil videre og vi må leve med den gamle fra Vitnett. Det medfører at vi fortsatt får mye spam og klubbens IT-ansvarlig har mye jobb med å slette spam. Ser at stadig flere sentrale aktører ikke benytter klubbens postkasse når informasjon sendes ut. Medlemsregisteret gir mulighet til å stile informasjonen direkte til president, sekretær eller andre mottakere. Dette er noe som også vår DG benytter i stor grad. Opplæring Under medlemssenteret fylles opplærings-boksen med god og nyttig informasjon. Her ligger mye stoff som både klubb, soneleder og fagsjefer kan benytte. Området sorterer under distriktets GLT, men som ITC kan jeg anbefale opplæringen for medlemsregister og hjemmeside. Den har ingen info om postkassen. Det vil komme når den nye postkassen er tilgjengelig. Opplæringsplaner i 104A Både medlemsregister og hjemmeside skulle være på lufta i oktober og opplæring i bruken skulle starte umiddelbart. Da dette ikke var klart før etter nyttår ble planene lagt om. Rutinebeskrivelsene som ligger på hjemmesiden er gode og jeg er i tvil om det er behov for et eget seminar. Det første klubben må gjøre er å utnevne en Cwebredaktør. Det er denne som eventuelt skal ha opplæring og ikke hele styret eller grupper i klubben. Når klubben har valgt redaktør må denne få tid til å sette seg inn i opplæringsmateriellet før behovet for opplæring avdekkes. Dette kan soneleder få avdekket på førstkommende sonemøte. Mitt ønske er at soneleder skal påta seg denne opplæringen. For at vedkommende skal få nødvendig trening og erfaring, anbefales det at soneleder blir klubbens Cweb-redaktør. Om soneleder trenger veiledning er noe som kan diskuteres på førstkommende distriktsrådsmøte. Jeg regner med at det blir satt av tid til en demonstrasjon av både medlemsregister og hjemmesiden på dette rådsmøtet. Narvik Side 18

20 Vedlegg 6 RAPPORT PRESSE OG INFORMASJON. 28.januar 2013 Innledning: Alle klubber har fått tilsendt handlingsplan for presse- og informasjon gjeldende for Lions året Hvorvidt klubbene jobber etter mål og tiltak er vanskelig å vurdere. Rapport: Det er noen klubber som tar kontakt, og noen klubber sender inn stoff, men de fleste ordner kontakt med aviser og øvrig media selv. Dette fungerer utmerket. Erfaringer: På grunn av omlegging til ny medlemsside har undertegnede ikke vært aktiv mot klubbene. Ny hjemmeside ble operativ i januar 2013, og en del stoff er lagt ut på våre hjemmesider etter dette. Veien videre: Det er nødvendig med opplæring og alle klubber bør utnevne en webansvarlig som legger inn stoff fra klubbenes aktiviteter/aksjoner. Da dette fagområdet skal inngå til ITC fra neste Lions år, og klubbene vil få et større ansvar for egen klubbside må opplæring komme første halvår Avslutning: Det skjer mye spennende rundt i våre klubber, og det viktig at dette blir synliggjort slik at flere kan bli kjent med Lions arbeid, og at klubbene kan inspirere og motivere hverandre. Tromsø, den 28.januar 2013 PRC Evy Einarsen Side 19

21 Vedlegg 7 Rapport Tove Bygdevoll YCEA. 31,01,2013 Ungdomsutveksling. Som før. Veldig vanskelig å få med klubbene på denne aktivitet. Hvorfor vet jeg ikke. Men i år hadde vi 7 plasser og 5 ungdommer reiser ut til sommeren. 2 klubber meldte frafall. I sone 5 jobbes det veldig bra med å få til leir i Håper dem får det til. Mvh. Tove Bygdevoll YCEA Side 20

22 Vedlegg 8 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway NAC Ingrid Korssjøen Granås LC Lødingen DG Roald Nilssen Kopi til Distriktsrådet og Distriktsmøtet 2013 Rapport fra NAC Distrikt 104 A 1. halvår Min HP for dette året omfatter oppfølging av - bestilling av tulipaner til aksjonsdagen 27. april motivere klubbene til å få i gang kurs i «Det er mitt valg» Tulipanaksjonen: Tidlig på høsten ble det sendt ut brev til alle klubbene (adressater: postmestere, sekretærer og presidenter) hvor det ble informert om målet for tulipanaksjonen sentralt (1 mill), og vårt mål i distriktet. Utsatt frist i forhold til tidligere gjorde at mange utsatte bestillingene til januar. Det ble nødvendig med noen purringer, men vi kom i havn til slutt. En del misforståelser om hvem som skulle sørge for bestillingene, sjøl om det var gjort kjent. Målet for tulipanbestilling var tulipaner. Vi nådde Dette er imidlertid en økning fra i fjor, så vi får si oss fornøyd, (det er lov til å navigere mot stjernene sjøl om vi ikke kommer oss dit). DMV: Det ble avholdt følgende kurs: Tromsø: I regi LC Tromsø Lenvik: I regi av kommunen avholdt kurs i DMV og «Vold og seksuelle overgrep». Kjøpsvik: I regi av LC Kjøpsvik avholdt kurs for førskolelærerne og barnehageassistentene i 4 barnehager. Klubbene må bli bedre til å rapportere til NAC om kursene. Pilotoppfølging: Det var mange (ca 40) som deltok på distriktets pilotkurs på Tjeldsundkroa for et par år siden. På oppfølgingskurset i januar i år var det dessverre ikke mange fra vårt distrikt. Pilotene er viktige i arbeidet med å spre DMV. Vi trenger kanskje ikke så mange, men de som sier ja, bør være motivert for oppgaven. Tegnekonkurransen: «Tenk deg fred». 7 deltakere 104 A. Vinner Idunn Alsos Bakk fra Tromsø. Det vil bli premieutdeling på distriktsmøtet 20. april. Ingrid K. Granås Side 21

23 Vedlegg 9 Til DG Roald Nilssen Kopi: Distriktsrådet./Distriktsmøte Jeg har dessverre ikke så mye å berette. Jeg minnes at da vi startet Lionsåret ba jeg om at alle soneledere måtte ære så snill og sende meg noen ord om eventuelle prosjekter i klubbene i sonen. Jeg har dessverre ikke mottatt noen slike. Det jeg imidlertid kan berette om er at Lions Barents Conference er i boks. Denne vil i år gå av stabelen i Karasjok. Jeg hadde en avtale med Lakselv Hotell på at konferansen skulle gå der. Etter utallige purringer har jeg dessverre ikke mottatt noe tilbud derfra og derfor måtte jeg bare iverksette noe for at Norge sulle kunne avvikle møtet. Datoen for konferansen er satt til til Jeg vil, så snart jeg har fått det eksakte prisoverslaget fra Rica Hotell Karasjok sende dette ut til all soneledere som jeg vil be om sender det videre til klubbene. Det vil bli Get together party på hotellet mens middagen lørdag kved vil bli servert i Storgammen. Mvh Rosel Olsen Side 22

24 Vedlegg 10 Medlemsoversikt Klubb Halvårsrapport fra soneleder i sone 1 i 104 A Medlemmer (menn/damer) Tilgang/avgang LC Vadsø LC 39 Avgang 1/Død 38 Tana/Nesseby Lc Kirkenes Sum pr Sum i sonen 84 Merknader: Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% Lc Vadsø ,- Godterposer til barna ved arrangementet på Torget 1. søndag i Advent AIM kr 500 Nasjonal ungdomsakt kr 500 Ungdomsleire kr 500 Ungdomskonto kr 500 Førerhundskole kr 500 Katastrofefondet kr 1000 LCIF kr 500 Lc Tana/Nesseby Lc Kirkenes Merknader: Side23

25 Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet Lc Vadsø Julegata et samarbeidsprosjekt Neksalget solgt Salg av sandsekker med Handelsstanden 550 fuglenek. i Vadsø, satt opp Kr Kr 800,- Kr Lc Andeløp Tana/Nesseby Lc Kirkenes Andeløpet aug ,- Merknader: Salg av sandsekker 28940, Sum inntekt Kr Mintsalg Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene (DV=dagsverk fra klubbene): Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Lc Vadsø Tenning av julegran Lc Tana/Nesseby Kinofremvisning 50/D Lc Kirkenes Innkjøp og servering til verdensdagen i psykisk helse. 5/D Andre kommentarer til klubbens virksomhet Julegave til eldre 2/D oppmøteprosent på ca 60% i høst. Mange av medlemmene er aktive pensjonister som reiser mye, jobbreiser og turnusarbeidere gjør også til at % ikke blir høyere. Alle møtene avsluttes med ett måltid. Julemøtet ble avholdt på Gapahuken, hvor vi etterpå hadde julebord med partnere. Vi har satt ned komite som skal jobbe mot Riksmøtet Jorun Markussen Sekretær Side24

26 Vedlegg 11 Side25

27 Side26

28 Vedlegg 12 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Soneleder :ole elverum/sone 3 Medlemsoversikt Klubb Halvårsrapport fra soneleder i sone 3 i 104 A Medlemmer (menn/damer) Tilgang/avgang Sum pr (6) Finnsnes Målselv (8) Sørreisa (3) Dyrøy (7) Bardu (4) Balsfjord (13) Tromsø (6) Skjervøy ikke (1)(rapport sum Sum i sonen Merknader: Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% Finnsnes 25000,- 6000,- 8000, ,- Målselv 22000,- 4000,- 5000, ,- Side27

29 Sørreisa 6000,- 500,- 6500,- Dyrøy 8000,- 8000, ,- Bardu 54000,- 4000,- 4000, ,- Balsfjord 6000,- 1000,- 4000, ,- Tromsø 33000, , , sum , , , ,- Merknader: Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Sum inntekt Finnsnes bilmesse eldretreff adventsarr 55000,- Målselv julenek småjobb Sørreisa vedsalg juletresalg eldrefest 10000,- Dyrøy eldretreff julelotteri mint 17000,- Bardu villmarksmessa julegate Balsfjord julegran loddsalg tulipan Tromsø strøsand ,- Merknader: Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene (DV=dagsverk fra klubbene): Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Side28

30 Finnsnes 10dv Målselv Besøk sykehjem Julearr.for rus og psykriat. Bardu transport solfest gapahuk Dyrøy julegranbelysning eldretreff Juletrefest for eldre Balsfjord julegrantenning Merknader: Side29

31 Vedlegg 13 Halvårsrapport fra soneleder i sone 4 i 104 A Medlemsoversikt Klubb Medlemmer (menn/damer) Tilgang/avgang LC Narvik LC Narvik Svarta Bjørn LC Narvik/Ankenes LC Ballangen LC Kjøpsvik LC Skånland LC Evenes Sum pr Sum i sonen Merknader: Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% LC Narvik LC SV. Bjørn LC Narvik/Ankenes LC Ballangen LC Kjøpsvik LC Skånland LC Evenes Merknader: Side 30

32 Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Sum inntekt LC Narvik LC SV Bjørn LC Narvik/Ankenes LC Ballangen LC Kjøpsvik 8000 LC Skånland LC Evenes Merknader: Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene (DV=dagsverk fra klubbene): Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Narvik Juletilstelning 28 delt LC Sv Bjørn LC Narvik/Ankenes LC Ballangen Utdeling av fruktkurver LC Kjøpsvik 18 DV 12 Div juleaktiviteter LC Skånland LC Evenes Merknader: Manglende rapportering fra flere klubber Side 31

33 Vedlegg 14 Medlemsoversikt Klubb Halvårsrapport fra soneleder i sone 5 i 104 A Medlemmer (menn/damer) Tilgang/avgang Sum pr LC Andenes 48 1 / 3 46 LC Nordlys ( 11 ) ( 1 / ) ( 12 ) LC Andøy 22 / 4 18 LC Hadsel 24 1 / 25 LC Harstad LC Harstad Sør LC Kvæfjord 13 1 / 14 LC Lødingen 26 1 / 1 26 LC Sortland LC Øksnes Sum i sonen Merknader: Nedgangen i medlemstallet er heldigvis ikke så dramatisk som tallene viser. Pr var medlemmene i LC Nordlys dessverre registrert dobbelt. I rapportperioden har vi en netto nedgang på 4 medlemmer. Dette er ikke noen ønsket situasjon og klubbene er oppfordret til å ta verving av nye medlemmer på alvor. Samtidig er klubbene oppfordret til å få damer inn som medlemmer. Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% LC Andenes LC Nordlys LC Andøy LC Hadsel LC Harstad LC Harstad Sør LC Kvæfjord LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Sum Merknader: Som tabellen over viser så har klubbene totalt bevilget kr i første halvdel av lionsåret. Når vi samtidig vet at mange klubber også har bevilgninger i løpet av vinteren og våren så vil dette tallet endres. Vi skal være stolte av den innsatsen vi gjør. Side 32

34 Etter som det er i nærmiljøet vi henter midlene er det naturlig at størstedelen av bevilgningen føres tilbake lokalt. LC Lødingen har rapportert gave til Lødingen Skolekorps på kr LC Sortland har investert i overkant av kr på Grillhytten til Lamarktunet Bofellesskap. Hytten ble satt opp av klubbens medlemmer. Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Andenes Lionsmessa Høstlotteri Julenek Tegnekonkuranse LC Nordlys Åpen kafe LC Andøy Kjøttlotteri Tegnekonkuranse LC Hadsel Høstlotteri Julenek Tippekonkuranse LC Harstad Sandsekker LC Harstad Juleaksjonen Boklopper Julenek Sør LC Kvæfjord Lotteri Julenek Div. arrangement LC Lødingen Sjømatf. Avslutn Julenek Utleie lokaler LC Sortland Lions mint Julenek LC Øksnes Kjøttlotteri Serv. Eldres dag Merknader: LC Andenes avsluttet Lionsmessa LC Lødingen avsluttet Sjømatfestivalen. LC Nordlys har åpen kafe to ganger i måneden for våre nye landsmenn/kvinner. LC Harstad har stor aktivitet med salg av ca sandsekker i året. Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet - Medlemmer LC Andenes Bacalao fest i desember LC Nordlys Arr. Eldredagen LC Andøy Eldrefest Besøk institusjon LC Hadsel Lionfest Besøk institusjoner Julebord - desember LC Harstad LC Harstad Sør 20 julestjerner Besøk institusjoner Julebord - desember LC Kvæfjord Solfest Eldrefest LC Lødingen Eldrefest LC Sortland Lørdagskafe Bygd grillhytte Lutefiskaften LC Øksnes Eldres dag Ladies night Merknader: Rapportene fra klubbene viser god aktivitet i det halvåret som er gått. Sosiale Aktiviteter er i hovedsak rettet mot eldre. Rapportene viser også at medlemspleien ivaretas ved hyggelige arrangement Side 33

35 Vedlegg 15 The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Soneleder: Alf Ivar Samuelsen Medlemsoversikt Klubb Halvårsrapport fra soneleder i sone 6 i 104 A Medlemmer (menn/damer) Tilgang/avgang Sum pr LC Svolvær/Vågar LC Svolvær LC Lofoten/Lofotr 24-1/+1 24 LC Lofoten 41-2/+2 41 LC Flakstad / Moskenes 22-2/+1 21 Sum i sonen Merknader: Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% LC Svolvær/Vågar LC Svolvær LC Lofoten/Lofotr LC Lofoten LC Flakstad / Moskenes Merknader Side 34

36 Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Svolvær/Vågar Eldrefest LC Svolvær Sandsekker Eldrefest LC Lofoten/Lofotr Varetelling LC Lofoten Tulipanaksjon Julenek Sandsekker LC Flakstad / Sandsekker Lotteri Neksalg Moskenes Sum inntekt Merknader: Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene (DV=dagsverk fra klubbene): Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Svolvær/Vågar Fadderbarn LC Svolvær LC Lofoten/Lofotr Solfest PU LC Lofoten Tulipanaksjon LC Flakstad / Moskenes Merknader: Side 35

37 Vedlegg 16 Riksmøte 2013 Valg på Riksmøte 2013: Guvernørrådsleder Assisterende Guvernørrådsleder Bjørn K Skovly LC Luster 1. Einar Borchsenius LC Stavanger 2. Tore Hovde LC Kolsås Leder for ungdomsleire og utveksling Riksmøte 2016 Valgkomite MD 104 Franzie Lerch LC Os Lionsklubber i Sarpsborg Jan Storo LC Oslo / Grefsen Kandidater til Internasjonal Direktør Reidar Elnan LC Notodden D 104 J Helge Toftner LC Vestly D 104 J Hroar Thorsen LC Heradsbygda, D 104 G Svein Berntsen LC Sandnes D 104 E Hilde Straumsheim LC Sykkylven / Sigtuna Alf Erling Isaksen LC Tana / Nesseby Side 36

38 Vedlegg 17 Hei. Vi i Lions Porsanger ønsker å arrangere Distriktsmøte i Dersom vi kan være aktuelle kan vi legge fram prosjekt på Distriktsmøte i Hvor vi tenker det kan arrangeres, tilbud på overnatting og hvilke aktiviteter vi kan tilby. Vennlig hilsen Marit Nilsen president Lakselv 7. februar 2013 Side 37

39 Vedlegg 18 Forslag til endring av distriktets Lov og Arbeidsordning. LC Narvik har sett på bakgrunnen for at vi anbefalte ny distriktsinndeling. Et viktig moment var tilgangen på tillitsvalgte og i særlig grad VDG1, 2 og DG. Vårt forslag er at rotasjonsordningen mellom fylkene slettes og at den til en hver tid beste kandidat kan stille til valg uavhengig av geografi. Vi ønsker å beholde dagens ordning med valg av VDG1 og VDG2 hvert år og stadfesting av DG. Med hilsen Oddmar Jenssen President i LC Narvik Side 38

40 Vedlegg 19 Guvernørrådsmøte Sak: Oppløsning av kongemedaljefondet Møtedato: Behandlet pr e-post utsendt 20. Saksnr: februar 2013 Saksbehandler: Christian H Johansen Sakstype B VEDLEGG: 2 VEDTAK: Guvernørrådets vedtak: Grunnfondet i Kongemedaljefondet tildeles følgende prosjekter: 1. Distriktsprosjekt104B, Queen of Peace Primary School, støttes med kr Soneprosjekt 104A, Melkkvern, Gambia, støttes med kr Soneprosjekt 104A, Suppekjøkken i Murmansk, støttes med kr SAMMENDRAG (saken gjelder): Distriktsmøtene i A og B har besluttet å oppløse Kongemedaljefondet. I statuttene er det bestemt at det er det opp til Guvernørrådet å ta den endelige beslutningen om disponeringen av Grunnfondet. Ved oppløsning av fondet gis LC Sandnessjøen rett til å anbefale overfor GR forslag til disponering av grunnfondet. Klubben har foreslått følgende: 1. Distriktsprosjekt104B, Queen of Peace Primary School, støttes med kr Bygging av «Lions» hus på Haiti, støttes med kr Graving av brønn i Uganda, støttes med kr Grunnfondet eller deler av det kan kun disponeres etter vedtak i Guvernørrådet. Guvernørene i A og B har fått saken forelagt og er enige om at grunnfondet disponeres likt mellom distriktene og foreslår følgende fordeling. 1. Distriktsprosjekt104B, Queen of Peace Primary School, støttes med kr Soneprosjekt 104A, Melkkvern, Gambia, støttes med kr Soneprosjekt 104A, Suppekjøkken i Murmansk, støttes med kr Side 39

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 14 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp RAPPORT FRA DG 212-213 1. INNLEDNING. Vårt Distrikt er landets nordligste av de totalt 1 vi har

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Orkanger, Bårdshaug Herregård M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 24.04.2015 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG1 Svein Fandal,

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008

Protokoll. Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Protokoll Distriktsmøte, LC Vegårshei, Distrikt 104F Arendal 18. 20. april 08 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET 2008 Åpning v/kjetil Saga v/hovedkomitéens, LC Vegårshei Velkommen til Arendal v/ Velkommen til

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL LIONS CLUBS INTERNATIONAL LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104 E (Revidert april 2010) Side 0 LOV OG ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKT 104E Vedtatt av Distriktsmøtet 1982 i Oslo Endret av Distriktsmøtet 1987

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A.

Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4. t 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. Distri kt 104 B Mo i Rana. Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Referat fra D ISTRI KTSM ØTE 201 4 Distri kt 104 B Mo i Rana Sted: Meyergården Hotell Tid: Lørdag 26.04.2A14 kl.10:30 Saksliste : t 2 3 Apning ved Distriktsguvernør Svein A. Fandal Lions Etiske Norm ved

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015

Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015. Dagsorden 29. mai 2015 Konstituerende Distriktsmøte 104D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Dagsorden 29. mai 2015 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 Innhold: 1.1 Åpning av Distriktsmøtet

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 4. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2013 / 2014 STED/VENUE: Meyergården hotell Mo i Rana M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Fredag 25.04.2014 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009

Protokoll Distriktsmøtet Notodden Lions distrikt 104/F Notodden 17-19. april - 2009 SAK 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET (DM-18.04.09) 1.1 Åpning Åpning av DM-09 ved presidenten i LC Notodden/Telerosa Ragnfrid Høgmo Bakken. Velkomsttale av Notoddens ordfører Lise Wiik. Innlegg av distriktsguvernør

Detaljer

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger

Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Referat fra konstituerende DISTRIKTSM@TE 2015 Distrikt 104 82 Orkanger Sted: Bardshaug Herregard Tid: Sondag 26.04.2015 ki.09:30 Saksliste: t Apning ved Distriktsguvernor DG Alf E. Olsen 2 Lions Etiske

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $! % & ( $ $ ) * +, -. + / !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbsekretær Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye sekretærer i stand til

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Rica Skifer Hotell Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 11. april 2015 Sted: Quality Hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkommen til Distriktsmøtet v/ president Lillian

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Det 39. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 20. april 2013 Haugesund

Det 39. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 20. april 2013 Haugesund Det 39. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 20. april 2013 Haugesund 1 1 Velkommen til Distriktsmøte i Haugesund 2013... 4 2 Hilsen fra ordføreren... 5 3 Hilsen fra arrangøren... 6 4 Program for Distriktsmøtet

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Fagsjefrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Fagsjefrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra NAC i

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012

Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Protokoll fra Distriktsmøtet D104F 21. april 2012 Distriktsmøte 104F Bø Hotell 21. april 2012 Arrangør LC Bø Protokoll fra Distriktsmøte i D104F, 21. april 2012 Side 1/18 President Olav Anders Hellekås

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015

Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand. Strand Hotel, Fevik. Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøte D104F 24. - 26. april 2015 Arrangør LC Lillesand Strand Hotel, Fevik Dagsorden 25. april 2015 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 25. april 2015 Side 1/34 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag.

DG Alf foretok en kort gjennomgang av punktene som ble behandlet i styremøtet forrige dag. 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014/2015 STED/VENUE: Hotel Bakeriet, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: 25. januar 2015 SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Øistein N. Juul Deltagere/Participants: IPDG Svein

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % &! ' $! (! ) ! & ) * + , -. ) Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer