The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway. Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet"

Transkript

1 The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Halvdan Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Distriktsguvernørens hilsen til Distriktsmøtet Hjertelig velkommen til Distriktsmøtet her i Lakselv. Etter et hektisk lionsår samles vi på Lakselv Hotell for å oppsummere året som er gått. Vi har ikke nådd alle mål vi satte oss, men det vil vi kunne evaluere på dette Distriktsmøtet. Vi bør likevel kunne strekke oss etter stjernene selv om vi ikke kommer dit. Vi skal videre på dette Distriktsmøtet drøfte hvordan vi best skal kunne møte de utfordringer som vi har i eget distrikt og på nasjonalt / internasjonalt nivå. Til dette trenger lions aktive medlemmer som Hjelper med stolthet og glede. Men vi skal også møtes for å hygge oss, skape sterkere bånd og samhold oss lions medlemmer imellom. Jeg vil nytte anledningen til å takke LC Porsanger for det arbeidet de har lagt ned for å legge til rette for Distriktsmøtet Klubbens medlemmer har brukt utrolig mye av sin fritid for å legge til rette for oss alle slik at Distriktsmøtet skal bli en god opplevelse. Det være seg både delegater, ledsagere og gjester. En stor takk til LC Porsanger! Med lionshilsen Halvdan Rokstad Distriktsguvernør

2 FORRETNINGSORDEN 1: Distriktsmøte skal benytte vanlige norske parlamentariske møteregler. I den utstrekning nærværende forretningsorden ikke dekker alle tilfeller som måtte forekomme, vedtar møtet selv ytterligere møteregler i tråd med vanlig forenings- og organisasjonspraksis. 2: Møtet ledes av dirigent med assistanse av visedirigent (bisitter). 3: Det velges to sekretærer til å føre protokollen. 4: Alle delegatene og øvrige stemmeberettigede skal være utstyrt med delegatnummer og stemmesedler, slik at voteringskontroll kan utøves. Tallet på stemmeberettigede skal være fastlagt før votering finner sted. 5: Innledere (saksordførere) har anledning til straks å besvare direkte Spørsmål. Ansees det ønskelig å innskrenke debatten, kan det fastsettes begrenset taletid, samt settes strek for inntegnede talere. Med unntak av innledningsforedraget, begrenses taletiden som regel til 5 minutter. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensning av taletiden. Til forretningsorden og replikk brytes rekkefølgen i den tegnede talerliste, men bare 1(en) gang for den enkelte taler i samme sak og begrenset til1(ett) minutt. 6: Forslag levers skriftlig til dirigenten, undertegnet av forslagsstiller og med opplysning om hvilken klubb vedkommende er medlem i. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra dirigenten ikke får støtte fra andre delegater, bortfaller. Forslag som ikke har forbindelse med dagsorden kan ikke behandles. 7: Bortsett fra lovsaker, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved personvalg og når et flertall av forsamlingen ønsker det, foregår avstemning skriftlig. 8: I protokollen føres inn talere, forslag, avstemninger og vedtak. 9: Møteprotokollen skal underskrives av dirigent, møtereferenter og to valgte medlemmer.

3 Sørreisa FORELØPIG RAPPORT FRA DG Når jeg nå begynner å nærme meg slutten av mitt år som DG i 104 A vil jeg først få si at dette har vært en utrolig reise for en enkel gutt fra Senja. Har fått lov til å representere Distrikt 104 A på Convention i Toronto Canada, og dette vil være et høydepunkt som vi vil huske resten av livet. Har også fått/skal være med på følgende: - Helsesportsuka Tana/ Nesseby - Vært på sonemøte i sone 2, sone 3 og sone 4 - Vært med i Guvernørrådets Arbeidsutvalg - LRF Om få dager skal jeg delta på Helsesportsuka i Porsanger - Representere Lions Norge på Riksmøtet til Lions Sverige (17 mai helgen) - Riksmøtet i Kirkenes (28-31 mai) Helsesportsukene i vårt Distrikt er noe jeg er veldig stolt av og har fått mange positive tilbakemeldinger både lokalt og fra nasjonalt plan om disse aktivitetene. Håper vi alle kan støtte opp om disse aktivitetene både med menneskelige og økonomiske ressurser. Har dessverre ikke fått besøkt så mange klubber som jeg har ønsket så langt dette året, men håper tiden strekker til slik at jeg får gjort noen flere besøk i løpet av våren. Har fått erfare at det å være yrkesaktiv i kombinasjon med tunge verv i Lions ikke alltid går hånd i hånd. I mitt første månedsbrev skrev jeg om at som medlem i AU/Guvernørrådet ville jeg kunne være med på å påvirke arbeidet i Lions. Dette har vært utfordrende med hensyn til tidsbruk og i tillegg har jeg vært med på vedtak og avgjørelser som har fått konsekvenser for andre mennesker i vår organisasjon. Dette kan være ubehagelig, men noen ganger er dette nødvendig. Vi kom i mål med Lions Røde Fjær aksjonen og har (så langt) samlet inn ca 23 millioner kroner som skal styrke Mitt Valg i årene fremover. Medlemsutviklingen i vårt Distrikt har ikke vært som ønsket så langt, men håper det kan utvikle seg positivt resten av Lionsåret. Nedlegging av LC Harstad har vært en lite hyggelig oppgave, men har stor respekt for arbeidet klubben har gjort i over 50-år. Håper at vårt arbeid med oppstart av Studentklubb i Tromsø og Filialklubb i Øksfjord kommer i mål snart slik at medlemstallet gjør et byks oppover. Til slutt vil jeg få si at jeg har vært så heldig, som har fått møte så mange flotte og dedikerte Lionsmedlemmer i vårt Distrikt. Fantastiske medlemmer som bruker mye av sin fritid på å hjelpe andre. Dere medlemmer gjør en forskjell i hverdagen for mange medmennesker! Med Lions hilsen Halvdan Rokstad Distriktsguvernør 104 A Halvdan Rokstad, DG 104 A. e - post: mob.tlf Hjemmeside : o

4 Rapport fra YCE Tove Bygdevoll LC Bardu Ungdomsutveksling I år bestilt ut. 4 ungdommer. 2 til Europa 2 til oversjøisk. Plasser reservert. Men før de starter prosessen med å skrive søknader sier 2 ungdommer i fra seg plassen. Hva kommer dette av? Er det noe i informasjonen de får fra klubbene de ikke forstår eller skjønner? Hva kan vi gjøre med det? Det virker på meg at informasjonen de får fra klubbene kanskje er for mangelfull. Dette må vi ta tak i skal vi fortsette med ungdomsutveksling. Hilsen Tove Bygdevoll tlf

5 Rapport fra ITC/PRC Som ITC/PRC har jeg deltatt på et sonemøte i Sone 1. Dette møtet ble arrangert i Kjøllefjord med LC Kjøllefjord som arrangør. Møtet ble avviklet som et kombinert sone/opplæringsmøte, 9 av 11 klubber møtte og dette er meget bra. Det ble gjennomført opplæring i bruk av medlemsregister og hvordan en legger inn artikler på hjemmesidene, samt bruk av e-posttjenesten Under denne opplæringen blir det mange spørsmål og prøving og feiling og det er dette en lærer av. Men som så ofte før blir det for lite tid til å få gjennomført opplæring på IT, når dette kombineres med sone og opplæringsmøter (president, sekretær, kasserer). Foreslår derfor at det arrangeres egne opplæringsmøter for klubbenes IT-kontakter, det er viktig at alle klubber har en IT-kontakt som behersker databruk da all informasjon og kommunikasjon foregår elektronisk. På PR-siden har det vært forholdsvis rolig, lite stoff fra klubbene til hjemmesiden, årsaken her er nok manglende opplæring i å legge ut artikler. Det viser seg at de klubbene som har deltatt i opplæringen har vært flink til å legge ut artikler. Har ellers bistått en del klubber pr. telefon med både medlemsregister og hjemmeside. Mitt mål for dette lionsåret er fortsatt at alle klubber i distriktet skal kunne benytte e-posttjenesten og medlemsregisteret. Honningsvåg 15. januar Roald Nilssen ITC/PRC.

6 Lødingen Til DG Halvdan Rokstad Kopi: Distriktsrådet. /Distriktsmøte RAPPORT ANG. GLT ARBEIDET I 104 A. (April 2014 til feb..2015) 1. Viser til handlingsplan for DG og GLT 104 A for Lionsåret 2014/15 Litt om noen navne: GLT (Global Leadership Team) ansvars for lederopplæring. GLT skal samarbeide med GMT (medlemsverving/pleie) og VDG 1 og VDG 2. Dette arbeidet er nå i gang. 2. På flott DM i Svolvær ble opplæring av nye soneledere m.fl. utført. (nytt opplæringsmateriell vist.) 3. I mai/juni 2014 gjennomførte jeg opplærings møter i 2 soner, meget hyggelige møter, På rådsmøte i Honningsvåg (19-21 sept) orienterte rådet om planer og nytt skoleringsopplegg. Det som nå er nytt er at det blir egne opplæringsmøter for påtroppende presidenter, dette over 2 dager. Når distriktsmøte avholdes, har vi gjennomført tre kurs. (Bardufoss- Svolvær og Lakselv) ca. 40 stk har da fått den nye presidentopplæringen. Når det gjelder opplæring avkasserer-sekretær blir det laget kurs som en kan ta over nett. Dette skal være klart i løpet av våren.takk til dere alle som har bruk en helg på dette og 31 august 2014 deltok jeg på Lions Fagdager i Oslo, her var alle GLTèr og GMTèr tilstede. GMT og GLT var delt i faggrupper ut fra sitt arbeidsfelt + en del felles samlinger. GLT gruppen gikk først gjennom de planer som var vedtatt året før og alt opplæringsmateriell som er lagt ut på våre opplæringssider.. Følgende opplegg var prioritert: Materiell for: a. Presidentopplæring (Lokalt Lions Ledadership institut) b. Soneledelsen (Regionalt «««) c. Opplæring av VDG 1 og 2. Utarbeide data kurs for sekretær og kasserer Noe av det nye finner du nå på Lions nettsider under fane Medlemssenter så under fane OPPLÆRING Her går du inn uten passord- og finner alt av opplæring president kasserer sekretær soneleder m.m.

7 Alt er ikke helt oppgradert, men vi bruker det som er. Oppfordrer alle klubber til å kjøre «Kjenn Lions» på sine klubbmøter. Har også deltatt på to sonemøter (sone 2 og 3) Der var hoved tema Røde Fjær 2015, men kom også inn på medlemsverving og opplæring. Kjempe oppmøte (På Finnsnes over 30 stk og Evenes Blindesenter ca 50 stk) Kjempe flott. Vi har også skolert 3 soneledere, slik at alle våre soneledere er nå kurset. 5.Kommentarer til GLT, handlingsplan CEP kurs, ingen har ønsket dette. Ellers er det jo mye spennende på gang, jeg tenker da særlig på vårt nye distrikt som fra blir å bestå av Finnmark Troms og Nordland fylke. Noen utfordringer får vi nok, men håper det skal gå bra. Så ønsker jeg lykke til med neste LIONSår og takk for hyggelige møter. Hilsen Torgeir Pettersen/GLT 104 A.

8 Til DG Halvdan Rokstad Kopi: Distriktsrådet. /Distriktsmøte RAPPORT FRA GMT ARBEIDET I 104 A. Tidsperiode DISTRIKTETS HANDLINGSPLAN FOR MEDLEMSVERVING Handlingsplan for MD 104A og GMT 104 A for Lionsåret 2014/15 gir føringer om arbeidet som GMT skal implementere i alle våre klubber. GMT medlemsverving og medlemspleie skal bestrebe seg på et nært samarbeid med GLT, og aktivt samarbeide og informere SL/ soneledere om status i klubbene. GMT har hatt jevnlig kontakt med DG/ distrikts guvernør, og gitt info om medlemssituasjonen i 104A. TILTAK / RESULTATER Medlemsoversikten viser status for alle klubber i 104A og er vedlegg nr.1 til rapporten fra GMT. Status pr var 834 / 897 i medlemsregister Oak Brok, og status pr er 860 /858 i medlemsregister Oak Brok. Antall nye medlemmer: 15 / 14 i Oak Brok. Antall kvinner var 277 kvinner og pr er antallet 274 kvinner. Alle klubber med under 20 medlemmer skal få besøk av DG eller GMT i løpet av 2014/2015. GMT har besøkt LC Honningsvåg og kjørt programmet «Bare Spør» og «KjennLions» Det er tatt kontakt med klubber i sone 1 om besøk. Kjøllefjord, Alta og Hammerfest vil få besøk. DG har/skal ha besøkt/besøke klubbene: Ballangen, Øksnes og Skånland GLT har kjørt «Bare Spør»-programmet i sone 2og 3. GMT og SL i sone 1 har vært i Øksfjord, og der skal det opprettes en filialklubb til Hammerfest. Det vil skje i løpet av februar Det skal være et møte i Tromsø den 29.januar 2015 ved UIT om dannelse av Studentklubb.

9 Dette møtet ble utsatt på grunn av strømstans i hele Tromsø by. Det jobber med å få til et nytt møte. Når det gjelder kvinner i Lions for 104A har tallet ikke økt. Det skal jobbes med en konferanse i Alta og Harstad. Lappeteppe-prosjektet i 104A er i gang i noen soner, og det er et håp om at det kan gjøre Lions mere synlig, og flere medlemmer Det har ikke vært aktuelt å opprette en en cyber klubb, men det er blitt oppfordret til å bruke Cyber Lions Norge sin klubb. «Venn av Lions «-informasjon er sendt ut til alle klubber, og det er å håpe at klubbene tar tak i dette, Det er inntekter til klubbkassa. GENERELLE KOMMENTARER GMT har vært på opplæringsmøte i Oslo 30. og 31. august 2014 hvor alle GLTèr og GMTèr var tilstede. I månedsbrevene har vår DG Halvdan Rokstad blant annet ønsket nye medlemmer velkommen til Lions. Han har også oppfordret alle klubber til å tenke «+2». Å få 2 nye medlemmer i alle klubber. Det er enda noen måneder, - det er bare å brette opp armene å invitere nye medlemmer. Det blir mange utfordringer for neste arbeidsår med endringer av distrikts grenser. Lakselv, den 16.mars 2015 GMT Evy Einarsen

10 Til DG Halvdan Rokstad Kopi: Distriktsrådet. /Distriktsmøte RAPPORT FRA IR/ INTERNASJONALT ARBEID 104 A. Tidsperiode DISTRIKTETS HANDLINGSPLAN FOR IR/ NASJONALT OG INTERNASJONALT Handlingsplan for MD 104A for Lionsåret 2014/15 gir føringer om prosjekter både nasjonalt og internasjonalt som alle klubber kan støtte ut fra gitte summer vedtatt på Riksmøte /Distriktsmøte eller ut fra klubbens økonomiske evne. MD 104A har hatt to egne prosjekter som det er sendt ut info om, og med anmodning om støtte. Det er «Suppekjøkken Murmansk» hvor også Vindvotten SFO i Porsanger deltar. Det er et samarbeidsprosjekt med Finnmark Røde Kors og Murmansk Røde Kors. Det andre er «Tre mann og ett bein». Det er et prosjekt i Kambodsja som hjelper bønder opp å gå etter mineskader. Det er Dr. Hans Husum som er en av initiativtakerne til prosjektet som er ledet fra UNN i Tromsø. Her kan også nevnes Helsesportsuka i Porsanger som er en distrikts aktivitet og Helsesportsuka i Tana/Nesseby som er en riksaktivitet som alle klubber bør støtte. TILTAK / RESULTATER Det er vanskelig å måle hvor mye som blir gitt i økonomisk støtte til de ulike prosjekter. Gjennom sonelederens rapporter fra klubbene synliggjøres innbetalinger, og alle klubber deltar, men med beløp ut fra klubbenes økonomiske evne. Til «Suppekjøkken i Murmansk» er det overført kr hvor av kr var innbetalt fra Vindvotten SFO. Av overførte tidligere midler har det blitt brukt kr til gjennomføring av et familieprogram /prosjekt i Verkhnetulomsk som heter «Frivillighetsklubb for familier».

11 Det skal hjelpe familier å utvikle gode ferdigheter for barn slik at de kan ha det godt i sin hverdag. Det er et samarbeidsprosjekt med Norges Røde Kors og Murmansk Røde Kors. Det vil bli arrangert tur til Murmansk i løpet av vår/høst 2015 i samarbeid med Finnmark Røde Kors og Murmansk Røde Kors. «Tre mann og ett ben» avsluttes etter 2 år. Det er kommet inn kr I tillegg til klubber i vårt distrikt har Lions Klubb Pello og Lions klubb Piiri fra Finland vært bidragsytere. Det er overført kr til Tromsø Mineskadesenter, UNN den 5.mars Det skal utarbeides en ny strategiplan med pilotprosjekter for det internasjonale arbeidet for MD Norge. Det skal opp på Riksmøte i GENERELLE KOMMENTARER IRC har vært på opplæringsmøte i Oslo 4.oktober Det har vært et spennende år, og det blir mange utfordringer for neste arbeidsår med endringer av distrikts grenser. Lakselv, den 16.mars 2015 IRC Evy Einarsen

12 Til Halvdan Rokstad med kopi til distriktsrådets medlemmer Rapport fra NAC mars 2015 Det er ikke så mye nytt å rapportere siden februar. MITT VALG LC Evenes vurderer kurs for barnehagene LC Lødingen planlegger kurs for barnehagene. Har også fått forespørsel om kurs om temaet Vold og seksuelle overgrep. Ellers er det ingen meldinger fra klubbene om nye kurs. TEGNEKONKURRANSEN Brev går til klubbene fra NAC i slutten av april om konkurransen. Det er ikke sagt noe om fellesbestilling i år, så det var nok ikke så vellykket. TULIPANAKSJONEN Vi når ikke målet vårt for Oversikten fra 12. mars viser at tulipaner er blitt bestilt mot i Det har muligens med Røde Fjær aksjonen å gjøre. Håper at aksjonsdagen 25. april blir vellykket. Jeg har foreslått for MD NAC å sette bestillingsfristen til 1. desember. Han synes det er en god ide. Ingrid Korssjøen Granås

13

14 Halvårsrapport fra soneleder i sone 1 i 104 A Medlemsoversikt: Klubb Medlemmer Tilgang/avgang Sum pr LC Hasvik 15 2/0 17 LC Kjøllefjord LC Alta LC Porsanger 47 5/1 51 LC Nordkapp LC Hammerfest 18 0/1 17 LC Kautokeino LC Havøysund 24 3/-3 24 Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum LC Hasvik LC Kjøllefjord??? LC Alta ? LC Porsanger Ingen rapport LC Nordkapp LC Hammerfest LC Havøysund Merknader: LC Kjøllefjord: Burg. Avd. Finnmark, Lions øyehelse prosjekt, Sovesal for jenter i Uganda,

15 Helsesportuka Porsanger, Ridderrennet på Beitostølen, Lions internasjonale foundation, Lions katastrofeberedskap, fadderbarn i Uganda, Aid in meeting ungdomsutveksling, Ungdomsleir i Norge. LC Hammerfest følger Riksmøtets anbefalinger til pengestøtte samt: TV aksjonen, Montebellosentret, Rusfritt arr, 17. mai, Barnas hundekjøringsdag. Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Hasvik Helsesentret Skole Eldre LC Kjøllefjord Skøytebane prosjekt Juletresalg/julelotteri Lørdagskafe/Tulipanaksjon LC Alta Ingen større arrangementer LC Porsanger Helsesportuken Porsanger Lotteri LC Nordkapp Julenisse Julekurver til institusjoner LC Hammerfest Barnas hundedag Handelsmesse/samtale med barn/voksne Eldrebesøk LC Kautokeino Rydding av kirkegård LC Havøysund Julebord pensjonister Julegaver til pensjonister (120 personer) Fiskekaker til eldre og enslige ( gratis til 150 personer) Antall arrangerte DMV - kurs Sted Skole Merknader: LC Hasvik LC Kjøllefjord LC Alta LC Porsanger LC Nordkapp LC Hammerfest LC Kautokeino LC Havøysund Havøysund skole Kokelv skole Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Hatt kurs Havøysund og Hatt kurs

16 Kvalsund barnehage Soneleder Kirsti O. Pedersen

17

18 Halvårsrapport fra soneleder i sone 4 i 104 A Medlemsoversikt Medlemmer Tilgang/avgang Sum pr Klubb (menn/damer) LC Andenes 44 0 / 2 42 LC Nordlys ( 12 ) ( 12 ) LC Andøy 19 +2/-1 20 LC Hadsel 26 2/1 27 LC Harstad Lagt ned? LC Harstad Sør 18 0/1 17 LC Kvæfjord LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Sum i sonen Merknader: Medlemstallet for LC Andenes inkluderer medlemmene i LC Nordlys. De 2 første kvinnelige medlemmer er tatt opp i LC Andøy. Pengestøtte til humanitært arbeid: Klubb Lokalt Nasjonalt Internasjonalt Sum 100% LC Andenes LC Nordlys LC Andøy LC Hadsel LC Harstad LC Harstad Sør LC Kvæfjord LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Sum Merknader: LC Andenes/Nordlys har medlemskap i SOS-barnebyer. LC Andøy har vært på Daletun og drevet med oppussing, nye gardiner med mer. I tillegg har de vært til de eldre på ABBS med blomster (julehygge). I år har LC Andøy bevilget midler til reise og opphold for utsending av utvekslingsstudent.

19 Inntektsbringende aktiviteter: Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet LC Andenes Lionsmessa Høstlotteri Julenek Grasrotandel LC Nordlys Åpen kafe LC Andøy Lionsmessa Kjøttlotteri LC Hadsel Høstlotteri Julenek Julemarked LC Harstad LC Harstad Sør Juleaksjonen Boklopp Mannekeng oppvisning LC Kvæfjord Lotteri Julenek LC Lødingen Sjømatf. Avslutn Julenek Tulipansalg LC Sortland Lions mint Julenek LC Øksnes Kjøttlotteri Salg av julenek Salg av sandsekker Merknader: Sosiale aktiviteter i lokalsamfunnene Klubb Aktivitet Aktivitet Aktivitet - Medlemmer LC Andenes Tenning julegran Besøkt institusjoner Bacalao fest i desember Eldrefest Dverberg Utdeling av gaver LC Nordlys Åpen kafé for Delt. ved eldredagen Leksehjelp for flyktninger flyktninger. LC Andøy Eldrefest Dverberg LC Hadsel Kaffekos på sykehjem, Ekrem LC Harstad LC Harstad Sør 20 julestjerner Besøk institusjoner Sosialt arr. i november LC Kvæfjord Søndagskafe LC Lødingen LC Sortland LC Øksnes Merknader: Stilt med sjåfører under TV-aksjon 2014 Gaver- Juleblomster Arrangert Lørdagskafe` på Lamarktunet Matesker til fattige i Øksnes, sammen med Kirken. Rapportene fra klubbene viser god aktivitet i det halvåret som er gått. Sosiale aktiviteter er i hovedsak rettet mot de eldre. Rapportene viser også at medlemspleien ivaretas ved hyggelige arrangement for medlemmer og partnere.

20 Større arrangement: LC Andenes: Har Lionsmessa siste helg i mai; Forberedelsene for messa starter opp i oktober mnd., her har vi fellesmøter med LC Andøy. Tenning av julegrana 1. søndag i advent. Eldrefesten på Dverberg er vi sammen med LC Andøy om, her er det i gjennomsnitt 100 deltagere hvert år, de stortrives, her er det dans, loddsalg og underholdning. LC Andenes/Nordlys: Driver kafé med aktivitetstilbud til bosatte flyktninger, har åpen kafé en gang i måneden for våre nye landsmenn/kvinner/barn. Leksehjelp for flyktningebarn i grunnskolen to ganger i uka. LC Andøy: Er medarrangør i Lionsmessa på Andenes og har regien på eldrefesten. Messen er godt innarbeidet og har vart i 38 år. Sammen med klubbene er også pensjonistforeningene i Andøy. LC Lødingen: Er med arrangør i Sjømatfestivalen som arrangeres hvert år i juni måned. LC Harstad Sør: Novembermøte var en kombinasjon med vanlig møte og servering av julemat. Ledsagere var også invitert. LC Sortland: Okt. Grillaften i grillhytta, Nov. Lutefiskaften og Desembermøte hos en av medlemmene. LC Øksnes: Deltok ved arrangementet "Jul i Øksnes" Slutning: Etter soneleders oppfatning har klubbene i sone 4 hatt stor aktivitet i siste halvår av Det er også gledelig ved klubb-besøkene å merke seg det gode sosiale miljøet i klubbene. Et godt klubbmiljø er det beste grunnlag for å lykkes. Jeg har ikke oppnådd kontakt med LC Harstad, kun hørt via jungeltelegraffen at der er det stopp. Rolf Helge Stave SL sone 4

21 Halvårsrapport fra soneleder i sone 5 i 104 A Medlemsoversikt Klubb LC Svolvær LCSvolvær/Vågar LC Lofoten LC Lofoten/Lofotr LC Flakstad/Moskenes Medlemmer ? Tilgang/avgang? Sum pr Pengestøtte til humanitært arbeid : Klubb Svolvær Svolvær/Vågar Lofoten Lofoten/Lofotr Flakstad/Moskenes Lokalt Nasjonalt * Internasjonalt * Sum 100% * Merknader:

22 Sosiale aktiviteter/inntektsgivende aktiviteter i lokalsamfunnene: Klubb Aktivitet Aktivitet Svolvær Sandsekksalg Eldretreff Loddsalg Svolvær/Vågar Loddsalg, Beplantning rundkjøring Eldretreff Litt inntekt fra Grasrotandelen Lofoten Julenek Hyttelotteri 2014 Sandsekker, Høsttreff Servering bridgeturnering Julenek Varetelling Lofoten/Lofotr Varetelling Solfest, baking Eldretreff, Lotteri Flakstad/Moskenes sandsekker For LC Flakstad/Moskenes er det ikke kommet inn tall for 2. halvår 2014, så de tallene som står her gjelder 1. halvår. Dan-Viggo Vårum Soneleder MD104A, sone 5

23

24

25 LIONS CLUB PORSANGER EVY EINARSEN SOM KANDIDAT TIL VDG Evy Einarsen og kommer fra Lions Club Porsanger. Født i Børselv i Finnmark, 63 år, enke, 3 barn og 4 barnebarn Jobber som førskolelærer og daglig leder i SFO i Lakselv. Pensjonert fra høsten Har jobbet i lederstillinger i barnehage- og skoleetaten til sammen i 20 år. Har vært Lions medlem fra 1988, og medlem i 3 klubber. Har vært Distriktsguvernør i , leder for Internasjonalt arbeid i MD Norge i 4 år. Har vært president i Lions Club Porsanger, sekretær og ukesjef for Helsesportsuka i mange år. Har vært PRC og IRC på Distriktsnivå og soneleder i flere perioder. Har i 2013 fått opplæring i Regionalt leadership som er kunnskap om Lions arbeid på alle nivå, og hvordan utøve et verv som leder i Lions. Har vært GMT , og IRC Er med i Kvinnegruppa i Distrikt 104A, og har vært med på opplæring i 104A i Evy sier ofte : «Lions som et samfunnsnyttig verktøy både lokalt, nasjonalt og internasjonal, og som kan bidra til å gjøre verden bedre for de som trenger ekstra støtte og bistand for å få et verdig liv. Lions må være en tidsriktig organisasjon som har plass til kvinner og menn i alle aldre. De unge må få møte medlemmer som ønsker å innlemme dem i vår organisasjon som likeverdige medlemmer. Lions er lagarbeid- klubbene må jobbe aktivt med å ta vare på hverandre og også «være gode venner for hverandre». Det styrker vårt arbeid - det bidrar til felleskap. Gjennom våre aktiviteter må vi jobbe med synliggjøring, og vi må vise oss i våre nærmiljø for det kan det på sikt gi oss flere nye medlemmer.» sitat slutt Evy Einarsen er et engasjert lions medlem, kreativ, løsningsorientert. Målrettet i sitt arbeid og har en evne til å gjøre ord til handling. Lions Club Porsanger mener Evy Einarsen vil være en verdig og positiv kandidat for 104A. Lakselv, den 11.mars 2015 Med vennlig hilsen Turid Thomasssen President i Lions Club Porsanger

26

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 14 A, Norway IPDG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp RAPPORT FRA DG 212-213 1. INNLEDNING. Vårt Distrikt er landets nordligste av de totalt 1 vi har

Detaljer

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A Møtested: Lakselv Hotell Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø

Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A. Quality Hotel Tromsø The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Roald Nilssen LC Nordkapp VÅR INNSATS LIONS FRAMTID Saksliste / referat Distriktsrådsmøte i distrikt 104 A Quality

Detaljer

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017

PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Evy Einarsen PROTOKOLL DISTRIKTSMØTE 2017 LØRDAG 22. APRIL 2017 Arrangement: Distriktsmøte i Distrikt 104 A1 Møtestart:

Detaljer

Harstad, april 2016

Harstad, april 2016 PROTOKOLL FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Harstad, 15. - 16. april 2016 FREDAG 15. april 2016 Sak 1.0 Åpning av distriktsmøtet 2016 1.1 Åpning ved hovedkomiteens leder Torgeir Pettersen, LC Lødingen

Detaljer

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes

The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway. Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsrådsmøtet ble holdt i Harstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013

PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 PROTOKOLL FRA DISTRIKTSMØTE I DISTRIKT 104 A Balsfjord den 20. april 2013 LØRDAG DEN 20.APRIL 2012 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Malangen Brygger o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1,0

Detaljer

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan

Handlingsplan for Lionsåret Distrikt 104 H VDG Ketil Stuan Føringer: Langtidsplan MD 104 2015-2020 Handlingsplan MD 104 2015-2016 Statusrapportering: 20. september 2016, 20. november 2016, 20. januar 2017 og 20. mars 2017 Utgave dato: 18.02.2016 Område Mål Aktivitet

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

DISTRIKTSMØTE 2017 PÅ ANDENES

DISTRIKTSMØTE 2017 PÅ ANDENES DISTRIKTSMØTE 2017 PÅ ANDENES Jeg vil ønske alle delegater, ledsagere, og gjester velkommen til Distriktsmøte 2017. Lions Club Andenes står som arrangør, og jeg vil rette en stor takk til klubben og alle

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Mo i Rana. 26. april 2014 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Mo i Rana 26. april 2014 Distriktsmøtet 26. april 2014 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Svein Fandal RAPPORT FRA SONE 1 Aktivitets-rapport for Lions Club Ørnes 2013/2014

Detaljer

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015

Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Protokoll konstituerende Distriktsmøte 104 D 29. mai 2015 Thon Hotell Kirkenes (Riksmøtesalen) Kl. 18.15 Distriktsmøtepapirer DM 104D, 29. mai 2015 Side 1/9 1.1 Åpning av Distriktsmøtet for nytt distrikt

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

DistriktsavisA. Nye Lionsvenner: DG EVY s Månedsbrev. Innhold: VDG 1 Kjell Solstad. Soneleder Rosel Olsen. NAC Ingrid

DistriktsavisA. Nye Lionsvenner: DG EVY s Månedsbrev. Innhold: VDG 1 Kjell Solstad. Soneleder Rosel Olsen. NAC Ingrid DistriktsavisA 104 Distriktsmagasin for Lions 104A Januar/Februar 2016 Nye Lionsvenner: LC Balsfjord Oddvar Kåre Skogli LC Dyrøy Ragni Espejord og Vigdis Einarsen LC Lødingen Marie Olsen og Trygve Pedersen

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Arbeidsordning for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

DISTRIKTSMØTE 2017 PÅ ANDENES

DISTRIKTSMØTE 2017 PÅ ANDENES DISTRIKTSMØTE 2017 PÅ ANDENES Jeg vil ønske alle delegater, ledsagere, og gjester velkommen til Distriktsmøte 2017. Lions Club Andenes står som arrangør, og jeg vil rette en stor takk til klubben og alle

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$! % ! ( ) % % % * % +, - !  ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Lions Club Porsanger

Lions Club Porsanger RAPPORT FRA DEN 40. HELSESPORTSUKA I PORSANGER 1. 7. april 2016 Lions Club Porsanger Olderfjord GRUPPE 1 SKIGRUPPE Gruppeleder Evy Einarsen ÅRETS HELSESPORTSUKE Om HSU Porsanger: Helsesportsuka i Porsanger

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra )

Arbeidsordning. for distrikt 104 C3. (Gjeldene fra ) Arbeidsordning for distrikt 104 C3 (Gjeldene fra 1.7.2015) Vedtatt med endring i Rådsmøte 19.9.2015 Vedtatt endring på distriktsmøtet i Lunner 21. 23. april 2017 Side 1 av 7 INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 20. april 2013 Sted: Sjøskogen skole, Vinterbromyra 4, 1407 Vinterbro Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Velkomsttale fra presidenten i LC Ås/Nordby,

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET

REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktssekretær Arild Jens Dahle LC Andøy REFERAT FRA DISTRIKTSRÅDSMØTET Distriktsrådsmøtet ble holdt i Tromsø lørdag 30. januar 2016.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Sonelederopplæring MD104 Utarbeidet av MD GLT 04-06-2012 2 Soneleders rolle Utdrag fra Den Internasjonale Arbeidsordningen Artikkel X, seksjon 2 e) Sonelederen er underlagt

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

# $! % & ( $ $ ) * +, -. + / !  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008

Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Sakspapirer Tekna Kristiansund avdelings årsmøte torsdag 29. mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 8 INNHOLD 1. Styrets forslag til dagsorden 2. Styrets forslag til forretningsorden

Detaljer

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104

B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Arbeidsordning for Lions distrikt MD-104 A1 (Gjeldene fra 1.7.2015) Siste endring er gjort av Distriktsmøtet 2016 1 INNHOLD B. ARBEIDSORDNING FOR DISTRIKTENE I MD-104 Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7

7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 Stor-Elvdal 7. oktober 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 8 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT Telefon privat SEKRETÆR Telefon privat STYREMEDLEM PAST PRESIDENT OLAV SVERRE 62 46 40 57 91195530

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for

Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for Lions Clubs Internasjonal MD 104 LTP Lang tids plan for 2017-2022 Generelle forutsetninger: Lions etiske norm Lions mål Multippeldistriktets policydokument. Langtidsplan for MD104, 2016 2021. Planene viser

Detaljer

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015).

Vedlegg 4 til sak 6.3. FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). Vedlegg 4 til sak 6.3 FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2.

Detaljer

! " # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % &!!!! ' ( ) * + Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ).

FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra ). FORSLAG TIL LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 (Gjeldende fra 1.7.2015). INNHOLDSFORTEGNELSE LOV FOR DISTRIKTENE I MD 104 3 Kap I NAVN - HENVISNINGER 3 1. Distriktenes betegnelser 3 2. Lov gitt i henhold til

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Klækken Hotell, Hønefoss

Klækken Hotell, Hønefoss Protokoll Distriktsmøte distrikt 104 D4 29. april 2017 Arrangør LC Heradsbygda Klækken Hotell, Hønefoss 1. Åpning og konstituering 1.1. Åpning av Distriktsmøtet 2017 Distriktsguvernør Jonny Steindal åpner

Detaljer

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i...

Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Forslag til Lov og Arbeidsordning for Distrikt 104 D (Gjeldende fra 1.7.2015) 1. utgave vedtatt på DM i... Revidert 20.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. I - NAVN - HENVISNINGER 1. Distriktets betegnelser

Detaljer

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad

Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Protokoll frå Distriktsmøte D104F 26. april 2014 Arrangør LC Sauherad Norsjø Hotell, Akkerhaugen Protokoll fra DM D104F, 26. april 2014 Side 1/19 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet: 18 Avvikling

Detaljer

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra

Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra Lov for Distrikt 104 D4 Gjeldende fra 1.7.2016 1. utgave vedtatt på konstituerende Distriktsmøtet i Kirkenes 29. mai 2015 2. utgave vedtatt på Distriktsmøtet i Tjøme 23. april 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2013 Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19. - 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Til tjeneste det gleder Side 1 av 116 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal. Fagsjef- og sonelederrapporter Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Fagsjef- og sonelederrapporter LIONS CLUBS (Lions Clubs International) MD-104-Norway YCE 104

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014

Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Referat fra distriktsrådsmøte i Distrikt 104 J, 29. november 2014 Sted: Tingvold, Elvestadveien 1958, Hobøl Til stede: Lill A. Alver DG LC Nedre Romerike Christer Hedenskog DK LC Skiptvet Jorun S. Waaden

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016

LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 LOV FOR DISTRIKT MD 104 E6 Sist revidert DM 2016 Distriktsmøtet kan modifisere / tilpasse Loven etter lokale forhold så lenge dette ikke er i strid med internasjonalt lovverk. Loven skal oppdateres ved

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

! # $ % &! ' $! (! ) ! & ) * + , -. ) Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07

Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 Protokoll Distriktsmøte, LC Tjølling, Distrikt 104F Stavern 20. 22. april 07 1. ÅPNING AV DISTRIKTSMØTET, DM 07 Åpning v/hovedkomitéens leder, PDG Ulf Walle, LC Tjølling Velkommen v/president Terje Røberg,

Detaljer

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman

Distrikt 104E6 Distriktguvernør: Kari Sandøy-Jarman Handlingsplan 2016/2017 for distrikt 104E6 Denne Handlingsplanen bygger på styrende dokumentasjon i Lions MD 104 E6 Lions Etiske Norm Lions Mål Strategiplan for Lions Norge 2016-2020 MD (multippeldistriktets)

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013

Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Sak 4.1 Distriktguvernørens sluttrapport for 2012-13 med bakgrunn i Handlingsplanen og midlertidig rapport til DM 2013 Klubber Målet med å opprettholde distriktets 40 klubber er innfridd. Det har vært

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen

Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Distriktsmøte i Distrikt 104J Lørdag 5. april 2014 Sted: Støtvig Hotel, Larkollvn. 801, 1560 Larkollen Av Distriktssekretær Jorun S. Waaden ÅPNINGSSEREMONI - Åpning med Kor uten grenser - Velkommen til

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions?

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker Lions Norge Hva er Lions? 11.01.2011 The Interna*onal Associa*on of Lions Clubs ble s*6et i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015

Klubbopplæring. Sekretærhåndbok Dato: 25.11.2015 Innhold 1. Aktivitetstabell... 2 2. Program for kommende Lionsår... 3 2.1. Trykking... 3 2.2. Innhold... 4 3. Møtelokale. Fredheimsloftet... 4 3.1. Bestilling for Lionsåret... 4 3.2. Avbestilling... 4

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 3. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: M.NR./M.NO: Hotel Clarion-Bakeriet, Trondheim DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 25.01.14 Øistein N. Juul Deltagere/Participants: DG Svein Fandal, IPDG

Detaljer

Medlemsmøte / Sommeravslutning

Medlemsmøte / Sommeravslutning 23. årgang Juni 2012 Medlemsmøte / Sommeravslutning Fredag 15 juni kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær Klubbavis for

Detaljer