Gode venner som hjelper andre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gode venner som hjelper andre"

Transkript

1 Gode venner som hjelper andre

2 Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2

3 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å lære og forstå sin rolle, sitt ansvar og sine oppgaver. Materialet er basert på opplegg fra Lions Club International (LCI) og fra erfaringer gjort i MD 104 Norge. 3

4 Mål Etter å ha fullført dette selvstudiet skal kassereren: Kjenne ansvar og oppgaver til klubbkasserer Vite hvilke ressurser som er tilgjengelige for å kunne utføre oppgavene som klubbkasserer Kjenne til hva som forventes av deg som en del av klubbens ledelse Kjenne til hva som skal rapporteres og frister for dette 4

5 Fordypning LCI har laget materiale som gjør det mulig å fordype seg i relevante tema. Den siste linken er spesielt viktig for klubbkasserer: Lederskap Medlemsinformasjon Finansiell informasjon 5

6 Erkjennelse Det er opp til deg å gjøre din periode som kasserer til noe positivt for deg selv og for klubben din: Lionsarbeide skal være meningsfylt fritid Lionsarbeide skal være lystbetont Du har sagt ja til et lederverv i Lions og har ved det påtatt deg et ansvar 6

7 klubbkonto holdes adskilt Klubbkasserers ansvar Klubbkasserer inngår i klubbens styre og er underlagt klubbpresidenten Klubbkasserer påser fortløpende at klubben opererer i henhold til vedtatt budsjett Klubbkasserer følger opp at vedtatte oppfordringer om støtte på MD og distriktsnivå blir behandlet i klubb og styre Klubbkasserer påser at alle bevilgninger er godkjent av klubb eller styret før utbetaling skjer Klubbkasserer påser at midler på aktivitets- og 7

8 Klubbkasserers oppgaver Klubbkasserer utarbeider forslag til klubbens budsjett ved årets begynnelse Klubbkasserer foretar fortløpende inn- og utbetalinger og regnskapsfører disse Klubbkasserer rapporterer jevnlig regnskapsstatus i klubbmøtene Klubbkasserer foretar betaling av kontingenter til LCI, MD104 og til eget distrikt innen angitt tidsfrister 8

9 Gjøremål Regnskapsføring Klubb- og aktivitetskonto Momskompensasjon og Grasrotandelen 9

10 Regnskapsføring Regnskapsåret er fra 1. juli til 30. juni Det skal føres fortløpende regnskap for administrative midler (klubbkassen) og aktivitetsmidler (aktivitetskassen). Det er en forutsetning at disse regnskapene holdes strengt adskilt! Alle bilag skal være attestert av en person som kan bekrefte riktigheten av utbetalingen Klubben skal ha en rutine for attestasjon av bilag Attesterte bilag påføres kontonummer og bilagsnummer 10

11 Klubbkasse Klubbkasse/administrasjonsmidler: Inntekter hvor kun klubbens medlemmer har vært medvirkende som initiativtakere og bidragsytere, kan, etter vedtak i klubben, gå til klubbkassen 11

12 Aktivitetskasse Aktivitetskasse/aktivitetsmidler: Netto inntekt fra enhver aktivitet hvor andre enn Lions medlemmer på en eller annen måte er involvert og/eller hvor utenforstående oppfatter aktiviteten som et sosialt arrangement under Lions Club Internationals merke, skal uavkortet gå til aktivitetskassen 12

13 Moms og momsregistrering Det anbefales at klubben er registret i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Dette gir muligheter for momskompensasjon (se rutiner for momskompensasjon) samt å kunne være registrert som mottager av Grasrotandelen. 13

14 Ressurser Klubbkasserer bør benytte følgende ressurser ved spørsmål: Tidligere kasserer eller andre erfarne klubbmedlemmer Klubbens styre Distriktets opplæringsansvarlig Distriktskasserer 14

15 Ressurser I tillegg anbefales følgende publikasjoner og nettsteder: Klubbens lover Klubbhåndbok Håndbok for klubbtjenestepersoner (spesielt s 21 26) Lov for Multippeldistrikt 104 Arbeidsordning for MD 104 Lover og arbeidsordning for eget distrikt (104X) Internasjonale lover og regelverk 15

16 Huskeliste - Mai Etter at du er valgt i april, bør du sette deg inn i relevante lover og rutiner Sørg for at du får nødvendig opplæring Les referater fra distrikts- og Riksmøte 16

17 Huskeliste - Juni Sørg for å få overlevert alt materiell fra din forgjenger Kontroller at kontingenten er innbetalt til det internasjonale kontoret i Oak Brook, MD og eget distrikt, forfall 1. juli Dette er avtroppende kasseres ansvar, men du må påse at det er utført Sørg for at det nye styret blir meldt inn i Brønnøysundregisteret slik at tilgang til nettbank og disponering av klubbens bankkonti kan disponeres av kasserer. 17

18 Huskeliste - August Forbered budsjett for klubb- og aktivitetskonto Bruk huskeliste for alle aktiviteter på MD-nivå som er utarbeidet av Lions-kontorer Sørg for styrebehandling av dette Start føring av regnskapene slik at du er ajour til hvert klubb- og styremøte 18

19 Huskeliste - September Fjorårets regnskap legges frem for og godkjennes av klubbens medlemmer (avtroppende kasserers ansvar) Legg frem forslag til budsjetter for klubbens medlemmer for godkjennelse Send ut kontingentkrav så snart klubbudsjettet er godkjent 19

20 Huskeliste - Desember Utsendelse av klubb kontingentkrav for 2. halvår Foreta innbetaling av kontingent til MD og Oak Brook, forfall 1. januar 20

21 Huskeliste - Mars Sjekk kontingentrestanser. Skylder klubben mer enn US $ 50 pr. 30. mars? Dette er en betingelse for stemmerett på bl.a. Distrikts- og Riksmøte Presidentens 100% utmerkelse er betinget av bl.a. at kontingentforpliktelsene er oppgjort Sjekk at avgift for Distrikts- og Riksmøtedeltagelse er innbetalt 21

22 Huskeliste - Juni Regnskapene avsluttes pr. 30. juni Innbetaling av kontingent til Oak Brook, MD og distrikt, forfall 1. juli Revisjon av regnskapene Overlevering til påtroppende kasserer 22

23 Andre ressurser Nyttige adresser og nettsteder: (for bl. a bestilling av medlemsmerket og informasjons-konvolutt for nye medlemmer) Lions Club International (LCI) Klubbstyre/kasserer 23

24 Lykke til med din viktige oppgave som kasserer i Lionsklubben! 24

25

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne

Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Lions Røde Fjær 2015 Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne Innsamlings- og regnskapsinstruks Korr. 180914 Til: Klubbenes LRF-kontakt Fra: Prosjektgruppen LRF2015 Dato: 20. september 2014 Om

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Kvalitetshåndbok. for. District Norden

Kvalitetshåndbok. for. District Norden Kvalitetshåndbok for District Norden Sist endret 15.02. 2015 INNHOLD 1. Forord/Innledning... 3 2. Rutiner for saksbehandling i distriktet... 4 3. Distriktssekretæren... 6 4. Distriktskassereren... 8 5.

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter

Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter Lillestrøm Rotaryklubbs vedtekter (Vedtatt i medlemsmøte 3. juni 2014) Artikkel I Styret Styret består av president, visepresident, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Past president skal forespørres

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Standardskjema for Klubblov og Regler

Standardskjema for Klubblov og Regler Standardskjema for Klubblov og Regler Etter endringer av Kiwanis International Oktober 2012 ARTIKKEL 1. NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn er Kiwanis Club_Drøbak, som er medlem av Kiwanis International

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte

Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Godkjent for bruk 8. mai 2010 Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte Divisjoner og klubber Revidert april 2015 INNHOLD 1. FORORD/INNLEDNING... 3 2. OM KIWANIS... 6 Kiwanis historie..6 - KI..6 - KIEF..7 - District

Detaljer

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB

RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB RETNINGSLINJER STYRET NORSK POLARHUNDKLUBB består av leder, fire styremedlemmer og to vararepresentanter som alle velges av. 4-3 s oppgaver a) Lede klubben mellom årsmøtene b) Avholde årsmøte c) Drive

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Lov for Stavanger Pistolklubb

Lov for Stavanger Pistolklubb Lov for Stavanger Pistolklubb Stavanger Pistolklubb, stiftet den 1. september 1932 Vedtatt samme dato med endringer februar 1993. jfr. NIFs lov #3b Godkjent av idrettstyret,... jfr. NIFs lov 10 5 og 2

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Trykk Interface Media AS

Trykk Interface Media AS Veiviseren Serviceboks 1 Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 A Telefon: 21 02 90 00 (mandag fredag 12.00 16.00) E-post: bridge@bridge.no Internett: www.bridge.no Trykk Interface Media

Detaljer

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet

Brukeveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet. Mars 2012. Brukerveiledning til medlemsregisteret. for lokallag i Senterpartiet Brukerveiledning til medlemsregisteret for lokallag i Senterpartiet 1 Dette er en brukerveiledning til lokallagenes tilgang til medlemsregisteret. I denne brukerveiledningen går man punkt for punkt gjennom

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer