Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012."

Transkript

1 Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar Årsmøte blir lagt opp med tanke på et faglig utbytte for medlemmer samtidig som det legges opp til familieaktiviteter som inkluderer et tilbud for ledsagere og barn. 1 Tillitsverv Følgende personer har hatt tillitsverv i Tekna Finnmark avdeling i 2011: Styret: Geir Thomassen, Alta, Leder Grete Nilsen, Lakselv, Nestleder Edvard Einarsen, Alta, Kasserer Linn Skjold, Alta, Sekretær Hilde Norma Lindseth, Alta, Styremedlem Varamedlem, Klaus Henriksen, Hammerfest Linn Skjold flyttet til Bergen etter ferien og da ble Klaus Henriksen fast styremedlem. Revisor: Arild Lange, valgt som revisor. Valgkomitè: Arild Lange(leder), Sigrid A. Noreng Giljarhus og Inge Erik Kristiansen(medlemmer) Arild Lange flyttet til Oslo etter jul og valgkomiteen har derfor kun hatt to medlemmer.

2 2 Arbeidsplan Styret la frem forslag til handlingsplan for kommende år til drøfting under Årsmøte Årsmøtet hadde en god diskusjon og kom frem til følgende hovedpunkter: 1. Studiebesøk i Hammerfest 2. Studiebesøk i Sør-varanger 3. Minimum ett faglig kurs 4. Vedlikeholde nettsider 5. Samle medlemmer til årsmøte 6. Ta i bruk sosiale medier 7. Delta i debatten om Nordområdesatsningen 8. Ta stilling til saker i media være synlig 9. Søke prosjektmidler 10. Informere medlemmer om mulighet for bistand Punkt 1 Studiebesøk i H-fest ble planlagt gjennomført etter ferien og utenom jaktsesong. Vi ble enige om å få til et besøk på Statoil sitt anlegg på Melkøya og på energihuset til Hammerfest Energi. Etter god hjelp fra DK var det så liten interesse for tilbudet at vi valgte å avlyse opplegget. Som en tilbakemelding til kommende årsmøte så er det svært vanskelig å få til et slikt opplegg med de avstander som er i fylket. Her ønsker vi å utfordre kommende årsmøte til å vurdere alternativer siden dette ønsket har vært prøvd i flere år uten særlig interesse fra medlemmene. Punkt 2 Studiebesøk i Sør-varanger. Vi forsøkte å kontakte medlemmer i øst-fylket for å sjekke interessen for et slikt møte/besøk. Vi fikk tilbakemelding fra Vadsø at det ikke var særlig interesse blant medlemmer der til eksempelvis å møtes i Kirkenes. Videre fikk vi ikke kontakter i Kirkenes som kunne tenke seg å gjøre et arbeid lokalt. Det hadde vært en stor fordel om styret i avdelingen hadde et medlem som kunne forankre aktiviteter i øst-fylket. Punkt 3 faglig kurs. Vi hadde fått ønsker fra våre medlemmer om å kjøre «Praktisk styrearbeid» og vi besluttet å kjøre møtet fysisk i Alta der dette ble streamet og tilbudt medlemmer rundt om i fylket med samling i H-fest og Vadsø/Kirkenes. Interessen var laber og vi fikk i underkant av 10 påmeldinger. Tekna har en grense på min 15 deltakere og vi besluttet å avlyse kurset. Punkt 4 vedlikeholde nettsider. Det er ikke gjort noe arbeid her. Punkt 5 samle medlemmer til årsmøte. Det har ikke blitt gjort tiltak ut over å forberede årsmøtet på vanlig måte. Innkalling og registrering skjer som før med god hjelp fra vårt DK. Resten av handligsplan har vært fulgt opp på styremøter men har ikke fått tilstrekkelig fokus og gitt nok prioritet.

3 Søknad om R-møte 2013 Alle avdelinger i Tekna fikk en oppfordring om å melde sin interesse for R-møte Dette skjedde rett etter årsmøtet 2010 og etter at sittende styre var konstituert. Styret i Finnmark avdeling tok denne utfordringen med tanke på at det skjer svært mye i nord og vi ønsket at hele organisasjonen skulle få et innblikk i dette. Alta har vært vertskap for et R-møte på 90- tallet med varierende suksess. Alta hadde på den tid ikke tilstrekkelig hotellkapasitet og folk måtte innkvarteres på campingplasser i området. Vi besluttet at Alta kunne få en ny sjanse og tok kontakt med Via Travel i Alta som stilte velvillig opp i å utforme en søknad i fellesskap. Vi kunne merke en skepsis i organisasjonen og det gikk på alt fra flykapasitet til hotell. Sammen med Via Travel kunne vi vise til at tiden har gått og situasjonen er vidt forskjellig fra -90 tallet hva gjelder flyruter og hotellkapasitet. Vi retter en stor takk til Lena Nielsen ved Via Tavel i Alta for god hjelp i arbeidet. Etter som fristen for søknaden nærmet seg, kom Bergen avdeling på banen og Alta tapte kampen om å arrangere R-møte i Det var en god øvelse og vi merket stor interesse i Alta-samfunnet for et slikt arrangement. Vi oppfordrer Finnmark avdeligen til å være forberedt til ny søknad for R-møte 2015.

4 4 Aktiviteter og deltakelse Tekna Finnmark har hatt følgende aktiviteter i perioden: Styremøte Tekna Finnmark via Skype 3.mars styre Styremøte Tekna Finnmark via Skype 12.april styre Styremøte Tekna Finnmark via Skype 12.mai styre R-møte Oslo - 16.juni 2011 meldt avbud gr. sykdom Styremøte Tekna Finnmark via Skype 28.juni styre Styremøte i Tekna Finnmark via Skype 16.aug styre Styremøte i Tekna Finnmark via Skype 20.sept styre Styremøte i Tekna Finnmark via Skype 11.okt styre Avdelingsledermøte Trondheim meldt avbud gr. sykdom Regionsamling for Nord-Norge 12.nov. 11- ikke deltatt gr.sykdom Styremøte Tekna Finnmark via Skype 6.des styre Tekna Finnmark har ut over dette deltatt på de arrangementer der vi har vært ønsket. FLL eller First Lego League ble arrangert i Alta med stor suksess. Flere medlemmer i Alta deltok i arrangementet og en stor takk til de som stilte opp. Samfunnsmidler en gruppe idealister i Honningsvåg utarbeidet en søknad for samfunnsmidler i samarbeid med leder. De fikk tildelt til prosjekt «Arrangere forskningsdager i Norskapp kommune for skoleklasser» Det er Anette Horn i Honningsvåg som har vært prosjektleder her og jobber til daglig ved Nordkappmuseet. Vel blåst. 3 Medlemsutvikling Medlemmer Nye Utgått Fraflytt Tilflytt Medlemmer Tekna Finnmark avdeling Medlemoversikten viser at avdelingen har hatt en fin vekst og vi nærmer oss 200 medlemmer med stormskritt. Det er imidlertid et stort potensiale for flere medlemmer som bør rekrutteres. Særlig gjelder dette innen kraft- og petroleumsbransjen der aktiviteten er økende.

5

6

7