Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen i Lillehammer avdeling Arrangementer...5 Avdelingens ledelse...6 Styret...6 Andre Komiteer, representasjoner mv...6 Representant Teknas R-møte...6 Revisorer...6 Valgkomité...6 Lokalt fagråd Hedmark og Oppland...6 Sentrale verv...6 Avdelingskontingent...6 Distriktskontoret...6 Regnskap...7 Driftsregnskap og balanse. Budsjettforslag Revisors beretning...8 Handlingsplan

3 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2007 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet på normalt nivå i forhold til tidligere år. Vi har hatt arrangementer av både faglig, sosial og kulturell karakter. Styret har jobbet mye med samfunnsprosjekter med fokus på realfag i skolen. Dette er prosjekter som blir godt mottatt i vårt distrikt. Vi har delt ut 4 matematikk ryggsekker og 5 NXT legorobotsett til barneskoler i distriktet, og vi har sponset en skole med klassetur til vitensenteret på Gjøvik. Prosjektene er hovedsaklig finansiert fra Tekna sentralt, mens Lillehammer avdeling deltar med en litt mindre egenadel for hvert prosjekt. Tekna sentralt har i flere år ønsket at vi som fagforening skal bli mer synlige i media. Dette har styret tatt alvorlig, og vi har fått flere presse saker i media i forbindelse med våre samfunnsprosjekter. Det har også vært flere leserinnlegg i GD fra Teknas side. Vi har tidligere sett at arrangementer med sosial og kulturell karakter får bedre oppslutning enn rent faglige arrangementer. Dette er ting vi har prøvd å ta lærdom av når det gjelder fokus for arrangementene i Vi ser likevel at det er vanskelig å trekke medlemmer til møtene. Med bakgrunn i møtedeltakelse stiller leder spørsmålstegn ved om det er ønskelig fra medlemmenes side at det brukes mye ressurser fra styrets side på å arrangere såpass mange Tekna-møter for sine medlemmer. For min egen del har året som leder i Tekna vært interessant og lærerikt. Spesielt er fokus på samfunnsprosjekter vært noe jeg har satt stor pris på å jobbe med. Jeg skulle gjerne deltatt videre i styret, men siden jeg har ei aktiv lita ingeniørspire på snart to år i heimen og en liten ingeniørspire i magen, tror jeg 2008 byr på nok av naturvitenskaplige utfordringer selv uten deltakelse i Teknas styre. Med hilsen Kristin Melgårdsbakken Leder for Tekna Lillehammer avdeling 3

4 STYRETS BERETNING Viktige begivenheter i året som gikk Foreningspolitisk arbeid R-møte: Det har i 2007 blitt gjennomført et R-møte. Her var Tekna Lillehammer avdeling representert ved leder Kristin Melgårdsbakken. Den som ønsker å lese mer om R-møte og beslutninger tatt på dette møtet finner informasjon på Hovedstyrets møterunde: Arrangeres i forkant av R-møte. Delegater fra hovedstyret møter representanter fra de forskjellige avdelingene for å presentere saker som skal komme på R-møtet. Avdelingen var representert ved Kristin Melgårdsbakken, Kjell Rønningen og Per Rasmussen. Samfunnsprosjekter Vi søkte 4 forskjellige samfunnsprosjekter, og fikk tildelt til sammen kr ,- på tre av disse prosjektene fra Tekna Sentralt. Mattekoffert: Fikk ikke tildelt penger for å dele ut dette i Matte ryggsekker: Tildelt kr til dette prosjektet fra Tekna sentralt. Det ble delt ut 4 ryggsekker og gitt tilbud om kurs for lærere på de skolene som fikk sekk. Vi mottok over 25 søknader fra interesserte skoler. Sekkene ble i år delt ut til barneskolene Solvang, Kringsjå, Midtbygda Oppvekstsenter og Marlo skule. Siden 2005 har Tekna Lillehammer delt ut 13 matematiske ryggsekker til skoler i vårt distrikt. Vi har også fått tildelt penger til å fortsette dette prosjektet i Teknologi i skolen og First Lego League (FFL) : Tildelt kr ,- for dette prosjektet fra Tekna sentralt. Det ble kjøpt inn fem NXT-lego robotsett. Ett av disse settene var Tekna Lillehammers eget bidrag. Legosettene gikk til barneskolene Forseth, Svatsum, Kringsjå, Aurvold og Vingar. Settene ble delt ut til de skolene som selv viste interesse ved å delta på et møte vi arrangerte for å informere om First Lego League. Tur til vitensenteret på Gjøvik: Tildelt kr 9.000,- til dette prosjektet fra Tekna Sentralt. Det var femte trinn ved Otta Skole som vant turen til det nyåpnede vitensenteret på Gjøvik. Vi mottok 11 søknader til dette besøket sponset av Tekna. Saker i media Tekna avdeling Lillehammer har fått3 saker i media i forbindelse med samfunnsprosjekter. Et oppslag i GD før utdeling av matematiske ryggsekker og ett oppslag i Byavisa fra utdelingen av en av ryggsekkene til Kringsjå skole. Turen til vitensenteret for 5. klasse ved Otta Skole ble også grundig dekket av lokalavisen Norddalen. Avdelingen har også hatt 3 leserinnlegg i lokalavisen GD. 4

5 Medlemsutviklingen i Lillehammer avdeling 2007 Antall medlemmer Nye Utmeldt/ Død Fraflyttet Tilflytt Antall medlemmer %- endring Lillehammer % Medlemsøkningen er på nivå med Gjøvik og Hamar avdeling som begge har 3 % økning i sin medlemsmasse. Arrangementer Faglige Arrangement Informasjonsmøte med Gjensidige, 32 medlemmer deltok Bedriftsbesøk Telenor, 9 medlemmer Bedriftsbesøk Hafjell, gondolbanen og planutvikling, 10 medlemmer (19 totalt) Sosiale Arrangement Sosialt arrangement etter årsmøtet med presentasjon av LYST, vin og ost, 23 medlemmer (32 totalt) Lillehammer Bryggeri med ølsmaking, 22 medlemmer (35 totalt) Damenes aften, Coaching, 7 medlemmer, (27 totalt, resten fra NITO) Yngres aften med pizza på Egon, 7 medlemmer Julebord med rakfisk, 9 medlemmer (15 totalt) Kulturelle Arrangement Konsertdeltakelse på utekonsert ved Rondablikk avlyst pga lite interesse Medlemskurs Karriereplanlegging, 11 medlemmer (21 totalt) Jus, 2 medlemmer (19 totalt) Arbeidsmiljø, 3 medlemmer (15 totalt) Presentasjonsteknikk, 3 (15 totalt) Felles arrangementer Tur til Bjørvika, 2 medlemmer (8 totalt) avlyst Infomøte om E6-utbygging, 3 medlemmer (22 totalt) Ledelse, 0 medlemmer (18 totalt) Sykehus, 0 medlemmer (24 totalt) Møter arrangert av MNT-Forum Vitensenteret, 3 medlemmer (50 totalt) Madshus, 3 medlemmer (33 totalt) Åretta, 2 medlemmer (8 totalt) Kommunevalg, 2 medlemmer (18 totalt) 5

6 AVDELINGENS LEDELSE Styret Navn Verv Valgt for perioden: Kristin Melgårdsbakken Leder Iver Reistad Nestleder Roy Aurlund Kasserer Knut Mathisen Sekretær Ole Tvete Muriteigen Medlem Liv Finborud Varamedlem ANDRE KOMITEER, REPRESENTASJONER MV Representant Teknas R-møte Kristin Melgårdsbakken, Leder Revisorer Heidi Hammarstedt revisor Gjenvalgt for 1 år Petter Mogens Lund vararevisor Gjenvalgt for 1 år Valgkomité Per Finborud Dag Waaler Torkjell Haustveit Leder ny for 1 år gjenvalgt for 1 år Lokalt fagråd Hedmark og Oppland Avdelingen er representert ved Per Rasmussen (leder), Kjell Rønningen og Knut Mathisen Sentrale verv Dag Waaler sitter i styret for fagruppen Tekna Forskerne. Han ble valgt inn i AVDELINGSKONTINGENT Avdelingskontingenten for 2007 og 2008 har vært kr 180,-. Det foreslås ingen økning for DISTRIKTSKONTORET Styret vil takke distriktskontorleder Berit Hvoslef Dahl for godt samarbeid og god hjelp i avdelingens arbeid og virke i Avdelingen er avhengig av det gode samarbeidet og engasjementet fra Distriktskontoret Hedmark og Oppland for å opprettholde dagens aktivitet. 6

7 REGNSKAP Driftsregnskap og balanse. Budsjettforslag Regnskapssammendrag 2007 Tekna Lillehammer avdeling RESULTAT Regnskap 2007 Budsjett 2007 Forslag Budsjett 2008 INN UT INN UT INN UT Kontingent , , ,00 Renter/Bankkostnader 744,20 52,00 100, ,00 Samfunnsmidler 4 525, , , ,00 Kopiering/Porto 1 328, , ,00 Årsmøte , , , ,00 Medlemsarrangement , , , ,00 Styre 3 345, , ,00 Diverse 1 000, , , , , , , ,00 Årsresultat: , , ,00 Balanse Brukskonto ,58 Balanse Sparekonto ,45 Beholdning per ,03 Eiendeler / Utestående krav Billetter Peer Gynt ,00 Refusjon samfunnsmidler 7 200,00 Totalt ,00 Forklaring budsjett 2008: Samfunnsmidler: Har bare fått tildelt midler til Lego robotsett i år. Ønsker mulighet for å støtte deltagelse i First Lego League FLL hvis dette er mulig. Årsmøte: Noe økte kostnader her for å unngå belastning på styret som arrangør Medlemsarrangement: Her får vi en inntektspost på salg av Peer Gynt billetter som er kjøpt 2007,netto nivå uforandret. Styre: Foreslår en pott på 5000 til frikjøp av styremedlemmer ved representasjon der Styremedl ikke får permisjon med lønn fra arbeidsgiver. 7

8 Revisors beretning 8

9 HANDLINGSPLAN 2008 Sosiale, kulturelle og faglige arrangementer Mål: Avdelingen skal gjennomføre aktiviteter som øker medlemmenes deltakelse generelt. Arrangementene skal skape sosiale treffpunkt for grupper av medlemsmassene. Tiltak: Forslag Faglige/Sosiale arrangementer - Olympiaparken med videreutvikling, februar 08 - Damenes aften, vår 08 - Byvandring i Lillehammer med avslutning i Parken. Mai/juni - Stedsutvikling i Gudbrandsdalen, Høsten 08 - Julemøte egenandel for alle Kulturelle arrangementer - Tekna Lillehammer har 30 billetter til Peer Gynt på Gålå. Tekna sponser deler av billetten. Årsmøte med sosial sammenkomst Samfunnsprosjekter Mål: Avdelingen skal bidra til økt interesse for realfag blant barn og unge i distriktet vårt. Avdelingen har som mål å få med to lag til den regionale First lego League (FLL)- turneringen på Gjøvik høsten 08. Tiltak: Avdelingen skal gjennomføre prosjektene som har fått samfunnsmidler i 2008 som planlagt. Skoler som har blitt tildelt NXT- lego robotsett vil bli fulgt opp, med håp om å få med lag til FLLturnering til høsten. Tekna i media Mål: Avdelingen skal profilere seg gjennom sine samfunnsprosjekt, og få omtale på dette minst en gang i år. Tiltak: Avdelingen skal aktivt oppsøke media ved gjennomføring av samfunnsprosjekter for å få medieoppslag. I tillegg skal avdelingen ta kontakt med media for å profilere minst to av de sakene som Tekna sentralt sender materiale på- gjerne med lokal vridning. 9

10 VALGKOMITEENS FORSLAG: Navn: Funksjonstid: Verv: Kommentar: STYRET? leder for 1 år Iver Reistad (Rambøll) nestleder ikke på valg Roy Aurlund (Telenor) kasserer ikke på valg Knut Mathisen (Pensjonist) sekretær ikke på valg Nils Kalstad Svendsen (HiG) styremedlem ny for 2 år Idun E. Østgård (Næring) styremedlem ny for 2 år Trond T. Rypdal (SVV) varamedlem ny for 1 år REPRESENTANTER TIL TEKNAS REPRESENTANTSKAP? (leder) representant ny for 1 år Iver Reistad (nestleder) vararepresentant ny for 1 år REVISJON Heidi Hammarstedt (SVV) revisor tar gjenvalg Petter M. Lund (Areal+) vararevisor tar gjenvalg VALGKOMITÉ? Leder ny? Medlem ny Torkjell Haustveit (Pensjon) Medlem tar gjenvalg (Per Finborud og Dag Waaler tar ikke gjenvalg til valgkomiteen) Valgkomiteen for Tekna Lillehammer avdeling Lillehammer - 5. mars 2008 Per Finborud Dag Waaler Torkjell Haustveit (leder) 10

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 96. år 2014 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2014 SAMARBEID OG ORGANISASJONSUTVIKLING I fjor var jeg innom uttrykket Tekna 2020 i årsberetningen. Som et ledd

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer