Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling."

Transkript

1 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl Omvisning/orientering om Fylkeskommunen. 2 Årsmøte ca. kl Middag på Tingvold for medlemmer og innbudte gjester. Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsmelding for Regnskap for Strategiplan for år Kontingenten for Budsjett for år Innkomne saker 9. Valg Steinkjer for styret Ole Iversen leder Påmeldingsfrist: Lørdag 20.mars på grunn av bestilling av middag, men de som ikke er påmeldt er også velkomne til årsmøtet. Vi oppfordrer til samkjøring. Påmelding til Tekna distriktskontor Midt-Norge v/turi Østerlie, tlf , telefaks , eller postadresse: NTNU- Gløshaugen, gamle kjemi, 7034 Trondheim.

2 2 Årsmøte i Tekna - Nord-Trøndelag avdeling 24. mars Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Sak 3 Årsmelding for Tillitsverv Tillitsvalgte i avdelingen har i 2003/04 vært: Leder: Ole Iversen på valg Sekretær/nestleder Ingunn Veimo ikke på valg Kasserer: Kyrre Vikestad på valg Styremedlemmer: Joar Nordtug på valg Kenneth Brandsås ikke på valg Varamedlemmer: Roy Erik Kvalø på valg Trude B. Parnas på valg Revisor: Arnt Birger Grannes på valg Valgkomite: Jan O. Veium på valg Sonja Ekker på valg 2 Aktiviteter og resultater Kompetanseutvikling - Kursene som blir tilbudt medlemmene, skal være slik at flest mulig kan ha interesse av å delta. Medlemmene er oppfordret til å komme med ønske om nye kurs. - Hovedstyrets møterunde og forberedende R-møte var holdt på Brittania i Trondheim Ole Iversen og Ingunn Veimo deltok. - Det ble avholdt årsmøte i gass-forum på Hell Den 17. september var kurset Forbedring av hjemmesider holdt på Steinkjer. Kurset var i samarbeid mellom NIF og NITO. Der deltok 10 NIF-medlemmer. - Kurset om Presse/media ble holdt på Stiklestad i samarbeid med NITO med 5 NIF-medlemmer. - Ole Iversen deltok på avd.ledermøte november i Oslo. 2. Lønns- og interessearbeid - Vi har formidlet kontakt mellom medlemmer og NIF s generalsekretariat. - Vi har totalt 35 NIF-bedriftsgrupper i fylket, fordelt på 15 kommunale, 13 statlige, 4 private og 2 utenom disse.

3 3 3. Utvikling av avdelingen og organisasjonsutvikling. Medlemstallet pr var 375. Dette er en økning på 13 medlemmer fra Samarbeidet med distriktskontoret i Trondheim fungerer godt. Med dette samarbeidet er det lite arbeidskrevende å foreta utsendinger av materiell, ta i mot påmeldinger, holde seg orientert om aktiviteten sentralt i organisasjonen osv. - Medlemmene er informert om avdelingens planlagte aktiviteter gjennom utsending av 2 nummer av medlemsbladet NIFFEN i år I tillegg har vi sendt ut en rekke innbydelser og informasjon fortløpende. - Det er holdt 6 styremøter i 2003, og 34 saker er behandlet. - På årsmøtet 19. mars 2003 på Stiklestad deltok 10 medlemmer. Årsmøtet ble avsluttet med middag på Stiklestad. Det er blitt en positiv tradisjon å avslutte årsmøtene med middag. 4. Sosial aktivitet. - Gourmetaften ble arrangert med 10 personer på Backlund hotell i Levanger den og vi hadde en vellykket kveld. - Tur til Vitensenteret i Trondheim var arrangert Der deltok 10 voksne og 8 barn fra NIF/Tekna. 5. Samfunnspåvirkning. - NIF har faglig samarbeid med NITO i N-T for å kunne øke aktiviteten og for å gi et bedre tilbud til medlemmene. I 2003 har vi hatt 3 samarbeidsmøter, NIFmedlemmene har vært invitert til NITO-kurs og NITO-medlemmene har vært invitert til kurs i NIF-regi. Resultatet er et bedre tilbud til medlemmene både i NIF og NITO siden flere kurs/arrangementer blir gjennomført, og vi ser frem til videre samarbeid - Den 09. mai var det årsmøte i nytt gass-forum i Nord-Trøndelag. Avdelingen var representert, og vil også være representert i det videre arbeidet. - NIF avd. N-T er også engasjert i realfagprosjektet som NHO har satt i gang. Det går ut på å øke interessen for bruk av realfag i skolen. - Sammen med NITO og RENATE (Nasjonalt senter for Rekruttering til Naturvitenskapelige og Teknologiske fag) arrangerte vi Ingeniørenes dag 18. september. Det var arrangement både på dagtid og kveldstid på Røstad der 6. klasser var invitert om dagen og det var åpent hus om kvelden..

4 4 Sak 4 Regnskap for 2003 Regnskapet er basert på kostandsprinsippet; alle (i hvert fall større) kostnader og inntekter legges til det året de påløpte, og ikke nødvendigvis det året de kom inn på konto/ble betalt. Tallene i regnskapet er avrundet til nærmeste hele krone. INNTEKTER 2003 Budsjett Avvik Renter Kontingent Andre Egenandeler Sum: UTGIFTER Komp.utvikl Samf.påvirkning Drift Sosiale aktiviteter Sum RESULTAT Inntekter Utgifter = Resultat Årets resultat var kr bedre enn budsjettert BEHOLDNING Bilag nr Beløp Inngående beholdning Inntekter 2002 inn på konto i

5 5 - Utgifter 2002 betalt i Ikke betalte kostnader påløpt , Resultat = Utgående beholdning som er plassert slik per : Sparekonto i Sparebank1 Midt-Norge Brukskonto i Sparebank1 Midt-Norge Trekker vi fra de påløpte, ikke betalte kostnadene på , starter Tekna Nord-Trøndelag avdeling med kr til disposisjon ved regnskapsårets start. Kyrre Vikestad

6 Sak 5 Strategiplan (handlingsplan) for Strategiplanen for Nord-Trøndelag avdeling er bygd opp som foregående år. Det har ikke kommet fram ønsker om å legge opp arbeidet i lokallaget på en annen måte. Aktiviteten for kommende år vil bli lagt opp etter følgende hovedpunkter: 1. Kompetanseutvikling Ettermiddags- og kvelds-kurs med innhold som kan ha interesse for flest mulig av medlemmene. Samarbeidet med NITO fortsetter, og vi samarbeider med NAL når det er felles interesser. 2. Lønns- og interesse-arbeid Styret formidler kontakt fra medlemmer og bedriftsgrupper til Tekna s generalsekretariat om lønns- og forhandlingsspørsmål. 3. Sosial aktivitet Vi vil være med på de tradisjonelle arrangementene som gourmetaften og arrangere teatertur til Trondheim. Styrke det sosiale samarbeidet med avdelingene i Midt-Norge. 4. Samfunnspåvirkning. Vi gir støtte til personer/organisasjoner som stimulerer interessen for teknikk. Avdelingen deltar i realfagprosjektet som er satt i gang og på Ingeniørenes dag. LEGO-senteret på Egge eies og drives av skolen, men vi følger opp at senteret drives etter intensjonen. Vi er med i Gassforum, en styringsgruppe for bruk og ilandføring av gass til Midt-Norge. Vi er også med i en gruppe som ser på bl.a. ringvirkningene for samfunnet på ilandføring av gass. 5. Utvikling av avdelingen. Det er et mål å øke avdelingens størrelse. Styrke det faglige samarbeidet med Tekna-avdelingene i Midt-Norge. Sak 6 Kontingenten for år 2005 Styret foreslår at kontingenten (til avdelinga) for år 2005 holdes på samme nivå som for 2003, det vil si 192 kr/år.

7 7 Sak 7 BUDSJETT FOR 2004 Utgifter: Budsjett 03 Regnskap 03 Budsjett år 2004 A Kompetanseutvikling , ,- B Samfunnspåvirkning , ,- C Drift , ,- D Sosiale aktiviteter , , Sum , ,- Inntekter: 1 Renter ,00 500,- 2 Kontingent , ,- 3 Andre inntekter , ,- 4 Egenandeler , Sum , ,- Resultat: ,- Sak 8 Innkomne saker Innen fristen den har det ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet.

8 8 Sak 9 Valg VALG AV TILLITSMENN/KVINNER I TEKNA avd. N-T Valgforslag er ikke klart ennå. Forslag blir lagt frem på årsmøtet.

9 9 Tekna Distriktskontor Midt-Norge NTNU - Gløshaugen, Gamle kjemi 7491 TRONDHEIM Tlf.: Faks: