Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1 Faglige, sosiale og kulturelle arrangement:... 4 Kategori 2 Samfunnsprosjekter... 5 Kategori 3 Profilering i media... 5 Sentralt og regionalt... 6 Kurs/seminar i Fagrådets regi... 6 Kurs i regi av Medlemskolen... 6 Medlemsutviklingen... 7 Avdelingens ledelse... 7 Styret... 7 Andre komiteer og verv... 8 Regnskap...8 Avdelingskontingent... 8 Driftsregnskap og balanse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Revisors beretning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET Det sittende styret i Tekna, avdeling Hedmark, kan se tilbake på nok et år med god aktivitet og vekst i medlemstallene. Styret har etter min mening oppfylt handlingsplanen som ble vedtatt av fjorårets årsmøte. Vi har hatt god deltakelse på de fleste av årets arrangement. Vi har gjennomført tradisjonelle arrangement, men også forsøkt oss på noen nye. Vi ser at vi har klart å nå flere medlemmer med noen av de nye arrangementene, noe vi er meget godt fornøyd med. Samfunnsprosjektene våre har blitt gjennomført som planlagt og profileringen rundt disse sakene har vært god. Jeg vil rette en spesiell takk til Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) for godt samarbeidet, noe som er helt essensielt for oss, slik at vi kan gjennomføre Newton Camp i vårt område. Dette styreåret har igjen vært et godt år for samarbeid mellom de tre Hedmark/Opplands avdelingene. Samarbeidet gir oss et større nettverk både for meningsutvekslinger og rom for idémyldring. Vårt distriktskontor (DK) bidrar sterkt til å muliggjøre et slikt samarbeid. Vi har i år brukt en del tid på å avklare retningslinjene for Fagrådet, som er felles for de tre avdelingene. Vi er glade for at nye vedtekter for Fagrådet er etablert, og at vi slik kan videreføre Fagrådets gode arbeid. Jeg takker styret og alle medlemmene for et aktivt og interessant styreår. Jeg ønsker også å rette en spesiell takk til vår DK-leder, Berit Hvoslef Dahl. Støtte og koordinering fra DK-leder letter styrearbeidet og bidrar sterkt til at avdelingen kan opprettholde dagens aktivitetsnivå. Med hilsen Magne Johansen Leder Tekna Hedmark avdeling 3

4 STYRETS BERETNING Handlingsplan, oppfølging Handlingsplanen for 2012, som ble vedtatt på forrige årsmøtet, fokuserte på aktiviteter innenfor de tre hovedkategoriene Faglige, sosiale og kulturelle arrangement, Samfunnsprosjekter og Profilering i media. Kategori 1 Faglige, sosiale og kulturelle arrangement: Dato Arrangement Kommentar 16. februar Edel Design på Nes, Galleri 20 deltakere Hjerterom 26.mars Besøk på Trehørningen Energisentral - fra avfall til energi 29 deltakere 2. juni Familiedag på Vitensenteret Innlandet 25. august Skibladnercruise med Ølakademiet 67 deltakere sammen med Gjøvik og Lillehammer avdeling Stor stemning med 27 deltakere. 4. september Besøk på Mjøsplast og prototyphus 13. deltakere 18. oktober Kurs i sosiale medier 7 deltakere 26. november Juleverksted med Forskerfabrikken kreative barn som utførte spennende eksperimenter. 24. januar Besøk Mammuthuset 19 deltakere 1. februar Kokkekamp på Rica 22 deltakere 13. februar Skismørekurs Ca. 30 deltakere 7. mars Årsmøte Møystad gård. Det var i tillegg planlagt to arrangementer på våren som ble avlyst pga. lav deltakelse. 4

5 Kategori 2 Samfunnsprosjekter Newton Camp, Forskningsdagene, kreative undervisningstimer, bokgave Hamar Bibliotek Styret har dette året hatt fire egne prosjekter med støtte av samfunnsmidler; Newton Camp, Forskningsdagene, kreative undervisningstimer og bokgave til Hamar Bibliotek. I tillegg har vi samarbeidet økonomisk med Gjøvik og Lillehammeravdeling for gjennomføringen av First Lego League (FLL). Newton Camp(NC): Styret arrangert for fjerde år på rad NC i samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT). Stedet var som tidligere år turistforeningens hytte på Skolla, Hedmarksvidda, og leiren ble arrangert i regionens høstferie. Det var 12 deltagere. I tillegg til hovedleder og hjelpeleder fra HHT hadde vi med oss 3 dyktige studenter fra Høgskolen i Hamar. Vi har søkt og fått nye samfunnsmidler for å videreføre dette samarbeidet også Forskningsdagene: Styret arrangerte i samarbeid med Forskningsdagene et familieshow med Andreas Wahl på høgskolen i Hedmark. Et show med fullsatt auditorium. Samme show ble også holdt for ungsomskoleelever i Brumunddal. Styret ønsker å fortsette dette samarbeidet og har søkt om midler, og fått midler til nytt arrangement i Kreative undervisningstimer: For å stimulere til økt rekrutering til naturfag arrangerte Styret kreative undervisningstimer for elever på første trinn i Hamar Katedralskole. Forskerfabrikken ble leid inn og holdt tre arrangementer i aulaen på skolen for å vise hva man kan gjøre med naturvitenskap. Bokgave: Det har blitt utdelt en bokgave til Hamar Bibliotek for fornying av tekniske og vitenskapelige bøker. I år som i fjor har Tekna avdeling Hedmark, betalt påmeldingsavgiften til regionsfinalen i FLL til alle lagene fra Hedmark. Det var 8 lag som representerte Hedmark i årets regionsfinale. Vi vet at skolene har en presset økonomi og mener at dette er vel investerte penger for å bidra til økte realfagskunnskaper blant barn og unge i Hedmark Kategori 3 Profilering i media Forskningsdagene Newton Camp Kreative undervisningstimer First Lego League Oppslag i HA før og etter arrangement Oppslag i HA og Hamar Dagblad Oppslag i Hamar Dagblad Flere generelle oppslag i pressen uten at Tekna Hedmark ble direkte kreditert. 5

6 I tillegg har avdelingsleder hatt et debattinnlegg på trykk i HA; Vi trenger flere studieplasser på oppfordring fra Kommunikasjonsseksjonen. Sentralt og regionalt Det er avholdt 3 sentrale møter; Tekna Hovedstyrets vårrunde, møte med alle avdelingene i Hedmark og Oppland i mars Avdelingsmøte vår, l eder og nestleder deltok Avdelingsledermøte, leder deltok Kurs/seminar i Fagrådets regi Sammen med andre organisasjoner arrangerer Fagrådet to store seminarer, VA-dagene og Avfall Innlandet. Utenom disse arrangementene var det lite aktivitet pga. omlegging av Fagrådet. Fagrådet regner med å komme sterkere tilbake i Fagrådet utarbeider egen årsrapport for sine aktiviteter. Kurs i regi av Medlemskolen Kurs for medlemmene i Hedmark og Oppland som er avholdt lokalt i Teknas Medlemskoles regi: Kurs Sted Tidspkt. Antall Ledelse og gjennomføring av prosjekt Gjøvik Vår 21 AVLYST Overvåking og kontroll Hamar Vår Avlyst Pensjon - en viktig del av dine Lillehammer Vår 19 ansettelsesvilkår AVLYST. Dialog og samspill Hamar Vår Avlyst Økonomi for ikke-økonomer Lillehammer Høst 14 Dialog og samspill Gjøvik Høst 14 Selvledelse Hamar Høst 22 6

7 Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen i Tekna - Hedmark avdeling har de siste årene vært jevnt stigende og har utviklet seg som følger: Avdelingens ledelse Styret Styret har avholdt 8 styremøter i inneværende styreår og styresammensetningen har vært følgende: Navn Inneværende funksjonstid Funksjon 2013 Magne Johansen Leder Nils Erik Asmundvaag Nestleder Knut Henrik Nilsen Kasserer Elin Slettum Sekretær Federica Mudu Styremedlem Ivar Fagernes 2013 Varamedlem 7

8 Andre komiteer og verv Revisorer: Navn Inneværende funksjonstid Funksjon Asbjørn Andersen 2012 Revisor Georg Langerak 2012 Vara revisor Valgkomiteen: Navn Inneværende funksjonstid Funksjon Erik Stenhammer 2011 Leder Mads Unneberg Medlem Britt Kristin Mikaelsen Medlem Representanter til Teknas Representantskapsmøte 2012 var ikke et R-møte år, men i tilfelle ekstraordinært R-møte var følgende personer valgt; Leder og nestleder. Representasjon Fagrådet Hedmark/Oppland 2012: Magne Johansen leder av Fagrådet 2012 Nils Erik Asmundvaag REGNSKAP Avdelingskontingent Økonomien til avdelingen er god som man kan se av vedlagte regnskap. Avdelingskontingenten inneværende år er kr. 200,- Årskontingenten ble øket til kr 200,- fra 1. januar STYRET I TEKNA HEDMARK AVDELING 2012: Magne Johansen Federica Mudu Knut Henrik Nilsen Elin Slettum Nils Erik Asmundvaag Ivar Fagernes 8

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE. Fredag 3. februar 2006, kl 1900. Drammens Børs, Bragernes torg INNKALLING TIL ÅRSMØTE DET 91. ORDINÆRE Fredag 3. februar 2006, kl 1900 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest, se vedlagte invitasjon. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning, vedlegg

Detaljer