Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012"

Transkript

1 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl Thon hotell Sakspapirer

2

3 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid: Torsdag 22. mars 2012 klokken 1900 Sted: Thon Hotel Dagsorden 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor 2. Årsberetning 3. Regnskap Budsjett 2012 og avdelingskontingent 5. Handlingsplan 6. Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomite Vel møtt! For styret Tor Hovde Leder

4 Årsmøte 22.mars 2012 Agenda og forslag til vedtak: 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor (underskrift av protokoll) Styrets forslag til vedtak: TorH velges som ordstyrer og Hans som sekretær til møtet. 2. Årsberetning Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for Regnskap 2011 m/revisjonsnotat Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap m/revisjonsnotat for Handlingsplan/prioriterte tiltak Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til handlingsplan for perioden Budsjett 2012 (herunder Avdelingskontingent) Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte budsjett for Innkomne saker Ingen innkomne saker 7. Valg av nytt styre Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 8. Valg av revisorer Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 9. Valg av valgkomite Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet

5 Harstad avdeling Årsrapport 2011 Tekna Harstad avdeling

6

7 ~ 1 ~ Harstad Avdeling ÅRSBERETNING Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 15.mars 2011 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Tor Hovde, UNIK Kompetanse AS Dag Julian Eilertsen, Det Norske Veritas Leiv Hellefossmo, Universitetssykehuset Nord-Norge Olav Olsen, Hinnstein AS Hans Einar Haldorsen, Statoil/Hydro Monica Larssen, Harstad Kommune Jan Dag Stenhaug, Harstad Kommune Andre tillitsvalgte: Revisor: Vara: Valgkomité: Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg Finn Bergsås, Pensjonist Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, Harstad Tore Varmedal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Avdelingens aktivitet First Lego League (FLL) Avdelingen har også i 2011 vært medarrangør av First Lego League i Harstad, et prosjekt vi også støtter gjennom Samfunnsmidlene som utlyses årlig fra Tekna sentralt. Det har tidligere vært antydet at dette skulle nedtrappes fra sentralt hold, men den sentrale strategien har vært revidert, slik at støtten igjen er på 30 NOK, etter at vi det forrige året lå 10 NOK lavere. Monica har også denne gang sittet i styringsgruppen, sammen med Kunnskapsparkens representant. Vårt engasjement i dette arrangementet har de siste år vært begrenset til å delta i styringsgruppen og med midler, da det ellers er Kunnskapsparken Nord som fortsatt drar dette 1. Det står imidlertid våre medlemmer fritt å delta som veiledere og dommere i disse turneringene i de framtidige arrangementene, noe vi også vil oppfordre til og anbefaler. Den store finalen ble gjennomført i Harstad Kulturhus 12.november Et av hovedmålene med Teknas engasjement, bl.a. gjennom Samfunnsmidlene, er også at vi skal bidra til å sette i gang ulike aktiviteter. Når aktivitetene begynner å bære preg av ordinær drift og er forankret og selvgående gjerne hos andre (offentlige) aktører, kan vi trekke oss ut og heller sette fokus på nye områder. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2011

8 ~2~ Newton Camp Det er nå tredje året at Newton Camp2 arrangeres i Harstad. Konsept er fortsatt organisert på samme måte, hvor Kunnskapsparken Nord as, sammen med Tekna og Den Norske Turistforening (DNT) satser på en fritids-/ferieleir for ungdommer mellom Her blir naturen utforsket og satt inn i natur- og realfaglig sammenheng. Også her har Monica sittet i styringsgruppen, sammen med lokal representant fra Den Norske Turistforening og Kunnskapsparkens representant. Kunnskapsparken var primus motor også i dette arrangementet, men med god støtte fra oss både i form av planlegging og midler (30 NOK). Dette arrangementet var også denne gang et samarbeid med Festspillene i NordNorge og gikk som et tilbud til barn/ungdom i festspilluka. Festspillene bærer derfor alle markedsføringskostnad ene. (Bilde ved siden av er en faksimile fra HT 25.juni 2011). Samlingene ble igjen en kjempesuksess og frister til videre gjentakelse3, samtidig som vi arbeider med å finne flere alternative aktiviteter som kan finansieres over Teknas Samfunnsmidler. Kurs og kursaktivitet Det er bare å innse at det har vært en del problemer med å få medlemmene til å stille på de ulike kursene som settes opp, selv om de er gratis for medlemmene. Kanskje velger vi feil kurs, men det er heller ikke ubegrensede tilgjengelige å velge mellom. Vi ville likevel prøve å sette opp to kurs både høst og vinter, men det er fortsatt problemer med påmeldingene. Nytt av året var at vi ville forsøke å fordele kursene oss imellom, slik at det alltid var minimum én person fra styret som skulle være tilstede. I tillegg ville vi prøve å arrangere 2 Newton Camp er etter hvert et etablert satsingsområde for Tekna og gir normalt støtte over Samfunnsmidlene. Basisopplegget for campene ligger hos First Scandinavia, men har lokale tilpasninger. 3 Det er for øvrig søkt og innvilget Samfunnsmidler til begge disse aktivitetene også til 2012 hhv 30 NOK og 20 NOK. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2011

9 ~3~ noen kurs i samarbeid med Narvik avdeling. Kanskje ville vi da få grunnlag (påmelding) nok til å gjennomføre to kurs pr semester. Det har dessuten vært et ønske fra begge avdelingene å utvikle et samarbeid kanskje etter hvert på større arrangementer. Karriereplanlegging og kompetanseutvikling Kurset ble satt opp på våren, men etter et par utsettinger måtte vi bare avlyse det i denne omgang. Kanskje blir det satt opp igjen senere, og forhåpentligvis vil det da bli noen flere enn 3-4 påmeldte. Konfliktløsning Den 12.oktober var det så duket for det første samordna kurset mellom Narvik og Harstad avdelinger. Dette ble gjennomført i Bogen (Evenes Fjordhotell). Det ble hele 11 medlemmer fra Harstad og 7 fra Narvik, totalt 18 deltakere deltok i et meget interessant kurs. (bildet til høyre er fra kurset i Bogen) Vinsmakekurs i Harstad 8. juni Onsdag 8. juni ble det tillyst et medlemsmøte med Vinsmaking og tilhørende tapas/matretter i vinterhagen på Thon hotell, et opplegg Leiv og Jan Dag har arbeidet med (innbydelse til venstre). Med 11 påmeldte medlemmer må vi vel, tross alt, si oss fornøyd med dette. Deltakerne hadde imidlertid bare godord etter arrangementet. Kanskje er det slike aktiviteter som må til for at vi skal få medlemmene til å delta i våre arrangementer. Det frister i alle fall til gjentakelse. Oppsummering av kurs-aktivitetene Slik deltakelsen på de ulike kurs- og opplæring som har vært satt opp, er det litt missmodig å fortsette i samme retning. Vi vil imidlertid i første omgang prøve ut litt mer fellesoppleggene med Narvik avdeling og håpe på gjennomførbare kurs på den måten. Vi har dessuten planer om å gjøre en liten undersøkelse blant medlemmene på hva de egentlig ønsker. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2011

10 ~4~ Valgarrangement 29. august i Harstad Tekna hadde som en av de sentrale satsingene å gjennomføre ulike valgmøter rundt om på ulke skoler i landet, i forbindelse med forberedelser kommunevalget I forkant av disse arrangementene fikk Tekna gjennomført en undersøkelse om status for utdanningen i Norge. Resultatet av denne undersøkelsen for Troms, er vist i figuren til venstre. Arrangementene ble initiert sentralt og var ment gjennomført ved hjelp av sentrale ressurser. Imidlertid ble det gjort noen fundamentale feil, ved at de lokale avdelingene ikke ble kontaktet (ei heller informert) på forhånd. Arrangementet her i Harstad ble bl.a. av den grunn, heller ingen suksess. 3. Møter og representasjon Avdelingen har også siste år hatt holdt fast ved 1.mandag i måneden som fast møtedag og da primært som lunsj-møter. Bare unntaksvis har ikke Hinnstein og Olav Olsen besørget møtefasilitetene. Styremøter og saker Styret har gjennomført 10 styremøter i dette styreåret. Vi har som nevnt stort sett hatt faste møter den første mandag i hver måned fra klokken hos Hinnstein AS. På disse møtene har det vært tatt opp vanlige styresaker og referatene er lagt ut på Tekna s ekstranett for avdelingen. Ut over å arbeide med og følge opp aktivitetsplanen, kan nevnes et fokus på mulig prosjekt sammen med Høgskolen i Harstad (HiH) Internasjonal barneskole. Dette er et prosjekt Hans har arbeidet mye med og brenner for. Avdelingen har bevilget midler til en nærmere utredning rundt dette. HS vårrunde i Tromsø april Kun Tor deltok på HS vårrunde i Tromsø 11.april (søndag 10.april var kun get together på kvelden), hvor rekruttering til realfag fortsatt sto på dagsorden over viktige utfordringer for foreningen. I tillegg ble det signalisert større fokus på å sikre høy organisasjonsgrad, rekruttere og beholde gode tillitsvalgte. Ett element i dette skulle derfor bli å bedre samhandlingen med avdelinger og andre faglige aktiviteter, samt bygge merkevaren Tekna. Møtet hadde naturlig nok også et visst fokus på det forestående R-møtet til sommeren. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2011

11 ~ 5 ~ Forberedende R-møte i Oslo 2.mai Avdelingen ble også invitert til felles R-møteforberedelser i Oslo 2.mai kl 14.00, for å ta opp ting som var og er viktig for avdelingene. Møte var en oppfølging av avdelingsleder møtet høsten 2010 og et initiativ fra Oslo avdeling som også bar kostnadene med møtet. Meget positivt og vel 2/3 av alle avdelingene møtte. Det ble forberedt flere gode forslag til vedtak og henstillinger for framføring i R-møtet. R-møtet 2011 i Oslo juni Det tradisjonsrike R-møtet gikk denne gang av staben juni med Oslo avdeling som vertskap. Tor Hovde avdelingens representant. Også denne gang startet møtet på torsdag (16.juni) med politisk kafé, et opplegg som synes veldig positivt og sannsynligvis vil komme til å fortsette. Under Representantskapsmiddagen fredag kveld ble det også tildelt seks Hederstegn, for langt og trufast tillitsarbeid i foreningen. Blant mottakerne var også Tor Hovde fra Harstad avdeling (se bildet). Fra før har avdelingen to personer som har mottatt denne hedersbevisningen - Odd-Ragnar Lorentsen (valgkomiteens leder og ex.president) og Iver Pehrson (tidligere leder av lønns- og interesseutvalget, ex.hovedstyremedlem også tidligere avdelingsleder i Harstad og som nå har flyttet til Stjørdal) november Avdelingsledermøte i Trondheim Avdelingsledermøtet for 2011 ble bestemt lagt til Trondheim i forbindelse med Trondheim avdelings 100-årsjubileum. Dette ble feiret med pomp og prakt på Britannia Hotell og hele avdelingsledermøtet var invitert. Dagen etter var alle invitert til Trøndelag teater hvor forestillingen Tolvskillingsoperaen stod på plaketten. Også denne gangen ble dette et veldig bra møte. Nord-Norge markerte seg som vanlig godt. Den store hjertesaken etter avdelingsledermøtet i fjor med bl.a. styrking av Distriktskontorene (DK) og den generelle støtten til avdelingene, var også i år et stort tema, samtidig som vi hadde et sterkt fokus på saker etter R-møtet Saken med Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2011

12 ~ 6 ~ styrking av støtten til avdelingene, ble også denne gang frontet med brei front og det ble bl.a. lagt en strategi for hvordan avdelingene også skal få ta del i den sentrale budsjettprosessen. Det ble dessuten framsatt et ønske om gjennomføring av to avdelingsledersamlinger i året. Dette har Hovedstyret i ettertid godkjent for året 2012, og vil bli gjennomført til våren med to deltakere pr avdeling. Tor Hovde som deltok fra avdelingen var også i arrangementskomitéen (og ble gjenvalgt for neste års avdelingsledermøte) november Fagrådsog Regionmøte (Malangen brygger) Tor Hovde deltok som avdelingens representant både i Regionsmøtet og Regionalt Fagrådsmøte som denne gang ble gjennomført i vakre omgivelser på Malangen brygger (på bildet til høyre ses bl.a. leder (tv) og styremedlem (th) fra Narvik avdeling). I forlengelsen av Fagrådsmøtet ble det også gjennomført en teoridel og en praktisk opplæring i oppbygging og bruk av raketter. Dette var en del av Tromsø avdelings Rakettskolen et Samfunnsprosjekt i regi av Fagrådet i Nord Norge. Tor Hovde har dessuten de tre siste årene sittet i styret for Tekna Selvstendig næringsdrivende (Tekna SN). Også det siste året har det vært en pen økning i medlemsmassen i avdelinga. Denne utgjorde det siste år ca 5,7%, noe som har gitt avdelingen et medlemstall ved årsskiftet på hele 258 medlemmer. For styret Tor Hovde Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2011

13 Regnskap for Tekna, Harstad avdeling 2011 Bilag Dato Servering styret, 20/ , Melemskontingent, overført fra TEKNA , Avslutning av konto 61, Betaling Kunnskapsparken. FL og NC , Tilskudd fra TEKNA for FL og NC , Servering årsmøtet 1 845, Leie lokaler årsmøtet 1 570, Gebyr selvbetjeningsavtael 150, Regning vinsmakekurs 2 384, Melemskontingent, overført fra TEKNA , Støtte til Newton Camp , Deltakeravgift Newton Camp 1 800, Leie lokaler vinsmakekurs + ost og kjeks 4 570, Renteinntekter 3 426, , , Inngående saldo ,36 Inntekter ,02 Utgifter , Utgående saldo ,38 Harstad, 8. februar 2012 Leiv Hellefossmo Sign.

14 Tekna avdeling Harstad Revisorrøpport 2011 Regnskapet for 2011 er ført i h.t. god regnskapsskikk og revisor har ingen kommentarer til regnskapsførselen. Det anføres likevel at det i bilag nr 9 vinsmakekurs er en feilsummering og oversett underbilag fra regningsutsteder Eivind Sundsvoll på kr Ved en intem revisjon hos regningsutsteder kan dette bli en fordring overfor Tekna. Revisor anbefaler at regnskapet som fremlagt godkjennes av årsmøtet. Harstad 18. mars 2012

15 Prioriterte tiltak (handlingsplan) for 2012 Arbeidsmål Tiltak Resultat Tidsfrist 1 Medlemmer 1.1 Medlemskurs Trender og fremtidsscenarier (Kurset søkes gjennomført sammen med Narvik avd.) 1.3 Medlemskurs NN (Kurset søkes gjennomført sammen med Narvik avd.) 1.2 Gjensidig opplysning til medlemmer 2 Samfunnet 2.1 Prosjekt industrivekst 2.2 Styrke realfagenes stilling i skolen Gjennomføre medlemsmøte for felles info og kollegialt samvær Vesterålen og Andøy Samarbeid med DNT og Kunnskapsparken Nord for å arrangere Newton Camp (tildelt Samfunnsmidler 20 NOK) Støtte til First LEGO League Deltagelse med dommere (tildelt Samfunnsmidler 30 NOK) >24 deltakere Vår 2012 >24 deltakere Høst 2012 Samle flest mulig av foreningens medlemmer i Vesterålen Realisere Newton Camp sommeren 2012 i forbindelse med Festspillene i Nord- Norge PR => Suksess? Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Vår 2012 Gjennomføres juni 2012 Gjennomføres Åpent møte Harstadindustrien i framtida 2.4 Internasjonal barneskole 3 Organisasjon 3.1 Styrke miljøet i foreningen og forsterke medlemmenes tilhørighet Presentasjon av visjoner fra to bedrifter samt Aslak Sira Myhra. Utrede behov (hovedoppgave v/hih?) Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene (m/servering) Samle flest mulig Høst 2012 medlemmer, innbudte politikere og PR (presseoppslag) Rapport m/konklusjon Vår/ høst 2012 Min 10% tilstede av 244 medlemmer i løpet av våren Arrangeres vår Årsmøte 2012 Forberedelser og organisering gjennomføring 3.3 Informasjon om avdelingen Oppdatere informasjon som legges på nettet/sendes til alle medlemmer og andre interesserte Gjennomføre Årsmøtet 2012 Alltid aktuell informasjon på nettet 22.mars 2012 Ordnes innen utgangen av mars (etter årsmøtet) Rev.:

16 Forslag til budsjett 2012 for Tekna Harstad avdeling Forslag til budsjett 2012 Inntekter Utgifter Medlemskontingent 31000,00 Renter m.m. 3500,00 Tekna sentralt prosjekt støtte ,00 Årsmøte 4000,00 Medlemsmøter 10000,00 Styremøter 2000,00 Støtte First Lego League 30000,00 Støtte Newton Camp 30000,00 Kopiering, trykk, porto 500,00 Deltakeravgift Newton Camp 2200,00 Utredning Internasjonal skole 15000,00 Aktiviteter i Vesterålen 10000,00 Sum Inntekter og Utgifter 84500, ,00

17 Valgkomiteens innstilling til Tekna Harstads Årsmøte TIL: ÅRSMØTET 2012 FOR TEKNA HARSTAD AVDELING FORSLAG TIL NYTT STYRE FOR TEKNA HARSTAD AVDELING Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Tor Hovde, Unik Kompetanse AS, på valg, velges for 1 år Hans Einar Haldorsen, Statoil ASA, på valg, ny som nestleder, velges for 2 år Leiv Hellefossmo, Univ. Sykehuset i Nord Norge, ikke på valg, 1 år gjenstår Olav Olsen, Hinnstein AS, ikke på valg, 1 år gjenstår Audun Nergård Nyre, Statoil ASA, ny Monica Larsen, Harstad Kommune, ikke på valg, 1 år gjenstår Anja Nilsen, Forsvarbygg, ny, velges for 2 år FORSLAG PÅ REVISOR: Revisor: Vara: Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg, velges for 1 år Finn Bergsås, pensjonist, velges for 1 år FORSLAG PÅ NY VALGKOMITE: Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, velges for 1 år Tore Varmedal, DSB, Harstad, velges for 1 år Harstad, Odd Ragnar Lorentsen (sign) Tore Varmedal (sign)

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer