Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et begivenhetsrikt år. Vi har blant annet delt ut to matematiske ryggsekker, en til Ellingsøy Barneskole og en til Spjelkavik Ungdomsskole. Dette er ryggsekker som inneholder materiale som kan brukes til praktisk undervisning i matte. Forhåpentligvis er dette noe som vil øke interessen og forståelsen for matte blant elevene, og kanskje vil inspirere til videre studier innenfor realfagsrettede fag. Styret har også støttet First LEGO league, som i år arrangeres i Molde, med kroner, i tillegg til at undertegnede har deltatt som dommer. Vi har også kjørt Ingeniørenes juleverksted i år som i fjor, der en skoleklasse får prøvd seg på skikkelig juleverksted med lodding av juletre med blinkende lysdioder. Alt dette er aktiviteter som er med på å øke engasjementet og forståelsen for realfag for ungdom. I tillegg har vi hatt diverse sosiale medlemsaktiviteter som julebord (med årsmøte), vin- og ost kurs, og familietur med Borgundknarren. Oslo avdeling, med støtte fra Tekna sentralt har også fått satt i gang et prosjekt med streamede arrangementer tanken bak dette er at mindre avdelinger skal få dra nytte av det noe høyere aktivitetsnivået som er i større avdelinger. Jeg vil spesielt takke de som var med på det aller første streamede arrangementet vi prøvde oss på, tilbakemeldingene arrangørene i Oslo fikk var avgjørende for å forbedre måten dette blir gjort på. Vi hadde busjettert med underskudd i år. Deler av underskuddet kan forklares med at vi de siste årene har hatt en for høy utbetaling av kontingentmidler fra Tekna sentralt, og at det er først i år at vi har kommet à jour med dette. I tillegg har vi sett på kontantbeholdningen som ganske stor i forhold til den type aktiviteter vi holder på med. Det er ikke meningen at et avdelingsstyre skal gå med et veldig stort overskudd hvert år, da dette kan bety at medlemmene ikke får nyte godt av noe av det de betaler gjennom kontingenten. Det er selvsagt fornuftig å ha en viss kontingentbeholdning for å ta seg av diverse løpende utgifter gjennom året samt å ha en økonomisk buffer, og dette skal vi fortsette å ha. Styret setter stor pris på tilbakemelding fra medlemmene. Dette kan skje på årsmøtet eller ved direkte kontakt med styret. Kom gjerne med forslag til tema, medieoppslag, turer, bedriftsbesøk osv som dere ønsker vi skal engasjere oss i videre. Tekna har i flere år hatt suksess med realfag og realfagsrekruttering som satsningsområde. Det blir nå diskutert om Tekna skal ha flere satsningsområder, eksempelvis samferdsel, velferdsteknologi eller Norge etter Oljen. I tillegg er det stadig diskutert hvor aktive vi skal være i media og hvor mye / hva vi skal uttale oss om (ref. datalagringsdirektivet, oljeboring i nord osv). Innspill på dette mottas også med stor takknemlighet. Jeg vil som styreleder spesielt takke styret i Tekna Ålesund avdeling for fantastisk innsats i 2011, og ønsker det nye styret samt alle medlemmer vel møtt til ny innsats i Med hilsen Leder for Tekna Ålesund avdeling 2

3 TILLITSVALGTE VALGT PÅ ÅRSMØTET 8. DESEMBER 2010 Styret Leder: Nestleder/sekretær: Helge Kristiansen Kasserer: Bernt Louis Berge Søvik Styrerepresentant: Rigmor Longva Styrerepresentant: Anja Helen Haugom 1. vararepresentant: Thomas Brathaug 2. vararepresentant: Ottar L. Osen Revisorer og valgkomite Revisorer: Tore Erling Aarseth Anders Digernes Vemund Årskog (1. vararepresentant) Valgkomite: Øivind Strand Bernt Ove Sunde Håkon Bjørlykke 3

4 AVDELINGENS AKTIVITET Styret har i 2011 vært representert på følgende møter Hovedstyrets møterunde vår (8. april), Trondheim Anja Helen Haugom Forberedende møte før R-møte (2. mai), Oslo Representantskapsmøtet ( juni), Oslo Anja Helen Haugom Yngres Forum-møte (30. september 1. oktober), Oslo Anja Helen Haugom Avdelingsledermøtet (3.-4. november), Trondheim Styremøter Det har vært holdt 5 ordinære styremøter i 2011, mens en del saker har vært avgjort via mailkorrespondanse. I hovedsak har styremøtene gått med til planlegging og tilrettelegging av aktuelt program og aktiviteter. Saker i media I løpet av året har vi hatt to leserinnlegg i Sunnmørsposten. Det ene var relatert til at realfagene taper i kampen om forskningsmidler, og det andre omhandlet et ønske om mer midler til nye studieplasser innenfor realfag. Dette er leserinnlegg vi har fått oversendt fra Samfunnspolitisk seksjon i Tekna, og der leder i avdelingsstyret har satt navnet sitt under og sendt inn til lokalavisa. Det ene leserinnlegget stod i Sunnmørsposten 2. februar, det andre den 27. juni. Streamet kurs Oppførselsmodellen 2. mars Tekna har nå satt i gang et prosjekt med å streame arrangementer ut til den som måtte ønske å delta enten fra sofaen for seg selv eller sammen med flere. Dette første arrangementet den 2. mars var et prøveprosjekt med tanke på å se hvordan teknologien fungerte. De 9 som møtte opp var godt fornøyde, og kom med nyttige tilbakemeldinger til arrangørene. Selve kurset var i regi av Oslo avdelings 4

5 undergruppe for programvareutvikling. En oppførselsmodell er en presis og implementasjonsuavhengig beskrivelse av systemets virkemåte (behandlingsregler og hukommelse). Det betyr at modellen begrenser seg til å spesifisere den delen av systemets totale logikk som står fast - uansett hvordan systemet skal realiseres. Kurs Effektive grupper Det sentralgitte kurset Effektive grupper skulle ta for seg hvordan en organiserer en gruppe, og hva som kjennetegner effektive grupper. Det skulle også gå inn på hvordan en bygger opp tillit og gode relasjoner i en gruppe, og gjennom dette styrke lagånd og effektivitet. Dessverre ble det alt for få deltakere på kurset til at det kunne kjøres, og selv om det ble forsøkt flyttet til en annen dato ble det dessverre også da for få deltakere. Vin og ost kurs 31. mars Et av de mer populære aktivitetene vi har hatt i år gikk av stabelen 31. mars. Vi var så heldige å få Svein Vinofil Lindin fra In Vino Veritas til å guide oss gjennom 6 vinsorter og 5 ostesorter. 21 deltakere, en veldig kunnskapsrik kursholder og stigende humør utover kurset gjorde sitt til å gjøre dette kurset til en suksess. Streamet arrangement Risikobasert software-test 5. april Dette andre streamede arrangementet vi skulle prøve oss på ble dessverre avlyst grunnet at det ikke var noen påmeldte... 5

6 Matematiske ryggsekker I begynnelsen av året søkte vi Tekna sentralt om samfunnsmidler for å dele ut matematiske ryggsekker til skoler i nærområdet. Vi fikk da støtte til å kjøpe to ryggsekker. Dette er ryggsekker som inneholder materiale som kan brukes til praktisk undervisning i matte. Forhåpentligvis er dette noe som vil øke interessen og forståelsen for matte blant elevene, og kanskje vil inspirere til videre studier innenfor realfagsrettede fag. Skolene som nå fikk sekker var Ellingsøy Barneskole og Spjelkavik Ungdomsskole. Dette var basert på søknader fra skolene selv og Tekna-medlemmer. Vi oppfordrer forøvrig alle som kjenner skoler som kan ha interesse av slike mattesekker til å informere disse skolene om at det er mulig å søke Tekna om å få tildelt en slik mattesekk. Familietur med Borgundknarren 7. juni Vi var 40 deltakere (store og små) som møtte opp ved Sunnmøre Museum i Borgundgavlen. Borgunknarren tok oss med ut på stille vann med litt yr i luften, og alle barna som hadde lyst, fikk lov til å prøve å styre båten. Vi fikk litt historie og fakta om båten mens vi seilte ut til Svinøya, hvor vi gikk i land og fikk oss middag. På menyen stod det Bacalao og Mexicansk gryte, og sjokoladekake til dessert. Etter en liten koselig stund der, gikk vi om bord i båten igjen og seilte videre utover Ellingsøyfjorden og koste oss med utsikten. Det ble også en liten svingom innom Ålesund før vi var tilbake i Borgundgavlen. Representantskapsmøtet, Oslo, juni Representantskapsmøtet er Teknas høyeste organ. Det finner sted hvert andre år. Årets representantskapsmøte var ikke preget av de store kontroversielle sakene. Før møtet offisielt startet ble det diskutert litt omkring veien videre for Tekna, og da spesielt om Tekna bør ha et nytt satsningsområde i tillegg til realfagsrekruttering. Tankene omkring dette kommer hovedstyret til å ta med seg i det videre arbeidet. Ellers så var vi så heldige at Marianne Harg sa seg villig til å ta på seg en ny periode som president, med Lise Lyngsnes Randeberg som visepresident. I tillegg var det utrolig 6

7 kjekt å se at studentene utmerket seg så mye som de gjorde under møtet dette lover bra for framtida! Dere kan lese mer om R-møtet på Temakveld: Aksjemarkedet utfordringer og muligheter 3. november Torsdag 3. november skulle vi egentlig hatt Martin H. Skuseth, banksjef i Møre kapitalforvaltning (sparebanken Møre) til å ta en gjennomgang av markedssituasjonen, ulike produkter og gi konkrete investeringstips. Dessverre ble det kun 6 påmeldte, og vi måtte avlyse. Vi satser likevel på å kunne ta opp igjen denne tråden på nytt en annen gang. First LEGO League, Molde, 12. november Ålesund har ikke First LEGO league for tiden, men Molde har tatt over stafettpinnen, og der var Dag Sverre representert fra styret i Ålesund, som dommer, i tillegg til at vi som avdeling har støttet arrangementet med kroner. Interesserte kan lese mer om First LEGO League på Dette er et veldig flott arrangement med tanke på å inspirere ungdom til å velge realfag i videre studier. Økonomikurs 23. november Kurset gir deltakerne en innføring i økonomi, og gir en grunnleggende forståelse av balanse- og resultatregnskapet, i tillegg til bruk av nøkkeltall og styringsdata. Gjennom dette kurset skal deltakerne lære å forstå økonomiske sammenhenger i en bedrift eller organisasjon. I skrivende stund har ikke dette arrangementet foregått. Ingeniørenes juleverksted Styret har bestemt seg for å fortsette fjorårets (og året før det) suksess med Ingeniørenes Juleverksted. Vi har fått støtte fra Tekna sentralt (samfunnsmidler) for å gjennomføre dette i år, og har søkt igjen for I skrivende stund har ikke arrangementet foregått enda, men her er beskrivelsen fra da det ble gjennomført i 2009: Styret bestemte å søke samfunnsmidler til et prosjekt vi har kalt Ingeniørenes Juleverksted. I skrivende stund er denne søknaden ikke behandlet enda, men styret valgte likevel å forskutere inntil kr ,- for å teste ut denne ideen. Mandag 7. desember møtte ca 25 forventningsfulle elever fra 9. klasse ved Skarbøvik Ungdomsskole 4 engasjerte Tekna representanter ved Høgskolen i Ålesund som prøvde å ta med elevene inn i ingeniørens verden gjennom et foredrag om det gylne snitt og finbonacci følgen, og deretter lodding av et blinkende juletre på høgskolens lab. Det tok ikke lang tid på laben før elevene var levende engasjert i loddingens kunst med et konsentrasjonsnivå på høyt plan. Jubelen var stor da førstemann kunne vise fram sitt ferdige produkt! Alle elevene klarte etter hvert, med litt assistanse fra Teknas representanter, sitt juletre til å virke etter intensjonene. Sammen med litt julemusikk, pepperkaker og gløgg ble dette en opplevelsesrik dag for både elever og Tekna representantene. 7

8 Årsmøte for Tekna Ålesund avdeling desember, ved Scandic Hotell. Årsmøte med etterfølgende middag for medlemmer inkl. følge. Styret hadde også i år valgt å spandere middag på både medlemmer og følge. Medlemsutviklingen Tekna Ålesund avdeling har i løpet av året 2011 økt medlemsmassen til 512 (per ). 2010: : : : : : Antall medlemmer For styret Ålesund,

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer