ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND"

Transkript

1 . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering a) Godkjenning av de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden c) Valg av dirigent, sekretær, 2 til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Innkomne saker 7. Budsjett 8. Valg a) Styrets leder b) Øvrige styremedlemmer c) Revisor d) Valgkomite

2 SAK 1 SAK 2 Åpning av årsmøtet Konstituering a) Godkjenning av de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden c) Valg av dirigent, sekretær, 2 til å underskrive protokollen SAK 3. Årsberetning Styret har bestått av: Leder: Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik, i styret til årsmøte 2016 Kasserer: Kristin Lierstuen,Elverum kommune til årsmøte 2016 Sekretær: Anita Høie, Kartverket Hamar til årsmøte 2016 Styremedlem: Svein Vik, Eidsiva Nett til årsmøte 2016 Styremedlem: Stian Edvardsen, Statens vegvesen til årsmøte 2015 Styremedlem: Lars Mæhlum, Ringsaker kommune til årsmøte 2016 Styremedlem: Ingar Skogli, Statens vegvesen til årsmøte 2015 Valgkomité og revisor Per Alhaug, Stange Kommune til årsmøte 2015 Jon Anders Bordal, Kartverket Hamar til årsmøte 2016 Revisor: Ole Holth, Statens Kartverk til årsmøte Arrangement I året som har gått, viser at det er gjennom ført mange arrangement og med god deltagelse: Hva Hvor Når Antall deltakere Lokale Geomatikkdager Fagdag Matrikkelforbedring, eiendom Fagdag Samferdsel Fagdag BIM i samarbeid med NTICAD og HIG *) Rica Hotel, Olrud i Ringsaker Spidsbergseter, Ringebufjellet Kartverket, Hamar Høgskolen i Gjøvik jan deltagere inkl foredragsholdere og utstillere. Studenter i tillegg. 10. sept deltagere 18. nov deltagere 11. feb deltagere *) Se 11. februar HiG hadde ellers planlagt å arrangere GIS-dag slik det har blitt gjort i flere år, men dette måtte utgå i Styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden.

3 3.5 Representasjon fra GeoForum Hedmark og Oppland i 2013 På Representantskapsmøtet i Trondheim deltok Bjørn Godager og Kristin Lierstuen på vegne av lokalforeningen. Bjørn Godager deltok på Lederkonferansen på Hamar den desember. Anita Høye og Bjørn Godager har deltatt og deltar i Programkomitearbeidet til Geomatikkdagene på Lillehammer i Medlemmer fra GeoForum Hedmark og Oppland har deltatt i flere av GeoForums faggrupper, kurskomiteer, workshops, som foredragsholdere eller som ulike koordinatorer i regi av GeoForum i Kristin Lierstuen og Lars Mæhlum deltok på seminar i Matrikkelforbedring som Norsk Jordskiftekandidatforening arrangerte mars på Clarion Hotel, Gardermoen. Dette ble gjort for å plukke opp ideer og hente inspirasjon til en fagdag i egen regi høsten 2014, jfr Markering av 40-årsjubileum Lokalforeningen fylte 40 år i forrige styreperiode, og dette ble markert på de Lokale Geomatikkdagene i Vi prøvde den gang å finne ut mest mulig av selve oppstarten, men vi lykkes ikke med dette i første omgang. Styret har etterpå gått igjennom eksisterende arkiver i Lokalforeningen og sortert innhold, samt kastet ca 90%. Vi fant samtidig stiftelsesdokumentet fra hvor Kåre Kristiansen fra Lillehammer var første leder. 3.7 Markedsføring Det kom benkeforslag på årsmøte i 2014 om å bruke noe av overskuddet til å «sponse» Vitensenteret på Gjøvik med noe som markedsfører geomatikk. Styret har hatt møter og korrespondanse med Vitensenteret og saken har etterpå blitt løftet opp til GeoForum sentralt og blitt behandlet på Lederkonferansen med tanke på å lage noe felles for alle Vitensentrene i Norge. 3.8 Stipendieordning Lokalforeningen har vedtatt å subsidiere hver deltager på Geomatikkdagene på Lillehammer med 1000 kr (maks 50 personer). Samtidig arrangeres ikke Lokale Geomatikkdager når hovedarrangementet er i vårt område. 3.9 Medlemmer Nedenfor vises antall medlemmer pr med fjorårets tall i parentes. Antall personlige medlemmer (inklusive studenter og pensjonister) er 176 (169)). Av disse er det 24 studenter. Antall bedriftsmedlemmer er 19 (19). Tilsammen er det 195 (188) medlemmer. Det totale antall medlemmer har økt med 7. På vegne av styret Bjørn Arild Godager (leder) Sign

4 SAK 4. Regnskap

5 SAK 4. Regnskap KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3500 GeoForum Lokale kartdager , GeoForum Fagarrangement , GeoForum Fagarrangement ,00 Sum DriftsInntekter ,69 DriftsKostnader 4000 Deltagelse Geoforum , Kontorrekvisita -296, Diverse utgifter -135, Reiseutgifter , Møter, tilstelninger ,00 Sum DriftsKostnader ,85 DRIFTSRESULTAT ,16 Finansposter 8040 Renteinntekter 4 149, Renteutgifter og gebyrer -175,00 Sum Finansposter 3 974,44 RESULTAT FØR SKATTER ,72 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,72 Balanse Utskriftsdato: kl: 18:38 KtoNr KontoNavn KontoSum EIENDELER Omløpsmidler 1400 Varelager , Bankinnskudd Nordea, ,39 Sum Omløpsmidler ,36 SUM EIENDELER ,36 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,72 Sum Egenkapital ,36 SUM EGENKAPITAL OG GJELD ,36

6 SAK 5. Kontingent Styret foreslår at det ikke kreves inn ekstra kontingent til GeoForum Hedmark og Oppland utenom den som kreves av GeoForum sentralt. SAK 6. Innkomne saker Det er ikke mottatt noen innkomne saker for årsmøtet.

7 SAK 7. Budsjett

8 SAK 8. Valg Leder: *) Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik, i styret til årsmøte 2016 Styremedlem: Kristin Lierstuen, Elverum kommune til årsmøte 2016 Styremedlem: Anita Høie, Kartverket Hamar til årsmøte 2016 Styremedlem: Svein Vik, Eidsiva Nett til årsmøte 2016 Styremedlem: Lars Mæhlum, Ringsaker kommune til årsmøte 2016 Styremedlem: Jon Opsahl (jordskifteretten) til årsmøte 2017 (ny) Styremedlem: Gunnar Ulveseth (Forsvarsbygg) til årsmøte 2017 (ny) *) Jfr vedtekter 4, velges leder i årsmøte, forøvrig konstituerer styret seg selv mht til kasserer, sekretær og styremedlemmer. Valgkomité og revisor Ingar Skogli, Statens vegvesen til årsmøte 2017 (ny) Jon Anders Bordal, Kartverket Hamar til årsmøte 2016 Revisor: Ole Holth, Statens Kartverk til årsmøte 2016 For Valgkomiteen: Per Alhaug (Stange kommune) Jon Anders Bordal (Kartverket)

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014

Sak 6-R2015- Årsberetning 2014. Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 1 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING FOR 2014... 3 1. Organisasjon og administrasjon... 3 2. Representantskapsmøtet, styret og andre tillitsvalgte... 4 3. Strategiplan og arbeidsprogram...

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Onsdag 26. mars 2014 kl.19.00 Klubbhytta i Kilen Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til

ÅRSMØTE 2011. Rauma Travforening Innkaller. Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900. Saksliste: VEL MØTT! til Rauma Travforening Innkaller til ÅRSMØTE 2011 Sted: Seniorhuset i Isfjorden onsdag 1. februar 2012 kl 1900 Saksliste: 1. Velkommen, registrering og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen -

Detaljer

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring

Tidsplan: Kaffe og frukt ved ankomst 10.00-ca. 12.30: Kretsting Ca. 12.30-13.30: Lunsj. Tidspunktet justeres avhengig av kretstingets gjennomføring Endringer gjort på tinget er påført. KRETSTING HEDMARK ORIENTERINGSKRETS Lørdag 28. februar 2015, kl. 10.00-13.30 Best Western Trudvang Rena hotell Saksliste: 1. Åpning med opprop og godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer