Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Innhold Avdelingslederen har ordet Styrets beretning Viktige begivenheter i året som gikk Sentralt og regionalt arbeid Arrangementer tilrettelagt av avdelingene Saker i media Medlemsutviklingen Samfunnsprosjekter 6 2. Avdelingens ledelse Styret Andre komitéer og representasjon Avdelingskontingent Regnskap Driftsregnskap og balanse Revisors beretning

3 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET Aktiviteten i Tekna Hedmark avdeling har i perioden vært en blanding av noe tradisjonelt og litt nytt. Handlingsplanen for 2007, som ble vedtatt på forrige årsmøte, fokuserte på aktiviteter innenfor de tre hovedkategoriene faglig, sosialt/kulturelt og familievennlig. Videre oppmuntret årsmøtet sterkt til å jobbe videre med samfunnsprosjekter som har fokus på realfag i skolen. Styret har også jobbet med å legge til rette et eget arrangement for våre kvinnelige medlemmer. Damenes aften ble dermed arrangert for første gang i Hedmark avdeling med 17 deltagere. I tråd med henstillingen fra årsmøtet har styret hatt fokus på realfag i skolen, og vi har fått både nedturer og oppturer med denne samfunnsoppgaven. Etter den sterke tilslutningen til å budsjettere/ avsette kr ,- til kjøp av Matteryggsekker i 2007 kom nedturen. Styret besluttet å kontakte teknologibedriftene i Hedmark for å se om vi kunne skape et felles løft for tiltaket. Vi kontaktet ca. 50 teknologibedrifter, men responsen ble meget skuffende, bare ett positivt svar. Resultatet var at med den negative responsen fra industrien ble det en midlertidig stopp med oppgaven. Oppturen kom da vi søkte om kr ,- i samfunnsmidler hos Tekna sentralt. Vi ble tildelt kr ,- for bruk i Som en konsekvens foreslår styret at kr ,- (som ikke ble brukt i 2007) settes opp i budsjettet for 2008 og slåes sammen med kr ,- for å gjøre dette til avdelingens hovedoppgave i Etter tildeling av samfunnsmidler til prosjektet First Lego League (FLL) kjøpte vi inn seks nye sett som er fordelt ut i skolene i Med tildelingen ble dette en naturlig videreføringen og oppfølging av FLL aktiviteten fra tidligere prosjekt. Avdelingen har nå 17 sett ute i skolene, men det var dessverre liten deltagelse fra Hedmark i årets FLL finale på Gjøvik. Samfunnsprosjektet FLL ble avsluttet i 2007, men styret følger opp FLL settene også i Avdelingen fikk også samfunnsmidler til en familiedag på Vitensenteret i Gjøvik. Aktiviteten ble gjennomført søndag 21. oktober med buss fra Elverum. Dette ble et meget vellykket familie arrangement med mange deltagere. Erfaring fra året viser at det er begrenset interesse for arrangementer på våren. Dette henger sammen med at det tar litt tid for et nytt styre og organisere seg og komme i gang. Konsekvensen i år ble at nesten alle arrangementene ble gjennomført på høsten. Konsekvensen ble et svært tett program på høsten både for styret og medlemmene. En liten refleksjon til ettertanke. Det må også nevnes at det er fortsatt meget god kontakt mellom de tre Hedmark/Opplands avdelingene med god koordinering og støtte fra vårt DK kontor. Jeg takker styret og alle medlemmene for et aktivt og interessant styreår med en spesiell takk til vår DK-ansvarlige, Berit Hvoslef Dahl, for det gode samarbeidet. Uten denne støtten hadde ikke aktiviteten i avdelingen vært på dagens nivå. Med hilsen Asbjørn Snekkevik Leder for Tekna Hedmark avdeling 3

4 1 STYRETS BERETNING Viktige begivenheter i året som gikk Det må nevnes to begivenheter i året som gikk. Avdelingen hadde sitt første årsmøte utenom Hamars umiddelbare nærområde. Damenes aften ble arrangert for første gang. Et arrangement bare for avdelingens kvinnelige medlemmer. Begge arrangementene ble holdt på Elverum Sentralt og regionalt arbeid 7. til 9. juni. Representantskapsmøte (R-møtet) i Oslo. R-møtet er største aktiviteten under denne posten i I samarbeid med Fagrådet presenterte avdelingen et Forslag til vedtak på R-møtet. Forslaget omhandler redusert medlemskontingent for AFP pensjonister fortrinnsvis på samme nivå som regulere pensjonister. Dessverre falt dette ikke i god smak hos Hovedstyret som argumenterte aktivt imot forslaget. Inntil Hovedstyret ved Åsmund Knutsen trådte inn i diskusjonen såg det ut til at vi kunne få flertall for forslaget, men vi tapte litt knepent med 66 mot 81 stemmer. Saken er fortsatt ikke avsluttet ved at den blir fulgt opp av Fagrådet Foreningspolitisk arbeid april. Hovedstyrets vårrunde med påfølgende Tekna kurs. Alle tillitsvalgte i Hedmark og Oppland før R-møtet 2007, møtested Toten Hotell, Sillongen. Møte med hovedstyret representert ved Ingrid di Valerio og Jarle Raaheim, fagsjef i Tekna. Tema dag 1 var: Program for R-møtet 2007 Teknas organisasjon Hovedpunktene i foredraget Tekna i fremtiden Nye måldokumenter for foreningen R-møtets fremtidige form og størrelse Kontroll med foreningsvirksomheten. Avvikling av desisorordningen Teknas engasjement i høstens kommunevalg Dag 2: Kurs i teambuilding. Kursleder: Peder Giertsen. o Kommunikasjon i hverdagen - bygge tillit og utvikle gode relasjoner. o Teamarbeid - hvordan utvikle effektive team. Avdelingen var representert med: Britt Søgaard og Asbjørn Snekkevik (første dag). 1. november. Avdelingsledermøte på Gardermoen Ingen fra avdelingen hadde anledning til å delta på denne samlingen Kurs Medlemskurs fra Tekna: 22. februar: Karriereplanlegging om kompetanseutvikling, Radisson SAS Hotell, Lillehammer. Totalt 21 deltakere - 2 fra Hedmark avd. 8. mars: Jus i hverdagen. Rica Hotell Hamar, Olrudsenter, Furnes. Totalt 19 deltakere - 13 fra Hedmark. 17. april: Kurs om arbeidsmiljøloven 4

5 Høgskolen i Gjøvik, Kallerud, Gjøvik. Totalt 15 deltakere - hvorav 1 fra Hedmark. 5. november: Kurs om presentasjonsteknikk Kurset ble holdt på Honne Hotell og konferansesenter. 15 deltakere - hvorav 3 fra Hedmark. I tillegg ble det arrangert et kurs i Hurtiglesing for studenter og yngre medlemmer på HIG - her møtte 2 medlemmer fra Hedmark Regionale aktiviteter i Fagrådets regi Avfall Innlandet, - årlig arrangement i slutten av januar. Det trekker ca 100 deltakere, utstillere samt foredragsholdere og komitémedlemmer, ca 130 totalt. Avholdt i Øyer. VA-dagene for Innlandet. Gjennomført i oktober for andre gang. Trakk ca 90 deltakere + utstillere, foredragsholdere og komitémedlemmer. Avholdt i Øyer. Prosjekt Sykehuset Innlandet. Til dette prosjektet søkte og fikk Fagrådet tildelte samfunnsmidler på kr ,-. Se nærmere beskrivelse under pkt Arrangement tilrettelagt av avdelingene Det må nevnes at inngangen til årets arrangementprogram startet med et meget vellykket årsmøte, både faglig og sosialt/kulturelt, på Elverum 8. februar. Antall arrangement i avdelingens regi har vært litt over gjennomsnitt sammenlignet med tidligere år. De fleste arrangementene ble gjennomført på høsten der det nesten ble for mye. I 2007 har vi derimot hatt mindre utveksling av deltagelse hos/med våre naboavdelinger. Det er fortsatt størst interesse og deltagelse på de sosialt/kulturelle arrangementene. For eksempel hadde vi 40 deltagere (20 medlemmer og 20 ledsagere) på Ringsaker Operaens La Traviata samt at det var flere som ønsket billetter. Resultatet ble en type først til mølla løsning med den store etterspørselen. Familiedagen til Vitensenteret må også spesielt nevnes, se pkt nedenfor. Oppslutningen til arrangementene har vært bra med totalt 105 personer som har deltatt på ett eller flere av tilstellingene. Dette er 21,5 % av medlemsmassen Bedriftsbesøk/fagmøter Dato Arrangement Antall deltagere: medlem. + leds. 9. feb. Årsmøte i Elverum april. Gjennomgang av Gjensidiges nye forsikringstilbud okt. E6-utbygging. Faglig gjennomgang presentert av veivesenet nov. Sykehuset Innlandet. Seminar om teknisk utrustning av ny sykehusstruktur. Gjennomført på Sanderud i regi av Fagrådet

6 1.3.2 Familiearrangement Dato Arrangement Antall deltagere 21. okt. Vitensenteret i Gjøvik Ca 50 totalt Kulturelle/sosiale arrangementer. Dato Arrangement Antall deltagere 20. juni Tur med Skibladner okt. Vinaften Barfrøstua, Domkirkeodden nov. Ringsaker Operaen: LaTraviata, Brumunddal Damenes aften, Elverum Saker i media Avdelingen har vært mindre flink med å legge tilrette mediestoff for lokalavisene i Hedmark. Avdelingen hadde imidlertid et stort oppslag i Østlendingen i forbindelse med overlevering av FLL sett til Vestad skole. Det har også kommet færre ferdigskrevne leserbrev fra Tekna sentralt ved Tore Westhrin. Temaet har likevel like høy aktualitet for foreningen og lokalavdelingen. 1.5 Medlemsutviklingen Medlemsutviklingen i TEKNA - Hedmark avdeling har de siste årene vært jevnt stigende og har utviklet seg som følger: Medlemsregistrering Antall medlemmer % Økning 1. januar januar ,6 1. januar ,2 1. januar ,3 1.6 Samfunnsprosjekter Avdelingen søkte midler til to samfunnsprosjekter for styreåret I tillegg søkte Asbjørn Snekkevik midler til et prosjekt på vegne av Fagrådet i Hed/Opp. Prosjektene var: Midler til kjøp av nye First Lego League (FLL) sett. Midler til et familiearrangement på det nye Vitensenteret i Gjøvik. Midler til Prosjekt Sykehuset Innlandet First Lego League (FLL) Som kjent fikk vi tildelt kr ,- i samfunnsmidler til FLL prosjektet for Nye midler er en naturlig fortsettelse av det tidligere FLL prosjektet, men også et naturlig tiltak for å etterkomme den sterke oppfordringen fra de to siste årsmøtene om å bidra mest mulig til å forbedre forholdene for realfag i skolen. Avdelingen har nå 17 sett ute i skolene, men det var dessverre svært få av 6

7 disse skolene som deltok i årets FLL finale på Gjøvik. Tilbakemeldingen er likevel at det er stor interesse for settene. I tillegg til tildelte midler brukte avdelingen kr 4619,- på FLL prosjektet i Prosjektet ble avsluttet i 2007, men styret følger opp FLL settene også i Familiearrangement på Vitensenteret, Gjøvik Som kjent fikk vi tildelt kr ,- i samfunnsmidler til dette prosjektet for Familiedagen var først planlagt i starten av mai, men våren ser ikke ut til å være den beste tiden for denne type arrangementer. Ny dato ble 21. oktober som ble et meget vellykket arrangement. Se her hva prosjektleder Britt Søgaard bl.a. skrev i sin sluttrapport: I forhold til å få opp interessen for realfag blant de unge var det skreddersydde programmet fra Vitensenteret svært populært. Det var ulikt program for de små og de store ungene, så de klarte å engasjere alle på en fin måte. I tillegg til tildelte midler brukte avdelingen kr 4450,- av egne midler på prosjektet Prosjekt Sykehuset Innlandet. Seminar om teknisk utrustning av ny sykehusstruktur i mjøsregionen. Dette var et prosjekt som gikk i regi av Fagrådet, se også pkt og prosjektleder var Asbjørn Snekkevik. Prosjektet ble gjennomført av medlemmer fra Hedmark avdeling med sterk støtte av vår DK-leder. Seminaret ble gjennomført i festsalen til det kommende nye sykehuset i Hamar, Sanderud, med fire velkvalifiserte forelesere. Forelesningene var meget bra. Dette var et åpent seminar, dvs også for ikke-medlemmer, men dessverre ankom det bare totalt 24 deltagere. 2 AVDELINGENS LEDELSE Styret Det er avholdt 7 styremøter i perioden og styresammensetningen har vært følgende: Navn Inneværende funksjonstid Verv Asbjørn Snekkevik 2007 Leder Kjetil Wold Henriksen Nestleder Harald Øie Kasserer Kristin Lierstuen Sekretær Britt Søgaard Styremedlem Trygve Vikerødegården 2007 Varamedlem 7

8 Andre komiteer og representasjon Revisorer for 2007: Revisor: Vararevisor: Asbjørn Andersen Georg Langerak Representasjon Fagrådet Hedmark/Oppland: Medlemmer i fagrådet for Hedmark/Oppland har vært: Kjetil Wold Henriksen Terje Skramstad Asbjørn Snekkevik Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av: Kari Nilssen Svein Myklebust Terje Skramstad 3 AVDELINGSKONTINGENT Avdelingskontingenten for 2007 har vært kr. 200,- Årskontingenten ble øket til kr 200,- fra 1. januar Styret foreslår ingen endring. 4 REGNSKAP Driftsregnskap og balanse Lenke til regnskap Revisors beretning Moelv, 13. februar 2008 Britt Søgaard Kristin Lierstuen Harald Øie Kjetil Wold Henriksen Asbjørn Snekkevik Trygve Vikerødegården 8

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Flink Avdeling og medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

ÅRSBERETNING 2005. Antall medlemmer pr. 01.01.2006 var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra 01.01.2005.

ÅRSBERETNING 2005. Antall medlemmer pr. 01.01.2006 var 479. Dette er en økning på 14 personer / 3 % fra 01.01.2005. ÅRSBERETNING 2005 Styret 2005 Økonomi. Styret i 2005 har bestått av: Styreleder: Helge G. Ø. Ruud Nestleder: Benjamin Thomassen Sekretær: Steinar Knutsen Kasserer: Monica Fredvik Styremedlem: Elisabeth

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 93. år 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2011 ET ÅR MED VARIERT AKTIVITET Tekna Ålesund avdeling har hatt et

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad

Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015. Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte for Tekna Nedre Glomma avdeling 27. februar 2015 Odd Fellow Fredrikstad Årsmøte 2015 i Tekna Nedre Glomma avdeling Tid: Fredag 27. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Odd Fellow Fredrikstad, Stabburveien

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Æresmedlem

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 95. år 2013 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2013 TEKNA I FREMTIDEN Tekna 2020 er nok et uttrykk som kommer til å høres ofte fremover. Det har de siste årene

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet vi skaper fremtiden... 3 1 Styrets beretning... 4 1.1 Viktige begivenheter i året

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005

Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 Årsrapport og regnskap 2005 Side 2 1. STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Det er lagt stor vekt på utadrettet virksomhet i vår forening og Tekna

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer