Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014"

Transkript

1 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl Thon Hotel Harstad Sakspapirer

2

3 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid: Onsdag 26. mars 2014 klokken 1900 Sted: Thon Hotel Dagsorden 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor 2. Årsberetning Regnskap Handlingsplan 5. Budsjett 2014 og avdelingskontingent 6. Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomité Vel møtt! For styret Tor Hovde Leder

4 Årsmøte 26.mars 2014 Agenda og forslag til vedtak: 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor (underskrift av protokoll) Styrets forslag til vedtak: TorH velges som ordstyrer og Monica som sekretær til møtet. 2. Årsberetning Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for Regnskap 2013 m/revisjonsnotat Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap m/revisjonsnotat for Handlingsplan/prioriterte tiltak Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til handlingsplan for perioden Budsjett 2014 (herunder Avdelingskontingent) Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte budsjett for Innkomne saker Ingen innkomne saker Styret fremmer samme vedtektsendring som i 2013, for endelig vedtak: Varamedlemmer møter normalt i dag til alle møter i flere og flere av Teknas styrer, så også i Harstad avdeling. Derfor ønsker vi å normalisere dette ved å omgjøre varamedlemmer til faste medlemmer, slik nå flere og flere styrer gjør. Det står i dag: 6 Avdelingens styre Styret velges av Årsmøtet, og består av 5 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Dessuten velges 2 varamedlemmer Forslag til endring (ny tekst) i første avsnitt: Styret velges av Årsmøtet, og består av 7 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Følgelig også avsnitt 4 i samme paragraf Leder velges for 1 ett år. De øvrige styre- og varamedlemmers funksjonstid er 2 to år slik at det vekselvis velges to styremedlemmer og ett varamedlem hvert år. Forslag til endring (ny tekst) i fjerde avsnitt: Leder velges for 1 ett år. De øvrige styremedlemmers funksjonstid er 2 to år. Det skal vekselvis velges tre styremedlemmer hvert år. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte forslag til vedtektsendring 7. Valg av nytt styre Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 8. Valg av revisorer Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 9. Valg av valgkomite Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet

5 Harstad avdeling Årsrapport 2013 Tekna Harstad avdeling

6 Innhold 1 Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 20.mars Avdelingens aktivitet 1 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt 1 Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt 2 First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt 3 Kurs og kursaktivitet 3 Ledelse og gjennomføring av prosjekt 3 Stressmestring 4 3 Møter og representasjon 4 Styremøter og saker 4 Avdelingsledermøte og HS vårrunde i Bodø april 4 Fagrådsmøte 12.april 5 Avdelingssamling april R-møtet 2013 i Bergen juni 5 Teknakonferansen 17.oktober Avdelingsledermøtet (Gardermoen 31.oktober-01.november) 6 4 Sluttord 6 Regnskap 2013

7 ~ 1 ~ Harstad Avdeling 1. Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 20.mars 2013 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Revisor: Vara: Valgkomité: Tor Hovde, Kunnskapsparken Nord AS Hans Einar Haldorsen, Statoil ASA Leiv Hellefossmo, Universitetssykehuset Nord-Norge Monica Larssen, Harstad Kommune Audun Nergård Nyre, Statoil ASA Olav Olsen, Hinnstein AS Anja Nilsen, Forsvarbygg Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg Dag Julian Eilertsen, Det Norske Veritas Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, Harstad Tore Varmedal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Avdelingens aktivitet Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt I 2013 prøvde Avdelingen for første gang å dele ut mattesekk til to barnehager. Dette er også et ledd i å fange barns interesse for realfagene. Hans har sammen med Monica vært primus motorer for dette. Bildet til høyre er fra utdelingen i Holtet Barnehage hvor Monica (midt i bildet) sørget for utdelingen. Det er også søkt og innvilget midler til mattesekker i ,- NOK. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

8 ~2~ Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt Newton Camp1 ble også sist sommer arrangert i Harstad. Konsept er fortsatt organisert på samme måte, hvor Kunnskapsparken Nord as, sammen med Tekna og Den Norske Turistforening (DNT) satser på en fritids-/ferieleir for ungdommer mellom Årets Camp vil trolig legge seg i rekken av meget vellykket og godt gjennomført prosjekt. Det kan godt betegnes som en suksess, og det, ikke minst, er også takket være det flotte samarbeidet med Festspillene i Nord-Norge. Her blir naturen utforsket og satt inn i natur- og realfaglig sammenheng. Monica har også her sittet i styringsgruppen, sammen med lokal representant fra Den Norske Turistforening og Kunnskapsparkens representant. Kunnskapsparken var primus motor også i dette arrangementet, men med god støtte fra oss både i form av planlegging og midler (30 NOK). Nytt av året var imidlertid at avdelingen trakk et kjemi-/fysikksett blant deltakerne, noe som var ekstra populært (Bilde ved siden av er en faksimile fra Hålogaland avis 24.mai 2013). På tross av at vi fikk avkortet søknadssummen med 1/3 til 20 NOK fra Samfunnsmidlene, ønsket Avdelingen likevel å støtte arrangementet med 30 NOK. Samlingene ble som nevnt en kjempesuksess og frister fortsatt til gjentakelse2, samtidig som vi arbeider med å finne flere alternative aktiviteter som kan finansieres over Teknas Samfunnsmidler. Festspillene i NordNorge, som til nå har vært en meget god samarbeidspartner i prosjektet, vil trolig bli hovedansvarlig for NCarrangementet for ettertiden. Kunnskapsparken Nord sammen med Tekna arbeider med dette som mål for en videreføring av arrangementet. 1 Newton Camp er etter hvert et etablert satsingsområde for Tekna og gir normalt støtte over Samfunnsmidlene. Basisopplegget for campene ligger hos First Scandinavia, men har lokale tilpasninger. 2 Det er for øvrig søkt og innvilget Samfunnsmidler til begge disse aktivitetene (FLL og NC) også til 2014 hhv 30 NOK og 15 NOK. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

9 ~3~ First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt Også i 2013 har Avdelingen vært medarrangør av First Lego League i Harstad, et prosjekt vi også støtter gjennom Samfunnsmidlene som utlyses årlig fra Tekna sentralt. Det ser fortsatt ikke ut til at arrangementet nedtrappes fra sentralt hold, noe som betyr at vi fortsatt vil opprettholde vårt engasjement sammen med Kunnskapsparken Nord AS. Monica har også denne gang vært vår trofaste representant i styringsgruppen, i tillegg til at hun også deltok aktivt som dommer. Det står dessuten våre medlemmer fritt å delta som veiledere og dommere i disse turneringene i de arrangementene, noe enkelte også gjorde. Dette er svært moro og er noe vi trygt kan anbefale og også vil oppfordre til. Den store finalen ble også denne gang gjennomført i Harstad Kulturhus, lørdag 9.november 2013 (Faksimile fra Harstad Tidende 11.november Årets vinnere Sharp Brains fra Medkila). Kurs og kursaktivitet Det er fortsatt store utfordringer med å få medlemmene til å stille på de ulike kursene som settes opp, selv om de er gratis for medlemmene og kurstitlene tilsynelatende interessante. I denne periode ble det likevel gjennomført kurs både vårsemesteret og høstsemesteret. Disse ble gjennomført med henholdsvis 12 og 10 deltakere (se nedenfor). Ledelse og gjennomføring av prosjekt Den 18.februar ble det så gjennomført et kurs med tittelen Ledelse og gjennomføring av prosjekt på Thon hotell. Kurset fanget hele 12 deltakere, men i ettertid har vi fått høre at det er flere som kunne ha tenkt seg å delta. De fleste som ikke kunne delta, men som kunne tenkt seg kurset argumenterer med at tidspunktet var feil ikke greit å treffe alle. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

10 ~ 4 ~ Stressmestring Den 17. september ble høstens arrangement gjennomført et kurs med tittelen Stressmestring på Thon hotell. Kurset ble fylt med 10 deltakere, selv om det med fordel kunne vært noen flere. Dette var et veldig godt arrangement med deltakere helt fra Sortland veldig bra. Måtte vi kunne skilte med flere arrangement hvor medlemmer fra hele avdelingen også geografisk, deltok (bildene under er fra samlingen). 3. Møter og representasjon Avdelingen har også siste år holdt fast ved 1.mandag i måneden som fast møtedag og da primært som lunsj-møter. Møtene har i 2013 vært hos Tor på Kunnskapsparken Nord as. Styremøter og saker Styret har gjennomført 9 styremøter i dette styreåret, 3 har vi også i år måtte utsette eller avlyse pga problemer med å finne tid for alle. Vi har som nevnt stort sett hatt faste møter den første mandag i hver måned fra klokken hos Kunnskapsparken Nord AS. På disse møtene har det vært tatt opp vanlige styresaker og i all hovedsak har vi arbeidet med å følge opp de planlagte aktivitene i aktivitetsplanen. Avdelingsledermøte og HS vårrunde i Bodø april Forberedelser til R-møtet 2013 er en viktig prosess for Teknas grunnorganisasjon, og er hovedstyrets tema for vårens møteserie. Avdelingsstyremedlemmer, R-møterepresentanter, og styremedlemmer i faggruppene Tekna Biotek, Havbruk, Fiskehelseforeningen, Forskerne samt studentkontaktene var blant de inviterte til årets Regionssamling i Bodø april. Blant sakene fra Hovedstyrets runde, kan nevnes kontingentstruktur og opptakskriterier, samt hittil innkomne saker til R-møtet. Av disse kan nevnes "Like muligheter til høyere utdanning", "Tekna-app", "Nye websider", "Miljø & klima" og langsiktige mål om "Ett Tekna" (studentmedlemmene knyttes tettere til resten av Tekna). Dessuten var også avdelingenes forhold til hovedstyret et R-møtetema. Fra avdelingen deltok Tor Hovde. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

11 ~ 5 ~ Fagrådsmøte 12.april Vårens Fagrådsmøte ble gjennomført i forbindelse med Hovedstyrets vårrunde, noe som er en økonomisk optimal utnyttelse av både HS-møtet og Fagrådsmøte. Tor Hovde leder Fagrådet i Nord-Norge. Av saker som ble diskutert i Fagrådsmøte var bl.a.: Infrastruktur i nordområdene utfordringer ved å bo i nord Videokonferanseutstyr Kontraktsstrategi store offentlige prosjekter Halvårlige budsjett og søknader til Fagrådet i NN Konsekvensutredninger (KVU) for åpningsprosesser for petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst for og ved Jan Mayen Tekna-uka i Tromsø uke 43 Fagrådet har dessuten hatt et par skype-møter for å koordinere bl.a. Tekna-uka i Tromsø hvor ett av temaene var Mineralnæringen i Nord. Vårsamling for avdelingene april 2013 Årets vårsamling for avdelingene ble gjennomført april på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo sentrum. Dette har etter hvert satt seg som samlende møteplass for avdelingene,hvor man kan møte med 2 representanter fra avdelingsstyret. Vårsamlingen er spesielt viktig i de år det er R-møte. Hele møtet var da også viet de tema som skulle opp i R-møtet, samt gode diskusjoner på hvordan de enkelte sakene skulle fremmes av de ulike representantene. Tor Hovde og Hans Haldorsen stilte i møtet fra avdelingen. R-møtet 2013 i Bergen juni Det tradisjonsrike R-møtet gikk denne gang av stabelen juni med Bergen avdeling som vertskap. Hans Haldorsen var avdelingens representant, mens Tor Hovde representerte Faglige grupper i årets R-møte. Nytt av året var at det gikk fra torsdags kveld til søndag. Også denne gang startet møtet på kvelden før selve R-møtet, med politisk kafé (14.juni), et opplegg som fortsatt synes veldig positivt og sannsynligvis er kommet for å bli. Om ettermiddagen etter politisk kafé gikk arrangementet videre med en tur med Statsraad Lehmkuhl. Teknakonferansen 17.oktober 2013 For to år siden ble det besluttet å gjennomføre Teknakonferansen hvert år også i de år da det er R-møte, så også med årets Teknakonferanse. Årets tema var Grenseløse muligheter i en globalisert verden. Teknakonferansen ble også i år gjennomført i Ingeniørenes hus hvor leder stilte som avdelingens representant. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

12 ~ 6 ~ Avdelingsledermøtet (Gardermoen 31.oktober-01.november) Teknas avdelingsledermøte ble gjennomført som planlagt torsdag 31.oktober - fredag 01.november. Tor Hovde deltok fra avdelingen. Møtet dreide seg i sin helhet om Teknas nye strategi og mål mot Figuren til venstre viser de seks elementene om vil være sentral i denne.. Dette vil være en felles forankring i hele organisasjonen og noe av poenget er også at hele grunnorganisasjonen skal bygge på den samme strategien og aktivitetene skal bygge opp under dette slik at felles mål kan oppnås inne Også vår avdeling tilpasser nå handlingsplanen/aktivitetsplanen til disse målene og den samme strukturen. Sluttord Tekna hadde ved årsskiftet passert medlemmer. Også lokalt har vi det siste året hatt en pen økning i medlemsmassen. Avdelinga hadde ved årsskiftet 290 medlemmer, en økning på vel 8%. Potensialet utgjør imidlertid en vesentlig større vekst enn dette og spesielt i tiden framover, da det nå forventes et betydelig innrykk av medlemsberettigede til byen. Hans Haldorsen har i tillegg til å ha sittet i styret som nestleder, samt i inneværende periode vært styremedlem for Teknas Lønns- og Interessegruppe i Statoil Harstad, sittet i Teknas Lønns- og Interessegruppe for hele Statoil og fra januar av i år (2014) også som nestleder i den sentrale gruppen. Tor Hovde har de fem siste årene sittet i styret for Tekna Egen bedrift (tidligere Tekna Selvstendig næringsdrivende). Etter at han ble valgt som leder av Fagrådet i Nord-Norge er han også Nord-Norges representant i Faglig Årsmøte i februar. Styret vil avslutningsvis få takke alle som har bidratt til å holde aktiviteten oppe i avdelingen. Vi er imidlertid fortsatt ikke fornøyd med medlemmenes deltakelse på de ulike arrangementene vi setter opp. Alt for mange blir utsatt og delvis avlyst, men håper på bedre respons i tiden framover. Og oppfordrer medlemmene til å støtte opp om de arrangementer som settes opp. For styret Tor Hovde Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

13 Regnskap for Tekna, Harstad avdeling 2013 Bilag Dato Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Støtte av Newton Camp , Bårebukett til Finn Bergsås båre 850, Utgifter årsmøte ved Thon hotel 4 715, Mattesekker 9 225, Bankgebyr 150, Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Overførsel Tekna for mattesekker 5 000, Renteinntekter 4 173, , , Inngående saldo ,84 Inntekter ,20 Utgifter , Utgående saldo ,04 Fotnote 1. Ikke mottatt støtte fra Tekna vedrørende Newton Camp 2012 på Fotnote 2. Ikke mottatt støtte fra Tekna vedrørende Firs Lego Leaque 2012 på Fotnote 3. Verken betalt eller mottatt støtte fra Tekna vedrørende Newton Camp 2013 (20.000) Fotnote 4. Verken betalt eller mottatt støtte fra Tekna vedrørende Firs Lego Leaque 2013 (30.000) Harstad, 22. januar 2014 Leiv Hellefossmo

14 Tekna avdeling Ifarstad Revisorrupport 2013 Regnskapet for 2013 er ført i h.t. god regnskapsskikk og revisor har ingen \- kommentarer/merknader til regnskapsførselen. Revisor anbefaler at regnskapet som fremlagt godkjennes av årsmøtet.,/,, a-^ 6t, 9,4;a Gunnar B Solbjørg/ ^J Harstad 10. februar 2014

15 Prioriterte oppgaver og budsjett for Tekna Harstad Avdeling 2014

16

17 Prioriterte oppgaver for 2014 Tekna HARSTAD avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Troms og Vesterålen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan , Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Tekna HARSTAD avdeling vil bestrebe seg på å gjennomføre flest mulig målretta kurs for medlemmene i avdelingen. Dette må være så relevante kurs som mulig for det enkelte medlem, samtidig som slike samlinger også vil bidra til å bedre nettverket mellom medlemmene et nettverk som også vil kunne utnyttes i det enkelte arbeidsforhold. Vi vil gjennomføre minimum ett faglig kurs i hvert semester Partner i arbeidslivet Tekna HARSTAD avdeling vil i kommende periode utvikle et ennå tettere forhold til de største bedriftsgruppene i avdelingen, og at vi gjennom dette også kan vinkle enkelte av kursene til å dekke opplysninger om pensjon og lovverk etc. Samtidig vil vi også bidra til å påvirke utdanningen i regionen til å utdanne til den kompetansen næringslivet har behov for, slik at bl.a. tilfanget av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv blir bedret. Vi vil være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen I et internasjonalt arbeidsliv Tekna HARSTAD avdeling vil også søke å bli et hjem for våre utenlandske medlemsberettige arbeidstakere. Det er de siste årene et stadig økende antall utenlandske arbeidstakere i regionen og spesielt i de store oljeselskapene. Bare i STATOIL er det 57 ulike nasjonaliteter pr i dag. Vi vil oppfordre medlemmene til å invitere også sine utenlandske kolleger til våre arrangementer Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Tekna HARSTAD avdeling vil gjennom sitt engasjement i Newton Camp (NC) og First Lego League (FLL), samt utdeling av Mattesekker til barnehager, sette fokus på realfag og teknologi. NC og FLL er samarbeidsprosjekter mellom Tekna og Kunnskapsparken Nord som står som teknisk arrangør av disse, hvor vi også stiller med bl.a. økonomisk støtte og dommere, vakter og andre nødvendige assistanser. Vi vil fortsatt støtte opp om NC og FLL, samt utdeling av Mattesekker 2

18 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Tekna HARSTAD avdeling vil i de tilfelle det er mulig, bidra i ulike fora med faglige innspill og reflekterte innlegg i eksempelvis aviser og debatter. Vi vil tilstrebe å bidra i den offentlige debatten gjennom bl.a. avisinnlegg etc. Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Møte medlemmene der de er Tekna HARSTAD avdeling har sin konsentrasjon av medlemmer i Harstad by, men omfatter også omlandet og ikke minst Vesterålen som i denne sammenhengen i praksis er en egen region. Vi anser det derfor ekstra viktig å møte også disse medlemmene på hjemmebane. Som et tiltak her vil vi arbeide for å gjennomføre En familieekskursjon for medlemmene i regionen til bl.a. Andøya rakettbase, der medlemmer fra Vesterålen blir kontaktpersoner og arrangør for avdelingen En geologiekskursjon for medlemmene med familier (arrangert fra Harstad), hvor turen går gjennom hele regionen Tydelig, samlet og åpen Tekna HARSTAD avdeling vil også posisjonere seg gjennom aktiv deltakelse i regionale aktiviteter som Fagråd Nord-Norge, samt andre sentrale møteplasser Vi skal være sentrale og aktiv i faglige aktiviteter i Fagråd Nord-Norge 3

19 Budsjett for 2014 Budsjettet for 2014 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. INNTEKTER Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avdelingskontingent 38334, ,00 Renter 4173, ,00 Egenandel arrangementer 0 0 Tilskudd (Newton Camp og First Lego Leaque + mattesekker) 5000, ,00 Sum inntekter 47507, ,00 KOSTNADER Regnskap 2013 Budsjett 2014 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene ,00 Partner i arbeidslivet 0 0 I et internasjonalt arbeidsliv 0 0 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Newton Camp (NC) First Lego League (FLL) Mattesekker 30000, , , , ,00 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er, Besøk/ekskursjon til Andøya romfartsenter Geologieksursjon 10000, ,00 Være tydelig, samlet og åpen 0 0 Drift av avdelingen, inkludert styremøter 4715, ,00 Diverse kostnader, 1000, ,00 Disponibelt (overskudd/underskudd) 2567, ,00 Sum kostnader 47507, ,00 4

20 Hovedaktiviteter for 2014 gammel struktur Siden vi nå går over til ny struktur i hht Teknas nye hovedlinje, er dette tilpasset i presentasjonen som er presentert sammen med budsjettet. Vi legger likevel med den gamle strukturen i år til orientering. Vi vil til neste år smelte sammen disse strukturene, slik at dette skal gi en best mulig oversikt og samsvar med budsjett og regnskapsrapportering. Arbeidsmål Tiltak Resultat Kostnad Tidsfrist 1 Medlemmer 1.1 Medlemskurs (alt. 1 og 2) 1.2 Medlemskurs (alt. 2 og 3) 1.3 Medlemsekskursjon 1.4 Medlemsekskursjon 2 Samfunnet 2.1 Styrke interessen for realfag 2.2 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.3 Styrke interessen for realfag i barnehagene 2.4 Styrke realfagsutdanningen i regionen 3 Organisasjon 3.1 Styrke miljøet i foreningen og forsterke medlemmenes tilhørighet 1 Samspill og dialog >12 deltakere Gratis hvordan samarbeide målbevisst på en god måte 2 Fra teknologi til business og en smartere fremtid! >12 deltakere Gratis Vår Fra teknologi til business >12 deltakere Gratis Høst 2014 og en smartere fremtid! 3 Bonus i arbeidsforhold >12 deltaker Gratis Høst 2014 Geologi-ekskursjon for >25 deltakere 8.000,- Vår 2014 medlemmer med familier Ekskursjon for medlemmer til Andøya rakettstasjon Sammen med DNT og Festspillene i Nord-Norge arrangere Newton Camp Støtte til First LEGO League Deltagelse med dommere Dele ut mattesekker i utvalgte barnehager Bidra i debatten og være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen. Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene (m/servering) (gratis medl) >10 deltakere ,- (gratis medl) Øke interessen for realfag blant ungdom og PR for Tekna Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Fange interessen hos barn for realfag Bedre tilfanget av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv Min 10% tilstede av våre medlemmer i løpet av våren ,- (samf.midl.) ,- (samf.midl.) ,- (samf.midl.) ,- (egenand.?) Vår juni nov Mai 2014 Vår/ høst 2014 Arrangeres vår Årsmøte 2014 Forberedelser og organisering gjennomføring Gjennomføre Årsmøtet ,- (gratis medl) 25.mars Informasjon om avdelingen Oppdatere informasjon som legges på nettet/sendes til alle medlemmer og andre interesserte Alltid aktuell informasjon på nettet utgangen av mars (etter årsmøtet) Rev.:

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2013 Onsdag den 20.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling

Årsberetning 2015. for Tekna Harstad avdeling Årsberetning 2015 for Tekna Harstad avdeling ~ 2 ~ Innhold 1 Innledning 3 2 Tillitsvalgte valgt på årsmøtet 24.mars 2015 4 3 Medlems -og kontigentutvikling 5 4 Avdelingens aktivitet 6 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010

Kurs i Effektive grupper Regionalt Fagrådsmøte 23.-25.april 2009, Glomfjord 3.juni Tekna-konferansen 2010 ~ 4 ~ Kurs i Effektive grupper Siden kurset Psykologi i arbeidslivet ble flyttet til høsten, ble det to kurs tett på hverandre denne høsten, da Effektive grupper med Peder Gjertsen også var oppsatt på

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 12.03.2014 kl. 18.00 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet...3 Styrets beretning...4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Kategori 1

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 6 Aktiviteter i 2014... 6 Partner for

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte. Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord. Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 Innkalling til årsmøte Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Onsdag 09.03.2016 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til TID: Onsdag 9. mars 2015

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015. 20.02.2015, Mo i Rana

Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015. 20.02.2015, Mo i Rana Årsmøte for Tekna Helgeland avdeling 2015 20.02.2015, Mo i Rana 1 Dagsorden Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer, protokollfører og vitner Sak

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling for 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 11. februar 2013 kl. 1800 Skagerak Energi, Porsgrunn 1 Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 28. januar 2013 I henhold

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 Faglige,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Deltakelse/representasjon... 4 Aktiviteter

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling

Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Tromsø avdeling 2011... Avdelingslederen har ordet: 2011 Et år med høyt aktivitetsnivå...3 Styrets

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2010 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2010 Tekna Lillehammer avdeling har hatt et år med aktivitet som i tidligere år. Styret har fortsatt arbeidet med

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HMV Fritidssenter Torsdag 17. januar 2013 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Champagnekurs med enkel servering. Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning 2008. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets beretning...3 2. Avdelingens ledelse...5 3. Regnskap...6 Side 2 av 7 1. STYRETS BERETNING Årsmøtet til Tekna Kristiansund

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Avdelingslederen har ordet... 3 Styrets beretning... 4 Handlingsplan, oppfølging... 4 1 Faglige,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper

Febr:Utsending av Kule eksperimenter til alle P-grupper Handlingsplan 2007 Tiltak Status Budsjett Regnskap 1. Medlemmer 240 000 1.1. Ytelser til medlemmer 1.1.1. Lønns- og interessearbeid Tiltak for utvidet samarbeid mellom avdelingen og P/K/Sgruppene 1.1.2

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling

Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling Årsmøtedokumenter for Tekna Kongsberg avdeling 2015 Tekna Kongsberg avdeling - Agenda for årsmøtet 28. januar 2016 1. Åpning Valg av ordstyrer Godkjenning av innkalling og forretningsorden 2. Protokoll

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Aust-Agder avdeling Mars 2009 til mars 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Tekna Aust-Agder avdeling har hatt et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2013 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2013 For Tekna Lillehammer avdeling har 2013 i store trekk vært et år på det jevne, med aktiviteter og deltagelse

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling. HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Haugaland avdeling HIL-huset Torsdag 16. februar 2012 Program: Kl. 18.30 Årsmøte Kl. 19.30 Vinsmaking Saksliste for Årsmøtet: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 24. januar 2013. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 24. januar 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2012...

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 10. februar 2014 kl. 18.00 DuVerden AS (vitensenter og sjøfartsmuseum), Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn,

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole).

Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Du /dere innkalles herved til Årsmøte i Steigen Pensjonistparti Mandag 30. januar kl. 19.00 på Bogen Kultursenter (skole). Ta gjerne med naboer/kjente om de har interesse for å melde seg inn! Saksliste

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING FOR TEKNA GJØVIK AVDELING 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 Et år med jevn aktivitet....3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling

Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling Årsberetning for Tekna Kongsberg avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2010... 1 Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Sosiale arrangementer...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtet 2012: Sted: Verdal Hotell Tid: 14.mars kl 18:00 Kjøreplan 18:00 18-45: Foredrag av Svein Larsen fra Proneo

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 3 Yngres Forum... 4 Sosiale arrangementer... 4 Samfunnsrettet... 5

Detaljer

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250

4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013. Faglig årsrapport fra Tekna Havbruk. 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 4. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013 Faglig årsrapport fra 1: Om grupperingen Antall medlemmer: 250 Antall styremøter: 4 + 1 (årsmøtet) Styrets medlemmer: Tommy Ludvigsen Mads Martinsen

Detaljer

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2012 Tekna Lillehammer avdeling AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2012 Tekna Lillehammer avdeling hadde i 2012 omtrent samme aktivitet som forrige år. Styret har fortsatt arbeidet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling

Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Innkalling til ordinært årsmøte i Tekna Telemark avdeling Mandag 9. februar 2015 kl. 18.00 RHI Normag AS, Herøya, Porsgrunn Til alle medlemmer i Tekna Telemark avdeling Porsgrunn, 26. januar 2015 I henhold

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Bergseminaret Tirsdag 14. februar 2012 Program Kl 17.00 Kl 18.00 Kl 19.00 Kl 20.00 Middag Foredag om Bergseminarets historie Årsmøtet Faggruppediskusjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12.

VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. Gjeldende vedtekter vedtatt på NKFs årsmøte 03.09.12. 1 VEDTEKTER FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING, AVDELINGER OG FAGFORA. 1 Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling.

Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 1 Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: Fylkets hus, Steinkjer. Tid: Onsdag 24. mars 2004 kl. 17. 1 Omvisning/orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: TEKNA Lillehammer 2007...3 Styrets beretning...4 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Sted: Quality hotell Klubben Tønsberg Onsdag 17.02.10 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014 ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2014 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig) Styremedlemmer: Bjørg C. Haldorsen Heidi Norhus (vertsansvarlig)

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer