Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014"

Transkript

1 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl Thon Hotel Harstad Sakspapirer

2

3 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid: Onsdag 26. mars 2014 klokken 1900 Sted: Thon Hotel Dagsorden 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor 2. Årsberetning Regnskap Handlingsplan 5. Budsjett 2014 og avdelingskontingent 6. Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Valg av revisorer 9. Valg av valgkomité Vel møtt! For styret Tor Hovde Leder

4 Årsmøte 26.mars 2014 Agenda og forslag til vedtak: 1. Åpning, valg av sekretær og en desisor (underskrift av protokoll) Styrets forslag til vedtak: TorH velges som ordstyrer og Monica som sekretær til møtet. 2. Årsberetning Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for Regnskap 2013 m/revisjonsnotat Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte regnskap m/revisjonsnotat for Handlingsplan/prioriterte tiltak Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag til handlingsplan for perioden Budsjett 2014 (herunder Avdelingskontingent) Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte budsjett for Innkomne saker Ingen innkomne saker Styret fremmer samme vedtektsendring som i 2013, for endelig vedtak: Varamedlemmer møter normalt i dag til alle møter i flere og flere av Teknas styrer, så også i Harstad avdeling. Derfor ønsker vi å normalisere dette ved å omgjøre varamedlemmer til faste medlemmer, slik nå flere og flere styrer gjør. Det står i dag: 6 Avdelingens styre Styret velges av Årsmøtet, og består av 5 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Dessuten velges 2 varamedlemmer Forslag til endring (ny tekst) i første avsnitt: Styret velges av Årsmøtet, og består av 7 medlemmer, hvorav en leder og nestleder. Følgelig også avsnitt 4 i samme paragraf Leder velges for 1 ett år. De øvrige styre- og varamedlemmers funksjonstid er 2 to år slik at det vekselvis velges to styremedlemmer og ett varamedlem hvert år. Forslag til endring (ny tekst) i fjerde avsnitt: Leder velges for 1 ett år. De øvrige styremedlemmers funksjonstid er 2 to år. Det skal vekselvis velges tre styremedlemmer hvert år. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det framlagte forslag til vedtektsendring 7. Valg av nytt styre Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 8. Valg av revisorer Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet 9. Valg av valgkomite Valgkomiteene framlegger forslag til valgene i Årsmøtet

5 Harstad avdeling Årsrapport 2013 Tekna Harstad avdeling

6 Innhold 1 Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 20.mars Avdelingens aktivitet 1 Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt 1 Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt 2 First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt 3 Kurs og kursaktivitet 3 Ledelse og gjennomføring av prosjekt 3 Stressmestring 4 3 Møter og representasjon 4 Styremøter og saker 4 Avdelingsledermøte og HS vårrunde i Bodø april 4 Fagrådsmøte 12.april 5 Avdelingssamling april R-møtet 2013 i Bergen juni 5 Teknakonferansen 17.oktober Avdelingsledermøtet (Gardermoen 31.oktober-01.november) 6 4 Sluttord 6 Regnskap 2013

7 ~ 1 ~ Harstad Avdeling 1. Tillitsvalgte valgt på Årsmøte 20.mars 2013 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Andre tillitsvalgte: Revisor: Vara: Valgkomité: Tor Hovde, Kunnskapsparken Nord AS Hans Einar Haldorsen, Statoil ASA Leiv Hellefossmo, Universitetssykehuset Nord-Norge Monica Larssen, Harstad Kommune Audun Nergård Nyre, Statoil ASA Olav Olsen, Hinnstein AS Anja Nilsen, Forsvarbygg Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg Dag Julian Eilertsen, Det Norske Veritas Odd Ragnar Lorentsen, Oljedirektoratet, Harstad Tore Varmedal, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap 2. Avdelingens aktivitet Mattesekk Samfunnsmiddel-prosjekt I 2013 prøvde Avdelingen for første gang å dele ut mattesekk til to barnehager. Dette er også et ledd i å fange barns interesse for realfagene. Hans har sammen med Monica vært primus motorer for dette. Bildet til høyre er fra utdelingen i Holtet Barnehage hvor Monica (midt i bildet) sørget for utdelingen. Det er også søkt og innvilget midler til mattesekker i ,- NOK. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

8 ~2~ Newton Camp (NC) Samfunnsmiddel-prosjekt Newton Camp1 ble også sist sommer arrangert i Harstad. Konsept er fortsatt organisert på samme måte, hvor Kunnskapsparken Nord as, sammen med Tekna og Den Norske Turistforening (DNT) satser på en fritids-/ferieleir for ungdommer mellom Årets Camp vil trolig legge seg i rekken av meget vellykket og godt gjennomført prosjekt. Det kan godt betegnes som en suksess, og det, ikke minst, er også takket være det flotte samarbeidet med Festspillene i Nord-Norge. Her blir naturen utforsket og satt inn i natur- og realfaglig sammenheng. Monica har også her sittet i styringsgruppen, sammen med lokal representant fra Den Norske Turistforening og Kunnskapsparkens representant. Kunnskapsparken var primus motor også i dette arrangementet, men med god støtte fra oss både i form av planlegging og midler (30 NOK). Nytt av året var imidlertid at avdelingen trakk et kjemi-/fysikksett blant deltakerne, noe som var ekstra populært (Bilde ved siden av er en faksimile fra Hålogaland avis 24.mai 2013). På tross av at vi fikk avkortet søknadssummen med 1/3 til 20 NOK fra Samfunnsmidlene, ønsket Avdelingen likevel å støtte arrangementet med 30 NOK. Samlingene ble som nevnt en kjempesuksess og frister fortsatt til gjentakelse2, samtidig som vi arbeider med å finne flere alternative aktiviteter som kan finansieres over Teknas Samfunnsmidler. Festspillene i NordNorge, som til nå har vært en meget god samarbeidspartner i prosjektet, vil trolig bli hovedansvarlig for NCarrangementet for ettertiden. Kunnskapsparken Nord sammen med Tekna arbeider med dette som mål for en videreføring av arrangementet. 1 Newton Camp er etter hvert et etablert satsingsområde for Tekna og gir normalt støtte over Samfunnsmidlene. Basisopplegget for campene ligger hos First Scandinavia, men har lokale tilpasninger. 2 Det er for øvrig søkt og innvilget Samfunnsmidler til begge disse aktivitetene (FLL og NC) også til 2014 hhv 30 NOK og 15 NOK. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

9 ~3~ First Lego League (FLL) Samfunnsmiddel-prosjekt Også i 2013 har Avdelingen vært medarrangør av First Lego League i Harstad, et prosjekt vi også støtter gjennom Samfunnsmidlene som utlyses årlig fra Tekna sentralt. Det ser fortsatt ikke ut til at arrangementet nedtrappes fra sentralt hold, noe som betyr at vi fortsatt vil opprettholde vårt engasjement sammen med Kunnskapsparken Nord AS. Monica har også denne gang vært vår trofaste representant i styringsgruppen, i tillegg til at hun også deltok aktivt som dommer. Det står dessuten våre medlemmer fritt å delta som veiledere og dommere i disse turneringene i de arrangementene, noe enkelte også gjorde. Dette er svært moro og er noe vi trygt kan anbefale og også vil oppfordre til. Den store finalen ble også denne gang gjennomført i Harstad Kulturhus, lørdag 9.november 2013 (Faksimile fra Harstad Tidende 11.november Årets vinnere Sharp Brains fra Medkila). Kurs og kursaktivitet Det er fortsatt store utfordringer med å få medlemmene til å stille på de ulike kursene som settes opp, selv om de er gratis for medlemmene og kurstitlene tilsynelatende interessante. I denne periode ble det likevel gjennomført kurs både vårsemesteret og høstsemesteret. Disse ble gjennomført med henholdsvis 12 og 10 deltakere (se nedenfor). Ledelse og gjennomføring av prosjekt Den 18.februar ble det så gjennomført et kurs med tittelen Ledelse og gjennomføring av prosjekt på Thon hotell. Kurset fanget hele 12 deltakere, men i ettertid har vi fått høre at det er flere som kunne ha tenkt seg å delta. De fleste som ikke kunne delta, men som kunne tenkt seg kurset argumenterer med at tidspunktet var feil ikke greit å treffe alle. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

10 ~ 4 ~ Stressmestring Den 17. september ble høstens arrangement gjennomført et kurs med tittelen Stressmestring på Thon hotell. Kurset ble fylt med 10 deltakere, selv om det med fordel kunne vært noen flere. Dette var et veldig godt arrangement med deltakere helt fra Sortland veldig bra. Måtte vi kunne skilte med flere arrangement hvor medlemmer fra hele avdelingen også geografisk, deltok (bildene under er fra samlingen). 3. Møter og representasjon Avdelingen har også siste år holdt fast ved 1.mandag i måneden som fast møtedag og da primært som lunsj-møter. Møtene har i 2013 vært hos Tor på Kunnskapsparken Nord as. Styremøter og saker Styret har gjennomført 9 styremøter i dette styreåret, 3 har vi også i år måtte utsette eller avlyse pga problemer med å finne tid for alle. Vi har som nevnt stort sett hatt faste møter den første mandag i hver måned fra klokken hos Kunnskapsparken Nord AS. På disse møtene har det vært tatt opp vanlige styresaker og i all hovedsak har vi arbeidet med å følge opp de planlagte aktivitene i aktivitetsplanen. Avdelingsledermøte og HS vårrunde i Bodø april Forberedelser til R-møtet 2013 er en viktig prosess for Teknas grunnorganisasjon, og er hovedstyrets tema for vårens møteserie. Avdelingsstyremedlemmer, R-møterepresentanter, og styremedlemmer i faggruppene Tekna Biotek, Havbruk, Fiskehelseforeningen, Forskerne samt studentkontaktene var blant de inviterte til årets Regionssamling i Bodø april. Blant sakene fra Hovedstyrets runde, kan nevnes kontingentstruktur og opptakskriterier, samt hittil innkomne saker til R-møtet. Av disse kan nevnes "Like muligheter til høyere utdanning", "Tekna-app", "Nye websider", "Miljø & klima" og langsiktige mål om "Ett Tekna" (studentmedlemmene knyttes tettere til resten av Tekna). Dessuten var også avdelingenes forhold til hovedstyret et R-møtetema. Fra avdelingen deltok Tor Hovde. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

11 ~ 5 ~ Fagrådsmøte 12.april Vårens Fagrådsmøte ble gjennomført i forbindelse med Hovedstyrets vårrunde, noe som er en økonomisk optimal utnyttelse av både HS-møtet og Fagrådsmøte. Tor Hovde leder Fagrådet i Nord-Norge. Av saker som ble diskutert i Fagrådsmøte var bl.a.: Infrastruktur i nordområdene utfordringer ved å bo i nord Videokonferanseutstyr Kontraktsstrategi store offentlige prosjekter Halvårlige budsjett og søknader til Fagrådet i NN Konsekvensutredninger (KVU) for åpningsprosesser for petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst for og ved Jan Mayen Tekna-uka i Tromsø uke 43 Fagrådet har dessuten hatt et par skype-møter for å koordinere bl.a. Tekna-uka i Tromsø hvor ett av temaene var Mineralnæringen i Nord. Vårsamling for avdelingene april 2013 Årets vårsamling for avdelingene ble gjennomført april på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo sentrum. Dette har etter hvert satt seg som samlende møteplass for avdelingene,hvor man kan møte med 2 representanter fra avdelingsstyret. Vårsamlingen er spesielt viktig i de år det er R-møte. Hele møtet var da også viet de tema som skulle opp i R-møtet, samt gode diskusjoner på hvordan de enkelte sakene skulle fremmes av de ulike representantene. Tor Hovde og Hans Haldorsen stilte i møtet fra avdelingen. R-møtet 2013 i Bergen juni Det tradisjonsrike R-møtet gikk denne gang av stabelen juni med Bergen avdeling som vertskap. Hans Haldorsen var avdelingens representant, mens Tor Hovde representerte Faglige grupper i årets R-møte. Nytt av året var at det gikk fra torsdags kveld til søndag. Også denne gang startet møtet på kvelden før selve R-møtet, med politisk kafé (14.juni), et opplegg som fortsatt synes veldig positivt og sannsynligvis er kommet for å bli. Om ettermiddagen etter politisk kafé gikk arrangementet videre med en tur med Statsraad Lehmkuhl. Teknakonferansen 17.oktober 2013 For to år siden ble det besluttet å gjennomføre Teknakonferansen hvert år også i de år da det er R-møte, så også med årets Teknakonferanse. Årets tema var Grenseløse muligheter i en globalisert verden. Teknakonferansen ble også i år gjennomført i Ingeniørenes hus hvor leder stilte som avdelingens representant. Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

12 ~ 6 ~ Avdelingsledermøtet (Gardermoen 31.oktober-01.november) Teknas avdelingsledermøte ble gjennomført som planlagt torsdag 31.oktober - fredag 01.november. Tor Hovde deltok fra avdelingen. Møtet dreide seg i sin helhet om Teknas nye strategi og mål mot Figuren til venstre viser de seks elementene om vil være sentral i denne.. Dette vil være en felles forankring i hele organisasjonen og noe av poenget er også at hele grunnorganisasjonen skal bygge på den samme strategien og aktivitetene skal bygge opp under dette slik at felles mål kan oppnås inne Også vår avdeling tilpasser nå handlingsplanen/aktivitetsplanen til disse målene og den samme strukturen. Sluttord Tekna hadde ved årsskiftet passert medlemmer. Også lokalt har vi det siste året hatt en pen økning i medlemsmassen. Avdelinga hadde ved årsskiftet 290 medlemmer, en økning på vel 8%. Potensialet utgjør imidlertid en vesentlig større vekst enn dette og spesielt i tiden framover, da det nå forventes et betydelig innrykk av medlemsberettigede til byen. Hans Haldorsen har i tillegg til å ha sittet i styret som nestleder, samt i inneværende periode vært styremedlem for Teknas Lønns- og Interessegruppe i Statoil Harstad, sittet i Teknas Lønns- og Interessegruppe for hele Statoil og fra januar av i år (2014) også som nestleder i den sentrale gruppen. Tor Hovde har de fem siste årene sittet i styret for Tekna Egen bedrift (tidligere Tekna Selvstendig næringsdrivende). Etter at han ble valgt som leder av Fagrådet i Nord-Norge er han også Nord-Norges representant i Faglig Årsmøte i februar. Styret vil avslutningsvis få takke alle som har bidratt til å holde aktiviteten oppe i avdelingen. Vi er imidlertid fortsatt ikke fornøyd med medlemmenes deltakelse på de ulike arrangementene vi setter opp. Alt for mange blir utsatt og delvis avlyst, men håper på bedre respons i tiden framover. Og oppfordrer medlemmene til å støtte opp om de arrangementer som settes opp. For styret Tor Hovde Tekna Harstad avdeling Årsrapport 2013

13 Regnskap for Tekna, Harstad avdeling 2013 Bilag Dato Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Støtte av Newton Camp , Bårebukett til Finn Bergsås båre 850, Utgifter årsmøte ved Thon hotel 4 715, Mattesekker 9 225, Bankgebyr 150, Medlemskontingent, overført fra TEKNA , Overførsel Tekna for mattesekker 5 000, Renteinntekter 4 173, , , Inngående saldo ,84 Inntekter ,20 Utgifter , Utgående saldo ,04 Fotnote 1. Ikke mottatt støtte fra Tekna vedrørende Newton Camp 2012 på Fotnote 2. Ikke mottatt støtte fra Tekna vedrørende Firs Lego Leaque 2012 på Fotnote 3. Verken betalt eller mottatt støtte fra Tekna vedrørende Newton Camp 2013 (20.000) Fotnote 4. Verken betalt eller mottatt støtte fra Tekna vedrørende Firs Lego Leaque 2013 (30.000) Harstad, 22. januar 2014 Leiv Hellefossmo

14 Tekna avdeling Ifarstad Revisorrupport 2013 Regnskapet for 2013 er ført i h.t. god regnskapsskikk og revisor har ingen \- kommentarer/merknader til regnskapsførselen. Revisor anbefaler at regnskapet som fremlagt godkjennes av årsmøtet.,/,, a-^ 6t, 9,4;a Gunnar B Solbjørg/ ^J Harstad 10. februar 2014

15 Prioriterte oppgaver og budsjett for Tekna Harstad Avdeling 2014

16

17 Prioriterte oppgaver for 2014 Tekna HARSTAD avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Troms og Vesterålen. Avdelingens prioriterte oppgaver baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan , Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag. Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Tekna HARSTAD avdeling vil bestrebe seg på å gjennomføre flest mulig målretta kurs for medlemmene i avdelingen. Dette må være så relevante kurs som mulig for det enkelte medlem, samtidig som slike samlinger også vil bidra til å bedre nettverket mellom medlemmene et nettverk som også vil kunne utnyttes i det enkelte arbeidsforhold. Vi vil gjennomføre minimum ett faglig kurs i hvert semester Partner i arbeidslivet Tekna HARSTAD avdeling vil i kommende periode utvikle et ennå tettere forhold til de største bedriftsgruppene i avdelingen, og at vi gjennom dette også kan vinkle enkelte av kursene til å dekke opplysninger om pensjon og lovverk etc. Samtidig vil vi også bidra til å påvirke utdanningen i regionen til å utdanne til den kompetansen næringslivet har behov for, slik at bl.a. tilfanget av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv blir bedret. Vi vil være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen I et internasjonalt arbeidsliv Tekna HARSTAD avdeling vil også søke å bli et hjem for våre utenlandske medlemsberettige arbeidstakere. Det er de siste årene et stadig økende antall utenlandske arbeidstakere i regionen og spesielt i de store oljeselskapene. Bare i STATOIL er det 57 ulike nasjonaliteter pr i dag. Vi vil oppfordre medlemmene til å invitere også sine utenlandske kolleger til våre arrangementer Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Tekna HARSTAD avdeling vil gjennom sitt engasjement i Newton Camp (NC) og First Lego League (FLL), samt utdeling av Mattesekker til barnehager, sette fokus på realfag og teknologi. NC og FLL er samarbeidsprosjekter mellom Tekna og Kunnskapsparken Nord som står som teknisk arrangør av disse, hvor vi også stiller med bl.a. økonomisk støtte og dommere, vakter og andre nødvendige assistanser. Vi vil fortsatt støtte opp om NC og FLL, samt utdeling av Mattesekker 2

18 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Tekna HARSTAD avdeling vil i de tilfelle det er mulig, bidra i ulike fora med faglige innspill og reflekterte innlegg i eksempelvis aviser og debatter. Vi vil tilstrebe å bidra i den offentlige debatten gjennom bl.a. avisinnlegg etc. Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Møte medlemmene der de er Tekna HARSTAD avdeling har sin konsentrasjon av medlemmer i Harstad by, men omfatter også omlandet og ikke minst Vesterålen som i denne sammenhengen i praksis er en egen region. Vi anser det derfor ekstra viktig å møte også disse medlemmene på hjemmebane. Som et tiltak her vil vi arbeide for å gjennomføre En familieekskursjon for medlemmene i regionen til bl.a. Andøya rakettbase, der medlemmer fra Vesterålen blir kontaktpersoner og arrangør for avdelingen En geologiekskursjon for medlemmene med familier (arrangert fra Harstad), hvor turen går gjennom hele regionen Tydelig, samlet og åpen Tekna HARSTAD avdeling vil også posisjonere seg gjennom aktiv deltakelse i regionale aktiviteter som Fagråd Nord-Norge, samt andre sentrale møteplasser Vi skal være sentrale og aktiv i faglige aktiviteter i Fagråd Nord-Norge 3

19 Budsjett for 2014 Budsjettet for 2014 er tilpasset avdelingens prioriterte oppgaver. INNTEKTER Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avdelingskontingent 38334, ,00 Renter 4173, ,00 Egenandel arrangementer 0 0 Tilskudd (Newton Camp og First Lego Leaque + mattesekker) 5000, ,00 Sum inntekter 47507, ,00 KOSTNADER Regnskap 2013 Budsjett 2014 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene ,00 Partner i arbeidslivet 0 0 I et internasjonalt arbeidsliv 0 0 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Newton Camp (NC) First Lego League (FLL) Mattesekker 30000, , , , ,00 Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er, Besøk/ekskursjon til Andøya romfartsenter Geologieksursjon 10000, ,00 Være tydelig, samlet og åpen 0 0 Drift av avdelingen, inkludert styremøter 4715, ,00 Diverse kostnader, 1000, ,00 Disponibelt (overskudd/underskudd) 2567, ,00 Sum kostnader 47507, ,00 4

20 Hovedaktiviteter for 2014 gammel struktur Siden vi nå går over til ny struktur i hht Teknas nye hovedlinje, er dette tilpasset i presentasjonen som er presentert sammen med budsjettet. Vi legger likevel med den gamle strukturen i år til orientering. Vi vil til neste år smelte sammen disse strukturene, slik at dette skal gi en best mulig oversikt og samsvar med budsjett og regnskapsrapportering. Arbeidsmål Tiltak Resultat Kostnad Tidsfrist 1 Medlemmer 1.1 Medlemskurs (alt. 1 og 2) 1.2 Medlemskurs (alt. 2 og 3) 1.3 Medlemsekskursjon 1.4 Medlemsekskursjon 2 Samfunnet 2.1 Styrke interessen for realfag 2.2 Styrke realfagenes stilling i skolen 2.3 Styrke interessen for realfag i barnehagene 2.4 Styrke realfagsutdanningen i regionen 3 Organisasjon 3.1 Styrke miljøet i foreningen og forsterke medlemmenes tilhørighet 1 Samspill og dialog >12 deltakere Gratis hvordan samarbeide målbevisst på en god måte 2 Fra teknologi til business og en smartere fremtid! >12 deltakere Gratis Vår Fra teknologi til business >12 deltakere Gratis Høst 2014 og en smartere fremtid! 3 Bonus i arbeidsforhold >12 deltaker Gratis Høst 2014 Geologi-ekskursjon for >25 deltakere 8.000,- Vår 2014 medlemmer med familier Ekskursjon for medlemmer til Andøya rakettstasjon Sammen med DNT og Festspillene i Nord-Norge arrangere Newton Camp Støtte til First LEGO League Deltagelse med dommere Dele ut mattesekker i utvalgte barnehager Bidra i debatten og være en pådriver i utviklingen av universitets- og høgskolestrukturen i regionen. Arrangere en sosial sammenkomst for medlemmene (m/servering) (gratis medl) >10 deltakere ,- (gratis medl) Øke interessen for realfag blant ungdom og PR for Tekna Sterkere interesse for realfag blant ungdom og PR for Tekna Fange interessen hos barn for realfag Bedre tilfanget av kvalifiserte teknologer på masternivå for regionens næringsliv Min 10% tilstede av våre medlemmer i løpet av våren ,- (samf.midl.) ,- (samf.midl.) ,- (samf.midl.) ,- (egenand.?) Vår juni nov Mai 2014 Vår/ høst 2014 Arrangeres vår Årsmøte 2014 Forberedelser og organisering gjennomføring Gjennomføre Årsmøtet ,- (gratis medl) 25.mars Informasjon om avdelingen Oppdatere informasjon som legges på nettet/sendes til alle medlemmer og andre interesserte Alltid aktuell informasjon på nettet utgangen av mars (etter årsmøtet) Rev.:

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer