Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Molde avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2014

2 Innhold Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere... 4 Partner i arbeidslivet... 5 I et internasjonalt arbeidsliv... 5 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi... 5 Bidra til å løse samfunnets utfordringer... 5 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen... 5 Andre tiltak... 6 Økonomi

3 Styrets årsberetning for 2014 Avdelingslederen har ordet Tekna Molde avdeling har i året som gikk hatt fokus på å få flere områder. Spesielt ønsker jeg å trekke frem satsingen på barn og unge gjennom First Lego League hvor Teknas medlemmer dominerte dommerpanelet, og opprettelsen av fagrådet for Møre og Romsdal. Etableringen av fagrådet viser hvordan flere mindre avdelinger kan skape en ressursgruppe som er i stand til å tilby faglig påfyll på nivå med en del større byer. Fagrådet antas øke i omfang år for år, og at vi allerede i 2015 vil se merkbar økning i det faglige tilbudet som tilbys medlemmene. I forbindelse med å forsøke samarbeid mellom avdelingen og bedriftsgruppene la vi merke til at det er potensiale for flere bedriftsgrupper. Avdelingsstyret ønsker å oppfordre alle bedrifter med tre eller flere medlemmer om å benytte seg av det nettverket som en bedriftsgruppe gir. Dette er spesiellt viktig med den usikkerheten som er i markedet i dag. Så langt har avdelingens medlemmer i liten grad blitt rammet av markedssvingningene fra 2014, og langt fra de oppsigelsene og permiteringene vi har sett på sør-vestlandet. Avdelingen har registrert kun ett medlem som arbeidsledig. Det blir spennende å se om 2015 blir vendepunktet i markedet, og i hvilken grad våre medlemmer blir rammet. De medlemmer som blir rammet skal uansett føle seg trygg på at de har en stabil og sterk fagforening som gir dem støtte. Vidar Hansen Leder Tekna Molde avdeling 3

4 Avdelingen Tekna Molde avdeling består av Teknas medlemmer i Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Fræna og Eide i Møre og Romsdal fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen 368 medlemmer, mot 352 året før. Det har dermed vært en økning på 4,5 %. Avdelingen fikk 28 nye medlemmer, hvorav 12 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 18 medlemmer, hvorav 4 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 25 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 45,3 år. Ca. 38 % er 37 år eller yngre. 91,3 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Molde avdeling har i bestått av Vidar Hansen, Maria Ingeborg Aastum, Marte Neslow, Olav Bye og Eivind Alver. Styret har hatt 6 styremøter i perioden: 3. april, 19 juni, 4 september, 13 november, 5 januar og 5. februar. Styremøtene har i hovedsak fungert som arbeidsmøter. Marte har i perioden hatt ansvaret for aktivitetene til Tekna Ung, og Olav og Vidar har vært representanter for fagrådet. Vidar har representert avdelingen på begge Avd.leder møtene i mai og oktober. Marte og Vidar representerte avdelingen på Fagrådets møte i Mai. Valgkomiteen har i perioden bestått av Eilif Nerland (leder), Rolf Endre Orten, Gerhard Eidså. Revisorer for perioden var Ole Magnus Hjellset, Hallvard Matheson Rangnes. Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Fra teknologi til busisness Totalt 15 medlemmer deltok på kurset som ble avholdt på Rica Seilet den 17/4. Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 4

5 Hvordan lede lederen Kursholder Petter Bakken. Totalt 17 personer deltok og kurset fikk svært gode tilbakemeldinger. I tillegg til dette har medlemmene fått tilbud om deltagelse på kursene i Krisitansund og Sunndal. Partner i arbeidslivet Kurs i pensjon Avedlingen arrangerte høsten 2014 kurs i pensjon. Kurset ble holdt i samarbeid med Sparebank 1 Midt Norge ved kursholder Siw Berg. Totalt 18 personer deltok på kurset. Samling med bedritsgrupper Styret ønsket å samle bedriftsgruppe-lederne til et sosialt arrangement for i så måte skape en bro mellom avdedlingene og bedriftsgruppene. I den sammenheng oppdaget vi at det var overraskende få bedriftsgrupper, og at det var potensiale for flere. Styret har derfor kontaktet LIU for å få til et medlemsmøte vedr etablering av bedriftsgrupper. Dette arbeidet vil fortsette inn i neste år. Dette anser vi som kjernen i organsisasjonsarbeidet, og dersom avdelingen kan bistå i etableringen av flere bedriftsgrupper så ser vi på dette som svært verdifult. I et internasjonalt arbeidsliv Avdelingen har ikke arrangert noe under fanen «internasjonalt arbeidsliv». Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi For å synliggjøre Teknas satsing innen realfag og teknologi, så har avdelingen satset på First Lego League. Dette er et arrangement som hendvender seg til barn og unge i alderen år gjennom et 8 ukers skoleprosjekt. Arrangementet fikk gode tilbakemeldinger fra både deltagere og veiledere. Tekna blir synliggjort gjennom at medlemmer stiller som dommere (sammen med sponsorer fra næringslivet), samt gjennom utdeling av reklame-effekter. Bidra til å løse samfunnets utfordringer Avdelingen har ikke arrangert debattmøter el.l. med temaer som infrastruktur, lønnspolitikk etc. Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Avdelingen har arrangert juletrehogst som familieaktivitet. Dette er 3. gang dette arrangeres, og det møtte ca 8 familier (20 barn). På arrangementet stiller avdelingen med pølse og brød, samt gløgg, brus og en nisseoverraskelse til barna. På tidlig høst så stiller styret med stand på Innflytterdagen. Hensikten med dette arrangementet er å møte våre medlemmer for å vise hva vi tilbyr gjennom høsten, samt kanskje rekruttere noen nye medlemmer. Til tross for dårlig vær fikk vi kontakt med 5

6 medlemmer vi ellers ikke nådde, samt noen NTNU-studenter som var hjemme på sommerferie. Et annet satsningspunkt i denne sammenheng er Tekna Ung. Dette er arrangementer som i utgangspunktnet retter seg mot de under 37 år, men er åpent for alle. Avdelingen arrangerte også i år introduksjonskurs i kajakkpadling. Dette er et arrangement som har blitt fulltegnet på kort tid hver gang det har blitt arrangert. Marte har vært ansvarlig for Tekna Ung. Avdelingen har bidratt til oprettelsen av fagråd for Møre og Romsdal. Dette er et fagråd som vil bidra til større faglige arrangementer i hele fylket. Hensikten med dette er å utvide det faglige tilbudet til medlemmene, og dette vil gjenspeiles allerede i Andre tiltak Styret sitter på styreprotkoller helt fra etableringen i Styret har startet prosessen med å digitalisere disse for å forsikre oss om at ingenting går tapt. Olav har hatt ansvaret for denne digitaliseringen, og jobben er ventet fullført i Økonomi Avdelingen har svært god økonomi. Den store økningen i medlemsmassen har sammen med kontigentøkningen bidratt til et økt handlingsrom for styret. Vi er også fornøyde med å fremdeles ha den laveste avdelingskontigenten av alle avdelingene i Tekna. Avdelingen har brukt mindre midler enn budsjettert, til tross for at vi gjennomførte de arrangementene vi ønsket. Spesiellt kan det nevnes at fagkurset (pensjon) ble gjennomført uten kostnader til kursholder og lokale, samt at omfanget til innflytterdagen ble redusert som følge av dårlig værforhold. Utover dette så har styret fokus på at avdelingen skal feire 100 år i 2019, og styret ønsker at en betydlig sum er tilgjengelig på bok til dette arrangementet. Vedlagt er regnskap med fotnoter for

7 7

8 Årsregnskap for Tekna avd. Molde 2015 Lokalt driftsregnskap Regnskap 2014 Inntekter: Lokal kontingent ,00 Lokal kontingent ,00 1 Kurs, møter og arrangementer for medlemmer 1 800,00 Kajakkkurs 1 800,00 Div utgifter møter Markedsføring, verving, synliggjøring Tekna 0,00 2 Annet 1 339,00 Renteinntekter 1 339,00 Fagmidler 3b Sum inntekter ,00 Kostnader: Lokal kontingent 0,00 Lønn og honorarer til styremedlemmer ved reise 0,00 Kurs, møter og arrangementer for medlemmer 7 406,51 3 Styremøter 1 918,00 Årsmøte 324,90 Juletrehogst 1 163,61 Kajakkkurs 4 000,00 Markedsføring, verving, synliggjøring Tekna 300,00 4 Innflytterdagen 300,00 5 Annet 23,00 Gebyrer 23,00 Kontormateriell Sum kostnader 7 729,51 Resultat ,49 Eiendeler Eiendeler 01.01: Bankinnskudd brukskonto ,45 Bankinnskudd kapitalkonto ,38 Aksjer 0,00 Driftsmidler 0,00 Annet 0,00 Sum eiendeler ,83 Eiendeler 31.12: Bankinnskudd brukskonto ,55 8

9 Bankinnskudd kapitalkonto ,38 Aksjer 0,00 Driftsmidler 0,00 Annet 0,00 Sum eiendeler ,93 Balanse Årsbalanse: Egenkapital pr ,83 Årsresultat ,49 Utestående gjeld til andre 1 927,61 6 Egenekapital pr ,93 Balanse 0,00 Noteforklaringer: 1. Avdelingen mottok en vesentlig større medlemskontigent enn budsjettert. Dette skyldes at i hovedsak at Tekna nå betaler ut kontigent tre ganger pr år, samt en økt medlemsmasse. 2. Styret hadde i budsjetterte sammfunnsmidler. Avdelingen fikk innvilget kr, og dette ble av praktiske årsaker holdt utenfor avdelingsregnskapet. 3. Posten avviker fra budsjett av følgende årsaker a. Årsmøte. Utgiftene til årsmøtet ble redusert som følge av at middagen utgikk. b. Tekna Ung. Det ble budsjettert med store utgifter til Tekna Ung gjennom bruk av fagmidler. Her gjennomførte vi kajakkurs som tidligere, men klarte ikke å få andre arrangement inn i tidsplanen. c. Fagkurs. De budsjetterte utgiftene til å hente inn kursholder utgikk da vi fikk til et samarbeid med Sparebank1 om kurs, uten direkte utgifter til kursholder. 4. Utgiftene til støtte av First lego league ble av praktiske årsaker holdt utenfor avdelingsregnskapet. Se forøvrig note Innflytterdagen ble redusert i omfang grunnet værforholdene. Vi mottok også mange reklameeffekter fra vår distriktskoordinator. 6. Enkelte styremedlemmer hadde utlegg som hører til regnskapet for 2014, men som ikke ble utbetalt før over nyttår. Dette er derfor ført som gjeld. 9

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for. Tekna Molde avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Styrets beretning... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer... 4 Avlyste arrangement... 12 Avdelingens ledelse... 13

Detaljer

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 17.mars Rica Hell Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2015 Onsdag den 25.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år

Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år Årsberetning for Tekna Ålesund avdeling Avdelingens 94. år 2012 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: 2012 EN SMARTERE FREMTID Så ser det heldigvis ut til at Mayaindianerne

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2012 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17

Årsmelding. Elverum Håndball. Side 1 av 17 Årsmelding Elverum Håndball 2013 Side 1 av 17 Hovedstyret 2013 Styret har bestått av: Leder Dag Martin Bakken Leder Damer Ragnar Larsen Leder Herrer Tonje Nohr Smedstad Leder Yngres Frank Stølan Elverum

Detaljer