Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling"

Transkript

1 Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014

2 Innhold Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i Prioriterte temaer fra hovedstyret som styret vil arbeide videre med i 2015:...7 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere...7 Partner i arbeidslivet...7 I et internasjonalt arbeidsliv...7 Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi...7 Bidra til å løse samfunnets utfordringer...7 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen...8 Økonomi... 8 Revisorgodkjent regnskap for Budsjett Innstilling fra valgkomiteen

3 Styrets årsberetning for 2014 Avdelingslederen har ordet Kjære Tekna-medlemmer. Styret har laget et variert og økt tilbud av aktiviteter til medlemmene i Tekna Vestfold avdeling siden forrige årsmøte. Listen over aktiviteter nedenfor gjenspeiler dette. Styremedlemmer og varamedlemmer har bidratt på en aktiv måte og vi har et velfungerende styre som har sørget for en god gjennomføring av aktivitetene. Det har vært god oppslutning på styremøtene. Det er fortsatt de sosiale arrangementene (vinaften, torskeaften og siste tilbud smalahovefest) som er mest populære blant medlemmene. Vi har arrangert noen fagkurs og kulturelle tilbud det siste året og de har fått god oppslutning. Tekna Vestfold avdeling har samarbeidet med Sandefjord og Opland turistforening (SOTF) om å arrangere Newton Camp i august Det ble ikke arrangert Newton Camp i 2014 fordi forarbeidet kom for sent i gang og Tekna Vestfold avdeling manglet kursinstruktører til Campen. Det planlegges en ny Newton Camp i samarbeid med SOTF i august Dette arbeidet er kommet godt i gang. Vi vil prøve å arrangere tilbud som er interessante for yngre medlemmer og se om det er mulig å danne et Tekna Ung i Vestfold i samarbeid med Telemark. Det har vært et ønske fra Tekna sentralt å få på plass et lokalt fagråd i Telemark og Vestfold avdelinger fordi dette ble nedlagt i Det er nå etablert et nytt fagråd for Telemark og Vestfold i 2013 og de har arrangert en del fagmøter som har hatt varierende oppslutning og noen er annulert pga. manglende deltakelse. Samarbeidet med Telemark avdeling, Styrenettverk Vestfold og Econa (siviløkonomene) gir våre medlemmer et bredt tilbud av arrangementer. Det ble i 2012 etablert en studentgruppe for Tekna ved Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen. Dette er meget positivt og den har hatt god aktivitet siden den ble etablert. Styret består av 7 personer og medlemstallet er stadig økende. Vestfold avdeling ble tildelt kr ,- fra Teknas samfunnsmidler og disse midlene ble dessverre ikke benyttet da vi ikke fikk delt ut mattemeiser i Vi ønsket å arrangere et innføringskurs for de som fikk tildelt mattemeisene og tidligere mottakere av mattemeiser. Det viste seg at dette ble vanskelig å få til før årsskiftet 2014/2015. Det er planlagt å dele ut 10 mattemeiser i 2015 og vi vil dele disse ut på våren Arbeidsmarkedet for teknologer er fortsatt meget godt og man ser store utfordringer de nærmeste årene for å få nok og kompetente teknologer til stillinger som skal fylles etter at store grupper går ut i permisjon. Dette gjelder spesielt i kommunal sektor og da innenfor fagfelt som klima og energi og infrastruktur. Endrede og strammere arbeidsforhold i oljesektoren den senere tid kan bedre tilgangen på arbeidskraft til disse fagfeltene. 3

4 Vi oppfordrer medlemmene til å oppsøke Teknas nettsider, spesielt hjemmesiden for Vestfold avdeling hvor alle arrangementene blir lagt ut. Teknas nettsider er under stadig utvikling og en ny portal er utviklet og vil ha lansering 20. mars Her kan man finne opplysninger fra andre lokalavdelinger, hovedforeningen, lønnsarbeid og fagråd. Jeg vil takke DK-leder Espen Nilsen for et meget godt samarbeide i forbindelse med medlemsmøter og aktiviteter i løpet av året Jeg vil til slutt takke styret for et meget godt og engasjert samarbeid i februar 2015 Jarle Krokeide 4

5 Avdelingen Tekna Vestfold avdeling består av Teknas medlemmer i Vestfold fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen medlemmer, mot året før. Det har dermed vært en medlemsvekst på 3,8 %. Tekna hadde i 2014 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4 %. Avdelingen fikk 137 nye medlemmer, hvorav 46 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 77 medlemmer, hvorav 36 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 21,3 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 48,2 år. Ca. 20 % er 37 år eller yngre. 89,6 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 74,3 % i privat sektor (inkludert Spekter), 5,3 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 13,8 % i statlig sektor. 3,5 % er selvstendig næringsdrivende, og 2 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Vestfold avdeling har i bestått av: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Revisor Vararevisor Jarle Krokeide Ingrid Kalstad Tone Hansen Bertil Brudeseth Øyvind Søfteland Eirik Næss Skjerping Sven Rønne Rose Marie Andersen Julien Piombino Tormod Knutsen Donald Campbell Jørn Leivestad Valgkomite: Thorbjørn Tønnesen Lied (leder), Roar Gärtner og Morten Klokkersveen Styret holder hver ca fjerde uke styremøte. Der deltar også varamedlemmene. De fleste styremøtene avholdes på Sandefjord motorhotell på ukedager, etter arbeidstid. Sentrale tillitsvalgte fra Vestfold avdeling: - Marte Rindal Jacobsen, Jotun AS, sitter i Tekna privats styre 5

6 Aktiviteter i 2014 Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas overordnede strategi, Tekna I perioden har vi gjennomført følgende aktiviteter fra januar til og med desember 2014: Medlemsarrangementer: Torskeaften, 68 stk Generalforsamling, 21 stk Toppstur, 8 stk Tur med Osebergskipet, ca. 24 stk Vinaften, 81 stk Smalahovefest, ca. 41 stk. Tre møter i styrenettverket Vestfold. Jarle Krokeide og Sven Rønne har deltatt. Styreaktiviteter januar ble Årsmøte 2014 i Tekna kommune avholdt på Clarion Oslo Airport Hotel, Gardemoen. Leder Jarle Krokeide deltok fra Vestfold avdeling mars. Hovedstyrets møterunde på Comfort Hotell Union Brygge i Drammen. Leder Jarle Krokeide deltok fra Vestfold avdeling. 23. mai ble Avdelingsledersamling vår 2014 avholdt på Radisson SAS Blue Hotel, Gardemoen. Leder Jarle Krokeide var Vestfold sin representant. 16. oktober. Teknakonferansen 2014 Innovasjon i offentlig sektor avholdt på Ingeniørens Hus i Oslo. Leder Jarle Krokeide deltok fra Vestfold avdeling oktober Hovedstyrets møterunde på Jeløya Radio Hotell. Ingrid Kalstad og Øyvind Søfteland deltok fra Vestfold avdeling oktober Avdelingsledersamling på Thon Hotell Opera i Olso. Leder Jarle Krokeide og Eirik Skjerping deltok fra Vestfold avdeling. 13. desember. Ett års markering av Du Verden i Porsgrunn. Leder Jarle Krokeide, Eirik Skjerping og Sven Rønne deltok fra Vestfold avdeling. Kurs for medlemmer og tillitsvalgte Jotuns bedriftsmuseum Smart produksjon. Teknologisenteret Prosgrunn Guidet tur til Mølen Vandring i Kjøsterudjuvet

7 24.09 Thor Heyerdahl International Day Styrearbeid ansvar og roller. Styrenettverk Vestfold Ingrid Bjørnhov og Øystein Sunde konsert på Bølgen i Larvik Effektivitet og tidsstyring. Porsgrunn Gründeruka i Vestfold Styrets oppfølging i praksis. Styrenettverk Vestfold Pensjon. Kurs i Tønsberg (avlyst) Fagrådet: Materialenes verden. Du Verden i Porsgrunn Klimatilpasning. Møte i Larvik. Prioriterte temaer fra hovedstyret som styret vil arbeide videre med i 2015: Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Styrenettverk Vestfold bidrar til oppdatert kunnskap om styrearbeid for små og mellomstore bedrifter. Tekna Vestfold avdeling har støttet dette styrearbeidet med kr ,- i Partner i arbeidslivet Arbeide med å skaffe sponsor og prosjekteier for å arrangere First Lego League i Det er innledet samarbeid med NHO Vestfold. I et internasjonalt arbeidsliv I Vestfold har vi utenlandsk arbeidskraft, og vi har medlemmer med utenlandsk bakgrunn. I tillegg har vi medlemmer som har erfaring fra å jobbe i utlandet. Foreløpig har ikke det ikke vært aktuelt med arrangementer under denne paraplyen, men man kan se for seg at det vil komme aktiviteter og møter om/for utenlandsk arbeidskraft i Vestfold og norsk arbeidskraft i utlandet, kulturforståelse, internasjonaliseringstematikk, medlemsinformasjon på engelsk, etc. Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi - Utdeling av 10 stk mattemeiser til barnehager i 2015 med et innledende introduksjonskurs for de som mottar meisene. - Styret foreslår å støtte Newton-rommet i Larvik med kr ,- i 2015 slik at de får muligheten til å utvide aktiviteten med ett nytt tilbud. Bidra til å løse samfunnets utfordringer Tekna-medlemmer bidrar meget positivt til utvikling av dagens samfunn gjennom de arbeidsoppgaver de utfører på den enkelte arbeidsplass både på et nasjonalt og internasjonalt nivå i form av produktutvikling. 7

8 Møte medlemmene der de er og være tydelig, samlet og åpen Møte medlemmene der de er Det er de sosiale arrangementene som bringer flest Tekna-medlemmer sammen for å dele sitt fellesskap som teknologer på tvers av arbeidsgrupper og fagfelt. Tydelig, samlet og åpen Tekna Vestfold prioriterer å delta på arrangementer som Tekna sentralt arrangerer for å oppdatere seg om foreningens holdning til samfunnsspørsmål, slik at man som styre kan uttale seg til Tekna-medlemmer og media på en god måte. Økonomi Avdelingen har meget god økonomi. En del av de planlagte aktivitetene ble ikke gjennomført fordi det var for få deltakere. Dette gjenspeiler seg i det store overskuddet for Styret har arbeidet aktivt for å få til flere og mer varierte tilbud til medlemmene i Se vedlagte regnskap 2014 og budsjett Jarle Krokeide sign Ingrid Kalstad Tone Hansen Bertil Brudeseth sign. sign sign Øyvind Søfteland Eirik Næss Skjerping Sven Rønne sign sign sign 8

9 Revisorgodkjent regnskap for

10 Budsjett

11 Innstilling fra valgkomiteen 11

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Ridder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMØTEDAGSORDEN 2012 ÅRSMØTE I TEKNA TRONDHEIM AVDELING torsdag 22. mars 2012 kl 1900 2100 Rica Nidelven Hotel

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2007 - fortsatt medlemsvekst 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2007...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtedagsorden 2008...3 Styrets beretning...4 Saker i media...4 Medlemsutviklingen...4 Arrangementer...4 Status

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning og regnskap for. Tekna Bergen avdeling. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2013 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet 3 1 Styrets beretning 4 1.1 Viktige begivenheter i året som gikk 4 1.1.1 Faglig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer