Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling. 17.mars Rica Hell"

Transkript

1 Årsmøte for Tekna Nord-Trøndelag avdeling mars Rica Hell

2 Agenda: 18:00 - Foredrag av John Alexander Strømme, NTNU - "Tulp fiction - eller - mysteriet med Rembrandt og din egen underarm". 19:00 - Årsmøte Tekna Nord-Trøndelag avdeling 20:00 Årsmøtemiddag Dagsorden årsmøte 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av protokollfører og to representanter til å signere protokollen 4. Årsberetning 5. Årsregnskap m/revisors beretning 6. Avdelingskontingenten 7. Handlingsplan og budsjett 8. Innkomne saker 9. Valg 10. Orientering om medlemsundersøkelsen 2

3 4. Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

4 Innhold Styrets årsberetning for... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i... 5 Økonomi

5 Styrets årsberetning for Avdelingslederen har ordet Tekna Nord-Trøndelag avdeling har lagt bak seg et år med relativt liten aktivitet. Dette kan nok skyldes flere ting, men jeg tror at vi, som samfunn, er inne i en periode der vi ikke føler så stort behov for fagforeningen. Det meste går på skinner og den økonomiske krisen i Europa hører vi bare rykter om. Studenter ansettes før de er ferdig utklekket og lønnen er på et nivå som gjør at de fleste kan bekymre seg for neste trinn i Maslows behovspyramide. Dette gjør kampen om oppmerksomheten ganske så tøff. Vi skal lykkes med jobb og familie, ha hytte på fjellet og gjerne ved sjøen og drive med fysisk aktivitet på toppidrettsnivå. I hvert fall når det gjelder utstyr! Vi som befolkning blir også mer og mer navlebeskuende. Det er snart slik at riksavisene ikke tør å ha annet enn dyneløfting og slanking på forsiden i frykt for at de ikke får solgt aviser! Med dette bildet tatt i betraktning skal det noe til før man engasjerer seg i fagforeningsarbeid! I mitt virke som avdelingsleder har jeg, sammen med øvrige tillitsvalgte, fått være med på prosessene rundt å utvikle, og å gi retning til Tekna mot Dette har gitt følgende overskrifter i Teknas handlingsplan -2015: Fagforeningen Tekna gjør en forskjell som partner i arbeidslivet som partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere i et internasjonalt arbeidsliv ved å bidra til å løse samfunnets utfordringer ved å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi ved å møte medlemmene der de er og å være tydelig, samlet og åpen Det er min klare mening at Tekna, som største organisasjon innenfor Akademikerne, med mer enn medlemmer, er, og vil være, en sterk og god fagforening å være medlem i fremover. Det er store muligheter for utvikling og nettverksbygging for de som ønsker å engasjere seg. Rune Gjermo Leder Tekna Nord-Trøndelag avdeling 3

6 Avdelingen Tekna Nord-Trøndelag avdeling består av Teknas medlemmer i Nord-Trøndelag fylke. Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles lokalt. Per hadde avdelingen 610 medlemmer, mot 590 året før. Det har dermed vært en medlemsvekst i medlemstallet på 3,4 %. Tekna hadde i en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4,8 %. Avdelingen fikk 47 nye medlemmer, hvorav 17 var nyinnmeldte og resten var innflyttere. Avgangen var på 27 medlemmer, hvorav 16 ble utmeldt og resten flyttet ut. Ca. 22 % av avdelingens medlemmer er kvinner. Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 47,3 år. Ca. 23 % er 37 år eller yngre. 91 % av avdelingens medlemmer er yrkesaktive. Av disse jobber 65,3 % i privat sektor (inkludert Spekter), 14,9 % i kommunal sektor (inkludert fylkeskommunene) og 14,9 % i statlig sektor. 2,9 % er selvstendig næringsdrivende, og 2 % har ukjent arbeidsgiver/sektor. Styret og tillitsvalgte Styret i Tekna Nord-Trøndelag avdeling har i bestått av: Leder Rune Gjermo Nestleder/sekretær Ole Iversen Kasserer Rune Paulsen Varamedlem Frank Batey Varamedlem Mari Gårseth Revisor Magne Joar Vandvik Valgkomite Cecilie l. Jokstad Valgkomite Rune Gjermo Styremøtene har vært avholdt på forskjellige steder i fylket og delvis gjennomført som elektroniske møter. Varamedlemmene har vært fast møtende. Representantskapsmøtet ble avholdt i Bergen. Fra avdelingen møtte Rune Paulsen og Rune Gjermo. Et meget godt gjennomført arrangement, der president Marianne Harg ble takket av og Lise Lyngsnes Randeberg ble valgt som ny president. Det er gjennomført 2 avdelingsmøter for alle avdelingene. Ett på våren, som forberedelse til R-møtet, og ett på høsten. Rune Gjermo har deltatt i avdelingskomiteen frem til høstmøtet. Det har vært vanskelig å fått samlet hele styret på møtene som er gjennomført og derfor er det noe begrenset måloppnåelse. 4

7 Aktiviteter i Årsmøtet vedtok følgende aktivitetsplan for året. A Medlemmene Newton Camp gjennomført (se omtale) Medlemskurs; vår gjennomført (Forhandlingsteknikk Grand Steinkjer 25.november) Medlemskurs; høst gjennomført (Selvledelse Rica Hell 28.oktober) Bedriftsbesøk ikke gjennomført Kultur/ Teater/ Show ikke gjennomført B Samfunnet Mattesekker - starte prosess med ny tildeling ikke gjennomført Vitensenteret; planlegge ny aktivitet ny leder nettopp ansatt Øke mediedekning og profilering leserinnlegg i Trønder Avisa (se omtale) C Organisasjonen 2 avdelingsledermøter, vår og høst gjennomført Vervetiltak ikke gjennomført Øke samarbeidet med lønns- og interesse avventer sentrale initiativ signalisert i avdelingsmøtene Styreutvikling delvis gjennomført Newton Camp Newton Camp i Nord-Trøndelag ble arrangert på Svarttjønna i Steinkjer og varte i 4 dager ( ). Overnatting skjedde i lavvoer og gapahuk, og Svarttjønnbua ble kun brukt av campledere ved behov for å trekke seg tilbake/sove uavbrutt. Leiren hadde 28 deltagere, og da hadde vi vært nødt til å si nei til flere som stod på venteliste. Vi hadde hatt flere runder med kommunikasjon med deltagerne før leiren og alle møtte godt forberedt med nødvendig utstyr og godt humør. Tidligere har det vært Vitensenteret som har tatt den realfaglige delen av leiren, men da senteret ble nedlagt, tok NTT s campleder med ingeniørbakgrunn ansvaret for det realfaglige innholdet. I tillegg ble fire ungdommer kalt «Einsteins Elite» leid inn til et show med div. eksperimenter. På campen legger vi stor vekt på: friluftsliv og fysisk aktivitet lage sunn mat fra grunnen av over bålet få kunnskap og gjennomføre eksperimenter/øvelser/konkurranser (naturfag, matematikk, og teknologi). Vi ønsket at ungene skulle se sammenhengen mellom disse punktene og leke seg til kunnskapen. Ungene var delt opp i 4 lag (gul, rød, blå, grønn) og konkurrerte mot hverandre gjennom hele campen. De bygde tårn av marshmellows og spagetti og løste andre praktiske 5

8 oppgaver, pusla puslespill, løste flyte/synke- og matte quiz og løste mange logiske oppgaver. Spesielt på memoryoppgaven der de skulle bygge en kopi av en legofigur ble de utfordret på samarbeid og gruppedynamikk. Lagene ble vurdert i forhold til kunnskap, kreativitet, hurtighet, styrke, samarbeidsevne osv. og fikk poeng/ballonger i forhold til dette. Siste dagen ble ballongene delt ut og fylt med vann for å bli brukt som ammunisjon i finalen. Sammen bygde vi ulike typer katapulter som ble testa ut før finalen. Katapulten som fungerte best ble brukt videre og laget som fikk flest fulltreffere på lederne og gjort disse dyvåte, vant finalen. Alle fikk deltagerpremier i form av buff og mulepose fra DMT/Tekna. I tillegg fikk alle på vinnerlaget en fin tursekk sponset av NTE. Leserinnlegg i Trønderavisa SATS PÅ LÆREREN Læreren er den viktigste personen i lokalsamfunnet. Gode lærere skaper gode skoler og flinke elever. Derfor må vi satse mer på lærerne. Den norske skolen sliter i dag med mangel på faglig kompetanse blant lærerne. Problemet er spesielt stort innen realfagene. Teknas skoleundersøkelse viser at i Nord-Trøndelag har 54 prosent av grunnskolene lærere som underviser i naturfag uten å ha fordypning i disse fagene. På landsbasis er tallet 40 prosent. Samtidig vet vi at veldig mange skoler står foran stor utskiftning i lærerstaben. Et flertall av realfagslærere i ungdomsskolen er i dag over 50 år. Skal vi løfte lærerne, må de få tilstrekkelig tilbud om etter- og videreutdanning. Teknas skoleundersøkelse avdekker svikt i Skole-Norge. Hele 31 prosent av matematikklærerne og 39 prosent av naturfagslærene forteller at skolen deres ikke har kartlagt lærernes behov for faglig oppdatering. Skolene bør gis mulighet til å konkurrere med resten av arbeidslivet om nøkkelkompetanse. Spesielt innen realfagene er det i dag vanskelig å rekruttere kvalifiserte lærere. I Teknas undersøkelse svarer både realfagslærere og skoleledere at lønn er den største utfordringen for å rekruttere realfagslærere. Tekna mener en skole som også kan bruke lønn som virkemiddel er nødvendig for å sikre kompetansen Skole-Norge sårt trenger. Økonomi Økonomien i avdelingen er god, og vi har ved årsskiftet ca ,- på bok. Det er innvilget kr i samfunnsmidler til gjennomføring av Newton Camp i

9 5. for Tekna Nord-Trøndelag avdeling INNTEKTER 2012 Avdelingskontingent ) Renter Egenandel arrangementer Tilskudd (søknader/sponsing) Sum inntekter KOSTNADER 2012 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere Partner i arbeidslivet I et internasjonalt arbeidsliv Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er Være tydelig, samlet og åpen Drift av avdelingen, inkludert styremøter Diverse kostnader Disponibelt Sum kostnader Årsresultat Balanse EIENDELER 2012 Bankinnskudd og kontanter Utestående fordringer Annet Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD 2012 Egenkapital Gjeld Annet Sum egenkapital og gjeld Forklaring til postene: 1) I henhold til Teknas rutiner ble det i overført avdelingskontingent for høst vår

10 Nord-Trøndelag Til årsmøtet 2014 REVISJON FOR DRIFTSÅRET et med bilag for driftsåret er mottatt fra kasserer Rune Paulsen og etter dette kontrollert. Spesifikasjon av driftskonto og plasseringskonto i DNB Nor er sammen med detaljert regnskap, kontrollert mot bilag. Foreningen har ikke egen kassebeholdning. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr Beholdningen er pr på solide kr som er en økning på kr fra året før. et er oversiktlig lagt fram og skikkelig ført. Jeg anbefaler at regnskapet for driftsåret godkjennes. Steinkjer 5. mars 2014 Magne Joar Vandvik Revisor

11 6. Avdelingskontingenten Forslag til vedtak: Avdelingskontingenten holdes uendret på kr 192,-.

12 7. for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 INNTEKTER 2014 Avdelingskontingent ) Renter Egenandel arrangementer Tilskudd (søknader/sponsing) Sum inntekter KOSTNADER 2014 Partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere ) Partner i arbeidslivet I et internasjonalt arbeidsliv Synliggjøre betydningen av realfag og teknologi ) Bidra til å løse samfunnets utfordringer Møte medlemmene der de er ) Være tydelig, samlet og åpen Drift av avdelingen, inkludert styremøter ) Diverse kostnader Disponibelt Sum kostnader Årsresultat Forklaring til postene: 1) Det budsjetteres med overføring av avdelingskontingent for høst + vår ) Medlemskurs 3) Newtoncamp 4) Medlemsarrangement - bedriftsbesøk 5) Styreutvikling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 100. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen 13. februar 2015, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse Årsberetning for Tekna Drammen avdeling... 3 Avdelingen...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling

Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling Årsberetning for Tekna Vestfold avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014...3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 5 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2014... 6 Prioriterte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2003 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2003 side 2 1.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE Det 99. ordinære årsmøtet i Tekna Drammen avdeling 7. februar 2014, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 KONTOR

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE. Fredag 15. februar 2013, kl 19.00. Drammens Børs, Bragernes torg. Etter årsmøtet blir det årsfest. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE DET 98. ORDINÆRE Fredag 15. februar 2013, kl 19.00 Drammens Børs, Bragernes torg Etter årsmøtet blir det årsfest. Dagsorden: 1. Styrets årsberetning 2012, vedlegg 1 2. Orientering

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingen... 3 Styret og tillitsvalgte... 3 Aktiviteter i 2014... 4 Partner for kompetanseutvikling, nettverk

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

INNKALLING til ordinær Generalforsamling:

INNKALLING til ordinær Generalforsamling: INNKALLING til ordinær Generalforsamling: Torsdag 15. februar 2007 kl. 1800 Sted: Frimurerlogen, Kammegaten 4, Tønsberg. 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer