Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006"

Transkript

1 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

2 Bakgrunn, formål og metode Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke bevissthet rundt og holdninger til realfagskrisen blant ledere i private og offentlige virksomheter. Undersøkelsen er gjennomført på Synovate MMIs næringslivsbuss for september Det er blitt gjennomført 604 intervjuer med private bedrifter og 150 intervju med offentlige virksomheter. Alle intervjuene er gjennomført med administrerende direktør/øverste leder i virksomhetene. Intervjuene er gjennomført på dagtid i perioden september Utvalgene er trukket tilfeldig blant private og offentlige virksomheter med 10 ansatte eller flere. Utvalget er representativt for landet. Side 2

3 Ledere i private virksomheter er mer bekymret for konsekvensene av en fremtidig mangel på ingeniører enn ledere i offentlige virksomheter Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Andel som har svar helt enig. 6 Økt satsning på utdanning av ingeniører og teknologer er blant de viktigste forutsetningene for å sikre fremtidig vekst og velferd i Norge 4 76% Det er bekymringsfullt at rekrutteringen til teknologiske fag er svak 7 66% En mangel på personer med teknologisk utdannelse vil være kritisk for Norges evne til å skape inntekter til landet 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 3

4 Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Andel som har svar helt enig eller delvis enig. 89% Økt satsning på utdanning av ingeniører og teknologer er blant de viktigste forutsetningene for å sikre fremtidig vekst og velferd i Norge 78% 9 Det er bekymringsfullt at rekrutteringen til teknologiske fag er svak 9 90% En mangel på personer med teknologisk utdannelse vil være kritisk for Norges evne til å skape inntekter til landet 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 4

5 Både i privat og offentlig sektor er virksomheter som har ingeniører ansatt i virksomheten mer opptatt av av å satse på realfagkompetanse I privat sektor er er det 7 av lederne virksomheter som har ansatt ingeniører som er helt enige i at utdanning av ingeniører og teknologer er blant de viktigste forutsetningene for å sikre fremtidig vekst og velferd i Norge mot kun 5 blant de bedriftene som ikke har ansatt ingeniører. For offentlig sektor er den tilsvarende fordelingen 56% blant de virksomhetene som har ansatt ingeniører mot 30% for de som ikke har. I privat sektor er det 86% blant de virksomheter som har ansatt ingeniører som er helt enige i at det er bekymringsfullt at rekrutteringen til teknologiske fag er svak mot 66% for de som ikke har ingeniører ansatt. For offentlig sektor er resultatene henholdsvis 79% og 64%. Side 5

6 Styrking av undervisning og forskning blir fremholdt som de viktigste tiltakene for å styrke rekrutteringen til teknologiske fag. Hvor gode mener du følgende tiltak er for å styrke rekrutteringen til teknologisk utdanning? En styrking av undervisningen i matematikk og naturfag i grunnskolen Andel som har svart meget godt. 70% 7 Styrke forskningen innenfor teknologiske fag 49% 58% La personer fra arbeids- og næringslivet, som ingeniører og andre med teknologisk utdannelse, undervise i skolen Etablere en egen utdannelse for skolerådgivere for å styrke yrkesveiledningen for elevene 37% % Øke stipendandelen til studenter som ønsker å ta teknologisk utdanning Gi gratis skolebøker til dem som tar teknologisk utdanning Refusjon av studielån til dem som tar teknologisk utdanning 1 30% 28% 24% 2 20% 0% 20% 40% 60% 80% Side 6

7 Hvor gode mener du følgende tiltak er for å styrke rekrutteringen til teknologisk utdanning? Andel som har svart meget godt eller ganske godt. En styrking av undervisningen i matematikk og naturfag i grunnskolen Styrke forskningen innenfor teknologiske fag La personer fra arbeids- og næringslivet, som ingeniører og andre med teknologisk utdannelse, undervise i skolen Etablere en egen utdannelse for skolerådgivere for å styrke yrkesveiledningen for elevene Øke stipendandelen til studenter som ønsker å ta teknologisk utdanning 67% 66% 60% 6 90% 9 86% 88% 8 78% Gi gratis skolebøker til dem som tar teknologisk utdanning 34% 57% Refusjon av studielån til dem som tar teknologisk utdanning 48% 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 7

8 Store virksomheter legger mer vekt på å styrke undervisningen i grunnskolen Virksomheter med mer enn 100 ansatte mener det er viktigere å styrke undervisningen av matematikk og naturfag i grunnskolen som et tiltak for å styrke rekrutteringen til teknologisk utdanning. Også virksomheter som har ingeniører ansatt anser det å styrke undervisningen som et viktigere tiltak enn de øvrige virksomhetene. Side 8

9 Både i privat og offentlig sektor ansees regjeringen for å ha det største ansvaret med å skaffe nok ingeniører og teknologer Hvor stort ansvar mener du hver av de institusjonene jeg nå skal lese opp har for å løse problemet med å skaffe nok ingeniører og teknologer? Andel som har svart meget stort ansvar. Regjeringen 66% 7 Skolen 50% 54% Bedriftene i arbeids- og næringslivet 37% 4 Lærerutdanningen 4 49% Fagforeningene 16% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 9

10 Hvor stort ansvar mener du hver av de institusjonene jeg nå skal lese opp har for å løse problemet med å skaffe nok ingeniører og teknologer? Andel som har svart meget stort eller ganske stort ansvar. Regjeringen 89% 94% Skolen 8 9 Bedriftene i arbeids- og næringslivet 80% 8 Lærerutdanningen 78% 8 Fagforeningene 5 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Side 10

11 Markedsføring, synliggjøring, økt lønn og satsing på skolen ansees som det viktigste virksomhetene selv kan bidra med Hva kan virksomheter i offentlig og privat næringsliv gjøre for å løse problemet med mangel på teknologisk arbeidskraft? Økt synlighet/markedsføring 1 6% Øke attraktiviteten 10% 16% Økt lønn 8% 19% Økt satsing på realfag i skolen 8% Tilby skoleverket realfagskompetanse 7% 1 Importere ingeniører og teknologer fra utlandet 7% Traineeordninger 7% Sponse utstyr og materiell som skolene trenger 6% 6% Samarbeide med skolene 6% 4% Egne videreg. skoler som fokuserer på realfag Mer informasjon 4% 8% Nok/flere studieplasser 4% Påvirke myndighetene Økonomisk større under utdanning Sponse lønn til realfagslærere Flere stillinger/lettere å få jobb Tidlig rekruttering Problemet lar seg ikke løse Bedriftsbesøk Annet Vet ikke 26% 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 11

12 Videreutdanning av egne medarbeidere og innleie av konsulenter er de vanligste tiltakene for å dekke eget behov for teknologisk arbeidskraft Hva gjør bedriften/virksomheten din for å dekke eget behov for teknologisk arbeidskraft? Side Videreutdanner egne ansatte 2 17% Leier inn konsulenter 6% 2 Ansetter de med behovstilpasset kompetanse 9% Flere lærlingeplasser Samarbeider med skoler Importerer fra utlandet 4% Har opprettet praksisplasser for ingeniørstudenter Lokker ingeniører fra andre virksomheter Øker lønnen for å beholde ingeniørene 1 Annonserer 4% Er aktive på jobbmesser Intern rekruttering Arbeider aktivt for å rekruttere ledigmeldte ingen Setter ut jobber 6% Godt arbeidsmiljø Gjør arbeidsplassen mest mulig attraktiv å begynne Tar vare på de vi har Tilgang på ny teknologi/interessante arbeidsoppgav Oppfordrer ingeniørene til å stå lenger i jobb 0% Annet Gjør ingen ting 10% 10% Har ikke behov 30% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

13 Nedleggelse, nei til nye oppdrag og utsettelse av oppdrag vil være de vanligste konsekvensene ved mangel på teknologisk arbeidskraft Hvilke konsekvenser vil det få hvis bedriften/virksomheten ikke klarer å skaffe nok teknologisk arbeidskraft? Bedriften må legges ned 14% 4% Må si nei til nye oppdrag 1 Må utsette planlagte oppdrag 10% 14% Ingen konsekvenser 8% 7% Stagnasjon i driften 7% 10% Må sette ut oppdrag til utlandet Svekket konkurransekraft/taoer mot andre bedrifter 4% Taper penger 4% Må si opp ansatte Små konsekvenser Store/alvorlige konsekvenser 8% Lavere kvalitet Må kjøpe konsulenttjenester Må hente inn utenlandske konsulenter Blir hengende etter med teknologien 7% Flagge ut/flytte bedriften utenlands Dårligere tilbud til mottakerne 1 Har ikke behov Annet Vet ikke 26% 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 13

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25

KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 KOMPETANSE SOM REGIONAL UTVIKLINGSFAKTOR Kystnæringssenteret, Sortland Onsdag 12. desember kl. 11.00 11.25 NÆRINGSLIVETS KOMPETANSEBEHOV v/ Marit Liberg, Daglig leder av Opplæringskontoret for nordre Nordland

Detaljer

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien

Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien nilf-rapport 2014 2 Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien anne s. prestvik per christian rålm NILF utgir en rekke publikasjoner Faste årlige publikasjoner: «Driftsgranskingar

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Kunnskap. Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Arbeiderpartiet.no Kunnskap Temahefte om Arbeiderpartiets utdanningspolitikk Arbeiderpartiet.no DEL 1: HOVEDBUDSKAP Vi bygger fremtidens Kunnskaps-Norge Norges viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap,

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014

LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOs Årskonferanse 2014 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSKONFERANSE 2014 Læringslivet 2 3 LÆRINGSLIVET NHOS ÅRSK ONFE RA NSE 20 14 4 Sammendrag Vi lærer gjennom hele hele livet livet; ; i utdanning, på

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer