Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag Resultatene Inspirasjon eller informasjon for studievalg Viktige faktorer på ungdomsskolen for prestasjoner innenfor matematikk og naturfag Viktige faktorer på videregående skole for prestasjoner innenfor matematikk og naturfag Studentenes holdning til studiet Hvor mange har vurdert å slutte på studiet og lærestedet? Hva er grunnene for at noen har vurdert å slutte på studiet og lærestedet? Fakta om frafall blant ingeniører (Kilde: NITO) I hvilken har følgende faktorer medvirket til at studentene valgte den utdanningen de er i gang med? Egenskaper som er viktige for å lykkes med studiet Tilfredshet med undervisningen i matematikk/naturfag I hvilken føler studentene at følgende faktorer svarer til forventningene? I hvilken føler studentene at tilgang til relevant utstyr svarer til forventningene? Inndelt på lærested I hvilken føler studentene at kvaliteten på undervisningen svarer til forventningene? Inndelt på lærested I hvilken føler studentene at studiemiljøet svarer til forventningene? Inndelt på lærested Viktige faktorer ved jobbsøking etter avsluttet studier Utdanningen til familiemedlemmer Har minst en av de voksne hjemme hos studentene utdanning innenfor matematikk, naturvitenskap eller teknologi? Viktige saker for studentene ved årets Stortingsvalg Spørreskjemaet Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 2

3 1. Innledning Tekna- Teknisk-naturvitenskaplige Forening har gjennomført en undersøkelse blant studentmedlemmene. Bakgrunnen for undersøkelsen, var å finne ut av hva som har vært motivasjon for valg av studier, hvorvidt studentene er tilfredse med studiet/lærestedet, ferdigheter som er viktige for å lykkes i studiet og tanker rundt jobbsøking etter studieslutt. Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelsen. Cecilie Solberg Bråthen har stått for utarbeidelse av rapporten. Omfanget av undersøkelsen og metode Undersøkelsen ble sendt til alle Teknas 1.-og 2-.års studentmedlemmer, cirka 2400 stykker, via et Internettbasert spørreskjema. Medlemmene holder på med en høyere teknisknaturvitenskapelig utdanning på Masternivå. Grunnen til at ikke hele studentmassen er inkludert, er at det ble stilt en del spørsmål rundt valget av studier, noe som vil ligge friskere i minnet når man er ny på et studium enn senere. Rapporten omtaler eventuelle forskjeller blant lærestedene, der dette er formålstjenelig. Svarprosent Rundt 500 studentmedlemmer svarte totalt på undersøkelsen 1 Det kom 100 e-post i retur, dette tilsvarer en svarprosent på rundt 25. Studentundersøkelsen ble sendt ut fra midten av januar, og avsluttett medio februar. NTNU studentene stod for 56 prosent av svarene, Universitetet i Bergen for 12 prosent, Universitetet i Oslo for 8 prosent og UMB Universitet for Miljø- og Biovitenskap for 9 prosent. Antall svar fra andre læresteder er så få at det er vanskelig å trekke noen konklusjoner basert på disse svarene. Sammendrag Over halvparten av studentene spurt svarer at de i noen eller svært stor har fått inspirasjon og informasjon fra foreldre og foresatte i forkant av studievalg. Minst viktig for valg har vært besøk fra bedrift på skolen og rådgiver. Lærerne blir viktigere og viktigere for prestasjoner innenfor mattematikk og naturfag jo eldre barna er, i motsatt fall foreldre og foresatte. 83 prosent av studentene svarer at lærerne i noen eller svært stor er viktige for prestasjonene på videregående skole, 75 prosent på ungdomskolen. 61 prosent svarer at foreldrene er viktige på ungdomskolen, 51 prosent på videregående skole. Rundt 50 prosent av studentene har fedre med samme naturvitenskapelige bakgrunn som dem selv. 21 prosent av studentene har i større eller mindre vurdert å slutte på studiet. Faglig interesse er den viktigste grunnen til at studentene har valgt den utdanningen de har gjort, 97 prosent av studentene svarer at dette er viktig. 1 Medlemmer som har fullført hele spørreskjemaet Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 3

4 66 prosent av studentene mener det er svært viktig å ha stå på vilje for å lykkes med studiet. 80 prosent av studenten er i noen eller svært stor fornøyd med undervisningen i matematikk/naturfag. Studentene svarer i større at studiemiljøet svarer til forventningene enn utstyr i og kvaliteten på undervisningen. Studentene på Universitetet i Tromsø er mer tilfredse med utstyr og kvalitet på undervisningen enn de andre, mens NTNU og UMB studentene er mest fornøyde med studiemiljøet. Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 4

5 2. Resultatene 3. Inspirasjon eller informasjon for studievalg Det første spørsmålet som ble stilt studentene, var spørsmålet om hva som inspirerte dem til å velge det studiet de går på. 53 prosent av studentene svarte at de i noen eller svært stor har fått inspirasjon og informasjon fra foreldre og foresatte i forkant av studievalget (se tabell 1). Minst viktig for inspirasjon til valg har vært besøk fra bedrift på skolen (10 prosent) og rådgiver på skolen (12 prosent). Andre grunner studentene oppga var fra dem selv, Internett og utdanningsmesser. Tabell 1Inspirasjon or studievalg Foreldre og foresatte Annen familie Lærere Venner Andre kjente Rådgiver på skolen Besøk fra Universitet/høyskole på skolen Besøk fra bedrift på skolen Ting i media (aviser, tv, radio, Internett, kjente folk) Annet, noter I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 16.7 % 13.4 % 37.6 % 15.7 % % % 20.9 % 22.6 % 27.4 % 4.9 % % % 21.1 % 19.4 % 32.6 % 8.6 % % % 17.6 % 25.0 % 33.9 % 7.5 % % % 18.8 % 32.5 % 26.9 % 2.1 % % % 22.2 % 18.3 % 10.5 % 2.1 % % % 16.1 % 18.7 % 25.0 % 6.5 % % % 17.3 % 22.9 % 7.2 % 2.8 % % % 13.6 % 22.9 % 38.3 % 8.0 % % % 4.3 % 24.9 % 14.0 % 26.8 % % Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 5

6 Figur 1 Inspirasjon for studievalg Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 6

7 4. Viktige faktorer på ungdomsskolen for prestasjoner innenfor matematikk og naturfag 61 prosent av studentene sier at foreldrene har vært viktig for prestasjonene innenfor matematikk og naturfag på ungdomsskolen. 75 prosent svarer at lærerne var viktige. 20 prosent svarer at venner var viktige (tabell 2). Tabell 2 Faktorer for prestasjoner på ungdomsskolen Mine foreldre Lærerne Venner Søsken annet, for eksempel leksehjelp I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 12.7 % 13.5 % 37.9 % 22.4 % % % 6.9 % 13.3 % 46.0 % 28.6 % % % 18.3 % 25.0 % 32.0 % 7.5 % % % 17.0 % 21.7 % 15.5 % 5.4 % % % 6.2 % 20.6 % 12.4 % 30.9 % % Figur 2 Viktige faktorer for prestasjoner på ungdomsskolen Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 7

8 5. Viktige faktorer på videregående skole for prestasjoner innenfor matematikk og naturfag Lærerne blir viktigere for elever på videregående skole. Hele 83 prosent av de spurte studentene svarer at lærerne i noen eller svært stor har vært viktig for prestasjonene. 51 prosent svarer det samme om foreldrene (tabell 3). Venner har også blitt viktigere for prestasjonene jo eldre man er. 57 prosent svarer at de er viktige på videregående skole mot 40 prosent på ungdomskolen. Det viser seg at søsken spiller en mindre rolle både på ungdoms- og på videregående skole. Tabell 3 Viktige faktorer for prestasjoner på videregående skole Mine foreldre Lærerne Venner Søsken Annet, for eksempel leksehjelp I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 12.3 % 17.1 % 36.7 % 13.8 % % % 6.1 % 7.7 % 43.8 % 38.6 % % % 11.9 % 19.8 % 44.0 % 13.2 % % % 16.1 % 25.0 % 12.1 % 4.0 % % % 5.4 % 24.3 % 8.1 % 27.0 % % Figur 3 Viktige faktorer for prestasjoner på videregående skole Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 8

9 6. Studentenes holdning til studiet 87 prosent av studentene svarer at de er motivert for studiet (tabell 4). 85 prosent svarer det samme for at de føler seg sikre på at de kommer til å fullføre studiet og 74 prosent for at de er sikker på at de har valgt det rette studiet. Tabell 4 Holdning til studiet Jeg er svært motivert for dette studiet Jeg føler meg sikker på at jeg kommer til å fullføre studiet Jeg er sikker på at jeg har valgt det rette studiet Helt uenig Uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Total % 3.5 % 8.9 % 39.7 % 47.1 % % % 4.1 % 9.1 % 25.2 % 60.3 % % % 5.8 % 18.0 % 38.0 % 36.4 % % Figur 4 Holdning til studiet Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 9

10 7. Hvor mange har vurdert å slutte på studiet og lærestedet? 72 prosent av studentene har i liten vurdert å slutte på studiet. 21 prosent har vurdert å slutte (tabell 5). Dette samsvarer med NITO sine tall på området (tabell 7, side 11) Tabell 5 Hvor mange har vurdert å slutte på studiet og lærestedet? I svært liten % I liten % Verken eller % I noen % I svært stor % Total % Figur 5 Hvor mange har vurdert å slutte på studiet og lærestedet? Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 10

11 8. Hva er grunnene for at noen har vurdert å slutte på studiet og lærestedet? 50 prosent av de spurte svarer at de har vurdert å slutte på grunn av de faglige utfordringene ved studiet. 55 prosent svarer at studiet var noe annet enn det ble fortalt dem og at det ikke svarer til forventningene sammenlagt (tabell 6). Av andre grunner studentene oppgir er at de er umotivert, usikker på valget, eller at de har lyst til å gjøre andre ting som å reise. Tabell 6 Grunner til at studentene har vurdert å slutte på studiet På grunn av de faglige utfordringene % Jeg trives ikke sosialt på lærestedet % Jeg savner venner og kjente på hjemstedet mitt % Jeg trives ikke med boforholdene mine % Studiet svarer ikke til forventningene jeg hadde på forhånd % Studiet var noe annet enn det ble meg fortalt % Annet, noter % Total % Figur 6 Grunner til at studentene har vurdert å slutte på studiet Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 11

12 9. Fakta om frafall blant ingeniører (Kilde: NITO) I følge NITO har 56 prosent av de som begynte på en ingeniørutdanning i 2003, falt av eller ikke fullført på normert tid etter 3 år. (Kilde: DBH, NOKUT) Tabell 7 Frafall blant ingeniørstudenter En hovedårsak til frafall i følge NITO, er dårlige kunnskaper i matematikk. (Kilde: NOKUT) 21 prosent av de som er i gang med studiene eller akkurat har fullført har vurdert å avslutte utdanningen. (Kilde: NITO, undersøkelse blant studentmedlemmer sommer 2008, Ntotalt=833) Dette samsvarer med de tallene Tekna har. 49 prosent trekker frem manglende motivasjon som grunn til at man har sluttet eller har vurdert å slutte på ingeniørstudiet. (Kilde: NITO, undersøkelse blant studentmedlemmer sommer 2008, Ntotalt=185). NITO nevner som et tiltak mot frafall, innføring av motivasjonspraksis i første studieår (Kilde, NITOs hjemmesider, Forslag 9A, Resolusjonskomitèen) Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 12

13 10. I hvilken har følgende faktorer medvirket til at studentene valgte den utdanningen de er i gang med? 97 prosent av studentene svarer at faglig interesse har medvirket til at de valgte den utdanningen de er i gang med (tabell 8). Gode jobbmuligheter og varierte yrkesmuligheter etter endt utdanning skårer også høyt med henholdsvis 85 prosent og 86 prosent. At det er venner og kjente på lærestedet og at det gir muligheten til å starte egen virksomhet skårer lavest. Tabell 8 Faktorer som har medvirket til studentenes studievalg I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total Faglig interesse 0.2 % 0.6 % 2.0 % 24.5 % 72.7 % % Gode jobbmuligheter 2.2 % 2.4 % 10.5 % 40.9 % 44.1 % % Varierte yrkesmuligheter etter endt utdanning 1.0 % 2.0 % 10.7 % 40.9 % 45.5 % % Utdanningen gir mulighten til å starte egen virksomhet 21.7 % 19.6 % 31.0 % 18.2 % 9.5 % % Muligheter for jobb med høy inntekt 4.9 % 8.1 % 19.0 % 46.0 % 21.9 % % Studiemiljøet på lærestedet 6.1 % 10.5 % 22.7 % 35.2 % 25.5 % % Utdanningen gir kompetanse som kan løse viktige samfunnsproblemer (f.eks innen klima/miljø/fattigdom/sykdom) 12.5 % 12.5 % 23.5 % 28.1 % 23.5 % % Ønske om å utvikle mine kreative evner 11.3 % 15.0 % 30.4 % 30.2 % 13.0 % % Lærestedets omdømme 7.9 % 6.3 % 20.4 % 44.3 % 21.1 % % At du har venner og kjente som går på samme lærested? 37.2 % 16.6 % 18.6 % 20.4 % 7.3 % % Tilgang til relevant utstyr i undervisningen 23.3 % 15.6 % 36.4 % 20.4 % 4.3 % % Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 13

14 Figur 7 Faktorer som medvirket til studentenes studievalg Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 14

15 11. Egenskaper som er viktige for å lykkes med studiet Over 90 prosent av respondentene svarer at det er viktig å være analytisk, nøyaktig og strukturert, å være utholdende å ha stå på vilje og å være løsningsorientert (Tabell 9). Det å ha stå på vilje blir skåret høyere enn det å være god i matematikk. Dette kan tyde på at studentene vurderer studiet sitt som relativt krevende og avhengig av personlige ferdigheter.. Den egenskapen som skåret minst var det å være kreativ med 63 prosent Tabell 9 Egenskaper som er viktige for å lykkes med studiet Å være kreativ å være analytisk Å være nøyaktig og strukturert Å være utholdende og ha "stå på vilje" Å være god i matematikk Å være praktisk orientert Å være løsningsorientert Å ha gode formidlingsevner I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 13.1 % 18.3 % 49.6 % 13.3 % % % 1.4 % 6.7 % 43.7 % 48.2 % % % 0.8 % 6.3 % 35.7 % 57.1 % % % 0.6 % 5.6 % 28.2 % 65.7 % % % 3.6 % 8.1 % 46.0 % 41.3 % % % 7.3 % 19.6 % 45.8 % 24.2 % % % 1.4 % 8.5 % 41.1 % 48.4 % % % 13.1 % 29.0 % 36.1 % 18.5 % % Figur 8 Egenskaper som er viktige for å lykkes med studiet Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 15

16 12. Tilfredshet med undervisningen i matematikk/naturfag Jo eldre respondentene er, jo mer tilfredse har de vært med undervisningen. 60 prosent svarte at de var i noen eller stor er tilfredse med undervisningen på ungdomsskolen, 72 prosent på videregående skole og 80 prosent på studiestedet (tabell 10). Tabell 10 Tilfredshet med undersvisningen i matematikk/naturfag På ungdomsskolen? På videregående skole? På studiestedet? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 16.7 % 14.9 % 35.7 % 23.8 % % % 11.3 % 12.3 % 39.3 % 32.5 % % % 6.3 % 9.9 % 51.2 % 29.0 % % Figur 9 Tilfredshet med undervisningen i matematikk/naturfag Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 16

17 13. I hvilken føler studentene at følgende faktorer svarer til forventningene? Studentene mener at studiemiljøet svarer mest til forventningene (83 prosent) 77 prosent svarer at høy kvalitet på undervisningen svarer til forventningene, 59 prosent på tilgang til relevant utstyr i undervisningen (tabell 11) Tabell 11 I hvilken føler studenten at følgende faktorer svarer til forventningene? Høy kvalitet på undervisningen ved universitetet/høgskolen Studiemiljøet Tilgang til relevant utstyr i undervisningen I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 7.2 % 11.3 % 52.1 % 24.7 % % % 3.8 % 11.3 % 29.0 % 54.1 % % % 8.0 % 31.6 % 37.2 % 21.3 % % Figur 10 I hvilken føler studenten at følgende faktorer svarer til forventningene? Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 17

18 I hvilken føler studentene at tilgang til relevant utstyr svarer til forventningene? Inndelt på lærested Studentene på universitetet i Tromsø er mest fornøyde med tilgang på relevant utstyr i undervisningen, 68 prosent svarer at de er fornøyde med utstyret(tabell 12). Av de største lærestedene (som man kan si noe om, siden de mindre har for få svar til å kunne omtales), er det studentene ved universitetet i Bergen som er minst fornøyde. Under halvparten av studentene der svarer at de er fornøyde med utstyret. Tabell 12Tilgang til relevant utstyr i undervisningen på lærested NTNU Universitetet i Oslo- UIO Universitetet i Bergen-UIB Universitetet i Tromsø-UiTø UMB. Universitet for Miljø og Biovitenskap Universitetet i Stavanger-UiS Universitetet i Agder-UiA Høgskolen i Telemark Høgskolen i Narvik Annet Total Tilgang til relevant utstyr i undervisningen I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 5.3 % 30.8 % 38.4 % 23.6 % % % 0.0 % 36.2 % 38.3 % 23.4 % % % 19.7 % 31.8 % 33.3 % 15.2 % % % 4.0 % 28.0 % 40.0 % 28.0 % % % 7.8 % 37.3 % 33.3 % 19.6 % % % 16.7 % 0.0 % 83.3 % 0.0 % % % 0.0 % 50.0 % 50.0 % 0.0 % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % % % 22.2 % 33.3 % 22.2 % 11.1 % % % 16.7 % 25.0 % 29.2 % 25.0 % % % 8.0 % 31.4 % 37.0 % 21.5 % % Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 18

19 Figur 11Tilgang til relevant utstyr i undervisningen på lærested Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 19

20 I hvilken føler studentene at kvaliteten på undervisningen svarer til forventningene? Inndelt på lærested Studentene på Universitetet i Oslo svarer i større enn de andre studentene at de i svært stor er fornøyd med kvaliteten på undervisningen (tabell 13), dernest kommer Universitetet i Bergen med 30 prosent (Universitetet i Stavanger har for få svar til at man kan legge noe i resultatene). Legger man sammen i noen og svært stor, er det mindre forskjell på lærestedene. Tabell 13 Kvaliteten på undervisningen på lærested NTNU Universitetet i Oslo- UIO Universitetet i Bergen-UIB Universitetet i Tromsø-UiTø UMB. Universitet for Miljø og Biovitenskap Universitetet i Stavanger-UiS Universitetet i Agder-UiA Høgskolen i Telemark Høgskolen i Narvik Annet Høy kvalitet på undervisningen ved universitetet/høgskolen I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 7.6 % 10.6 % 52.9 % 22.8 % % % 4.3 % 12.8 % 44.7 % 38.3 % % % 6.1 % 12.1 % 50.0 % 30.3 % % % 8.0 % 8.0 % 52.0 % 28.0 % % % 2.0 % 13.7 % 66.7 % 17.6 % % % 16.7 % 0.0 % 33.3 % 50.0 % % % 0.0 % 0.0 % 50.0 % 0.0 % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % % % 33.3 % 11.1 % 44.4 % 0.0 % % % 8.3 % 12.5 % 41.7 % 25.0 % % Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 20

21 Figur 12Kvalitet på undervisningen på lærested Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 21

22 I hvilken føler studentene at studiemiljøet svarer til forventningene? Inndelt på lærested NTNU og UMB Universitet for Miljø og Biovitenskap, utmerker seg positivt i tilfredshet med studiemiljøet i forhold til forventningene studentene har hatt på forhånd, sammenlignet med de andre lærestedene. Hele 64 prosent av studentene på NTNU sier at forventningene i svært stor er innfridd (se tabell 13). 63 prosent av UMB sine studenter sier det samme. Tabell 14Studiemiljøet i forhold til forventninger på lærested NTNU Universitetet i Oslo- UIO Universitetet i Bergen-UIB Universitetet i Tromsø-UiTø UMB. Universitet for Miljø og Biovitenskap Universitetet i Stavanger-UiS Universitetet i Agder-UiA Høgskolen i Telemark Høgskolen i Narvik Annet Total Studiemiljøet I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 1.9 % 5.7 % 27.4 % 64.3 % % % 4.3 % 21.3 % 36.2 % 38.3 % % % 9.1 % 12.1 % 31.8 % 40.9 % % % 12.0 % 16.0 % 28.0 % 40.0 % % % 0.0 % 11.8 % 25.5 % 62.7 % % % 16.7 % 0.0 % 33.3 % 50.0 % % % 0.0 % % 0.0 % 0.0 % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % % % 0.0 % 44.4 % 55.6 % 0.0 % % % 4.2 % 25.0 % 25.0 % 41.7 % % % 3.8 % 11.3 % 29.0 % 54.1 % % Figur 13 Studiemiljøet i forhold til forventninger på lærested Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 22

23 14. Viktige faktorer ved jobbsøking etter avsluttet studier Å ha sikret jobb og å utvikle seg selv og sine evner skårer høyest blant studentene, på spørsmålet om hva som er viktige faktorer ved jobbsøking etter avsluttet studie. 88 prosent svarer at dette i noen eller i svært stor er viktig (tabell 15). Å forske og muligheten for arbeid med miljø skårer lavest med henholdsvis 49 prosent og 44 prosent Tabell 15 Viktige faktorer ved jobbsøking etter avsluttet studier Sikret jobb Mulighet for arbeid innen miljø eller fornybar energi Å jobbe med noe som er samfunnsnyttig Å utvikle meg selv og mine evner Å bidra til å utvikle ny teknologi Å forske Gode karrieremuligheter I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Total % 1.8 % 8.9 % 48.7 % 39.8 % % % 14.1 % 29.4 % 25.8 % 14.7 % % % 8.9 % 20.5 % 37.6 % 26.6 % % % 1.0 % 10.5 % 42.5 % 45.5 % % % 6.0 % 19.9 % 41.0 % 31.2 % % % 15.3 % 27.8 % 31.8 % 17.3 % % % 4.2 % 16.7 % 43.7 % 33.4 % % Figur 14 Viktige faktorer ved jobbsøking etter avsluttet studier Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 23

24 15. Utdanningen til familiemedlemmer 50 prosent av respondentenes fedre har høyere universitets utdannelse, 1 av 3 av mødrene har det samme (tabell 16). Legger man sammen lavere universitets utdannelse og høyere universitets utdannelse blant fedrene, kommer man opp i 73 prosent. Ifølge SSB har 24 prosent av alle menn fra 16 år i OECD land universitets utdannelse, 8 prosent har høyere. Når det gjelder kvinnene, er tilsvarende tall 26 og 4 prosent. 30 prosent av menn fra år har høyskoleutdannelse, av kvinnene har 36 prosent det samme (fig.16 side, 24). Ser man på Norge har 24 prosent av mennene universitetsutdannelse totalt, 27 prosent av kvinnene. 6 prosent har høyere utdannelse totalt, 8 prosent av mennene, 4 prosent av kvinnene. Tabell 16 Utdanningen til familiemedlemmer Eldre søsken Mor Far Andre foresatte Grunnskole Videregående skole Lavere universitets utdannelse Mellomfag Bachelor Høyere universitets utdannelse Hovedfag/Master Ikke aktuell Total % 14.9 % 14.7 % 24.3 % 42.7 % % % 19.9 % 38.4 % 32.4 % 1.2 % % % 19.7 % 24.9 % 47.7 % 1.6 % % % 3.2 % 2.2 % 5.4 % 88.3 % % Figur 15 Utdanningen til familiemedlemmer Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 24

25 Figur 16Andel av befolkningen år, etter utdanningsnivå, kjønn og land. OECD-land Prosent; kilde: SSB 2006 Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 25

26 16. Har minst en av de voksne hjemme hos studentene utdanning innenfor matematikk, naturvitenskap eller teknologi? 50 prosent av studentene kommer fra hjem der minst en av foreldrene har samme type bakgrunn. Tabell 17 Har minst en av de vi voksne hjemme hos studentene utdanning innenfor matematikk, naturvitenskap eller teknologi? Ja % Nei % Total % Figur 17 Har minst en av de vi voksne hjemme hos studentene utdanning innenfor matematikk, naturvitenskap eller teknologi? Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 26

27 17. Viktige saker for studentene ved årets Stortingsvalg 90 prosent av studentene svarer at skole og utdannings politikk er viktig eller svært viktig i forbindelse med årets Stortingsvalg (tabell 18). 77 prosent svarer at forskning er viktig. Minst viktig synes de skatte-og finanspolitikken er. Tabell 18 Viktige saker for studentene ved årets Stortingsvalg Miljø/klima Helse/omsorg Samferdsel Internasjonal politikk Skole & utdanning Forskning Skatte og finanspolitikk Svært lite viktig Lite viktig Verken eller Viktig Svært viktig Total % 4.0 % 15.6 % 43.7 % 32.9 % % % 6.0 % 24.0 % 45.5 % 22.4 % % % 6.2 % 26.9 % 44.9 % 20.0 % % % 9.6 % 26.7 % 40.5 % 20.6 % % % 0.8 % 8.0 % 39.9 % 50.5 % % % 3.2 % 17.8 % 39.7 % 37.7 % % % 15.0 % 28.3 % 36.9 % 15.6 % % Figur 18 Viktige saker for studentene ved årets Stortingsvalg Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 27

28 18. Spørreskjemaet STUDENT UNDERSØKELSE Informasjon og inspirasjon for studievalg I hvilken har du fått inspirasjon eller informasjon for ditt studievalg fra følgende? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Foreldre og foresatte Annen familie Lærere Venner Andre kjente Rådgiver på skolen Besøk fra Universitet/høyskole på skolen Besøk fra bedrift på skolen Ting i media (aviser, tv, radio, Internett, kjente folk) Annet, noter Ungdomsskolen - Viktige faktorer Hvor viktig var følgende faktorer på ungdomsskolen for prestasjonene dine innenfor Matematikk og Naturfag? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Mine foreldre Lærerne Venner Søsken annet, for eksempel Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 28

29 I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor leksehjelp Videregående skole - Viktige faktorer Hvor viktig var følgende faktorer på videregående skole for prestasjonene dine innenfor Matematikk og Naturfag?: I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Mine foreldre Lærerne Venner Søsken Annet, for eksempel leksehjelp Holdning til studiet Hvor enig er du i følgende utsagn? Helt uenig Uenig Verken eller Delvis enig Helt enig Jeg er svært motivert for dette studiet Jeg føler meg sikker på at jeg kommer til å fullføre studiet Jeg er sikker på at jeg har valgt det rette studiet Slutte? I hvilken har du vurdert å slutte på studiet og lærestedet? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Vurdert å slutte Hvorfor har du vurdert å slutte på studiet? På grunn av de faglige utfordringene Jeg trives ikke sosialt på lærestedet Jeg savner venner og kjente på hjemstedet mitt Jeg trives ikke med boforholdene mine Studiet svarer ikke til forventningene jeg hadde på forhånd Studiet var noe annet enn det ble meg fortalt Annet, noter Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 29

30 Valg I hvilken har følgende faktorer medvirket til at du valgte den utdanningen du er i gang med? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Faglig interesse Gode jobbmuligheter Varierte yrkesmuligheter etter endt utdanning Godt arbeidsmarked/lett å få jobb Utdanningen gir mulighten til å starte egen virksomhet Muligheter for jobb med høy inntekt Studiemiljøet på lærestedet Utdanningen gir kompetanse som kan løse viktige samfunnsproblemer (f.eks innen klima/miljø/fattigdom/sykdom) Ønske om å utvikle mine kreative evner Lærestedets omdømme At du har venner og kjente som går på samme lærested? Tilgang til relevant utstyr i undervisningen Egenskaper som er viktige for å lykkes med studiet Hvor viktig mener du følgende egenskaper er for å lykkes med studiet ditt? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Å være kreativ å være analytisk Å være nøyaktig og strukturert Å være utholdende og ha "stå på vilje" Å være god i matematikk Å være praktisk orientert Å være løsningsorientert Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 30

31 I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Å ha gode formidlingsevner Tilfredshet I hvilken var/er du tilfreds med undervisningen i naturfag/matematikk; I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor På ungdomsskolen? På videregående skole? På studiestedet? Forventninger i forhold til faktiske forhold I hvilken føler du at følgende faktorer svarer til forventningene? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Høy kvalitet på undervisningen ved universitetet/høgskolen Studiemiljøet Tilgang til relevant utstyr i undervisningen Ønsker for fremtiden Hvor viktig er følgende faktorer når du skal søke jobb etter avsluttede studier? I svært liten I liten Verken eller I noen I svært stor Sikret jobb Mulighet for arbeid med miljø Å jobbe med noe som er samfunnsnyttig Å utvikle meg selv og mine evner Å bidra til å utvikle ny teknologi Å forske Gode karrieremuligheter Utdanningen til familiemedlemmer Hva er den høyest fullførte utdanningen til; Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 31

32 Grunnskole Videregående skole Lavere universitets utdannelse Mellomfag Bacchelor Høyere universitets utdannelse Hovedfag/Master Ikke aktuell Eldre søsken Mor Far Andre foresatte Utdanning til foreldre Har minst èn av de voksne hjemme hos deg utdanning innenfor matematikk, naturvitenskap eller teknologi? (er f.eks; ingeniør, tekniker, forsker, lærer i matematikk, naturvitenskap eller teknolog)? Ja Nei Grunn til medlemskap Hva var de tre viktigste grunnene til at du meldte deg inn i Tekna (kronologisk- etter hverandre) Er det kun en grunn, skriver du kun inn denne. Stortingsvalget 2009 I hvilken er følgende saker viktige for deg ved årets Stortingsvalg; Svært lite viktig Lite viktig Verken eller Viktig Svært viktig Miljø/klima Helse/omsorg Infrastruktur Internasjonal politikk Skole & utdanning Forskning Innvandring Bruk av stemmeretten Kommer du til å stemme ved stortingvalget? Helt sikkert ikke Ganske sikkert ikke Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 32

33 Ganske sikkert Helt sikkert Samfunnspolitisk seksjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 33

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Din karriere fra studier til jobb Hva kan jeg bli? Innlegg til studentrekrutterere 13.10.2015 Ved karriereveileder Camilla Krogstie Agenda Blir det lett å få jobb hvis jeg velger UiO? Hva kan jeg bli med

Detaljer

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:...

5. Hva var dine tre høyest prioriterte studieprogram ved Samordna opptak høsten 2008? Førstevalg:... Andrevalg:... Tredjevalg:... Undersøkelse om utdanningsvalg www.naturfagsenteret.no/vilje-con-valg Dette spørreskjemaet har spørsmål om deg og dine kriterier, forventninger og planer knyttet til utdannings- og yrkesvalg. Begynnerstudenter

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN

EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN Vilje-con-valg: EN LITEN BUKETT AV FUNN FRA FORSKNINGEN Ellen K. Henriksen, Fysisk institutt, UiO TIMSS-seminar, høsten 2010 TIMSS forteller oss om hva elevene kan. Men hva VIL de? Hvordan kan vi øke kvantitet

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG (også litt for gutter) Jørgen Sjaastad Jenter & realfag 2.juni 2010 For få norske jenter velger realfag Arbeidslivet Glede Jørgen Sjaastad Jenter & realfag

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Hva skal vi snakke om?

Hva skal vi snakke om? Hva skal vi snakke om? Skolen "lære-leve-strevearena" Russ og gruppetilhørighet Ungdom og sex Rus Hva sier ungdommen tips SKOLEN er et sted for læring. I tillegg er skolen et av de stedene ungdom tilbringer

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Hvis abonnenten fikk bestemme

Hvis abonnenten fikk bestemme Hvis abonnenten fikk bestemme Om Sentio og hvorfor vi er kvalifisert til å synse om hva kundene ønsker Et fullservice markeds- og meningsmålingsinstitutt som har sitt utspring fra Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Informasjon om undersøkelsen

Informasjon om undersøkelsen Informasjon om undersøkelsen Til lærerne Som nevnt så omhandler spørreundersøkelsen ulike deler av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, heretter forkortet til NKVS. Dersom du ønsker spørreskjemaet i utskriftsvennlig

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Personnummer 11 siffer Egne personopplysninger ( alle felt må fylles ut) Navn på søker Adresse Postnummer Sted Mobiletelefon Privattelefon E- postadresse Navn

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011

Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 1 Kvalitetsundersøkelse adresser FoB2011 Foreløpige resultater Norsk adresseseminar Oslo 11.09.2013 Espen Andersen Seksjon for befolkingsstatistikk esa@ssb.no 1 2 Rammebetingelser for Folke og Boligtellingen

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier

Arbeidsnotat nr.8/03. Førskolelærerstudentenes yrkesplaner. Jens-Christian Smeby. Senter for profesjonsstudier Førskolelærerstudentenes yrkesplaner Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier Forord Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

LÆRERES NYTTE AV VÅR NATURFAGUTDANNING. ET BLIKK FRA SKOLEHVERDAGEN B. S. Pedersen og W. Sørmo.

LÆRERES NYTTE AV VÅR NATURFAGUTDANNING. ET BLIKK FRA SKOLEHVERDAGEN B. S. Pedersen og W. Sørmo. LÆRERES NYTTE AV VÅR NATURFAGUTDANNING. ET BLIKK FRA SKOLEHVERDAGEN B. S. Pedersen og W. Sørmo. Deltakere i prosjektet Atle Ivar Olsen (prosjektleder, 1. amanuensis) Bjørn Sture Pedersen (1. lektor) Johs.

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER?

FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER? FORTELL MEG HVA DU VELGER OG JEG SKAL SI DEG HVEM DU ER? - EN SAMMENLIGNING AV FORVENTNINGER OG MOTIVASJON HOS GRUNNSKOLELÆRERSTUDENTER VED HØGSKOLEN I OSLO Hanne Christensen, Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

SPS arbeidsnotat 4/2008. Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData. Ida Drange og Andreas Skjønsberg

SPS arbeidsnotat 4/2008. Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData. Ida Drange og Andreas Skjønsberg SPS arbeidsnotat 4/2008 Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData Ida Drange og Andreas Skjønsberg Høgskolen i Oslo Senter for profesjonsstudier Oktober 2008 i Forord Dette notatet

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

«Motivasjon, mestring og muligheiter»

«Motivasjon, mestring og muligheiter» «Motivasjon, mestring og muligheiter» Korleis kan vi saman og kvar for oss auke lærelysta og heve kompetansen hjå våre elevar? Program 23.11.12 09.00 Åpning og velkommen v/ Svein Heggheim Status på NyGIV

Detaljer

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring?

Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Ensomhet og relasjonelle utfordringer som hinder for gjennomføring av videregående opplæring? Hva kan vi i så fall gjøre med det? Fagsamling for PPT, OT, spesialpedagogiske rådgivere og NAV Jægtvolden

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram 201/2017 Fagvalg studiespesialiserende utdanningsprogram Innholdsfortegnelse Informasjon om valg av fag Noen råd når du velger Generelt om studiespesialiserende utdanningsprogram 3 3 3 Programfag Fellesfag

Detaljer

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013

Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Spørsmål Kandidatundersøkelsen 2013 Før telefonintervju vet vi: Kjønn Kull (uteksaminert 2010 eller 2011) Alder Avdeling 1 AFT - Bachelor 2 AHS - Bachelor 3 AITeL - Bachelor 4 ALT - Bachelor\Lærer 5 ALT

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap til naturbruksutdanning Spørreundersøkelse gjennomført blant ungdomsskoleelever i Oppland 2011/12 av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes ØF-notat 3/2012 Elevers kjennskap

Detaljer

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB

Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB 1 of 6 Trivsel og gjennomføring av studiene ved UiB UiB ønsker å kartlegge omfanget av gjennomføring ved institusjonen. Denne spørreundersøkelsen skal hjelpe å finne svar på hva UiB som utdanningsinstitusjon

Detaljer

Rapport skole: Li skole

Rapport skole: Li skole Totalresultat for satsingsområde: Digital kompetanse 36 35 24 5 37 34 24 4 35 34 26 4 30 33 31 6 28 29 37 6 38 36 21 5 40 35 22 3 38 35 23 4 32 33 30 6 23 29 42 6 41 35 21 3 38 36 24 2 29 33 35 3 26 32

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011 Tiltaksrapport Antall besvarelser: 11 Svarprosent: 79 BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 011 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og

Detaljer