Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007"

Transkript

1 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

2 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning >Begrepsavklaring > Status > Reformen som ble vekk > Internasjonale erfaringer > Noen vurderinger fra næringslivet > Betydningen av arbeidsdeling

3 Utgangspunktet > Vi bor i et rikt og godt land og ønsker å opprettholde høy levestandard og velferd > Fortsatt høy lønn krever stadig øket kompetanse og produktivitet > = Kunnskapsnasjonen Norge! > Våre løsninger vil ha høy verdi og gi lønnsom eksport > Etter 2020 vil vårt handlingsrom bli redusert Ressurssbehov i prosent av BNP for Fastlands-Norge, St meld nr 1 ( )

4 Utgangspunktet > Hva gir mest verdiskaping igjen for pengene våre?? > Vi må skape en felles, erkjent kunnskapsplattform rundt temaet!

5 Kunnskapsplattformen > Sammen med våre fremste forskere har LO, NHO og Tekna utviklet en kunnskapsplattform, og identifisert fem strategiske hovedgrep: > Sats på kompetanse og talenter > Dyrk samspill og kreativitet > Bygg på den nordiske modellen > Sats der vi har fortrinn > Vær åpen mot verden

6 Vår utfordring til myndighetene > En innovasjonspolitikk krever nasjonalt lederskap for å gi resultater. Enkelte punkter er særlig viktig: > Bruk flerårige forpliktende budsjetter for innovasjon, forskning og utdanning > Bedre samordning innenfor kunnskaps- og næringspolitikken på regjeringsnivå > Flere unge må velge realfag teknafag er nøkkelen til verdiskaping! > Kunnskapen om den nordiske modellen som drivkraft for innovasjon og verdiskaping må styrkes

7 Sats på kompetanse og talenter - tiltak > Sørg for god kunnskapsbasis! > Et arbeidsliv som endres raskt, krever at den enkelte lærer gjennom hele livet > For få av dagens unge ønsker å velge teknologi og naturfag det må satses! Prosent av fødselskullene etter utdanning, Hægeland 2006

8 Dyrk samspill og kreativitet - tiltak > Våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner bidrar godt til innovasjon i næringslivet > En høy andel små bedrifter gjør det særlig viktig at staten stimulerer til FoU og innovasjon > Offentlig sektor som driver for innovasjon som kunde og gjennom reguleringer Samarbeidspartnere i innovasjonsvirksomhet for bedriftene i prosent , SSB

9 Bygg på den nordiske modellen - tiltak > En likeverdskultur fremmer samspill og innovasjon! > Velferdsordninger og høy kompetanse reduserer den enkeltes risiko ved omstillinger og gir Norge sterkere vekstkraft > Kraftig omstilling øker faren for utstøting fra arbeidslivet > Sterk internasjonal konkurranse presser den nordiske modellen. Den må tas vare på for fortsatt å å være et konkurransefortrinn Forskjell mellom høyest og lavest inntekstgruppe, Rasmussen 2006

10 Sats der vi har fortrinn tiltak > Prioriteringene i forskningsmeldingen må realiseres > Vi må stimulere kimer til ny kunnskapsbasert virksomhet > Vi må ikke hindre nødvendige omstillinger eller fjerne innovasjonspress i enkeltnæringer Våre fem viktigste næringer bruttoprodukt per næring i mill. kroner 2005, SSB

11 Vær åpen mot verden - tiltak > Internasjonal konkurranse viktig for vår fornyelse > Norge mer attraktiv for kunnskapsintensive virksomheter > Flere spesialister må ønske å komme til Norge > Vi må ikke frykte at norske virksomheter etablerer seg i utlandet, men lære av de beste > Stort handlingsrom innenfor EØS-reglene som må brukes! Realvekst i FoU i prosent, OECD MSTI og NIFUSTEP

12 Hvorfor trenger vi en nasjonal strategi? > Fordi vi bare kan skape en bedre og mer effektiv kunnskapsnasjon gjennom effektivt samspill > Fordi samspill krever konsensus om mål og sentrale veivalg > Fordi inspirasjon virker bedre enn tvang > Fordi vi også i tidligere tider har tenkt og handlet strategisk med godt resultat

13 Nøkkelområde: Kunnskap og talenter > Kvalitet i utdanningen > Rekruttering til realfag > Tilstrekkelig forskningsinnsats > Verdensledende forskningsmiljøer > Dekning av næringslivets og forvaltningens behov for kompetanse > Livslang læring

14 Hvorfor livslang læring? > Må forsvare høyt lønnsnivå og høy deltagelse i arbeidsstyrken > Det krever stadig høyere produktivitet som bare skapes gjennom en høyt kompetent arbeidsstyrke > Gjelder også offentlig sektor! > Konkurransearenaen er internasjonal > Alt kan ikke læres på skolen mesteparten læres i arbeidslivet > I tillegg: det er gøy å lære!

15 Sentrale begreper > Etterutdanning: Ny kunnskap innenfor det kompetansefeltet du behersker > Videreutdanning: Ny, formalisert kunnskap på annet kompetansefelt eller påbygging til høyere nivå > Realkompetanse: Kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, etterutdanning eller på annen måte > Generell kompetanse: Grunnutdanninger og sertifisert kompetanse > Spesifikk kompetanse: Handlingsorientert kunnskap knyttet til funksjon i arbeidsmarkedet

16 Status > Etterutdanning: > Lite er gjort på finansieringssiden programsatsingen Kompetanseutvikling i arbeidslivet (KUP). Statlig finansiering på 350 mill kroner > Videreutdanning: > Permisjonsordninger for den enkelte > Mulighet for å ta studielån for videreutdanning > Realkompetanse: > Forskrift som åpner for opptak til høyere utdanning basert på realkompetanse > Generell kompetanse: > Norge er verdensledende i andel av befolkningen med høyere utdanning > Spesifikk kompetanse: > Her vet vi lite og det kan være betydelige feilkilder i tall for f.eks. FoU-innsats i næringslivet. Men: Høy omstillingsevne og produktivitet kombinert med høy deltagelse i arbeidsstyrken tyder på at arbeidstagerne og arbeidsgiverne satser på kunnskap

17 Reformen som ble vekk > EVU reformen: Et trepartssamarbeid mellom næringslivet, arbeidslivets organisasjoner og regjeringen. > Næringslivet ønsker primært å satse på etterutdanning og spesifikk kompetanse > Arbeidslivets organisasjoner ønsker å styrke den enkeltes generelle kompetanse og posisjon i arbeidsmarkedet gjennom videreutdanning > Regjeringen var ikke villig til å tette gapet mellom de ulike ønskene > Noen må bidra dersom det er viktig å øke kompetansen og fleksibiliteten i arbeidsstyrken

18 Antall timer i etterutdanning klart høyest for dem med mest utdanning fra før, (OECD 2003)

19 Det samme gjelder for Norge Andel sysselsatte som har deltatt på kurs og opplæring siste fire uker, SSB 2004

20 Kundene til UoH-institusjonene er drevet av personlige interesser og behov Sysselsattes grunner for å velge kurs og opplæring, SSB 2003 De som ønsker videreutdanning: -er motivert av egne interesser og behov -ønsker mulighet til å flytte på seg i arbeidsmarkedet

21 Behovet er nok stort, men opplegg må tilpasses yrkesaktive Barrierer mot å velge etter- og videreutdanning, SSB 2003

22 Og ennå er ikke UoH-institusjonene blitt veldig relevante for de som ønsker EVU Andel timer brukt på kurs og opplæring etter tilbydere, SSB 2003

23 Utfordring til universiteter/vit. høyskoler: > Tydeligere arbeidsdeling mellom universiteter og statlige høyskoler > Universitetene og de vit.høyskolenes primære oppgave er å gi utdanning på høyere grads nivå og å sikre topp forskning > Høyskolene trenger tydelig mandat og tilstrekkelig finansiering for å utvikle kompetanse for arbeidslivet, inkl. livslang læring-perspektiv > Finland: tett samarbeid høyskole bedrift - lokalsamfunn

24 Vi har begynt på en nasjonal strategi! > Strategien må utvikles gjennom dialog > Den skal bidra til øket verdiskaping og riktig satsing i kunnskapsnasjonen Norge > Hovedaktører i norsk næringsliv er enige om satsingen

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna

Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge. NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Dilemmaer og utfordringer rundt høyere utdanning i Norge NTVA, Bergen, 23 oktober 07 v/ Marianne Harg, president i Tekna Stjernøutvalget skal vurdere den videre utviklingen av norsk høyere utdanning i

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet

UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet UTDANNING, KOMPETANSE OG FoU Læring for arbeidslivet i arbeidslivet Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Avdeling for Kompetanse og FoU Mars 00 Opplag: 000 Forsidefoto: Ole Musken Produksjon og trykk:

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 13/2758 13/1514-9 671.0/ANKA Oslo, 21.10.2013 Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Teknas policy-dokumenter

Teknas policy-dokumenter Teknas policy-dokumenter Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanningspolitikk Forskning Miljø Familie, likestilling og etnisk mangfold Offentlig forvaltningsutøvelse Etikk Energipolitikk Tekna,

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge

En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge 12 Kunnskap En god skole gir elevene kunnskap og er det viktigste bidraget til sosial mobilitet i samfunnet. Norge trenger tilgang på dyktige fagfolk, og derfor vil regjeringen gjennomføre et eget yrkesfagsløft.

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden

asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet asghar ali Etter- og videreutdanning for fremtiden en rapport fra EL & IT Forbundet 2 EL & IT FORBUNDET 2008 EL & IT

Detaljer

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor

Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse med møte om privat sektor Produktivitetskommisjonen kontakt@produktivitetskommisjonen.no Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo/åo 25.6.2014 Produktivitetskommisjonen innspill fra Unio i forbindelse

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen arrangerte

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Livslang læring i norsk arbeidsliv

Livslang læring i norsk arbeidsliv Torgeir Nyen og Sveinung Skule, Fafo Innledning Både i Norge og internasjonalt har livslang læring kommet høyere på den politiske agendaen siden midt på 1990-tallet. Både OECD og EU har satt livslang læring

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 02/03 Forord Vekst og verdiskaping i næringslivet gir grunnlag for velstand og velferd. Stat og kommuner leverer sentrale tjenester og velferd til befolkningen.

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer