Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN"

Transkript

1 Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

2 Innhold 1. INNLEDNING FAGGRUPPEN STORMASKIN OPPSUMMERING BAKGRUNN AKTIVITETSNIVÅ BEMANNINGSBEHOV ØNSKE OM REKRUTTERING HVEM ER DET INTERESSANT Å ANSETTE UTDANNING OG SAMARBEID KONKLUSJON INNLEDNING 1.1 Faggruppen Stormaskin Faggruppen Stormaskin vektlegger å formidle korrekt informasjon om stormaskin plattformen. Vi vil gi konsulenter og beslutningstakere et solid grunnlag for sine avgjørelser og gi et riktig bilde av stormaskin, samt bidra til rekruttering av yngre til miljøet. Faggruppen er forholdsvis nyetablert men har allerede bidratt på seminar og konferanser. Faggruppen har utarbeidet en spørreundersøkelse for å få svar på bekymringer rundt bemanning i stormaskin-miljøene. Svarene på undersøkelsen blir sendt til de som har svart på undersøkelsen og krysset av for ønske om tilsendt resultatet. 2. OPPSUMMERING Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av september 2011, og ble sendt til 400 personer via e-post og fordelt på 30 firmaer. Faggruppen fikk svar fra 159 personer og 17 firmaer. Undersøkelsen var delt i fire deler. 1.Respondentens bakgrunn og dennes organisasjon 2.Grov oversikt over aktivitetsnivået i stormaskin-miljøet til respondenten og organisasjonen 3.Bemanningsbehov for organisasjonen 4.Utdanningsinstitusjonenes rolle for stormaskinmiljøet 1

3 2.1 Respondentenes bakgrunn De som har svart på undersøkelsen har ulike bakgrunn: Hva er dine arbeidsoppgaver? 22% jobber med forvaltning 21% jobber med videreutvikling av systemer 19% jobber med driftsoppgaver 16% jobber med utvikling av forretningskritiske systemer 12% jobber med nødvendige lovpålagte endringer i systemer 6% jobber med migrering til andre plattformer 4% jobber med utvikling av ikke-kritiske systemer. Hvor lenge har du vært i bransjen? 80 % har vært i bransjen mer enn 20 år 10% har vært i bransjen mellom 10 og 20 år 4% har vært i bransjen mellom 5 og 10 år 6% har vært i bransjen mindre enn 5 år.. Hvor mange ansatte har organisasjonen? 38% har mer enn 500 ansatte 6% har ansatte 1% har ansatte 8% har ansatte 1% har 1-10 ansatte 46% har svart vet ikke Hvor mange jobber med stormaskin? 19% har mer enn 150 ansatte 16% har ansatte 13% har ansatte 35% har ansatte 12% har 1-10 ansatte 5% har svart vet ikke 2.2 Aktivitetsnivå Hvor viktig er Stormaskin porteføljen for din organisasjon? 72% har svar at det er forretningskritisk 19% har svar at det er svært viktig 5% har svar at det er middels viktig 1% har svar at det er lite viktig 2% ikke viktig 1% ikke aktuelt Hva har satningsområdene vært de siste tre årene? 33% Java og Web 17% Cobol 12% Vet ikke 5% Annet 2

4 Blir nye utviklingsverktøy tatt i bruk? 55% Ja 26% Nei 19% Vet ikke Hvilke verktøy brukes for utvikling? 15% Rational developer for system/z 4% Microfocus 4% Eclipse 2% ISPF, TSO 47% Vet ikke 21 % Annet Hvilke programmeringsspråk brukes for utvikling? 24% Cobol 19% Java 6% Sql-pl 5% Rexx 3% Sql, C# 22% Annet 14% Vet ikke 2.3 Bemanningsbehov Selv om det har vært en bemanningsøkning noen steder i stormaskinmiljøet de siste tre årene, har de fleste svart at det har vært en redusering, mens noen har opplevd bemanningen stabil. Figur1: Spørsmål om det har vært en økning de sistre tre årene i stormaskin-miljøene En slik redusering ser ut til å fortsette de neste tre årene, og vi vil sannsynligvis få en bemanningsreduksjon i stormaskin-miljøene fremover. 3

5 Figur2: Spørsmål om det vil være en økning i stormaskin-miljøene de neste tre årene Av de som jobber i stormaskinmiljøene når de fleste pensjonsalder om år. Det er derfor naturlig at hovedårsaken til en reduksjon i stormaskinmiljøet har vært, og vil i økende grad være, pensjon og annen naturlig avgang. En viktig konsekvens er at en kritisk mengde vil slutte i løpet av de neste 5-10 årene, og undersøkelsen dokumenterer et stort behov for nyansettelser Ønske om rekruttering På spørsmål om det vil være noe rekruttering innen stormaskin har circa 31% svart ja, 33% nei og ca 36% svart vet ikke (figur3). Grunnen til at såpass mange har svart vet ikke, kan være at de ikke vet hvordan utviklingen vil være fremover. Den slags usikkerhet kan syldes at ingen aktivt jobber med opplæring innen stormaskin, få nyutdannede har kunnskap om eller kjennskap til stormaskin og at stormaskin ikke er et hot tema i markedet. Det kan derfor være vanskelig å ansette yngre mennesker. De fleste sitter med en overbevisning og bekymring for at dette vil skape et problem i fremtiden, samtidig gjøres det lite aktivt for å motarbeide dette. Når svarprosenten ikke er høyere på rekruttering forteller det oss at noe aktivt bør gjøres og at noen må gripe inn for å få til et samarbeid med en utdanningsinstitusjon eller samarbeid mellom organisasjoner. Figur3. Har dere tenkt å rekruttere nye innen stormaskin Men hvor mange nye er det plass til i markedet? Tilbakemeldingene viser at det er mest interessant å ansatte to til fem personer og noen har svart flere enn fem personer. Dette er ganske positivt for de som ønsker å ha en karriere innen stormaskin da flertallet ønsker å ansette mer enn en person. Det ønskes mest ansettelser i drift primært, men også noe innen utvikling. Forvaltning, nyutvikling, modernisering, integrasjon og konvertering var områder som ble spesifisert. Oppsummeringen omfatter svarene fra alle, enten de er ledere eller ikke. Vi tror at den som ikke er leder 4

6 vil svare vet ikke i mange tilfeller, og at dette er en av årsakene til at så mange svarer dette. Det er mulig at de som ikke er ledere også er årsaken til en forholdsvis høy prosentandel som har svart nei, da dette kan ha blitt besvart ut fra en generell oppfatning av situasjonen. Samtidig er nei-prosenten i uoverensstemmelse med svarene på de spørsmålene som er oppsummert i kapittelet med overskriften Hvem er det interessant å ansette. Der er det en vesentlig lavere prosent-andel som har svart at det ikke er aktuelt å ansette noen: 4 av 5 spørsmål på 12% og lavere, 1 av 5 på 22%. Vi er usikre på årsaken til dette, men tror at det er mer korrekt med prosent-andelen fra disse 5 spørsmålene, da disse er mer spesifiserte og konkrete, enn det spørsmålet som gir 33% nei. Figur4. Dersom dere vil rekruttere til Stormaskin, hvor mange tror dere vil være ønsket? Det ønskes ansattelser mest innenfor: 1. Utvikling 2. Drift 3. Modernisering Se figur5. Figur5. I hvilket område vil det være aktuelt å rekruttere 5

7 2.3.2 Hvem er det interessant å ansette Hvordan blir en nyutdannet it-student vurdert i stormaskin-miljøet, er han/hun interessant for arbeidsgiver, dersom hun/han ikke har en spesifikk utdannelse innen stormaskin? Her er flertallet positive. Dette gir oss et godt grunnlag for å si at utdanning er aktuelt og at vi kan ta dette opp med utdanningsinstitusjoner. Dersom en nyutdannet har blitt introdusert for stormaskin i løpet av utdanningen er ansettelse i høyeste grad aktuelt. En student med noe stormaskinrelevant kunnskap som Cobol, ISPF, CICS, DB2, Java eller lignende, vil være svært interessant for arbeidsgiver. Det vil med andre ord bety mindre tid og kostnad til opplæring. Dersom det er en ung medarbeider med erfaring innen andre plattformer, men uten kunnskap om stormaskin er det fortsatt aktuelt. Nyutdannede med kjennskap til stormaskinmiljøet er mer interessant enn personer som har jobb-erfaring fra andre plattformer. Svaret vi har fått på dette spørsmålet forteller oss også hvor kritiske systemene er og at det er viktig med bemanning. Figur6. Nyansatte uten spesifikk utdannelse innen Stormaskin 6

8 Figur7. Nyansatte som har blitt introdusert for stormaskin i løpet av utdanningen Figur8. Ansatte fra andre systemplattformer, uten kunnskap om stormaskinmiljøer 7

9 Figur9. Utdanne egne ansatte fra andre plattformer til en stormaskin plattform Figur10. Leie inn en som nærmer seg pensjonsalder fremfor en å ansette en yngre 8

10 Opsummering av Figur 6-10 Figur6. Ansettelser Interessen for å utdannede egne ansatte fra andre plattformer til en stormaskin-plattform er lavere, men er fortsatt aktuelt. Forklaring på dette er ikke bedt om i undersøkelsen, men kan skyldes usikkerhet om stormaskin-miljøets rolle i fremtiden. Kan hende man helst vil unngå å utdanne egne ansatte fra andre plattformer, fordi det kan koste tid og penger. Det kan synes å være en mer attraktiv og langsiktig løsning å utdanne helt ferske som ønsker å jobbe med stormaskin. På spørsmålet om det er aktuelt med å leie inn en konsulent som nærmer seg pensjonsalder, vil dette være interessant som en kortsiktig løsning. 2.4 Utdanning og samarbeid På spørsmål om mulig samarbeid med andre organisasjoner/bedrifter for å rekruttere nye i stormaskinmiljøet har ca halvparten svart positivt. Bedriftene har tro på stormaskin, men venter på at noen tar initiativ et slikt samarbeid er viktig. 9

11 Figur7.Kan dere tenke dere et samarbeid med andre organisasjoner/bedrifetr for å kunne rekruttere nye i stormaskin-miljøet Stormaskinen er svært viktig for de fleste organisasjoner, applikasjonsporteføljen er så å si alltid forretningskritisk for bedriften. Ingen stormaskin ingen forretning! Figur8.Hvor viktig er stormaskin porteføljen Det er absolutt et ønske om at en eller flere utdannings-institusjoner tilbyr stormaskinplattformen som en kursrekke. En slik ønske beviser at fleste har har tro på stormaskinen, og ønsker en videre utvikling av egne ansatte. 10

12 Figur9. Kurstilbud 3. Konklusjon Stormaskinmiljøet vil på tross av utfordringene med bemanning, inneha og kan tilby jobber som er relatert til fagområder som Java, Web, i tillegg til tradisjonell stormaskinkompetanse som Cobol. Java er kjent for de fleste studenter og nyutdannede og er et godt grunnlag for å kunne jobbe med applikasjonsutvikling på stormaskin. Nye utviklings verktøy tas i bruk. Det viser at stormaskinmiljøene er moderne og positiv for nyutdannede. De fleste har svart at de bruker nye utviklingsverktøy som Eclipse baserte verktøy, et verktøy som de fleste nyutdannede har kjennskap til eller lett kan lære seg. Cobol og Java viser seg å være de mest brukte programmeringsspråkene. Undersøkelsen dokumenterer noen klare og viktige situasjoner, som kan oppsummeres slik: Bemanningssituasjonen står i fare for å bli alvorlig som følge av at personer med viktig kompetanse slutter innen 5-10 år. Det er behov og ønske om ansettelser - både fra nyutdannede og internt. Det er behov og ønske om å heve stormaskinkompetanse både via utdanningsinstitusjoner og utvidet samarbeid mellom firmaer. Det er behov for en bevisstgjøring av stormaskin som en moderne plattform i media 11

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

RAPPORT RAPPORT. Kompetansekartlegging i reiselivsnæringen i Buskerud. Ingunn Elvekrok Mai Anh Thi Lê

RAPPORT RAPPORT. Kompetansekartlegging i reiselivsnæringen i Buskerud. Ingunn Elvekrok Mai Anh Thi Lê R a p p o r t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 86 RAPPORT RAPPORT Kompetansekartlegging i reiselivsnæringen i Buskerud Ingunn Elvekrok Mai Anh Thi Lê Rapporter fra Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG

COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG COACHING I NORSKE VIRKSOMHETER FORMÅL OG OMFANG Mai 2008 Gro Ladegård 1.amanuensis Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning Universitetet for Miljø og Biovitenskap 1 INNLEDNING Formålet med denne undersøkelsen

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Gode intensjoner holder det?

Gode intensjoner holder det? Gode intensjoner holder det? En undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse av Angelika Schafft og Asbjørn Grimsmo AFI-rapport 9/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL

1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNING RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE 1 1. EVALUERING AV VIRKEMIDDELORDNINGEN RETTET MOT SKOLER I NORD-NORGE MED SÆRSKILT LÆRERMANGEL 1.1 Innledning I lang tid har særskilte virkemidler

Detaljer

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet R Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet Rapport 2012-08 Proba-rapport nr., Prosjekt nr. 11045 ISSN: 1891-8093 LEB, TT, SK/ HB, 29.06.2012 Offentlig Rapport 2012-08 Evaluering av Program

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer