Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013"

Transkript

1 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

2 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen til omstillingsstyret er «Fleire i Sauda!». Målet er innbyggere. For å strekke oss etter visjon og nå mål trenger vi tiltak som virker. Innspill og tilbakemeldinger fra dere vil være viktig for valg av fokusområder og kurs de neste 3-6 årene. Vi setter derfor stor pris på at du bruker noen få minutter på å fullføre denne spørreundersøkelsen.

3 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble sendt ut til 130 virksomheter i Sauda. En e-post ble ikke levert, og en virksomhet meldte seg av undersøkelsen Det ble avgitt 82 svar Det gir en svarprosent på 63%

4 Spørsmål 1 Hvordan har utviklingen i antall kunder eller brukere vært i din virksomhet de siste 5 årene? Synkende 10 % Uendret 29 % Stigende 61 %

5 Spørsmål 2 Hvordan forventer du at utviklingen i antall kunder eller brukere blir i din virksomhet de neste 5 årene? Synkende 4 % Uendret 38 % Stigende 58 %

6 Spørsmål 3 Hvordan har utviklingen i antall ansatte i din virksomhet vært de siste 5 årene? Synkende 18 % Stigende 30 % Uendret 52 %

7 Spørsmål 4 Hvordan forventer du at utviklingen i antall ansatte blir i din virksomhet de neste 5 årene? Synkende 7 % Stigende 26 % Uendret 67 %

8 Oppsummert 1. 6 av 10 sier de har fått flere kunder/brukere de siste 5 årene 2. 6 av 10 forventer at denne utviklingen fortsetter de neste 5 årene også 3. 7 av 10 sier at utviklingen i antall ansatte de siste 5 år har vært status quo eller synkende 4. Bare hver fjerde spurte forventer vekst i antall ansatte i sin virksomhet de neste 5 årene.

9 Spørsmål 5 Åpent spørsmål: «Hva skal til for at din virksomhet skal lykkes bedre med salg av tjenester og/eller varer?»

10 Utdrag: Hva skal til for at din virksomhet skal lykkes bedre med salg av tjenester og/eller varer?» «Stabil arbeidskraft» «Bedre infrastruktur for varer ut fra Sauda» «Økt kvalitet» «Synlighet» «Økt kunnskap i markedsføring» «Økt aktivitetstilbud» «Tilgang på rett kompetanse og arbeidskraft» «God markedsføring av Sauda» «Bedre kunnskap om markedsføring» «Støtte til produktutvikling» «Gjøre oss mindre avhengig av lokalsamfunnet, dvs selge ut i nye markeder» «Rekruttering og trivsel for våre ansatte er viktig. Kommunen som vertskap for næringslivet er viktig å fokusere på» «Ein heilt anna haldning frå kommunen når ein kjem med innspel og tek initiativ til noko» «Mer satsning på felles markedsføring - blir for små alene» «Samkjøring av tilbud ut i markedet - pakking av produkter» «Få fleire engasjert» «Mer turisme og hyttebygging» «Et innbydende sentrum, som er tilrettelagt for parkering og plasser folk kan trives på når de oppholder seg i sentrum, f.eks aktivitetstilbud for barna» «Omdømme, positivitet blant kunder og ansatte, vareutvalg, renommé, sosiale medier, innbydende butikk, åpningstider, oppfordre til mer lokal handel» «Viktig at Sauda kommune legger forholdene til rette»

11 Spørsmål 6 Åpent spørsmål: «Hva er den største trusselen for din virksomhet i dag?»

12 Utdrag: Hva er den største trusselen for din virksomhet i dag?» «Dårlig økonomi!» «En turistsatsing som kollapser» «Stagnasjon i turistnæringa» Færre som finn det interessant å bygge hytte i Sauda» «Våre nye landsmenn» «Import av billigere arbeidskraft og varer fra utlandet» «Begrensning i satsningen på utvikling av Nordsjøen» «Min egen innsats» «Netthandel» «Mangel på arbeidskraft» «At vi ikke er kompetente nok» «At vi ikke evner å utvikle oss» «Vinterarbeid» «Liten eller ingen etterspørsel etter produktet» «Å ikke henge med i teknologisk utvikling» «Fraflytting, netthandel og handelslekkasje til Haugesund» «Butikker av typen "Europris" på en fra før liten plass er ødeleggende for mange» «Manglende interesse for å søke jobb hos oss som gir mangel på kvalifisert arbeidskraft - vår virksomhet kan være hvor som helst med dagens og framtidens teknologi» «Lav byggevirksomhet» «Manglende motivasjon for nødvendig satsing» «Ei inkompetent kommuneleiing og distriktsfiendtlig politikk» «Lav lønnsomhet kan gi lavt investeringsnivå» «For liten kundemasse» «Negativ fokus på Sauda som destinasjon»

13 Spørsmål 7 Hvordan forventer du at utviklingen i antall fastboende i Sauda blir de neste 5 årene? Synkende 18 % Stigende 38 % Uendret 44 %

14 Spørsmål 8 Hvordan forventer du at utviklingen i antall besøkende blir i Sauda de neste 5 årene? Synkende 2 % Uendret 17 % Stigende 81 %

15 Oppsummering 1. 6 av 10 forventer at antall fastboende i Sauda er som i dag eller lavere om fem år av 10 tror at antall besøkende i Sauda er høyere om fem år enn i dag.

16 Spørsmål 9 Åpent spørsmål «Hva kan bidra til flere fastboende i Sauda?»

17 Utdrag: Hva kan bidra til flere fastboende i Sauda? «Flere arbeidsplasser» «Nye jobber» «Bedre infrastruktur, vei og tog» «En kommune som er oppriktig interessert i å legge til rette for og bidra til næringsutvikling» «Viktig at innflyttere kan komme her og få ett stort utvalg i tomter» «Fast arbeid 1 & 2 (både mann og kvinne) og god kvalitet på tilbudene i kommunen» ««Bra skoler» «Mindre eiendomsskatt» «Jobbe for at Sauda blir "hovedsete" i indre Ryfylke - kommunesammenslåing "i tide"» «Flere kulturtilbud, skattefordeler med å bo utenfor storbyene, billige tomter og garantert barnehageplass» «Spre grunder-ånd» «Legge til rette for pendlere» «Få et legekontor som virker» «Et stabilt og trygt helsevesen» «En positiv/utviklende næringspolitikk som gjør det attraktivt for de unge å returnere til Sauda etter endt utdanning.» «Langsiktig satsing på småbedrifters overlevelsesmuligheter» «Mer satsing på nye arbeidsplasser, mer fokus på arbeid og ikke bare turisme - turisme er bare en bonus» «Trivsel og gode tilbud til ungdom»

18 Spørsmål 10 Åpent spørsmål «Hva kan trekke flere besøkende til Sauda?»

19 Utdrag: Hva kan trekke flere besøkende til Sauda? «Være best på å ta imot besøkende» «Ha et godt mottaksapparat hvis noen skulle finne på å besøke oss» «Utebassenget» «MER TILBUD PÅ SOMMEREN» «Opprusting og liv i sentrum» «Stolheis i skitrekket» «Kraftig økning i markedsføringen av Sauda og omegn. Har stor tro på at det er mye å hente fra England. Stor befolkning og kort reise!» «heilårsåpen svømmehall - gjerne badeland og :-)» «Positivt omdømme. God omtale i media. Naboomtale (hyttenaboer)» «Badeland med tak over istedenfor et utebasseng, da kunne dette også blitt besøkt hele året» «Omdømme, rå markedsføring og bedre samarbeid på tvers av private/offentlig sektor» «En felles portal der ALLE fritidstilbud og turistinformasjon er samlet som er oppdatert!» «Aktiviteter for barnefamilier - store og små» «At vi klarer å styrke eksisterende og utvikle ny aktivitetstilbud jevnt og trutt - og at vi klarer å markedsføre dette både for "vanlige" tilreisende/turister og folk som har eller vurdere å anskaffe fritidsbolig i Sauda» «Mer samarbeid med nabokommuner»

20 Spørsmål 11 Åpent spørsmål «Skriv kort om dine forventninger til: - Sauda Vekst AS - Sauda kommune - Omstillingsstyret»

21 Utdrag fra forventinger til Sauda Vekst, Sauda kommune og omstillingsstyret «Tilrettelegge» «Være pådriver» «Ja kommune» «Ta vare på de som bor her» «Jobbe for Saudas ve og vel» «Bli lydhør overfor næringslivet» «Ta grep for ny utvikling» «Raskere igangsetting av prosjekter» «Rask og god saksbehandling» «Støtte bedrifter i etableringsfasen» «Profilere Sauda som et godt sted å være» «Etterspørre og måle resultater» «Spille på lag med innbyggerne, finne smidige og gode løsninger» «At de stimulerer utvikling får små og store spirer til å gro» «Tenke nytt og langsiktig» «Vise større interesse for lokale bedrifter» «Fremme vekst i Sauda»

22 Spørsmål 12: Tre positive ord om Sauda

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015. I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune?

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal kommune? Innlevert av 5., 6., og 7. klasse, Eggedal skole ved Eggedal skole (sigdal, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2015 (Forsidebildet er hentet fra Sigdal kommunes

Detaljer

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024

C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 C: Handlingsplan for 2014 og prioriterte mål 2014-2024 Utbetalinger fra KNF er bare et av flere virkemidler kommunen kan benytte i næringsarbeidet. Det vil være fornuftig å ha et lengre perspektiv enn

Detaljer

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1

Drømmen om å bli flere. Temahefte om tilflytting. www.distriktssenteret.no 1 Drømmen om å bli flere Temahefte om tilflytting www.distriktssenteret.no 1 Innhold Forord Flyttehjelp eller samfunnsutvikling? s. 3 Direktøren har ordet s. 4 80 % gjør det. Men virker det? s. 6 Mer enn

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn

Jakten på det. unike. Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Jakten på det unike Omdømmebygging for kommuner og lokalsamfunn Er full barnehagedekning, godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn nok til å bygge et attraktivt kommuneomdømme? Eller må kommunen skille

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force

Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force Kommuneplan Rollag Næringsutvikling Driving Force 4. oktober 2010 Olav Volldal 1 Litt om forutsetningene for innlegget Jeg har ikke svarene og kjenner ikke kommunen godt nok Har erfaring med å utvikle

Detaljer