DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!"

Transkript

1 DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

2 KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de tradisjonelle? NORDMA ønsker å holde annonsører og medlemmer orientert om hva som skjer i hvilke kanaler, hvem som vokser, og hvordan konverteringene til kjøp er i de ulike kanalene Denne undersøkelsen ble første gang målt i november 2011 Vi har gjennomført ny undersøkelse i juni med 7 måneder i mellom for å se om sesong har mye å si for både for utsendelse og respons

3 OMFANG UNDERSØKELSE Hvilke kanaler liker vi å motta reklame/kommunikasjon i? Hvilke kanaler gir høyest konvertering til salg? I hvilken grad ser vi på reklame/kommunikasjon som nyttig å få? Hva synes vi om verdikuponger? Hvilke kundeklubber er vi medlem og hvilke står for den største veksten? I hvilken grad kjenner vi til QR koder, og får de oss til å kjøpe varer? Hva handler vi mest av gjennom de ulike kanalene? Vi har spurt både privat og bedriftsmarkedet

4 B2C MÅLING 2 JUNI 2012

5 BENYTTET TILBUD FRA DM/AVIS GÅR NED Har du benyttet deg av tilbud som du fikk som reklame i postkassen eller som vedlegg i avis? Base: har mottatt reklame i kanal : N: % 6 59 % 69 % 62 % 78 % 57 % 83 % 78 % 64 % 61 % 61 % Total Menn Kvinner år år 55 år + I totalbefolkningen har andelen som svarer at de har benyttet seg av reklamen fra DM og/eller avis sunket med hele 13 %-poeng. Det er hos kvinner og i den yngste målgruppen andelen har sunket mest.

6 BENYTTET TILBUD FRA VERDIKUPONGER GÅR NED Har du noen gang benyttet deg av en eller flere verdikuponger? Base: har mottatt reklame i kanal : N: % 4 57 % 6 68 % 5 58 % 56 % 69 % 44 % 57 % 3 2 Total Menn Kvinner år år 55 år + I totalbefolkningen så har andelen som svarer at de har benyttet seg av verdikuponger sunket med 12 %-poeng. Det er størst nedgang blant menn og blant de eldste.

7 NOE MER STABILT PÅ E-POST Har du noen gang benyttet deg av tilbud som du fikk som reklame i e-post? Base: har mottatt reklame i kanal : N: % 68 % 6 61 % 58 % 56 % 53 % 53 % 53 % 53 % 55 % 44 % Total Menn Kvinner år år 55 år + Det er ingen nedgang i andelen kvinner som har benyttet seg av tilbud som de fikk som reklame i epost fra 2011 til Vi ser en stor nedgang i den yngste målgruppen

8 BENYTTET TILBUD VIA MOBIL HAR STEGET Har du noen gang benyttet deg av tilbud som du fikk som reklame på mobiltelefonen? Base: har mottatt reklame i kanal : N: % 58 % 58 % 55 % 56 % 58 % 52 % 49 % 4 38 % 39 % 31 % Total Menn Kvinner år år 55 år + I totalbefolkningen ser vi en oppgang i andelen som benytter seg av tilbud de fikk som reklame via mobiltelefonen. Det er andelen menn og den midterste aldersgruppen som stiger, mens andelen i den eldste målgruppen synker

9 KONVERTERING VIA TM HOLDER SEG STABILT Har du noen gang benyttet deg av tilbud som du har fått via telefon? Base: har mottatt reklame i kanal : N: % 33 % % 29 % 31 % 29 % 26 % 28 % 24 % 25 % Total Menn Kvinner år år 55 år + Det er ingen forskjell i prosentandelen som har benyttet seg av tilbud som de har fått via telefon. I den eldre målgruppen har andelen gått opp

10 EVNER IKKE Å ENGASJERE NOK MED KUPONGER Hvor interessant eller uinteressant synes du er å motta verdikuponger? Base: har benyttet verdikupong N: 116/ % 3 25 % 2 9 % 11 % Svært interessant 28 % 31 % Ganske interessant 25 % 21 % Verken eller 21 % 17 % Ganske uinteressant 22 % 14 % Svært uinteressant 15 % 5 % Interessen for verdikuponger har gått noe ned fra 2011 til Det er nå noe flere som er uinteressert enn interessert. Det er ingen signifikante forskjeller på kjønn og alder

11 NORWEGIAN HAR STØRST VEKST BLANT KUNDEKLUBBENE Er du medlem i en eller flere kundeklubber? N 350/ % 64 % 48 % 58 % % 26 % 25 % 19 % 22 % 19 % 18 % 13 % 9 % 9 % 8 % 9 % 2 % 1 % 1 % 1 % 17 % 11 % 8 % Det er færre som er medlem i kundeklubben Trumf og Eurobonus i dag sammenlignet med i fjor, mens det er flere som er medlem av Norwegian *Obs. KappAhl er ikke målt i 2011

12 ANDRE MEDLEMSKAP % 48 % % 25 % 22 % 19 % 9 % 8 % 11 % 8 % 2 % 1 % B2C KILDE NORSTAT WEBPANEL (N=39)

13 VAREPRØVER HAR STORT POTENSIALE 1.Har du noen gang mottatt vareprøver i posten? 2.Har disse ført til kjøp i butikk på et senere tidspunkt? Ønsker du å motta vareprøver i posten? 47 % 45 % 49 % 53 % 7 % 37 % 14 % 26 % 21 % Ønsker å motta vareprøver Mottatt vareprøve Ført til kjøp Ja Nei Vet ikke Langt flere kvinner enn menn ønsker å motta vareprøver (signifikant) B2C KILDE NORSTAT WEBPANEL (N=350/116/350)

14 INGEN ENDRING I NYTTEVERDIEN PER KANAL På en skala fra 1-10 hvor nyttig du mener det er å motta reklame på forskjellige måter? N 350/340 5 % 15 % Her har vi kun tatt med nivå 9 og nivå 10: svært nyttig Vi ser at nivå 9 og 10 ikke øker fra 2011 til 2012 for de forskjellige mediekanalene: I postkasse Sammen med Avis Mobiltelefon E-post 5 % 4 % 6 % 2 % 2 % 4 % 6 % 9 10 Svært nyttig 9 % Det ikke er ingen endring i andelen som mener at det er svært nyttig å motta reklame via post, mobiltelefon, avis eller e-post. 5 % 15 % I postkasse 7 % 6 % Sammen med Avis Mobiltelefon 5 % 2 % 1 % 5 % E-post 4 % 4 % 9 10 Svært nyttig

15 FLERE HANDLER DAGLIGVARER OG MØBLER ETTER TIPS I DM/AVIS Hvilke typer produkter har du noen gang handlet etter å ha fått tips eller idéer fra reklame i postkassen eller som innstikk i avis? Base: har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom mediekanal, 2012: N: % 74 % 74 % 7 57 % 54 % 43 % 36 % 22 % 22 % 12 % 9 % 6 % 4 % 3 % 7 % Det er flere som har handlet dagligvarer og møbler etter tips eller idéer fra DM eller innstikk. Vi ser en liten nedgang i elektriske produkter og klær/sko

16 STOR ØKNING I KLÆR/SKO Hvilke typer produkter har du noen gang handlet etter å ha fått tips eller idéer fra reklame på mobiltelefon? Base: har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom mediekanal, 2012: N: % 25 % 19 % 3 6 % 25 % 25 % 16 % 16 % 3 % 5 % Her er det store endring i andelen klær/sko 2011 til I og med at utvalget i 2012 kun er på 31 respondenter, så er det vanskelig å si om disse endringen skyldes tilfeldigheter pga utvalget eller ikke.

17 NOE STIGNING FOR E-POST Hvilke typer produkter har du noen gang handlet etter å ha fått tips eller idéer fra reklame på e-post? Base: har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom mediekanal, 2012: N: % 45 % 45 % 4 28 % 25 % 11 % 8 % 48 % 39 % 16 % 11 % 9 % 6 % 5 % 5 % Vi ser en økning i andelen som handler reiser/hotellopphold etter tips fra reklame på e-post. I tillegg er det noe økning i produktene elektriske artikler, klær/sko og dagligvarer.

18 FLEST HAR MOTTATT SMS UTEN LENKE Litt avhengig av hva slags mobiltelefon du har, kan du motta ulike former for reklame på mobiltelefon. Hvilke av følgende har du benyttet deg av: Base: har mottatt reklame på mobiltelefon : N:70 Lastet ned en app Mottatt SMS med internettlenke Mottatt SMS uten internettlenke 73 % % % 7 84 % 84 % 7 66 % 61 % 59 % 37 % 31 % 1112 % % 37 % % % 16 % 5 % 38 % 32 % 2728 % % 3537 % % % % 35 % 27 % Det er fremdeles flest som har benyttet seg av reklame på mobiltelefonen som SMS uten internettlenke. Det er flere personer år som har lastet ned en app i 2012 enn for de andre aldersgruppene.

19 LITEN ENDRING FOR QR KODER Kjenner du til eller har du hørt om QR koder? N: 350/340 Ja, totalt 2012 Mann 67 % 66 % 64 % 61 % Ja, total 2011 Kvinne 61 % 55 % 35 % 35 % % % 5 % 6 % % 47 % Kjenner til Har benyttet Har kjøpt I 2012 er det flere kvinner som har hørt om QR koder enn i Det er ingen signifikante forskjeller mellom i år og i fjor for de ulike aldersgruppene Det er en liten økning i andelen som kjenner til QR koder (ikke signifikant), mens det er ingen endring i andelen som har benyttet eller kjøpt/benytter en tjeneste via QR kode

20 MÅLING 2 JUNI 2012

21 FÅ ENDRINGER I KONVERTERING PER KANAL Hvor mange har mottatt reklame gjennom ulike kanaler, og hvor stor andel har benyttet? N 120/104 Mottatt 2012 Benyttet 2012 Mottatt 2011 Benyttet % 66 % 9 78 % 78 % 76 % ,3 26 % 0, % 21 % 33 % 28 % 52 % 3 % 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 Telemarketing Post E-post Faks Mottagelse av reklame via telemarketing og post har økt, mens faks har sunket. Det er ingen store endringer i konverteringsraten fra 2011 til 2012 for de ulike mediekanalene

22 KJØPER MEST KURS OG KONFERANSE Hvilke typer produkter har din bedrift noen gang handlet etter å ha fått tips eller idéer fra reklame i postkassen? Base: har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom mediekanal, 2012: N: % 54 % 46 % 31 % 27 % 27 % 23 % 15 % 12 % 14 % 9 % 5 % Kontorrekvisita Arrangementer, kurs etc IT utstyr/maskiner Bank/forsikring Møbler Telefoni Størst økning i andelen som handler arrangementer/kurs etc etter tips fra reklame i postkassen I og med at utvalget i 2012 kun er på 26 respondenter, så er det vanskelig å si om disse endringen skyldes tilfeldigheter pga utvalget eller ikke.

23 FAKSEN ER IKKE DØD.. Hvilke typer produkter har din bedrift noen gang handlet etter å ha fått tips eller idéer fra reklame på faks? Base: har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom mediekanal, 2012: N: % 25 % 2 2 Kontorrekvisita Arrangementer, kurs etc IT utstyr/maskiner Bank/forsikring Møbler Telefoni Økning i andelen som handler kontorrekvisita etter tips fra reklame på faks, nedgang i IT/Datautstyr I og med at utvalget i 2012 kun er på 4 respondenter, så er det vanskelig å si om disse endringen skyldes tilfeldigheter pga utvalget eller ikke.

24 NOE HØYERE KONVERTERING VIA E-POST Hvilke typer produkter har din bedrift noen gang handlet etter å ha fått tips eller idéer fra reklame på e-post? Base: har benyttet seg av tilbud mottatt gjennom mediekanal, 2012: N: % 46 % 36 % 38 % 34 % 24 % 18 % 7 % 7 % Kontorrekvisita Arrangementer, kurs etc IT utstyr/maskiner Bank/forsikring Møbler Telefoni Økning i andelen som handler IT/Datautstyr etter tips fra reklame på epost, nedgang i kontorrekvisita I og med at utvalget i 2012 kun er på 39 respondenter, så er det vanskelig å si om disse endringen skyldes tilfeldigheter pga utvalget eller ikke.

25 E-POST OG DM ANSES SOM MER NYTTIG I 2012 Nå vil vi be deg svare på en skala fra 1-10 hvor nyttig du mener det er å motta reklame på forskjellige måter? N: 120/104 Svært nyttig % % 6 % 7 4 % 6 Telefon E-Post Faks DM 2 % Svært nyttig % % 6 % 7 4 % 6 Telefon E-Post Faks DM 2 %

26 OPPSUMMERING

1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011

1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011 1:1 EN UNDERSØKELSE OM DM I NORGE B2C OG B2B GJENNOMFØRT FOR NORDMA AV OPINION DES 2011 DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE..! FORMÅLET ER Å VITE MEST MULIG OM EFFEKTEN AV DIREKTE KOMMUNIKASJON ETABLERTE MAGEFØLELSER

Detaljer

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell!

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! En undersøkelse om DM i Norge gjennomført for NORDMA MMM, 1. desember 2011 MMM 2011_Opinion AS 2 MMM 2011_Opinion AS 3 Konkret tilbud MMM 2011_Opinion

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009

Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 Prosjektnotat nr. 9-2009 Randi Lavik Noen reklamer ergrer mer enn andre SIFO-survey hurtigstatistikk 2009 SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 9 2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C,

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer