Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attraktive bomiljø - kommunal rolle"

Transkript

1 Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb

2 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og trygt - og vi alle bor i en kommune. Vi skal gjennom samarbeid med kommuner, bransje og relevante aktører legge til rette for boligpolitisk måloppnåelse. Derfor er kommunene vår viktigste samarbeidspart, kunde og bruker. 27. feb

3 Husbanken kan bare lykkes i den grad kommunene lykkes. Kommunene må selv erkjenne og ha et eierskap til sine boligpolitiske utfordringer, og se den i sammenheng med andre relevante politikkområder. 27. feb

4 Har kommunen et fast grep på å utvikle attraktive bomiljø og boliger? Eller er boliger kun en privatsak som skal gi byggenæringen, meglernæringen og grunneieren økonomisk gevinst? 27. feb

5 Hvor ligger boligpolitikk-området i din kommune? Kommunen har ofte næringssjef Kommunen har ofte kultursjef Men har kommunen boligsjef? 27. feb

6 Er boligpolitikken synlig eller er det heller fraværet av kommunal boligpolitikk som er synlig? Har kommunen fokus på en samlet boligpolitikk, og de muligheter og utfordringer for vekst og utvikling som ligger i boligpolitikken? - Eller er fokuset på sosial boligpolitikk så styrende at andre sider av boligpolitikken lider? 27. feb

7 Ser vi forenklet på folks hverdag består den av bolig jobb fritid bolig Mennesket fritid jobb 27. feb

8 Avstandene i tid og kilometer mellom bolig jobb - fritid er et tema vi må holde oppe. Det er ikke alltid lett å vite om bolig eller jobb er viktigst for bosetting, men sammenhengen i hverdagen er klart til stede. Vi reiser mye og et mål om å forkorte reisetid mellom bolig jobb fritid er vesentlig. Derfor må vi fokusere disse sammenhengene! 27. feb

9 Skal vi drive god lokalsamfunnsutvikling er boligen og bomiljøene vesentlige. Folk skal bo, bygge rede og skaffe seg et godt og trygt liv. Dette er uavhengig av alder, men ulike behov for bolig og bomiljø skal ha fokus og dekkes. 27. feb

10 Boligpolitikk må opp som viktig kommunalpolitisk område for økt utvikling og befolkningsvekst. Har kommunen en tydelig og aktiv boligpolitikk blir dette raskt lagt merke til og vurdert av andre potensielle utbyggere eller potensielle innflyttere. 27. feb

11 Attraktive bomiljø skapes ikke i et samspill mellom grunneiere, arkitekter og byggherrer alene. Kommunen må vise sine ambisjoner og vilje til utvikling. Den kommunale rollen er undervurdert. Kommunen som bevisst politikkutformer -og planmyndighet er styrende for hvilken attraktivitet bomiljøene skal ha. 27. feb

12 Hvilke kvaliteter er det stedet skal kjennetegnes ved? Hvilke naturelementer og tettstedsstruktur er beskrivende og hvilke bygg er sentrale historiske referanser for stedet? En helhetlig boligpolitikk med forankring er det kun kommunen som kan forvalte, og sette seg selv inn som utviklingsaktør! 27. feb

13 Hvem er markedsførere av attraktive bomiljø de som bor der og snakker varmt om sitt sted! Også kommunen er markedsfører! 27. feb

14 Hvem er interessert i å flytte til en kommune som tilbyr gratis tomter? Skal kommunen konkurrerer om økt bosetting er det et vesentlig signal om kvalitet i boligmiljøene at tomtene har salgspris. Hvem er interessert i å investere i nye boligbygg for utleiemarkedet, når kommunen selv har så lav leie for boliger at det private leiemarkedet forsvinner? 27. feb

15 Hvem er interessert i å flytte til en kommune som tilbyr gratis tomter? Skal kommunen konkurrerer om økt bosetting er det et vesentlig signal om kvalitet i boligmiljøene at tomtene har salgspris. Hvem er interessert i å investere i nye boligbygg for utleiemarkedet, når kommunen selv har så lav leie for boliger at det private leiemarkedet forsvinner? 27. feb

16 Attraktive bomiljøer betyr å bygge gode steder - bygge sosiale møtesteder og legge til rette for økt sosialt liv. Leiligheter og fokus på livsløpsstandard og universell utforming er viktig for å kunne leve gode liv innenfor egen leilighet lenger. Men det sosiale livet utenfor boligen er en vesentlig faktor for å trives og slå rot. Og skape bærekraftige sosiale forhold. 27. feb

17 Vi har de siste 10-årene sett en fortetting i tettsteder og byer med mål om bærekraftig utbygging og vekst. Fortetting i bestående sentrum av tettsteder betyr prioritering og et bevisst politisk valg. Å samle og konsentrer funksjoner og aktiviteter et sted gir økt grobunn for mer sosialt liv, handel og kulturaktiviteter. Og ikke minst vil et kollektivt knutepunkt bli styrket med boligfortetting og gi grobunn for viktig trafikkutvikling. 27. feb

18 Vegårshei kommune 27. feb

19 Folk trenger ulike boligtyper utfra ulik alder og behov. Folk må se mulighetene for en såkalt boligkarriere på eget sted. Hva finnes av utvalg av boligtyper i din kommune? Er dette godt nok kartlagt? 27. feb

20 Hvordan skaffe boligtyper og bomiljøer som er etterspurte og som er utformet for neste generasjon? Eller kanskje nettopp er utrolig godt utformet for den eldre generasjon. Hva vet kommunen om etterspørselen på boligmarkedet? 27. feb

21 Vi har en vakker natur i Norge og mange kommuner markedsfører seg med det. Men vi kjenner så få som lever direkte i naturen, folk trenger bolig med utsikt og natur som er tilgjengelig. Og så trenger vi gode steder hvor folk kan bo godt, trives og ha gode sosiale liv. 27. feb

22 Søra Bråde, Stavanger 27. feb

23 Prøvebustad Øyfjell, Vinje kommune Ide og mål: For Øyfjell City og kommunen: Ideen med en prøvebustad (rekrutteringsbustad), er å minske risikoen ved å flytte til et nytt sted. En kan leie prøvebustaden i inntil tre år, mens en finn ut om Øyfjell eller Vinje er stedet å bo, og mens en bygger eller venter på å kjøpe eget hus. Derfor er leieprisen slik at en kan ha råd til å flytte midlertidig og f.eks. kan leie ut bustaden en alt måtte ha, i steden for å selge før en vet. En får standard husleiekontrakt med leietid på maks 3 år. 27. feb

24 Prøvebustad Øyfjell, Vinje kommune For arkitektene var utgangspunktet for prosjekteringsoppgaven to-delt: 1) Å søke nye arkitektoniske svar gjennom en moderne reformulering av den lokale byggetradisjonen/ arkitektoniske dialekter 2) Prosjektere pilotbustad som redskap i kommunens arbeid med til- / fraflyttingsproblematikk 27. feb

25 27. feb

26 3-årig satsing fra Kommunal- og regionaldepartementet For å bidra i utviklingen av attraktive lokalsamfunn i distriktene gjennom å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger. Som en viktig del av satsingen etableres det en ny tilskuddsordning. 10 til 12 kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet (sone 3 og 4) vil bli valgt ut til å delta i satsingen, og tilskuddsmidlene vil være forbeholdt disse kommunene 27. feb

27 3-årig satsing fra Kommunal- og regionaldepartementet Satsingen skal bidra til å samle erfaringer fra kommunenes arbeid og bidra til en kunnskapsutvikling som kan øke kompetansen på området og komme flere distriktskommuner til gode. Satsingen vil bestå av to deler: 1. Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og bedre løsninger for økt boligetablering 2. Tilskudd til økt boligetablering i distriktene FRIST FOR SØKNAD ER 1. MARS feb

28 Takk for følget Se: 27. feb

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument-

«Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018. -Høringsdokument- «Boligpolitisk handlingsplan» 2015-2018 -Høringsdokument- 1 Innledning... 3 2 Hovedmål, delmål og tiltak... 4 2.1 Delmål 1: Styrke posisjonen som attraktiv bostedskommune... 4 2.2 Delmål 2: Det skal bygges

Detaljer

Boligpreferanser i distriktene

Boligpreferanser i distriktene Boligpreferanser i distriktene Juni 2014 Boligpreferanser i distriktene Om studien Dette heftet setter søkelyset på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting i og tilflytting til kommunene, hvilke boligpreferanser

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Forslag til Boligpolitisk handlingsplan 2015 2020 Arbeidsdokument 19.06.15 Innholdsfortegnelse i 1.0 Innledning boligpolitiske plan 4 1.1 Bakgrunn 4 2.1 Aktuelt lovverk 5 2.2 Øvrige planer i Lenvik kommune

Detaljer

VEDLEGG 1 (HOVEDVEDLEGG) Søknad: Boligetablering i distriktet fra Sørfold kommune

VEDLEGG 1 (HOVEDVEDLEGG) Søknad: Boligetablering i distriktet fra Sørfold kommune VEDLEGG 1 (HOVEDVEDLEGG) Søknad: Boligetablering i distriktet fra Sørfold kommune Til KRD og Husbanken v/ postmottak@krd.dep.no Sendt 1. mars 2012 med skjema fra www.husbanken.no/~/media/stedsutvikling/soknadsskjema_10.ashx

Detaljer

Vedlegg til Strategiplan for NBBL. Interessepolitisk program for NBBL

Vedlegg til Strategiplan for NBBL. Interessepolitisk program for NBBL Vedlegg til Strategiplan for NBBL Interessepolitisk program for NBBL Om programmet og bakgrunnen for det Dette programmet vil være retningsgivende for NBBLs interessepolitiske arbeid og tar utgangspunkt

Detaljer

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR

IDEOLOGI/PLATTFORM FOR IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle FOLKETS HUS LANDSFORBUND IDEOLOGI/PLATTFORM FOR - for alle Innhold Organisasjonsmessig bakgrunn Folkets Hus Interne virksomhet Folkets Hus og samfunnet Folkets Hus og

Detaljer

INNHOLD. Side 1 av 12

INNHOLD. Side 1 av 12 INNHOLD Alstahaugregionen fram mot 2022 visjon Alstahaug - et historisk sted med nye muligheter Noen ord om visjon for Alstahaugregionen- stikkord: En god og foretrukket bostedsregion En region med et

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Innst. S. nr. 229. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken

Innst. S. nr. 229. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken Innst. S. nr. 229 (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.meld. nr. 23 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om boligpolitikken INNHOLD 1. Innledning... 5 1.1 Sammendrag...

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Boligmarkedet i Flakstad

Boligmarkedet i Flakstad Forfatter: Rolf G Zimmermann Boligmarkedet i Flakstad Erfaringer og forslag til løsninger fra andre med kjennskap til dysfunksjonelle boligmarkeder Problemene i boligmarkedet i Flakstad er langt fra noe

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

- alle skal bo godt og trygt

- alle skal bo godt og trygt årsmelding 2011 - alle skal bo godt og trygt 2 strategisk plakat visjon: Alle skal bo godt og trygt. Kjerneoppgave: Sette kommunene i stand til å gjennomføre en helhetlig velferdspolitikk for vanskeligstilte.

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030

UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 24.10.2008 BJ NBBLs framtidsprosjekt 2030 innspill fra Ungdomsbølgen og boligbehov UNGDOMS SITUASJON PÅ BOLIGMARKEDET FRAM MOT 2030 Om dokumentet Dette dokumentet består av en kort oppsummering av gruppas

Detaljer

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1

Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 Sør-Varanger kommune Boligpolitisk handlingsplan 2009-2012 1 1.0 INNLEDNING 1.1 INNLEDNING OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER AT ALLE SKAL KUNNE BO TRYGT OG GODT. BOLIGSITUASJONEN FOR DE ALLER FLESTE

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet

Bolig for alle. SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk. Markedet løser ikke problemene det er problemet Bolig for alle SV krever en mer rettferdig og sosialistisk boligpolitikk Høye boligpriser gjør at mange sliter med å finne seg et sted å bo. For stor grad av markedsstyring gjør at boligmarkedet skjerper

Detaljer