Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor"

Transkript

1 Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

2 Midt-Telemark , Befolkningsutvikling 2

3 , Norge Telemark Midt-Telemark 104,9 103, Befolkningsutvikling 3

4 , Norge Telemark Grenland Midt-Telemark Øst-Telemark Vest-Telemark 105,8 104,9 103, , , Befolkningsutvikling 4

5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel , , K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1-0,5 Befolkningsutvikling i MT -1 Befolkningsvekst i regionen Netto utflytting til andre regioner, men innvandringen sørger for vekst. Veldig bra flyttetall i 2014 (så langt) -1,5 2013K1 2012K1 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 2004K1 2003K1 2002K1 2001K1 2000K1 Befolkningsutvikling i MT, dekomponert 2014K1

6 Arbeidsplassvekst Arbeidsmarkedsintegrasjon Midt-Telemark Årsaker til flytting: 1,5 Nabovekst Bostedsattraktivitet Befolkningsstørrelse Nettoflytting Arbeidsplassveksten har gått fra svak til god. Nedgang i Grenland og Notodden har virket negativt. God arbeidsmarkedsintegrasjon bidrar positivt. 1,0 0,5 0,0-0,5 0,3-0,2-0,2 0,2-0,2-0,2 0,2 0,1 0,0 0,1-0,2-0,2 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2-0,3-0,3-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,1-0,3-0,2-0,2 0,0-0,4-0,2-0,2-0,7 Men bostedsattraktiviteten er fallende. -1,0-1,

7 Arbeidsplasser og næringsliv

8 Vekst i antall ansatte i privat næringsliv siden 2010 men ikke i Privat Offentlig

9 Norge privat Norge offentlig Veksten i antall ansatte i næringslivet er under halvparten av veksten på landsbasis Midt-Telemark privat Midt-Telemark offentlig 118,5 114,6 Antall offentlig ansatte vokser også tregt ,6 104,

10 Basis Besøk Fylke og stat Lokal og kommune Regional Vekst i kommune Vekst i regionale næringer Basisnæringer omtrent uendret Nedgang i besøksnæringer Nedgang i fylke/stat

11 Bø Nome Sauherad Lokaliseringskvotienter for bransjer hva har kommunene mye av?

12 Regional * Besøk Basis Anna industri 1,6 Næringsmidler Olje og gass utvinning Prosessindustri 0,0 0,0 0,0 Verkstedindustri 1,2 Fisk 0,0 Gruve 0,3 Landbruk 1,6 Olje og gass 0,0 Teknisk/vitenskap Tele og IKT 0,1 0,2 Aktivitet Handel 0,9 1,0 Overnatting 1,4 Servering Lokal 0,9 1,1 Agentur og Engros 0,3 Bygg og anlegg 0,9 Diverse 0,7 Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting 0,4 0,4 Transport 0,7 Utleie av arbeidskraft ,

13 Strukturelle faktorer Nasjonalt bidrag Basis attraktivitet 2,5 Besøksattraktivitet Regional attraktivitet Arbeidsplassvekst 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,

14 Oppsummering: Midt-Telemark har hatt vekst i befolkning og næringsliv, men svakere enn landsgjennomsnittet. Veksten i regionen trekkes ned av fødselsunderskudd og lav vekst i det offentlige. Næringslivet i Midt-Telemark har en litt uheldig sammensetning, det er lite arbeidsplasser i vekstbransjer. Basisnæringene i Midt-Telemark har hatt en bedre vekst enn bransjestrukturen tilsier. Det regionale næringene har hatt svakere vekst. Besøksnæringene har utviklet seg svært dårlig.

15 Vertskap for fylkes- og statsinstitusjoner Fødselsbalanse Offentlige arbeidsplasser Arbeidsplassvekst Flytting Bedre kommunikasjoner Lokale næringer Næringsliv Strukturelle forhold Andre forhold Regionale næringer Basisnæringer Besøksnæringer Strukturelle forhold Strukturelle forhold Strukturelle forhold Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Arbeidsplassutvikling Befolkningsvekst Bostedsattraktivitet Befolkningsutvikling Fokus på regionens attraktivitet for den kan påvirkes!

16 Normalscenario Historisk MMMM Høyvekstscenario Normalscenrio Historisk Høyvekstscenario Hvis Midt-Telemark blir en av de beste bostedsregionene i tillegg, kan befolkningsveksten i beste fall bli slik: Hvis Midt-Telemark blir en av de beste næringsregionene, med den strukturen som er i dag, kan arbeidsplassveksten i beste fall bli slik:

17 Næringsmonitor for Midt-Telemark

18 Antall svar Antall svar: 125 Kommuner Bø: 66 Nome: 25 Sauherad: 34 Selskapsform ANS: 1 AS: 25 DA: 2 ENK: 85 FLI: 2 NUF: 2 STI: 1 Merk: Det er flere foretak enn antall svar, ettersom enkelte adresser er knyttet til flere foretak. 18

19 Generelle lokaliseringsbetingelser Betydning Tilfredshet Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Positiv profilering av kommunen Stimulerende næringsmiljø Tilgang til varer og tjenester som bedriften har Nærhet til samarbeidende bedrifter Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Tilgang til kapital gjennom offentlige tilskudd og lån Nærhet til leverandører Leiepriser på næringslokaler Tilgang til spesialiserte rådgivingstjenester/fou-miljø Tilgang til kapital fra private investorer 4,2 4,1 4,2 4,2 3,9 3,6 3,8 3,7 3,8 3,2 3,8 4,0 3,3 3,7 3,2 4,1 3,1 3,4 2,9 3,5 3,7 3,4 Betydning av og fornøydhet med generelle lokaliseringsbetingelser. Laveste verdi er 0, høyeste 6. 1,7 2,

20 Infrastruktur Betydning Bredbåndstilknytning Vegstandard Strømpriser Transportstandard for varetransporter Videregående skoler Nærhet til sykehus Nærhet til universitet eller høgskole Jernbane Tilgjengelige næringsarealer Buss Flyplass Havnetilknytning Tilfredshet 0,9 1,9 2,5 2,7 2,6 3,0 2,6 4,1 4,1 3,9 3,5 3,5 4,0 4,5 3,8 4,5 3,9 3,7 3,6 5, Betydning av og fornøydhet med infrastruktur. Laveste verdi er 0, høyeste 6. 20

21 Kommunale tjenester Betydning Tilfredshet Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Servicenivå i teknisk etat i kommunen Eiendomsskatt Behandling av byggesøknader Behandling av reguleringsplaner Legetilbud Kulturtilbud Fritidstilbud Barnehagetilbud Tilgjengelige boligtomter 4,1 3,5 4,0 2,4 3,8 3,5 3,6 2,1 3,4 3,5 3,4 3,1 3,4 3,7 3,3 4,0 3,3 3,7 3,2 4,1 2,7 3, Betydning av og fornøydhet med kommunale tjenester. Laveste verdi er 0, høyeste 6. 21

22 Næringsarbeid Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilfredshet 4,2 2,9 4,0 3,1 3,9 2,7 3,8 3,8 3,0 3,7 2,4 3,7 3,3 2,6 3,3 3, Betydning av og fornøydhet med kommunalt og interkommunalt næringsarbeid. Laveste verdi er 0, høyeste 6. 22

23 I G N N T I T N G G I Størst betydning Betydning Bredbåndstilknytning 5,2 Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted God forståelse for bedriftenes situasjon Generelt servicenivå i kommunen Vegstandard Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Strømpriser 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 3, Forholdene som fikk høyest gjennomsnittlig skår for betydning. 23

24 I G I I I I T I I G I Lavest betydning Betydning Havnetilknytning 0,9 Tilgang til kapital fra private investorer Flyplass 1,7 1,9 Buss Tilgjengelige boligtomter Tilgjengelige næringsarealer Jernbane Nærhet til universitet eller høgskole Nærhet til sykehus Tilgang til spesialiserte rådgivingstjenester/fou-miljø Videregående skoler 2,6 2,7 2, Forholdene som fikk lavest gjennomsnittlig skår for betydning 24

25 I I G I T I G T G G I I Høyest tilfredshet Tilfredshet Nærhet til universitet eller høgskole 4,5 Videregående skoler Attraktivitet som bosted Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Barnehagetilbud Nærhet til kunder/marked Bredbåndstilknytning Kulturtilbud Transportstandard for varetransporter Tilgang til varer og tjenester som bedriften har behov for Jernbane Nærhet til sykehus 4,5 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3, Forholdene som fikk høyest gjennomsnittlig skår for tilfredshet. 25

26 I N N G N N N N I I T N T Lavest tilfredshet Tilfredshet Eiendomsskatt 2,1 Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter Vegstandard Havnetilknytning Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Tilgang til kapital fra private investorer God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til nettverksbygging mellom bedrifter Flyplass 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 3,0 3, Forholdene som fikk lavest gjennomsnittlig skår for tilfredshet. 26

27 N N N N I N N N T I T Kritiske forhold Betydning Tilfredshet Kommunale avgifter Vegstandard Eiendomsskatt Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Bredbåndstilknytning Faglig kompetanse i næringsapparatet Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til nettverksbygging mellom bedrifter 4,0 2,4 4,1 2,5 3,6 2,1 3,7 2,4 4,2 2,9 3,9 2,7 5,2 4,1 3,8 4,0 3,1 3,7 3,8 3, Kritiske forhold, rangert etter størst avvik mellom betydning og tilfredshet. Kritiske forhold er betingelser som bedriftene anser som viktige, men som de er mindre tilfredse med. 27

28 Alt i alt hvor godt vil du si at stedet hvor bedriften er lokalisert tilfredsstiller de lokaliseringskrav virksomheten har? Svært dårlig Dårlig 4,8 % 3,8 % Meget bra 14,3 % Middels 27,6 % Bra 49,5 % 28

29 Vil du anbefale andre bedrifter å lokalisere seg i kommunen? Nei, ikke i det hele tatt 3,8 % Nei, i liten grad 8,7 % Vet ikke 2,9 % Ja, i stor grad 29,8 % Verken enten eller 20,2 % Ja, til en viss grad 34,6 % 29

30 Vurderer du kommunen som en støttende faktor for utviklingen av din bedrift? Vet ikke 2,0 % Ja, i stor grad 6,9 % Nei, ikke i det hele tatt 18,6 % Ja, til en viss grad 25,5 % Nei, i liten grad 27,5 % Verken enten eller 19,6 % 30

31 Hva er viktigst å jobbe med for å fremme næringslivet i kommunen? Gjøre det mer attraktivt å flytte til kommunen Forbedre samferdsel/infrastruktur Tilrettelegge for nettverk og samarbeid Forenkle saksbehandling Styrke kompetanse og utdanningsmuligheter Tilgang til investeringskapital Tilgang på næringsarealer Senke skatter og avgifter 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 3,6 3,6 Vurdering på skala fra 0 til

32 Takk for meg! Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide

Lister regional analyse. Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Lister regional analyse Flekkefjord 2. februar 2015 Knut Vareide Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Befolkningsvekst

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Regional analyse Vest-Telemark

Regional analyse Vest-Telemark Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vest-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 90/2012 Tittel: Regional analyse Vest-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 90/2012 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan!

Korleis skape vekst i Vest-Telemark. Klart vi kan! Den aktive Klart banken vi kan! Korleis skape vekst i Vest-Telemark Klart vi kan! Suksess i Seljord og spesielt suksess i framtida Åpent møte i Seljord 10 april 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner et sted

Detaljer

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Måling av attraktivitet

Måling av attraktivitet milepæl Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Måling av attraktivitet Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner KNUT VAREIDE og MARIT O. NYGAARD

Detaljer

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRA.KTIVITET. HAUGESUNDREGIONEN. TF-notat Tittel: TF-notat nr: Forfatter( c): Dato: Gradering: Antall sider: Framsidefoto: ISBN: ISSN: Pris: Næringsutvikling,

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer