Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Betydning Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Tilgang til varer og tjenester som bedriften har behov for Positiv profilering av egen kommune Stimulerende næringsmiljø Leiepriser på næringslokaler Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til leverandører Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Tilgang til spesialiserte rådgivingstjenester/fou-miljø Tilgang til kapital gjennom offentlige tilskudd og lån Tilgang til kapital fra private investorer 2,8 2,7 3,1 3,2 3,1 3,4 3,1 3,2 3,1 3,0 2,8 2,3 2,1 2,2 1,8 1,4 1,8 4,6 3,7 4,2 3,9 4,2 4,0 3,9 3,9 3,

12

13 Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Betydning Nærhet til kunder/marked Betydning Tilgang til varer og tjenester som bedriften Attraktivitet som bosted Betydning Positiv profilering av egen kommune Stimulerende næringsmiljø Betydning Leiepriser på næringslokaler Betydning Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til leverandører Betydning Tilgang til lånekapital fra Tilgang til kapital gjennom offentlige Tilgang til spesialiserte Tilgang til kapital fra private investorer -0,0-0,1 0,4 0,5 0,1 0,6 0,1 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4 0,1 0,6 0,4 1,3 0,

14

15 Betydning Bredbåndstilknytning Vegstandard Strømpriser Transportstandard for varetransporter Tilgjengelige næringsarealer Buss Nærhet til sykehus Videregående skoler Jernbane Nærhet til universitet eller høgskole Flyplass Havnetilknytning 4,0 4,1 2,5 4,0 2,5 3,7 2,8 3,2 2,6 2,8 2,8 2,5 3,2 2,5 3,2 2,1 2,7 1,8 2,2 1,7 1,7 1,1 2,3 5,

16

17 Bredbåndstilknytning Betydning Vegstandard Betydning Strømpriser Betydning Transportstandard for varetransporter Tilgjengelige næringsarealer Betydning Buss Betydning Videregående skoler Betydning Nærhet til sykehus Betydning Jernbane Betydning Nærhet til universitet eller høgskole Flyplass Betydning Havnetilknytning Betydning -0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,

18

19 Viktighet Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat Kommunale avgifter Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Legetilbud Eiendomsskatt Barnehagetilbud Fritidstilbud Kulturtilbud Tilgjengelige boligtomter 4,1 2,9 3,8 2,8 3,7 2,5 3,5 2,4 3,4 2,5 3,3 3,6 3,2 3,0 2,8 3,7 2,6 3,2 2,5 3,1 2,4 2,

20 Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat Betydning Behandling av reguleringsplaner Betydning Kommunale avgifter Betydning Behandling av byggesøknader Betydning Barnehagetilbud Betydning Legetilbud Betydning -0,1 Eiendomsskatt Betydning Fritidstilbud Betydning Tilgjengelige boligtomter Betydning Kulturtilbud Betydning 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 1,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,

21

22

23 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter 4,2 2,5 3,9 2,9 3,9 2,2 3,6 2,4 3,5 2,6 3,4 2,3 3,0 2,5 3,0 1,9 3,0 2,

24

25 God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av Evne til å arbeide for gode Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere Evne til å nettverksbygging mellom Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Evne til å få til samarbeid mellom Evne til å bistå økonomisk ved 0,5 0,3 0,9 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 0,4 0,6 0,5 0,9 0,5 0,7 0,6 0,7 0,

26

27 Dårlig; 7,6 % Svært dårlig; 2,1 % Meget bra; 25,5 % Middels; 22,6 % Bra; 42,2 %

28 Nei, i liten grad; 10,1 % Nei, ikke i det Vet ikke; 2,9 % hele tatt; 4,9 % Ja, i stor grad; 22,6 % Verken enten eller; 20,0 % Ja, til en viss grad; 39,4 %

29 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 42,2 % 39,9 % Store 29,9 % Små 26,4 % 23,9 % 18,8 % 8,0 % 6,5 % 2,6 % 1,8 % Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 24,0 % 21,0 % 39,6 % 38,9 % 21,4 % 18,6 % Store Små 15 % 10 % 5 % 11,4 % 9,1 % 7,2 % 3,2 % 0 % Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt

30

31 Kommunens næringssjef eller næringskonsulent 114 Kommunens tekniske etat 210 Kommunens servicetorg

32 Vet ikke; 2,3 % Ja, i stor grad; 5,2 % Nei, ikke i det hele tatt; 26,1 % Ja, til en viss grad; 21,4 % Nei, i liten grad; 24,3 % Verken enten eller; 20,6 %

33 35 % 30 % 25 % 20 % Store Små 23,5 % 20,8 % 21,4 % 19,6 % 26,8 % 20,2 % 19,6 % 32,1 % 15 % 10 % 8,5 % 5 % 3,0 % 0 % Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt

34

35 Betydning Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Vegstandard Strømpriser Faglig kompetanse i næringsapparatet Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet

36

37 Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Attraktivitet som bosted Vegstandard Leiepriser på næringslokaler Positiv profilering og markedsføring av God forståelse for bedriftenes situasjon Stimulerende næringsmiljø Positiv profilering av egen kommune

38 Positiv profilering av kommunen Nærhet til sykehus Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked Videregående skoler Positiv profilering og markedsføring av Tilgang til varer og tjenester som Kulturtilbud Havnetilknytning God forståelse for bedriftenes situasjon Vegstandard Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Leiepriser på næringslokaler Strømpriser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Faglig kompetanse i næringsapparatet Bredbåndstilknytning 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

39 Dårlig; 6,1 % Middels; 12,1 % Meget bra; 25,8 % Bra; 56,1 %

40 Vet ikke; 4,6 % Nei, ikke i det hele tatt; 26,2 % Ja, til en viss grad; 29,2 % Nei, i liten grad; 18,5 % Verken enten eller; 21,5 %

41 Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Servicenivå i teknisk etat God forståelse for bedriftenes situasjon Strømpriser Kommunale avgifter Positiv profilering av kommunen Generelt servicenivå i kommunen Vegstandard Barnehagetilbud Nærhet til kunder/marked Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Eiendomsskatt Legetilbud Nærhet til leverandører Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Tilgang til varer og tjenester som bedriften Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner

42 Vegstandard Servicenivå i teknisk etat Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Positiv profilering av kommunen Generelt servicenivå i kommunen Behandling av byggesøknader Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Videregående skoler 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

43 Dårlig; 9,3 % Meget bra; 25,6 % Middels; 25,6 % Bra; 39,5 %

44 Vet ikke; 2,3 % Ja, i stor grad; 6,8 % Nei, ikke i det hele tatt; 29,5 % Ja, til en viss grad; 13,6 % Verken enten eller; 15,9 % Nei, i liten grad; 31,8 %

45 Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Tilgang til varer og tjenester som bedriften Servicenivå i teknisk etat Attraktivitet som bosted Vegstandard Strømpriser

46 Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked Bredbåndstilknytning Tilgang til varer og tjenester som bedriften Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til leverandører Positiv profilering av kommunen Servicenivå i teknisk etat Legetilbud Generelt servicenivå i kommunen ttraktivitet som bosted, Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Faglig kompetanse i næringsapparatet Vegstandard Strømpriser Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter Bredbåndstilknytning Evne til nettverksbygging mellom politikere 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

47 Middels; 22,0 % Meget bra; 29,3 % Bra; 48,8 %

48 Vet ikke; 2,4 % Ja, i stor grad; 7,3 % Nei, ikke i det hele tatt; 17,1 % Nei, i liten grad; 24,4 % Ja, til en viss grad; 24,4 % Verken enten eller; 24,4 % Bredbåndstilknytning Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Leiepriser på næringslokaler Nærhet til kunder/marked Tilgang til varer og tjenester som bedriften har God forståelse for bedriftenes situasjon Vegstandard Transportstandard for varetransporter Stimulerende næringsmiljø Evne til å arbeide for gode rammebetingelser

49 Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked Nærhet til sykehus Buss Eiendomsskatt Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Tilgang til varer og tjenester som bedriften Barnehagetilbud Jernbane

50 God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Leiepriser på næringslokaler Strømpriser Positiv profilering og markedsføring av Faglig kompetanse i næringsapparatet Vegstandard Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Stimulerende næringsmiljø 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

51 Dårlig; 2,8 % Middels; 8,3 % Svært dårlig; 2,8 % Meget bra; 30,6 % Bra; 55,6 %

52 Nei, ikke i det hele tatt; 13,5 % Vet ikke; 2,7 % Ja, i stor grad; 5,4 % Ja, til en viss grad; 18,9 % Nei, i liten grad; 27,0 % Verken enten eller; 32,4 % Bredbåndstilknytning Vegstandard Nærhet til kunder/marked Generelt servicenivå i kommunen Attraktivitet som bosted Strømpriser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Positiv profilering av kommunen Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av

53 Bredbåndstilknytning Barnehagetilbud Attraktivitet som bosted Legetilbud Tilgjengelige boligtomter Videregående skoler Generelt servicenivå i kommunen Kulturtilbud Tilgjengelige næringsarealer Nærhet til kunder/marked

54 Vegstandard Strømpriser Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av God forståelse for bedriftenes situasjon Nærhet til kunder/marked Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Bredbåndstilknytning Leiepriser på næringslokaler Stimulerende næringsmiljø 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

55 Svært dårlig; 2,4 % Dårlig; 12,2 % Meget bra; 19,5 % Middels; 34,1 % Bra; 31,7 %

56 Vet ikke; 2,4 % Ja, i stor grad; 7,1 % Nei, ikke i det hele tatt; 33,3 % Nei, i liten grad; 21,4 % Ja, til en viss grad; 19,0 % Verken enten eller; 16,7 % Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Strømpriser Positiv profilering og markedsføring av Generelt servicenivå i kommunen Nærhet til kunder/marked Nærhet til samarbeidende bedrifter Servicenivå i teknisk etat Legetilbud Tilgang til varer og tjenester som

57 Attraktivitet som bosted Barnehagetilbud Legetilbud Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Videregående skoler Fritidstilbud Eiendomsskatt Jernbane Vegstandard

58 God forståelse for bedriftenes situasjon Strømpriser Evne til nettverksbygging mellom politikere Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Nærhet til kunder/marked Stimulerende næringsmiljø Tilgjengelige næringsarealer Behandling av byggesøknader Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

59 Svært dårlig; 7,3 % Dårlig; 17,1 % Meget bra; 29,3 % Middels; 19,5 % Bra; 26,8 %

60 Ja, i stor grad; 4,8 % Nei, ikke i det hele tatt; 31,0 % Ja, til en viss grad; 28,6 % Nei, i liten grad; 28,6 % Verken enten eller; 7,1 %

61 Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Strømpriser Positiv profilering og markedsføring av Generelt servicenivå i kommunen Nærhet til kunder/marked Nærhet til samarbeidende bedrifter Servicenivå i teknisk etat Legetilbud Tilgang til varer og tjenester som bedriften Barnehagetilbud Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Legetilbud Nærhet til samarbeidende bedrifter Buss Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Nærhet til leverandører Fritidstilbud

62 Positiv profilering og markedsføring av Eiendomsskatt Positiv profilering av kommunen Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Generelt servicenivå i kommunen God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å få til samarbeid mellom Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

63 Svært dårlig; 4,2 % Dårlig; 12,5 % Meget bra; 25,0 % Middels; 33,3 % Bra; 25,0 %

64 Ja, i stor grad; 4,2 % Ja, til en viss grad; 4,2 % Nei, ikke i det hele tatt; 41,7 % Verken enten eller; 16,7 % Nei, i liten grad; 33,3 %

65 Bredbåndstilknytning Tilgang til varer og tjenester som bedriften Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked God forståelse for bedriftenes situasjon Strømpriser Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Attraktivitet som bosted Legetilbud Barnehagetilbud Videregående skoler Bredbåndstilknytning Fritidstilbud Kulturtilbud Nærhet til kunder/marked Nærhet til sykehus Tilgang til varer og tjenester som bedriften

66 Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Strømpriser God forståelse for bedriftenes situasjon Faglig kompetanse i næringsapparatet Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til nettverksbygging mellom politikere Vegstandard Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Positiv profilering og markedsføring av Kommunale avgifter 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

67 Dårlig; 4,1 % Svært dårlig; 2,0 % Meget bra; 20,4 % Middels; 32,7 % Bra; 40,8 %

68 Ja, i stor Vet ikke; 2,0 % grad; 8,0 % Nei, ikke i det hele tatt; 22,0 % Nei, i liten grad; 18,0 % Ja, til en viss grad; 22,0 % Verken enten eller; 28,0 %

69

70

71

72

73

74

75 Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig Nedre Eiker 31 % 56 % 8 % 3 % 3 % Drammen 26 % 56 % 12 % 6 % Lier 29 % 49 % 22 % Hurum 26 % 40 % 26 % 9 % Øvre Eiker 20 % 41 % 33 % 4 % 2 % Sande 29 % 27 % 20 % 17 % 7 % Røyken 20 % 32 % 34 % 12 % 2 % Svelvik 25 % 25 % 33 % 13 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

76 Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Lier 24 % 52 % 14 % 2 % 2 % Drammen 32 % 41 % 17 % 9 % 2 % Nedre Eiker 24 % 46 % 24 % 3 % Øvre Eiker 22 % 44 % 22 % 6 % 4 % Sande 24 % 32 % 10 % 22 % 10 % Røyken 22 % 34 % 27 % 12 % 2 % Hurum 9 % 34 % 32 % 14 % 5 % Svelvik 17 % 25 % 13 % 21 % 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

77 Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Sande 5 % 29 % 7 % 29 % 31 % Lier 7 % 24 % 24 % 24 % 17 % Øvre Eiker 8 % 22 % 28 % 18 % 22 % Drammen 0 % 29 % 22 % 18 % 26 % Røyken 7 % 19 % 17 % 21 % 33 % Nedre Eiker 5 % 19 % 32 % 27 % 14 % Hurum 7 % 14 % 16 % 32 % 30 % Svelvik 4 % 4 % 17 % 33 % 42 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

78

79

80 Vegstandard Transportstandard for varetransporter Strømpriser Positiv profilering av kommunen Jernbane Positiv profilering og markedsføring av God forståelse for bedriftenes situasjon Servicenivå i teknisk etat Nærhet til kunder/marked Evne til nettverksbygging mellom politikere Tilgjengelige boligtomter Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Leiepriser på næringslokaler Nærhet til samarbeidende bedrifter Buss Kommunale avgifter Behandling av reguleringsplaner Faglig kompetanse i næringsapparatet Attraktivitet som bosted Tilgang til kapital gjennom offentlige Generelt servicenivå i kommunen Behandling av byggesøknader Eiendomsskatt Evne til å arbeide for gode Stimulerende næringsmiljø Barnehagetilbud Nærhet til leverandører Tilgang til varer og tjenester som bedriften Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Tilgjengelige næringsarealer Bredbåndstilknytning Legetilbud Evne til å få til samarbeid mellom Tilgang til spesialiserte Videregående skoler Fritidstilbud Tilgang til kapital fra private investorer Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til å bistå økonomisk ved Kulturtilbud Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Havnetilknytning Nærhet til sykehus Nærhet til universitet eller høgskole Drammensregionen Flyplass Grenland

81

82 Jernbane Eiendomsskatt Vegstandard Kommunale avgifter Barnehagetilbud Positiv profilering og markedsføring av Strømpriser Evne til å få til samarbeid mellom Positiv profilering av kommunen Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til nettverksbygging mellom politikere Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Attraktivitet som bosted Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter God forståelse for bedriftenes situasjon Tilgjengelige boligtomter Buss Nærhet til kunder/marked Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Behandling av reguleringsplaner Servicenivå i teknisk etat Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Legetilbud Nærhet til leverandører Bredbåndstilknytning Behandling av byggesøknader Transportstandard for varetransporter Faglig kompetanse i næringsapparatet Tilgang til kapital gjennom offentlige Nærhet til samarbeidende bedrifter Fritidstilbud Generelt servicenivå i kommunen Stimulerende næringsmiljø Tilgang til kapital fra private investorer Leiepriser på næringslokaler Kulturtilbud Videregående skoler Tilgjengelige næringsarealer Tilgang til spesialiserte Tilgang til varer og tjenester som bedriften Havnetilknytning Nærhet til sykehus Nærhet til universitet eller høgskole Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Flyplass Drammensregionen Grenland

83 60 % 50 % 40 % 42,2 % 51,3 % Drammensregionen Grenland 30 % 20 % 25,5 % 24,4 % 22,6 % 18,6 % 10 % 0 % 7,6 % 4,5 % 2,1 % 1,3 % Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 -1,0-1,0-0,9-0,8-0,6-0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Faglig kompetanse i næringsapparatet Servicenivå i teknisk etat Evne til nettverksbygging mellom politikere Behandling av reguleringsplaner Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Behandling av byggesøknader Evne til å få til samarbeid mellom Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Positiv profilering og markedsføring av Eiendomsskatt Barnehagetilbud Legetilbud Kulturtilbud Fritidstilbud Tilgjengelige boligtomter 4,2 2,7 4,1 2,7 4,1 2,9 3,6 2,5 3,6 2,8 3,5 2,8 3,5 2,8 3,4 2,7 3,6 3,1 2,8 2,3 3,0 2,6 3,3 3,0 2,9 2,6 4,3 4,2 2,9 3,1 3,0 3,6 2,8 3,7 3,0 3,8 2,6 3,6 2,0 3,

96 -0,2 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 Betydning Servicenivå i teknisk etat Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Generelt servicenivå i kommunen Behandling av byggesøknader Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Fritidstilbud Kulturtilbud Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilgjengelige boligtomter Eiendomsskatt Legetilbud Barnehagetilbud 2,3 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 1,3 2,3 2,6 2,1 1,9 2,3 2,5 2,4 2,3 2,1 2,3 4,5 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,2 4,2 4,3 3,8 3,5 3,8 3,9 3,5 3,2 3,0 3,1 3,9 3,2 3,5 3,1 3,5 3,

97 -1,3-1,1-1,0-0,9-0,4-0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,3 1,6 Betydning Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Generelt servicenivå i kommunen Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Servicenivå i teknisk etat Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilgjengelige boligtomter Eiendomsskatt Legetilbud Kulturtilbud Barnehagetilbud Fritidstilbud 4,1 2,6 4,1 2,8 3,7 2,7 2,9 2,1 3,1 2,4 3,3 2,6 3,3 2,6 3,0 2,3 4,0 3,3 3,8 3,1 3,4 2,8 3,4 2,8 3,8 3,4 2,8 2,6 2,4 2,8 2,7 3,1 2,4 3,4 1,7 2,7 2,1 3,2 1,7 2,

98 -1,1-0,9-0,9-0,4-0,4-0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Behandling av reguleringsplaner Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat Behandling av byggesøknader Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Kommunale avgifter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Eiendomsskatt Legetilbud Tilgjengelige boligtomter Fritidstilbud Kulturtilbud Barnehagetilbud 4,2 2,9 3,8 2,6 3,7 2,8 3,7 2,8 2,7 1,9 3,2 2,4 3,8 3,1 3,6 2,9 2,8 2,1 3,4 2,7 3,1 2,5 3,2 2,7 3,1 2,8 2,5 2,4 3,0 3,1 3,1 3,5 2,1 2,5 2,2 3,2 2,1 3,0 2,5 3,

99 -1,0-0,8-0,7-0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 Betydning Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Generelt servicenivå i kommunen Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Servicenivå i teknisk etat Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Legetilbud Eiendomsskatt Behandling av byggesøknader Fritidstilbud Kulturtilbud Barnehagetilbud Tilgjengelige boligtomter 3,8 2,5 3,8 2,5 3,7 2,5 3,5 2,4 4,2 3,3 3,3 2,4 2,9 2,1 3,0 2,3 2,5 1,9 3,0 2,4 3,5 3,0 2,7 2,3 2,8 2,4 3,6 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 2,6 3,0 2,4 3,1 2,8 3,6 2,4 3,

100 -1,2-0,9-0,8-0,1-0,0 0,1 0,1 0,6 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,3 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Behandling av byggesøknader Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Servicenivå i teknisk etat Kommunale avgifter Generelt servicenivå i kommunen Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Legetilbud Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilgjengelige boligtomter Eiendomsskatt Kulturtilbud Fritidstilbud Barnehagetilbud 4,4 2,1 3,4 1,5 4,0 2,1 3,4 1,7 3,9 2,2 3,3 1,9 3,5 2,0 3,0 1,6 3,9 2,6 3,5 2,3 4,0 2,9 3,0 1,9 2,8 2,4 2,4 3,4 4,0 3,9 2,5 2,5 3,2 3,3 2,4 3,2 2,5 3,4 2,7 3,

101 -1,1-0,2 0,0 0,5 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,9 3,2 Betydning Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Eiendomsskatt Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Generelt servicenivå i kommunen God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Behandling av byggesøknader Servicenivå i teknisk etat Kommunale avgifter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Tilgjengelige boligtomter Legetilbud Kulturtilbud Fritidstilbud Barnehagetilbud 4,2 1,0 3,5 0,7 3,8 1,3 3,7 1,3 4,2 1,7 3,8 1,4 3,6 1,3 3,7 1,4 3,2 1,1 3,5 1,4 3,2 1,4 3,5 1,8 4,0 2,2 3,8 2,1 3,6 2,0 3,0 1,6 3,9 3,4 2,2 2,1 2,4 2,6 2,9 4,

102 -0,8-0,8-0,7-0,4-0,4 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 Betydning Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Kommunale avgifter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Generelt servicenivå i kommunen Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Servicenivå i teknisk etat Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Eiendomsskatt Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Legetilbud Fritidstilbud Tilgjengelige boligtomter Kulturtilbud Barnehagetilbud 4,1 2,3 4,3 2,6 3,8 2,2 3,8 2,5 3,3 2,1 4,1 2,9 4,1 2,9 3,8 2,7 4,1 3,3 3,1 2,3 3,8 3,1 3,4 3,0 3,5 3,1 3,6 3,3 3,0 2,9 3,7 4,0 3,3 3,7 2,6 3,2 2,8 3,6 3,1 4,

103

104 Til Navn Gate Postadresse Dato: Bedriftsundersøkelse: Er din kommune næringsvennlig? Kommunene i Drammensregionen, Drammen, Lier, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker, arbeider sammen med næringsrådene for at regionen skal bli mer næringsvennlig og for at din bedrift skal få best mulige rammebetingelser. Næringslivets vurderinger er et viktig innspill til hva kommunene og næringsrådene skal satse på. Telemarksforsking har fått oppdrag å undersøke hvilke forhold som er viktigst for dere og hvor tilfreds dere er med de ulike forholdene, og sender i den forbindelse ut spørreskjema til bedrifter i regionen. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss at flest mulig svarer, slik at vi får frem et representativt utvalg fra næringslivet. Jeg håper du kan sette av 10 minutter til å svare på spørreundersøkelsen og returnere det i vedlagte svarkonvolutt. Svarfristen er 1. mars Svarene vil bli analysert av forskere ved Telemarksforsking, og opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. I publiseringen eller annen rapportering vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner eller enkeltbedrifter. Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Hanna Storm på eller telefon Med vennlig hilsen Hanna Storm Forsker, Telemarksforsking Skemanr. Telemarksforsking telemarksforsking.no

105 1: Betydningen av og tilfredshet med generelle lokaliseringsfaktorer Vi ønsker å få din vurdering av hvor viktig du mener ulike forhold har for din bedrift, og hvor fornøyd du er med de samme forholdene i din kommune. Vi ber deg vurdere dette på en skala fra 0 til 6 der 0 er helt uviktig eller helt misfornøyd, mens 6 er mest viktig eller mest fornøyd. Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til kunder/marked Nærhet til leverandører Tilgang til spesialiserte rådgivingstjenester/fou-miljø Attraktivitet som bosted Stimulerende næringsmiljø Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Tilgang til kapital fra private investorer Tilgang til kapital gjennom offentlige tilskudd og lån Leiepriser på næringslokaler Tilgang til varer og tjenester som bedriften har behov for Positiv profilering av kommunen Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? Betydningen av tilfredshet med infrastruktur Vegstandard Havnetilknytning Jernbane Flyplass Buss Bredbåndstilknytning Tilgjengelige næringsarealer Nærhet til universitet eller høgskole Transportstandard for varetransporter Nærhet til sykehus Videregående skoler Strømpriser Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? Telemarksforsking telemarksforsking.no

106 3. Betydning av og tilfredshet med kommunale tjenester Tilgjengelige boligtomter Fritidstilbud Kulturtilbud Legetilbud Barnehagetilbud Kommunale avgifter Eiendomsskatt Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat i kommunen Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? Kommunalt næringsarbeid Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Telemarksforsking telemarksforsking.no 3

107 Alt i alt hvor godt vil du si at stedet hvor bedriften er lokalisert tilfredsstiller de lokaliseringskrav virksomheten har? Din vurdering Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig Vil du anbefale andre bedrifter å lokalisere seg i kommunen? Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke Din vurdering Har du vært i kontakt med noen av kommunens følgende servicefunksjoner? Kommunens servicetorg Kommunens tekniske etat Kommunens næringssjef eller næringskonsulent Andre: Ja Nei Vurderer du kommunen som en støttende faktor for utviklingen av din bedrift? Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke Din vurdering Har du kommentarer og forslag til hvordan de lokale betingelsene for din bedrift kan bli bedre? Telemarksforsking telemarksforsking.no 4

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Næringsmonitor Porsgrunn

Næringsmonitor Porsgrunn Næringsmonitor Porsgrunn Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 9/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Porsgrunn kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION Prosjektet En mer næringsvennlig region er anbefalt av Rådet for Drammensregionen overfor regionens kommuner for politisk vedtak før sommeren. Det

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Spørsmål vi ønsker å svare på: Vil flere flytte til en kommune dersom kulturtilbudet er godt? Vil færre flytte ut? Vil en

Detaljer

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 3,0 Nettoflytting Nore

Detaljer

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet

Drammen og Drammensregionen. Drivkrefter for vekst og attraktivitet Drammen og Drammensregionen Drivkrefter for vekst og attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når?

Kongsberg. Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Kongsberg Kan Kongsberg vokse til 40 000? Når? Attraktivitetsmodellen: Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Regionale ulikheter, utviklingstrender og fremtidige muligheter i Buskerud.

Regionale ulikheter, utviklingstrender og fremtidige muligheter i Buskerud. Regionale ulikheter, utviklingstrender og fremtidige muligheter i Buskerud. Informasjons- og dialogmøte om regional areal- og transportplan for Buskerud, Drammen 12. desember 2014 Attraktivitetsmodellen:

Detaljer

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013

Hva skaper vekst? Knut Vareide. Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva skaper vekst? x Knut Vareide Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse på Rica Havna hotell, Tjøme 6. Mars 2013 Hva kjennetegner et sted i framgang? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut

Detaljer

Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen

Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen Kartlegging av IKT bedrifter i Drammensregionen 1. Firmanavn 52 answered question 52 skipped question 8 2. Selskapsform AS 86,2% 50 ANS 3,4% 2 Enkeltmannsforetak 3,4% 2 Annet 6,9% 4 answered question 58

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Resultater på sonenivå

Resultater på sonenivå Resultater på sonenivå Dokumentet viser svarfordeling på undersøkelsens spørsmål, fordelt på sone. Det vises til hovedrapport (eventuelt sammendrag for den enkelte ) for informasjon om utvalg og feilmarginer.

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Buskerud. Buskeruds utfordringer og muligheter i lys av attraktivitetsmodellen

Buskerud. Buskeruds utfordringer og muligheter i lys av attraktivitetsmodellen Buskerud Buskeruds utfordringer og muligheter i lys av attraktivitetsmodellen Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst

Detaljer

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av

Detaljer

Attraktivitet kultur og samspill. Fredrikstad, 3. juni 2014 Knut Vareide

Attraktivitet kultur og samspill. Fredrikstad, 3. juni 2014 Knut Vareide Attraktivitet kultur og samspill Fredrikstad, 3. juni 2014 Knut Vareide Kan et sted påvirke sin egen utvikling? I så fall hvordan? 06.06.2014 2 Kan et sted påvirkes sin egen utvikling? I så fall hvordan?

Detaljer

Attraktivitet i Hedmark. Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet i Hedmark. Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet i Hedmark Hamar 28. mai 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet: Ny teori/modell utviklet av Telemarksforsking for KRD Hva er attraktivitet? Hvordan bidrar attraktivitet til vekst?

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Er Nore og Uvdal en attraktiv kommune? Hvordan bli mer attraktiv? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide

Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder. Knut Vareide Attraktivitetspyrami den hva skal til for å utvikle attraktive bosteder Knut Vareide Hvordan går det egentlig i Buskerud? Befolkningsutvikling Attraktivitet Hva er drivkreftene? Arbeidsplasser Hva er handlingsrommet?

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en

Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en Hva er en attraktiv region? Hvordan samarbeide for å bli en En region kan være attraktiv for: Bosted Befolkning Arbeidsplasser Steder har ulike forutsetninger for vekst Vekst = Strukturelle forhold + Attraktivitet

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen

Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen Tilsyn / opprydding i spredt avløp Eksempel fra Drammensregionen Nina Alstad Rukke Fagansvarlig, Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Fagdager privat VA Hamar 23-24 februar 2012 Vertskommunesamarbeid

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv

Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv Attraktivitet og næringsutvikling i et (små-) regionalt perspektiv 27. januar 2010 1 2 Vårt primære fokus: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv

Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv v/ Arild Farsund, Ann Karin T. Holmen og Ståle Opedal International Research Institute of Stavanger Kjennetegn ved bedriftene Størrelse: 43 % er små

Detaljer

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaringer med felles tilsynskontor for små avløpsanlegg i Drammensregionen Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Behandler søknad om utslippstillatelse Organiserer

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik

Årsrapport. Etablererveiledning for kommunene. Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012 Etablererveiledning for kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Sande og Svelvik Årsrapport 2012- Etablererveiledningen Innledning Første halvår 2012 leverte Rådet for Drammensregionen

Detaljer

Hva gjør et sted attraktivt?

Hva gjør et sted attraktivt? Hva gjør et sted attraktivt? Kommunesamling Mo i Rana 20 mars 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet 21.03.2013 2 Bosetting fødselsbalanse Flytting Arbeidsplasser Andre Endringer i befolkningen

Detaljer

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Erfaring fra samarbeid mellom 9 kommuner Samarbeid om kapittel 12 anlegg, Sonderingsmøte DIHVA IKS, 17. desember 2013 Nina Alstad Rukke, Fagansvarlig Tilsynet

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015 Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Sälen 19. Januar 2015 105 100 95 Säter Trysil 90 85 Vansbro Smedjebacken Rendalen 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Synkende befolkning i alle kommunene

Detaljer

Fagrådets driftseminar

Fagrådets driftseminar Fagrådets driftseminar GVD Lekkasjekontroll Hvordan gjør vi? Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere 156.000 har kommunalt

Detaljer

Tiltak: Ansvar Status

Tiltak: Ansvar Status Konkurransedyktig kommune Tiltak: Ansvar Status Attraktivt lokaliseringssted Markedsføre næringsarealer i samarbeid med nabokommuner og næringsliv Samarbeid i D5 kommunene omkring dette i 2014, 2015 og

Detaljer

Samspill i spredte regioner i lys av Attraktivitetsmodellen. Hell, 21. mai 2014 Knut Vareide

Samspill i spredte regioner i lys av Attraktivitetsmodellen. Hell, 21. mai 2014 Knut Vareide Samspill i spredte regioner i lys av Attraktivitetsmodellen Hell, 21. mai 2014 Knut Vareide Nesten alle byregionprosjekt (29 av 33) har som mål å skape mer vekst. Samspill er ikke målet men et middel for

Detaljer

Røyken kommune NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2007-09

Røyken kommune NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2007-09 Røyken kommune NÆRINGSPLAN FOR RØYKEN 2007-09 Forord/innledning Røyken-samfunnet er i stadig vekst. Det bygges 80-100 boliger hvert år, og flere familier fra våre nabokommuner bosetter seg i kommunen.

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Saksfremlegg Arkivsak: 05/4150 Sakstittel: SNR NOTAT: ROLLER OG OPPGAVER I NÆRINGSPOLITIKKEN K-kode: U01 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune slutter seg til hovedtrekkene i

Detaljer

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide

Hemsedal i NæringsNM. Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Hemsedal i NæringsNM Hemsedal 6. mars 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt støttet

Detaljer

Næringslivets favorittkommuner 1996 Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet

Næringslivets favorittkommuner 1996 Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet Kristine Nergaard Næringslivets favorittkommuner 1996 Næringslivets vurderinger av det kommunale tjenestetilbudet Fafo Kristine Nergaard Næringslivets favorittkommuner 1996 Næringslivets vurderinger av

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Drammen dynamisk motor for aktivt næringsliv og offentlig sektor i Drammensregionen

Drammen dynamisk motor for aktivt næringsliv og offentlig sektor i Drammensregionen 1 1 Drammen dynamisk motor for aktivt næringsliv og offentlig sektor i Drammensregionen Gjøvikregionen 18. juni 2010 Direktør Dankert Freilem 1 Dobbeltsidig annonse i Aftenposten og DT 2 Drammensregionen

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Om attraktivitet og tillit Hva leter vi etter, og hvorfor. Bornholm 13. juni 2016

Om attraktivitet og tillit Hva leter vi etter, og hvorfor. Bornholm 13. juni 2016 Om attraktivitet og tillit Hva leter vi etter, og hvorfor Bornholm 13. juni 2016 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Tilbakemeldinger fra 4 ungdomsskoler om hva 9-klassinger mener om kommunereform

Tilbakemeldinger fra 4 ungdomsskoler om hva 9-klassinger mener om kommunereform Tilbakemeldinger fra 4 ungdomsskoler om hva 9-klassinger mener om kommunereform Sammendrag: Elevene er grunnleggende positive til å bli del av en større kommune. 80% av gruppene svarer at de mener Drammen

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% 10-49 ansatte 29,9% 50-99 ansatte 9,3% 100-199 ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide

Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida. Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Sogn og Fjordane sett utanfrå: Hvordan skape framtida Balestrand 20. september 2013 Knut Vareide Først litt om utviklingen i Sogn og Fjordane, i grove trekk 23.09.2013 2 Befolknings-u tviklinga 125 120

Detaljer

Hvordan kan Fredrikstad vinne? Fredrikstad 15. mai 2013 Knut Vareide

Hvordan kan Fredrikstad vinne? Fredrikstad 15. mai 2013 Knut Vareide Hvordan kan Fredrikstad vinne? Fredrikstad 15. mai 2013 Knut Vareide Hva gjør et sted til en vinner? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 1,8 Nettoflytting Fredrikstad har hatt netto

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud. Lampeland 3. desember 2013 Knut Vareide

Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud. Lampeland 3. desember 2013 Knut Vareide Attraktivitet og næringsutvikling i Buskerud Lampeland 3. desember 2013 Knut Vareide Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 02.03.2014

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 18.01.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet vil kultursjef Ingeborg

Detaljer

Kort oppsummering av utviklingen i Øst-Telemark

Kort oppsummering av utviklingen i Øst-Telemark Kort oppsummering av utviklingen i Øst-Telemark 130 Kongsberg/Numedal Arbeidsplassveksten er fraværende i Øst-Telemark. Resten av landet har hatt vekst. 125 120 115 110 105 Drammensregionen Norge Vest-Telemark

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet?

HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA SPISER BARN OG UNGE I NORGE? Vil du være med i en undersøkelse om matvaner blant barn og ungdom i hele landet? HVA ER DETTE? Dette er en forespørsel til elever og foresatte om å delta i Ungkost. Ungkost

Detaljer

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser.

I tillegg til denne høringsuttalelsen vil kommunene i helseområdet komme med egne uttalelser. Utkast Høring Revidert fastlegeforskrift Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken har i samarbeid med de 26 kommunene i Vestre Viken helseområde behandlet høringsnotatet. Vi vil i hovedsak gi tilbakemeldinger

Detaljer

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad

Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Hytteundersøkelsen i Oppdal 2015 Nasjonalparken Næringshage AS Bård Jystad Gjennomføring - metode Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 19. 30.mars,

Detaljer

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt

Rapport it arena - kartleggingsprosjekt Rapport it arena - kartleggingsprosjekt It arena har gjennomført et kartleggingsprosjekt blant IKT bedrifter i Drammensregionen (Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik og Sande). Prosjektet søkte

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Forespørsel om å inkludere xx kommune i en undersøkelse knyttet til forholdet mellom politikk og administrasjon.

Forespørsel om å inkludere xx kommune i en undersøkelse knyttet til forholdet mellom politikk og administrasjon. VEDLEGG Vedlegg 1 Brev med forespørsel til 8 kommuner i Østfold Til xx kommune v/ rådmann og ordfører Forespørsel om å inkludere xx kommune i en undersøkelse knyttet til forholdet mellom politikk og administrasjon.

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004

NASJONALT MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET RESULTAT 2004 MULIGHET FOR ARBEID I KOMMUNEN TILFREDSHET ALLE N=11277 50 (49) [] 1 Små, middels bundne k. N=5 40 (37) [42] 2 Små, middels bundne k. N=2 42 (42) [45] 3 Små, middels bundne k. N=3 35 (38) [45] 4 Små, høye

Detaljer

2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid:

2. Spørsmålene til de delregionale workshops Følgende spørsmål dannet utgangspunktet for arbeidsgruppenes arbeid: NOTAT Sak 24/09 Felles strategier for næring og FoU for Osloregionen. Oppsummering av arbeidsmøtene i delregionene høsten 2010. 1. Bakgrunn for notatet. Som et ledd i arbeidet med å utrede og analysere

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Kultur som attraksjonskraft i stadutvikling og

Kultur som attraksjonskraft i stadutvikling og Kultur som attraksjonskraft i stadutvikling og omdømmebyggjing Lars Ueland Kobro telemarksforsking.no 1 En mann mottar en telefon på kontoret Med Vann i bilen? - forgasseren?! Hei kjære! Er Jøss, du nå

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/3632 231 M53 Harald Silseth TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG I DRAMMENSREGIONEN - GEBYRREGULATIV 2012 RÅDMANNENS FORSLAG: Gebyrregulativ for Tilsynet

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer