Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Betydning Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Tilgang til varer og tjenester som bedriften har behov for Positiv profilering av egen kommune Stimulerende næringsmiljø Leiepriser på næringslokaler Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til leverandører Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Tilgang til spesialiserte rådgivingstjenester/fou-miljø Tilgang til kapital gjennom offentlige tilskudd og lån Tilgang til kapital fra private investorer 2,8 2,7 3,1 3,2 3,1 3,4 3,1 3,2 3,1 3,0 2,8 2,3 2,1 2,2 1,8 1,4 1,8 4,6 3,7 4,2 3,9 4,2 4,0 3,9 3,9 3,

12

13 Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Betydning Nærhet til kunder/marked Betydning Tilgang til varer og tjenester som bedriften Attraktivitet som bosted Betydning Positiv profilering av egen kommune Stimulerende næringsmiljø Betydning Leiepriser på næringslokaler Betydning Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til leverandører Betydning Tilgang til lånekapital fra Tilgang til kapital gjennom offentlige Tilgang til spesialiserte Tilgang til kapital fra private investorer -0,0-0,1 0,4 0,5 0,1 0,6 0,1 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4 0,1 0,6 0,4 1,3 0,

14

15 Betydning Bredbåndstilknytning Vegstandard Strømpriser Transportstandard for varetransporter Tilgjengelige næringsarealer Buss Nærhet til sykehus Videregående skoler Jernbane Nærhet til universitet eller høgskole Flyplass Havnetilknytning 4,0 4,1 2,5 4,0 2,5 3,7 2,8 3,2 2,6 2,8 2,8 2,5 3,2 2,5 3,2 2,1 2,7 1,8 2,2 1,7 1,7 1,1 2,3 5,

16

17 Bredbåndstilknytning Betydning Vegstandard Betydning Strømpriser Betydning Transportstandard for varetransporter Tilgjengelige næringsarealer Betydning Buss Betydning Videregående skoler Betydning Nærhet til sykehus Betydning Jernbane Betydning Nærhet til universitet eller høgskole Flyplass Betydning Havnetilknytning Betydning -0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,7 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 0,

18

19 Viktighet Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat Kommunale avgifter Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Legetilbud Eiendomsskatt Barnehagetilbud Fritidstilbud Kulturtilbud Tilgjengelige boligtomter 4,1 2,9 3,8 2,8 3,7 2,5 3,5 2,4 3,4 2,5 3,3 3,6 3,2 3,0 2,8 3,7 2,6 3,2 2,5 3,1 2,4 2,

20 Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat Betydning Behandling av reguleringsplaner Betydning Kommunale avgifter Betydning Behandling av byggesøknader Betydning Barnehagetilbud Betydning Legetilbud Betydning -0,1 Eiendomsskatt Betydning Fritidstilbud Betydning Tilgjengelige boligtomter Betydning Kulturtilbud Betydning 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 1,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,

21

22

23 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter 4,2 2,5 3,9 2,9 3,9 2,2 3,6 2,4 3,5 2,6 3,4 2,3 3,0 2,5 3,0 1,9 3,0 2,

24

25 God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av Evne til å arbeide for gode Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere Evne til å nettverksbygging mellom Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Evne til å få til samarbeid mellom Evne til å bistå økonomisk ved 0,5 0,3 0,9 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 0,4 0,6 0,5 0,9 0,5 0,7 0,6 0,7 0,

26

27 Dårlig; 7,6 % Svært dårlig; 2,1 % Meget bra; 25,5 % Middels; 22,6 % Bra; 42,2 %

28 Nei, i liten grad; 10,1 % Nei, ikke i det Vet ikke; 2,9 % hele tatt; 4,9 % Ja, i stor grad; 22,6 % Verken enten eller; 20,0 % Ja, til en viss grad; 39,4 %

29 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 42,2 % 39,9 % Store 29,9 % Små 26,4 % 23,9 % 18,8 % 8,0 % 6,5 % 2,6 % 1,8 % Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 24,0 % 21,0 % 39,6 % 38,9 % 21,4 % 18,6 % Store Små 15 % 10 % 5 % 11,4 % 9,1 % 7,2 % 3,2 % 0 % Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt

30

31 Kommunens næringssjef eller næringskonsulent 114 Kommunens tekniske etat 210 Kommunens servicetorg

32 Vet ikke; 2,3 % Ja, i stor grad; 5,2 % Nei, ikke i det hele tatt; 26,1 % Ja, til en viss grad; 21,4 % Nei, i liten grad; 24,3 % Verken enten eller; 20,6 %

33 35 % 30 % 25 % 20 % Store Små 23,5 % 20,8 % 21,4 % 19,6 % 26,8 % 20,2 % 19,6 % 32,1 % 15 % 10 % 8,5 % 5 % 3,0 % 0 % Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt

34

35 Betydning Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Vegstandard Strømpriser Faglig kompetanse i næringsapparatet Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet

36

37 Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Attraktivitet som bosted Vegstandard Leiepriser på næringslokaler Positiv profilering og markedsføring av God forståelse for bedriftenes situasjon Stimulerende næringsmiljø Positiv profilering av egen kommune

38 Positiv profilering av kommunen Nærhet til sykehus Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked Videregående skoler Positiv profilering og markedsføring av Tilgang til varer og tjenester som Kulturtilbud Havnetilknytning God forståelse for bedriftenes situasjon Vegstandard Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Leiepriser på næringslokaler Strømpriser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Faglig kompetanse i næringsapparatet Bredbåndstilknytning 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

39 Dårlig; 6,1 % Middels; 12,1 % Meget bra; 25,8 % Bra; 56,1 %

40 Vet ikke; 4,6 % Nei, ikke i det hele tatt; 26,2 % Ja, til en viss grad; 29,2 % Nei, i liten grad; 18,5 % Verken enten eller; 21,5 %

41 Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Servicenivå i teknisk etat God forståelse for bedriftenes situasjon Strømpriser Kommunale avgifter Positiv profilering av kommunen Generelt servicenivå i kommunen Vegstandard Barnehagetilbud Nærhet til kunder/marked Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Eiendomsskatt Legetilbud Nærhet til leverandører Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Tilgang til varer og tjenester som bedriften Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner

42 Vegstandard Servicenivå i teknisk etat Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Positiv profilering av kommunen Generelt servicenivå i kommunen Behandling av byggesøknader Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Videregående skoler 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

43 Dårlig; 9,3 % Meget bra; 25,6 % Middels; 25,6 % Bra; 39,5 %

44 Vet ikke; 2,3 % Ja, i stor grad; 6,8 % Nei, ikke i det hele tatt; 29,5 % Ja, til en viss grad; 13,6 % Verken enten eller; 15,9 % Nei, i liten grad; 31,8 %

45 Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Tilgang til varer og tjenester som bedriften Servicenivå i teknisk etat Attraktivitet som bosted Vegstandard Strømpriser

46 Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked Bredbåndstilknytning Tilgang til varer og tjenester som bedriften Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til leverandører Positiv profilering av kommunen Servicenivå i teknisk etat Legetilbud Generelt servicenivå i kommunen ttraktivitet som bosted, Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Faglig kompetanse i næringsapparatet Vegstandard Strømpriser Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter Bredbåndstilknytning Evne til nettverksbygging mellom politikere 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

47 Middels; 22,0 % Meget bra; 29,3 % Bra; 48,8 %

48 Vet ikke; 2,4 % Ja, i stor grad; 7,3 % Nei, ikke i det hele tatt; 17,1 % Nei, i liten grad; 24,4 % Ja, til en viss grad; 24,4 % Verken enten eller; 24,4 % Bredbåndstilknytning Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Leiepriser på næringslokaler Nærhet til kunder/marked Tilgang til varer og tjenester som bedriften har God forståelse for bedriftenes situasjon Vegstandard Transportstandard for varetransporter Stimulerende næringsmiljø Evne til å arbeide for gode rammebetingelser

49 Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked Nærhet til sykehus Buss Eiendomsskatt Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Tilgang til varer og tjenester som bedriften Barnehagetilbud Jernbane

50 God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Leiepriser på næringslokaler Strømpriser Positiv profilering og markedsføring av Faglig kompetanse i næringsapparatet Vegstandard Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Stimulerende næringsmiljø 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

51 Dårlig; 2,8 % Middels; 8,3 % Svært dårlig; 2,8 % Meget bra; 30,6 % Bra; 55,6 %

52 Nei, ikke i det hele tatt; 13,5 % Vet ikke; 2,7 % Ja, i stor grad; 5,4 % Ja, til en viss grad; 18,9 % Nei, i liten grad; 27,0 % Verken enten eller; 32,4 % Bredbåndstilknytning Vegstandard Nærhet til kunder/marked Generelt servicenivå i kommunen Attraktivitet som bosted Strømpriser Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Positiv profilering av kommunen Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av

53 Bredbåndstilknytning Barnehagetilbud Attraktivitet som bosted Legetilbud Tilgjengelige boligtomter Videregående skoler Generelt servicenivå i kommunen Kulturtilbud Tilgjengelige næringsarealer Nærhet til kunder/marked

54 Vegstandard Strømpriser Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av God forståelse for bedriftenes situasjon Nærhet til kunder/marked Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Bredbåndstilknytning Leiepriser på næringslokaler Stimulerende næringsmiljø 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

55 Svært dårlig; 2,4 % Dårlig; 12,2 % Meget bra; 19,5 % Middels; 34,1 % Bra; 31,7 %

56 Vet ikke; 2,4 % Ja, i stor grad; 7,1 % Nei, ikke i det hele tatt; 33,3 % Nei, i liten grad; 21,4 % Ja, til en viss grad; 19,0 % Verken enten eller; 16,7 % Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Strømpriser Positiv profilering og markedsføring av Generelt servicenivå i kommunen Nærhet til kunder/marked Nærhet til samarbeidende bedrifter Servicenivå i teknisk etat Legetilbud Tilgang til varer og tjenester som

57 Attraktivitet som bosted Barnehagetilbud Legetilbud Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Videregående skoler Fritidstilbud Eiendomsskatt Jernbane Vegstandard

58 God forståelse for bedriftenes situasjon Strømpriser Evne til nettverksbygging mellom politikere Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Nærhet til kunder/marked Stimulerende næringsmiljø Tilgjengelige næringsarealer Behandling av byggesøknader Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

59 Svært dårlig; 7,3 % Dårlig; 17,1 % Meget bra; 29,3 % Middels; 19,5 % Bra; 26,8 %

60 Ja, i stor grad; 4,8 % Nei, ikke i det hele tatt; 31,0 % Ja, til en viss grad; 28,6 % Nei, i liten grad; 28,6 % Verken enten eller; 7,1 %

61 Bredbåndstilknytning Attraktivitet som bosted Strømpriser Positiv profilering og markedsføring av Generelt servicenivå i kommunen Nærhet til kunder/marked Nærhet til samarbeidende bedrifter Servicenivå i teknisk etat Legetilbud Tilgang til varer og tjenester som bedriften Barnehagetilbud Bredbåndstilknytning Nærhet til kunder/marked Attraktivitet som bosted Legetilbud Nærhet til samarbeidende bedrifter Buss Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Nærhet til leverandører Fritidstilbud

62 Positiv profilering og markedsføring av Eiendomsskatt Positiv profilering av kommunen Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Generelt servicenivå i kommunen God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å få til samarbeid mellom Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

63 Svært dårlig; 4,2 % Dårlig; 12,5 % Meget bra; 25,0 % Middels; 33,3 % Bra; 25,0 %

64 Ja, i stor grad; 4,2 % Ja, til en viss grad; 4,2 % Nei, ikke i det hele tatt; 41,7 % Verken enten eller; 16,7 % Nei, i liten grad; 33,3 %

65 Bredbåndstilknytning Tilgang til varer og tjenester som bedriften Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Attraktivitet som bosted Nærhet til kunder/marked God forståelse for bedriftenes situasjon Strømpriser Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Attraktivitet som bosted Legetilbud Barnehagetilbud Videregående skoler Bredbåndstilknytning Fritidstilbud Kulturtilbud Nærhet til kunder/marked Nærhet til sykehus Tilgang til varer og tjenester som bedriften

66 Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Strømpriser God forståelse for bedriftenes situasjon Faglig kompetanse i næringsapparatet Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til nettverksbygging mellom politikere Vegstandard Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Positiv profilering og markedsføring av Kommunale avgifter 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

67 Dårlig; 4,1 % Svært dårlig; 2,0 % Meget bra; 20,4 % Middels; 32,7 % Bra; 40,8 %

68 Ja, i stor Vet ikke; 2,0 % grad; 8,0 % Nei, ikke i det hele tatt; 22,0 % Nei, i liten grad; 18,0 % Ja, til en viss grad; 22,0 % Verken enten eller; 28,0 %

69

70

71

72

73

74

75 Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig Nedre Eiker 31 % 56 % 8 % 3 % 3 % Drammen 26 % 56 % 12 % 6 % Lier 29 % 49 % 22 % Hurum 26 % 40 % 26 % 9 % Øvre Eiker 20 % 41 % 33 % 4 % 2 % Sande 29 % 27 % 20 % 17 % 7 % Røyken 20 % 32 % 34 % 12 % 2 % Svelvik 25 % 25 % 33 % 13 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

76 Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Lier 24 % 52 % 14 % 2 % 2 % Drammen 32 % 41 % 17 % 9 % 2 % Nedre Eiker 24 % 46 % 24 % 3 % Øvre Eiker 22 % 44 % 22 % 6 % 4 % Sande 24 % 32 % 10 % 22 % 10 % Røyken 22 % 34 % 27 % 12 % 2 % Hurum 9 % 34 % 32 % 14 % 5 % Svelvik 17 % 25 % 13 % 21 % 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

77 Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Sande 5 % 29 % 7 % 29 % 31 % Lier 7 % 24 % 24 % 24 % 17 % Øvre Eiker 8 % 22 % 28 % 18 % 22 % Drammen 0 % 29 % 22 % 18 % 26 % Røyken 7 % 19 % 17 % 21 % 33 % Nedre Eiker 5 % 19 % 32 % 27 % 14 % Hurum 7 % 14 % 16 % 32 % 30 % Svelvik 4 % 4 % 17 % 33 % 42 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

78

79

80 Vegstandard Transportstandard for varetransporter Strømpriser Positiv profilering av kommunen Jernbane Positiv profilering og markedsføring av God forståelse for bedriftenes situasjon Servicenivå i teknisk etat Nærhet til kunder/marked Evne til nettverksbygging mellom politikere Tilgjengelige boligtomter Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Leiepriser på næringslokaler Nærhet til samarbeidende bedrifter Buss Kommunale avgifter Behandling av reguleringsplaner Faglig kompetanse i næringsapparatet Attraktivitet som bosted Tilgang til kapital gjennom offentlige Generelt servicenivå i kommunen Behandling av byggesøknader Eiendomsskatt Evne til å arbeide for gode Stimulerende næringsmiljø Barnehagetilbud Nærhet til leverandører Tilgang til varer og tjenester som bedriften Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Tilgjengelige næringsarealer Bredbåndstilknytning Legetilbud Evne til å få til samarbeid mellom Tilgang til spesialiserte Videregående skoler Fritidstilbud Tilgang til kapital fra private investorer Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til å bistå økonomisk ved Kulturtilbud Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Havnetilknytning Nærhet til sykehus Nærhet til universitet eller høgskole Drammensregionen Flyplass Grenland

81

82 Jernbane Eiendomsskatt Vegstandard Kommunale avgifter Barnehagetilbud Positiv profilering og markedsføring av Strømpriser Evne til å få til samarbeid mellom Positiv profilering av kommunen Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Evne til nettverksbygging mellom politikere Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Attraktivitet som bosted Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter God forståelse for bedriftenes situasjon Tilgjengelige boligtomter Buss Nærhet til kunder/marked Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Behandling av reguleringsplaner Servicenivå i teknisk etat Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Legetilbud Nærhet til leverandører Bredbåndstilknytning Behandling av byggesøknader Transportstandard for varetransporter Faglig kompetanse i næringsapparatet Tilgang til kapital gjennom offentlige Nærhet til samarbeidende bedrifter Fritidstilbud Generelt servicenivå i kommunen Stimulerende næringsmiljø Tilgang til kapital fra private investorer Leiepriser på næringslokaler Kulturtilbud Videregående skoler Tilgjengelige næringsarealer Tilgang til spesialiserte Tilgang til varer og tjenester som bedriften Havnetilknytning Nærhet til sykehus Nærhet til universitet eller høgskole Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Flyplass Drammensregionen Grenland

83 60 % 50 % 40 % 42,2 % 51,3 % Drammensregionen Grenland 30 % 20 % 25,5 % 24,4 % 22,6 % 18,6 % 10 % 0 % 7,6 % 4,5 % 2,1 % 1,3 % Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 -1,0-1,0-0,9-0,8-0,6-0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Generelt servicenivå i kommunen Kommunale avgifter Faglig kompetanse i næringsapparatet Servicenivå i teknisk etat Evne til nettverksbygging mellom politikere Behandling av reguleringsplaner Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Behandling av byggesøknader Evne til å få til samarbeid mellom Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor Positiv profilering og markedsføring av Eiendomsskatt Barnehagetilbud Legetilbud Kulturtilbud Fritidstilbud Tilgjengelige boligtomter 4,2 2,7 4,1 2,7 4,1 2,9 3,6 2,5 3,6 2,8 3,5 2,8 3,5 2,8 3,4 2,7 3,6 3,1 2,8 2,3 3,0 2,6 3,3 3,0 2,9 2,6 4,3 4,2 2,9 3,1 3,0 3,6 2,8 3,7 3,0 3,8 2,6 3,6 2,0 3,

96 -0,2 0,4 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 Betydning Servicenivå i teknisk etat Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Generelt servicenivå i kommunen Behandling av byggesøknader Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter God forståelse for bedriftenes situasjon Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Fritidstilbud Kulturtilbud Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilgjengelige boligtomter Eiendomsskatt Legetilbud Barnehagetilbud 2,3 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1 1,3 2,3 2,6 2,1 1,9 2,3 2,5 2,4 2,3 2,1 2,3 4,5 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,2 4,2 4,3 3,8 3,5 3,8 3,9 3,5 3,2 3,0 3,1 3,9 3,2 3,5 3,1 3,5 3,

97 -1,3-1,1-1,0-0,9-0,4-0,4 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,3 1,6 Betydning Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Kommunale avgifter Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Generelt servicenivå i kommunen Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Servicenivå i teknisk etat Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilgjengelige boligtomter Eiendomsskatt Legetilbud Kulturtilbud Barnehagetilbud Fritidstilbud 4,1 2,6 4,1 2,8 3,7 2,7 2,9 2,1 3,1 2,4 3,3 2,6 3,3 2,6 3,0 2,3 4,0 3,3 3,8 3,1 3,4 2,8 3,4 2,8 3,8 3,4 2,8 2,6 2,4 2,8 2,7 3,1 2,4 3,4 1,7 2,7 2,1 3,2 1,7 2,

98 -1,1-0,9-0,9-0,4-0,4-0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,3 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Behandling av reguleringsplaner Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat Behandling av byggesøknader Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Kommunale avgifter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Eiendomsskatt Legetilbud Tilgjengelige boligtomter Fritidstilbud Kulturtilbud Barnehagetilbud 4,2 2,9 3,8 2,6 3,7 2,8 3,7 2,8 2,7 1,9 3,2 2,4 3,8 3,1 3,6 2,9 2,8 2,1 3,4 2,7 3,1 2,5 3,2 2,7 3,1 2,8 2,5 2,4 3,0 3,1 3,1 3,5 2,1 2,5 2,2 3,2 2,1 3,0 2,5 3,

99 -1,0-0,8-0,7-0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 Betydning Kommunale avgifter Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Generelt servicenivå i kommunen Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Servicenivå i teknisk etat Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Legetilbud Eiendomsskatt Behandling av byggesøknader Fritidstilbud Kulturtilbud Barnehagetilbud Tilgjengelige boligtomter 3,8 2,5 3,8 2,5 3,7 2,5 3,5 2,4 4,2 3,3 3,3 2,4 2,9 2,1 3,0 2,3 2,5 1,9 3,0 2,4 3,5 3,0 2,7 2,3 2,8 2,4 3,6 3,4 3,1 3,0 3,0 2,9 2,6 3,0 2,4 3,1 2,8 3,6 2,4 3,

100 -1,2-0,9-0,8-0,1-0,0 0,1 0,1 0,6 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,3 Betydning God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Behandling av reguleringsplaner Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Behandling av byggesøknader Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Servicenivå i teknisk etat Kommunale avgifter Generelt servicenivå i kommunen Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Legetilbud Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Tilgjengelige boligtomter Eiendomsskatt Kulturtilbud Fritidstilbud Barnehagetilbud 4,4 2,1 3,4 1,5 4,0 2,1 3,4 1,7 3,9 2,2 3,3 1,9 3,5 2,0 3,0 1,6 3,9 2,6 3,5 2,3 4,0 2,9 3,0 1,9 2,8 2,4 2,4 3,4 4,0 3,9 2,5 2,5 3,2 3,3 2,4 3,2 2,5 3,4 2,7 3,

101 -1,1-0,2 0,0 0,5 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,9 3,2 Betydning Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Eiendomsskatt Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Faglig kompetanse i næringsapparatet Generelt servicenivå i kommunen God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Behandling av reguleringsplaner Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Behandling av byggesøknader Servicenivå i teknisk etat Kommunale avgifter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Tilgjengelige boligtomter Legetilbud Kulturtilbud Fritidstilbud Barnehagetilbud 4,2 1,0 3,5 0,7 3,8 1,3 3,7 1,3 4,2 1,7 3,8 1,4 3,6 1,3 3,7 1,4 3,2 1,1 3,5 1,4 3,2 1,4 3,5 1,8 4,0 2,2 3,8 2,1 3,6 2,0 3,0 1,6 3,9 3,4 2,2 2,1 2,4 2,6 2,9 4,

102 -0,8-0,8-0,7-0,4-0,4 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 Betydning Evne til å arbeide for gode rammebetingelser God forståelse for bedriftenes situasjon Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Kommunale avgifter Evne til å nettverksbygging mellom bedrifter Generelt servicenivå i kommunen Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Servicenivå i teknisk etat Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Eiendomsskatt Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Legetilbud Fritidstilbud Tilgjengelige boligtomter Kulturtilbud Barnehagetilbud 4,1 2,3 4,3 2,6 3,8 2,2 3,8 2,5 3,3 2,1 4,1 2,9 4,1 2,9 3,8 2,7 4,1 3,3 3,1 2,3 3,8 3,1 3,4 3,0 3,5 3,1 3,6 3,3 3,0 2,9 3,7 4,0 3,3 3,7 2,6 3,2 2,8 3,6 3,1 4,

103

104 Til Navn Gate Postadresse Dato: Bedriftsundersøkelse: Er din kommune næringsvennlig? Kommunene i Drammensregionen, Drammen, Lier, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker, arbeider sammen med næringsrådene for at regionen skal bli mer næringsvennlig og for at din bedrift skal få best mulige rammebetingelser. Næringslivets vurderinger er et viktig innspill til hva kommunene og næringsrådene skal satse på. Telemarksforsking har fått oppdrag å undersøke hvilke forhold som er viktigst for dere og hvor tilfreds dere er med de ulike forholdene, og sender i den forbindelse ut spørreskjema til bedrifter i regionen. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss at flest mulig svarer, slik at vi får frem et representativt utvalg fra næringslivet. Jeg håper du kan sette av 10 minutter til å svare på spørreundersøkelsen og returnere det i vedlagte svarkonvolutt. Svarfristen er 1. mars Svarene vil bli analysert av forskere ved Telemarksforsking, og opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. I publiseringen eller annen rapportering vil det ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner eller enkeltbedrifter. Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Hanna Storm på eller telefon Med vennlig hilsen Hanna Storm Forsker, Telemarksforsking Skemanr. Telemarksforsking telemarksforsking.no

105 1: Betydningen av og tilfredshet med generelle lokaliseringsfaktorer Vi ønsker å få din vurdering av hvor viktig du mener ulike forhold har for din bedrift, og hvor fornøyd du er med de samme forholdene i din kommune. Vi ber deg vurdere dette på en skala fra 0 til 6 der 0 er helt uviktig eller helt misfornøyd, mens 6 er mest viktig eller mest fornøyd. Tilgang til kvalifisert arbeidskraft Nærhet til samarbeidende bedrifter Nærhet til kunder/marked Nærhet til leverandører Tilgang til spesialiserte rådgivingstjenester/fou-miljø Attraktivitet som bosted Stimulerende næringsmiljø Tilgang til lånekapital fra finansinstitusjoner Tilgang til kapital fra private investorer Tilgang til kapital gjennom offentlige tilskudd og lån Leiepriser på næringslokaler Tilgang til varer og tjenester som bedriften har behov for Positiv profilering av kommunen Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? Betydningen av tilfredshet med infrastruktur Vegstandard Havnetilknytning Jernbane Flyplass Buss Bredbåndstilknytning Tilgjengelige næringsarealer Nærhet til universitet eller høgskole Transportstandard for varetransporter Nærhet til sykehus Videregående skoler Strømpriser Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? Telemarksforsking telemarksforsking.no

106 3. Betydning av og tilfredshet med kommunale tjenester Tilgjengelige boligtomter Fritidstilbud Kulturtilbud Legetilbud Barnehagetilbud Kommunale avgifter Eiendomsskatt Behandling av reguleringsplaner Behandling av byggesøknader Generelt servicenivå i kommunen Servicenivå i teknisk etat i kommunen Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? Kommunalt næringsarbeid Hvilken betydning har dette forholdet for din bedrift? Hvor fornøyd er du med dette forholdet i din kommune? God forståelse for bedriftenes situasjon Evne til å drive lobbyvirksomhet overfor sentrale myndigheter Faglig kompetanse i næringsapparatet Evne til nettverksbygging mellom politikere og næringslivet Evne til nettverksbygging mellom bedrifter Evne til å arbeide for gode rammebetingelser Evne til å bistå økonomisk ved utviklingstiltak Positiv profilering og markedsføring av kommunen/regionen Evne til å få til samarbeid mellom kommunene i regionen Telemarksforsking telemarksforsking.no 3

107 Alt i alt hvor godt vil du si at stedet hvor bedriften er lokalisert tilfredsstiller de lokaliseringskrav virksomheten har? Din vurdering Meget bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig Vil du anbefale andre bedrifter å lokalisere seg i kommunen? Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke Din vurdering Har du vært i kontakt med noen av kommunens følgende servicefunksjoner? Kommunens servicetorg Kommunens tekniske etat Kommunens næringssjef eller næringskonsulent Andre: Ja Nei Vurderer du kommunen som en støttende faktor for utviklingen av din bedrift? Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Verken enten eller Nei, i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke Din vurdering Har du kommentarer og forslag til hvordan de lokale betingelsene for din bedrift kan bli bedre? Telemarksforsking telemarksforsking.no 4

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide

Næringsmonitor for Øst- Telemark. Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Næringsmonitor for Øst- Telemark Stiftelsesmøte for Øst-Telemark Næringsforum Sauland 1. oktober Knut Vareide Nei, tror ikke det. 3,2 % Nei, dette har vi ikke behov for! 1,3 % Vet ikke 5,1 % Nei, synes

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION

DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION DET REGIONALE PROSJEKTET EN MER NÆRINGSVENNLIG REGION Prosjektet En mer næringsvennlig region er anbefalt av Rådet for Drammensregionen overfor regionens kommuner for politisk vedtak før sommeren. Det

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for kulturskolen Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for kulturskolen Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og

Detaljer

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune

Næringsvennlig kommune. Sluttrapport fra forstudie i Askvoll. Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlig kommune Sluttrapport fra forstudie i Askvoll Resultater fra spørreundersøkelse blant bedrifter og ansatte i Askvoll kommune Næringsvennlige kommune rapport fra Askvoll 1 1. Innledning Denne

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Spørsmål vi ønsker å svare på: Vil flere flytte til en kommune dersom kulturtilbudet er godt? Vil færre flytte ut? Vil en

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for barnehagetjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for barnehagetjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for bibliotektjenesten Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for bibliotektjenesten Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av brukerundersøkelsen... 6 5

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer