Sauherad Utvikling, status og framtidsutsikter. 25. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sauherad Utvikling, status og framtidsutsikter. 25. April 2015"

Transkript

1 Sauherad Utvikling, status og framtidsutsikter 25. April 2015

2 Byregionprosjektet Innsats og aktiviteter Som fører til: Som konkretiseres i: Mål Utarbeide felles grunnlag for planstrategi i kommunene Database næringsprosjekt Presentere og arrangere 6 workshop for kommunale planstrategier Arrangere felles seminar for deling av strategi og metoder Regelmessige møter i arbeidsgruppa Bedre planstrategier, økt fokus på næringsutvikling. Økt strategisk utviklingskompetanse En mer enhetlig tilnærming i de seks kommunene gjennom felles grunnlag Læring på tvers gjennom erfaringsutveksling Lære om hverandre og skape delingskultur Styrket vertskapsrolle i kommunene Flere konkrete næringstiltak i de enkelte kommunene Flere felles næringsprosjekt Verdensarv Lokomotiv/leverandør Høgskole Økt samlet næringsattrakti vitet Flere arbeidsplasser i næringslivet Møter i styringsgruppa (rådmenn) Møter i referansegruppa (ordførere) Attraktive hytter Arena for events og festivaler Gjennomføre prosesser Planlegge, utvikle, lære Konkretisere tiltak Evaluere erfaringer og resultat, eventuelt justering Nå april oktober

3 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 3

4 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke kan gjøre noe med. Befolkning Arbeidsplasser Basis Besøk

5 Norges innvandring Lokalisering og sentralisering Utviklingen i nabokommuner Befolkning Arbeidsplasser Strukturell utvikling Stedets næringsstruktur Konjunkturer nasjonale og internasjonale

6 Attraktivitet handler om stedets egne kvaliteter Bosted Befolkning Arbeidsplasser Basis Besøk Regionale

7 Hvordan stedet blir attraktivt å bo i og flytte til Bosted Befolkning Arbeidsplasser Basis Besøk Regionale Hvordan stedet blir attraktivt for bedrifter Hvordan stedet blir attraktivt å besøke

8 De strukturelle faktorene bestemmer hva som er Sauherads «normale» utvikling + - Sauherad kan få en bedre utvikling enn normalt dersom de er attraktive for næringsliv og befolkning = Faktisk utvikling

9 Det var teorien Hvordan har den faktiske utviklingen vært i Sauherad de siste årene?

10 Arbeidsplassvekst Norge Telemark Sauherad Antall arbeidsplasser har sunket i Sauherad siden Vekst til Deretter sterk nedgang ,2 103,2 99,1 Antall arbeidsplasser indeksert

11 Arbeidsplassvekst Norge - Offentlig Sauherad- Offentlig Norge - Privat Sauherad - Privat Antall arbeidsplasser i det offentlige har sunket med 23 prosent ,2 115,9 114,6 Næringslivet har økt med 14,6. Ikke vekst i næringslivet siden Antall arbeidsplasser i Sauherad, indeksert og sammenliknet med landet ,1

12 Regional * Besøk Basis Anna industri Fisk Gruve Landbruk Næringsmidler Olje og gass Olje og gass utvinning Prosessindustri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Verkstedindustri Aktivitet Handel Overnatting Servering Lokal Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, utleie Forr tjenesteyting Transport Utleie av arbeidskraft * Lokal og Kommune 1,4 0,2 4,9 0,2 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 1,3 0,3 0,6 0,7 0,2 0,4 1,4 0,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6, Basis Regional Stat og Fylke Besøk Lokal og Kommune Arbeidsplassutvikling, indeksert i de tre næringstypene. 130,3 105,6 77,3 Lokaliseringskvotienter hvilke bransjer har Sauherad mye av? Sauherad går mot strømmen.

13 Næring Undergruppe Bransje Basis Industri Anna industri Næringsmidler Prosessindustri 3 1 Verkstedindustri Natur Fisk 2 2 Gruve Landbruk Tekn. tjenester Teknisk/vitenskap Tele og IKT Besøk Aktivitet Handel Overnatting Servering Lokal og Kommune Lokal Regional Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport Utleie av arbeidskraft Grand Total

14 Arbeidsplassvekst Ganske lav vekst i offentlig sektor. Mistet mange arbeidsplasser i stat og fylke. Lav vekst i kommunen Basis Regional Stat og Fylke Besøk Lokal og Kommune 130,3 105,6 103,4 77,3 50,

15 Basis % Besøk % Stat og Fylke % Basis % Nettoutpendling % Regional % Lokal og Kommune % Besøk % Stat og Fylke 71 3 % Lokal og Kommune % Regional % Sauherad Norge Stor utpendling fra Sauherad Lite næringsliv i forhold til sysselsetting/befolkning Hvis befolkningen skal vokse med 1 prosent, må næringslivet ha sterk vekst for å unngå mer utpendling

16 Bø Bø Notodden Nome Notodden Skien 98 Nome Oslo 70 Skien 26 Kongsberg Porsgrunn Seljord 9 8 Seljord 23 Porsgrunn Utpendling Innpendling Flere til Bø

17 Innpendling Utpendling Utpendling har økt mer enn innpendling

18 1. Nedgang i antall arbeidsplasser. 2. Særlig sterk nedgang i det offentlige 3. Ikke vekst i næringslivet siden Sterk vekst i basisnæringer, særlig landbruk. Sterk nedgang i besøksnæringer 5. Lite næringsliv, men mye landbruk og transport.

19 Er Sauherad et attraktivt sted for næringsliv? Befolkning Arbeidsplasser Strukturell utvikling Stedets næringsstruktur Konjunkturer nasjonale og internasjonale

20 80 Nasjonalt Bidrag Befolkningseffekt Forventet Arbeidsplassvekst Bransjeeffekt Naringsattraktivitet Arbeidsplassvekst Nasjonale konjunkturer betyr mest for veksten. Men er lik for alle arbeidsplasser Drivkrefter for arbeidsplassvekst i Sauherad

21 80 Nasjonalt Bidrag Befolkningseffekt Forventet Arbeidsplassvekst Bransjeeffekt Naringsattraktivitet Arbeidsplassvekst Bransjestrukturen og befolkningsveksten i Sauherad har bidratt negativt de siste årene Bransjeeffekt -58 Befolkningseffekt Forventet Drivkrefter for arbeidsplassvekst i Sauherad

22 80 Nasjonalt Bidrag Befolkningseffekt Forventet Arbeidsplassvekst Bransjeeffekt Naringsattraktivitet Arbeidsplassvekst Den faktiske utviklingen avviker litt fra den forventede. Faktisk Drivkrefter for arbeidsplassvekst i Sauherad

23 80 Nasjonalt Bidrag Befolkningseffekt Forventet Arbeidsplassvekst Bransjeeffekt Naringsattraktivitet Arbeidsplassvekst Og dette avviket er et mål for Sauherads næringsattraktivitet Drivkrefter for arbeidsplassvekst i Sauherad. Tre års glidende gjennomsnitt.

24 Nasjonalt Bidrag Struktureffekt Næringsattraktivitet Sauherad har vært litt under middels attraktivt for næringsliv etter Det har gitt redusert vekst på to prosentpoeng i antall arbeidsplasser. Tilsvarer 20 arbeidsplasser. Kviteseid Nome Hjartdal Vinje Bø Tokke Tinn Nissedal Drangedal Seljord Sauherad Skien Siljan Bamble Fyresdal Notodden Kragerø Porsgrunn ,2-0,5-1,3-2,0-2,2-2,3-2,5-3,3-4,3-4,5-8,9 3,6 3,2 3,1 2,5 1,8 0,9 0, Drivkrefter for arbeidsplassvekst i kommunene i Telemark

25 Nasjonalt Bidrag Basis attraktivitet Besøksattraktivitet Regional attraktivitet Struktureffekt Kviteseid Sauherad har vært svært attraktivt for basisnæringer. Nome Hjartdal Vinje Bø Tokke Tinn Men lite attraktivt for besøksnæringer og regionale næringer. Nissedal Drangedal Seljord Sauherad Skien ,7-2,7 1,0 Siljan Bamble Fyresdal Notodden Kragerø Porsgrunn Vekstimpulser fra basis-, besøks- og de regionale næringene i kommunene i Telemark, fra 2009 til 2014.

26 4 450 Befolkningen K4 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014k4 2015K4 Folketallet i Sauherad

27 Norge Telemark Sauherad Befolkningen Folketallet i Sauherad står omtrent stille, mens Norge har hatt sterk vekst ,4 104,5 98, K4 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 2007K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014k4 2015K4

28 Befolkningen Sauherad er blant kommunene som står omtrent stille Bø Norge Porsgrunn Skien Notodden Siljan Seljord Bamble Kragerø Nissedal Drangedal Sauherad Nome Fyresdal Vinje Hjartdal Kviteseid Tinn Tokke

29 Innenlands flytting Innvandring Befolkningen Sauherad har fødselsunderskudd. 2,5 2 1,5 1 Fødsel Nettoflyttingprosent 0,5 Det har vært netto utflytting til andre norske kommuner i de fleste periodene. 0-0,5-1 -1,5-2 Innvandring skaper veksten. Men innvandringen til Sauherad er lavere enn ellers i landet -2,5 1999K4 2000K4 2001K4 2002K4 2003K4 2004K4 2005K4 2006K4 Årlige, prosentvise befolkningsendringer målt hvert kvartal i Sauherad, dekomponert i fødselsbalanse, innenlands flytting og innvandring fra 31. mars 2000 til og med 30. september K4 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014k4 2015K4

30 Bostedsattraktivitet

31 Norges innvandring Lokalisering og sentralisering Utviklingen i nabokommuner Befolkning Arbeidsplasser

32 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Dette er årlig befolkningsvekst i Sauherad dersom Sauherad hadde fått sin del av innvandringen til Norge Årlige befolkningsendringer i Sauherad, dekomponert i drivkrefter

33 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Struktureffekt Sauherad har høy arbeidsmarkedsintegrasjon. Men det er lav arbeidsplassvekst i resten av Telemark Årlige befolkningsendringer i Sauherad, dekomponert i drivkrefter

34 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Fodselsbalanse Struktureffekt Forventet Sauherad har også fødselsunderskudd de fleste årene Årlige befolkningsendringer i Sauherad, dekomponert i drivkrefter

35 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Fodselsbalanse Forventet Struktureffekt Arbeidsplasseffekt Når Sauherad har høyere arbeidsplassvekst enn resten av landet, gir det normalt mer innflytting. Motsatt når arbeidsplassveksten er lavere Årlige befolkningsendringer i Sauherad, dekomponert i drivkrefter

36 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Fodselsbalanse Befolkningsvekst Struktureffekt Arbeidsplasseffekt Forventet Sauherad har hatt laver innflytting enn forventet i alle år, unntatt 2010 og Årlige befolkningsendringer i Sauherad, dekomponert i drivkrefter

37 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Fodselsbalanse Bostedsattraktivitet Forventet Struktureffekt Arbeidsplasseffekt Befolkningsvekst Bostedsattraktiviteten i Sauherad har variert mye. Men har i sum vært negativ Årlige befolkningsendringer i Sauherad, dekomponert i drivkrefter

38 Sauherad har vært lite attraktiv som bosted de siste 12 årene. Betyr også at det er et potensiale for forbedring. Bø - 46 Fyresdal - 55 Notodden - 95 Kragerø Hjartdal Seljord Porsgrunn Tinn Drangedal Nome Skien Vinje Nissedal Tokke Sauherad Kviteseid Siljan Bamble Bostedsattraktivitet i kommunene i Telemark i de fire siste treårsperiodene

39 Hvor attraktiv er Sauherad for folk og næringsliv? Lite attraktiv som bosted Attraktiv for basisnæringer (landbruk) men ikke andre næringer Viktig å være attraktiv både for næring og folk

40 Framtidsutsikter i Sauherad Mål om samme befolkningsvekst som landet Redusert utpendling

41 Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Fra SSBs 4m Arbeidsplassvekst Besøksnæringer Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Anna industri Fisk Gruve Landbruk Næringsmidler Olje og gass Prosessindustri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Verkstedindustri Regionale næringer Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport Utleie av arbeidskraft Arbeidsplasser Basisnæringer Aktivitet Handel Overnatting Servering Scenariomodellen Strukturelle forhold Befolkningsstørrelse Arbeidsmarkedsintegrasjon Arbeidsplassvekst i nabokommuner Befolkning

42 Samlet arbeidsplassvekst i Norge Forutsetter uendret sysselsettingsandel, samt at SSBs prognoser for befolkningsutvikling for landet stemmer. Veksten vi bli lavere, ettersom befolkningsveksten avtar. 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 2,25 2,63 2, Nasjonal vekst i antall arbeidsplasser. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,

43 Den strukturelle utviklingen i Norge Oljebransjer får nedgang. Andre bransjer får utvikling lik trend, men slik at samlet vekst i Norge blir som forutsatt Anna industri -2,3-2,9 Næringsmidler -1,0-1,1 Olje og gass utvinning 3,6-4,8 Prosessindustri -2,8-4,3 Verkstedindustri 0,2-0,5 Fisk -1,5-1,6 Gruve 0,8 0,5 Landbruk -2,4-3,8 Olje og gass tjen 8,5-4,4 Teknisk/vitenskap 4,6 2,1 Tele og IKT 2,6 2,1 Aktivitet 2,0 0,8 Handel 1,0 0,1 Overnatting 0,0 0,2 Servering 1,6 1,4 Agentur og Engros 0,2-0,3 Bygg og anlegg 3,3 2,2 Diverse 1,4 0,4 Finans, eiendom, utleie 0,5-0,6 Forr. tjenesteyting 2,6 2,2 Transport -0,9-1,1 Utleie av arbeidskraft 3,1 1,9 Lokal 2,9 1,8 Kommune 1,2 0,8 Stat 1,7 2,0 Fylke 0,5-1,0 Gjennomsnittlige vekstrater

44 4 Scenarier Høyvekst Lavvekst Historisk Normal Basis 0,9-1,4 1,7 0 Besøk 1,8-1,1-0,7 0 Regional 2,5-1,2-2,0 0 Bosted 0,2-0,3-0,2 0 Høyvekst Attraktivitet lik den kommunen som er rangert som nummer 100 i perioden Lavvekst Attraktivitet lik den kommunen som er rangert som nummer 328 i perioden Historisk Attraktivitet lik den kommunen hadde i perioden Normal Attraktivitet 0, veksten blir nøyaktig som forventet

45 Scenarier arbeidsplassvekst Normal Faktisk «normal» utvikling for Sauherad Scenarier for arbeidsplassutvikling i Sauherad

46 Scenarier arbeidsplassvekst Utvikling for Sauherad med samme attraktivitet som de siste årene Normal Historisk Faktisk Scenarier for arbeidsplassutvikling i Sauherad

47 Scenarier arbeidsplassvekst Utvikling for Sauherad med høy attraktivitet Normal Historisk Høyvekst Faktisk Scenarier for arbeidsplassutvikling i Sauherad

48 Scenarier arbeidsplassvekst Utvikling for Sauherad med lav attraktivitet Normal Historisk Høyvekst Scenarier for arbeidsplassutvikling i Sauherad

49 Scenarier arbeidsplassvekst Høyvekst Lavvekst Faktisk Sauherad kan øke antall arbeidsplasser fra til dersom de er attraktive for næringsliv og bosetting Med lav attraktivitet kan antall arbeidsplasser synke til Scenarier for arbeidsplassutvikling i Sauherad

50 For å oppnå høyvekstscenariet må Sauherad ha en attraktivitet for næringsliv som skaper omtrent 20 ekstra arbeidsplasser per år Nasjonalt Bidrag Befolkningseffekt Arbeidsplassvekst Scenarier for arbeidsplassutvikling i næringslivet i Sauherad Bransjeeffekt Naringsattraktivitet

51 Scenarier befolkning Sauherad kan oppnå en befolkningsvekst fram til 2030 til nesten innbyggere Normal Historisk Høyvekst Lavvekst SSB 4M Faktisk Forsetter Sauherad omtrent som før, vil folketallet stige til Med lav attraktivitet vil folketallet stå nesten stille Befolkningsutvikling ved ulike scenarier for attraktivitet i Sauherad fram til

52 150 Nasjonal Innvandringsbidrag Fodselsbalanse Bostedsattraktivitet Struktureffekt Arbeidsplasseffekt Befolkningsvekst For å oppnå en vekst på 40 innbyggere årlig (ca 1 %) fram til 2030 må Sauherad bli attraktiv både for næringsliv og for bosetting Befolkningsutvikling ved høyvekstscenariet for attraktivitet i Sauherad fram til

53 Men hvis Norge får lavere innvandring, vil befolkningsveksten i Sauherad bli langt lavere, selv med høy attraktivitet Nasjonal Innvandringsbidrag Fodselsbalanse Bostedsattraktivitet Struktureffekt Arbeidsplasseffekt Befolkningsvekst (men målet om samme vekst som landet blir nådd) Befolkningsutvikling ved høyvekstscenariet for attraktivitet i Sauherad fram til 2030, med lavere innvandring til Norge

54 Hvordan kan Sauherad bli en attraktiv kommune for næringsliv og bosetting? Det må til for å nå målsettingene

55 Det finnes mange faktorer som kan bety noe for attraktiviteten Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer Omdømme Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur Må ha X-faktor

56 Omdømme Bosted Attraktivitet Bedrift Besøk De fire kategoriene har ulikt innhold alt ettersom hvilken type attraktivitet det dreier seg om

57 Balansert utvikling er viktig! Lite sted: Bostedattraktivitet viktig Bosted Bostedsattraktivitet uten næringsattraktivitet fører til nedgang i sysselsetting Stort sted: Næringsattraktivitet viktig Bedrift Attraktivitet Besøk Ensidig næringsattraktivitet gir bare økt innpendling

58 Det finnes mange faktorer som kan bety noe for attraktiviteten Fire kategorier av attraktivitetsfaktorer Omdømme Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur Nivå har tilsynelatende ingen effekt Det er endring som påvirker attraktiviteten

59 Det finnes mange faktorer som må endres for å øke attraktiviteten Omdømme Areal og bygninger Ameniteter (Goder) Identitet og stedlig kultur Samarbeids- og endringskultur Og da blir stedets evne til endring nøkkelfaktoren For å få nok kraft må alle aktører mobiliseres I byregionprosjektet er idéen at kommunene kan samarbeide, lære av hverandre og bidra til vekst for hverandre

60 Bostedsattraktivitet Besøksattraktivitet Basisnæringer Regionale næringer Sauherad Svært viktig for Sauherad Svært lite handel i Sauherad, men konkurrerer med de andre Spesielt god utvikling i landbruket Lite regionale næringer Regionen (intern konkurranse) Bli attraktiv for turister og besøkende som kommer utenfra regionen Vekst i basisnæringer styrker hele regionen, både bosetting og ringvirkninger for næring (intern konkurranse)

61 Hvordan skal Sauherad skape arbeidsplassvekst? Hvordan kan de andre kommunene bidra til utvikling i Sauherad? Hvordan kan Sauherad bidra til utvikling i de andre kommunene?

62 Takk for meg