HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?"

Transkript

1 NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel inviteres det til åpent dialogmøte. Alle interesserte ønskes velkommen til dialog om utviklingen av Nes-samfunnet fram mot Her følger mer detaljert informasjon om temaene og opplegget. Det er spørsmålene som stilles i planprogrammet som er utgangspunktet for arbeidet i temagruppene og som det ønskes innspill på og dialog om i møtet. Temaene på møtet er delt i to deler: 1) Kommunens identitet, verdier og omdømme 2) Hovedsatsingsområdene i kommuneplanarbeidet: Folkehelse Langsiktig arealbruksstrategi Oppvekst Kultur Næringsutvikling Hver del starter med en kort innledning. Deretter blir det arbeid i grupper, hvor deltakerne aktivt kan komme med innspill til temaene. Vi bruker «gule lapper» metoden på innspill. Dette innebærer at alle som har innspill til de ulike temaene, skriver disse på gule lapper og klistrer på storark. Et innspill pr gul lapp. Innledningene og gruppearbeid blir her kort beskrevet, slik at de som ønsker det kan forberede seg til temaene og spørsmålene som skal tas opp.

2 Del 1: Kommunens identitet, verdier og omdømme Innledning Kort forklaring om opplegget som skal foregå i grupper. Presentasjon med begrepsavklaringer hva er identitet, verdier og omdømme Identitet sier noe om profilen og verdiene som kommuniseres av en organisasjon og de ansattes syn på dette. Identitet er et internt kjernebegrep, men det er et poeng at også innbyggere kan identifisere seg med kommunen de bor i. Å jobbe med identitet, handler om to kjernespørsmål: 1. Hvem er vi? (Hvem er Nes kommune?) 2. Hvem vil vi være? (Hvem vil Nes kommune være?) Image er det umiddelbare inntrykket omgivelsene har av organisasjonen, noe som i sin tur danner grunnlag for omdømmet. Omdømme er omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid. En kommunes omdømme kan splittes i to varianter: Kommunens omdømme som offentlig virksomhet Kommunens omdømme som lokalsamfunn Sammenhengen mellom begrepene identitet, image og omdømme kan illustreres slik: Identitet Hvordan vi oppfatter oss selv Image Hva slags umiddelbart inntrykk andre har av oss Omdømme Hvordan andre oppfatter oss over tid Visjon inspirerer og angir retning. En visjon skal være en ledestjerne en veiledende ide og et relativt klart bilde på hva virksomheten ønsker å gjøre og stå for i fremtiden. Verdier angir verdiene - ofte emosjonelle egenskaper - som skal gjenspeile organisasjonens kultur og prioriteringer. Verdiene som velges i Nes må underbygge og «tolke» visjonen «Det gode liv der elvene møtes», slik at visjon og verdier til sammen gir et godt inntrykk av hvem Nes er og hvor Nes vil (retning). Fra planprogrammet spørsmål vi ønsker kommuneplanen skal besvare: Hvilke overordnede verdier skal prege Nes-samfunnet? Hvilke strategier bør Nes kommune ha for omdømmebygging? Hvordan kan kommunen bli enda bedre i møte med innbyggere og sikre at det er tillit og god kommunikasjon mellom kommune og befolkning

3 Gruppearbeid Oppgave 1 - Identitet Hva er unikt med Nes kommune som arbeidssted eller som lokalsamfunn? (Kjennetegn/karakteristikker - gjerne som skiller Nes fra andre steder). Gruppene utfordres til å samles om de 5 viktigste (mest fremtredende) i hver gruppe Oppgave 2 - Verdier a) Hva er kommunens/organisasjonens personlighet i dag? (egenskaper - som om den var et menneske. Eksempler: engasjert, åpen, mangfoldig, trygg, raus, tradisjonell, nytenkende osv.) b) Hvilke verdier (personlighetstrekk/emosjonelle egenskaper) bør prege Nes i framtida? Gruppene utfordres til å samles om de 5 mest fremtredende/viktigste i hver gruppe Oppgave 3 Omdømme/omdømmebygging Hva er det viktig å arbeide med / fokusere på i omdømmebygging av Nes kommune? Faktorene i listen under, kan sette dere på sporet. Faktorer som kan arbeides med for å styrke kommunens identitet som sted: Stedets historie Visjon hvordan skal stedet utvikles videre? Arbeidsmarked hva slags næringsliv? Kreativitet og innovasjon Kulturaktiviteter Arkitektur hva gjøre nå, og hvilke planer eksisterer? Natur og beliggenhet Posisjonering i forhold til andre steder hva gjør denne kommunen unik som sted? Gruppene utfordres til å samles om de 5 mest fremtredende/viktigste i hver gruppe

4 Del 2: Hovedsatsingsområder i kommuneplanarbeidet: Innledning Kort forklaring om opplegget som skal foregå i grupper. Presentasjon med begrepsavklaringer hva er langsiktige overordnede mål og strategier i samfunnsdelen. Langsiktige overordnede mål sier noe om forestillingsbilde om ønsket situasjon i fremtiden/ sluttresultatet. Hvordan vil vi at Nes-samfunnet skal se ut i 2030? Strategier sier noe om hvilke måter vi kan nå målene våre på. Eller sagt på en annen måte; hvilke oppgaver må vi løse for å nå målene våre. Vi vil formulere mål ved å si: «Sånn vil vi ha det» Strategier er måten vi skal nå målene på, formulert med: «Sånn gjør vi det» Tenkt eksempel: Omdømmebygging Mål Sånn vil vi ha det: Nes skal være attraktivt som bosted Strategier sånn gjør vi det: Øke antall lokale arbeidsplasser og tilrettelegge for gode transportløsninger for pendlere Bevare og styrke det rike kulturlivet, tilgangen til elva og marka og de trygge nærmiljøene i kommunen Prioritere utvikling av kommunesentrum Årnes som levende møteplass Gruppearbeid Temaene presenteres på ulike gruppebord. Det er spørsmålene som stilles i planprogrammet som er utgangspunktet for arbeidet i temagruppene og som det ønskes innspill på og dialog om i møtet Samme opplegget kjøres to runder, slik at deltakerne kan være med på to temaer. Det er for øvrig mulig å levere innspill på gule lapper til alle temaene. Folkehelse Hvilke mål for folkehelse bør Nes kommune sette seg? Hva er Nes kommunes viktigste ressurser og muligheter for god helse, livskvalitet og trivsel? Hva er kommunens viktigste utfordringer for folkehelsen?

5 Langsiktig arealbruksstrategi Hvordan bevare gode grender og samtidig ivareta regionale og nasjonale føringer for tettstedsutvikling og utbygging i kollektivknutepunkter? Hvilke arealbehov er det for bolig-, nærings- og offentlig formål? Hvordan sikre utbyggingsmønster som fremmer folkehelsen? Oppvekst Hvilke overordnede mål og strategier skal settes for barn og unges oppvekstmiljø? Kultur Hvilke overordnede mål skal settes for kulturtjenestene i Nes? Hvilke mål og strategier skal kommunen ha for økt deltakelse fra frivillig sektor? Hvordan skal kulturtjenestene brukes til omdømmebygging og verdiskapning? Næringsutvikling Hvilke mål skal Nes kommune ha for næringsutvikling? Hvilke strategier skal kommunen ha for å legge til rette for verdiskapning og sysselsetting i tilknytning til landbrukets ressurser? Hvordan fremme en miljø- og helsevennlig næringsutvikling? Informasjon om opplegget finnes også på kommunens hjemmeside: Klikk på linken «Revisjon av kommuneplan». Her publiseres fortløpende informasjon om aktiviteter i kommuneplanarbeidet.

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026

Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Planprogram SENTRUMSPLAN ANDEBU 2026 Foto: Andebu kommune Foto: Thorleif Haugo Foto: Andebu kommune ANDEBU KOMMUNE INNHOLD 1 INNLEDNING: BAKGRUNN- PREMISSER OG FØRINGER... 3 2 VISJON OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer