Programutkast perioden Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!"

Transkript

1 Programutkast perioden Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

2 Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn. Vi har tillit til enkeltmennesket og vil føre en politikk som gir alle mulighet til å delta. Vi skal sammen bidra til at Tysvær kommune skal være preget av optimisme, fremtidstro og trygghet. Vi i Tysvær Høyre har gjennom praktisk politikk vist at vi vil - og at vi kan. Harald A. Stakkestad Ordførerkandidat Tysvær Høyre Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

3 Vi skal jobbe for at du som innbygger opplever: at Tysvær er en god kommune å bo i for alle at omsorgstjenester skal være av god kvalitet i alle faser i livet at Tysvær kommune er en moderne og fremtidsrettet JA - kommune! at vi lytter til dine synspunkter når vi sammen skal utforme kommunen i årene som kommer at de kommunale tjenestene skal utføres nettopp for deg - og at de ansatte i kommunen har innbyggerne i fokus styrking og videreutvikling av Servicetorget at Tysvær kommune har fokus på miljøet at kommunale bygg og anlegg tilrettelegges for alle gjennom universell utforming

4 Er du ung i Tysvær? Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

5 Tysvær er en god kommune å bo i! Tysvær Høyre vil arbeide for at den fortsatt skal være blant de mest attraktive kommuner i regionen, både for deg som allerede bor her, og for deg som velger å komme tilbake etter endt utdanning. Vi vil arbeide for: flere lærlingplasser i Tysvær kommune å legge til rette for at ungdom har varierte fritidstilbud å videreutvikle kulturskoletilbudet å tilrettelegge for boliger for førstegangsetablerere at det fremdeles skal være muligheter for spredt boligbygging å få et aktivt ungdomsråd at Tysvær skal få et fremtidsrettet kollektivtilbud med god frekvens

6 Barnefamilie eller kanskje midt i livet? Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

7 Vi i Tysvær Høyre er opptatt av at du som innbygger skal oppleve kommunens administrasjon som effektiv og imøtekommende - og med en rask saksbehandling. Vi vil at du skal oppleve Tysvær som en JA! kommune - med attraktive og trygge nærmiljø, og gode kommunale tjenester. Vi vil arbeide for: å få gang- og sykkelstier i tilknytning til alle barne- og ungdomsskolene at det er mulig å få tomter i alle deler av kommunen at det legges til rette for fortsatt spredt boligbygging at tilskudd til frivillige lag og foreninger videreføres at kommunen er en aktiv medspiller i utviklingen av idretts- og kulturorganisasjoner et variert og mangfoldig barnehagetilbud med et godt pedagogisk innhold å sikre et faglig godt avlastningstilbud til funksjonshemmede barn

8 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Skole

9 Tysvær Høyre vil gi elevene i Tysværskolen de beste forutsetninger for faglig og sosial mestring. Vi vil: at skolen skal preges av engasjement, trivsel og nulltoleranse for mobbing øke lederkompetansen innen skolen ved å stimulere til videre- og etterutdanning at skolen som organisasjon er bemannet av motiverte, faglig dyktige og resultatorienterte lærere og rektorer som utvikler gode læringsmiljlø fortsette satsingen på gode og fremtidsrettede bygninger, utstyr og digitale læremidler til elever og lærere være pådriver for at alle skolene får etablert TechnoLab støtte opp om lærerens rolle som klasseleder for å forebygge uro i undervisningen at det legges til rette for gode utemiljøer som stimulerer til aktivitet at oppnådde resultater på nasjonale prøver og eksamener skal være over landsgjennomsnittet

10 Er du senior i Tysvær? Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

11 Du er kanskje på vei ut av et aktivt yrkesliv og over i pensjonistenes rekker. Du har lang livs- og yrkeserfaring. Som ressurs ønsker Tysvær Høyre å ta vare på deg. Vi vil arbeide for at du som senior fortsatt skal kunne være en aktiv arbeidstaker etter fylte 62 år - dersom du ønsker det. Tysvær Høyre ønsker å være seniorenes talerør i saker som angår den eldre generasjonen. Vi vil arbeide for: å tilrettelegge for å eie eller leie egen omsorgsbolig, finansiert i kombinasjon mellom det offentlige og det private markedet at avlastning og omsorg skal være tilgjengelig i Tysvær når helsen svikter å tilrettelegge for fysisk aktivitet uansett alder å tilrettelegge for flere turløyper støtte opp om, og samarbeide med lag og foreninger for seniorer

12 Næringsliv og offentlig sektor i kommunen Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

13 Som kommune skal Tysvær fremstå som en attraktiv og spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og gode utviklingsmuligheter for de ansatte. Vi skal støtte opp om avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Tysvær Høyre er opptatt av at kommunen skal ha et aktivt og pulserende næringsliv. Det offentlige skal aldri være et mål i seg selv, men mer et virkemiddel til å løse innbyggernes og næringslivets behov. Vi vil arbeide for: at det er uaktuelt å innføre eiendomsskatt på egen bolig at det skal være kortest mulig vei mellom innbygger og beslutningstaker i kommunen effektiv saksbehandling og utnyttelse av nettbaserte løsninger knyttet til byggemeldinger og lignende å utvikle nye og etablerte områder for hyttebygging at farlige veikryss langs E134 og E39 utbedres vei rundt Aksdalsvatnet (Aksdal ring) med gang-/ sykkelsti at kommunen fremstår som attraktiv for nyetablering av næringsliv å spille en aktiv rolle i utviklingen av Haugesundsregionen å støtte videreutvikling av Aksdal som kommunens handels- og kultursenter å tilrettelegge for økt turisme og næring å være en positiv medspiller til en fremtidig Haukelibane at E134 over Haukeli gis nødvendig prioritet som viktigste stamvei mellom vest- og østlandet at plan og bygningslov, praktisering av strandloven og andre reguleringsbestemmelser blir håndtert i tråd med de lokale forutsetningene i kommunen. Tysvær kommune skal være en JA! kommune at kommunen skal være en aktiv støttespiller for ungdom som velger å satse på landbruk og tilleggsnæring å utvikle og styrke nærsenterfunksjoner i oppvekstområdene å styrke lokaldemokratiet og den private eiendomsretten

14 Utfordringer i Tysvær kommune Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

15 Vi vil arbeide for: å tilrettelegge for ny barne- og ungdomsskole på Troppene å skape en sunn og bærekraftig økonomi i Tysvær kommune, for fremtidige investeringer gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet å utnytte kommunens fortrinn som gasskommune og være pådriver for etablering av arbeidsplasser innen kommunen å videreutvikle interkommunalt samarbeid og finne gode regionale løsninger å jobbe målrettet opp mot fylkeskommune og stat for å sikre kommunen sin rettmessige del av offentlige midler å sikre god kompetanse innen helse- og omsorgstjenester i fremtiden å ha gode nærmiljø med grøntarealer som stimulerer til aktivitet og trivsel

16 Alvanutvegen AKSDAL T: M: F: E-post: Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved 12 Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved kommunestyrevalget i Tranøy 2007: 1. Odd Arne Andreassen 9304 Vangsvik 2. Siren Gulleng Nordmo Solli 9303 Silsand 3. Arnt Einar Nilsen Skatvik 9304 Vangsvik 4.

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020

Likestilling og mangfold. Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Likestilling og mangfold Stavanger kommune Strategi 2013 2020 Innhold Forord... 03 1. Helhetlig likestillings- og mangfoldsarbeid... 04 1.1 Roller og ansvar... 05 1.2 Sentrale og lokale føringer... 05

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015

Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Fylkesprogram for Vestfold SV i perioden 2012-2015 Innhold: Likestilling... 2 Utdanning... 2 Kultur... 3 Klima og energi... 4 Arealpolitikk... 4 Infrastruktur... 5 Næring... 6 Fylkespolitikere som gode

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer