VALGPROGRAM Kristiansund Arbeiderparti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti"

Transkript

1 VALGPROGRAM Kristiansund Arbeiderparti

2 VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har vi sammen bygd by'n oss gjennom hundrevis av år. VI BYGGER VIDERE I de senere årene har vi opplevd optimisme og framgang i Kristiansund. Vi har et næringsliv som skaper store verdier og mange arbeidsplasser. Framtidens Kristiansund vil by på nye muligheter. Arbeiderpartiet vil derfor ha blikket rettet fremover og jobbe strategisk og langsiktig for å utnytte de mulighetene vi har for videre vekst. Vårt fokus er ikke på hva vi skal leve av uten oljen, men hva vi skal leve av i tillegg til petroleumsnæringen i årene fremover. ET AKTIVT REGIONSENTER Kristiansund er regionsenter for Nordmøre, og vi tar denne rollen på alvor. Vi samarbeider med nabokommunene på mange områder. Dette styrker både Kristiansund og de andre kommunene. Kristiansund ønsker fortsatt å være en motor i dette arbeidet. Kristiansund Arbeiderparti er samtidig positiv til en regulering av kommunegrensene på Nordmøre. Vi vil bidra til å finne en kommunestruktur som er til fordel for befolkningen i hele regionen. ET FULLVERDIG SYKEHUSTILBUD Prosessen rundt valg av tomt for nytt felles sykehus har opprørt oss alle nordmøringer gikk i tog for å markere sin frustrasjon. Vi ble ikke lyttet til. Regjeringen, med Bent Høie i spissen, valgte å gjennomføre en svært udemokratisk prosess. Vi har nå vedtatt å gå til sak for å få prøvd vedtaket rettslig. Uansett utfall av en rettsak, vil vi aldri få tillitt til det vedtaket som er gjort. Vi vil derfor fortsette vår jobb med å sikre at alle innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal skal ha et velfungerende sykehustilbud. ET GODT FELLESSKAP Kristiansund er på sitt aller beste når byen er raus og åpen, og når alle gis mulighet til å leve forskjellige liv. Vårt viktigste mål er å gi mest mulig frihet til enkeltmennesket. Derfor er det viktig for oss å

3 skape sterke fellesskap og et samfunn med små forskjeller. Da må godene fordeles og utfordringene løses i fellesskap. FREMTIDSMULIGHETER Det er nå vi legger grunnlaget for hvordan Kristiansund skal se ut om fem, ti og tjue år. Vi tror på Kristiansunds muligheter, men det kommer ikke av seg selv. Vi ønsker å være ambisiøse på vegne av byen og alle innbyggerne i Kristiansund. Det er nødvendig for at Kristiansund også i framtiden skal være en mangfoldig, spennende og god by for alle. Den 13. og 14. september er det valg. Det er et viktig valg både for Kristiansund og for deg. Jeg er klar, og meget motivert, til å bli Kristiansunds neste ordfører. Vi stiller med et godt lag som har evne og vilje til å gjennomføre en god politikk for byen vår. Derfor ber vi nå om din stemme og tillitt. Godt valg!

4 NÆRLINGSLIV ARBEID FOR ALLE Arbeiderpartiet vil fortsatt drive en aktiv næringspolitikk som sikrer arbeidsplasser og verdiskapning. Kommunen skal være en aktiv og seriøs samarbeidspartner for næringslivet. Vi skal være i forkant av utviklingen og være tilrettelegger for næringslivet blant annet med å ha tilgjengelig næringsareal til nye etableringer. Stortingsflertallets endring av Arbeidsmiljøloven har svekket arbeidstakeres rettigheter og bidratt til et tøffere arbeidsliv. Arbeiderpartiet vil jobbe for at Kristiansund kommune som arbeidsgiver vil følge den gamle arbeidsmiljøloven og ikke utnytte muligheten for økt bruk av midlertidige ansettelser. Arbeide for Nordmøre som ett bo- og arbeidsmarked. Arbeide for å styrke petroleumsklyngen i regionen. Satse på et bredt og allsidig næringsliv. Arbeide for at regionen skal få flere statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Støtte det gode interkommunale samarbeidet i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Arbeide for en felles høyskole i Møre og Romsdal med Kristiansund som likeverdig studiested. Øke antallet lærlingeplasser i Kristiansund Kommune. Redusere saksbehandlingstiden i plan- og byggeprosesser. Utvikle en heltidskultur i Kristiansund Kommune. Få flere med flerkulturell bakgrunn inn i arbeidslivet.

5 LIVSKVALITET Kristiansund Arbeiderparti ønsker at vår kommune skal fremme god helse for alle, forebygge sykdom, utjevne sosiale forskjeller og gi alle barn og unge en god start i livet. Ingen funksjoner skal flyttes fra Kristiansund sykehus før en demokratisk prosess om sykehusplassering er avklart. Styrke skolehelsetjenesten ved å utvide tilbudet. Bedre forholdene for utsatte barn, unge og deres familier gjennom fortsatt satsing på Levekårsprosjektet. Gi kommunens eldre gode og trygge omsorgstjenester. Arbeide for et bedre tilbud i psykisk helsevern og styrke helsetjenester for rusavhengige. Videreutvikle lindrende enhet.

6 OPPVEKST Denne perioden har vi satset på kvaliteten i Kristiansundsskolen, noe som har gitt positivt utslag på nasjonale prøver og elevundersøkelser. Vi har også rustet opp Nordlandet ungdomsskole. Det vil gi elever og lærere en bedre hverdag. Vi vil fortsette å ruste opp skolebygg. Tilby full barnehagedekning og innføre to opptak. Ha nulltoleranse mot mobbing ved å følge opp skolenes mobbemanifest og fortsatt være en MOT-kommune. Styrke integreringsarbeidet for barn og unge. Sørge for at elevene blir enda bedre i grunnleggende ferdig heter, slik at de har gode muligheter for å gjennomføre videregående opplæring. KULTUR Kultur er en vekstnæring. Den vil skape nye arbeidsplasser som blir viktig for kommunen og regionen i framtiden. Realisere nytt kulturhus slik at operaen, kulturskolen, biblioteket og Nordmøre Museum kan utvikle seg for fremtiden. Styrke samarbeidet med lag og organisasjoner, samt jobbe for å øke det kommunale tilskuddet. Videreutvikle kultur- og festivalbyen Kristiansund.

7 Samferdsel VEIEN VIDERE Kristiansund Arbeiderparti vil føre en samferdselspolitikk med økt satsing på utbygging og vedlikehold av veinettet i hele regionen. Befolkningsveksten, kommunesammenslåing og den positive utviklingen i næringslivet nødvendiggjør bedre kommunikasjoner på Nordmøre. Arbeide videre for opprusting av RV 70. Være aktiv medspiller for større samferdselsprosjekter på Nordmøre. Arbeide for fortsatt utvikling av Kristiansund Lufthavn Kvernberget. Øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, spesielt sikring av skoleveier. Tilrettelegge for økt sykkelbruk. Arbeide for et bedre kollektivtilbud. Øke andelen elbiler i den kommunale bilparken.

8 VALGET HANDLER OM Det kan bli en krevende jobb for kommunen å gi gode nok tjenester i årene som kommer. Nasjonal omstilling til et mindre petroleumsbasert arbeidsliv gir utfordringer, også med hensyn til å sikre gode kommunale tjenester. Næringslivet i regionen har gode utviklingsmuligheter, bl.a. innenfor «Havrommet». Vi vil fortsette utviklingen av Kristiansund som et attraktivt regionsenter. Kristiansund Arbeiderparti setter solidaritet, rettferdighet og fellesskapsløsninger foran konkurranseutsetting og privatisering. Vi er positive til en frivillig regulering av kommunegrensene på Nordmøre og vil bidra til en ny kommunestruktur som er til fordel for befolkningen i hele regionen. IDesign Industrikopi Satse på videre vekst i næringslivet gjennom tilrettelegging og samarbeid. Samarbeide om viktige samferdselsprosjekter for Nordmørsregionen. Videreutvikle Kristiansund som regionsenter for Nordmøre. Gi kommunens eldre gode og trygge omsorgstjenester. Trygge barns oppvekst gjennom gode skoler og barnehager. Arbeide videre med miljøsatsing. Sikre alle et allsidig og godt kulturtilbud. Sørge for bolig til alle. Styrke samarbeidet med fagbevegelsen for å ivareta arbeidstakeres rettigheter. Fellesskapsløsninger i kommunal regi fremfor konkurranseutsetting og privatisering. Vi er klare for fire nye år. Stem Kristiansund Arbeiderparti!

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger.

Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. 1 Samhold gir styrke! Harstad Arbeiderparti vil føre en politikk bygget på rettferdighet og fellesskapsløsninger. Vi vil forsterke, fornye og forbedre vår velferdskommune både som tjenesteyter, myndighetsutøver,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019.

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram 2011-2015 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text]

VEDTATT 06.05.2015. Stjørdal Høyres program. for perioden 2015-2019. 1 [Type text] [Type text] [Type text] VEDTATT 06.05.2015 Stjørdal Høyres program for perioden 2015-2019 1 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold STJØRDAL HØYRES PROGRAM 1 KJÆRE VELGER 3 KUNNSKAP I SKOLEN 4 BARNEHAGE 4 TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Detaljer

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet! Partiprogram 2015-2019 Ryddig økonomi Fellesskap Klima og Miljø Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti Ryddig økonomi En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere i framtida. Når vi skal

Detaljer

Kystens huserklæringen

Kystens huserklæringen Kystens huserklæringen 30.september 2015 1 Innhold Innledning... 3 Oppvekst og utdanning... 4 Helse... 5 Tillitsreform... 6 Bolig i Tromsø... 6 Samferdsel... 7 Klima- og miljøplan... 8 Grønn byutvikling

Detaljer