Valgprogram Flekkefjord Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre"

Transkript

1 Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre

2 Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Synes du at politikk skal dreie seg om: - Folkestyre, der mennesker skal styre og ikke bli styrt? - De kristne, humanitære, nasjonale og kulturelle verdier? - Solidaritet med de svakest stilte i samfunnet? Vil du at Flekkefjord skal være en kommune og en småby som er inkluderende og levende? - Da er Venstre et godt alternativ for deg! Kommunal styring Kommunalpolitikk består hovedsakelig av prioriteringer, men er likevel det muliges kunst. * Flekkefjord Venstre vil lytte til borgerne og ta dem på alvor. På den måten vil vi styrke lokaldemokratiet. * Flekkefjord Venstre vil at byen i sin videre utvikling skal bevare sitt småbysærpreg, samtidig som det estetiske blir ivaretatt. Helse og omsorg Venstre vil prioritere mer til dem som trenger det mest. * Venstre vil fortsette arbeidet for en høy kvalitet på tjenestetilbudet innen eldreomsorgen i kommunen. * Fortsatt satse på kulturelle tilbud til de eldre. * Satse på fysisk aktivitet og friluftsliv som et ledd i forebyggende helsearbeid. * Arbeide for at Flekkefjord inntar en ledende posisjon i Lister i forbindelse med samhandlingsreformen. * Arbeide for å videreutvikle kvaliteten på tilbudet ved sykehuset i Flekkefjord. * Arbeide for at rusavhengige får tilstrekkelige bolig- og rehabiliteringstilbud.

3 Kultur Et sterkt og robust kulturliv i hele kommunen danner grunnlag for vekst og livskvalitet. Venstre ønsker å legge til rette for møteplasser på tvers av alder, trosretning, språk og kultur, * Lokal kultur til folket. Kommunen må støtte opp om lokale kunstnere og tilrettelegge for arrangementer i hele kommunen gjennom samarbeid mellom foreninger og næringslivet. * Satse videre på festivaler og kulturarrangementer som kommunens varemerke. * Styrke og utvikle den viktige kulturskolen. * Verneverdige bygninger, kulturminner og kulturlandskap må tas vare på. * Styrke det frivillige arbeidet i lag og foreninger med økonomiske tilskudd. * Arbeide for å videreutvikle jernbaneområdet i tråd med mulighetsstudien. Miljø Venstre har miljøhensyn som et sentralt politisk mål. Å ta vare på miljøet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner ligger til grunn for Venstres holdning i all politikk. Verdiskapning og næringsliv Venstre ser viktigheten av å ha et solid og variert næringsliv, fordi det bidrar til økt vekst og verdiskapning. Venstre ønsker å legge til rette for små og mellomstore bedrifter. * For å opprettholde bosetting og aktivitet i kommunens ytterområder, er det viktig å ta hensyn til primærnæringene som jordbruk, skogbruk og fiskerinæringene. * Kommunen må til enhver tid ha byggeklare næringstomter. * Gjennom høyt fokus på oppdaterte kommunale planer ønsker vi å jobbe for et levende sentrum og levedyktige distrikter. * Arbeide for firefelts E39 mellom Kristiansand og Stavanger. * For å styrke handelen i sentrum, må det innføres avgiftsfrie parkeringsplasser. * Turisme er et område med stort potensiale. Kommunen må tilrettelegge for dem som ønsker å starte opp med dette. * Arbeide for Øyna Landfast. * Arbeide for industriområde på Hidra. * Støtte utbygging av småkraftverk. * I næringsutvikling inngår også planer om aktive og populære boligfelt. * Arbeide for en utvidelse av riksveg 44, spesielt nedkjøring til Åna-Sira. * Flekkefjord Venstre mener at grønne områder og tilgang til sjøen i sentrum må bevares og utvikles. * Arbeide for energieffektivisering og bruk av alternative energikilder i kommunale bygg. * Arbeide for ny gjennomfartsåre utenom bykjernen. * Tilrettelegge for økt bruk av sykkel. * Installere hurtiglader for el-bil i sentrum.

4 Barn, ungdom og utdanning Venstre ønsker en barnehage og skole som tar vare på det enkelte mennesket og gir utviklingsmuligheter for alle barn. Venstres fremste kandidater Til å arbeide for god Venstrepolitikk i Flekkefjord, presenteres her våre fremste kandidater. * Sørge for at kommunen til enhver tid kan tilby barnehageplasser. * Opprettholde en god kvalitet i barnehagene. * En god skole er avhengig av dyktige lærere og god skoleledelse, og derfor vil vi jobbe for flere midler til etter- og videreutdanning i skolen. * Videreføre og styrke desentralisert høyskoleutdanning i samarbeid med næringslivet, for økt fokus på teknologisk kompetanse. * Styrke det forebyggende arbeidet blant barn og ungdom. * Styrke rusfrie tiltak for barn og unge. * Legge til rette for et aktivt ungdomsråd. * Arbeide for trafikksikring og tilrettelegge for trygge skoleveier i hele kommunen. 1. Reidar Gausdal 2. Ingeborg Haughom 3. Kjell Peder Nedland 4. Anne Margrethe Larsen 5. Aksel Børre Nilsen 6. Ragnhild Skarsten Larsen 7. Haakon Hansen Fodnestøl 8. Else Margrethe Sand 9. Anne Benedikte Gundersen 10. Tanja Wikøren Fremtidsvisjoner Skal Flekkefjord løse de kommende oppgaver, mener Venstre at et regionalt samarbeid er viktig. Satsing på kompetansen og mangfoldet som finnes i regionen vil også skape vekst og utvikling i Flekkefjord. Venstre ønsker i nær framtid å fullføre Elvepromenaden og fortsette denne via Grønnes til Raulibukta. Man bør vurdere å sette av årlige midler til dette. Venstre mener at eiendomskatt er en usosial skatt som på sikt må fjernes.

5 Venstres ordførerkandidat Reidar Gausdal er Venstres ordførerkandidat for kommende valgperiode. Ved forrige valg ble han med stort flertall valgt til kommunens første direktevalgte ordfører. Reidar har lang erfaring innen lokalpolitikken. Han har sittet i bystyret fra 1991 og formannskapet fra Han var varaordfører i perioden og har fra 2007 vært ordfører. Det var en stor utfordring å ta fatt på ordførerjobben i Kommunen hadde store økonomiske utfordringer. Et nyvalgt bystyre med store ambisjoner fikk en vanskelig start. Den første oppgaven var å få orden på økonomien. Med godt samarbeid har det gått den rette veien. Kommunen er inne i en fin utvikling, og bystyret kan forlate sine verv med løftet hode. Dette er noe av alt det positive som er oppnådd: * Hidra landfast er i mål. Abelsnes havn er etablert. * Vilje til vekst (smaabyprosjektet) har sett dagens lys. * Næringsjef er ansatt. * Mange flotte nærmiljøanlegg er på plass i hele kommunen. * Skateanlegg er på plass i Sundeparken. * Nytt kirkeorgel og kunstgressbane på Sira. * Boligfelter under planlegging i hele kommunen. * Næringstomter på Trøngsla og i Nulandsvika. * Kultursenter og gangbro er lagt inn i økonomiplan med planlagt oppstart i En spennende periode er snart slutt, og Reidars ønske er å få tillit til å fortsette det gode arbeidet som er i gang. Besøk vår nettside:

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019

Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Eigersund SV Arbeidsprogram 2015-2019 Vår politikk Null nittini Miljø Arbeid Helse og omsorg Kultur Levende sentrum Samferdsel Skole og oppvekst Null nittini SV er et sosialistisk og feministisk parti

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Grimstad stor nok for alle

Grimstad stor nok for alle Grimstad stor nok for alle Program 2015-2019 Byer med trange gater må ha åpne sinn. Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv samtidig som

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Innstilling fra programkomiteen På møte 7.januar 2015. Til stede: Øivind Sand, Terje Granerud, Halfdan Karlsen, Heidi Flåt Isaksen, Sigrid Rønning, Hanne Fjerdingby Olsen, Asbjørn Kongsnes. (Justert og

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

MENNESKEVERD POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF I SENTRUM. Vedtatt 09.04.2015

MENNESKEVERD POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF I SENTRUM. Vedtatt 09.04.2015 MENNESKEVERD I SENTRUM POLITISK PROGRAM TØNSBERG KRF 2015 2019 Vedtatt 09.04.2015 2 IDEOLOGI Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på kristendemokratisk ideologi. Den har sitt utgangspunkt i ideen om

Detaljer

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre

Barn og unge vårt ansvar. Valgprogram 2007. Nannestad Venstre Barn og unge vårt ansvar Valgprogram 2007 Venstre INNHOLD Kjære velger... 3 Mer frihet mer ansvar... 4 Skole og barnehage... 6 Miljø... 8 Sosialt ansvar... 9 Helse...10 Kultur og idrett...12 Næringsliv...14

Detaljer

Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019

Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019 Orkdal Venstres program for perioden 2015-2019 Innhold 1. Venstres politiske ståsted 2. Politisk regnskap for perioden 2011-2015 3. Program 3.1 Kommuneutvikling 3.2 Sats på kunnskap 3.3 Ta grønne valg

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted.

Utfordringer. Senterpartiet vil at kommunen skal gjøre sitt beste for at frivillig innsats på ulike områder finner sted. Utfordringer Sandnessamfunnet har hatt en sterk vedvarende vekst gjennom generasjoner. Samtidig gir Stortinget kommunene stadig nye oppgaver som bare delvis blir finansiert av staten. Sterk vekst gir behov

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer