Valgprogram for. Kåfjord Senterparti Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord"

Transkript

1 Valgprogram for Kåfjord Senterparti Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1

2 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet innebærer rett til liv, frihet og livsutfoldelse uansett bakgrunn. Familien er den grunnleggende sosiale enhet i et nærmiljø som ivaretar barn og unges trygghet- trivsel og utvikling Senterpartiets grunnsyn innebærer at Kåfjord kommune er en helhet. Positive tiltak i ei bygd vil også gagne de andre bygdene. Sentralisering av servicetilbud skaper flere problemer enn positive løsninger. Likestilling innebærer like reelle muligheter for begge kjønn og for ulike aldersgrupper til deltakelse i samfunnslivet. Et åpent forhold mellom de som styrer og de som gjennomfører (administrasjon) er avgjørende for at vi kan dra lasset i samme retning. 2

3 Lokal velferd: Arbeid + Skole Barnehage Kultur Eldreomsorg Helse og omsorg = Gode Lokalsamfunn for barn, ungdom, voksne og eldre 3

4 Kåfjord senterparti og siste valgperiode: Kåfjord Senterparti har hatt varaordføreren i denne perioden. Partiet har jobbet spesielt for: Breibåndsutbygging og datakompetanse for befolkningen. Halvert pris på barnehage. Gratis frukt og grønt i skole og barnehage. Rassikring av E6. Opprettholdelse av kulturtilbudet i Kåfjord. Styrking av næringsfondet. Kåfjord senterpartis målsetninger for neste periode: VISJON: Å skape gode arbeids og - leveforhold for unge mennesker og samtidig ha omsorg for alle i kommunen Kjernesaker: Arbeide for gratis tildeling av tomter. Kr ,- i tilskudd til hver tilflyttende barnefamilie. Gratis barnehage Kulturbasert næringsutvikling Styrking av det frivillige arbeidet 4

5 Barn og unge Barn og unge skal uansett bosted ha mulighet til gratis resurssterke møteplasser og tilbud i Kåfjord Arbeide for gratis barnehage og skolefritidsordning. Arbeide for 1. næringsrikt måltid hver dag i skolen. Arbeide for gratis PC for alle elever i grunnskolen. Arbeide for at den videregående skole har et variert og tilpasset tilbud Næring Arbeide for ny strategisk næringsplan for kommunen. Målrette kommunens næringsarbeid. Tilrettelegge for flere arbeidsplasser i kommunen. Arbeide for nye kriterier for næringsfondet. - Sp skal arbeide for at minst 10% av næringsfondsmidlene skal øremerkes for ungdoms/elev-bedrifter. - Arbeide for støtte til kvotekjøp for fiskere % av næringsfondet skal brukes til nyinvesteringer og etableringer av nye arbeidsplasser. Arbeide for at oppdrettsanlegg som båndlegg sjøareal skal kunne avgiftsbelastes og avgiften tilfaller kommunen. Arbeide aktivt for bedre vilkår for primærnæringer og kombinasjonsnæringer via endringer av regelverk og støtteordninger. Støtte opp om nisjeprodukter knyttet til vår kultur. Støtte opp om næring knyttet til kultur og naturbetinget turisme. Gi kåfjordungdom via skoleverket en større kunnskap og forståelse for verdien av kommunens egen kultur og næringsliv. 5

6 Arbeide for lokal forvaltningen av Lyngenfjorden. Arbeide for å styrke areal og ressurssamarbeid med tilgrensede kommuner. Kultur/idrett og frivillighet Arbeide for å støtte og videreutvikle kulturskolen Arbeide for gode økonomiske betingelser for frivillig arbeid i frivillige organisasjoner. Arbeide for kunstgressbane i Kåfjord. En slik bane vil styrke aktivitetstilbudet for barn og unge i kommunen. Løkkebinge i alle kommunedelene Tiltak for rydding av utmarksarealene Helse og omsorg Arbeide for rekruttering innen pleie og omsorgsyrket Arbeide for god livskvalitet for eldre i kommunen gjennom tiltak innen arbeid, kultur og helsevesen. Hjemmebasert tjeneste skal ha prioritet. Arbeid for gode og systematiske folkehelsetiltak i samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Arbeide for et regionalt stipend til studenter fra regionen som ønsker å ta tannlegeutdannelse. -Vi vil ha et bevist og målrettet arbeid mot våre mål- Hvem samarbeider Kåfjord senterparti med? Det er viktigere hva man samarbeider om, enn hvem man samarbeider med. 6

7 Partiets mål har vært å få gjennomslag for mest mulig av partiets program. Dette har vært og vil være avgjørende for valg av samarbeidspartnere Senterpartiets liste ved Kommunestyrevalget i Kåfjord 2007 Karl-Idar Berg Silje Hovdenak Svein O. Leiros 1.Karl Idar Berg, Olderdalen Silje Hovdenak, Samuelsberg Svein Oddvar Leiros, Birtavarre Ingrid Johanne Johansen, Samuelsberg Idar Pedersen, Olderdalen Liv Mæsel Rundberg, Birtavarre Mary Mikalsen, Samuelsberg Birger Olsen, Birtavarre Odd Johannes Olsen, Samuelsberg Eva Jørgensen, Olderdalen Nils Ivar Isaksen, Samuelsberg Elling Vatne, Samuelsberg Janne Steinlien Sara, Samuelsberg Svein Peter Petersen gode grunner for å stemme Kåfjord Senterparti 7

8 Lokal velferd -gode offentlige tjenestetilbud i Kåfjord 1. Alle skal ha tilbud om gode helsetjenester i Kåfjord. 2. En god offentlig fellesskapsskole 3. Flere hender til omsorg Frivillighet/idrett og kultur 4. Øke kulturbudsjettet 5. Styrke frivilligheten gjennom enklere retningslinjer og en kontant støtte til frivillig virksomhet 6. Vi vil arbeide for gratis leie av lokaler for all frivillig barne og ungdomsaktivitet Samferdsel og næring -utvilkling og optimisme i hele Kåfjord 7. Støtt opp under satsing på kultur og naturbasert reiseliv. 8. Tilbud om bredbånd til alle i Kåfjord 9. Kommunal næringslivsstrategi. God næringspolitikk er god distriktspolitikk 10. Nei til norsk medlemskap i EU SENTERPARTI STEM KÅFJORD 8

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram 2011-2015 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen

Detaljer

Arbeid Trivsel Trygghet

Arbeid Trivsel Trygghet Arbeid Trivsel Trygghet Levende og aktivt folkestyre ja takk! Kulturelt mangfold og kulturelt fellesskap ja takk! Kommunevalget 2011 Grane Senterparti JA-kommunen GRANE Grane kommune skal sikre innbyggernes

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

KARASJOK SENTERPARTI. I felleskap med hele hjerte for Karasjok!

KARASJOK SENTERPARTI. I felleskap med hele hjerte for Karasjok! KARASJOK SENTERPARTI 2011 2015 I felleskap med hele hjerte for Karasjok! BLI, KOM og LEV i Karasjok! Fremtiden er utfordrende. Vårt fokus er på trivsel og bolyst, med et sterkt ønske om å få enda flere

Detaljer

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien

Politisk program. 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019. 1. Familien Politisk program 1. kandidat Robert Mulelid: Program for Stjørdal KrF 2015-2019 1. Familien Familien er samfunnets grunnleggende enhet, og den viktigste arena for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Den

Detaljer

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Vedtatt av medlemsmøtet april 2015 1 VERDISKAPNING Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved 12 Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved kommunestyrevalget i Tranøy 2007: 1. Odd Arne Andreassen 9304 Vangsvik 2. Siren Gulleng Nordmo Solli 9303 Silsand 3. Arnt Einar Nilsen Skatvik 9304 Vangsvik 4.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Møteprotokoll. Innvandrerråd. Møtedato: 02.01.2014 Fellesmøte med flere kommunale råd Tidspunkt: 16:00-18:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet

Møteprotokoll. Innvandrerråd. Møtedato: 02.01.2014 Fellesmøte med flere kommunale råd Tidspunkt: 16:00-18:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet Møteprotokoll Innvandrerråd Møtedato: 02.01.2014 Fellesmøte med flere kommunale råd Tidspunkt: 16:00-18:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Galleriet Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Daryoush

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Moss Venstres valgprogram 2011-2015

Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Moss Venstres valgprogram 2011-2015 Folk først Venstre er et sentrumsparti med tradisjon for samarbeid. Vi vil samarbeide med de partier som er enig i hovedprioriteringene i vår politikk for å finne gode

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Beiarn Senterparti Kommunevalget 2011. Program 2011 2015

Beiarn Senterparti Kommunevalget 2011. Program 2011 2015 Beiarn Senterparti Kommunevalget 2011 Program 2011 2015 Kjære Beiarværing Beiarn Senterparti har nå lagt frem sitt valgprogram. Vi håper selvfølgelig at flest mulig viser oss tillit og stemmer på oss.

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer