KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke"

Transkript

1 KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke ARBEID Tvedestrand skal være en skapende kommune KLIMA Miljø og kultur skal være grunnleggende i vårt arbeid Tvedestrand Arbeiderparti

2 Ordførerkandidat May Britt Lunde Kjære velger Kommunen vår er flott. Vi har natur, kultur og gode nærmiljøer. Det vil vi ta vare på og gjøre enda bedre sammen med dere. Vi som bor her vil det beste for kommunen og innbyggerne våre. Mye er godt, men ikke alt. Jeg vet at barn ikke får den hjelpen de skal ha. Jeg vet at hjelpetrengende ikke får den hjelpen de skulle hatt. Jeg vet at etablerere ikke får den støtten de burde fått. Jeg vil gjøre noe med de utfordringene. Jeg vil lytte til brukere. Jeg vil at skolene våre skal få nok ressurser. Jeg vil at de som trenger helsetjenester skal være trygge på at de får det. Jeg vil at de som jobber i kommunen skal ha gode og trygge arbeidsplasser. Jeg vil at Tvedestrand skal være en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Jeg vil ha næringslivet med på laget. Jeg vil ha frivillige med på laget. Jeg vil at kommunen skal sikres en god og stabil økonomi. Jeg vil ta ansvar. Jeg vil ikke kutte i tjenestetilbudet. Jeg vil være ærlig og mener vi må innføre eiendomsskatt for å kunne bygge ny skole og barnehage og videreutvikle tjenestetilbudet i pleie og omsorg. Jeg er klar for å gjøre det beste for Tvedestrand. Jeg vil bruke min erfaring fra kommunen, fylkeskommunen, Storting og Regjering. Jeg vil bruke min erfaring fra organisasjonsarbeid, etablerer, veileder, pårørende, mamma og mormor. Jeg vil bruke mine nettverk i næringslivet, det offentlige og politisk. Stemmer du på meg, lover jeg å stå på for at Tvedestrand skal bli den beste kommunen å være i. Jeg klarer ikke dette alene, men sammen kan vi gjøre kommunen til en enda bedre og tryggere å leve å bo i. Godt valg May Britt Lunde, ordførerkandidat 2

3 God, trygg og inkluderende oppvekst Barn og unge skal oppleve en god oppvekst i vår kommune. Skole og barnehage skal være inkluderende og gi rom for den enkelte i sin utvikling. Tvedestrand Arbeiderparti vil: bygge ny barnehage i sentrum. Satse videre på et godt og variert barnehagetilbud, kommunalt og privat innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og skolefritidsordning innføre maksimumspris i skole-fritidsordningen bygge ny barneskole for sentrum bevare den desentraliserte skole styrke den tilrettelagte undervisning legge til rette for mer bruk av IKT i undervisningen videreføre leirskoletilbud til barnetrinnet styrke skolene med miljøterapeut/sosiallærer satse på kompetanseheving for lærere og kommunalt ansatte styrke ungdomsklubben med aktiviteter og utvida åpningstider legge til rette for flere lærlingeplasser i kommunen være pådrivere for gode prosjekter som kan bedre levekåra legge til rette for en styrking av fritids og idrettstilbudet for barn og ungdom 3

4 Lokaldemokratiet Vi ønsker deltakelse, åpenhet og likestilling i det politiske system. Tvedestrand Arbeiderparti vil: arbeide for mer åpenhet, med blant annet nettoverføring av kommunestyremøtene jobbe for økt likestilling i politiske partier og kommunale organer innføre møtetider og møtelengder slik at småbarnsforeldre også kan delta i politisk arbeid sette innbyggerne i fokus med kommunereformen. Innbyggerne skal tjene på og få et bedre tilbud ved sammenslåing av kommuner 4

5 Et godt og forebyggende helse- og omsorgstilbud En god helse er viktig for å kunne leve et godt liv. Forebyggende helsearbeid må gis høyere prioritet. Tvedestrand Arbeiderparti vil: jobbe for et sammenhengende hjelpetilbud som ivaretar den enkeltes behov gi eldre og funksjonshemmede mulighet for å bo hjemme og bidra til å gi dem en verdig og stimulerende hverdag øke bemanningen i pleie og omsorgssektoren prioritere helsesøstertjenesten. Den er viktig for forebygging og oppfølging ha mer fokus på rus og psykiatri, spesielt med tanke på barn, unge og deres familier samarbeide med kommunene i Østre Agder og Sørlandet Sykehus om tilbud vi ikke greier alene. Øyeblikkelig hjelp og ambulansetjenesten må bedres 5

6 6

7 Kultur, idrett og frivillighet Kulturarven er en uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse. Fysisk aktivitet forebygger sykdom og er en kilde til glede og mestring. Et godt og bredt kulturtilbud er viktig for kreativitet. Tvedestrand Arbeiderparti vil: arbeide for leke- og aktivitetspark og flerbrukshall i sentrum støtte og videreutvikle vår kulturtradisjon ved å ansette en kulturkoordinator ruste opp rådhuset til et egnet allbrukslokale for organisasjoner, konserter og arrangementer samarbeide med frivillige organisasjoner og frivilligsentralen øke støtten til lag og foreninger, med minimum kr arbeide for å bevare og videreutvikle vår kystkultur, støtte opp om gode prosjekter og festivaler 7

8 8

9 En skapende kommune Et aktivt og fremtidsretta næringsliv er grunnlaget for velferd. Vi vil videreutvikle kommunen til beste for næringslivet, innbyggere og turister. Tvedestrand Arbeiderparti vil: være pådriver og aktiv samarbeidspartner med næringslivet at kommunen skal ha en næringskoordinator at næringsarbeidet i kommunen må bli bedre overfor etablerere og gründere alltid ha tilgjengelige næringstomter klar for etablerere ha gode og attraktive boligtomter i ulike størrelser og priser i hele kommunen samarbeide med utbyggere om boliger som dekker forskjellige behov innføre gratis parkering første timen i sentrum gjenåpne turistkontoret at hele kommunen skal være digitalt utbygd, med fiber og bredbånd. Tilby gratis WiFi i det offentlige rom i sentrum fortsette med byutvikling og omdømmebygging ta imot, bosette og integrere vår andel flyktninger 9

10 10

11 Miljøet vårt skal være bærekraftig Vi bor i en kommune med en flott natur og beliggenhet, dette må vi ta vare på. Tvedestrand Arbeiderparti vil: arbeide for å bedre gang- og sykkelveier fra sentrum og ut i distriktene jobbe for å bedre kollektivtilbudet, spesielt ute i distriktene prioritere EL-biler ved fornyelse av kommunal bilpark, der dette er et alternativ videreutvikle Furøya som en kulturperle i kystkulturen legge til rette slik at vi tar vare på Skjærgården vår for framtidige generasjoner jobbe for at kommunen skal bli Miljøfyrtårnsertifisert 11

12 Tvedestrand Arbeiderpartis liste kommunevalget May Britt Lunde, Angelstad 2. Vidar Holmsen Engh, Dypvåg 3. Siw Johannessen, Dypvåg 4. Ragnvald Zwilgmeyer, Sandøya 5. Kirsten Lorenz Hegland, Nes verk 6. Tore Ustad, Nes verk 7. Monica Mostad Güttrup, Sentrum 8. Rikard Hansen, Songe 9. Stine Marie Rønbeck, Sentrum 10. Audun Tegdan, Sentrum 11. Gro Hagane, Angelstad 12. Jon Petter Løvdal, Gjeving 13. Viviana Moraima Blacutt Meza, Sentrum 14. Espen Tegdan, Sentrum 15. Jon Åge Ruud, Sentrum 16. Lillian Sundsdal, Songe 17. Kåre Sander Nilsen, Hanto 18. Nina Holmsen Engh, Dypvåg 19. Kolbjørn Hovland, Holt 20. Marie Aanjesen Eide, Sagesund 21. Paul Østebø, Holt 22. Marit Valland, Sagesund 23. Syvert Holbek Feed, Sentrum Tvedestrand Arbeiderparti

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Innstilling fra programkomiteen På møte 7.januar 2015. Til stede: Øivind Sand, Terje Granerud, Halfdan Karlsen, Heidi Flåt Isaksen, Sigrid Rønning, Hanne Fjerdingby Olsen, Asbjørn Kongsnes. (Justert og

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019.

Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. Program for Harstad KrF perioden 2016-2019. VERDISYN Harstad KrF vil bygge sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er fra bibelen, den kristne kulturarven, grunnleggende menneskerettigheter

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Tid for omsorg og rettferdig fordeling

Tid for omsorg og rettferdig fordeling www.orkdal-arbeiderparti.no Program for Orkdal Arbeiderparti 2015-2019 Tid for omsorg og rettferdig fordeling Vedtatt på medlemsmøte i Folkets Hus Gjølme torsdag 20. november 2014 Tid for omsorg og rettferdig

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer