Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019."

Transkript

1 Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling

2 Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran oss, med utfordringer og muligheter. Kommunereform, kommuneøkonomi og befolkningsutvikling er noen av de sentrale temaene for høstens kommunevalg. Kommunesammenslåing er et viktig tema, og vi på Felleslista mener at ved å bestå som kommune vil vi ha et bedre lokaldemokrati. En sammenslåing av kommunene vil kunne medføre tap av kontroll og innflytelse over vår øysamfunn. Vi tenker at vi vil bli svakt representert i kommunestyret i en ny sammenslått storkommune i Troms, og at det vil svekke det lokale engasjementet og at avstanden vil gjøre det praktisk vanskelig å delta aktivt i kommunepolitikken. Vi ønsker likevel at dette skal avgjøres av kommunens innbyggere gjennom en folkeavstemming. Selv om vi er ute av ROBEK listen, er det fremdeles en stram økonomi i kommunen. Vi er nå på maks eiendomsskatt, noe som slår uheldig ut for mange av kommunens innbyggere. Forvaltningen av våre felles goder er viktig, og vi er nødt å se kommunen i helhet i viktige budsjettsaker. Vi er en attraktiv kommune, og det må vi synliggjøre for de som ønsker å bosette seg her. Vi har mange unge, enslige og eldre som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Dette fordi vi mangler boliger, og fordi store eneboliger gjør at prisen er for høy for mange. Vi som politikere må sørge for å tilrettelegge for at folk som vil skal kunne etablere seg her, til en kostnad som er overkommelig. Karlsøy kommune er en god kommune å bo i, og vi på Felleslista vil jobbe for at kommunen skal fortsette å være det. Godt valg! Mona Pedersen Ordførerkandidat

3 Samferdsel/kommunikasjon: I en øykommune er det store utfordringer knyttet til kommunikasjon. Det er tre fergesamband som knytter øyene sammen, og seilingsfrekvensen på de forskjellige sambandene har stor innvirkning på både arbeid og fritid for folk på øyene. Det er stadig økende trafikk på fylkesveien til Tromsø, og det er mange som pendler både til og fra Tromsø for å jobbe. Å få fast dekke på fylkesveien til Grunnfjord, og på Reinøya Oppgradere fylkesvei 863 Opprettholde en seilingsfrekvens på fergesambandene som er i tråd med brukernes behov Arbeide med en plan for gode kommunikasjonsløsninger når Langsundforbindelsen åpner. Pendlebuss til kommunesenteret og løsninger for de som skal til Tromsø Etablere gang- og sykkelsti i tettbygde områder med mye trafikk, i første omgang fra Skattøra til Hessfjord Få fergesamband mellom Fauskenes og Skjervøy som en begynnelse på ytre kystriksvei Få til gode digitale kommunikasjonsløsninger til alle bygdene i kommunen, i samarbeide med næringslivet Få 4G dekning i hele kommunen

4 Næringslivet: Fiskeri og landbruk har vært og vil fortsatt være viktig for bosettingen i vår kommune. De danner grunnlaget for flere av våre lokale hjørnesteinsbedrifter. Det er viktig å legge til rette for å opprettholde aktiviteten innen disse næringene i kommunen. Det er vårt ansvar å legge til rette for rekruttering og videreutvikling av eksisterende fiskerinæring og landbruksnæring. Derfor vil Felleslista støtte opp om tiltak som kan bevare og styrke disse næringene. Å opprettholde landbruket som en stor næring i kommunen, som bidrar til å holde kulturlandskapet åpent Utarbeidelse av beiteplaner og ordninger for å motvirke konflikter Støtte nyrekruttering til fiskeriflåten Et tett arbeid med næringslivet og næringsforeningen for å styrke og bevare eksisterende næringsliv Et bedre samarbeid mellom oppdrettsnæringen og fiskerinæringen Å få en beskatning/avgiftsordning fra oppdrettsnæringen for eksisterende og nye lokaliteter At kommunen fremstår som en attraktiv kommune for etablert næringsliv, nye bedrifter og gründere gjennom tilrettelegging av arealer, rask saksbehandling og et sterkt næringsfond God kommunikasjon mellom næringslivet og kommunen

5 Kultur og oppvekst: Vi anser Karlsøy kommune som attraktiv kommune å etablere seg i, med lave bokostnader og nærhet til Tromsø. Karlsøy kommune skal være en trygg kommune å vokse opp i, noe som forutsetter god kvalitet i barnehager og skoler. Å opprettholde god kvalitet i skoler og barnehage Satsing på IKT i skoler og barnehage Utvidet åpningstid i barnehagene for å gjøre det lettere for foreldre å pendle i forbindelse med jobb At Gamnes barnehage renoveres og utbygges Å øke pedagogtettheten i barnehagene Støtte til etableringen av Montessoriskole på Vannareid Å fremme tiltak som gir mindre frafall blant kommunens ungdom som begynner på videregående i Tromsø Tilrettelegging for et aktivt ungdomsråd som gis reell innflytelse og medvirkning på områder som berører dem Samarbeidet med lag og foreninger om et aktivt fritidstilbud og etablering av flerbrukshall, lokalisert i kommunesenteret

6 Helse og omsorg: Vi ønsker at Karlsøy kommune skal ha et godt utbygd tjenestetilbud innen helse- og omsorgstjenester. Forebygging og folkehelsearbeid må vektlegges mer, for å unngå helseplager og alvorlige sykdommer. Gruppen eldre øker i kommunen, og vi må ha et fleksibelt omsorgstilbud som gjør at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge det er mulig. Sikre dagens akuttberedskap i kommunen Opprettholde et godt helsetilbud og en god legetjeneste i kommunen Opprettholde gode, forebyggende helsetjenester for barn og ungdom Sikre et godt kvalitetsmessig tilbud innen rus og psykiske helsetjenester Etablere forebyggende helsetjenester for voksne Sikre kvalifisert personell innen helse gjennom bruk av virkemidler for rekruttering, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og praksisplasser Vektlegge folkehelsearbeid i kommunen, herunder økt satsing på friluftsliv for alle Fortsette som aktive medeiere i Ishavskysten friluftsråd, og i samarbeid med friluftsrådet få til både aktiviteter og tilrettelegging av områder i kommunen. Sørge for at arbeidet med den lovpålagte folkehelseplanen blir gjenopptatt.

7 Trivsel og bosetning: Karlsøy kommune er en god kommune å bo i, og vi ønsker at den skal bli bedre. Vi ligger i akseptabel pendleravstand til Tromsø, og det er viktig at vi markedsfører oss med de godene vi har, slik at unge som skal etablere seg, ser til Karlsøy som et alternativ. Ved å fortette kommunesenteret, samt boligfelt i kommunen, med boliger/tomter i et prisnivå som unge/enslige har råd til, så kan vi få til dette. Hamarøymodellen kan være et alternativ. Kommunen må være aktiv i forhold til å stimulere bosetning i etablerte boligområder, spesielt blant unge førstegangsetablerere Å ha tilgjengelige tomter og god kapasitet på byggesaksbehandling Aktiv bruk av Husbankens virkemidler slik at flere kan eie i stedet for å leie Samarbeid med lokale entreprenører for å se på gode alternativer i fellesskap Være pådrivere for et større samarbeid mellom kommunen og de frivillige lagene i kommunen for på denne måten å stimulere til økt aktivitet og bolyst.

8

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019

Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Levanger Venstres valgprogram 2015 2019 Vedtatt av medlemsmøtet april 2015 1 VERDISKAPNING Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Valgprogram 2015 2019

Valgprogram 2015 2019 Valgprogram 2015 2019 Senterpartiets visjon Senterpartiet sikrer god kommunal økonomi og forvaltning. Senterpartiet vil arbeide for en god skole. Senterpartiet ønsker å utvikle helse og omsorgstilbudet.

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2

SPESIAL. valg. Prioriterer helse og omsorg først! www.sp.no Vi tar hele Norge i bruk! Les mer om første kandidaten på side 2 valg SPESIAL VALGAVIS FRA EGERSUND SENTERPARTI 2015 Prioriterer helse og omsorg først! Program for 2015 2019 SIDE 6 7 Senterpartiets kandidater ved årets valg SIDE 4 5 Les mer om første kandidaten på side

Detaljer

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019

Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Skedsmo KrFs program kommunestyreperioden 2015-2019 Verdigrunnlag Skedsmo KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi, slik det framkommer i det kristne nestekjærlighetsbudet, menneskeverdet

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF

Valgprogram for. Nord-Trøndelag KrF Valgprogram for 2015-2019 Fylkestingsprogram for 2015 2019 KrFs fylkestingsgruppe og vil arbeide for å få gjennomslag for våre saker uavhengig av hvilket politisk nivå saken sorterer under. Hovedvekten

Detaljer

INNHOLD. Side 1 av 12

INNHOLD. Side 1 av 12 INNHOLD Alstahaugregionen fram mot 2022 visjon Alstahaug - et historisk sted med nye muligheter Noen ord om visjon for Alstahaugregionen- stikkord: En god og foretrukket bostedsregion En region med et

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer