Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?"

Transkript

1 Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?

2 Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere stiller seg. Det som begynte for ca ett år siden med samtaler om en mulig sammenslåing mellom Sandefjord og Stokke, er i dag blitt et konkret prosjekt som med stor sannsynlighet kan ende med at de to kommunene sammen med Andebu slår seg sammen til en kommune. Etter nyttår har det pågått en betydelig medvirkningsprosess for innbyggerne med folkemøter, nettmøte, brosjyre til alle husstander og en ny innbyggerundersøkelse. Dersom kommunestyrene i de tre kommunene i februar beslutter at de ønsker en kommunesammenslåing, vil den nye kommunen være en realitet fra 1. januar En prosess styrt og eid av de folkevalgte Så langt har mye handlet om informasjon til, og kommunikasjon med innbyggerne. Dette har vært informasjon som i høyeste grad også har vært relevant for alle som jobber i de tre kommunene, men avsender og ansvarlig for tiltak og innhold har vært våre folkevalgte. De interne prosessene, med blant annet mye informasjon samt medvirkning fra ansatte, som kommunens administrative ledelse vil være ansvarlig for, blir ikke igangsatt før de folkevalgte faktisk har besluttet om det blir en kommunesammenslåing. Åpne prosesser En utredning med generelle føringer Som de fleste nok har fått med seg er det et folkevalgt utvalg bestående av tre politikere fra hver kommune som har jobbet med denne prosessen de siste månedene. Samlingene har vært åpne for publikum og tillitsvalgte i kommunene har også vært til stede. Den 19. desember i fjor la forhandlingsutvalget fram og signerte den endelige utredningen. Utredningen skal nå opp til politisk behandling i de tre kommunestyrene, og vil, dersom kommunesammenslåingen blir vedtatt, legge viktige føringer for den videre prosessen fram mot endelig kommunesammenslåing. Selve utredningen er selvfølgelig tilgjengelig for alle og mye av innholdet har vært gjengitt både i møter med tillitsvalgte og ansatte, i media, i brosjyren og på kommunenes nettsider - der man også kan laste ned utredningen og alle referater fra forhandlingsutvalgets møter. Det er viktig å presisere at det per i dag ikke finnes andre føringer eller konklusjoner enn det som kommer fram i forhandlingsutvalgets utredning. Det er ikke mulig å gi noe mer konkret informasjon eller besvare spørsmål utover det innholdet i utredningen beskriver. Det er f. eks. ikke tatt stilling til hva som vil skje med de ulike stillingene i kommunen. Det er heller ikke diskutert hvor den enkelte etat eller virksomhet skal administreres fra. Det utredningen derimot sier noe om, er at den nye kommunen skal ha en tydelig, raus og inkluderende arbeidsgiverpolitikk og at den administrative omorganiseringen skal gjennomføres ved en god prosess i nært samarbeid med de tillitsvalgte og medarbeidere.

3 En utredning med generelle føringer Det er også lagt en del andre viktige føringer som direkte berører de ansatte i den nye kommunen. La oss oppsummere noen av dem: 1. Viktig prinsipp Samarbeidet om sammenslåing skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. 2. Målsetting Den nye kommunen skal sikre tilstrekkelig kapasitet innefor de ulike virksomhetsområdene. Den nye kommunen skal sikre relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll. 3. Det skal settes ned en fellesnemd En folkevalgt fellesnemd skal ha det overordnede ansvaret for prosessen fram til sammenslåing. Første oppgave i fellesnemda blir å ansette en prosjektleder som vil få ansvaret for å ansette og bygge opp den nye kommunens administrative ledelse. Prosjektlederen vil etter hvert bli rådmann i den nye kommunen. 4. Det skal etableres et partssammensatt utvalg Utvalget vil bestå av fellesnemdas medlemmer plussseks ansatte, hvorav minst en fra hver kommune. Dette utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 5. Kommunens virksomhet vil bli delt inn i fem fagområder/etater med hver sin kommunalsjef Helse, sosial og omsorg Institusjoner, hjemmetjeneste/bemannede boliger, samhandlingsreformen, NAV (inkl.flyktninger), rus og psykiatri, helsestasjon, barnevern, legevakt og legetjenester, tiltak for funksjonshemmede, øvrige helsetjenester Oppvekst og kunnskap Skoler, barnehager, voksenopplæing, ppt, kulturskole Næringsutvikling og eiendom START, næringsutvikling, næringstomter, byggeprosjekt, drift og vedlikehold av kommunal eiendom, salgs- og skjenkebevillinger, landbruk (unntatt landbruksforvaltning), reiseliv Kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling Kultur, folkehelse og forebyggende arbeid, nærmiljø, frivillighet, lag og foreninger, idrett, nærmiljøutvalg, bibliotek, friluftsliv, by- og stedsutvikling. Miljø- og plansaker Kommunalteknikk, brann og beredskap, byggesak, miljø, barnerepresentasjon, arealplanlegging, geodata, landbruksforvaltning, veier, parker, grøntanlegg, trafikksikkerhet, infrastruktur, havneforvaltning

4 6. Lokalisering Innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale helsetjenester der de bor. Stokke og Andebu herredshus benyttes til egnet virksomhet, hvor antall nåværende arbeidsplasser søkes opprettholdt. Øvrige lokaliseringsspørsmål avklares i den videre prosessen. 7. Skolestruktur Nåværende og gjeldende vedtak om skolestruktur opprettholdes. Skolefaglige tema tas opp i senere drøftinger. 8. Spesialistfunksjoner innen helse og omsorg Spesialistfunksjoner må samlokaliseres for å sikre sterke fagmiljøer med relevant kompetanse. 9. Rekruttering For å sikre optimal ressursutnyttelse og gode tjenester er det viktig å rekruttere, videreutvikle og beholde relevant og tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenforalle tjenesteområder. Frem til den nye kommunen er etablert skal kommunene informere hverandre før tilsetting i lederstillinger og spesialiststillinger og vurdere samarbeid der det er mulig. 10. Effektivisering Prinsippene for effektivitetsarbeid skal sikre at tillitsvalgte og medarbeidere blir involvert på en god måte. Hvordan prinsippene kan presiseres og følges opp med konkrete tiltak skal behandles i partssammensatt utvalg. Les utredningen og rådmannens innstilling Forøvrig vil vi anbefale å lese utredningen i sin helhet. Det kan også være lurt å lese rådmannens innstilling til bystyret 5. februar. Du kan også lese ordførernes 100 svar på spørsmål om alt fra kinopriser til hvem som blir ordfører, da de stilte opp til nettmøte på sb.no Du finner lenker på kommunens nettsider under kommunesammenslåing

5 Intern-kommunikasjon høyt prioritert Dersom kommunestyrene beslutter at de går inn for kommunesammenslåing, vil god kommunikasjon med ansatte i de tre kommunene bli høyt prioritert. Vi ønsker at alle temaer og beslutninger som berører kommunens medarbeidere blir raskt formidlet og gjort lett tilgjengelig. Har du spørsmål eller innspill? I prosessen vil også involvering av ansatte ha en viktig plass og meninger, spørsmål eller andre innspill ønskes selvfølgelig velkommen. Disse kan du sende til Utarbeidet ved informasjonsavdelingen Sandefjord kommune

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing

Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing Kunnskap og erfaringer fra 14 prosesser, hvorav 7 endte i sammenslåing og 7 ikke endte i sammenslåing Kunnskap og erfaringer fra prosesser med

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer