Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune."

Transkript

1 Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune.

2 VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til å etablere seg i Sørfold Arbeide for et allsidig næringsliv. SENTERPARTIETS HOVEDMÅL I VALGPERIODEN: Å arbeide for at Sørfold skal bestå som egen kommune Å arbeide for at det blir flere arbeidsplasser i Sørfold kommune. Å stabilisere eller helst øke folketallet Å stimulere bygging av leiligheter og boliger Å opprettholde Sørfold som en god kommune å bo i Å ta vare på og styrke næringslivet både de tradisjonelle og nye næringer Å arbeide for at vi opparbeider en god veistandard Å opprettholde velferden ved å beholde eiendomskatten på verker og bruk, men fortsatt unngå eiendomsskatt på boliger 2

3 I det følgende vil vi belyse noe av det vi vil jobbe for under ulike temaer: DEMOKRATI Sørfold Senterparti ser delaktighet og medvirkning fra den enkelte som svært viktig for at vi skal få et godt samfunn å leve i. Opprettholde Sørfold som egen kommune for å sikre nærhet mellom politikere og innbyggere. Videreutvikle interkommunale samarbeidsløsninger ved å utøve aktivt eierskap Den politiske styringa ivaretas gjennom målstyring og rammebudsjettering. Opprettholde 21 representanter i kommunestyret for å sikre god representasjon fra alle områder i kommunen. Ha aktive grendeutvalg /nærmiljøutvalg. Disse bør få større innflytelse/støtte. Være positive til å ta imot flyktninger i vår kommune NÆRINGSLIV Verdiskapningen fra næringslivet er grunnlaget for fortsatt bosetting i Sørfold. SP vil derfor satse sterkt på videreutvikling av næringslivet og legge til rette for nyetableringer. Styrke kommunens næringsarbeid Støtte lokalt næringsliv (kortreist mat og lokal videreforedling) Sette fokus på ny næringsvirksomhet (f. eks bergverk) Ha nytenkning og målrettet bruk av næringsstøtte Legge tilrette for at industrien i Sørfold skal ha gode betingelser. 3

4 Sikre områder for tradisjonelt fiske og områder for oppdrett gjennom planverket. Arbeide for å opprettholde fiskemottaket på Styrkesnes Arbeide for at framtidig vekst i oppdrettsnæringen bør være landbasert eller lukket. Dreie mer av skattleggingen av oppdrettsnæringen til lokalsamfunnet PLEIE / OMSORG / HELSE Senterpartiet ser det som svært viktig at kommunens innbyggere kan føle trygghet for å få nødvendig hjelp når man blir hjelpetrengende. At du skal få leve et godt liv i ditt eget hjem så lenge som mulig, og ønsker å legge til rette for mer familiebasert og frivillig omsorg. Jobbe for at all pleie og omsorg samles i et sykehjem i kommunen lokalisert på Straumen At Elvheim skal bestå som bokollektiv At Sørfold kommune fortsatt skal ha et godt tilpasset tilbud både innen åpen omsorg og i institusjon Fortsatt ha god legedekning og legevaktordning Følge opp kommunens psykiatriplan At alle ansatte skal ha rett til minimum 50 % stilling 4

5 BARN OG UNGE Senterpartiet ser på barn og unges oppvekstvilkår som en av kommunens aller viktigste oppgaver. At skolene skal ha gode rammevilkår Beholde nåværende skolestruktur Opprettholde barnehagetilbud på Straumen, Røsvik og på Nordsia Fortsette å gi ungdomsrådet innflytelse og utfordringer Tilrettelegge slik at skolene kan gi elevene et best mulig pedagogisk tilbud Gi ungdom et aktivt, sosialt og meningsfylt fritidstilbud Sammen flytter vi stein LANDBRUK Senterpartiet ser det som et hvert lands oppgave å produsere egen mat så langt forholdene tillater det. Kjempe for distriktslandbruket Arbeide for at utmark og innmark fortsatt kan brukes aktivt slik at kulturlandskapet bevares Støtte tradisjonelt landbruk ved nyinvestering og forbedringstiltak Stimulere til økt aktivitet innen skogbruk og støtte til skogsveibygging At skogrydding langs veiene må fortsette Arbeide for en forvalting av freda rovdyr som muliggjør utmarksbeiting 5

6 REISELIV Reiseliv er ei næring med vekstmuligheter i Sørfold. Støtte satsing på naturbasert reiseliv i kommunen Fortsette å være med i Hamsuns rike Arbeide for at turister bruker mer tid i Sørfold SERVICE Et godt tjenestetilbud innen kommunen er viktig for alle. Senterpartiet ser med bekymring på de omlegginger som sentrale myndigheter gjennomfører. Sørfold Senterparti lokalt støtter moderpartiet og vil kjempe for gode tilbud i distriktene. At kommunens servicekontor skal gi et praktisk og godt tilbud for alle At det skal være bredbånd som gir gode IT-løsninger til alle Arbeide for å bedre drivstoff-forsyningen i kommunen Arbeide for at det skal være sikker postombæring i hele kommunen 6

7 KULTUR Kultur er en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet. Gi støtte til lag og foreninger. Disse gjør en formidabel innsats og bidrar til gode opplevelser i hverdagen Være en pådriver for videreutvikling av kulturskolen Legge til rette for idrett, mosjon og friluftsliv Beholde Mørsvik oppvekstsenter som et kulturbygg i bygda Samarbeide med andre kommuner om kulturaktiviteter Kultur i Salten Ha et velutstyrt bibliotek og beholde gratis utlån av bøker og media SAMFERDSEL/KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER At uansett hvilken trase for E6 som blir valgt, må ingen få et dårligere samferdselstilbud Jobbe for å få sykkelstier langs trafikkerte strekninger f.eks Straumen - Lakselva, Elvkroken - Sørfjorden At det skal være sommerrute med hurtigbåt Røsvik Styrkesnes - Nordfold Forbedre og vedlikeholde kommunale veier 7

8 Valgliste for Sørfold Senterparti ved kommunevalget Anne Lise N. Arntzen Engan 2. Daniel Andre Koskinen Straumen 3. Gisle Hansen Kobbelv 4. Erling Pedersen Straumen 5. Iren Pedersen Straumen 6. Arnfinn Grovassbakk Styrkesnes 7. Geir Anders Berg Mørsvik 8. May-Lis Tverbak Røsvik 9. Tiril Sørfjord Sørfjorden 10. Silje Sørfjordmo Paulsen Straumen 11. Erling Idar Horndal Mørsvik 12. Eva Lund Pedersen Straumen 13. Thorstein Inderberg Engan 14. Grete Jakobsen Engan 15. Karl Bergli Straumen Våre tre øverste på lista : Anne Lise Nordvik Arntzen Daniel Andre Koskinen Gisle Hansen Alle foto: D.A. Koskinen 8

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet

For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet Nord-Odal SVs valgprogram for perioden 2003-2007 For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Karin Andersen: SV

Detaljer

Arbeid Trivsel Trygghet

Arbeid Trivsel Trygghet Arbeid Trivsel Trygghet Levende og aktivt folkestyre ja takk! Kulturelt mangfold og kulturelt fellesskap ja takk! Kommunevalget 2011 Grane Senterparti JA-kommunen GRANE Grane kommune skal sikre innbyggernes

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss.

Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Sør-Aurdal og muligheter til å utføre det oppdrag du som velger gir oss. ENKELTMENNESKET I FOKUS Jobben som folkevalgt er viktig og krevende. Den kan ikke bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt, men begynner nettopp da. Vi skal representere

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov

- ruste opp ungdomsskolene i Ringsaker, slik at de tilfredsstiller framtidas krav og behov Ringsaker SV skal i perioden 2015 2019: Barn/Ungdom og utdanning Gode oppvekstvilkår danner grunnlaget for en god samfunnsutvikling. Ringsaker SV ønsker å trygge barn og unges situasjon ved å sikre god

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Program for Rana Venstre

Program for Rana Venstre Program for Rana Venstre for perioden 2015-2019 Venstre vil bidra til grønn vekst i Rana. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti

Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Alle skal med! Hemnes Arbeiderparti Valgprogram 2011-2015 Fremtidens Hemnes Ved kommunevalget 2007 ble Arbeiderpartiet det desidert største partiet i Hemnes og har derfor hatt styringen på utviklingen

Detaljer

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen

Kommunevalget. Frøya Venstre. Program 2011 2015. Arvid Hammernes. satsingsområder. 2. Vibeke Franck Sehm 3. Edvin Paulsen Program 2011 2015 Frøya Venstre Skole og oppvekstmiljø Omsorgstjenestene Kultur Natur og miljø Interkommunalt samarbeid Samferdsel og infrastruktur Næringsutvikling Integrering Boligpolitikk Ansvarlig

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti

«Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti «Et levende selvstendig Trysil» Per Gunnar Stensvaag Leder i Trysil senterparti Ti kjappe saker vi brenner for Vi vil: 4 Beholde vårt egne selvstendige Trysil 4 Foreta mest mulig av offentlige innkjøp

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer