Storbyundersøkelse Næringslivets utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer"

Transkript

1 Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer

2 Næringsforeningene i storbyene i Norge bedrifter arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø Trondheim Bergen (Nær.alliansen) Stavanger Kristiansand Oslo Totalt

3 Undersøkelsens bakgrunn/formål Storbygruppen har gjennomført en undersøkelse for å kartlegge saker som er viktige fram mot kommune- og fylkestingsvalget i Målet med undersøkelsen har vært å få fram de problemstillinger, utfordringer og konkrete saker som våre medlemmer mener vi skal prioritere i kontakt med politikerne, på våre valgmøter og i vår kontakt med media. Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

4 Talerør for alle typer bedrifter 62 % av svarene er fra bedrifter med mindre enn 50 ansatte 40 % 62% 26 % Hvor mange ansatte har din bedrift? 29 % 20 % 19 % 7 % 11 % 9 % 0 % 0-1 ansatte (n=96) 2-9 ansatte (n=361) ansatte (n=395) ansatte (n=149) ansatte (n=120) 200 eller flere ansatte (n=261)

5 Næringslivets utfordringer 2011 Kompetansekraft Næringslivet skriker etter kompetent arbeidskraft Krever kvalitet i hele utdanningsløpet Kommune- og fylkesstruktur Dagens struktur hemmer næringsutvikling Rammevilkår Næringslivet vil bort fra agendapolitikere (forutsigbarhet) Infrastruktur Næringslivet står i kø for 10 mrd

6 Forutsigbar politikk og tilgang på kvalifisert arbeidskraft gir økt konkurransekraft Hva er de viktigste utfordringer og behov som kan styrke fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Forutsigbare politiske avgjørelser Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forbedring av offentlige rammebetingelser Infrastruktur (vei, bane, kollektiv) Nettverkssamarbeid mellom bedrifter Tilgang på kapital 3,7 3,9 4,2 4,5 4,9 4,9 Tilgjengelig næringsareal Samarbeid med relevante forskningsmiljø Felles aktiviteter i internasjonale markeder 2,7 3,0 3, Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

7 Regionenes største utfordring er rekruttering av kompetent arbeidskraft Hva vurderer du som regionens største utfordring frem mot 2030? (Langsiktig perspektiv). Rekruttere kompetent arbeidskraft Å få et fremtidsrettet transportsystem Øke innovasjon- og omstillingsevne Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole Bærekraftig kollektivnett (buss og bane) Posisjonere seg i et stadig mer globalisert næringsliv Forbedre regionalt samarbeid Tilrettelegging av næringsareal Tilrettelegging av boligareal Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement) Klima- og miljøutfordringer 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 3,8 3, Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

8 Kompetansekraft Behov for et kompetanseløft Sterk mangel på kvalifisert arbeidskraft og kompetanse Mangler ingeniører over hele Norge Kvalitetsheving i hele utdanningsløpet Trenger bedret grunnskole Viktigste sak for fylkene: Sikre kvalitet i videregående skole Stans i frafall videregående skole og behov for yrkesrettede tilbud Svak samordning utdanning, forskning og næringsliv Øke relasjonsbygging mellom FoU i bedrifter og høyskole/universitet Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

9 Kommune- og fylkesstruktur 95 % vil ha endring i dagens kommunestruktur Kommunestrukturen 60,0 % 59,9 % 50,0 % 40,0 % 34,8 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 5,3 % 0,0 % Frivilllig sammenslåing Tvunge sammenslåing På dagens nivå Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

10 Kommune- og fylkesstruktur 86 % vil avvikle fylket eller få større regioner Behov for helhetlige regionale planer for næring, transport, bolig mm Behov for bedre samordning kommune, fylke, fylkesmann Styres vi av et ansiktsløst byråkrati løsrevet fra politisk vilje? Fylkeskommunens struktur 50,0 % 50,0 % 40,0 % 36,8 % 30,0 % 20,0 % 13,2 % 10,0 % 0,0 % Legges ned Beholdes som i dag Inngå i større regioner Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

11 Fylkene bør prioritere: Videregående skole, sentral påvirkning og bedre veier Hva er de viktigste tiltak fylkespolitikerne kan bidra med for å fremme utviklingen av næringslivet i regionen? Sikre god kvalitet på videregående opplæring Påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter Sikre bedre veiløsninger Tilrettelegge for økt innovasjon og entreprenørskap Hindre frafall fra videregående skole Sikre bedre kollektivløsninger Markedsføring og synliggjøring av regionen Tilrettelegge for regionalt samarbeid i fylket Bidra til relasjonsbygging mellom FoU og næringsliv 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,3 Arbeide for tettere samarbeid mellom fylker 4, Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

12 men fylkene scorer lavt hos næringslivet Hva er din vurdering av fylkeskommunen på følgende områder? Sikre god kvalitet på videregående opplæring Markedsføre og synliggjøre regionen Bidra til relasjonsbygging mellom FoU og næringslivet Tilrettelegge for regionalt samarbeid i fylket Tilgang til offentlig virkemiddelapparat (Regionalt Hindre frafall fra videregående skole Påvirkningsarbeid mot sentrale myndigheter Tilrettelegge for økt innovasjon og entreprenørskap Arbeide for tettere samarbeid mellom fylker Sikre bedre kollektivløsninger Sikre bedre veiløsninger 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,

13 Kommunene bør prioritere:: Plan- og byggesaksbehandling og kvalitet i grunnskoletilbudet. Det skaper attraktivitet for bedrifter og arbeidstakere Hvordan kan kommunale myndigheter bidra til at din kommune skal være et attraktivt lokaliseringssted for bedriften og de arbeidstakere bedriften skal rekruttere? Effektiv og kvalitetsmessig plan- og byggesaksbehandling 4,9 Kvaliteten i grunnskoletilbudet Barnehagedekning Attraktive boligområder Forutsigbare arealplaner Markedsføre/synliggjøre kommunen og mulighetene Bedre tilgang på attraktive næringsarealer Kulturtilbud Tilrettelegging for internasjonalt skoletilbud 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,2 4, Storbyundersøkelse Tromsø-Trondheim-Bergen- Stavanger- Kristiansand-Oslo

14 men meget misfornøyd med kommunens saksbehandling Hva mener du er dekkende for din kommune de siste 12 mnd? Kommunen har blitt mer kompetent i behandling av regulerings- og byggesaker Kvaliteten på saksbehandlingen har blitt bedre Saksbehandlingen har blitt mer forutsigbar Saksbehandlingstiden har blitt kortere 2,9 2,9 3,0 2,8 3,2 2,7 3,0 2,9 2,8 3,0 2,7 3,1 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 2,7 3,1 2,5 2,9 2,8 2,7 2,8 2,7 3,0 2,6 2, Total Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim N=1384

15 Eiendomssak er sterkt uønsket Bedriftene betaler årlig 4 mrd i eiendomsskatt Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 30,0 % 25,0 % 20,0 % 17,6 % 20,5 % 23,2 % 25,5 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 5,3 % 7,8 % 0,0 % p1 nei p2 p3 p4 p5 p6 ja

16 Eiendomsskatt bør gi reduksjon i formueskatt Ønsker du en ordning hvor eiendomsskatt medfører bortfall av formueskatten? 50,0 % 47,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 28,8 % 24,2 % 0,0 % Ja Vet ikke Nei

17 Rammevilkår Trenger mer forutsigbarhet fra politikerne Veier og jernbane (flerårig, OPS, prosjektfinansiering) Kollektivtrafikk (for svakt, og ønskes tilbake til kommunene) Plan- og byggesaker (usikkert + lang behandlingstid) Skatt og avgifter Arveavgift ved generasjonsskifte Eiendomsskatt

18 Infrastruktur Næringslivet står i kø for 10 mrd trenger et betydelig løft på veiene inn til byene må bygges ringveier rundt sentrum egenbetaling hvis det går til konkrete tiltak

19 44% taper penger hver dag på å stå i kø. Vurdert til 10 mrd i årlig køståing 60 % 40 % 20 % 44 % 45 % Har redusert fremkommelighet det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? 49 % 57 % 48 % 29 % 36 % 40 % 36 % 35 % 37 % 35 % 53 % 46 % 20 % 16 % 15 % 9 % 18 % 18 % 16 % Total Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim 0 % Ja Nei Vet ikke N=1384

20 Vilje til å betale om midlene går til konkrete tiltak - Tidsdifferensierte bompenger, avgift etter forurensningsgrad Akseptable ordninger 30,0 % 20,0 % 25,6 % 20,4 % 18,3 % 26,0 % 10,0 % 9,7 % 0,0 %

21 Trenger sterk forbedring av kollektivtilbudet i byene - økt regularitet/hyppighet, egne traseer eller bybane, mindre omstigning Hva skal til for at du skal bruke mer kollektiv transport? 40,0 % 31,4 % 30,0 % 20,0 % 20,5 % 13,4 % 9,8 % 8,9 % 8,6 % 10,0 % 3,2 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 0,0 %

22 Kommunen bør overta kollektivansvar - Misnøye med fylket som styrer av byenes kollektivtiltak Organisering av kollektivtilbudet 50,0 % 40,0 % 39,9 % 40,9 % 30,0 % 20,0 % 19,2 % 10,0 % 0,0 % Fylkeskommunen bør fortsette å ha ansvaret Begge nivå bør ha et felles ansvar Kommunen bør overta ansvaret

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Feltperiode: 2. 13. oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim,

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

1. Hvor mange ansatte har din bedrift?

1. Hvor mange ansatte har din bedrift? 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Bedriftsinformasjon 0-1 ansatte 7,2% 2-9 ansatte 26,8% 10-49 ansatte 29,9% 50-99 ansatte 9,3% 100-199 ansatte 9,3% 200 eller flere ansatte 17,5% 0% 10% 20% 30% 40%

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020

VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 VISJON, FORRETNINGSIDE OG MÅL FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 2010 2020 1.0 Sentrale utviklingstrekk Globaliseringen fortsetter, og konkurransen fra utenlandske selskaper vil øke i tiårene fremover, særlig

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 Bergen Att: Anne Iren Fagerbakke/ Thorbjørn Aarethun Bergen 16. april 2012. Høringsuttalelse til forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Sammen for et bedre Hedmark

Sammen for et bedre Hedmark Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 12.-14.12.2011 Sak: 96/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 11/6003 Tittel: Saksprotokoll: ÅRSBUDSJETT 2012 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Behandling: Representanten

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Strategisk Næringsplan

Strategisk Næringsplan Strategisk Næringsplan 1. utkast for Stavanger-regionen 2005 2020 Innhold Forord Status for Stavanger-regionen Regionens utgangspunkt Mat- og måltidsnæringens utgangspunkt Energiklyngens utgangspunkt Visjon

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2011 2015 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013

NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013 NÆRINGSLIVSDAGEN I BÆRUM 2013 2 Forord Bærum Næringsråd takker alle som deltok på Næringslivsdagen 2013! Mandag 16. september på Scandic Fornebu ble en dag med aktuelle og gode foredrag, viktig nettverksbygging

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Viktige veivalg for Troms

Viktige veivalg for Troms Fylkesrådets tiltredelseserklæring Fylkesrådet Fusdahl Viktige veivalg for Troms Karlsøy Skjervøy Kvænangen Tromsø Lyngen Berg Lenvik Kåfjord Nordreisa Torsken Balsfjord Storfjord Tranøy Dyrøy Sørreisa

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023

SamferdselsLøftet. Næringslivets transportplan 2014-2023 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 02/03 SamferdselsLøftet Næringslivets transportplan 2014-2023 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag 2: 1.000 Design: Kaland

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

Strategisk næringsplan 2013-2025

Strategisk næringsplan 2013-2025 Strategisk næringsplan 2013-2025 Innholdsfortegnelse Stavanger-regionen mot 2025...... 3 Visjon og hovedmål...... 4 Åpen, energisk og nyskapende...... 6 Regionale utfordringer i en global kontekst......

Detaljer

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen

Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Utdannings- og forskningsprogrammet 2011-2013 1. Organiseringen 1.1. Offentlig og privat høyere utdanning. Staten har et særlig

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer