Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra"

Transkript

1 Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014

2 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie Bruk av solarium Tiltak for å hindre hudkreft UV- indeks

3 Innledning På oppdrag fra Kreftforeningen har TNS Gallup gjennomført denne undersøkelsen for å avdekke befolkningens solvaner både egne og på vegne av barn. Vi kartlegger solvaner innenlands og utenlands samt i solarium. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i 1999, 2004 og 2012, men dette er andre gjennomføring gjort av TNS Gallup. Der det er mulig er resultater sammenlignet med det som er avdekket i de tidligere målingene. Relevante nedbrytninger er kommentert fortløpende i rapporten. Kontaktperson hos Kreftforeningen har vært Frank Hermann Hernes. Ansvarlig for gjennomføring, analyse og rapportering i TNS Gallup har vært Morten Løbak Hestmann. Statens strålevern har bidratt med delfinansiering og faglige innspill. Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker informasjon om tidligere solvaneundersøkelser, kan du kontakte Materiale og metode Datainnsamlingen er gjennomført ved bruk av webintervjuer gjennomført på TNS Gallups webpanel. Respondentene har fått tilsendt en med link til undersøkelsen. Årets undersøkelse ble gjennomført 7. april 24. april Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen 18 år og eldre. Utvalget er landsrepresentativt. Det er tatt 1024 intervju. Data er vektet på kjønn, alder og geografi, slik at sammensetningen av utvalget med hensyn til disse faktorene er korrekt i henhold til offisiell statistikk. Dette gjør vi for å redusere virkningene av de utvalgsskjevheter som normalt oppstår ved gjennomføring av denne type undersøkelser. 3

4 Hovedfunn Solvaner i Norge Den viktigste grunnen til at folk soler seg ute er for å bli brun og få farge. Like viktig er det å sole seg ute fordi det er behagelig. Videre oppgir mange at de soler seg for å få vitamin D, mens halvparten soler seg ute fordi de mener det er sunt. Andelen som soler seg for å få økt vitamin D er økt signifikant siden 2012, mens andelen som vektlegger andre forhold er redusert. Utendørsaktiviteter som ikke er knyttet til soling er den vanligste situasjonen man blir solbrent. 1 av 3 oppgir at de blir solbrent i slike situasjoner. Videre oppgir 1 av 4 at de blir solbrent når de er ute for å sole seg. Den vanligste måten å beskytte seg i solen hjemme i Norge er å bruke solkrem med faktor. Dette er dermed uendret siden 2012 (og 2004). Videre bruker 2 av 3 solbriller og 1 av 3 tar pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne og bruker klær som beskyttelse. Kun 12% beskytter seg ikke i det hele tatt, noe som er lavere enn for to år siden. De fleste i befolkningen bruker solkrem med middels faktor, men de bruker høyere faktor enn tidligere. Folk har bedret sine solvaner, og solbrenthet ser ut til å være et noe mindre problem enn for to år siden. Fortsatt opplever 2 av 5 å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge de siste 12 månedene, men det er signifikant lavere enn tidligere. Bare et fåtall av de som blir solbrent opplever dette ofte. Under halvparten av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av. De fleste opplever dette i blant, mens et fåtall opplever dette ofte. Alle med noen få unntak ser til at barna beskyttes mot solen og oppgir at de smører barna med solkrem når barna er ute i solen hjemme i Norge. Over halvparten sørger for at de bruker solbriller, solhatt eller klær som beskyttelse. Det er imidlertid signifikant flere som ikke bruker solkrem for barna, og det er en signifikant nedgang i andelen som beskytter barna med klær og gir de pauser mot sola i deler av dagen. Solvaner på sydenferie 3 av 4 har vært på sydenferie de siste tre årene, noe som er signifikant høyere enn for to år siden. Reisevirksomheten i befolkningen har dermed økt kraftig. Den vanligste måten å beskytte seg i solen på sydenferie er å bruke solkrem med faktor, noe alle gjør. 4 av 5 bruker solbriller. Videre tar 6 av 10 pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne, mens bare 1 % beskytter seg ikke i det hele tatt. Dette betyr at andelen som beskytter seg mot sola på sydenferie er betydelig høyere enn det som er tilfelle hjemme i Norge. I tillegg beskytter man seg på flere måter når man er på sydenferie. Bruk av solkrem med middels faktor er det klart vanligste, men andelen som benytter enten lav eller høy faktor øker signifikant. 28 % av de som bruker solkrem bruker høy faktor (30-50), noe som er betydelig høyere enn det som er tilfelle for bruk av solkrem hjemme i Norge. Ikke bare er folk flinkere 4

5 til å bruke solkrem med faktor på sydenferie enn de er hjemme, men de bruker altså betydelig høyere faktor enn hjemme også. De fleste er mer opptatt av å beskytte seg mot solen når de er på sydenferie enn når de er ute i solen hjemme i Norge. Holdningen til å beskytte seg mot solen hjemme og på sydenferie er med andre ord svært forskjellig. Men andelen som er mer opptatt av dette er sunket signifikant på to år, noe som kan skyldes at folk er blitt flinkere generelt også hjemme i Norge derfor er ikke forskjellen på solvanene i Norge og i Syden like forskjellig som før. 1 av 3 har opplevd å bli solbrent på sydenferie. Dette er færre enn andelen som blir solbrent hjemme. Dette kan skyldes både at man naturlig nok oppholder seg sjeldnere i syden enn hjemme (!) og at man er flinkere til å beskytte seg mot solen når man er på sydenferie. Litt under halvparten av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av. Andelen som opplever dette på Sydenferie er relativt lik det som skjer hjemme i Norge. Nesten alle ser til at barna beskyttes mot solen på sydenferie. Det er også slik at foreldre beskytter sine barn mot solen på flere måter når de er på sydenferie. Omtrent alle oppgir at de smører barna med solkrem med faktor når barna er ute i solen i Syden, og andelen er økt signifikant. 2 av 3 passer på at de tar pauser midt på dagen og at barna bruker klær eller solhatt. 5 % beskytter ikke barna spesielt, i motsetning til i 2012 da alle beskyttet barna mot solen. 7 av 10 oppgir at de er mer opptatt av å beskytte barna mot solen når de er på sydenferie enn når de er hjemme. Dette er lavere enn for to år siden, men kan nok knyttes til bedre vaner generelt. Folk soler seg mindre nå enn for fem år siden, men dette var enda tydeligere for to år siden. Det kan tyde på at solvanene er kontinuerlig bedret over tid. Bruk av solarium 16 % har brukt solarium de siste 12 måneder, mot 23 % i undersøkelsen i Bruk av solarium hjemme er nesten ikke-eksisterende og de aller fleste som tar solarium gjør dette i ubetjent solstudio. 15 % har tatt solarium i ubetjent solstudio siste 12 måneder, mens 3 % har gjort dette i et betjent studio. Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun og få farge. Nesten like mange tar solarium for å forberede huden før sydenferie eller for ikke å være vinterblek. Eget velbehag og vitamin D er andre årsaker. Andelen som tar solarium for å forberede huden før sydenferie/sommer og på grunn av problemer med huden går ned siden 2012, mens andelen som gjør det fordi det er behagelig, øker. De aller fleste tar solarium i minutter, mens de øvrige fordeler seg likt på henholdsvis 5-10 minutter og minutter. Bare 15 % tar solarium i 10 minutter eller mindre. 16 % har opplevd å bli solbrent i solarium. Solbrenthet skjer sjeldnere i solarium enn ute i solen. Dette er stabilt siden 2012, mens det har sunket kraftig siden 2004, da 1 av 3 den gangen ble solbrent i solarium. 1 av 4 som er blitt solbrent i solstudio har fått blemmer og eller har flasset av. 5

6 De fleste så eller fikk informasjon på solstudioet om 18-årsgrense og informasjon om soling og solingstider. 6 av 10 av solariumsbrukerne mener skriftlig informasjon i solstudio er tilstrekkelig, mens 1 av 4 mener det bør være betjening i solarium (som gir informasjon eller man kan spørre dersom man lurer på noe). Andelen som mener dette er høyere i befolkningen, 36 %. Tiltak for å hindre hudkreft Folk tror solkrem med faktor er det som i størst grad minsker risikoen for å få hudkreft. Videre mener omtrent alle at det å beskytte huden med klær og ta pauser fra sola midt på dagen og å unngå å bli solbrent vil være et godt tiltak. Litt over halvparten mener det å unngå solarium vil minske risikoen for hudkreft. Også i tidligere målinger er solkrem med faktor og beskyttelse av huden med klær ansett som de viktigste tiltakene for å hindre risiko for hudkreft. Andelen som mener solkrem med faktor, beskytte huden med klær, og å unngå solarium minsker risikoen for kreft er redusert de to siste årene. UV- indeks Omtrent 3 av 4 har hørt om UV-indeks, men bare 1 av 10 har noen gang sjekket den. Andelen som ikke kjenner til UV-indeks er økt signifikant siden

7 Solvaner i Norge Grad av enighet i utsagn om solvaner Jeg soler meg ute for å bli brun/få farge 41% 34% 12% 6% 7% Jeg soler meg ute fordi det er behagelig 38% 35% 14% 6% 7% Jeg soler meg ute for å få vitamin D 27% 38% 23% 7% 5% Jeg soler meg ute fordi det er sunt 14% 35% 33% 10% 7% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg ute? N=1024 Den viktigste grunnen til at folk soler seg ute er for å bli brun og få farge, da 3 av 4 er enige i dette utsagnet. Like mange oppgir at de soler seg ute fordi det er behagelig. Videre oppgir 65 % at de soler seg for å få vitamin D, mens halvparten soler seg ute fordi de mener det er sunt. Kvinner er signifikant mer enige i utsagnene om hvorfor man soler seg ute og er dermed mer opptatt av dette enn menn og mer bevisst på hvorfor de soler seg. Det kan bety at menn enten soler seg mindre enn kvinner eller at menn er ute i solen av andre grunner enn det vi har spurt om. De som er 45 år eller eldre oppgir i større grad enn de som er yngre at de soler seg fordi det er sunt og for å få vitamin D. De som ikke har barn oppgir også i større grad enn de som har barn at de soler seg fordi det er sunt og for å få vitamin D. Når det gjelder demografiske forskjeller ser vi at de som bor i indre del av Østlandet oppgir i mindre grad enn de som bor i andre deler av landet at de soler seg for å bli brun/få farge. De med rødlig hår oppgir i mindre grad enn andre at de soler seg hjemme i Norge for å bli brun/få farge og fordi det er sunt. 7

8 Utvikling i grad av enighet i utsagn om solvaner Jeg soler meg ute for å bli brun/få farge 74% 79% Jeg soler meg ute fordi det er behagelig 73% 79% Jeg soler meg ute for å få vitamin D 65% 60% Jeg soler meg ute fordi det er sunt 50% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg ute? N= av 4 soler seg ute for å bli brun/få farge. Andelen som soler seg for å få økt vitamin D er økt signifikant siden 2012, mens andelen som vektlegger andre forhold er redusert. Situasjoner man blir solbrent Når jeg gjør andre ting enn å sole meg (f.eks er på kafe, steller i hagen, driver med sport el.l) 6% 28% 51% 15% 1% Når jeg er ute for å sole meg 6% 17% 64% 12% 1% Når jeg tar solarium 1% 2% 14% 65% 18% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært ofte Ganske ofte Sjelden Aldri Vet ikke I hvilke situasjoner blir du ofte solbrent? N=1024 8

9 Utendørsaktiviteter som ikke er knyttet til soling er den vanligste situasjonen man blir solbrent. 34 % oppgir at de blir solbrent i slike situasjoner. Videre oppgir 1 av 4 at de blir solbrent når de er ute for å sole seg. Bare 3 % blir solbrent i solarium (lavt tall skyldes at også de som ikke bruker solarium er spurt her). Andelen som blir solbrent i de ulike situasjonene synker med økt alder. Menn blir oftere solbrent når de er ute og gjør andre ting enn å sole seg enn det kvinner opplever. De med rødlig hår blir generelt mer solbrent i alle situasjoner som er målt. Måter å beskytte seg mot solen på hjemme i Norge Bruker solkrem med faktor Bruker solbriller Bruker klær som beskyttelse Tar pauser midt på dagen (i skyggen Bruker solhatt/noe på hodet Oppholder meg mest mulig i skyggen Annet Beskytter meg ikke spesielt 1% 31% 27% 30% 32% 24% 24% 14% 13% 12% 19% 72% 73% 65% 65% 0% 20% 40% 60% 80% Du vil nå få noen spørsmål om dine solvaner når du er hjemme i Norge. På hvilken måte beskytter du deg i solen hjemme i Norge? N=1024 Den vanligste måten å beskytte seg i solen hjemme i Norge er å bruke solkrem med faktor, noe 3 av 4 gjør. Dette er dermed uendret siden 2012 (og 2004). Videre bruker 2 av 3 solbriller. 1 av 3 tar pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne og bruker klær som beskyttelse. 1 av 4 bruker solhatt. Kun 12 % beskytter seg ikke i det hele tatt, noe som er signifikant lavere enn for to år siden. Menn oppgir i større grad enn kvinner at de ikke beskytter seg spesielt, mens kvinner oppgir i signifikant større grad at de bruker solkrem. 37,4 % av de som er over 60 år sier de ikke bruker solkrem. Inntekt ser ikke ut til å ha betydning når det gjelder bruk av solkrem. Av dem som ikke bruker solkrem, sier 1 av 4 at oppholder seg minst mulig i sol. De i alderen år er flinkest til å beskytte seg i solen særlig ved å bruke solkrem og solbriller som beskyttelse. 9

10 De som reiser på sydenferie i blant er flinkere til å bruke solkrem også når de er hjemme i Norge. De med rødlig hår beskytter seg i større grad mot solen enn andre på alle måter. Bruk av solkrem med faktor hjemme i Norge % 53% 9% Lav faktor (6-12) Middels faktor (15-25) Høy faktor (30 eller høyere) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hvilken faktor bruker du vanligvis hjemme i Norge? Base: hvis bruker solkrem med faktor N=713 De fleste bruker middels faktor, men befolkningen bruker høyere faktor enn tidligere. Halvparten av befolkningen som bruker solkrem bruker middels faktor. 9% bruker høy faktor, noe som er en signifikant økning siden Signifikant færre enn tidligere bruker lav faktor. De som er år bruker i størst grad solkrem med lav faktor, mens de yngre i stedet bruker solkrem med middels faktor. De som reiser til Syden bruker lavere solfaktor hjemme enn de som ikke har vært på sydenferie siste 3 år. De med rødlig hår bruker solkrem med høyere faktor enn andre, mens de med brunt/mørkt hår er de som i størst grad bruker lav faktor. De som bor på Sørlandet bruker solkrem med lavere faktor enn folk fra andre steder i landet. 10

11 Solbrenthet ute i solen i Norge % 3% 58% Ja, det hender Ja, ofte Nei, aldri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Har du opplevd å bli solbrent (ubehagelig rødhet, kløe i huden) når du har vært ute i solen hjemme i Norge de siste 12 månedene? N=986 *) tekst i parentes er lagt til i målingen i 2014 og lå ikke inne i 2012 Folk har bedret sine solvaner, og solbrenthet ser ut til å være et noe mindre problem enn for to år siden. Fortsatt opplever 2 av 5 å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge de siste 12 månedene, men det er signifikant lavere enn tidligere. Bare et fåtall av de som blir solbrent opplever dette ofte. Det er ingen kjønnsforskjell når det gjelder å bli solbrent. De som er yngre enn 45 år blir oftere solbrent enn andre. Videre blir de med rødlig hår oftere solbrent enn andre. De som beskytter seg mot solen på ulike måter og de som bruker høy solfaktor på solkremen blir oftere solbrent enn de som ikke beskytter seg eller bruker lav faktor. Dette har nok sammenheng med at de som vet de lett blir solbrent faktisk også beskytter seg mer mot solen (selv om det ikke alltid er tilstrekkelig). 11

12 Solbrenthet i form av blemmer på huden og/eller avflassing Nei 56 % Ja 44 % Ble du så solbrent at du fikk blemmer på huden og /eller flasset av? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge siste 12 måneder N=414 Under halvparten av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av. De med rødlig hår, de som drar på sydenferie og de som bruker solkrem med høy faktor opplever i størst grad å bli så solbrent at de flasser av og/eller får blemmer. Beskyttelse av barn i solen hjemme i Norge Smører dem med solkrem med faktor Passer på at de bruker solhatt/noe på hodet Sørger for at de bruker klær som beskyttelse Passer på at de bruker solbriller Passer på at de tar pauser midt på dagen (i Passer på at de oppholder seg minst mulig i 14% 58% 56% 53% 61% 51% 52% 31% 42% 94% 97% Passer på at de oppholder seg mest mulig i 25% Annet 1% Beskytter dem ikke spesielt 3% 1% 0% 50% 100%

13 På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen hjemme i Norge? Base: de som har barn som er 12 år eller yngre N=177 Alle med noen få unntak ser til at barna beskyttes mot solen og oppgir at de smører barna med solkrem når barna er ute i solen hjemme i Norge. Over halvparten sørger for at de bruker solbriller, solhatt eller klær som beskyttelse. Videre passer 1 av 3 på at barna tar pauser fra solen midt på dagen, mens 14 % påser at barna oppholder seg mest mulig i skyggen. Det er signifikant flere som ikke bruker solkrem på barna, og det er en signifikant nedgang i andelen som beskytter barna med klær og gir de pauser mot sola i deler av dagen. Solvaner på sydenferie Sydenferier de siste 3 årene 6 ganger eller mer ganger 3 ganger ganger gang Ingen Du vil nå få noen spørsmål om dine solvaner når du er på sydenferie. Hvor mange ganger har du vært på sydenferie de siste 3 årene? N=976 3 av 4 har vært på sydenferie de siste tre årene, noe som er signifikant høyere enn for to år siden. 2 av 5 er på sydenferie minst en gang i året, noe som også er en signifikant økning. I 2004 oppga 59 % at de hadde vært på sydenferie siste fem år. Reisevirksomheten i befolkningen har dermed økt kraftig. 13

14 Måter å beskytte seg mot solen på når man er på sydenferie Bruker solkrem med faktor Bruker solbriller Tar pauser midt på dagen (i skyggen Bruker solhatt/noe på hodet Bruker klær som beskyttelse Oppholder meg minst mulig i solen 10% 45% 45% 40% 36% 61% 61% 96% 96% 82% 82% Oppholder meg mest mulig i skyggen Annet Beskytter meg ikke spesielt 2% 1% 3% 21% 0% 25% 50% 75% 100% På hvilken måte beskytter du deg i solen når du er på sydenferie? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=749 Den vanligste måten å beskytte seg i solen på sydenferie er å bruke solkrem med faktor, noe alle gjør. 4 av 5 bruker solbriller. Videre tar 6 av 10 pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne, mens omtrent 4 av 10 bruker solhatt eller klær som beskyttelse. Bare 1 % beskytter seg ikke i det hele tatt. Bruk av klær som beskyttelse mot sola i Syden øker signifikant. Dette betyr at det er flere beskytter seg mot sola på sydenferie enn når de er ute i sola hjemme i Norge. I tillegg beskytter man seg på flere måter når man er på sydenferie. Selv om man tar litt lettere på dette når man er hjemme, blir man altså mer bevisst når man drar til land der man gjerne er betydelig mer eksponert mot solen enn her hjemme. De med høyere utdanning er mer opptatt av å holde seg i skyggen og å bruke klær/solhatt som beskyttelse mot solen på sydenferie. Kvinner er mer opptatt av å ta pauser enn menn. Bruken av solkrem synker med økt alder. De med rødlig hår beskytter seg i større grad enn andre når de er på sydenferie. 14

15 Bruk av solkrem med faktor på sydenferie Lav faktor (6-12) Middels faktor (15-25) Høy faktor (30-50) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Hvilken faktor bruker du vanligvis når du er på sydenferie? Base: hvis bruker solkrem med faktor N=717 Bruk av solkrem med middels faktor er det klart vanligste, men andelen som benytter enten lav eller høy faktor øker signifikant. 28 % av de som bruker solkrem bruker høy faktor (30-50), noe som er betydelig høyere enn det som er tilfelle for bruk av solkrem hjemme i Norge. Ikke bare er folk flinkere til å bruke solkrem med faktor på sydenferie enn de er hjemme, men de bruker altså betydelig høyere faktor enn hjemme også. De som bruker lav faktor hjemme bruker gjerne solkrem med middels faktor når de er på sydenferie. De som bruker middels faktor hjemme er delte på om de bruker middels eller høy faktor i Syden. De som benytter solkrem med høy faktor i Norge benytter også dette i utlandet. Kvinner bruker høyere faktor enn menn, mens faktoren synker med økt alder. De med høyere utdanning bruker i større grad solkrem med middels eller høy faktor enn andre. De som bor i Nord-Norge er de som i størst grad benytter solkrem med høy faktor og de i Oslo og Akershus er de som i minst grad gjør det. De med rødlig hår bruker solkrem med høyere faktor enn andre også på sydenferie. 15

16 Beskyttelse mot solen på sydenferie og ute i solen hjemme i Norge Nei, jeg er like opptatt av solbeskyttelse uavhengig av hvor jeg er Ja, jeg er mer opptatt av solbeskyttelse på sydenferie 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Er du mer opptatt av å beskytte deg mot solen når du er på sydenferie enn når du er ute i solen hjemme i Norge? Base: N=978 På direkte spørsmål oppgir 3 av 4 at de er mer opptatt av å beskytte seg mot solen når de er på sydenferie enn når de er ute i solen hjemme i Norge. Holdningen til å beskytte seg mot solen hjemme og på sydenferie er med andre ord svært forskjellig. Men andelen som er mer opptatt av dette er sunket signifikant på to år, noe som kan skyldes at folk er blitt flinkere generelt også hjemme i Norge derfor er ikke forskjellen på solvanene i Norge og i Syden like forskjellig som før. De under 30 år er de som i størst grad er mer opptatt av å beskytte seg mot solen på sydenferie enn hjemme i Norge. Menn er også mer opptatt av beskyttelse mot solen på sydenferie. Vi ser også at de som bruker solkrem med lav faktor hjemme i Norge er mer opptatt av beskyttelse i utlandet. De som bor i Nord- Norge er de som i størst grad er ekstra påpasselig på sydenferie, mens de som bor i Oslo/Akershus ikke i like stor grad er mer påpasselige i Syden enn hjemme. 16

17 Solbrenthet ute i solen på sydenferie Vet ikke 1 % Ja 36 % Nei 63 % Har du opplevd å bli solbrent (ubehagelig rødhet, kløe i huden) når du har vært ute i solen på sydenferie de siste 12 månedene? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=749 1 av 3 har opplevd å bli solbrent på sydenferie siste 12 måneder. Dette er signifikant færre enn fra 2012, da 62 % oppga at de hadde blitt solbrent. Dette er også færre enn andelen som blir solbrent hjemme. Dette kan skyldes at man er flinkere til å beskytte seg mot solen når man er på sydenferie. (Basen er alle som har vært på sydenferie siste 3 år, mens spørsmålet er om de har vært solbrent siste 12 måneder. De kan ha vært i Syden for 2 eller 3 år siden.) De med rødt hår, de som benytter solkrem med lav faktor og de som blir solbrent i Norge blir i større grad også solbrent på sydenferie. Andelen som blir solbrent synker ellers med økt alder. 17

18 Solbrenthet i form av blemmer på huden og/eller avflassing i syden Vet ikke 1 % Nei 53 % Ja 46 % Ble du så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasset av? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent ute i solen på sydenferie siste 12 måneder N=269 Litt under halvparten av de som blir solbrente blir så solbrente at de får blemmer eller flasser av. Andelen som opplever dette på sydenferie er relativt lik som hjemme i Norge. På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen på sydenferie? Smører dem med solkrem med faktor Passer på at de tar pauser midt på Passer på at de bruker solhatt/noe på Sørger for at de bruker klær som Passer på at de bruker solbriller Passer på at de oppholder seg minst 26% 66% 77% 65% 75% 65% 71% 58% 69% 98% 95% Passer på at de oppholder seg mest Beskytter dem ikke spesielt 5% 0% 38% 0% 50% 100%

19 På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen på sydenferie? Base: de som har vært på sydenferie siste 3 år og som har barn som er 12 år eller yngre N=133 Nesten alle ser til at barna beskyttes mot solen på sydenferie. Det er også slik at foreldre beskytter sine barn mot solen på flere måter når de er på sydenferie. Omtrent alle oppgir at de smører barna med solkrem med faktor når barna er ute i solen i Syden, og andelen er økt signifikant. 2 av 3 passer på at de tar pauser midt på dagen og at barna bruker klær eller solhatt, noe som er signifikant redusert på to år. Videre sørger over halvparten for at barna bruker solbriller. 5 % beskytter ikke barna, i motsetning til i 2012 da alle beskyttet barna mot solen. Beskyttelse mot solen for barna på sydenferie og ute i solen hjemme i Norge Nei, jeg er like opptatt av solbeskyttelse uavhengig av hvor vi er 29 % Er du mer opptatt av å beskytte barna mot solen når du og familien er på sydenferie enn når barna er ute i solen hjemme i Norge? Base: Hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=133 Ja, jeg er mer opptatt av å beskytte barna i solen på sydenferie 71 % 7 av 10 oppgir at de er mer opptatt av å beskytte barna mot solen når de er på sydenferie enn når de er hjemme. Dette er lavere enn for to år siden, men kan trolig knyttes til at folk har fått bedre solvaner generelt. 19

20 Solvaner nå og for fem år siden % 34% 13% Like mye Mindre Mer % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Soler du deg mer, mindre eller like mye nå som for fem år siden (både hjemme i Norge og i utlandet)? N=984 Folk soler seg mindre nå enn for fem år siden, men dette var enda tydeligere for to år siden. Det kan tyde på at solvanene er kontinuerlig bedret over tid. 1 av 3 soler seg mindre, mens 13 % soler seg mer. Den resterende halvparten soler seg like mye som tidligere. Kvinner har i større grad enn menn økt sin soling de siste fem år. Eldre og de med høy utdanning har i større grad enn andre begynt å sole seg mindre. 20

21 Bruk av solarium Solarium de siste 12 månedene (hjemme/privat) 5-9 ganger ganger Ingen Du vil nå få noen spørsmål om solarium. Hvor mange ganger har du tatt solarium hjemme/privat de siste 12 månedene? N=948 Bruk av solarium hjemme er nesten ikke-eksisterende. Solarium i solstudio de siste 12 månedene ganger ganger 5-9 ganger 1-4 ganger Ingen I ubetjent solstudio (2014) I betjent solstudio (2014) I solstudio (2012)

22 Du vil nå få noen spørsmål om solarium. Hvor mange ganger har du tatt solarium, og hvor, de siste 12 månedene? N= % brukte solarium i 2014, mot 23 % i De aller fleste tar solarium i ubetjent solstudio siste 12 måneder: 15 % i ubetjent solstudio, mens 3 % i et betjent studio. Dobbelt så mange kvinner som menn tar solarium, og andelen solariumsbrukere er klart synkende med alder. De som har vært på sydenferie siste 3 år tar i større grad solarium enn de som ikke har vært på sydenferie. Videre tar de med lyst, blond eller brunt hår oftere solarium enn andre, mens de som blir solbrent ute også oftere tar solarium. Grad av enighet i utsagn om solarium Jeg bruker solarium for å bli brun/få farge Jeg bruker solarium for å forberede huden før Jeg bruker solarium for ikke å være vinterblek før Jeg bruker solarium fordi det er behagelig Jeg bruker solarium for å få vitamin D Jeg bruker solarium på grunn av problemer med huden Jeg bruker solarium fordi det er sunt Jeg har blitt anbefalt å ta solarium av legen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg i solarium? Base: hvis bruker solarium N=165 Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun og få farge, da 9 av 10 er enige i dette utsagnet. Nesten like mange 3 av 4- oppgir at de tar solarium for å forberede huden 22

23 før sydenferie. 7 av 10 tar solarium for ikke å være vinterblek. 3 av 5 tar solarium fordi det er behagelig. Videre oppgir 1 av 3 at de tar solarium for å få vitamin D eller fordi de har problemer med huden. Utvikling i grad av enighet i utsagn om solarium Jeg bruker solarium for å bli brun/få farge Jeg bruker solarium for å forberede huden før Jeg bruker solarium for ikke å være vinterblek før Jeg bruker solarium fordi det er behagelig Jeg bruker solarium for å få vitamin D Jeg bruker solarium på grunn av problemer med huden Jeg bruker solarium fordi det er sunt Jeg har blitt anbefalt å ta solarium av legen Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg i solarium? Base: hvis bruker solarium N=165 Andelen som tar solarium for å forberede huden før sydenferie/sommer og på grunn av problemer med huden går ned siden 2012, mens andelen som gjør det fordi det er behagelig, øker. 23

24 Antall minutter bruk av solarium minutter minutter minutter Mindre enn 5 minutter Omtrent hvor lenge tar du vanligvis solarium? Base: hvis bruker solarium N=165 De aller fleste tar solarium i minutter, mens de øvrige fordeler seg likt på henholdsvis 5-10 minutter og minutter. Det er en klar økning av dem som tar solarium lenge (21-30 minutter). Bare 15 % tar solarium i 10 minutter eller mindre. De fleste som bruker solarium for å få vitamin D, tar solarium i minutter. Informasjon i solstudioet At det er 18-årsgrense 56 Soling og solingstider 71 Nei, ingen av disse

25 Da du tok solarium sist, så du eller fikk du informasjon i solstudioet om følgende? Base: hvis bruker solarium N=165 4 av 5 har fått informasjon på solstudioet litt over halvparten har fått informasjon om 18- årsgrense, mens 7 av 10 har fått informasjon om soling og solingstider. Solbrenthet i solarium Ja, ofte 1 % Ja, det hender 15 % Nei, aldri 84 % Har du opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium de siste 12 månedene? Base: hvis bruker solarium N= % har opplevd å bli solbrent i solarium. De oppgir da at det har hendt, men ikke ofte. Solbrenthet skjer sjeldnere i solarium enn ute i solen. Dette er stabilt siden 2012, mens det har sunket kraftig siden 2004, da 1 av 3 ble solbrent i solarium. 25

26 Solbrent i form av blemmer/avflassing i solarium Ja, ofte 6 % Ja, det har hendt 18 % Nei, aldri 76 % Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser når du har tatt solarium? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium siste 12 måneder N=25 1 av 4 som er blitt solbrent i solstudio har fått blemmer og eller har flasset av. Forventet oppfølging og informasjon i solarium Solariumsbrukere Alle 26

27 Hva slags oppfølging og informasjon mener du man bør få når man skal ta solarium? Base: Hvis har tatt solarium siste 12 måneder N=165/N= av 10 av solariumsbrukerne mener skriftlig informasjon i solstudio er tilstrekkelig. 1 av 4 som tar solarium mener det bør være tilgjengelig betjening i solstudioer eller at de blir møtt av betjening, mens i befolkningen (inkludert de som bruker solarium) er det 36 % som mener dette. Tiltak for å hindre hudkreft Vurdering av ulike forhold som kan minske risikoen for å få hudkreft Bruke solkrem med faktor 57% 34% 6% 2% Beskytte huden med klær 45% 40% 10% 2% 1% Unngå å bli solbrent 57% 26% 9% 2% 6% Ta pauser fra sola midt på dagen 36% 46% 13% 3% 1% Unngå solarium 34% 20% 30% 9% 7% 4% 15% 44% 31% 7% 0 % I svært stor grad 20 % 40 % I ganske stor grad 60 % 80 % Verken eller 100 % I ganske liten grad I svært liten grad Du skal nå besvare noen spørsmål om andre tema. I hvilken grad mener du følgende forhold kan minske risikoen for å få hudkreft? N=1024 Det er ikke mangel på kunnskap. Folk tror solkrem med faktor er det som i størst grad minsker risikoen for å få hudkreft 9 av 10 er enige om det. Videre mener 85 % at det å beskytte huden med klær vil minske risikoen, mens 8 av 10 mener det å ta pauser fra sola midt på dagen og å unngå å bli solbrent vil være et godt tiltak. Likevel oppgir 4 av 10 at de har blitt solbrent i løpet av de siste 12 måneder (i Norge). Litt over halvparten mener det å unngå solarium vil minske risikoen for hudkreft. 27

28 Utvikling i vurdering av ulike forhold som kan minske risikoen for å få hudkreft Bruke solkrem med faktor Beskytte huden med klær Unngå å bli solbrent Ta pauser fra sola midt på dagen Unngå solarium Du skal nå besvare noen spørsmål om andre tema. I hvilken grad mener du følgende forhold kan minske risikoen for å få hudkreft? N=1024 Også i tidligere målinger er solkrem med faktor og beskyttelse av huden med klær ansett som de viktigste tiltakene for å hindre risiko for hudkreft. Andelen som mener solkrem med faktor, beskytte huden med klær, og å unngå solarium minsker risikoen for kreft er redusert de to siste årene. 28

29 UV- indeks Kjennskap til UV- indeks % 61% 29% % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja, jeg har også sjekket UV-indeks en eller flere ganger UV-indeks er et mål på hvor intense solstrålene er. Hvis tallet er over 3 kan det være nødvendig å beskytte seg mot solen. Har du hørt om UV-indeks? N=1024 Omtrent 3 av 4 har hørt om UV- indeks, men bare 1 av 10 har noen gang sjekket den. Andelen som ikke kjenner til UV- indeks er økt signifikant siden UV- indeksen er best kjent blant menn og de med høyere utdanning. 29

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-4 år, april Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Forebyggingspotensialet

Detaljer

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT NYT SOLA 4. Unngå solarium det øker risikoen for føflekkreft 3. Bruk solkrem med minst faktor 15 UNNGÅ Å BLI SOLBRENT SOLVETT- REGLER 1. Ta pauser fra sola

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014 Mat- og drikkevaner Innledning Kreftforeningen har spurt unge i alderen 15-24 år om mat- og drikkevaner. Kreftforeningen er opptatt av å følge med på utviklingen

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene.

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. r æ l g o Lek la o s om Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. Beskytt barna mot sola Solbeskyttelse har betydning hele livet, men sørg likevel for at barn er ekstra beskyttet. Ved

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Forslag til aktiviteter i barnehager

Forslag til aktiviteter i barnehager Forslag til aktiviteter i barnehager Aktivitetene er laget for å gjøre barna mer bevisst på hvorfor, hvordan og når vi bør beskytte oss mot solen. Barnas solvettregler: Ha mulighet til å leke mer i skyggen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport

Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing. Kommunal- og regionaldepartementet, rapport Befolkningens holdninger til kommunesammenslåing Kommunal- og regionaldepartementet, rapport 10.06.09 Oppsummering 54 prosent av befolkningen kjenner til at egen kommune samarbeider med en eller andre

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier

SKJEMA: Melding og tilsyn solarier Skjemaet kan brukes ved Melding til kommunen før solariet tas i bruk, ved eierskifte eller større ominnredninger Kommunalt tilsyn miljørettet helsevern Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Adresse Postadresse

Detaljer

Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen

Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen 2016-207 Innhold 1 Julebordsesongen 2016 4 2 3 Hva med vinteren for øvrig? 18 Reiseplaner i julen - Norge og utlandet 7 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016 NORGE I ENDRING BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 16 Human-Etisk Forbund BAKGRUNN Hvert fjerde gjennomfører TNS Gallup en befolkningsundersøkelse på vegne Årets undersøkelse ble gjennomført i februar/mars 16 med

Detaljer

Oppsummering/konklusjon

Oppsummering/konklusjon Sunne matvarer Oppsummering/konklusjon De fleste i Norge er opptatt av å spise sunne matvarer i hverdagen. Både kjønn og utdannelse har betydning for hvor opptatt en er av dette, og spesielt kvinner med

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Internet Day 6. februar 2018

Internet Day 6. februar 2018 Tall fra Barn og medierundersøkelsen 2018 - lansert i forbindelse med Safer Internet Day 6. februar 2018 Selv opplevd mobbing, trusler eller utestenging på internett, spill eller mobil Har DU SELV OPPLEVD

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005

Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005. Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Arbeidsmarkedet for ingeniører 2005 Rapport fra MMI v/terje Svendsen April 2005 Bakgrunn, formål og metode Formålet med undersøkelsen var å kartlegge kjennskapen til NITO samt å kartlegge noen holdninger

Detaljer

UV-sensorer for personlig bruk

UV-sensorer for personlig bruk UV-sensorer for personlig bruk Nyt solen og de helsebringende strålene uten å bli brent! Med SunSense har du kontroll på soleksponeringen. Vi kjenner vel alle følelsen av hva vårens første solstråler gjør

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin 30. januar 2014

Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin 30. januar 2014 Hvilke holdninger og forventninger har Ryfylkingene til Ryfast? Banksjef Lars Meling Hultin. januar Kjennskap til Ryfast Kjennskap til at Ryfast er påbegynt? 9 Forsand/Strand/Hjelm 9 Ja 9 Nei - år 9-9

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014 Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer og opplevelser i forbindelse

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer