Solvaner i den norske befolkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solvaner i den norske befolkningen"

Transkript

1 Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012

2 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie Bruk av solarium Tiltak for å hindre hudkreft UV- indeks

3 Innledning På oppdrag fra Kreftforeningen har TNS Gallup gjennomført denne undersøkelsen for å avdekke befolkningens solvaner både egne og på vegne av barn. Vi kartlegger solvaner innenlands og utenlands samt i solarium. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført i 1999 og i 2004, og i 2012 er den første gang gjennomført av TNS Gallup. Der det er mulig er resultater sammenlignet med det som er avdekket i de tidligere målingene. Relevante nedbrytninger er kommentert. Årlig registreres rundt 1400 nye tilfeller av den alvorlige hudkreftformen føflekkreft og over 9000 tilfeller av annen hudkreft i Norge. Det positive er at denne kreftformen kan forebygges ved å være mer forsiktig i sola. Jo flere solforbrenninger og jo mer UV-stråling kroppen utsettes for gjennom livet, jo større er risikoen for å utvikle føflekkreft og annen hudkreft. Barn og unge er ekstra sårbare for å bli solbrent, og vi har derfor spurt spesielt om hvordan foreldre beskytter barna. UV-strålingen er sterkere jo nærmere ekvator vi har. Folk reiser stadig oftere på solferie og vi har derfor også spurt om solvaner henholdsvis på solferie og hjemme i Norge. Vi bruker her for enkelhets skyld uttrykket «syden» om solferier. Kontaktperson hos Kreftforeningen har vært Mona Stensrud og Frank Hermann Hernes. Ansvarlig for gjennomføring, analyse og rapportering i TNS Gallup har vært Morten Løbak Hestmann. Statens strålevern har bidratt med delstøtte og innspill til undersøkelsen. Materiale og metode Datainnsamlingen er gjennomført ved bruk av webintervjuer gjennomført på TNS Gallups webpanel. Respondentene har fått tilsendt en med link til undersøkelsen. Årets undersøkelse ble gjennomført 16. mars 27. mars Målgruppen for undersøkelsen er befolkningen 18 år og eldre*. Utvalget er landsrepresentativt. Det er tatt 1000 intervju. Data er vektet på kjønn, alder og geografi, slik at sammensetningen av utvalget med hensyn til disse faktorene er korrekt i henhold til offisiell statistikk. Dette gjør vi for å redusere virkningene av de utvalgsskjevheter som normalt oppstår ved gjennomføring av denne type undersøkelser. *Kreftforeningen har tidligere gjennomført en undersøkelse om solvaner, inkludert solariumsbruk, blant ungdom år. Resultatene kan fås ved å kontakte Kreftforeningen. 3

4 Oppsummering av folks solvaner Folk soler seg omtrent like mye som for fem år siden. Kvinner har i større grad enn menn begynt å sole seg mindre enn før. De som soler seg mer nå enn for fem år siden er i størst grad unge, menn og de som reiser på sydenferie. Solkrem er fortsatt den mest vanlige måten å beskytte seg på i sola, men det er en økning av folk som sier de tar pauser i skyggen og bruker klær som beskyttelse. Over halvparten har blitt solbrent ute i sola i Norge siste 12 måneder, og enda flere har blitt solbrent på sydentur. Den viktigste grunnen til at folk soler seg er for å bli brun og få farge. Det ser ut til å ha etablert seg som en myte atman bør bruke solarium for å forberede huden for sola. En stor andel av de som oppgir at de vil forberede huden for sola som grunn for å bruke solarium, sier de blir solbrent. Vitamin D oppgis også av flere som grunn til å sole seg. Det er en øket bevissthet rundt det å beskytte barn mot sol. Det er fortsatt et gap mellom hva folk mener kan minske risikoen for hudkreft, og hvilke solbeskyttelsestiltak de faktisk benytter seg av. Solvaner hjemme i Norge Vanligste grunn for å sole seg ute, er for å bli brun og få farge, og fordi det er behagelig. 73 prosent beskytter seg med å bruke solkrem med faktor i solen hjemme i Norge. 1 av 5 beskytter seg ikke i det hele tatt. Folk bruker i hovedsak solkrem med middels (faktor 15-25) eller høy faktor. Bare 5 % av de som bruker solkrem med faktor bruker høy faktor (30-50), mens de øvrige fordeler seg relativt likt på middels (15-25) og lav (6-12) faktor. De som er 45 år eller eldre bruker i størst grad solkrem med lav faktor, mens de yngre i stedet bruker solkrem med middels faktor. Hjemme i Norge har litt over halvparten (56 %) opplevd å bli solbrent ute i solen de siste 12 månedene. Av disse har 1 av 6 opplevd å bli så solbrent at de har fått blemmer på huden og/eller flasset av. Hvem blir oftest solbrent? o De som er yngre enn 45 år og de som har høyere utdanning o De som har rødlig hår o De som bor på Østlandet og Sørlandet 4

5 o De fleste som blir kraftig solbrent (så man flasser/får blemmer) er 30 år eller yngre, menn og de med rødlig hår. Omtrent alle (97 prosent) oppgir at de smører barna med solkrem med faktor når barna er ute i solen hjemme i Norge. De aller fleste bruker solkrem med høyere på barna faktor enn det de selv bruker. Det er vesentlig flere som bruker klær og skygge for å beskytte barna nå enn det var i Solvaner på sydentur 1 av 3 er på sydenferie minst en gang i året. Reisevirksomheten i befolkningen er økende, 7 av 10 har vært på sydenferie siste tre årene, mens i 2004 hadde 6 av 10 vært på sydenferie siste fem år. De aller fleste er mer opptatt av å beskytte seg mot solen når de er på sydenferie enn når de er ute i solen hjemme i Norge. Den vanligste måten å beskytte seg i solen på sydenferie er å bruke solkrem. Nesten alle (96 prosent) bruker solkrem, og folk bruker høyere faktor enn hjemme. Bare 3 % beskytter seg ikke i det hele tatt. 1 av 4 av de som bruker solkrem bruker høy faktor (30-50). Flere beskytter seg på flere måter når man er på sydenferie enn hjemme. o 6 av 10 tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne) o Henholdsvis 45 % og 36 % bruker solhatt/noe på hodet eller klær som beskyttelse. 6 av 10 (62%) har opplevd å bli solbrent ute i solen på sydenferie de siste 12 månedene, noe som er høyere enn hjemme. Flere opplever også sterkere solbrenthet på sydenferie enn hjemme i Norge. 75 prosent av de under 30 år og 46 prosent av de over 60 år er blitt solbrent på sydenferie siste år. Av de 20 prosentene i befolkningen som tar solarium, oppgir hele 83 prosent at de tar solarium for å forberede huden før sydenferie. o Av de som bruker solarium for å forberede huden før sydenferie oppgir 61 prosent at de har blitt solbrent og 11 prosent at de ofte har blitt solbrent. De som har vært på sydenferie siste 3 år tar i større grad i solarium enn de som ikke har vært på slik ferie. Omtrent alle (95 prosent) oppgir at de smører barna med solkrem når barna er ute i solen. Foreldre beskytter barna mot solen på flere måter når de er på sydenferie: o 77 prosent tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne), 71 prosent sørger for at barna bruker klær som beskyttelse. 5

6 De aller fleste er mer opptatt av å beskytte barna mot solen når de er på sydenferie og 81 prosent smører barna med solkrem med høyere faktor enn det de selv bruker. Solarium 1 av 5 har tatt solarium de siste 12 månedene, noe som er en svak økning siden Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun/få farge (92 %). 29 % av kvinnene og 13 % av mennene tar solarium (utvalget er personer over 18 år). Flest solariumsbrukere (34 %) er under 30 år og få er over 60 år (10 %). 83 prosent av de som tar solarium sier de gjør det for å forberede huden før sydenferie. Av de 83 % som oppgir at de tar solarium for å forberede huden for sola, sier 72 % at de har blitt solbrent i syden i løpet at de siste 12 månedene, mens 55 % har blitt solbrent i Norge. De som har vært på sydenferie siste 3 år tar i større grad i solarium enn de som ikke har vært på slik ferie. 64 prosent tar solarium i minutter, mens 1 av 5 tar minutter. 1 av 6 har opplevd å bli solbrent i solarium, men solbrenthet skjer sjeldnere i solarium enn ute i solen. Andelen som blir solbrent har sunket kraftig siden 2004 (fra 36 prosent til 19 prosent). o 1 av 5 av de som er blitt solbrent har opplevd å bli så solbrent at de har fått blemmer på huden og/eller flasset av. Annet Det er høy kunnskap om hva som kan redusere hudkreft: o nesten alle (95 %) mener at solkrem med faktor reduserer risikoen o 91 prosent mener at det å beskytte huden med klær reduserer risikoen o 83 prosent mener at å ta pause fra sola midt på dagen gir risikoreduksjon o bare 65 prosent mener det å unngå solarium reduserer risikoen. 3 av 4 har hørt om UV- indeks, men bare 1 av 10 har noen gang sjekket den. De over 30 år har bedre kjennskap til UV-indeks enn de under 30 år. 6

7 Solvaner i Norge Grad av enighet i utsagn om solvaner Jeg soler meg ute for å bli brun/få farge 44% 35% 9% 5% 6% Jeg soler meg ute fordi det er behagelig 40% 39% 12% 4% 5% Jeg soler meg ute for å få vitamin D 23% 38% 24% 7% 8% Jeg soler meg ute fordi det er sunt 17% 36% 29% 9% 9% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg ute? N=1000 De viktigste grunnene til at folk soler seg ute er for å bli brun og få farge og det er behagelig. 8 av 10 oppgir dette. Videre oppgir 6 av 10 at de soler seg for å få vitamin D (28% oppgir samme grunn for å bruke solarium). Omtrent halvparten soler seg ute fordi de mener det er sunt. De som er 45 år eller eldre oppgir i større grad enn de som er yngre at de soler seg fordi det er sunt og for å få vitamin D. De som ikke har barn oppgir også i større grad enn de som har barn at de soler seg fordi det er sunt og for å få vitamin D. Når det gjelder demografiske forskjeller ser vi at de som bor i indre del av Østlandet oppgir i mindre grad enn de som bor i andre deler av landet at de soler seg for å bli brun/få farge. De med rødlig hår oppgir i mindre grad enn andre at de soler seg hjemme i Norge for å bli brun/få farge og fordi det er sunt. 7

8 Måter å beskytte seg mot solen på hjemme i Norge Bruker solkrem med faktor 73% Bruker solbriller 65% Tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne) Bruker klær som beskyttelse Bruker solhatt/noe på hodet 24% 27% 32% Oppholder meg mest mulig i skyggen Beskytter meg ikke spesielt 13% 19% 0% 20% 40% 60% 80% Du vil nå få noen spørsmål om dine solvaner når du er hjemme i Norge. beskytter du deg i solen hjemme i Norge? N=1016 På hvilken måte Den vanligste måten å beskytte seg i solen hjemme i Norge er å bruke solkrem, noe 3 av 4 gjør. Dette er dermed uendret siden av 3 bruker solbriller. Videre tar 1 av 3 pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne, mens 1 av 4 bruker klær som beskyttelse eller solhatt. 13 % oppholder seg mest mulig i skyggen, mens 1 av 5 beskytter seg ikke i det hele tatt. Kvinner oppgir i større grad enn menn at de bruker solkrem. De i alderen år er flinkest til å beskytte seg i solen særlig ved å bruke solkrem, solbriller og klær som beskyttelse. De som reiser på sydenferie i blant er flinkere til å beskytte seg mot solen også når de er hjemme i Norge. Det er flere av disse som i det hele tatt beskytter seg og det er flere som benytter solkrem. De med rødlig hår beskytter seg i større grad mot solen enn andre og skiller seg ut ved at de i større grad enn andre tar pauser, beskytter seg med klær og oppholder seg i skyggen (selv om solkrem og solbriller også for dem er de vanligste måtene å beskytte seg mot solen). Blant de som ikke beskytter seg mot solen i det hele tatt er det en overvekt av menn, av de som er 45 år eller eldre og av de som ikke reiser til syden. 8

9 Bruk av solkrem med faktor hjemme i Norge Høy faktor (30-50) 5 % Middels faktor (15-25) 50 % Lav faktor (6-12) 45 % Hvilken faktor bruker du vanligvis hjemme i Norge? Base: hvis bruker solkrem med faktor N=742 Bare 5 % av de som bruker solkrem bruker høy faktor (30-50), mens de øvrige fordeler seg relativt likt på middels (15-25) og lav (6-12) faktor. De som er 45 år eller eldre bruker i størst grad solkrem med lav faktor, mens de yngre i stedet bruker solkrem med middels faktor. De som reiser til syden bruker lavere solfaktor hjemme enn de som ikke har vært på sydenferie siste 3 år. De med rødlig hår bruker solkrem med høyere faktor enn andre. 9

10 Har du opplevd å bli solbrent ute i solen i Norge siste 12 måneder Ja, jeg har ofte blitt solbrent 3 % Nei, jeg blir aldri solbrent 44 % Ja, det har hendt at jeg er blitt solbrent 53 % Har du opplevd å bli solbrent når du har vært ute i solen hjemme i Norge de siste 12 månedene? N=1015 Litt over halvparten (56 %) har opplevd å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge de siste 12 månedene. Av disse har 3 % opplevd dette ofte. Andelen som blir solbrent ser ut til å være uendret siden De som er yngre enn 45 år og de som har høyere utdanning blir oftere solbrent enn andre. Videre blir de med rødlig hår oftere solbrent enn andre. De som bor på Østlandet og Sørlandet opplever i størst grad å bli solbrent. De som reiser til syden opplever sjeldnere å bli solbrent hjemme enn de som ikke har vært på sydenferie siste 3 år. Dette kan ha sammenheng med at de som reiser til syden i blant, er flinkere til å beskytte seg mot solen også når de er i Norge. De med rødlig hår blir oftere solbrent enn andre. 10

11 Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser Jeg er blitt solbrent så jeg fikk blemmer på huden og/eller flasset av 7 % Jeg har opplevd begge deler 8 % Jeg er blitt solbrent (all form for ubehagelig rødhet) 85 % Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser hjemme i Norge? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent ute i solen hjemme i Norge siste 12 måneder N= % av de som er blitt solbrent ute hjemme i Norge de siste 12 månedene har opplevd en form for ubehagelig rødhet, mens 15 % har opplevd å bli så solbrent at de har fått blemmer på huden og/eller flasset av. De som er 30 år eller yngre, menn og de med rødlig hår opplever i størst grad å bli så solbrent at de flasser av og/eller får blemmer. 11

12 På hvilken måte beskytter du barna i når de er ute i solen hjemme i Norge? Smører dem med solkrem med faktor 97% Sørger for at de bruker klær som beskyttelse Passer på at de bruker solhatt/noe på hodet Passer på at de bruker solbriller Passer på at de tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne) Passer på at de oppholder seg mest mulig i skyggen 25% 61% 56% 52% 42% Beskytter dem ikke spesielt 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen hjemme i Norge? Base: de som har barn som er 12 år eller yngre N= % oppgir at de smører barna med solkrem når de er ute i solen hjemme i Norge. 6 av 10 sørger for at de bruker klær som beskyttelse og at de bruker solhatt eller annet på hodet. Videre passer halvparten på at barna bruker solbriller, mens 4 av 10 passer på at barna tar pauser midt på dagen. 1 av 4 ser til at barna oppholder seg mest mulig i skyggen. Her har det vært en vesentlig endring fra 2004 da 1 av 4 oppga at de brukte klær som beskyttelse. Mødre passer i større grad enn fedre på at barna tar pauser fra solen, mens fedre er noe mer påpasselig med å bruke klær som beskyttelse mot solen. 12

13 Hvilken faktor bruker du vanligvis når du smører inn barna når de er ute i solen hjemme i Norge? Solkrem med samme faktor som jeg selv bruker 13 % Solkrem med lavere faktor enn det jeg selv bruker 1 % Solkrem med høyere faktor enn det jeg selv bruker 86 % Hvilken faktor bruker du vanligvis når du smører inn barna når de er ute i solen hjemme i Norge? Base: Hvis smører barna med solkrem når de er ute i solen hjemme i Norge N=214 De fleste (86 %) av de som smører barna med solkrem når de er ute i solen hjemme i Norge, bruker solkrem med høyere faktor enn det de selv bruker. Fedre bruker i større grad enn mødre solkrem med høyere faktor enn det de selv bruker. Dette har nok også sammenheng med at kvinner i større grad enn menn benytter solkrem med høyere faktor for egen beskyttelse mot solen. De som bruker solkrem med lav faktor selv bruker alltid solkrem med høyere faktor til barna. Dette gjelder også for 4 av 5 av de som selv bruker middels faktor. De som bruker solkrem med høy faktor selv, benytter i stor grad (2 av 3) samme faktor for barna. 13

14 Solvaner på sydenferie Hvor mange ganger har du vært på sydenferie de siste 3 årene? 6 ganger eller mer ganger 11 3 ganger 16 2 ganger 19 1 gang 18 Ingen Du vil nå få noen spørsmål om dine solvaner når du er på sydenferie. Hvor mange ganger har du vært på sydenferie de siste 3 årene? N= av 10 har vært på sydenferie de siste tre årene. 1 av 3 er på sydenferie minst en gang i året. I 2004 oppga 6 av 10 at de hadde vært på sydenferie siste fem år. Reisevirksomheten i befolkningen er dermed økende. Kvinner er oftere på sydenferie enn menn. Eldre reiser oftere på sydenferie enn yngre. Videre er det husstander med 2-4 personer som oftest reiser på sydenferie. De med høyere utdanning reiser oftere enn de med lavere utdanning, og antall sydenreiser øker betydelig med økt inntekt. De som bor i de nordligste fylkene er sjeldnere på sydenferie enn de som bor lengre sør i landet. De med rødlig hår reiser i mindre grad til syden enn andre. 14

15 Måter å beskytte seg mot solen på når man er på sydenferie Bruker solkrem med faktor 96% Bruker solbriller 82% Tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne) 61% Bruker solhatt/noe på hodet Bruker klær som beskyttelse 36% 45% Oppholder meg mest mulig i skyggen 21% Beskytter meg ikke spesielt 3% 0% 50% 100% 150% På hvilken måte beskytter du deg i solen når du er på sydenferie? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N=710 Den vanligste måten å beskytte seg i solen på sydenferie er å bruke solkrem, noe 96 % gjør. 4 av 5 bruker solbriller. Videre tar 6 av 10 pauser midt på dagen enten i skyggen eller inne, mens omtrent 4 av 10 bruker solhatt eller klær som beskyttelse. 1 av 5 oppholder seg mest mulig i skyggen. Blant de 3 % som ikke beskytter seg mot solen i det hele tatt når de er på sydenferie er det en sterk overvekt av menn, av de som er 45 år eller eldre, av de som bor på Sør-Vestlandet og av de som ofte reiser til på sydenferie. Dette betyr at andelen som beskytter seg mot sola på sydenferie er betydelig høyere enn det som er tilfelle hjemme i Norge. I tillegg beskytter man seg på flere måter når man er på sydenferie. Man blir altså mer bevisst når man drar til land der man gjerne er betydelig mer eksponert mot solen enn her hjemme. De med høyere utdanning er mer opptatt av å holde seg i skyggen og å bruke solhatt som beskyttelse mot sola på sydenferie. Single er mindre opptatt av å ta pauser fra solen midt på dagen og å bruke solhatt enn de som bor i husstander med to- eller flere personer. Kvinner er mer opptatt av å ta pauser og bruke klær som beskyttelse enn menn, som i noen større grad lar være å beskytte seg mot solen på sydenferie. 15

16 De over 60 år er mest opptatt av å bruke solhatt som beskyttelse, mens de under 30 år er minst opptatt av dette. De med rødlig hår beskytter seg i større grad enn andre ved å bruke klær, ta pauser og oppholde seg i skyggen når de er på sydenferie. Høy faktor (30-50) 24 % Bruk av solkrem med faktor på sydenferie Lav faktor (6-12) 12 % Hvilken faktor bruker du vanligvis når du er på sydenferie? Base: hvis bruker solkrem med faktor N=681 Middels faktor (15-25) 64 % 1 av 4 av de som bruker solkrem bruker høy faktor (30-50), noe som er betydelig høyere enn det som er tilfelle for bruk av solkrem hjemme i Norge. 2 av 3 bruker middels høy faktor (15-25), noe som også er betydelig høyere enn det som gjelder hjemme i Norge. Kun 12 % bruker lav faktor (6-12). I tillegg til at folk bruker solkrem i større grad på sydenferie enn hjemme, bruker de også betydelig høyere faktor i syden. De som bruker lav faktor hjemme bruker gjerne solkrem med middels faktor når de er på sydenferie. De som bruker middels faktor hjemme er delte på om de bruker middels eller høy faktor i syden. De som benytter solkrem med høy faktor i Norge benytter også dette i utlandet. Kvinner bruker høyere faktor enn menn, mens de i alderen år er den aldersgruppen som i størst grad bruker solkrem med høy faktor. 16

17 De som bor i Nord-Norge er de som i størst grad benytter solkrem med høy faktor. Likevel opplever disse i større grad enn andre å bli solbrent altså til tross for solkremen med høy faktor. De med rødlig hår bruker solkrem med høyere faktor enn andre også på sydenferie. Er du mer opptatt av å beskytte deg mot solen når du er på sydenferie enn når du er ute i solen hjemme i Norge? Nei 14 % Ja 86 % Er du mer opptatt av å beskytte deg mot solen når du er på sydenferie enn når du er ute i solen hjemme i Norge? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N= % oppgir at de er mer opptatt av å beskytte seg mot solen når de er på sydenferie enn når de er ute i solen hjemme i Norge. De under 30 år er de som i størst grad er mer opptatt av å beskytte seg mot solen på sydenferie enn hjemme i Norge. De med rødlig hår er mer opptatt av å beskytte seg på sydenferie enn når de er hjemme, men ikke i like stor grad som andre. Dette skyldes nok at de er mer opptatt av å beskytte seg mot solen fra før av altså når de er hjemme i Norge. 17

18 Har du opplevd å bli solbrent ute i solen på sydenferie siste 12 måneder Ja, jeg har ofte blitt solbrent 8 % Nei, jeg blir aldri solbrent 38 % Ja, det har hendt at jeg er blitt solbrent 54 % Har du opplevd å bli solbrent når du har vært ute i solen på sydenferie de siste 12 månedene? Base: hvis har vært på sydenferie siste 3 år N= % har opplevd å bli solbrent ute i solen på sydenferie de siste 12 månedene. Av disse har 54 % blitt solbrent en gang i blant, mens 8 % har opplevd dette ofte. Andelen som blir solbrent på sydenferie er med andre ord noe høyere enn andelen som blir solbrent hjemme (56 %). Andelen som er blitt solbrent på sydenferie siste år synker klart med stigende alder: 75 % av de under 30 år mot 46 % av de over 60 år. De med rødlig hår opplever oftere enn andre å bli solbrent når de er på sydenferie. 18

19 Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent på sydenferie Jeg har opplevd begge deler 8 % Jeg er blitt solbrent så jeg fikk blemmer på huden og/eller flasset av 13 % Jeg er blitt solbrent (all form for ubehagelig rødhet) 79 % Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser på sydenferie? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent ute i solen på sydenferie siste 12 måneder N= % av de som er blitt solbrent ute på sydenferie de siste 12 månedene har opplevd en form for ubehagelig rødhet, mens 21 % har opplevd å bli så solbrent at de har fått blemmer på huden og/eller flasset av. Flere opplever sterkere solbrenthet på sydenferie enn hjemme i Norge. De med lavere utdanning har i større grad enn de med høyere utdanning opplevd å bli så solbrent at de har flasset av og/eller fått blemmer. Single og de som bor i husstander med 5 eller flere har største problemer med dette. Menn og de under 30 år blir i større grad alvorlig solbrent enn kvinner og de over 30 år. Folk i Nord-Norge og på Vestlandet har i størst grad opplevd mer alvorlig solbrenthet på sydenferie siste år. 19

20 På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen på sydenferie? Smører dem med solkrem med faktor Passer på at de tar pauser midt på dagen (i skyggen eller inne) Passer på at de bruker solhatt/noe på hodet Sørger for at de bruker klær som beskyttelse 71% 77% 75% 95% Passer på at de bruker solbriller Passer på at de oppholder seg mest mulig i skyggen 38% 69% Beskytter dem ikke spesielt 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% På hvilken måte beskytter du barna i solen når de er ute i solen på sydenferie? Base: de som har vært på sydenferie siste 3 år og som har barn som er 12 år eller yngre N= % ser til at barna beskyttes mot sola med solkrem. Det er også slik at foreldre beskytter sine barn mot sola på flere måter når de er på sydenferie. 3 av 4 passer på at de tar pauser midt på dagen og at barna bruker solhatt. Videre sørger 7 av 10 for at barna bruker klær som beskyttelse mot solen og at de bruker solbriller. 4 av 10 ser til at barna oppholder seg mest mulig i skyggen. 20

21 Hvilken faktor bruker du vanligvis når du smører inn barna når de er ute i solen på sydenferie? Solkrem med lavere faktor enn det jeg selv bruker 1 % Solkrem med samme faktor som jeg selv bruker 18 % Solkrem med høyere faktor enn det jeg selv bruker 81 % Hvilken faktor bruker du vanligvis når du smører inn barna når de er ute i solen på sydenferie? Base: Hvis har vært på sydenferie siste 3 år og smører barna med solkrem når de er ute i solen hjemme i Norge N=143 8 av 10 av de som smører barna med solkrem når de er ute i solen på sydenferie, bruker høyere faktor enn det de selv bruker. Fedre bruker i større grad enn mødre høyere faktor på barna sine når de er på sydenferie enn det de selv bruker. Dette har nok sammenheng med at kvinner i større grad enn menn benytter solkrem med høy faktor for egen beskyttelse mot solen. 21

22 Er du mer opptatt av å beskytte barna mot solen når du og familien er på sydenferie enn når barna er ute i solen hjemme i Norge? Nei, jeg er ikke mer opptatt av det 6 % Ja, jeg er litt mer opptatt av det 38 % Ja, jeg er mye mer opptatt av det 56 % Er du mer opptatt av å beskytte barna mot solen når du og familien er på sydenferie enn når barna er ute i solen hjemme i Norge? Base: Hvis har vært på sydenferie siste 3 år N= % er mye mer opptatt av å beskytte barna mot solen når de er på sydenferie enn når de er hjemme mens 38 % er litt mer opptatt av det. 22

23 Soler du deg mer, mindre eller like mye nå som for fem år siden (både hjemme i Norge og i utlandet)? Mer 11 % Mindre 41 % Like mye 48 % Soler du deg mer, mindre eller like mye nå som for fem år siden (både hjemme i Norge og i utlandet)?n=1008 Nesten halvparten soler seg like mye nå som for fem år siden. 4 av 10 soler seg mindre, mens 1 av 10 soler seg mer. Prosentfordelingen er nesten uforandret fra Kvinner har i større grad enn menn redusert sin soling de siste fem år. De over 60 år har også i større grad enn andre begynt å sole seg mindre. De som soler seg mer nå enn for fem år siden er i størst grad unge, menn og de som reiser på sydenferie. 23

24 Bruk av solarium Hvor mange ganger har du tatt solarium de siste 12 månedene? ganger ganger 5-9 ganger Hjemme I solstudio 1-4 ganger 1 10 Ingen Du vil nå få noen spørsmål om solarium. Hvor mange ganger har du tatt solarium de siste 12 månedene? N= % har tatt solarium det siste året (blant respondentene, som er 18 år eller eldre). 1 av 5 har tatt solarium i solstudio. Halvparten av disse har tatt solarium 1-4 ganger. 5 % av befolkningen tar solarium omtrent månedlig eller oftere. Andelen som har brukt solarium har gått opp siden 2004 da 18 % hadde brukt solarium siste 12 måneder. 29 % av kvinnene og 13 % av mennene tar solarium. Andelen som tar solarium er klart synkende med alder, da 34 % av de under 30 år og 10 % av de over 60 år har tatt solarium siste år. De som har vært på sydenferie siste 3 år tar i større grad solarium enn de som ikke har vært på sydenferie. Bare 2 % har tatt solarium hjemme. 24

25 Grad av enighet i utsagn om solarium Jeg bruker solarium for å bli brun/få farge Jeg bruker solarium for å forberede huden før sydenferie/sommeren Jeg bruker solarium fordi det er behagelig Jeg bruker solarium for å få vitamin D Jeg bruker solarium på grunn av problemer med huden Jeg bruker solarium fordi det er sunt % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagnene om når du soler deg i solarium? Base: hvis bruker solarium N=211 Den viktigste grunnen til at folk tar solarium er for å bli brun og få farge, da 9 av 10 er enige i dette utsagnet. Nesten like mange 8 av 10 - oppgir at de tar solarium for å forberede huden før sydenferie. Halvparten tar solarium fordi det er behagelig. Videre oppgir 1 av 4 at de tar solarium for å få vitamin D eller fordi de har problemer med huden, mens 1 av 10 tar solarium fordi de mener det er sunt. Av de 83 % som oppgir at de tar solarium for å forberede huden for sola, sier 72 % at de har blitt solbrent i syden i løpet at de siste 12 månedene, mens 55 % har blitt solbrent i Norge. De som ikke drar på sydenferie, legger i større grad vekt på at de tar solarium fordi de har problemer med huden og fordi det er sunt. Menn tar i større grad solarium for å få vitamin D, mens kvinner i større grad enn menn tar solarium for å få farge/bli brun. 25

26 Omtrent hvor lenge tar du vanligvis solarium? minutter minutter minutter 16 Mindre enn 5 minutter Omtrent hvor lenge tar du vanligvis solarium? Base: hvis bruker solarium N= % tar solarium i minutter, mens 19 % tar mellom minutter. 26

27 Har du opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium siste 12 måneder Ja, det har hendt at jeg er blitt solbrent 15 % Nei, jeg blir aldri solbrent 85 % Har du opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium de siste 12 månedene? Base: hvis bruker solarium N= % har opplevd å bli solbrent i solarium. De oppgir da at det har hendt, men ikke ofte. Solbrenthet skjer sjeldnere i solarium enn ute i solen. Andelen som blir solbrent har sunket kraftig siden 2004, da 1 av 3 den gangen ble solbrent i solarium. 27

28 Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser når du har tatt solarium Jeg har opplevd begge deler 11 % Jeg er blitt solbrent så jeg fikk blemmer på huden og/eller flasset av 8 % Jeg er blitt solbrent (all form for ubehagelig rødhet) 81 % Har du i løpet av de siste 12 månedene opplevd å bli solbrent (all form for ubehagelig rødhet), eller så solbrent at du fikk blemmer på huden og/eller flasser når du har tatt solarium? Base: Hvis har opplevd å bli solbrent når du har tatt solarium siste 12 måneder N=29 9 av 10 av de som er blitt solbrent når de har tatt solarium de siste 12 månedene har opplevd en form for ubehagelig rødhet, mens 1 av 5 har opplevd å bli så solbrent at de har fått blemmer på huden og/eller flasset av. Merk at utvalget her er lavt (N=29) 28

29 Tiltak for å hindre hudkreft I hvilken grad mener du følgende forhold kan minske risikoen for å få hudkreft? Bruke solkrem med faktor Beskytte huden med klær Ta pauser fra sola midt på dagen Unngå solarium Forberede huden med noen ganger i solarium før sydenferie % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % I svært stor grad I ganske stor grad Verken eller I ganske liten grad I svært liten grad Du skal nå besvare noen spørsmål om andre tema. I hvilken grad mener du følgende forhold kan minske risikoen for å få hudkreft?n=1016 De fleste mener solkrem med faktor er det som i størst grad minsker risikoen for å få hudkreft. Videre mener 9 av 10 at det å beskytte huden med klær vil minske risikoen, mens 8 av 10 mener det å ta pauser fra sola midt på dagen vil være et godt tiltak. (Det er dermed et gap mellom hva folk mener kan minske risikoen for hudkreft, og hvilken adferd folk faktisk har: 27 % bruker klær som beskyttelse og 32 % tar pauser.) 2 av 3 mener det å unngå solarium vil minske risikoen for hudkreft, mens bare 1 av 5 mener det å forberede huden i solarium før sydenferie vil minske risikoen for hudkreft. Også i 2004 var solkrem med faktor og beskyttelse av huden med klær ansett som de viktigste tiltakene for å hindre risiko for hudkreft. De som reiser på sydenferie mener i større grad enn de som ikke reiser på sydenferie at man kan redusere faren for hudkreft ved å ta pauser fra solen. Videre mener kvinner (89 %) i større grad enn menn (77 %) at man kan redusere faren for kreft ved å ta pauser fra solen. I tillegg mener de under 30 år (72 %) i større grad enn de over 60 år (57 %) at man kan redusere risikoen for å få hudkreft ved å unngå solarium. 29

30 UV- indeks Har du hørt om UV-indeks? Ja, jeg har også sjekket UV-indeks en eller flere ganger 10 % Nei 26 % Ja, men jeg har aldri sjekket UVindeks 64 % UV-indeks er et mål på hvor intense solstrålene er. Hvis tallet er over 3 kan det være nødvendig å beskytte seg mot solen. Har du hørt om UV-indeks? N= av 4 har hørt om UV- indeks, men bare 1 av 10 har noen gang sjekket den. De over 30 år har bedre kjennskap til UV- indeks enn de under 30 år. 30

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-24 år, april 2014 Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom år, april Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkelse blant ungdom 1-4 år, april Solingsvaner og solariumsbruk 1 Innledning De fleste hudkrefttilfeller (føflekkreft og annen hudkreft) har sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium. Forebyggingspotensialet

Detaljer

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT

OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT OM SOLBESKYTTELSE NYT SOLA UNNGÅ Å BLI SOLBRENT NYT SOLA 4. Unngå solarium det øker risikoen for føflekkreft 3. Bruk solkrem med minst faktor 15 UNNGÅ Å BLI SOLBRENT SOLVETT- REGLER 1. Ta pauser fra sola

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014. Mat- og drikkevaner Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2014 Mat- og drikkevaner Innledning Kreftforeningen har spurt unge i alderen 15-24 år om mat- og drikkevaner. Kreftforeningen er opptatt av å følge med på utviklingen

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Forslag til aktiviteter i barnehager

Forslag til aktiviteter i barnehager Forslag til aktiviteter i barnehager Aktivitetene er laget for å gjøre barna mer bevisst på hvorfor, hvordan og når vi bør beskytte oss mot solen. Barnas solvettregler: Ha mulighet til å leke mer i skyggen

Detaljer

Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen

Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen Julebordsplaner og ferieplaner julen 2016 og ferieplaner vintersesongen 2016-207 Innhold 1 Julebordsesongen 2016 4 2 3 Hva med vinteren for øvrig? 18 Reiseplaner i julen - Norge og utlandet 7 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene.

Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. r æ l g o Lek la o s om Ideer til aktiviteter som gjør det gøy å lære om solstrålene. Beskytt barna mot sola Solbeskyttelse har betydning hele livet, men sørg likevel for at barn er ekstra beskyttet. Ved

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Geoblokkering Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Utvalg og metode Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalg Undersøkelsen

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Jannicke Rabben, spesialrådgiver

Jannicke Rabben, spesialrådgiver Våre hovedmål Bidra til at færre får kreft Bidra til at flere skal overleve Sikre god livskvalitet for kreftrammede og pårørende Mål for det forebyggende arbeidet Kreftforeningens hovedmål 1: Bidra til

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

UV-sensorer for personlig bruk

UV-sensorer for personlig bruk UV-sensorer for personlig bruk Nyt solen og de helsebringende strålene uten å bli brent! Med SunSense har du kontroll på soleksponeringen. Vi kjenner vel alle følelsen av hva vårens første solstråler gjør

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger.

Lærerundersøkelse. Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Lærerundersøkelse Kartlegging av lærernes holdninger til daglig fysisk aktivitet i skolen og hva de mener er utfordringer og mulige løsninger. Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Problemstilling Respondentene ble bedt om å angi viktigheten av matomsorg generelt

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Prisene på bensin og diesel varierer

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier

UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier StrålevernRapport 2015:7 UV-eksponering av den norske befolkningen Fra sol og solarier Referanse: Nilsen LTN, Johnsen B, Komperød M, Christensen T, Hannevik M. UV-eksponering av den norske befolkningen.

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q-013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 013 til og med juni 013! Antall intervjuer: 1039! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS

Ferieplaner i påsken økonomi og ferieplaner TNS Ferieplaner i påsken 201 + økonomi og ferieplaner Innhold 1 Ferieplaner påsken 201 4 2 Ferie i Norge i påsken 201 11 4 Ski-app 19 5 Booking 21 Ferie i utlandet påsken 2015 1 Svekket kronekurs og usikker

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave!

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Denne boken tilhører Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Her er Sunny og her er Solvej. Hva heter du? Har du

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014 Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer og opplevelser i forbindelse

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 2016 NORGE I ENDRING BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE 16 Human-Etisk Forbund BAKGRUNN Hvert fjerde gjennomfører TNS Gallup en befolkningsundersøkelse på vegne Årets undersøkelse ble gjennomført i februar/mars 16 med

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer