:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier"

Transkript

1 Sosiale medier Publisert fra til respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % ,9 % ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % ,1 % ,7 % 14 1

2 2. Kjønn: 1 Mann 59,8 % Kvinne 40,2 % 332 2

3 3. Hvilke sosiale medier bruker du? (flere valg mulig) 1 Facebook 91,2 % Twitter 75,9 % LinkedIn 56,1 % Blogg (skriver egen) 42,0 % Blogg (leser andres) 65,1 % Bruker ingen sosiale medier 1,1 % 9 7 Andre sosiale medier. Vennligst spesifiser: 27,8 % 230 3

4 4. Hvordan bruker du sosiale medier? 1 Kun til privat 23,6 % Kun i jobbsammenheng / studiesammenheng 2,3 % 19 3 Begge deler 74,1 % 612 4

5 5. Hvor ofte bruker du vanligvis sosiale medier? 1 Svært aktivt gjennom hele dagen 26,9 % Noen ganger, jevnlig i løpet av dagen 48,8 % Minst 1 gang per dag 16,5 % Noen ganger i uka 5,6 % 46 5 Minst 1 gang per uke 1,0 % 8 6 Sjeldnere 1,0 % 8 7 Aldri 0,4 % 3 5

6 6. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer 1 Jeg føler at jeg ikke har kontroll over tiden jeg bruker på sosiale medier Jeg føler at tiden jeg bruker på sosiale medier går på bekostning av viktigere aktiviteter. 3 Generelt føler jeg at sosiale medier tar for mye av min tid. 826 N 826 6

7 6.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg føler at jeg ikke har kontroll over tiden jeg bruker på sosiale medier. 1 Helt uenig 31,1 % Ganske uenig 25,8 % Litt uenig 12,3 % Verken/ eller 4,7 % 39 5 Litt enig 15,7 % Ganske enig 7,4 % 61 7 Helt enig 2,9 % 24 7

8 6.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg føler at tiden jeg bruker på sosiale medier går på bekostning av viktigere aktiviteter. 1 Helt uenig 28,3 % Ganske uenig 25,5 % Litt uenig 13,3 % Verken/ eller 6,3 % 52 5 Litt enig 20,7 % Ganske enig 4,5 % 37 7 Helt enig 1,3 % 11 8

9 6.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Generelt føler jeg at sosiale medier tar for mye av min tid. 1 Helt uenig 29,1 % Ganske uenig 25,7 % Litt uenig 12,0 % 99 4 Verken/ eller 10,2 % 84 5 Litt enig 16,6 % Ganske enig 4,6 % 38 7 Helt enig 1,9 % 16 9

10 7. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer N 1 For å holde kontakt med venner og bekjente Fordi jeg liker å prøve ut nye kommunikasjonsverktøy For å bygge et nettverk av verdifulle relasjoner privat For å bygge et nettverk av verdifulle relasjoner i jobb- eller studiesammenheng For å uttrykke mine meninger og bli hørt For å skaffe meg informasjon om ting jeg er opptatt av privat For å skaffe meg informasjon om ting jeg jobber med eller studerer For å dele erfaringer og kunnskap Jeg er i sosiale medier hovedsakelig fordi alle vennene mine er der

11 7.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å holde kontakt med venner og bekjente. 1 Helt uenig 3,0 % 25 2 Ganske uenig 3,4 % 28 3 Litt uenig 3,6 % 30 4 Verken/ eller 3,5 % 29 5 Litt enig 18,9 % Ganske enig 32,0 % Helt enig 35,6 %

12 7.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Fordi jeg liker å prøve ut nye kommunikasjonsverktøy. 1 Helt uenig 3,3 % 27 2 Ganske uenig 3,4 % 28 3 Litt uenig 2,8 % 23 4 Verken/ eller 7,4 % 61 5 Litt enig 20,5 % Ganske enig 31,2 % Helt enig 31,5 %

13 7.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å bygge et nettverk av verdifulle relasjoner privat. 1 Helt uenig 4,0 % 33 2 Ganske uenig 7,3 % 60 3 Litt uenig 9,7 % 80 4 Verken/ eller 14,3 % Litt enig 29,7 % Ganske enig 21,3 % Helt enig 13,8 %

14 7.4 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å bygge et nettverk av verdifulle relasjoner i jobb- eller studiesammenheng. 1 Helt uenig 6,9 % 57 2 Ganske uenig 5,9 % 49 3 Litt uenig 5,0 % 41 4 Verken/ eller 9,9 % 82 5 Litt enig 23,0 % Ganske enig 25,5 % Helt enig 23,7 %

15 7.5 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å uttrykke mine meninger og bli hørt. 1 Helt uenig 7,1 % 59 2 Ganske uenig 8,7 % 72 3 Litt uenig 8,1 % 67 4 Verken/ eller 16,7 % Litt enig 30,4 % Ganske enig 20,1 % Helt enig 8,8 % 73 15

16 7.6 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å skaffe meg informasjon om ting jeg er opptatt av privat. 1 Helt uenig 2,9 % 24 2 Ganske uenig 5,1 % 42 3 Litt uenig 4,6 % 38 4 Verken/ eller 10,4 % 86 5 Litt enig 27,0 % Ganske enig 28,7 % Helt enig 21,3 %

17 7.7 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å skaffe meg informasjon om ting jeg jobber med eller studerer. 1 Helt uenig 5,2 % 43 2 Ganske uenig 5,9 % 49 3 Litt uenig 4,1 % 34 4 Verken/ eller 7,7 % 64 5 Litt enig 18,3 % Ganske enig 28,0 % Helt enig 30,8 %

18 7.8 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - For å dele erfaringer og kunnskap. 1 Helt uenig 2,2 % 18 2 Ganske uenig 3,9 % 32 3 Litt uenig 2,3 % 19 4 Verken/ eller 10,0 % 83 5 Litt enig 26,3 % Ganske enig 30,6 % Helt enig 24,7 %

19 7.9 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg er i sosiale medier hovedsakelig fordi alle vennene mine er der. 1 Helt uenig 22,3 % Ganske uenig 20,5 % Litt uenig 12,0 % 99 4 Verken/ eller 19,5 % Litt enig 14,3 % Ganske enig 7,7 % 64 7 Helt enig 3,8 % 31 19

20 8. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer 1 Jeg var blant de første i min vennekrets til å benytte sosiale medier Jeg er alltid åpen for å prøve ut nye sosiale medier Jeg er redd for å gå glipp av noe hvis jeg ikke bruker sosiale medier Jeg føler at vennene mine er mindre interessert i sosiale medier enn det jeg er Jeg har unngått å prøve ut nye sosiale medier fordi jeg ikke forstår hvordan de fungerer. 6 Jeg har unngått å prøve ut nye sosiale medier fordi jeg klarer meg bra uten Jeg har blitt fortalt at jeg er for positiv til sosiale medier Fordelene med sosiale medier er grovt overvurderte Sosiale medier gjør meg mindre effektiv i mitt yrke / mine studier Generelt føler jeg at sosiale medier er vanskelige å bruke Jeg blir overveldet av hvor mye unødvendig informasjon det er i sosiale medier. N

21 8.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg var blant de første i min vennekrets til å benytte sosiale medier. 1 Helt uenig 7,5 % 62 2 Ganske uenig 6,9 % 57 3 Litt uenig 5,8 % 48 4 Verken/ eller 11,3 % 93 5 Litt enig 20,8 % Ganske enig 25,4 % Helt enig 22,3 %

22 8.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg er alltid åpen for å prøve ut nye sosiale medier. 1 Helt uenig 3,3 % 27 2 Ganske uenig 3,8 % 31 3 Litt uenig 6,8 % 56 4 Verken/ eller 8,6 % 71 5 Litt enig 23,1 % Ganske enig 27,0 % Helt enig 27,5 %

23 8.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg er redd for å gå glipp av noe hvis jeg ikke bruker sosiale medier. 1 Helt uenig 10,9 % 90 2 Ganske uenig 16,8 % Litt uenig 13,6 % Verken/ eller 13,3 % Litt enig 26,3 % Ganske enig 13,9 % Helt enig 5,2 % 43 23

24 8.4 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg føler at vennene mine er mindre interessert i sosiale medier enn det jeg er. 1 Helt uenig 7,0 % 58 2 Ganske uenig 9,3 % 77 3 Litt uenig 10,3 % 85 4 Verken/ eller 19,9 % Litt enig 24,3 % Ganske enig 20,9 % Helt enig 8,2 % 68 24

25 8.5 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg har unngått å prøve ut nye sosiale medier fordi jeg ikke forstår hvordan de fungerer. 1 Helt uenig 55,8 % Ganske uenig 23,4 % Litt uenig 7,1 % 59 4 Verken/ eller 5,0 % 41 5 Litt enig 7,3 % 60 6 Ganske enig 1,2 % 10 7 Helt enig 0,2 % 2 25

26 8.6 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg har unngått å prøve ut nye sosiale medier fordi jeg klarer meg bra uten. 1 Helt uenig 28,3 % Ganske uenig 17,7 % Litt uenig 7,6 % 63 4 Verken/ eller 15,6 % Litt enig 15,0 % Ganske enig 9,1 % 75 7 Helt enig 6,7 % 55 26

27 8.7 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg har blitt fortalt at jeg er for positiv til sosiale medier. 1 Helt uenig 39,1 % Ganske uenig 13,3 % Litt uenig 5,9 % 49 4 Verken/ eller 20,3 % Litt enig 11,3 % 93 6 Ganske enig 6,4 % 53 7 Helt enig 3,6 % 30 27

28 8.8 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Fordelene med sosiale medier er grovt overvurderte. 1 Helt uenig 12,8 % Ganske uenig 21,8 % Litt uenig 16,8 % Verken/ eller 20,2 % Litt enig 18,4 % Ganske enig 6,7 % 55 7 Helt enig 3,3 % 27 28

29 8.9 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier gjør meg mindre effektiv i mitt yrke / mine studier. 1 Helt uenig 29,1 % Ganske uenig 25,2 % Litt uenig 12,7 % Verken/ eller 13,7 % Litt enig 14,2 % Ganske enig 3,6 % 30 7 Helt enig 1,6 % 13 29

30 8.10 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Generelt føler jeg at sosiale medier er vanskelige å bruke. 1 Helt uenig 52,7 % Ganske uenig 30,9 % Litt uenig 6,8 % 56 4 Verken/ eller 4,5 % 37 5 Litt enig 3,5 % 29 6 Ganske enig 1,3 % 11 7 Helt enig 0,4 % 3 30

31 8.11 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg blir overveldet av hvor mye unødvendig informasjon det er i sosiale medier. 1 Helt uenig 9,9 % 82 2 Ganske uenig 13,4 % Litt uenig 10,3 % 85 4 Verken/ eller 12,7 % Litt enig 24,7 % Ganske enig 15,5 % Helt enig 13,4 %

32 9. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer 1 Jeg anser det ikke som trygt å gi ut personlig informasjon i sosiale medier Jeg bekymrer meg for at informasjon jeg sender gjennom sosiale medier kan bli sett av feil personer. 3 Jeg bekymrer meg for at noen mennesker jeg kommuniserer med i sosiale medier ikke er hvem de utgir seg for å være. 4 Jeg er redd for at informasjon jeg deler i sosiale medier kan bli utnyttet av andre til å svindle meg. 5 Jeg redd at jeg senere vil komme til å angre på informasjon jeg deler gjennom sosiale medier i dag. 6 Jeg tenker nøye gjennom hva jeg skriver i sosiale medier for å være sikker på at jeg kan stå for det i ettertid. 7 Deling av informasjon i sosiale medier er mye sikrere enn kritikere gir uttrykk for. 8 Sosiale medier gjør det altfor enkelt for bedrifter å overvåke folk. 826 N

33 9.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg anser det ikke som trygt å gi ut personlig informasjon i sosiale medier. 1 Helt uenig 4,1 % 34 2 Ganske uenig 9,2 % 76 3 Litt uenig 11,0 % 91 4 Verken/ eller 10,7 % 88 5 Litt enig 28,3 % Ganske enig 25,5 % Helt enig 11,1 % 92 33

34 9.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg bekymrer meg for at informasjon jeg sender gjennom sosiale medier kan bli sett av feil personer. 1 Helt uenig 12,6 % Ganske uenig 20,7 % Litt uenig 15,5 % Verken/ eller 11,5 % 95 5 Litt enig 25,9 % Ganske enig 9,9 % 82 7 Helt enig 3,9 % 32 34

35 9.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg bekymrer meg for at noen mennesker jeg kommuniserer med i sosiale medier ikke er hvem de utgir seg for å være. 1 Helt uenig 22,8 % Ganske uenig 28,7 % Litt uenig 14,0 % Verken/ eller 13,0 % Litt enig 15,9 % Ganske enig 3,4 % 28 7 Helt enig 2,3 % 19 35

36 9.4 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg er redd for at informasjon jeg deler i sosiale medier kan bli utnyttet av andre til å svindle meg. 1 Helt uenig 16,2 % Ganske uenig 26,5 % Litt uenig 14,5 % Verken/ eller 14,0 % Litt enig 22,4 % Ganske enig 4,4 % 36 7 Helt enig 1,9 % 16 36

37 9.5 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg redd at jeg senere vil komme til å angre på informasjon jeg deler gjennom sosiale medier i dag. 1 Helt uenig 18,5 % Ganske uenig 26,3 % Litt uenig 14,9 % Verken/ eller 11,1 % 92 5 Litt enig 21,1 % Ganske enig 5,8 % 48 7 Helt enig 2,3 % 19 37

38 9.6 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg tenker nøye gjennom hva jeg skriver i sosiale medier for å være sikker på at jeg kan stå for det i ettertid. 1 Helt uenig 2,4 % 20 2 Ganske uenig 3,4 % 28 3 Litt uenig 4,2 % 35 4 Verken/ eller 5,4 % 45 5 Litt enig 17,6 % Ganske enig 34,0 % Helt enig 32,9 %

39 9.7 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Deling av informasjon i sosiale medier er mye sikrere enn kritikere gir uttrykk for. 1 Helt uenig 3,5 % 29 2 Ganske uenig 8,7 % 72 3 Litt uenig 10,8 % 89 4 Verken/ eller 38,3 % Litt enig 21,2 % Ganske enig 13,2 % Helt enig 4,4 % 36 39

40 9.8 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier gjør det altfor enkelt for bedrifter å overvåke folk. 1 Helt uenig 5,9 % 49 2 Ganske uenig 11,9 % 98 3 Litt uenig 13,7 % Verken/ eller 27,0 % Litt enig 24,5 % Ganske enig 12,5 % Helt enig 4,6 % 38 40

41 10. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer 1 Sosiale medier er en god kanal for å lære om produkter og tjenester jeg er interessert i. 2 Sosiale medier er en god kanal for å ytre min tilfredshet eller misnøye med et produkt, en tjeneste eller en bedrift. 3 Sosiale medier gjør at mine meninger kan bli hørt av bedrifter Sosiale medier er en god kanal for dialog med bedrifter Sosiale medier er bare enda en kanal hvor bedrifter kan nedlesse meg med reklame. 6 De fleste bedrifter har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvordan sosiale medier skal brukes. 7 Generelt tror jeg at kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier kan være nyttig for meg som forbruker. N

42 10.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier er en god kanal for å lære om produkter og tjenester jeg er interessert i. 1 Helt uenig 3,4 % 28 2 Ganske uenig 6,9 % 57 3 Litt uenig 5,4 % 45 4 Verken/ eller 10,8 % 89 5 Litt enig 24,5 % Ganske enig 28,0 % Helt enig 21,1 %

43 10.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier er en god kanal for å ytre min tilfredshet eller misnøye med et produkt, en tjeneste eller en bedrift. 1 Helt uenig 2,3 % 19 2 Ganske uenig 4,6 % 38 3 Litt uenig 3,4 % 28 4 Verken/ eller 11,9 % 98 5 Litt enig 24,3 % Ganske enig 31,1 % Helt enig 22,4 %

44 10.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier gjør at mine meninger kan bli hørt av bedrifter. 1 Helt uenig 2,8 % 23 2 Ganske uenig 5,2 % 43 3 Litt uenig 4,0 % 33 4 Verken/ eller 14,8 % Litt enig 28,2 % Ganske enig 26,6 % Helt enig 18,4 %

45 10.4 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier er en god kanal for dialog med bedrifter. 1 Helt uenig 4,7 % 39 2 Ganske uenig 7,1 % 59 3 Litt uenig 6,8 % 56 4 Verken/ eller 15,5 % Litt enig 25,8 % Ganske enig 24,6 % Helt enig 15,5 %

46 10.5 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Sosiale medier er bare enda en kanal hvor bedrifter kan nedlesse meg med reklame. 1 Helt uenig 8,0 % 66 2 Ganske uenig 17,4 % Litt uenig 17,4 % Verken/ eller 16,3 % Litt enig 26,4 % Ganske enig 7,7 % 64 7 Helt enig 6,7 % 55 46

47 10.6 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - De fleste bedrifter har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvordan sosiale medier skal brukes. 1 Helt uenig 1,0 % 8 2 Ganske uenig 2,3 % 19 3 Litt uenig 2,9 % 24 4 Verken/ eller 12,8 % Litt enig 15,0 % Ganske enig 31,0 % Helt enig 35,0 %

48 10.7 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Generelt tror jeg at kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier kan være nyttig for meg som forbruker. 1 Helt uenig 3,4 % 28 2 Ganske uenig 4,7 % 39 3 Litt uenig 3,4 % 28 4 Verken/ eller 13,2 % Litt enig 24,2 % Ganske enig 28,7 % Helt enig 22,4 %

49 11. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer 1 Kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier virker mer praktisk enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. 2 Kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier virker raskere enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. 3 Kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier, virker mer uformelt enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. 4 Det er for mye støy i sosiale medier til at det er en god kanal å kommunisere med bedrifter. N

50 11.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier virker mer praktisk enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. 1 Helt uenig 4,1 % 34 2 Ganske uenig 9,0 % 74 3 Litt uenig 7,9 % 65 4 Verken/ eller 21,7 % Litt enig 23,6 % Ganske enig 24,1 % Helt enig 9,7 % 80 50

51 11.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier virker raskere enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. 1 Helt uenig 3,5 % 29 2 Ganske uenig 4,7 % 39 3 Litt uenig 7,4 % 61 4 Verken/ eller 19,1 % Litt enig 22,6 % Ganske enig 28,1 % Helt enig 14,5 %

52 11.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier, virker mer uformelt enn gjennom andre kommunikasjonskanaler. 1 Helt uenig 1,3 % 11 2 Ganske uenig 1,6 % 13 3 Litt uenig 2,3 % 19 4 Verken/ eller 11,1 % 92 5 Litt enig 27,0 % Ganske enig 36,3 % Helt enig 20,3 %

53 11.4 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Det er for mye støy i sosiale medier til at det er en god kanal å kommunisere med bedrifter. 1 Helt uenig 6,2 % 51 2 Ganske uenig 19,0 % Litt uenig 16,2 % Verken/ eller 17,8 % Litt enig 24,9 % Ganske enig 11,6 % 96 7 Helt enig 4,2 % 35 53

54 12. Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: Alternativer 1 Jeg ønsker å kommunisere med bedrifter som jeg er interessert i gjennom sosiale medier. 2 Det er sannsynlig at jeg vil bruke sosiale medier til å kommunisere med bedrifter. 3 Samlet sett er min holdning til kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier positiv. N

55 12.1 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Jeg ønsker å kommunisere med bedrifter som jeg er interessert i gjennom sosiale medier. 1 Helt uenig 6,8 % 56 2 Ganske uenig 6,2 % 51 3 Litt uenig 7,0 % 58 4 Verken/ eller 13,4 % Litt enig 25,3 % Ganske enig 22,4 % Helt enig 18,9 %

56 12.2 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Det er sannsynlig at jeg vil bruke sosiale medier til å kommunisere med bedrifter. 1 Helt uenig 5,9 % 49 2 Ganske uenig 6,8 % 56 3 Litt uenig 7,1 % 59 4 Verken/ eller 10,5 % 87 5 Litt enig 24,2 % Ganske enig 23,2 % Helt enig 22,2 %

57 12.3 Angi i hvilken grad du er enig i følgende utsagn: - Samlet sett er min holdning til kommunikasjon med bedrifter i sosiale medier positiv. 1 Helt uenig 4,6 % 38 2 Ganske uenig 4,1 % 34 3 Litt uenig 5,6 % 46 4 Verken/ eller 10,7 % 88 5 Litt enig 20,6 % Ganske enig 30,8 % Helt enig 23,7 %

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

02.03.2010 09:54 QuestBack eksport - Undersøkelse: bruk av elektroniske kalendere

02.03.2010 09:54 QuestBack eksport - Undersøkelse: bruk av elektroniske kalendere Undersøkelse: bruk av elektroniske kalendere Publisert fra 04.02.2010 til 26.02.2010 33 respondenter (1 unike) Filter: Kjønn "Kjønn" = "Kvinne" "Kjønn" = "Mann" 1. Bruker du digitale kalendere til daglig?

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier

Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier Rekruttering og merkevarebygging via sosiale medier 10/03/2014 1 Konfidensielt Litt om Steria og rekruttering Vi ansatte 300 personer i fjor Vi vil ansette like mange i år Mange vil tilby sine tjenester,

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Mediefolk og sosiale medier

Mediefolk og sosiale medier Mediefolk og sosiale medier En undersøkelse om journalister og redaktørers forhold til sosiale medier i Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sommerkonferansen 28. august 2010 Undersøkelsen Questback-undersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Side skal holdes atskilt fra ID-nummer

Side skal holdes atskilt fra ID-nummer : Side skal holdes atskilt fra ID-nummer Pasientskjema ved henvisning Klinisk og evt. forskning Navn: Fødsels- og personnummer: Levering: Skjemaet tas med til døgnopphold, og leveres til behandler ved

Detaljer

Learning activity: a personal survey

Learning activity: a personal survey Learning activity: a personal survey A personal Survey - sammendrag Hvem er du? Karoline Fonn, 23 år, journalistikkstudent i Bodø og distriktsmedarbeider i KRIK Nordland. Hva er ditt oppdrag? Jeg skal

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2015

Brukerundersøkelsen 2015 15.2.216 14:4 Brukerundersøkelsen 215 1211 brukere av konfliktrådets tjeneste fikk epostinvitasjon til undersøkelsen: Svarandelen var ca. 27,9 % - en drøy fjerdedel. Brukere kan også selv oppsøke undersøkelsen

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

NO Slager kommunikasjon

NO Slager kommunikasjon NO2016-44857 Slager kommunikasjon Total N=306 Sp.1 Jobber du og/eller studerer du? Antall Prosent Ja, er i fulltidsjobb 48 16 % Ja, er i deltidsjobb 78 25 % Ja, er student/går på skole 206 67 % Nei, hverken

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 Vest Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert

Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert RAADS-R Ritvo Autisme Asperger Diagnoseskjema Revidert Det kommer til å ta en halv til en time å besvare spørsmålene i spørreskjemaet. Ta en pause om du blir sliten og fortsett når du har hvilt deg litt.

Detaljer

KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN

KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN KOMMUNIKASJON PÅ ARBEIDSPLASSEN Elisabeth Rosvold Daglig leder for Blodbanken i Oslo Hva er kommunikasjon? Definisjon på kommunikasjon: Forbindelse overføring, utvekling av informasjon. Kommunisere være

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Hvordan komme i gang med sosiale medier. Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no

Hvordan komme i gang med sosiale medier. Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no Hvordan komme i gang med sosiale medier Dag Henrik Sørensen dag.sorensen@eniro.no www.twitter.com/daghsorensen (kilde: Ledernett.no) Sosiale medier Web 1.0 Monolog - En til mange (tradisjonell markedsføring)

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013

Totalt for Den Blå Appelsin Antall innkomne svar: 49 TNS Gallup 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 86 14 100 97 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 94 6 100 97 98 98 Kommunikasjon Personalet holder meg oppdatert om hvordan barnet mitt

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Bibliotek i sosiale medier

Bibliotek i sosiale medier Bibliotek i sosiale medier Det trendy Facebook-biblioteket?!? Om å markedsføre bibliotekets tjenester i forskjellige digitale kanaler Kenneth Eriksen daglig leder Hvem er jeg? Kenneth Baranyi Eriksen 37

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE

BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE BRUKERUNDERSØKELSE CAMEMBERT N KANVAS- BARNEHAGE 2013 Trivsel Barnet mitt trives godt i barnehagen 79 21 100 100 98 98 Barnehagen er et trygt og godt sted for barnet mitt 78 22 100 98 98 98 Kommunikasjon

Detaljer

Magne Føreland. Master i Spesial pedagogikk, psykososialevansker. Hva er god kommunikasjon? God kommunikasjon er åpenhet og ærlighet, og evnen til å lytte til andre. Hvordan er du bevisst din egen måte

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap.

B y m i s j o n s t i l t a k p å H a u g a l a n d e t Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Frivilligperm Make the world a better place Likeverd og fellesskap Solidaritet og rettferdighet Engasjement og kunnskap. Med grunnlag i disse verdiene arbeider vi for at mennesker skal oppleve respekt,

Detaljer

!"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG

!#$%&'()*+,--.+ BERLEVÅG !"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE1 Kompetansesenteretfordistriktsutvikling(kaltDistriktssenteret)er opprettetmedetoverordnetmålåværeenkunnskaps ogerfaringsbase ogstøttespillerforhelhetligogbærekraftigutviklingsarbeidi

Detaljer

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen.

Observera att de frågor som skall transformeras redan är vända i den här versionen. Rererense: Eide CM (1991) Livsorienterig, livsstil och helsevaner en spørreundersøkelse av niondeklasse-elever. Universitetet i Bergen, Institute of Nursing Science. Observera att de frågor som skall transformeras

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

1. studenter. 3. administrativt ansatte

1. studenter. 3. administrativt ansatte Bli kjent Hvem er vi og hvem er dere? Hvor mange i salen er 1. studenter 2. forelesere/lærere 3. administrativt ansatte 4. Ingen av delene Hva er en C? Synes du at C er en 1. God karakter 2. Middels god

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23

Brukerundersøkelse Kanvas 2012. Mølleplassen Totalt Antall svar (N): 23 Brukerundersøkelse 2012 Mølleplassen Antall svar (N): 23 Utsagnene i brukerundersøkelsen Årets brukerundersøkelse for er basert på utsagnene på denne og neste side. Svarene på utsagnene, som ble stilt

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Hva gjør folk på Facebook? Ida Aalen

Hva gjør folk på Facebook? Ida Aalen Hva gjør folk på Facebook? Ida Aalen Sosiale Medier-dagen 26. oktober 2011 Ida Aalen ida@netliferesearch.com 45 24 24 12 @idaaa Det er på tide at vi får oss en blogg! Vi MÅ ha en iphone-app! Vi må være

Detaljer

Bakteppet: Eldre og frivillighet

Bakteppet: Eldre og frivillighet Bakteppet: Eldre og frivillighet Dag Wollebæk UNI Rokkansenteret Frivillig arbeid: Like mange årsverk, men færre deltar 1997 29 Fulltidsårsverk (1) 115 1 15 Andel av økonomisk aktiv befolkning b 4,5% 4,1%

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007

Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 2007 Kartlegging av digital mobbing blant elever ved Strand skole 7 Notat 7:5 Innledning - - Strand skole Osen kommune 7 Innledning Kartlegging av digital mobbing ved Strand skole, 7 Steinkjer 7 - - Strand

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer